ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/02/2011

הליכי המינוי של הממונה על הגבלים עסקיים, הליכי המינוי של הממונה על ההגבלים העסקיים, מינוי ממונה על ההגבלים העסקיים

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
9
ועדת הכלכלה

2.2.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 438

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ח שבט התשע"א (2 בפברואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הליכי המינוי של הממונה על ההגבלים העסקיים, של חה"כ יצחק וקנין

2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מינוי ממונה על ההגבלים העסקיים, של חה"כ עמיר פרץ

3. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הליכי המינוי של הממונה על הגבלים עסקיים, של חה"כ נחמן שי
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

עמיר פרץ

יוליה שמאלוב-ברקוביץ

נחמן שי
מוזמנים
שרון קדמי, מנכ"ל משרד התמ"ת

גילי מאי, משרד התמ"ת

עו"ד ערן עסיס, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אורי שוורץ, רשות ההגבלים העסקיים
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הליכי המינוי של הממונה על ההגבלים העסקיים, של חה"כ יצחק וקנין

2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מינוי ממונה על ההגבלים העסקיים, של חה"כ עמיר פרץ

3. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הליכי המינוי של הממונה על הגבלים עסקיים, של חה"כ נחמן שי
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום הצעות לסדר היום, דיונים מהירים, של חברי הכנסת יצחק וקנין, עמיר פרץ ונחמן שי. נמצאים אתנו שניים מהמציעים, חברי הכנסת וקנין ושי. מי מכם מציג ראשון?
נחמן שי
וקנין.
יצחק וקנין
תודה. כמי שמכיר את החשיבות של התפקיד של הממונה על ההגבלים, לא פעם, לפחות בתקציב האחרון, היו לי מספר פגישות עם הממונה על ההגבלים בנושאים מסוימים, שמאוד חשובים לכלכלה הישראלית. אנחנו יודעים כמה זה חשוב למשק הישראלי. לצערי הרב, הדבר הזה מתמהמה, ואני לא רוצה שיקרה לנו מה שקרה עם הרמטכ"ל - עד הרגעים האחרונים, ואז מקבלים החלטה, שאני לא בטוח תמיד - אם יחכו לרגע האחרון, ההחלטה תהיה חפוזה, ולא יהיה בשיקול דעת. לדעתי, צריך לזרז את ההליך הזה ולסיים אותו כמה שיותר מהר, כי אני לא רוצה לחזור על הדברים ולומר שחשיבות התפקיד של הממונה על ההגבלים במשק חופשי הוא כל כך קריטי, שאם לא נאייש את התפקיד הזה בזמן הקרוב, שתהיה חפיפה מסוימת, אני חושב שהנזק יהיה בלתי הפיך.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. חבר הכנסת שי, בבקשה.
נחמן שי
תודה. אני לא רואה דמיון בין הליכי המינוי של הממונה - או שנמנה את גלנט כממונה על ההגבלים העסקיים, ואז יהיה פתרון כפול...

אתה צודק – תאריך הפרישה המיועד, אם איני טועה, הוא החודש הבא. לאן אתה הולך, כרמל?
היו"ר כרמל שאמה
יש משהו בוועדת החוץ והביטחון, שביקשו ממני מלשכת ראש הממשלה לרדת.
נחמן שי
אני חוזר על דבריי – למיטב ידיעתי, המינוי מסתיים בחודש הבא, וראוי ורצוי שהפעולות יהיו והבחירה כבר יהיו בעיצומם, אם לא בסופם. הדאגה שלי התעוררה לאחר שהתברר לי שיש הבנות חדשות בין השר החדש שמחון לבין ראש הממשלה, וראש הממשלה ביקש להיות מעורב, או שהדבר יהיה תלוי בהסכמתו וכדומה. אחר כך אמנם יצאה הודעת הבהרה ממשרדו, אבל ברגע הזה נדלקו שתי נורות אזהרה, אולי יותר, למה הוא פתאום מתעניין בנושא הזה.


