ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2011

מועצת ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות, מועצת ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
16
ועדת הפנים והגנת הסביבה

7.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 329

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום שני ג' באדר א' תשע"א (7 בפברואר 2011) בשעה 10:40
סדר היום
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מועצת ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות, של חה"כ סעיד נפאע.

2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מועצת ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות, של חה"כ חמד עמאר.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

סעיד נפאע

חמד עמאר
מוזמנים
פאיז חנא – ממונה רשויות במחוז צפון וראש מועצת ינוח-ג'ת

מודי סעד – תושב הכפר ינוח-ג'ת
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מועצת ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות, של

חה"כ סעיד נפאע
2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מועצת ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות, של

חה"כ חמד עמאר
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב. אני פותח את דיון ועדת הפנים בנושא הצעה לסדר היום (דיון מהיר) בעניין ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות של חבר הכנסת סעיד נפאע, והצעה לסדר היום (דיון מהיר) בעניין מועצת ינוח-ג'ת, הארכת תוקף הרשאות תקציביות של חבר הכנסת חמד עמאר.


חבר הכנסת סעיד נפאע, בבקשה.
סעיד נפאע
תודה, כבוד היושב ראש, על קיום הדיון. אמנם הוא הגיע מאוחר מאוד – לא באשמת כבודו, אבל בגלל כל מיני דברים אחרים שלא אכנס אליהם. מכתב שהופנה אלינו, חברי הכנסת, ב-30 בנובמבר 2010 היה מעין זעקה של המועצה המקומית ינוח-ג'ת. מדובר באי יכולת של המועצה, כבוד היושב ראש, לממש את זכותה בקבלת תקציבים. הנושא כבר ידוע, ואני לא ארחיב בנושא הזה, אבל מדובר בעיקר בתקציבים של משרד החינוך. מיד כשקיבלתי את המכתב העליתי את הנושא הזה למליאת הכנסת, ואחר כך ניצלתי גם שאילתה אגבית של משרד החינוך, והיות שרוב התקציבים הם של משרד החינוך, שר החינוך הבטיח שיפעל. האמת היא שלא היה קשר בינינו לבין המועצה המקומית. אני רוצה לקוות שניתוק הקשר הזה בינינו לבין המועצה נבע מזה שהם הסתדרו. כולי תקווה שהם הסתדרו בינתיים, ואכן התקציבים האלה ישולמו. בכל אופן רציתי להעיר שני דברים, לא רק דבר אחד: א', אני לא יודע מה עשה בינתיים כבוד השר בנושא, אבל על-פי החוק כששר מפזר מועצה מקומית, על-פי החוק, תוך 45 יום הוא צריך למנות ועדה. במקרה הזה לא מונתה ועדה. ראש המועצה פעל, למעשה, בעצמו, ואין לו הסמכות לאשר את התב"רים, כך שהמועצה לא תוכל לקבל את הכסף. זאת נקודה שמן הראוי שהוועדה תיתן את הדעת עליה. לפי מיטב הבנתי, לא הייתה שם שום מניעה חוקית בגלל קיום דיון בבית המשפט שמנע מהשר למנות הוועדה. אין צו כזה שמונע ממנו, אבל לא מונתה ועדה, משום מה. חשוב שהוועדה תיתן דעתה בנושא הזה.
היו"ר דוד אזולאי
יש דיון בבג"ץ, ואני מניח שהנושא הזה נבדק על-ידי השר. חבל מאוד שנציגי משרד הפנים עוד לא הגיעו לפה, הם בוודאי היו צריכים להשיב על זה. אבל עד כמה שאני יודע, אם לשר היה מתאפשר הדבר אני מניח שהוא היה עושה אותו.
סעיד נפאע
בכל אופן אני מבקש שהוועדה תיתן את דעתה.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה היא האם ההליך הזה הוא בלתי אפשרי. אנחנו לא יכולים להגיד לשר לעשות הליך לא חוקי.
סעיד נפאע
אם זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. לכן שאלתי אם יש איזשהו צו של בית המשפט לאור הדיון הקיים שם של - - - ונאמר לי שלא. ראש המועצה יכול לתקן אותי.
היו"ר דוד אזולאי
נדמה לי שיש צו מניעה של העותרים שהוא בעצם מניעה, פשוטו כמשמעו.
סעיד נפאע
אם יש צו אז יש צו.
היו"ר דוד אזולאי
אני גם מכיר קצת מקרוב, ואני יודע שביישוב עצמו יש מתח גדול בעניין הזה. כשיש דיון בבג"ץ, תאר לך שהשר ימנה, ומחר בג"ץ מחליט החלטה כזאת או אחרת – זה לא ראוי.
סעיד נפאע
זה ברור. אני לא מבקש שהשר יחליט החלטה שהיא בניגוד לצו בית המשפט.
היו"ר דוד אזולאי
תכף נשמע את ראש המועצה, הוא בטח בקי בנושא.
סעיד נפאע
נקודה נוספת שאני מבקש להעיר: הרי כשקיבלנו את המכתב זאת הייתה מעין ממש זעקה של המועצה המקומית. אני בטוח שדבריי נופלים על אוזן קשבת ויד הנוטה לעזרה אחרי שהוא הסביר את המצב. רוב התקציבים הם משנת 2009 שהתוקף של חלק מהם פג.
חמד עמאר
התוקף של כולם פג.
סעיד נפאע
בגלל הזעקה הזאת דיברנו, חבר הכנסת עמאר ואנוכי, והחלטנו להגיש את ההצעה הזאת לדיון מהיר, ואכן, לשמחתנו, הדיון התקבל כדיון מהיר. אחר כך היו עיכובים וכל מיני דחיות. אני לא מנסה להאשים את היושב ראש, הייתה לנו גם הזדמנות לדבר בנושא. אבל באיזשהו מקום, למעט הדחייה הראשונה שהייתה תוצאה של דיון משפטי, לפחות הדחיות האחרות היו בהתערבות לא לגיטימית.
היו"ר דוד אזולאי
התערבות של מי?
סעיד נפאע
של סגן השר איוב קרא. אני לא רציתי להגיד כי הוא לא נמצא פה.
חמד עמאר
אצל מי הוא התערב?
סעיד נפאע
הוא ביקש לדחות, לא יודע משום-מה.
היו"ר דוד אזולאי
לא, לא, בפירוש לא. לפחות למיטב זיכרוני, הישיבה הזאת נדחתה פעמיים או שלושה. פעם אחת, על-פי בקשת ראש המועצה הממונה, שהיה להם דיון בבית המשפט; פעם שנייה, נדמה לי מכיוון שאדוני ביקש- -
סעיד נפאע
לא, אני לא. להפך, אני באתי גם ביום חג. מי שביקש זה חבר הכנסת עמאר.
חמד עמאר
אני לא ביקשתי אף פעם.
היו"ר דוד אזולאי
מיד תבוא מנהלת הוועדה והיא תשיב לנו על זה.
סעיד נפאע
ב-25 בחודש היה יום חג, ואני באתי, אדוני.
חמד עמאר
ב-25 גם אני הייתי בכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
הייתה פעם אחת שאני גם כן דחיתי בשל סיבות אישיות.
סעיד נפאע
נכון.
חמד עמאר
אני לא ביקשתי אף פעם דחייה.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רואה סיבה להיענות לפנייתו של סגן השר. אם אתה או אתה פונים אליי אז אני יכול להיענות כי אתם יוזמי הדיון, אבל אם סגן השר פנה אליי לא בטוח שאני נעניתי לו.
סעיד נפאע
אני רוצה לאכול ענבים, אני לא רוצה לריב, שיהיה ברור. מצאתי לנכון להעלות את הנקודה הזאת. אני מקווה שלא נגרם נזק בגלל העיכוב הזה כי בסופו של דבר אנחנו מחפשים שיהיו תקציבים. הייתה אסיפה כללית בינוח בעניין חברת הגבייה, ובכלל בלי קשר לכל העניין הזה. שם אנשים מצהירים הצהרות לגבי הנקודה הספציפית הזאת שהוועדה עדיין לא דנה בה. לכן אמרתי את הדברים האלה. זה מעין התערבות בעבודה פרלמנטרית שמטרתה לפתור את הבעיה. אני אהיה מאוד שמח אם אני אשמע עכשיו מראש המועצה שבתקופה הזאת של החודשיים האלה, על אף העיכובים, התקבלו התקציבים, כי זאת המטרה של הדיון הזה בסופו של דבר.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני. בבקשה, אדוני.
חמד עמאר
אדוני היושב ראש, כפי שאמר חברי סעיד, אנחנו קיבלנו את המכתב הזה מהגזבר של המועצה המקומית ינוח. הוא פנה לכל חברי הכנסת וגם לראשי הרשויות הדרוזיות. אנחנו יודעים את המצב בינוח, ושזה כבר כמעט שנה אחרי פיטורים של ראש הרשות וגם של המועצה המקומית והמליאה. אנחנו יודעים שגם ראש המועצה פנה לבג"ץ, והנושא נדון בבית המשפט. אני לא יודע מהי החלטת בית המשפט בקשר למינוי מליאה. אנחנו יודעים שבלי מליאה לא ניתן לאשר את ההרשאות. גם אני הייתי חבר מועצת עיר, ואני יודע שמי שמאשר את ההרשאות זה חברי המליאה, וכאן אין לנו מליאה. תוקף ההזמנה של כל ההרשאות שנשלחו אלינו היא עד שנת 2010. עכשיו כבר 2011, וזה אומר שפג תוקפן של כל ההרשאות. לכן אני לא יודע מה כוחנו כוועדה, ואיך אנחנו יכולים לפנות למשרד הפנים כדי לחדש את ההרשאות למשרדים הספציפיים. אם יש חדש – אם ראש המועצה יכול לעדכן אותנו, זה יועיל לנו מאוד. אישית בכל הנושא של ינוח לא הייתי מעורב ולא התערבתי. אם לא הייתי מקבל את המכתב הזה גם לא הייתי מתערב. אבל בגלל חשיבות הדבר ולטובת היישוב ולטובת פיתוח היישוב ראיתי לנכון להתערב. אני באמת מודה לך על קיום הדיון הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שאולי נשמע את ראש המועצה.
פאיז חנא
בוקר טוב לכולם. אני מודה לך אישית, אדוני היושב ראש, ובטח לחברי הכנסת שנענו באופן בהול בשביל לעזור לינוח-ג'ת בכלל, ובטח לתושבי הרשות.