אנחנו יודעים שריכוזיות היא היום אחת הסוגיות המרכזיות במשק, והיא מעסיקה אותנו גם בוועדות אחרות וגם בנושאים אחרים, ואחד משומרי הסף הוא הממונה על ההגבלים, ואם המינוי ייעשה או בצורה רשלנית או בצורה לא מלאה או במעורבות פוליטית של ראש הממשלה, שאני מניח, שומע באוזנו הפנויה את בעלי האינטרסים, אולי לא רצוי לבחור לתפקיד הזה אדם בעל מעמד, בעל כוח, בעל יוקרה, בוא נחליש את זה, כי אם נחליש אותו, אז השומר יירדם בשמירה, ולכן חשוב לי לדעת ולשמוע בצורה ברורה, איך התהליך הזה יתנהל, איך להבטיח שיהיה שקוף ונקי מבחינה ציבורית, ובעיקר שבשורה התחתונה יגיע לשם האדם הטוב ביותר, ושהוא ייהנה גם מהגיבוי של הממונים עליו, כדי שיוכל לעשות עבודתו כהלכה. תודה.
יצחק וקנין
תודה. מנכ"ל המשרד נמצא פה. אתה יכול לומר לנו, איפה הנושא עומד כרגע מבחינת הליך הבחירה?
שרון קדמי
ודאי. ראשית, אין חולק על החשיבות של תפקיד הממונה ועל הצורך הבהול למנות ממונה חדש תחת רונית קן, שאכן ביקשה לסיים את תפקידה במהלך חודש פברואר.
נחמן שי
למה?
שרון קדמי
סיבותיה עמה. ב-02:00 בלילה קיבלתי טלפון משר התמ"ת הקודם, בשהותי בסין, שאמר לי. הבנתי שהיא מיצתה את התפקיד, וזה לגיטימי – היא חמש שנים וחצי בתפקיד, וסיבותיה עמה.
הפרוצדורה היא מאוד פשוטה
מייד עם היוודע דבר רצונה לסיים את התפקיד, מייד נכנסנו לתהליך של מינוי ועדת איתור. ועדת האיתור, על-פי החלטת הממשלה, כוללת חמישה חברים – עבדכם הנאמן הוא היושב-ראש; נציב שירות המדינה או מי מטעמו – חבר; המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כלכלי-פיסקלי – חבר; נציג אקדמיה – חבר; ועד לפני שבוע נדרש חבר נוסף, שהוא אב בית הדין להגבלים עסקיים או המשנה שלו לשעבר.
נחמן שי
יהיו נשים.
שרון קדמי
חייב ייצוג הולם, ודאי.


מייד עם היוודע דבר הפרישה של רונית אצנו למנות את החברים, ואכן מינינו ארבעה. בחבר החמישי של אב בית הדין להגבלים עסקיים או המשנה גילינו בעיה, שכנראה, לא חזו אותה כשהחליטו על כך; אין הרבה אבות בית דין להגבלים עסקיים לשעבר, או משנים, ואלה שקיימים, אם איני טועה, ארבעה או חמישה במספר, לא רצו, לא יכלו, או היו בניגוד עניינים. עברנו אחד-אחד, וזה תהליך של לפחות שבוע - לדבר אתו, הוא חוזר, אז בפרוצדורה הזאת הפסדנו כחודש וחצי-חודשיים.


כשהבנו שאנחנו בבעיה, פנינו לנציבות שירות המדינה, וביקשנו להרחיב את החבר הנוסף, ואכן ועדת השירות של נציבות שירות המדינה אישרה לפני כשבועיים להרחיב את המעגל, קרי בנוסף להגדרה של אב בית הדין או המשנה, יכול לשמש חבר גם מי שכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי או חבר בית דין הגבלים עסקיים לשעבר.