כידוע לכם, מצבה המשפטי של יאנוח ג'ת הוא כזה שב-30 בנובמבר 2009 פוזרה מליאת המועצה עקב אי אישור תקציב, ב-31 בינואר 2010 השר סיים את כהונתו של ראש הרשות מאותה סיבה של אי אישור תקציב, ומאז הנושא מתנהל בבתי המשפט, וזה הגיע עד בג"ץ. בתקופה הזאת מוניתי כקצין המחוז או מה שנקרא "ממונה רשויות ליושב ראש ועדה". ראש הרשות שהופסקה כהונתו פנה לבג"ץ והצליח להוציא צו מניעה לאי מינוי חברי מועצה לא זמניים ולא קבועים, כדוגמת עיריית טמרה שיש לה מינויים זמניים, שגם שם אני חבר זמני עובד מדינה. לכן הגענו למצב שבמועצה המקומית ינוח-ג'ת היום, מתוך כ-250 רשויות, היא הרשות היחידה שמתקיימת באמצעות ראש רשות ולא באמצעות מליאת מועצה.
היו"ר דוד אזולאי
המניעה היא בגלל בית המשפט לא בגלל המשרד.
פאיז חנא
נכון.
חמד עמאר
אין סמכות לראש הרשות לפנות לממונה המחוז?
פאיז חנא
תכף אני אסביר את הכול.
חמד עמאר
אני זוכר שיש מצב כזה.
פאיז חנא
יש מצב כזה.

פניתי אישית למחלקה המשפטית במשרד הפנים בפנייה חוזרת לבית המשפט "להפשיר" מינוי חברי ועדה זמניים שהם עובדי מדינה. גם אז נענינו בסירוב עד להחלטה סופית בבג"ץ, ואז תוכרע סוגיית מינוי חברים. בנושא תקציבי הפיתוח וההרשאות אכן זיהיתי מיד את הבעיה כממונה רשות. פניתי למחלקה המשפטית שלנו להמציא לי סעיף חוקי, שחבר הכנסת חמד עמאר מתכוון אליו, איך אפשר להכשיר תב"ר שאין למליאת מועצה. אני חייב להגיד שבעזרת הישיבה כאן המחלקה המשפטית פעלה נמרצות למצוא את הסעיף החוקי, ואכן יש סעיף חוקי שבו מגדירים את התב"רים האלה כתקציב מילואים, ואי לכך בהיעדר רשות מקומית זה חודשיים, השר יכול לאשר אותם. השר יסמיך את הממונה על המחוז מכוח הסמכות שלו, ואי לכך מנהל המחוז אישר את כל התב"רים האלה. לכן כל התב"רים מאושרים.
פעלנו בשני מישורים מקבילים
אני כעובד מדינה ממלכתי לא פניתי ישירות לחברי הכנסת, שאני שמח כל הזמן להיות בקשר איתם, והעדפתי שהמכתב יופנה על-ידי גזבר הרשות המקומית. כאן זאת ההזדמנות להודות למר סאלח פארס, יושב ראש הפורום לשעבר, שגם הוא פעל נמרצות מול משרדי הממשלה. בין כל התקציבים שיש לנו היום – בסך הכול 3.5 מיליון שקל תקציב פיתוח – חוץ מאלה שנמצאים כאן בוטל תקציב פיתוח ביטחון ממחלקת החינוך בסכום של 45 אלף שקל, פעלתי מיד מול הקב"ט המחוזי להחזיר אותו במסגרת תקציב 2011. אני מבקש את התערבות הוועדה בנושא חשוב יותר: תקציב של 150 אלף שקל לשיפוץ מועדון לקשישים באמצעות משרד הרווחה או המשרד לענייני גמלאים. כל הניסיונות שלנו לפנות לשני המנכ"לים ולשני חשבי המשרד בינתיים לא נענו בכלל להאריך את התוקף – לא בשלילה ולא בחיוב. הסברתי את הקושי, שמדובר בקשישים, ושזה מחייב טיפול, ושיפוץ המועדון מאוד חשוב לנו.
היו"ר דוד אזולאי
משרד הרווחה?
פאיז חנא
המשרד לענייני גמלאים באמצעות משרד הרווחה. ההרשאה היא של המשרד לענייני גמלאים.
חמד עמאר
אז אנחנו צריכים לפנות לשר.
פאיז חנא
אם אפשר זה מאוד יעזור לנו להאריך את תוקף התקנה או להתקין תקנה תקציבית חדשה ל-2011.

אכן, אחרי השיחה של יקירנו, מר סעיד נפאע, עם שר החינוך, אכן אף על פי שפג תוקפן של כל ההזמנות של ההרשאות של משרד החינוך, שלחנו מכתב, על-פי בקשתם, והם רוצים להאריך לנו שוב את ההרשאות האלה. עם משרד הפנים ועם משרד השיכון סיכמנו שכל ההרשאות מוארכות לעוד שנה. הבעיה היא ביציאה למכרזים. זאת אומרת, עברנו את שלב א' שיש לנו כל התקציב כדין ויש לנו תב"ר – תקציב בלתי רגיל – כדין, שהוא תקציב פיתוח.
היו"ר דוד אזולאי
מי זה "אישרנו"?
פאיז חנא
משרד הפנים באמצעות הממונה על המחוז. עכשיו אנחנו יוצאים למכרזים. אין חברי מועצה, אין לנו ועדת מכרזים, על-פי דין, כי היא מורכבת מחברי מועצה. לכן כראש ועדה אני יכול לפנות לחברה למשק ולכלכלה שנהנית מפטור שאישר אותו השר להתקשרות עם ביצוע חוזים שאנחנו מבצעים ישירות. הוועדה שם היא ועדה מקצועית – גזבר, מזכיר ויועץ משפטי – וכך אנחנו יכולים להוביל את המהלכים. יש לנו עכשיו פרויקטים בתחום הפיתוח, כבישים, בתי ספר וכדומה.