החלטת ועדת השירות אושרה בממשלה ביום ראשון שעבר, ותקבל תוקף ביום ראשון הקרוב. עם קבלת התוקף בכוונתי לפעול מיידית למנות את החבר או החברה החמישית. אני מניח שבמהלך השבוע הבא נמנה את החבר החמישי. עם מינוי החבר החמישי אנחנו נקבע שני דיונים מהירים מאוד כבר בפברואר כדי לכנס את הוועדה. ככל שזה תלוי בי, המלצת הוועדה תגיע לשר התמ"ת עד סוף חודש פברואר. אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, שוב – צריך לסנכרן לוחות זמנים של חמישה חברים, כולם עסוקים.
עמיר פרץ
כמה נתתם לממונה?
שרון קדמי
רונית היתה אמורה לסיים בנובמבר שנה זו. היא ביקשה לסיים כשמונה חודשים לפני. לשר התמ"ת הקודם היא ביקשה לסיים את תפקידה בסוף ינואר. אני מניח שהיא תישאר עוד כמה שבועות, אבל אף אחד לא יכול לחייב אותה להישאר בתפקידה; היא יכולה לומר שהיא מתפטרת.
עמיר פרץ
היא חתמה על חוזה? אני מבטיח לך שאם תבקש ממנה עד סוף מרס, אי-אפשר גם לעשות הליך כזה באופן חפוז.
שרון קדמי
הוא בכלל לא חפוז.
יצחק וקנין
הוצאתם מכרז?
שרון קדמי
כן. אנחנו עבדנו במקביל, כלומר לא חיכינו למנות את חברי הוועדה כדי לפרסם.
יצחק וקנין
עכשיו המכרז פתוח מחדש?
שרון קדמי
לא.
יצחק וקנין
למה?
שרון קדמי
תכף אשלים. עבדנו במקביל – עבדנו על מינוי חברי הוועדה, ובמקביל על פרסום ועדת האיתור, ואכן פורסמה, על-פי החוק, פורסמה מודעה, ניתנו 21 או 28 ימים לגשת, ואכן הגישו 25 או 26 מועמדים – לא ראיתי אפילו את הרשימה, מאחר שהוועדה עוד לא אוישה, והתאריך יושלם, זה לפי ההנחיות של נציבות שירות המדינה, וכרגע הרשימה סגורה.