הבעיה היא בסוגי העבודות כמו למשל תאורת רחוב שיש לי תקציב של 100 אלף שקל. אני מנסה כמה שיותר לחבר תאורת רחוב, והחברה למשק ולכלכלה אינה מספקת את זה. ואז יש לנו בעיה כי אין לנו מועצה. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו עושים את זה חד פעמי, לפי חוות דעת של יועץ משפטי, לחלק את התקציב ל-60 אלף שקל, לא יותר מזה. זה הצעות מחיר, ואז לכנס את ועדת הרכש שהיא שוב ועדה מקצועית ולבצע את הפעולה. בשביל להוריד את הנזק למינימום אפשרי ולתת את השירות המקסימלי לתושבי ינוח-ג'ת. אם כך, עברנו את המכשול הז של נושא ההרשאות התקציביות, ואני מקווה שאוטוטו נקבל תשובה גם מבג"ץ, כמו שהבנתי, וצריך ללכת עם זה קדימה.


בסוגיה של הדחיות. אני אחדד שדחייה אחת הייתה בקשה ממני ליושב ראש הוועדה בגלל דיון משפטי, והמקרה השני היה מסיבה אישית של יושב ראש הוועדה. אלה שתי דחיות, וזה לא מנע כלום, להפך – מרגע שקיבלתם את המכתב הטלפונים שלכם מאוד עזרו לנו, ואני מאוד מודה לכם על כך ומוריד את הכובע.

סוגיית האסיפה הכללית בינוח-ג'ת ונושא חברת הגבייה. באופן כללי זה לא נושא שלנו, אבל רק לידע כללי לחברי הכנסת אני אומר שחברת הגבייה פועלת כדין. היא התקשרה עם הרשות כדין בתקופה שלפני שאני כיהנתי כיושב ראש ועדה. היה דיון בבית משפט מחוזי, והדיון קבע שלראש רשות יש סמכות על-פי סעיף 306/321 לפקודת העיריות שיכולה להפעיל חברת הגבייה. אחוז הגבייה בינוח-ג'ת ל-2010 הסתכם ב-86% שוטף. לדעתי, זאת אחת הרשויות במגזר המיעוטים בכלל ובמגזר הדרוזי בפרט, הכי גבוהות שיש, וזה הקנה בוודאות לרשות המקומית לקבל מענק מותנה של 1.2 מיליון שקל בשנה שעברה ולקבל את המענק המותנה של השנה. זה המאבק שלי בילד-אין בתוך התקציב.
חמד עמאר
מי זאת חברת הגבייה?
פאיז חנא
חברת הגבייה היא בצורית, אחוזי הגבייה הם מאוד נמוכים – לא עולים על 2%. התושבים טענו בפניי- -
מודי סעד
2%?
פאיז חנא
כן, משהו כזה.
מודי סעד
לא, לא. תרשה לי אדוני. אני העותר בעניין של חברת הגבייה. הנתונים לא מדויקים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מיד אאפשר לך.
מודי סעד
בכלל לא מדויקים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מיד אאפשר לך.
פאיז חנא
אם כבר העותר כאן, שיספר כמה הוא חייב לרשות.
מודי סעד
לפחות לא לשקר.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, לא מתווכחים כאן.
פאיז חנא
חברת הגבייה הובילה לגבייה שנתנה לנו את המענק המותנה. אמרתי את זה בבית המשפט, ואני אומר כאן: העניין הוא לא כמה אנחנו גובים ולא עושים פיילוט בינוח-ג'ת – כל הגבייה של ינוח-ג'ת הולכת לתושבי ינוח-ג'ת, והמאמצים האדירים בגבייה זה להביא את המענק המותנה לגובה של 15%. זאת הפעם הראשונה, ואני יוצא מכאן למשרד הראשי בשביל להוכיח שניתן אחרת גם במגזר המיעוטים בכלל וגם במגזר הדרוזי, שהמענק יהיה בילד אין בתקציב. לא לחכות עד סוף השנה כדי לקבל 15%, אלא להכניס את זה לשוטף. ככה זה ייתן לנו תזרים שוטף ויכולת שוטפת. זה רק בנושא של חברת הגבייה.
סעיד נפאע
שיהיה מובן, לא אמרתי את זה- -
פאיז חנא
אמרת "אסיפה כללית".
סעיד נפאע
- - כאילו יש לי טענה- -
פאיז חנא
לא, חלילה.
סעיד נפאע
אני אומר שאפילו אסיפה כזאת נוצלה כדי לדבר על הנושא שנידון בוועדה הזאת טרם נידונה.
פאיז חנא
אני אסכם: בקשתי מכל חברי הוועדה היא אם תואילו לפנות, במיוחד למשרד לענייני גמלאים וגם למשרד החינוך ולכל משרדי הממשלה כוועדה ממלכתית, ולבקש שעקב הסיטואציה הקיימת לתת לנו את האופציה או להאריך את התוקף או להתקין מחדש את התקנה שבוטלה. זה יעזור לנו מאוד.
היו"ר דוד אזולאי
פאיז, יש לנו בקשה אליך כדי שנהיה יעילים. קודם כול אני שמח לשמוע שחלק מהתקציבים הועברו. עצם העובדה שריחף באוויר כינוס הוועדה, זה עזר לקבל את התקציבים, ואני שמח על כך. כמובן, השתדלות של חברי הכנסת בקרב השרים גם עשתה את שלה. כרגע מה שתקוע לך, זה התקציב של המשרד לענייני גמלאים באמצעות משרד הרווחה ותקציב משרד החינוך.
פאיז חנא
45 אלף שקל ביטחון למצלמות בית-ספר.
היו"ר דוד אזולאי
אוקיי. יש לי בקשה אליך: תוציא, בבקשה, מכתב לוועדה ותפרט את התקציבים הללו. על סמך המכתב שלך אני אפנה מיד אישית לשני השרים הנוגעים בדבר, ואני אבקש לאור הנסיבות לשחרר את התקציבים ולא להמתין. יחד עם זה אני מניח שיש לך הנחיה לעבוד בתיאום עם הממונה על המחוז בכל מה שקשור למכרזים.
פאיז חנא
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
גם הממונה על המחוז וגם אתה מחויבים לעבוד לפי ההנחיות האלו, ואין לנו ברירה אחרת. חשוב שיש תמיד פתרונות יצירתיים, ואני שמח לשמוע שיש פתרונות יצירתיים. לא תמיד הפתרונות האלה הם טובים, אבל בשל האילוצים האלה אין לך ברירה – זאת הדרך היחידה לעבוד. השאלה שלי היא האם ידוע לך מתי אמורה להיות הפסיקה בבג"ץ.
פאיז חנא
לא ידוע לי. ידוע לי רק דבר אחד, שכל הצדדים הגישו את כל החומר באופן סופי ומחכים להחלטת השופטים.
חמד עמאר
יש עוד דיון או נגמר?
פאיז חנא
- - -
חמד עמאר
אין דיונים, רק החלטה?
סעיד נפאע
רק החלטה.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אין לנו מה לעשות אלא להמתין. לצערי הרב, זאת הבעיה.


כן, אדוני.
מודי סעד
אני מודה לאדוני על קיום הוועדה ולהביא את המצב של ינוח-ג'ת לשיח הציבורי. אני מודה לחברי הכנסת שגם נרתמו יחד עם איוב קרא ויחד עם חברי הכנסת הדרוזים ואחרים.

אני לא סתם בחרתי לשבת כאן ליד פאיז חנא. התחלתי מאבק לפני חודש וחצי בערך יחד עם כלל תושבי ינוח-ג'ת, ואני מבהיר פה בפני הוועדה: העניין לא אישי נגד נגד מר פאיז.
פאיז חנא
ברור.
מודי סעד
שנית, אני רוצה לתת לאדוני ולנוכחים תמונה: המצב בכפר הוא בלתי נסבל. האנשים מסתובבים בתחושה של זלזול ושל חוסר אונים. אין להם מה לעשות, וזה, כמובן, מתבטא ברמה האישית והנפשית בכל המצב שנקלענו אליו, בעיקר בשנתיים האחרונות. בכפר יש הרבה בורות בכבישים והרבה דברים שלא מטופלים, יש הרבה עניינים שבכלל אין עם מי לדבר.

לעניין הגבייה רשמתי שני סעיפים שהייתי רוצה ומצפה שהוועדה תדון בהם, ואני מניח שכבר דיברתם עליהם: הנושא הראשון הוא נושא הבג"ץ שכבר התחיל את השנה השנייה, ולא ברור למה- -
היו"ר דוד אזולאי
אל תצפה מאתנו לעזרה בעניין הזה.
מודי סעד
אוקיי, אבל זה משהו שצריך להביא אותו.

הנושא השני הוא פאיז חנא. שוב – זה לא אישי. אני התרשמתי ממנו כאדם מאוד מוכשר, וגם עברתי קצת על קורות החיים שלו, אבל כמה שיהיה מוכשר - הוא לא סופרמן. לא יכול להיות מצב שהוא ממונה מחוז והוא גם חבר ועדה בטמרה- -
היו"ר דוד אזולאי
גם ממונה מחוז וגם קצין - - -
מודי סעד
סליחה, קצין מחוז וגם חבר ועדה בטמרה, ולפני שלושה חודשים הוא מונה לממלא מקום יושב ראש ועדה לתכנון ובנייה במעונה ולראש המועצה. כל תפקיד בפני עצמו גוזל ממנו הרבה מאוד זמן – הוא צריך לא 24 שעות, אלא 48 שעות, אם אפשר. לכן לא יכול להיות מצב כזה שראש רשות יהיה ממונה זמני אפילו, והוא לא יהיה במועצה. ראו לדוגמה את מצנע שמונה לראש מועצת ירוחם ועבר לגור שם. אין לי בעיה שהוא יבוא לגור אצלנו, ואין לי בעיה עם פאיז חנא, אבל שיהיה בן אדם שיישב וייתן את כול כולו לתפקיד הזה, כי זה תפקיד תובעני. מיותר לציין כמה התפקיד הזה חשוב ותובעני. פאיז חנא, לצערי הרב, לא עושה את זה. אני לא מאשים אותו – הוא לא יכול לעשות את זה. כמה שהוא מוכשר, וכמה שהוא יכול, וכמה שהוא אולי רוצה – הוא לא יכול לעמוד בזה. אני עתרתי נגד חברת הגבייה, ופאיז טען שהוא ישלם את חובו. אני מצהיר פה שאני לא חייב למועצה כלום. דיברתי איתו ארבע פעמים, ולא רק איתו – גם עם גזבר המועצה, גם עם מנהל מחלקת גבייה. הכול מגובה, וחלק מהשיחות אפילו מוקלטות. אף פעם לא חזרו אליי לא פאיז ולא אחרים. בסוף ראיתי שאני חסר אונים. ההחלטה שהייתה ב-18 בינואר השאירה את ההחלטה שהייתה ב-3 בינואר על כנה וצמצמה את סמכות המועצה לפעול, לפי פקודת העיריות ולא לפי פקודת המסים שהמועצה פועלת לפיה. פקודת המיסים לא מאפשרת לתושב להתגונן ולא לעשות שום דבר – לפקודת העיריות יש אפשרויות כזאת. צמצמנו גם את הפעילות של חברת הגבייה. אני לא מתבייש להגיד את זה פה: חברת הגבייה גונבת את התושבים באור יום. חד משמעית. היא לוקחת לתושב ינוח או ג'ת את הרכב, ומסתבר שהוא לא חייב למועצה, ויוצא בסוף מכתב התנצלות מהמועצה לאותו אזרח – לא אחד ולא שניים; או אזרח אחר, תושב ג'ת שהוא נכה על כיסא גלגלים ולא יכול לזוז כי לקחו לו את הרכב, ובעקבות זה הוא התאשפז שבוע בבית חולים נהריה. אני יכול לתת לך, אדוני עוד עשרות דוגמאות כאלה. לכן אחרי שעשיתי אסיפה עם נציגי המשפחות בכפר החלטנו לעתור, וברוך השם, ידנו על העליונה נכון לעכשיו. אני מקווה שב-17 באפריל החברה לא תישאר בינוח-ג'ת.

בינוח-ג'ת ב-2006 אחוז הגבייה היה 83%, אז בשביל מה להביא חברת גבייה?
פאיז חנא
הייתה חברת גבייה. טוב, אני אענה.
מודי סעד
לא הייתה, הייתה רק שנה לאחר מכן.

כל המצב הבלתי נסבל והאבסורדי הזה תקע את הכול בכפר. תוכנית המתאר תקועה. היא הופקדה, אבל היא תקועה. אין מי שיזיז אותה. אני פניתי לפאיז חנא במכתב בנושא המתנ"ס, ואני מבקש ממנו גם עכשיו שישתמש בכובע השני שלו כקצין מחוז וינסה לקדם עניינים. והוא יכול. תוכנית המתאר תקועה. ביום חמישי היה המשפט האחרון של שרשרת אנשים שדנים בעניינים שלהם בבית המשפט, והם חטפו עוד קנס של 17 אלף שקל, כשבראשון הם קיבלו כ-30 אלף שקל.

בעניין המתנ"ס. המתנ"ס מעסיק שמונה נשים ועוד אדם אחר מבית-ג'אן שהוא מנהל המתנ"ס, וסך הכול תשע משפחות. חמור מזה, יש לנו למעלה מ-200 ילדים שהם בחוגים במתנ"ס. במכתב למנהל המתנ"ס החברה למתנ"סים קבעה שאם לא הנושא התקציבי לא יטופל עד 1 במרס בגלל חוב של 1.4 מיליון ₪, המתנ"ס ייסגר. אני אומר לך, אדוני, התחושה היא שאין עם מי לדבר. גם פה פניתי לפאיז חנא ואמרתי לו, תשתמש בכובע השני שלך. זאת לא אשמת מנהל המתנ"ס והעובדות שם שהגיעו לחוב הזה. - - - יגיד לי שראש המועצה הקודם וזה שלפניו אשם – וזה נכון. אבל בוא נראה איך עוזרים- -
היו"ר דוד אזולאי
תאמר לי, בבקשה, כמה זמן פאיז חנא הוא ראש מועצה?
מודי סעד
קצת יותר משנה.
פאיז חנא
שנה וארבעה ימים.
היו"ר דוד אזולאי
אל תשכח שפאיז חנא עובד עם הרבה מגבלות בהתחשב בעובדה שאין לו מועצה. הוא, למעשה, נכנס למלא איזשהו חלל ריק. אני מבין את הבעיה אצלך, וזה בסדר, אתה מעלה בעיות כואבות וצודקות. השולחן הזה הוא לא המקום לפתרון הבעיות הללו. אני מציע לך להפנות אלינו נייר עם כל הטענות שהעלית. אנחנו נפנה את זה לגורמים הנוגעים בדבר ונבקש את ההתייחסות שלהם. המינוי של ראש המועצה הממונה הוא מינוי זמני, לא קבוע, ועד פסיקת הבג"ץ אין מה לעשות. אם כל הכאב והצער, זה המצב. לצערי הרב, אנחנו לא יכולים לפנות לבית המשפט לזרז תהליך.
מודי סעד
לשר הפנים אתה יכול לפנות, אדוני. שימצא פתרון- -
היו"ר דוד אזולאי
אין פתרון. שום פתרון חוקי לא קיים.
מודי סעד
תרשה לי עוד נקודה אחת: ב-3 בינואר הבאנו את ההחלטה לגבי הצו של חברת הגבייה, ויומיים לאחר מכן מר פאיז חנא ונציגיו במועצה חתמו על תאגיד המים. מיותר לציין שתאגיד המים זאת מכת מדינה- -
היו"ר דוד אזולאי
אבל אני מזכיר לך שפאיז חנא לא קובע לגבי תאגיד.
מודי סעד
אבל פאיז חנא כרגע הוא הממונה.
היו"ר דוד אזולאי
כדאי שתדע, שפאיז חנא לא קובע אם להקים או לא להקים תאגיד. זאת הנחיה שמגיעה מלמעלה, והוא צריך לבצע אותה.
מודי סעד
לפני פחות מחודש כשהייתה אמורה להיות השביתה הגדולה ראש הממשלה הוא התיר ושחרר – אני מודע לעובדה ששר הפנים- -
היו"ר דוד אזולאי
הוא לא שחרר. עדיין לא עשו שום דבר, כל התאגידים עדיין קיימים.
חמד עמאר
בסך הכול החליטו להקים ועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אמרו שיבדקו, אבל עדיין אין שום דבר.
חמד עמאר
הוועדה עוד לא התכנסה, היה לנו דיון בוועדת הכלכלה.
מודי סעד
אבל למען ההגינות אם יש החלטה כזאת שנותנת לנו אוויר, הייתי מצפה מפאיז חנא שלא יסבך את הכפרים - -
היו"ר דוד אזולאי
הוא לא יכול. באמת, הוא לא יכול.
מודי סעד
אבל שלא יחתום.
חמד עמאר
אין לו סמכות.
היו"ר דוד אזולאי
פאיז, בבקשה. באמת בקצרה, כי אני לא רוצה להיכנס לפתרונות של הבעיה. זה לא המקום. שלא תבין אותי לא נכון, אני מבין את הכאב שלך, ואני מוכן לעזור לך. תעלה על הכתב את כל הדברים האלה, תשלח אלינו לוועדה – אנחנו נפנה. נפנה לשר הפנים ונבקש את ההתייחסות שלו. אבל יש דברים שאי אפשר – אנחנו לא יכולים להורות פה להיכנס לתאגיד או לא להיכנס, לכסות או לא לכסות את הגירעונות של המתנ"ס.
מודי סעד
אבל נושא המשרה שיהיה הרבה זמן במועצה או ימלא את המשרה שלו כראוי – בזה אתה יכול להתערב?
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה, פאיז.
פאיז חנא
אדוני יושב ראש הוועדה, אנחנו מכירים הרבה שנים. אני לא אמנה כאן, בצניעות רבה, מה היו ההצלחות שלנו בתקופה הזמנית הקשה בינוח-ג'ת. אבל אני מתייחס לכמה דברים שיקירי ותושב המקום העלה כחוסר נתונים מדויקים, ואני מאוד שמח שצעירים בינוח-ג'ת רוצים לשפר את המצב.
נתחיל מהמתנ"ס
במתנ"ס נוצר גירעון של 1.4 מיליון שקל שנוצר לפני 2009. אני נכנסתי לרשות כששר הפנים בכבודו ובעצמו, יחד עם ראשי רשויות במגזר הערבי והדרוזי הקצו 50 מיליון שקל רזרבות שר לתפעול המתנ"ס במגזר המיעוטים. קיבלנו את זה בשתי מנות: ב-2009 בינוח-ג'ת – 130 אלף שקל, וב-2010 130 אלף שקל. הכסף הזה נבלע בחשבונות הרשות. בא קצין המחוז שאין לו זמן, נכנס, הוציא את הבְּרוך של הרשות המקומית, והיום הכסף הזה נמצא בפק"מ, ואני יכול להעביר אותו למתנ"ס- -
מודי סעד
- - -
פאיז חנא
תן לי לדבר, אני שמעתי אותך עד הסוף.


החוק והתצהיר שחתומים עליו ראשי הרשויות קובעים שהכסף הזה יועבר לייעודו במתנ"ס. וייעודו משמעותו – פעילות לציבור הרחב. העניין הוא שהמתנ"ס הזה מעוקל על-ידי מס ההכנסה, ביטוח לאומי וקרנות השתלמות שלא שולמו וקרנות פנסיה. אני אמרתי, ועדיין אומר – את זה אתה לא יודע – בשבוע הבא מתקיים דיון מקיף- -
מודי סעד
אני יודע.
פאיז חנא
אתה - - - ואני יודע כל מה שאתה עושה, תאמין לי.
מודי סעד
זה לא משנה, אנחנו לא מתנגחים. אני רק רוצה שהמתנ"ס לא ייסגר.
פאיז חנא
אמרת "זמני", אני אגיד לך מה זמני יכול לעשות. משרד ראש הממשלה הקצה 4 מיליון שקל לכל המתנ"סים במגזר הדרוזי. יש לנו בבית-ג'אן, יש לנו בחורפיש, יש במרר, והם כמעט סגורים- -
סעיד נפאע
לא "כמעט".
פאיז חנא
הם סגורים.

עם הכסף הזה, יחד עם 260 אלף שקל שאני מחזיק אנחנו יכולים למנף תוכנית הבראה, אבל דע לך, שב-2010 אותו מתנ"ס גירעוני סיים באיזון תקציבי, ושקל אחד לא עבר מהרשות המקומית, והוא סיים באיזון כמפעל כלכלי.
בנושא תוכנית המתאר
אין זה סוד, גם כפאיז חנא, עובד המדינה, להביא את תוכנית המתאר ולהפקיד אותה. זה- - - מקצועית. תוכנית המתאר תקועה בינוח-ג'ת כי אין פתרון קצה לביוב. אין פתרון קצה לביוב כי הקו צריך לעבור בתפן, ינוח, אבו-סנאן, ירכא ועד עכו מט"ש מסריק. אי אפשר להציב כסף כל עוד אתה לא בתאגיד. לכן קיימתי ישיבה במנהל הביוב, שאני גם זמני, ואין לי זמן, וקיבלנו 2.4 מיליון שקל לביוב הפנימי ו-1.4 מיליון לתשתיות המשאבות והמט"שים המקומיים כדי לזרז את התהליך. שנית, בעניין ההתחברות לתאגיד מים וביוב התקבלה החלטה פה-אחד במליאת המועצה הנבחרת של ינוח-ג'ת ב-2007 של החברים ושל ראש הרשות להצטרף לתאגיד מים וביוב. חד וחלק, שלא יאשימו את פאיז חנא- -
היו"ר דוד אזולאי
אז אל תבצע. הוא יכול לא לבצע? נו, באמת.
מודי סעד
זה ברור לי, אבל - - - ראש הממשלה- -
פאיז חנא
אני אתן לך נתונים, ואחר כך נדון על זה. מפעל המים בינוח-ג'ת, למרות כל ההצלחה בגבייה יוצר גירעון שנתי של 2.1 מיליון שקל על תקציב של כ-25 מיליון שקל.
חמד עמאר
בגלל הפחת?
פאיז חנא
זה בלי הפחת, זה גירעון כספי – כמה נכנס למפעל המים, כמה מוציא מפעל המים. הסיבה היא פשוטה: א', פחת של 30% אחוז; ב', אחוז הגבייה היום היא 76%; ג', כל עוד אתה לא בתאגיד יש תעריף שנקרא "תעריף שיקום" – שיקום מערכות המים עלה מ-4 אגורות ל-1.9 שקל לקוב, והרשות סופגת את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אם אתה בתאגיד, כמה אתה משלם?
פאיז חנא
זה יורד ממני. הכול עובר לתאגיד, ואז החשש של התושבים, שהוא ברור – גם אני תושב המועצה המקומית ראמה והתאגדנו לא מזמן – שיש עלייה. יש עלייה של 50% במחיר המים. אבל אני הסברתי את זה גם לשיח'ים כשכינסתי אותם בינוח. ההתקשרות לתאגיד היא חובה על-פי חוק. זה שהוקמה ועדה, ודחפו את הנושא הזה זה כדי לקבוע האם לבטל את הסנקציות. לא אמרו, האם לבטל את ההתאגדות. מבחינתי אם אני רוצה לעזור לינוח-ג'ת התנאי שלנו היה ברור שבישיבתו הראשונה הדירקטוריון יקבל החלטה שהפרויקט הראשון שיבוצע הוא הקו המוביל שאני דיברתי עליו – פתרון הקצה. כשאני מחזיק את זה ביד אני הולך למנהלת הביוב ולמשרד הבריאות שתובע את זה כרגע כי זה נושא של בריאות הציבור. אני מראה את האישור, ואומר, אנא, הפקידו את התוכנית. ואפשר להפקיד אותה. אני מאוד מקווה שאם נמשיך בקצב שאני עובד בו היום התוכנית עוד תופקד. לאישור יש עדיין התנגדויות, וכולם מכירים את המהלך הזה.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, הדברים ברורים, שמענו אותם. אני מכיר ומוקיר את עבודתו של פאיז חנא עוד ממקומות אחרים, ואני יודע שהוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל.


אני מציע, אדוני ראש המועצה, שקודם כול תוציא מכתב לוועדה שבו תפרט את כל משרדי הממשלה שאמורים להעביר לך הרשאות תקציביות. בעניין הזה נפנה לבקש לשחרר לך את אותם התקציבים כי המועצה חייבת לתפקד. שנית, כל הדברים שעלו פה – לדעתי, זה לא המקום, אבל אני מוכן להיות לעזר בעניין הזה. תוציא מכתב, תפרט בו את כל הבעיות שהעלית כאן. אני אומר שוב: ראש מועצה כמו פאיז חנא הוא לא כל-יכול – יש הנחיות. אם התקבלה החלטה פה-אחד במועצה הנבחרת לגבי הצטרפות לתאגיד מים אל תצפה ממנו שהוא לא יבצע את זה. הוא לא יכול. חוץ מזה, יש נימוקים אחרים. לכן אני מציע שתוציא מכתב, ואני מבטיח לך שהוא יופנה לגורמים המקצועיים במשרד, ונקבל על כך תשובות. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:20

קוד המקור של הנתונים