מדובר בועדת איתור, ובסמכותה גם לזמן חברים על-פי בחירתה. כל אחד מחברי הוועדה יכול לבקש לזמן כל מאן דהוא. התהליך רחוק מלהיות חפוז, אני לא חושב שצריך יותר משני דיונים.
יצחק וקנין
הערכה שלך, שעד סוף החודש הזה?
עמיר פרץ
תצליחו לבחור בין 26 מועמדים?
שרון קדמי
אני מסביר את תהליך הבחירה, ותראה שצריך יומיים: עוברים על הרשימה של 26 החברים בישיבה הראשונה, ומצמצמים אותה לרשימה של שבעה-שמונה מועמדים פוטנציאליים, והתהליך הזה לוקח שעתיים-שלוש. המועמדים הפוטנציאליים מוזמנים ליום ראיונות, ויום שלם מתכנסת הוועדה, מדרגת אותם, ויכולה בין מועמד אחד, שניים או שלושה להביא לשר התמ"ת. שר התמ"ת אמור להגיש את מינוי הממונה על ההגבלים העסקיים הבא לאישור הממשלה.
עמיר פרץ
כל המועמדים כבר עברו שפניץ, טירקל?
שרון קדמי
לא; המועמדים אינם עוברים ועדה לבחינת מועמדותם, אלא אם כן הם נבחרים, ומובאים לאישור ממשלה.
עמיר פרץ
למה בסדר הזה?
שרון קדמי
כי ועדת שפניץ בודקת את כשירותו והתאמתו של המועמד אחרי שהשר ממליץ עליו לממשלה. אין טעם להעביר 26 מועמדים את ועדת שפניץ- - -
עמיר פרץ
לא, את השבעה. אתה רוצה לבחור מועמד, ואחר כך יימצא דופי, ונתחיל מחדש?
יצחק וקנין
אבל זה התהליך הקבוע.
נחמן שי
יש בג"ץ נגד נווה.
עמיר פרץ
ודאי, יש בעיה משפטית קשה עם המינוי הזה.
שרון קדמי
ועדת שפניץ תפקידה לא לבדוק, האם המועמדים מתאימים או לא מבחינת כשירותם; היא צריכה לבדוק, האם הם מתאימים לשירות הציבורי – האם הם עומדים בתנאי ניגוד עניינים, האם עמדו בתנאי הסף וכדומה. אלה דברים שעל אחת כמה וכמה בודקת ועדת האיתור, ובתהליך ועדת שפניץ בודקת לפני שהוא מובא לאישור הממשלה.
יצחק וקנין
אז ההערכה שלך, שבסוף החודש הקרוב- - -
שרון קדמי
ההערכה שלי, שבמהלך חודש פברואר תובא המלצת הוועדה לשר התמ"ת.
עמיר פרץ
למה, אדוני היושב-ראש, כתבת שיש חשד להתערבות פוליטית?
יצחק וקנין
בגלל אותם עיכובים שאנחנו רואים, שמצד שני, אנחנו רוצים שהממונה כבר היתה אמורה לסיים את תפקידה בינואר. היא רצתה לסיים את תפקידה כבר בנובמבר.
עמיר פרץ
היא קיצרה את כהונתה.
יצחק וקנין
היא הגישה בקשה לקצר את תקופת העבודה שלה.
עמיר פרץ
מה הסיבות?
שרון קדמי
אנחנו לא יודעים, אבל שר התמ"ת הקודם הוא זה שהאריך לה את הכהונה, וביקש ממנה להישאר שנתיים נוספות.
עמיר פרץ
ממונה על הגבלים שמחליט לקום וללכת, אולי יש לו סיבות, שגם קשורות בשורש התפקוד; אולי יש לו טענות מסוג זה או אחר. אני עזבתי ועדת חוץ וביטחון, כי ראיתי את הניסוח של אדוני, וחשבתי שאיני יכול להתעלם מניסוח כל כך חד.
יצחק וקנין
הניסוח שלי היה בגלל העיכובים בהתנהלות של הוועדה, ועדה שאמורה לבחון את הממונה החדש.
עמיר פרץ
אני קורא פה: חשד להתערבות פוליטית ופגיעה במעמדו העצמאי של ממונה- - -
יצחק וקנין
כי היה עיכוב בכל מינוי הוועדה.
שרון קדמי
אדוני היושב-ראש, על-מנת לחדד את הנקודה - העיכובים החלו עוד לפני שהיו חילופי גברי בממשלה; העיכובים החלו מייד כשהבנו שיש בעיה לאייש את תפקיד אב בית הדין להגבלים עסקיים או המשנה שלו, וזה קרה כשלושה שבועות לפני שחלו שינויים פרסונליים בממשלת ישראל.
נחמן שי
האם יש שלב שראש הממשלה יהיה מעורב?
שרון קדמי
ההחלטה מובאת לאישור ממשלה. ככל שאני יודע, לא, כלומר כרגע ההמלצה היא לשר התמ"ת, ושר התמ"ת מביא אותה לממשלה.
נחמן שי
ועדת האיתור תבחר מועמד או מועמדת, יבדקו את כשירותו. אני מצדיק את מה שאומר חבר הכנסת פרץ, אבל אני מבין גם את הבעיה, שאי-אפשר פה מאות אנשים כל הזמן - הוועדה הזאת לא תסיים אף פעם – גם ככה היא לוקחת הרבה זמן – אז הוא יודיע לראש הממשלה, ואם ראש הממשלה יתנגד, מה עושים?
שרון קדמי
ראש המשלה הוא חבר ממשלה, הוא יכול להצביע נגד המינוי בממשלה.
יצחק וקנין
אם הממשלה תצביע נגד המינוי, זה כבר משהו אחר, אבל אני לא חושב שלראש הממשלה יש וטו מוחלט על זה.
נחמן שי
אתה לא רואה מעורבות, וגם את המעורבות של השר אתה לא רואה- - -
שרון קדמי
נהפוך הוא – השר הנחה אותי לקדם את התהליך כמה שיותר מהר, ולהשלים אותו כמה שיותר מהר.
יצחק וקנין
אתה מדבר על השר החדש או הישן?
שרון קדמי
השר הקודם – ודאי, והחדש – על אחת כמה וכמה. שוב – ההמלצה, ככל שתלוי בי, תובא בהקדם לשר, ומשם לממשלה.
עמיר פרץ
מכיוון שהעניין הוא לא תיאורטי. אני לא חושש מהעובדה שהממשלה תבטל את ההמלצה של שר התמ"ת, אם יעבור, אבל לאור האירועים של השבוע–שבועיים האחרונים, להערכתי, גם כל ועדות המינויים, שפניץ, טירקל ואחרות, יהיו הרבה יותר זהירות. אני חושש משני מצבים: אל"ף, אחרי שתגמרו את כל התהליך ותבחרו את המועמד שאותו אתם מעבירים לשפניץ, אתם לא עוסקים הרי בנושא ששפניץ צריך לעסוק אלא בכשירות מקצועית לעניין.
שרון קדמי
ועמידה בתנאי סף.
עמיר פרץ
נניח, תיאורטית, בסיכוי של אחוז אחד, שפניץ מחליטה לא, ומבקשת נתונים נוספים. תהליך לחוץ כזה, שייקח לך חודש למצור להגיש לשפניץ, נניח שהם יגידו – למה לא לבקש מהממונה עד סוף מרס- - -
שרון קדמי
אדוני מוזמן לבקש מהממונה כמו שאני ביקשתי וכמו ששר התמ"ת ביקש.
עמיר פרץ
אני רשות מפקחת, אני איני פונה. אני פונה אליך.
נחמן שי
בואו נפנה בקריאה.
שרון קדמי
אני אתמול נפגשתי עם הממונה לא בפעם הראשונה, והבעתי את בקשתי שתישאר שהות נוספת. גם שר התמ"ת המכהן ביקש ממנה להישאר זמן נוסף בתפקידה.
יצחק וקנין
שי, יכול להיות, כמו שאומרת מנהלת הוועדה, שיכול להיות שיש לה סיבות אישיות.
נחמן שי
השאלה, האם אתם בוחרים גם כשיר שני או שלישי?
שרון קדמי
יש שני דברים – אחד, אם הממונה תחליט לקום ולעזוב טרם ייבחר מחליף- - -
קריאה
אתה תחליף?
שרון קדמי
אני לא אחליף אותה, כי איני עומד בתנאי הסף לתפקיד, ואז איני יכול, אבל השר רשאי וגם יעשה זאת, הוא ימנה ממונה הגבלים עסקיים בפועל, כלומר לא יהיה מצב שרשות הגבלים עסקיים תהיה ללא ממונה. זה לא אפשרי, כי החוק לא מאפשר זאת. אם מישהו מגיש בקשה למיזוג, לא מעניין אף אחד אם יש ממונה או לא; אם תוך 30 יום אין החלטה, המיזוג מאושר אוטומטית.
עמיר פרץ
מי הוועדה שאמורה לבדוק קשרי הון ושלטון בקרב המועמדים – אתם או שפניץ?
שרון קדמי
אני מניח שוועדת שפניץ.
עמיר פרץ
בטפסים רוצים לדעת אם אתה חבר מפלגה, לא אם עבדת אצל זה או אחר.
שרון קדמי
גם הוועדה מקבלת טופס בקשת המועמדות, ושם מתבקשת הבהרה לזיקתו, כזו או אחרת, של המועמד למאן דהוא.
עמיר פרץ
מבחינתי, ממונה על ההגבלים העסקיים חייב לעבור בחינה יסודית של קשרי הון ושלטון. זה הדבר הכי חשוב כדי שנהיה רגועים.
יצחק וקנין
תודה לכל המשתתפים והמציעים, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים