ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2011

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
37
ועדת הכלכלה

15.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 457

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"א באדר א התשע"א (15 בפברואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה, התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה-היו"ר

אחמד טיבי

חנא סוויד

דניאל בן סימון

חמד עמאר

יצחק וקנין

ישראל אייכלר
מוזמנים
רון חלפון

- עו"ד, לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דפנה עין דור

- מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דני מורג

- סמנכ"ל קשרי תעופה בינלאומיים, רשות התעופה האזרחית

רינה פאר

- המשנה ליועץ המשפטי, רשות שדות התעופה

אליעזר פרום

- מהנדס ראשי לתעשייה וניהול, רשות שדות התעופה

עוזי שליט

- עוזר מנהל חטיבת שרות לנוסע, רשות שדות התעופה

הילה דוידוביץ

- עו"ד, משרד המשפטים

תמר קלהורה

- עו"ד, משרד המשפטים

יערה למברגר

- משרד המשפטים

ד'


- משרד ראש הממשלה

ו'


- משרד ראש הממשלה

ד'


- משרד ראש הממשלה

אליהו ליפשיץ

- עו"ד, משרד התיירות

תמר פינקוס

- ממונה על הגנת הצרכן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

חנה טירי

- עו"ד, לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מירי אילדיס

- מנהלת פניות לקוחות, חברת אל-על

קרן כהן סעד

- עו"ד, מנהלת הלשכה המשפטית, חברת אל-על

רוני סטבקובסקי
- עו"ד בלשכה המשפטית, חברת אל-על

וגיף אליאב

- עו"ד, יועץ לרשות ההסתדרות

סלעית קולר

- יועצת משפטית, המועצה לצרכנות

ורץ וייץ


- עו"ד, ההסתדרות הכללית החדשה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
יפעת שפרכר

הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב
או דחייה בטיסה, התשס"ט-2009
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מתחילים ישיבה שנייה של ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה, התשס"ט-2009, של חברי הכנסת המכובדים אחמד טיבי, איברהים צרצור, טלב אלסאנע ומסעוד גנאים. קיימנו מספר ישיבות בהצעת החוק.
אתי בנדלר
התחיל דיון בסעיף 5 בנוגע לסירוב להעלות נוסע לטיסה.
רוני סטבוקובסקי
העברנו לפני כיומיים הצעה לוועדה. ביקשנו להוסיף בסעיף 5 איזה שהוא מנגנון שמצוי בתקנה האירופית ואינו בא לידי ביטוי בסעיף הרלוונטי שנוגע לרישום יתר. מדובר באפשרות של חברת התעופה או של המארגן להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי אם הבאנו אותו במסגרת זמן מסוים ליעד שלו. הגדרנו את השעות שאנחנו חושבים שהן שעות סבירות. אנחנו גם ציינו שלאור העובדה שמדינת ישראל היא מדינת קצה והמרחקים שהוגדרו בתקנה האירופית אינם נכונים לגבי מדינת ישראל צריך לשנות את הטווחים. ביקשנו להתחיל מ-2000 קילומטר, לעבור אחר כך לטווח שבין 2000 ל-4500 ולאחר מכן לעלות ל-4500. ביקשנו להחיל מסגרת של 4,5 ו-6 שעות.
תמר פינקוס
אתם רוצים לרוקן את התקנות מתוכן.
רוני סטבוקובסקי
ההתייחסות שלך קצת קיצונית כי זה קיים בתקנה האירופית. החוק הזה מבוסס על התקנה האירופית.
היו"ר כרמל שאמה
מה השוני כאן לעומת התקנה האירופית?
רוני סטבוקובסקי
אנחנו ביקשנו להגדיל את טווח השעות בין 4,5 ו-6 שעות ולשנות את המרחקים.
היו"ר כרמל שאמה
בתקנה האירופית זה 4,5 ו-6?
רוני סטבוקובסקי
לא, זה 2,3 ו-4.
היו"ר כרמל שאמה
למה את רוצה להגדיל?
רוני סטבוקובסקי
אין לנו את היעדים המקומיים כמו שיש באירופה.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא חושב שיש שוני.
קרן כהן סעד
חברות אירופאיות בשביל להגיע מלונדון לפריז או מפריז למילאנו יכולות לעשות את זה תוך שעתיים, שלוש. התקנה האירופית התייחסה למרחקים האלה. לאל-על כדי להגיע לאנגליה לוקח 5,6 שעות, למילאנו 3 שעות וחצי. המרחקים מלכתחילה יותר ארוכים, לכן נדרשת פה התאמה. השעות הן לא אותן שעות והמרחקים הם לא אותם מרחקים. חייבים להתאים.
אתי בנדלר
למה חייבים להתאים? אנחנו כולנו יודעים שבאירופה יש מרחקים קצרים יותר בין מדינות מאשר בין ישראל למדינות אחרות.
קרן כהן סעד
כמו שהחקיקה הזאת מיועדת להטיב עם הצרכן בהיבט של לתת פיצוי כך היא גם אמורה להתאים את עצמה ביחס לחברת התעופה שתוכל להתאים את עצמה ולתת..
אתי בנדלר
אני לא מצליחה להבין למה.
היו"ר כרמל שאמה
למה מי שטס לאתונה בפחות משעתיים צריך לקבל פיצויי..?
קרן כהן סעד
למה אנחנו מדברים רק על אתונה?
יערה למברגר
יש טעם מסוים במה שהחברות אומרות פה, כי התקנה האירופית עשתה איזו שהיא חלוקה ואיזה שהוא מדרג. אני מניחה שזה נעשה מתוך הבנה מה סך כל הטיסות שנעשות ביבשת, החלוקה שלהן במרחקים. הם לא עשו סל אחד עם פיצוי אחד, הם ניסו לעשות משהו מאוזן עם מדרגות. אני מניחה שהמדרגות האלו התייחסו למאפיינים. אין ספק, ועל זה כולנו מסכימים, שהמאפיינים של הטיסות מישראל מעצם הגיאוגרפיה של ישראל הן טיסות ארוכות יותר מהטיסות האירופיות. באירופה יש הרבה יותר טיסות קצרות מאשר בישראל. אני לא מדברת כרגע על איזו התאמה צריך, אבל נראה לי הגיוני שצריך התאמה מסוימת לאור האופי..
אחמד טיבי
מה לגבי טיסה לירדן?
יערה למברגר
יש מעט טיסות קצרות.
אחמד טיבי
ירדן זה רבע השעה. צריך לקצר? להאריך? מה צריך?
תמר פינקוס
כל המכלול של האיים היוונים, אם זה אתונה, דרום איטליה. אלה הכל טיסות קצרות. תלכו לשדה ותראו כמה טיסות יוצאות לשם.
יערה למברגר
אפשר להגיד איזה אחוז זה מכלל הטיסות? אלה נתונים רלוונטיים.
אליהו ליפשיץ
הועלתה בעבר סיבה לבדוק את מכלול הטיסות מעצם העובדה שכאשר מדובר בפיצוי ליחיד צריך לפצות אותו. אחת הסיבות של כל הפיצויים היא לגרום לחברות הטיסה לא לאחר בטיסה, לא לבטל טיסה. ברגע שמתייחסים למדרג זה אומר שאנחנו לוקחים בחשבון שהוא יגרום לחברות לא לאחר. מכיוון שהמדרג בישראל שונה יש סיבה ראויה לבדוק אותו ולבצע את ההתאמות לא בשל הפיצוי לנוסע אלא יותר מהסיבה של מניעת חברת הטיסה לאחר.
היו"ר כרמל שאמה
הפרופורציה שצריכה להישמר פה זה בין משך הטיסה למידת העיכוב. זה מה שרוצים לקבוע, נכון?
אליהו ליפשיץ
גם מעבר לכך. רוצים לגרום לחברות הטיסה שלא יהיה להן כדאי לאחר. כאשר יש מדרג לא מאוזן זה לא מידתי. כאשר המדרג מאוזן..
תמר פינקוס
כדאי לאחר.
אליהו ליפשיץ
לא שכדאי.
היו"ר כרמל שאמה
מתי אנחנו מותחים את הגבול בין עיכוב סביר לעיכוב בלתי סביר? חלק מהבחינה של העניין הוא בין משך העיכוב למשך הטיסה. זה הכלל שצריך לחול. למה הכלל הזה שונה בין ישראל לאירופה? אם אני עומד לטוס בטיסה של שעתיים ומעכבים אותי 3 שעות זו כנראה בעיה.
אתי בנדלר
אני רוצה להחזיר אותנו לסעיפים שהוועדה עדיין לא אישרה. אחרי שהוועדה קראה איזה סוגי הטבות יש לפי החוק הזה עברנו לסעיף הסעיף הראשון שנוגע לסירוב להעלות נוסע לטיסה ולמה הוא יהיה זכאי. מי שלא עלה בכלל לטיסה זה אחד ששילם עבור הטיסה וכשהוא בא אומרים לו שהוא לא עולה. אז כביכול הוא זכאי לכל סל ההטבות שהחוק מעניק. כשמחזירים אותנו לעיכוב לעומת ביטול, אז עיכוב של עד שעתיים לא מזכה בשום הטבה, לרבות כוס מים מינרלים. ביטול נותן את הסל המלא של ההטבות, עיכוב נותן הטבות חלקיות. מדובר כאן על עיכוב של בין שעתיים ל-8 שעות. הוועדה העלתה את מספר השעות מ-6 שעות ל-8 שעות. האם מה שגברתי מציעה זה להעלות את זה ל-4 שעות, זאת אומרת שאדם יהיה מעוכב 4 שעות בשדה התעופה ולא יהיה זכאי לסנדביץ'? על זה אנחנו מדברים?
רוני סטבקובסקי
לא.
אתי בנדלר
אתם מדברים כל הזמן על כך שצריך לשנות את הטווחים של השעות ושל מרחקי הטיסה. אולי תסבירי מה ההשלכות של מה שאת מבקשת.
רוני סטבוקובסקי
אנחנו לא מדברים על לשנות את הזכויות שלו לגבי סיוע, אנחנו מדברים על הזכות הנוספת לפיצוי כספי. התקנה האירופית בסעיף 2(7) אומרת שאם המפעיל בגין רישום יתר מביא את אותו נוסע ליעד שלו אחרי שעתיים, שלוש או ארבע, יופחת הפיצוי הכספי ב-50%. אני לא מצליחה להבין מדוע יש התנגדות לזה כשזה קיים אחד לאחד בתקנה האירופית. מסיבה כלשהי זה לא נכנס להצעת החוק.
היו"ר כרמל שאמה
בתקנה האירופית זה מוגדר בפרמטרים אחרים.
יערה למברגר
יש פה שני נושאים שונים, שתי הערות שונות של חברת אל-על. הערה אחת היא לגבי משהו שקיים בתקנה האירופית ולא קיים בהצעת החוק. לקחו כמעט את כל מה שהיה בתקנה האירופית ואת הדבר הזה לא כללו. מדובר בסיטואציה שבה הפיצוי מופחת ב-50%. זה לא נכנס להצעת החוק. בתקנה האירופית זה חלק מהמכלול.
היו"ר כרמל שאמה
למה שלא נכניס?
יערה למברגר
סוגיה שנייה היא סוגיה שונה. היא מדברת על המרחקים הרלוונטיים לקביעת הפיצוי. זה רק לגבי פיצוי על ביטול טיסה.
רוני סטבוקובסקי
כאן זה על רישום יתר. אנחנו מדברים על הסעיף של רישום יתר.
יערה למברגר
הפיצוי מדורג בהתאם למרחקים מסוימים. פה יש את הדיון לגבי המרחקים השונים באירופה ובישראל והטענה בדבר הצורך בהתאמה. זאת שאלה שונה מהשאלה של הפחתה ב-50%. אלה שני נושאים שונים שלא צריך לערבב ביניהם.
היו"ר כרמל שאמה
מתי ההפחתה ב-50% קיימת בתקינה האירופית?
רון חלפון
ברישום יתר.
היו"ר כרמל שאמה
ברישום יתר יש הפחתה של 50%. מה הבעיה להכניס את זה בהצעת החוק שלנו?
רון חלפון
אין בעיה, אנחנו חושבים שצריך להכניס את זה. אנחנו חוששים שזה נשמט בטעות מהנוסח שבמקורו היה תרגום של הדירקטיבה האירופית.
היו"ר כרמל שאמה
יש נוסח מסודר?
אתי בנדלר
אני לא קיבלתי למרות בקשותיי הרבות אף נוסח משום גורם.
רוני סטבוקובסקי
אנחנו העברנו לוועדה נוסח לפני יומיים.
אתי בנדלר
כנראה שקרתה תקלה.
רון חלפון
אני רוצה להתייחס לעניין הטווחים. טווחי הטיסה מישראל לאירופה הם טווחים שונים. הטווחים שקבועים כאן מתאימים לאירופה. הטווחים האלה ייצרו אנומליה בכך שאדם שטס למדריד לא יהיה זכאי לאותו פיצוי כמו אדם שטס לברצלונה. ברור שאנחנו לא מתכוונים לדבר הזה.
היו"ר כרמל שאמה
בכל טווח שהוא תהיה לך עיר שתיתן פיצוי אחר באותה מדינה.
רון חלפון
דעתנו היא שיש מעגל אחד, שזה אגן הים התיכון, כולל ירדן, מצרים והמדינות השכנות. המעגל השני הוא אירופה, כאשר לדעתנו באירופה לא צריכה להיות אבחנה בין פריז למדריד. המעגל השלישי הוא ארצות הברית, המזרח הרחוק וכו'.
תמר פינקוס
מה אומרת התקנה האירופית לגבי ארצות הברית?
רון חלפון
גם בתקנה האירופית טיסות לארצות הברית ולמזרח הרחוק הן במעגל השלישי. זה ברור מאליו. מכיוון שאנחנו מרוחקים מאירופה צריך לעשות את ההתאמה הזאת. בדיקה שעשינו העלתה שהטווחים הנכונים לישראל זה שהמדרגה הראשונה תהיה 2000 קילומטר, המדרגה השנייה תהיה בין 2000 ל-4500 והמדרגה השלישית 4500 ומעלה. זה מוציא לפועל באופן מדויק את הכוונה של התקנה האירופית.
וגיף אליאב
יש סוג של בלבול בין מרחק לזמן. מה אם השאיפה הסבירה של הצרכן להגיע בזמן מתוכנן ליעד?
רון חלפון
זה לא קשר לזמן.
וגיף אליאב
זה שהוא טס יותר רחוק אומר שהוא חייב לתכנן מראש שהוא יכול להגיע באיחור רב יותר? אנחנו מדברים על שאיפה סבירה של הצרכן לא להגיע באיחור למקום שהוא רצה להגיע אליו. זה שהוא טס יותר שעות לא בהכרח חייב להביא לכך שהוא צריך להסכים מראש שהאיחור יהיה רב יותר. בואו נפריד בין השאיפה של הצרכן להגיע בזמן למקום כלשהו לעובדה שהוא צריך לטוס יותר שעות למקום מסוים.
רון חלפון
אני מסכים לחלוטין. אנחנו מסכימים שהתקנה האירופית ראתה את ארצות הברית ואת המזרח הרחוק כמעגל השלישי הרחוק ביותר. כך אנחנו רוצים לעשות בארץ. אנחנו מתכוונים שהטיסות הקרובות יהיו במעגל הראשון והבינוניות במעגל השלישי. מבחינה גיאוגרפית כשאתה מודד את המרחקים אתה רואה שהמרחקים שמתאימים לאירופה לא מתאימים לישראל. זה נראה לי מאוד ברור.
וגיף אליאב
העיקרון מקובל, רק העובדה שאני צריך לטוס יותר זמן לא בהכרח אמורה לכפות עלי להסכים לאיחור רב יותר. משך הטיסה לא בהכרח צריך להשפיע על השאיפה הסבירה שלי להגיע בזמן. זה שאני טס לארצות הברית במשך 15 שעות לא בהכרח אומר שאני צריך להסכים מראש על איחור של 6 שעות. צריך להפריד בין מרחק לשאיפה להגיע בזמן.
רון חלפון
יכול להיות שאתה צודק, אבל הגישה של התקנה האירופית לא מקבלת את מה שאתה מציע. אם אני מתכנן נסיעה של חצי שעה טווח הביטחון שאני לוקח הוא פחות מאשר כשאני נוסע לאילת. זה הרציונאל של התקנה האירופית. ההצעה כאן מאמצת את הרציונאל האירופי.
וגיף אליאב
אנחנו לא בהכרח צריכים לאמץ את זה ב-100%. צריך לשקול את ההיגיון שעומד מאחורי התקנות.
סלעית קולר
דווקא בטיסות ארוכות העיכובים הגדולים יוצרים בעיה הרבה יותר קשה. הרבה פעמים כשאתה טס טיסה ארוכה אתה נערך לאורך של הטיסה. ככל שתקלו יותר התמריץ יהיה גדול יותר לאחר את הטיסה או לעשות רישום יתר.
אחמד טיבי
יש כאן, כמו שנאמר בשתי ההערות האחרונות, אמירה שאם המרחק של הטיסה ארוך יותר צריך לקבל יותר איחור בהגעה ליעד וצריך להפחית משיעור הפיצוי. העיקרון הזה לא נראה לי. מה הרציונאל? מה ההיגיון? אני לא רוצה לאחר בטיסה לאתונה וגם לא בטיסה ללוס אנגל'ס.
רון חלפון
בהצעת החוק שאדוני הגיש כתוב שבטיסות ארוכות הפיצוי גבוה יותר, לא נמוך יותר.
היו"ר כרמל שאמה
נעזוב את הסעיף הזה. נחזור לסעיף הזה בשלב יותר מאוחר.
איתי עצמון
עיכוב טיסה 6(א) נוסע שהטיסה שלגביה הונפק לו כרטיס טיסה המריאה במועד המאוחר מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן סיוע כאמור בסעיף 3(1)(א) ו-(ד); בסעיף זה, "מועד המאוחר מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה" – (1) שעתיים ומעלה מעבר למועד האמור – בטיסה למרחק שאינו עולה על 1500 ק"מ; (2) שלוש שעות ומעלה מעבר למועד האמור – בטיסה למרחק שבין 1500 ק"מ ל-3500 ק"מ; (3) ארבע שעות ומעלה מעבר למועד האמור – בטיסה למרחק העולה על 3500 ק"מ. (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן הטבות אלה: (1) החזר הוצאות; (2) שירותי סיוע כאמור בסעיף 3(1)(ב) ו-(ג), אם בחר הנוסע לקבל כרטיס טיסה חלופי לטיסה שצפויה להמריא ביום שלמחרת.


הסעיף מדבר על מקרה שבו טיסה עוכבה במועדים שנקובים בסעיף קטן (א). בסעיף קטן (א) מדובר על סיוע של מזון, משקאות, זכאות לטלפון או פקס. בסעיף קטן (ב)(1) מדובר על שירותי סיוע של הלנה במלון והעברות ליעד הסופי.
רון חלפון
בדיון הקודם הוועדה קיבלה החלטה עקרונית על דעת מציע הצעת החוק שלא יהיה החזר הוצאות אלא תינתן האופציה לאחר 5 שעות להחליט אם הוא רוצה לטוס בטיסה חלופית או לקבל את השבת התמורה. כמובן שזה צריך להיות בנוסח.
לאה ורון
הוועדה החליטה על 8 שעות במקום 6.
רון חלפון
המציע קיבל את ההצעה שבין 5 ל-8 שעות תהיה האופציה לנוסע לבחור אם הוא רוצה לקבל את הכסף חזרה או להמשיך ולהמתין לטיסה חלופית. חברת התעופה לא תוכל להחזיק אותו כבן ערובה בשדה התעופה. אנחנו סבורים שיש לתקן את המרחקים כדי שיתאימו לגיאוגרפיה של ישראל, שזה 2000, 4500 ומעל 4500.
אתי בנדלר
ייתכן שאתה צודק, אבל גם עו"ד עצמון וגם אני לא זוכרים שהוועדה החליטה כך ושזה אושר. היה דיון בנושא הזה.
רון חלפון
היא לא החליטה באופן רשמי. ההחלטה הייתה עקרונית בלבד. הוחלט באופן עקרוני לתת לו את האופציה כבר אחרי 5 שעות ולא להמתין עד 8 שעות.
וגיף אליאב
ברגע שהביטול נדחה ל-8 שעות במקום 6 שעות הצרכן נמצא במצב שהוא לא יכול באופן חד משמעי להכריז שהעסקה בוטלה. ההצעה אמרה שבין 5 ל-8 שעות תהיה תחנת ביניים שלא מזכה אותו בפיצוי על פי חוק, אבל נותנת לו זכות להחליט שהוא לא רוצה להמשיך הלאה, שהאיחור הוא בלתי סביר עבורו והוא מעדיף לבטל או להזמין במקום אחר. זאת תחנת הביניים שמאפשרת לצרכן עד 5 שעות להיות זכאי לסנדביץ' ולשירותים הנלווים, כאשר מ-5 שעות עד 8 שעות יש לו את הזכות להחליט אם הוא רוצה להמשיך בעסקה או לצאת ממנה. הנושא הזה הוא קריטי עבור הצרכנים מאחר והם לא יצטרכו להגיע לערכאות משפטיות בכל תיק בנפרד ולהוכיח שהאיחור בנסיבות העניין היה בלתי סביר. כך אנחנו מפחיתים עומס מבתי המשפט שלא יצטרכו להתעסק בסוגיה הזאת. מ-5 עד 8 שעות לצרכן יש זכות. היה וחברה רוצה לשמר את הלקוח ומעדיפה שהוא לא יבטל אחרי 5 שעות, מטבע הדברים היא תציע לו פיצוי שיכול להיות שיספק אותו והוא יישאר באותה עסקה.
היו"ר כרמל שאמה
איך מוסיפים את זה לנוסח?
אתי בנדלר
נשב על הנוסח בהמשך.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נאשר את העיקרון.
אתי בנדלר
בין 5 שעות ל-8 שעות תהיה אופציה בין המשך המתנה לביטול עסקה.
תמר פינקוס
תהיה זכות לצרכן לבחור.
קרן כהן סעד
אנחנו ביקשנו להגדיל את טווח השעות. כשטיסה מתעכבת יש את העניין של סלוטים. בשדות התעופה הזרים כשאנחנו מאבדים סלוט אנחנו צריכים לחכות כמה שעות טובות בשביל האפשרות לטוס. זה משהו שהוא לא בידיים שלנו. ברגע שיש עיכוב אנחנו מחכים לסלוט הבא שמתפנה. יש שדות תעופה שמאוד עמוסים, מאוד פקוקים ואנחנו מוגבלים. אנחנו זקוקים לגמישות הזאת כי זה לא תלוי בנו. אל-על לא נמצאת בשום ברית עם שום חברת תעופה. כשאנחנו לא נמצאים בברית אין לנו את האפשרות לשים את האדם בחברות אחרות ולהטיס אותו תוך שעה או שעתיים. יש לנו את האפשרות להטיס אותו איתנו.
תמר פינקוס
או לשלם לו כרטיס.
אתי בנדלר
האם חברת אל-על רוצה לומר שגם בטיסות קצרות נוסע שיושב 3 שעות בשדה התעופה לא יהיה זכאי לאוכל ולשיחות טלפון? רק על זה מדובר. אני הייתי אומרת שצריך לבטל את פסקה (2) ו(3), משום שמדובר כאן על הטבות, שזה מזון, משקאות, שיחת טלפון ומשלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע. אלו ההטבות שעליהן מדובר בהקשר של האיחור. בטיסה ארוכה רק עיכוב של למעלה מ-4 שעות מזכה בהטבה הזאת. אני לכשעצמי לא מבינה איך קורה דבר כזה.
קרן כהן סעד
הכוונה שלנו לא הייתה לגבי מזון וטלפון.
אתי בנדלר
אולי ראוי שהוועדה תשקול את הקטנת הטווח, דהיינו זכאות למזון עם משקעות והודעה על העיכוב בכל מקרה של איחור של שעתיים ומעלה בלי שום כל קשר למרחק.
רון חלפון
אנחנו מצטרפים להצעה הזאת.
קרן כהן סעד
זה משהו שהחברה עושה ממילא.
אתי בנדלר
זה יהיה בכל מקרה של עיכוב של שעתיים ומעלה מעבר למועד האמור.
ד'
אנחנו חושבים שלגבי 6(ב) צריך שיהיה פטור כאשר העיכוב נובע מסיבות ביטחוניות.
היו"ר כרמל שאמה
כשנשמע את הטיעונים שלכם ל-7 נוכל לחזור ולהוסיף סעיף קטן (ג) ב-6.
אתי בנדלר
כבר עכשיו הוועדה מחליטה שאישור סעיף 6 כפוף לשינויים ככל שיוחלט עליהם כשידונו בנושא של עיכוב או ביטול מטעמי ביטחון.
ורד וייץ
אנחנו מבקשים שיהיה פטור גם במקרה של עיכוב או ביטול בגין שביתה. הוועדה דנה בעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
מה זאת אומרת שביתה?
ורד וייץ
אנחנו מבקשים שכשיש שביתה לא תחול החובה לתת את ההטבות. עלול להיווצר מצב שאנחנו נרוקן מכל תוכן את השביתה. לא זאת הכוונה. הוועדה דנה בזה יותר מפעם אחת.
אתי בנדלר
הוועדה לא דנה בזה. בכל ישיבה נציגי ההסתדרות מעלים את זה ובכל ישיבה אומרים שכשנגיע לסעיף הרלוונטי נדון בזה. יש סעיף בהקשר של ביטול טיסות. שם אנחנו מציעים נוסח חדש על פטור מתשלום פיצויים במקרים שמי שאחראי לתשלום הפיצוי לא יכול לשלוט עליהם. בכלל זה יעלה הנושא הזה של שביתה או השבתה.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מוצא לנכון להכניס את זה פה.
אתי בנדלר
משרד המשפטים רוצה שזה יהיה רק שביתה או השבתה שמאורגנים כדין. צריכים לדון בנושא.
ורד וייץ
החוק הזה לא צריך לחול במקרה של שביתה או השבתה מוגנת. אם אנחנו נתחיל לפרוט את זה למקרים השונים ולהגיד על זה כן ועל זה לא, אז בכל מקרה אנחנו יכולים להגיע למצב של פגיעה בזכות השביתה שהיא זכות חוקתית. כך היא מוכרת במשפט הישראלי. כאן אנחנו מדברים על יצירת עילת תביעה חשובה.
ישראל אייכלר
אנחנו יודעים שכשיש שביתה האזרחים סובלים. למה שהחברות שמשלמות חנייה עבור המטוס בזמן שהוא לא טס לא ישלמו עבור כרטיס הטיסה? למה רק האזרח צריך לשלם את המחיר ולא החברה? גם החברה שמפעילה ומטיסה צריכה לשאת בנזק ולא רק האזרח.
ורד וייץ
ידוע ששביתה גורמת נזק. זה חלק מהאיזונים כאשר בית הדין לעבודה בא לשקול אם יש מקום להוציא צו מניעה או אין מקום להוציא צו מניעה. לפעמים אפילו כשהוא דן בתביעות נזיקיות הוא עושה את כל האיזונים האלה. אחד העקרונות שמוסכמים או קיימים על פי הפסיקה הוא שאכן שביתה גורמת נזק לציבור. מוסכם שכך זה קורה. בשיטת המשפט הישראלי הוחלט להעמיד את זכות השביתה מעל לדברים האחרים באופן יחסי כאשר נשקלים דברים. אם לא נפתור את החבות של המפעיל או של המארגן על פי החוק הזה שיוצר עילת תביעה חדשה.. אגב, זה לא מבטל עילות תביעה אחרות שקיימות לנוסע. אם אנחנו נקנה אפשרות ועילת תביעה חדשה אנחנו מכרסמים בזכות השביתה.
ישראל אייכלר
למה? זכותכם לשבות, אנחנו נשלם מחיר אבל גם החברות ישלמו. המטוס חונה בנמל באותו זמן. הוא משלם מס נמל על כל שעה. למה שרק הנוסע יישא בנטל השביתה? אני לא מערער על זכות השביתה. זכות השביתה היא זכות מקודשת בחברה.
ורד וייץ
הנושא של פיצוי שיגיע לנוסע - כאן אנחנו מדברים על כמות גדולה של נוסעים - יכול לבוא ולהיות שיקול שיטה את האיזונים בין הזכות לשבות לבין הוצאת צו מניעה.
תמר פינקוס
איך זה יטה את האיזונים?
היו"ר כרמל שאמה
השבתה של נמל תעופה גורמת לנזקים אדירים למשק ולכלכלה כך שהסנדביץ', האי-מייל או הטלפון לא בטלים ב-60 אלא בטלים ב-60 מיליון.
ורד וייץ
אנחנו לא מדברים על זה. אני לא יודעת אם חבר הכנסת אייכלר מדבר כרגע על הנושא של הכריך או על הפיצוי הכספי.
היו"ר כרמל שאמה
הכל. גם אם אני אלך על הפיצוי הכי דרמטי שיש בחוק, אז בין זה לנזק שגורמת שביתה אין פרופורציות. זה לא מוסיף כהוא זה. את יודעת מה המשמעות של השבתת נמל התעופה? השופט יבוא ויבטל שביתה בגלל פיצוי שחברות תעופה צריכות לשלם?
ורד וייץ
זה יכול להיות שיקול. אנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו נשכנע את בית הדין שלא צריך לקחת את זה בחשבון. למה להוסיף את זה?
תמר פינקוס
מה שאתם אומרים זה שאתם מגיעים לבית הדין ושהצרכן יידפק.
ורד וייץ
אנחנו לא רוצים שהצרכן יידפק. ככל שמדובר בהסתדרות החדשה יש התנהלות מאוד אחראית. אם תיזכרו אתם תראו שלא היו שביתות שהצרכן נדפק, רק כשלא הייתה ברירה. בקיץ האחרון יושב-ראש ההסתדרות אמר שהוא יאפשר לילדים ולמשפחות לצאת לחופש. בעסקת החבילה תרמנו את תרומתנו להבראת המשק. אנחנו נוהגים במספיק אחריות. לפעמים הצורך לספק את אותו כריך, את אותם שירותים עלול לכרסם בעניין השביתה, עלול לרוקן אותה מתוכן.
יערה למברגר
מי אמר שהעובדים יצטרכו להיות אלה שיספקו את הכריכים?
רוני סטבקובסקי
אנחנו רוצים לקחת את הדיון לא רק להיבט של השביתות אלא להיבט שאם יחליטו לסגור את שדה התעופה בשל מזג האוויר ונוצר עיכוב של 7 שעות. עיכוב של 7 שעות יכול לחייב אותנו במקרים מסוימים להלנה בבית מלון. העלות הזאת היא עלות מאוד כבדה. כרגע היא אמורה לחול על חברת התעופה כשאין לה שום יד ושום שליטה על אירוע כזה. כרגע אין לזה מענה. אני צריכה בתור חברת התעופה לבוא ולממן את העלויות האלו.
היו"ר כרמל שאמה
איך זה בתקינה האירופית?
סלעית קולר
יש התייחסות.
היו"ר כרמל שאמה
יש הקלה בנושא הזה?
סלעית קולר
התקנות האירופיות לא נועדו להפיל על חברות התעופה את כל הנזקים שקורים מכל העולם, רק מה שהן אחראיות לו.
היו"ר כרמל שאמה
התקנות האירופיות תומכות במה שהיא אומרת?
סלעית קולר
התקנות האירופיות תומכות במקרה של סגירת שדה התעופה, במקרה שפקח מודיע שאי אפשר להטיס את המטוס. לא מדובר בשביתה. אפשר להכניס את כל מה שרוצים ברמת העיקרון. הרעיון הוא לגבי עיכובים שנגרמים על ידי חברות התעופה, לא על ידי גורמים חיצוניים.
היו"ר כרמל שאמה
אתם מדברים על כוח עליון.
תמר קלהורה
אתם צודקים לגמרי כשמדובר בפיצוי. השאלה היותר מעוניינת היא שאלת הסיוע. זה שהם לא צריכים לפצות אם התפרץ הר געש זה ברור לחלוטין. הם גם לא צריכים לפצות אם יש סגירה מטעמים ביטחוניים או מטעמים אחרים.
היו"ר כרמל שאמה
מה זה הסיוע?
תמר קלהורה
סנדביץ', מלון. הבעיה המרכזית היא עלות הלינה.
היו"ר כרמל שאמה
מה אשמות חברות התעופה שענן וולקני התפרץ? איך הן יכולות למנוע את זה?
תמרה קלהורה
הן לא אשמות.
היו"ר כרמל שאמה
זה כמו שיתפרץ לי ענן וולקני באמצע טיול ואני אספוג נזק.
תמרה קלהורה
אנשים תקועים בשדה ולא יודעים מה ילד יום. נקודת המוצא היא שזה לא בגלל החברות. השאלה אם זה אומר שלחברה אין אחריות לשום דבר.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו סתם מפילים את זה עליהם. אין להם שום יכולת להתגונן, אין להם שום יכולת למזער את הנזק במצב של התפרצות ענן וולקני או סופת טורנדו. מה אנחנו רוצים להשיג? רק להפיל עליהם עלות?
תמר קלהורה
מה יעשה הנוסע?
היו"ר כרמל שאמה
הנוסע ישלם בעצמו את הנזק שנגרם לו. מה נשיג כשנטיל עליהם את העלות הזאת? זה לא יתמרץ אותם לעשות שום דבר אחר.
ישראל אייכלר
היו עכשיו שלגים בניו-יורק. אפשר לבדוק אם החברות בארצות הברית לא שילמו על הלינה בגלל השלג. זאת לא בעיה שאנחנו ממציאים.
רוני סטבוקובסקי
הן לא משלמות.
היו"ר כרמל שאמה
גם אם הן היו משלמות זה לא היה הוגן לבוא ולהגיד להן לשלם את הנזק. בכל דבר שיש לחברת התעופה יד בעניין אני מוכן ללכת לכיוון הלקוח, לא במקרים שאין לה כל קשר לעניין.
רון חלפון
צריך לזכור שממילא הנזקים שנגרמים לחברות התעופה הם גבוהים מאוד.
היו"ר כרמל שאמה
בלי שום קשר. לא צריך לגרום להם נזק אפילו כשלא נגרמים להם נזקים.
יערה למברגר
בתקנה האירופית המתווה קצת שונה. אנחנו לא יודעים מה הם היו אומרים על עיכוב כי מבחינתם הם דיברו על ביטול.
אתי בנדלר
זה מקביל למה שמופיע בסעיף 7(ג)(3). זה חל רק לגבי פטור מפיצוי כספי, לא לגבי ההטבות האחרות.
היו"ר כרמל שאמה
הייתי מפריד בין הסנדביץ' ועזרות אחרות ובין לינה, שזאת הוצאה כספית כבדה לחברות. זאת האבחנה שהייתי עושה. כל הסיוע של נוחות ועזרה זה משהו שאפשר לקחת בחשבון. את המלון הייתי מוריד מהסל במקרה של כוח עליון.
יערה למברגר
הם לא אומרים כוח עליון, הם אומרים משהו קצת יותר רחב מכוח עליון.
היו"ר כרמל שאמה
תגדירו את זה איך שאתם רוצים. אני מדבר על סופות, רעידות אדמה, עננים וולקניים.
רוני סטבוקובסקי
מה עם סגירת שדה בגלל מזג האוויר או בגלל שרש"ת החליטה?
תמר קלהורה
כשאנחנו מדברים בחוזים אחידים על נסיבות של פטור מאחריות אנחנו מדברים על נסיבות שלא היו בשליטתו של הספק, שהוא לא צפה ולא יכול היה לצפות אותם. זה בוודאי מכניס לפה עניינים ביטחוניים, אסונות טבע, פגעי מזג האוויר יוצאים מגדר הרגיל. זה שבאירופה יש שלג זה לא משהו בלתי צפוי. לוח הטיסות צריך לשקף את זה. סגירת שדה התעופה באופן בלתי צפוי ומטעמים כאלה ואחרים נכנסת לנוסחה הזאת. אני לא בטוחה שצריך לפרט יותר מידי.
היו"ר כרמל שאמה
לא ביקשנו לפרט. תפרטו ככל שתרצו.
תמר קלהורה
אפשר להוסיף לרבות אם רוצים, אבל אני חושבת שכדאי שתהיה נוסחה כללית. יכול להיות שכדאי שיהיה סעיף מיוחד כי זה רלוונטי גם לעיכוב וגם לביטול.
אתי בנדלר
כשנגיע לסעיף 7(ג) נציע שחלק מהסעיף הזה לגבי הנסיבות שאין למפעיל או למארגן שליטה עליהן יהיה בסעיף כללי של פטור מחובת מתן הטבות, למעט סיוע ללא תשלום ככל שמדובר בסיוע ההומניטארי.
היו"ר כרמל שאמה
למעט בית המלון.
תמר קלהורה
מדובר באוכל ותקשורת.
וגיף אליאב
לכאורה החוק נותן מענה כי ברגע שהחברה מבטלת את הטיסה היא לא חייבת לשלם פיצוי אם זה קרה עכב נסיבות שלא היו בשליטתה. מה קורה כשהחברה מבקשת מהצרכנים להמתין? יש לחברה זכות לבטל ולהגיד שלא יכולים לטוס.
היו"ר כרמל שאמה
אחרי 5 שעות הוא יכול לבטל.
וגיף אליאב
אחרי 5 שעות הוא יכול להגיד שהוא מעדיף לטוס. במצב כזה הוא אמור להיות זכאי למלון. מה שקורה פה זה שהחברה במקום לבטל ולהיות פטורה מפיצויים יכולה לבקש מהצרכנים להמתין עוד ועוד ולהגיד שהם לא זכאים למלון כי זה לא תלוי בה.
היו"ר כרמל שאמה
הוא מחליט.
סלעית קולר
לגבי החזר ההוצאות בסעיף 6 יש את העניין של הנופשונים. כאשר אני לוקח נופשון ואני יכול לקבל החזר הוצאות לא ברור לי אם אני יכול לבטל את העסקה ולקבל החזר הוצאות אחרי 5 שעות שאני מתעכב. כשאני לוקח נופשון עם מלון אין לי את האופציה הזאת, כי אני לא אקבל החזר על הבית מלון. אם אני אקבל החזר זה יהיה על הטיסה ואז אני תקוע ב-8 שעות.
רון חלפון
גם אם עברו 8 שעות ובוטלה הטיסה עדיין הבעיה שאת מציגה תקפה.
סלעית קולר
זה אחרת. ברגע שהחוק קבע ולא אני זאת שבוחרת שאחרי 8 שעות הטיסה מבוטלת ומגיע לי איזה שהוא פיצוי, אז כשאני אלך לבית משפט ואני אבקש את ההחזר של בית המלון יגידו לי שהחוק קבע שהטיסה בוטלה, אין פיצוי ושהבית מלון מגיע לי. אם אני אבחר לא לבטל עסקה, כשאין לי זכות ביטול עסקה ברמת עיקרון אלא בגלל הטיסה, אני עלולה למצוא את עצמי במצב שלא יפצו אותי על בית מלון אם אני אלך לבית משפט בעניין הזה. יגידו שהחוק קובע רק החזר הוצאות טיסה ואם אני בוחרת לבטל אני מפסידה את המלון.
רון חלפון
העניין של חבילות תיור הוא עניין שניסינו למצוא לו פתרון. בדיון הקודם נקבע שנשאיר את זה להכנה לקריאה שנייה ושלישית ונציין את זה בדברי ההסבר. הבעיה שהיא מעלה היא בעיה תקפה שנוגעת לכל ההקשרים. תמיד יש בעיה עם הנושא של איך מחזירים את הכסף, איך מחלצים את מחיר הטיסה ומה קורה עם מחיר המלון אם לא טסתי. זאת בעיה שעדיין הוועדה לא נתנה לה פתרון. גם הממשלה לא הציעה פתרונות כיוון שאין לה בשלב הזה. אנחנו צריכים לדון על זה בסיבוב הבא.
היו"ר כרמל שאמה
מחקנו את סעיף 6(א)(2) ו-(3) ושינינו את 6(א)(1) כך שהוא יהיה אופציונאלי.
אתי בנדלר
נשארה ההערה בנוגע לנושא של הביטחון. האישור כפוף לנושא הביטחון שיידון בסעיף הבא.
ורד וייץ
הנושא של השביתה רלוונטי גם לסעיף 6.
היו"ר כרמל שאמה
מה בנוגע להפרדה של המלון?
אתי בנדלר
במקרה שמדובר בנסיבות שלחברת התעופה אין שליטה עליהן יהיה צורך בסיוע, למעט המלון. אני מניחה שגם לא הסעה למלון.
ורד וייץ
האם מה שהעלינו יידון במסגרת אותו סעיף פטור שיהיה כללי? באיזו מסגרת זה יידון? לפני זמן מה עבר תיקון לפקודת העיריות. שם הגדירו נושא של עירייה שאינה יכולה לתפקד. ביקשנו את ההחרגה הזאת כך שהסמכויות שלה מועברות לעירייה אחרת. ביקשנו שבהגדרה תוחרג עירייה שאינה יכולה לתפקד, למעט מסיבה של שביתה. זאת לא הפעם הראשונה שתהיה החרגה גורפת למעט שביתה. זה לא משהו שלא קיים.
היו"ר כרמל שאמה
אין הקבלה מלאה בין הדברים. בנושא של הפיצוי ציינת רק את הטיעון הכלכלי של בית משפט בהתייחסו לשביתה. בהקשר של סגירת שדה התעופה המשמעות של הפיצוי של חברות התעופה לא קיים, הוא לא פרופורציונאלי לנזק של סגירת שדה התעופה בפני עצמו.
ורד וייץ
בוודאי שהוא קיים.
היו"ר כרמל שאמה
בית משפט שרואה נזק של 100 מיליון ליום או 101 מיליון ליום זה אותו דבר.
ורד וייץ
אני רק חושבת על הצורך בהלנה של כמות גדולה של נוסעים. זה כסף גדול.
היו"ר כרמל שאמה
מיליון דולר. הלוואי והייתם מתייחסים לזה כאל כסף גדול, כי להשבית שדה תעופה זה כסף הרבה יותר גדול.
ורד וייץ
כשמוכרזת שביתה בכל מה שקשור לתעופה זה תמיד מסיבות מספיק טובות, מספיק חשובות ומספיק ראויות שאני חושבת שצריך לתת לזה את ההגנה הראויה כפי שזה בא לידי ביטוי בפסיקה אצלנו.
היו"ר כרמל שאמה
אין לי בעיה. בפעם האחרונה שהושבת שדה התעופה אני התייצבתי ראשון עם העובדים. אין לי בעיה עם שביתות. הטיעון שאם בית משפט לא יאשר שביתה או כן יאשר שביתה בגלל הפיצוי של הסנדביצ’ים, בתי המלון או הפקס לא קיים.
ורד וייץ
אני רואה את זה כמדרון חלקלק. צריך להיזהר מזה. אם נתחיל לעשות מדרגים ונתחיל לעשות אבחנות זה מדרון חלקלק שצריך להיזהר ממנו. האיזונים קיימים, לא צריך להוסיף עליהם. בתי הדין יודעים לעשות את זה במצב הקיים. ברגע שאתה מוסיף עילה אתה משנה את התמונה. לא צריך ללכת למקום הזה. הצעת החוק הזאת לא מפקיעה מהצרכן עילות אחרות שקיימות לו. אני חושבת שאין מקום להוסיף עילה נוספת.
היו"ר כרמל שאמה
את אומרת שבשביתה הוא לא יקבל פיצוי.
ורד וייץ
אלא אם כן הוא יתבע מכוח עילות אחרות.
היו"ר כרמל שאמה
אין פה תביעות. את אומרת שבשביתה הוא לא יקבל פיצוי.
תמר קלהורה
הבעיה היא לא עם הפיצוי. שביתה מוגנת היא לא עילה להפרת חוזה ולשיטתנו גם אי אפשר לאפשר עילת תביעה ברשלנות. השאלה שכרגע אדוני דיבר עליה היא שאלת הסיוע. אני מסכימה עם אדוני שכאשר מדובר בסנדביצ'ים, בטלפון או בדואר אלקטרוני אין סיבה לא לאפשר את זה.
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף יאושר כנראה בלי התוספת של ההחרגה של השביתה.
אחמד טיבי
אני עדיין לא שללתי את ההצעה שלהם.
רון חלפון
אני הבנתי שהוועדה מדברת על סנדביצ'ים, פקסים ומיילים שבכל מקרה יינתנו. את ההלנה החרגנו.
תמר קלהורה
באה ההסתדרות ואומרת שגם סנדביצ'ים היא לא רוצה.
אתי בנדלר
במקרה של עיכוב בין 5 ל-8 שעות בשל שביתה או השבתה מוגנים, האם הנוסע יהיה זכאי להחזר הוצאות במידה והוא החליט לחזור לביתו ולבטל את הטיסה? אני מבינה שההכרעה היא שלסנדביץ' הוא יהיה זכאי, אולי אף למשקה וטלפון. מה בקשר להחזר הוצאות הטיסה?
ישראל אייכלר
השאלה היא לא אם הוא יקבל פיצוי, אלא שזכותו לבקש החזר על הכרטיס. זאת זכות בסיסית של נוסע. אני לא חושב שאפשר לפגוע בזה.
תמר קלהורה
אם החוזה מסוכל, אז כל צד צריך להשיב את מה שהוא קיבל.
היו"ר כרמל שאמה
נשאיר את החזר ההוצאות. את המלון מחריגים.
אתי בנדלר
הוא יהיה זכאי לסיוע, למעט מלון.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 6(א) ו-(ב) בכפוף לכל ההערות, התוספות, ההחלטות והאזהרות שייתכן ונבוא ונשנה משהו בעתיד בהקשר של הביטחון. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר
איתי עצמון
סעיף 7 ביטול טיסה. (א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה: (1) החזר הוצאות או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע; (2) שירותי סיוע;(3) פיצוי כספי. (ב) מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, כאמור בסעיף קטן (א)(1), והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות חוק זה, ובלבד שמועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע אינו מאוחר מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד – (1) בשעתיים – אם הטיסה היא במרחק שאינו על 1500 ק"מ; (2) בשלוש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 3500 ק"מ;(3) בארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 3500 ק"מ;
רון חלפון
ההערה הראשונה היא בנוגע לשירותי סיוע. אין ספק שצריכים להיות מוענקים שירותי סיוע, השאלה עד מתי. מדובר פה על טיסה שבוטלה. השאלה עד מתי צריך לתת סנדביצ'ים ועד מתי צריך להלין במלון. על פי הנוסח הזה זה יכול להיות גם למשך שנה. צריך לסייג את זה עד למועד יציאה של טיסה חלופית. סיוע לא יכול להיות לנצח. זה דבר ברור לחלוטין.
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן הצרכנים צריכים?
וגיף אליאב
לחברה שמורה הזכות לבטל את הטיסה. כל מה שהיא תצטרך לשלם זה רק פיצוי מוסכם. היא מגבילה את הנזק שלה.
היו"ר כרמל שאמה
זו טיסה שבוטלה.
וגיף אריאב
לא ברורה כאן ההגדרה של נוסע שצריך לקבל מלון. לדעתי זה או שאתה מקבל כרטיס ומלון, או שאתה מקבל השבת התמורה ופיצוי מוסכם. צריך להפריד בין הדברים.
אתי בנדלר
הבעיה עם הנוסח זה שרובו מועתק, עם שינויים קלים שניסינו לעשות, מהדירקטיבה האירופית. זה יוצר בעיה.

בסעיף (3)(1)(א), שמדבר על המזון, מדובר על מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה. אי אפשר לתת פרשנות שזמן ההמתנה נמשך שנה שלמה.
לאה ורון
גם לגבי (ב) - האירוח בבית המלון שנדרשת שהייה של לילה אחד או יותר, או נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתוכננה על ידי הנוסע.
אתי בנדלר
דברים כאלה נתונים לפרשנות סבירה. אני לא יכולה להגיד אם 3 שעות מצדיקים כריך אחד, חצי כריך או כריך וחצי. אני לא חושבת שראוי שניכנס לרזולוציה הזאת. נותנים לזה פרשנות סבירה בהתאם לנסיבות העניין.
רון חלפון
אני מקבל את ההערה. אני רוצה להעיר לעניין הטווחים. הציעה היועצת המשפטית של הוועדה שנבטל את המדרגות בסעיף 6 ושנשנה אותן בסעיפים האחרים.
אתי בנדלר
לא אמרתי שנשנה בסעיפים האחרים, אמרתי שבכל מקרה בסעיף 6 צריך לשנות.
רון חלפון
ההצעה שלנו היא שהמדרגה הראשונה תהיה 2000, אחרי זה בין 2000 ל-4500 והמדרגה השלישית מעל ל-4500. באופן כזה יעדים כמו לונדון, מדריד וליסבון יישארו יעדים שהם בתוך אירופה. הצעת החוק קובעת הפרדה בין יעד כמו לונדון ליעד כמו פריז.
היו"ר כרמל שאמה
זאת אבחנה שאני מקבל אותה. האבחנה במדרגה הנמוכה יותר מטרידה אותי . למה ורנה לא שקולה לבוקרשט, סופיה ואודסה?
רון חלפון
היעדים שנמצאים בתוך 2000 קילומטרים הם עמאן, אנטליה, אתונה, קהיר, אילת, איסטנבול, אנקרה, עובדה, רודוס, בוקרשט, אודסה, סופיה ובלגרד.
היו"ר כרמל שאמה
למה ורנה לא?
רון חלפון
ורנה היא לא באגן הים התיכון. כשאנחנו מדברים על אגן הים התיכון אנחנו מדברים על יוון, תורכיה, המזרח התיכון.
היו"ר כרמל שאמה
ורנה זה הטיסות של הנופשונים. זה הטיסות שאנשים נוסעים מחמישי עד ראשון. אתה רוצה להעלות את המדרגה לטיסות כמו פריז?
רון חלפון
יש שני צדדים למטבע, כי אם משנים את המדרגות משנים אותן גם בנוגע לגובה הפיצוי. ככל שהיעד רחוק יותר כך מגיע פיצוי גבוה יותר. יש רווח גם מהכיוון השני.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו לא רוצים שהם יגיעו לפיצוי. זאת המטרה הראשית.
תמר פינקוס
אנחנו רוצים שהם ייסעו וייהנו מהנופש.
רון חלפון
האם אנחנו מבינים שהאבחנה של 4500 קילומטרים היא אבחנה מקובלת? לונדון צריכה להיות כמו פריז.
היו"ר כרמל שאמה
אין ויכוח. אני חושב שאפשר לקבל את זה. בין לונדון ללוס אנג'לס או למזרח הרחוק יש הבדל. לונדון יותר דומה לפריז. הבעיה היא כשהעלית מ-1500 ל-2000. פה אני לא בטוח. זה מוציא יעדים כמו סופיה, ורנה. גם ורונה זה יעד של נופשונים.
קרן כהן סעד
זה קצת מאולץ לעשות רק לפי נופשונים, כי ורונה זה גם יעד..
היו"ר כרמל שאמה
הכל פה זה שרירותי. המספר 2000 או 1500 לא רשומים בעשרת הדיברות.
קרן כהן סעד
יש איזה שהוא רעיון גיאוגרפי בחלוקה.
היו"ר כרמל שאמה
מה ההבדל בין בוקרשט לורנה?
קרן כהן סעד
תלוי איפה חותכים את זה. אנחנו הלכנו לפי אגן הים התיכון ומזרח אירופה.
היו"ר כרמל שאמה
בוקרשט זה לא באגן הים התיכון. זה באזור הבלקן כמו סופיה וכמו ורנה.
רון חלפון
ההצעה שלנו הפוכה. ההצעה היא להכניס יותר יעדים לטיסות הקרובות. אנחנו אכן חושבים שמקומות כמו סופיה ובוקרשט אלו טיסות קרובות.
תמר פינקוס
לכן הם רוצים להעלות את זה ל-2000, כי הם אומרים שאם יעשו 1500 הם יצאו מהגבול.
רון חלפון
זה בהתאם למה שחושב יושב-ראש הוועדה. יושב-ראש הוועדה סבור שסופיה היא לא כמו לונדון. סופיה צריכה להיות כמו אנקרה. זאת ההצעה שלנו.
אתי בנדלר
אני לא מבינה, על רקע זה שבאירופה יש יותר טיסות לטווח קצר ובינוני, למה הנוסע האירופי יזכה לפיצויים גבוהים יותר מהנוסע הישראלי.
רוני סטבוקובסקי
מדינת ישראל לא יושבת באירופה. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו.
אתי בנדלר
אני לא מבינה את הנושא הזה של ההתאמה.
רון חלפון
נוסע שטס למדריד ונוסע שטס לברצלונה זכאים לאותו גובה של פיצוי.
אתי בנדלר
אין לי עמדה בנושא. אני מנסה להבין את האבחנה שמנסים ליצור בין הנוסע הישראלי לנוסע האירופי. אם באירופה קבעו שהטווחים הם של 1500 קילומטר ל-3500, מדוע שונה דינו של הנוסע הישראלי? למה העובדה שיש באירופה יותר טיסות קצרות ויותר טיסות בכלל צריכה להשפיע על זכאותו של הנוסע לפיצויים?
רון חלפון
הטיעון הוא טיעון אחר ממה שאת מציגה. אני סבור שמי שטס למדריד ומי שטס לברצלונה זכאי בדיוק לאותם תנאים. אין שוני בין מדריד לברצלונה.
היו"ר כרמל שאמה
למה אתה רוצה להפחית מחצית מהפיצוי?
אתי בנדלר
כמה שעות טסים לכאן, כמה שעות טסים לשם ומה המרחק?
רון חלפון
בין מדריד לברצלונה יש הפרש של 10 דקות.
אתי בנדלר
למה באירופה יש הפרש בטיסה של 10 דקות? 1500 קילומטר בתוך אירופה הם אותם 1500 קילומטר שיוצאים מישראל.
רון חלפון
אני חושב שמי שטיס למדריד לא צריך להמתין יותר ממי שטס לברצלונה.
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף אומר שחברת תעופה תהיה רשאית להפחית מחצית מהפיצוי אם היא מצליחה להביא את הנוסע באיחור של שעתיים עד טווח מסוים, 3 שעות עד טווח אחר או 4 שעות עד טווח מקסימאלי. אתם רוצים ששעתיים יהיו עד 2000 קילומטר. זה לטובת הצרכן. 3 שעות..
רון חלפון
מרחק ארוך יותר שכולל יותר יעדים. פחות נוסעים ימתינו פחות זמן בנמל התעופה.
היו"ר כרמל שאמה
אין בעיה. זה לא אומר שנשנה את הטווחים בסעיף ההוא.
רון חלפון
גם שם זה לטובת הצרכן. על פי הצעת החוק לנוסע שממתין שעתיים לא מגיע שום פיצוי. גם לזה שממתין 4 שעות לא מגיע שום פיצוי. הסעיף הזה שאומר שניתן להפחית את הפיצוי למחצית אם הוא ממתין 4 שעות הוא לא הגיוני. אדם שהמתין בשדה התעופה 4 שעות לא מגיע לו שום פיצוי, מגיע לו רק סיוע.
אתי בנדלר
מדובר על כך שהטיסה שלו בוטלה.
רון חלפון
לא מגיע לו פיצוי כספי כלשהו אם הוא יושב 4 שעות בשדה תעופה.
אתי בנדלר
זה לא מדויק. מי שהטיסה שלו עוכבה אבל יצא עם הטיסה שלו מלכתחילה לא זכאי לפיצוי בעיכוב עד 8 שעות, לא רק בין שעתיים ל-5. כאן לא מדובר על הסיטואציה הזאת. כאן מדובר על כך שהטיסה שלו בוטלה, אין טיסה אחרת אבל חברת התעופה הצליחה למצוא לו טיסה אחרת לא באותה חברה, לא באותה טיסה. לא מדובר על עיכוב בשדה. יכול להיות שהוא יצא לפני המועד שהוא היה צריך לצאת אבל עם יעדי ביניים כדי להגיע ליעד שלו.
רון חלפון
אדם שהגיע ליעדו שעתיים מהמועד המתוכנן יהיה זכאי לפיצוי ואילו אדם שהיה 8 שעות בשדה התעופה לא יהיה זכאי לפיצוי. זה נשמע לי לא הגיוני.
תמר פינקוס
אלו שתי סיטואציות שונות. בביטול יש לו זכות להגיד אחרי 5 שעות שהוא לא רוצה יותר לחכות ושיתנו לו את הכסף, או להגיד שהוא יחכה את ה-8 שעות ויקבל טיסה חלופית.
רון חלפון
מה תעשה חברת תעופה? במקום להוציא אותו שעתיים אחרי, היא תייבש אותו 5 שעות ולא תשלם. מה החוכמה? עדיף לה שהוא ישב 8 שעות בשדה התעופה ולא להוציא אותו שעתיים אחרי. איזה מן תמריץ זה?
וגיף אריאב
יכול להיות ש-8 שעות זה מוגזם.
סלעית קולר
הביטול של השעתיים הוא כתוצאה מזה שחברת התעופה בחרה מסיבות כאלו ואחרות לבטל את הטיסה. זה ללא קשר לחוק הזה. היא החליטה לבטל את הטיסה ונוצר מצב שהאדם יכול לקבל כרטיס חלופי לאחר שעתיים. במצב שבו חברת התעופה החליטה לבטל את הטיסה – אנחנו לא מדברים על העיכוב שנגרם - יכול להיווצר מצב אבסורדי שאדם שמעכבים אותו יישאר הרבה זמן כדי לקבל את הפיצוי ואילו אדם שביטלו לו את הטיסה יקבל את הפיצוי יותר מהר.
רון חלפון
את האבסורד הזה אני מבקש למנוע.
סלעית קולר
האבסורד הזה נובע מזה שהם ביטלו את החוזה.
רון חלפון
את מדברת על צרכן אחד שהגיע בטווח של שעתיים ליעד שלו ומקבל מחצית מהפיצוי ועל אדם אחר שהמתין 7 שעות בשדה התעופה ולא זכאי לכלום.
היו"ר כרמל שאמה
ההסדר שמוצע בסעיף הזה הוא בסדר. אנחנו נחזור אחורה ושם..
מירי אילדיס
אנחנו בנושא הזה של ההגעה ליעד מבקשים לתקן את השעות. מיעד מסוים באירופה ליעד אחר באירופה או מיעד מאירופה לארצות הברית יותר קל להביא את הלקוח עד שעתיים, עד שלוש ועד 4 בהתאמה. בטיסה חלופית מהארץ להביא אותו עד שעתיים, עד שלוש ועד ארבע זה מאוד קשה. זה ישים, אבל זה מאוד קשה. ביקשנו לא רק לשנות את הקילומטרים אלא גם את השעות מהטעמים הגיאוגרפיים בלבד, לא בשביל לעורר את המוטיבציה ההפוכה שלנו לבטל טיסות. זה לא מה שאנחנו עושים. גם כשאנחנו מבטלים טיסות אנחנו דואגים לטיסות חלופיות.
היו"ר כרמל שאמה
את יודעת מה כתבתם בהצעה שלכם?
קרן כהן סעד
כתבנו בהתחלה 10,11 ו-12, אבל אנחנו חוזרים בנו ומבקשים 4,5 ו-6.
תמר פינקוס
הוא יוכל לצאת בטיסה החלופית קודם. השלב של ההמתנה הוא לא פונקציה של המרחק. בעיה של סלוטים יש באירופה ויש בארץ. יש זמן נתון של טיסה. נתתי לו טיסה חלופית. אותה בעיה של סלוט באירופה היא אותה בעיה של סלוט כאן. זאת לא פונקציה של מרחק גדול יותר. אין סיבה בעולם להגדיל את השעות כי אנחנו מדברים על זמן הגעה לשם בטיסה חלופית. אני לא מצליחה להבין את ההיגיון למה כשאנחנו מדברים על זמן הגעה באיחור זה משתנה. מה ההבדל אם יכולתם קודם לעשות ועכשיו הקדמתם או איחרתם אותו בחצי שעה לטיסה חלופית?
מירי אילדיס
ההבדל הוא בהיצע של הטיסות החלופיות. באירופה יש יותר היצע מאשר אצלנו.
תמר פינקוס
זה הכל פונקציה של הכרטיס שתהיו מוכנים לשלם לטיסה חלופית.
מירי אילדיס
היצע לא קשור למחיר.
תמר פינקוס
מתמטית זה לא נכון.
מירי אילדיס
מתמטית זה נכון.
היו"ר כרמל שאמה
תני לי דוגמה מעשית.
מירי אילדיס
כשאתה רוצה להציג טיסה חלופית באירופה יש לך כמה טיסות שבהסכם של שיתוף פעולה יכולים להטיס. כשאנחנו מאחרים לטיסה לסופיה או מבטלים ורוצים להעביר, אז הטיסה החלופית מוגבלת. יש לנו את החברה הזרה שיוצאת פעם ביום. גם היא מוגבלת בכמות.
היו"ר כרמל שאמה
את לא חייבת טיסה ישירה.
מירי אילדיס
נכון, אנחנו מנסים את הכל.
תמר פינקוס
לכן זה שעתיים, שלוש וארבע.
מירי אילדיס
ההיצע מוגבל. אני מוכנה להמציא את הנתונים, כולל את ההסכמים. אנחנו עם היצע של 35 מטוסים והם עם מטוס אחד שחג באוויר למקרה שיש תקלה טכנית.
תמר פינקוס
התקנות האלו הן לא לאל-על, הן לכלל צי המטוסים שמגיע לכאן. יש כאלה שמגיעים 3 פעמים ביום. אנחנו לא יושבים כאן בשביל להתקין תקנות לאל-על. אנחנו יושבים לדבר על נוסע שבוחר כל נמל תעופה שהוא.
רוני סטבוקובסקי
ארקיע ביקשה שנייצג אותה בדיון הזה. כל ההערות שאנחנו מעלים משקפות את עמדתה של ארקיע. למדינת ישראל יש שדה תעופה אחד בינלאומי. יושבים פה נציגי רש"ת שיכולים להגיד כמה שדה התעופה של מדינת ישראל שונה מכל שדות התעופה האחרים באירופה ובעולם, מה כמות המטוסים ששדה התעופה מטפל ומה כמות המטוסים ששדות התעופה באירופה מטפלים. זה הבדל של שמיים וארץ. הגודל של שדה התעופה שלנו, כמות חברות התעופה שמשתמשות הוא שונה, הוא קטן יותר מאשר מה שיש באירופה. יש מסלול המראה אחד במדינת ישראל.
קרן כהן סעד
לכן נדרשת התאמה בין התקנה האירופית לחוק המוצע כאן.
היו"ר כרמל שאמה
האם מקובל עליכם להגדיל את השעות תמורת הפחתת ההנחה בפיצוי?
קרן כהן סעד
זאת החמרה עם התקנה האירופית. אנחנו לא מצליחים להבין את ההיגיון. אנחנו יכולים להראות לכם את הנתונים מה קורה בשדה התעופה בהיתרו, מה האפשרויות, מספר חברות התעופה שאפשר להטיס את האנשים לעומת ישראל. תראו שאמיתית זה בלתי ישים.
הילה דוידוביץ
התקנות האלו לא מדברות רק על שדות תעופה של ערי בירה מאוד גדולים, הן מדברות על כל שדות התעופה באירופה.
קרן כהן סעד
בישראל יש שדה תעופה אחד. תנו לנו להציג את הנתונים ותראו מה ההבדל. מאוד חשוב לנו שתבינו למה נדרשת האבחנה הזאת. תנו לנו להציג לכם נתונים מה קורה בשדות התעופה באירופה בכל שעה נתונה, כמה אפשרויות יש לחברת תעופה שמבטלת טיסה או מעכבת טיסה לעומת אל-על.
תמר פינקוס
אני חושבת שכדאי, כמו שעשינו בתקנות ביטול עסקה, להעביר את זה כך, כאשר אנחנו נבדוק את זה במהלך חצי שנה. אם הנזקים של אל-על יהיו כאלה שהם לא יעמדו בהם אנחנו נחזור לוועדה ונראה אם צריך לתקן את הטווחים.
אחמד טיבי
סביר.
רוני סטבוקובסקי
אנחנו מבקשים לא להצביע על הסעיף הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מסכים.
אתי בנדלר
אדוני מבקש להצביע על סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כך שבסעיף קטן (ב) במקום 1500 יבוא 2000, במקום 3500 יבוא 4500 ובפסקה (3) המרחק העולה על 4500. בנוסח אנחנו נקפיד לומר שמדובר עד שעתיים, עד 3 שעות ועד 4 שעות. מעל ל-4 שעות אין הפחתה.
דני מורג
הזכות של המוביל להפחית ב-50% מותנית בזה שהנוסע יקבל את ההצעה של המוביל. בתקנה האירופית לא מתנים את ההפחתה ל-50% ברצון של הנוסע לקבל או לא לקבל. זה חל גם בביטול טיסה וברישום יתר.
היו"ר כרמל שאמה
זה לא תלוי בהסכמת הלקוח.
אתי בנדלר
האם זה מותנה באירופה רק בעצם העובדה שהחברה הציעה לו בין אם הוא טס ובין אם הוא לא טס בטיסה החלופית?
יערה למברגר
זה מה שאני מבינה.
היו"ר כרמל שאמה
למה להחמיר פה? יש מישהו שמתנגד להיצמד לתקינה האירופית בעניין הזה?
אתי בנדלר
דהיינו למחוק את המילים "והנוסע קיבל הצעה זו".
היו"ר כרמל שאמה
נא למחוק את המילים "והנוסע קיבל הצעה זו".
אתי בנדלר
קחו בחשבון שייתכן שמדובר במשפחה שהתכוונה לטוס ביחד או לזוג שהתכוון לטוס ביחד. כאן מספיק שיציעו לאחד מהם. אם הוא לא יקבל את ההצעה הזאת בשל כך שהוא לא רוצה להיפרד מיתר בני משפחתו זאת כבר תהיה עילה להפחתת הפיצוי.
תמר קלהורה
האם לא נכון לומר שיחיד דינו כדין רבים?
אתי בנדלר
זה לא נובע מהנוסח. ברמה הפרשנית יחיד כולל גם רבים. זה לפי חוק הפרשנות. כאן ברור שזה לפי נסיבות העניין. אם הציעו לנוסע מסוים אני לא יכולה לומר שזה רק אם הציעו לכלל הנוסעים, לבני משפחתו או לקבוצה שעליה הוא נמנה.
תמר קלהורה
הנושא של טיול מאורגן זאת באמת שאלה.
היו"ר כרמל שאמה
נחזיר את המילים "והנוסע קיבל הצעה זו".
חנא סוויד
להפריד את מי שנוסע ממשפחתו..
היו"ר כרמל שאמה
זה מה שאמרתי.
ישראל אייכלר
אפשר לכתוב את המילים "הנוסע ומלוויו".
יערה למברגר
ואם זה טיול מאורגן?
חנא סוויד
טיול מאורגן זה כבר יותר מידי, אבל משפחה..
יערה למברגר
הוא אמור לטוס בלי הטיול המאורגן?
מירי אילדיס
אפשר להכניס מגבלה שאין להפריד הזמנה. זה מאוד ברור, זה לא משהו שצריך לחשוב עליו.
לאה ורון
מה אם אני נוסעת עם שתי חברות שלי וכל אחת הזמינה בנפרד?
מירי אילדיס
אני מציעה להחמיר עם עצמנו ולא לבטל לגמרי את הסעיף. לא רק משפחות, אלא אפילו את עם החברות שלך תחת אותה הזמנה.
לאה ורון
אנחנו לא תחת אותה הזמנה.
ישראל אייכלר
מה עם העניין של מלוויו?
אתי בנדלר
לא מוכרת לי הגדרה למושג מלווים.
ישראל אייכלר
האם אתם תסכימו למלוויו, אם זה משפחה, חברים, קבוצה?
תמר פינקוס
המילה "מלוויו" מקבלת קונוטציה של מישהו שצריך ללוות אותו.
ישראל אייכלר
במילון העברי בני לוויה אלה אנשים שהולכים יחד.
תמר פינקוס
זה הנוסע והנלווים לו, לא המלווים.
וגיף אליאב
נניח שקניתי כרטיס באל-על ובאים ואומרים לי שבוטלה הטיסה ושאני צריך לטוס עם חברה אחרת. אפשר לשנות באופן חד-צדדי את ההסכם? אני עשיתי הסכם עם חברת אל-על. יכולים לכפות עלי באופן חד-צדדי לשנות את ההסכם?
תמר פינקוס
כדי שאתה תגיע ליעד.
וגיף אליאב
גם האינטרס שלי הוא שלא ייבשו אותי 8 שעות ושאני אגיע ליעד כמה שיותר מהר. זה שיקול שאני צריך לקחת. יכולים לייבש אותי 8 שעות ולא לשלם לי פיצוי, או לאפשר לי להגיע תוך X שעות ולקבל חלק מהפיצוי. זאת ההחלטה שלי, זה השיקול שלי. יכפו עלי לטוס עם חברה שאני לא רוצה לטוס, שאני חושש לטוס איתה? אני רוצה לטוס עם חברה X, לא עם חברה Y. זאת ההחלטה שלי שאני מבקש שיכבדו אותה. זה מתקשר ל-8 שעות. אני אמור לבחור אם ייבשו אותי 8 שעות, אני אקבל 0 ואני אטוס עם החברה שהזמנתי..
יערה למברגר
זה נכון שבמצב מסוים אדם לא יוכל לקבל כל טיסה חלופית. לפעמים אתה לא מורשה לעצור במקומות מסוימים.
היו"ר כרמל שאמה
אדם שלא רוצה לנחות בגרמניה.
וגיף אליאב
כל מיני סיבות. אנחנו מתערבים בשיקול הדעת של הצרכן.
קרן כהן סעד
אנחנו מחמירים כל העת במקום שאין צורך. המטרה היא למזער את הנזקים.
תמר קלהורה
גם נתיב הטיסה יכול להיות בעייתי.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו ניצמד לנוסח המקורי.
אתי בנדלר
על סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ניתן להצביע.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיפים (א) ו-(ב) עם השינויים שסיכמנו?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד
איתי עצמון
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי בהתקיים אחד מאלה: (1) מפעיל הטיסה , המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות הודיע לו על ביטול הטיסה 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, או אם הודעה כאמור נמסרה לנוסע בין שבעה ימים ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה והמפעיל הטיסה או המארגן הציעו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה ושמועד הגעתה ליעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד; (2) מפעיל הטיסה, מארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות הודיע לו על ביטול הטיסה פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה והציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה ושמועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד; (3) מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי ביטול הטיסה נבע מנסיבות מיוחדות שלא יכול היה לצפותן מראש, וגם אם היה עושה כל שביכולתו – לא יכול היה למנען.
הילה דוידוביץ
יש פה את אותו רציונאל שמתקיים גם למעלה, זאת אומרת שאם יש טיסה חלופית לא באותה חברה או שלא מקובלת עליו מסיבותיו הוא.. צריך להתייחס גם פה לסיטואציה כזאת.
תמר קלהורה
אני מניחה שזאת טיסה חלופית של אותה חברה.
אתי בנדלר
לא מדובר דווקא באותה חברה.
אליהו ליפשיץ
זה סותר את הסעיף הקודם. אני מבקש להתריע ולומר שכל סעיף שנחמיר על חברות הטיסה יביא בסופו של דבר לייקור הטיסות. גם את זה צריך לקחת בחשבון. אם נצמד לדירקטיבה האירופית המחירים פחות או יותר שווים, אבל אם נקשה על חברות הטיסה הן ייקרו את מחירי הטיסות וזה לא יהיה לטובת הצרכנים.
חנא סוויד
בסוף זה יתאזן. אתה לא יכול להשאיר תחום כזה פרוץ בלי להסדיר אותו. יכול להיות שזה יעלה את המחירים, אבל הקנסות שישלמו מהפיצויים יאזנו את כל התמונה. אחרת אין כל טעם בכל הדבר הזה.
תמר פינקוס
אני עוד לא נתקלתי בחקיקה אחת שהייתה חקיקה לטובת הצרכן שלא הילכו אימים על חברי הוועדה ועלינו בכך שכל תיקון כזה יעלה את המחירים.
היו"ר כרמל שאמה
לכן אנחנו לא מתרגשים מההערה הזאת.
תמר פינקוס
אם הם ירצו תחרות לא תהיה עלייה.
חנא סוייד
האם השיקולים שמבדילים בין היחיד לקבוצה שייכים לכאן?
אתי בנדלר
כאן מדובר על כך שהפטור מתשלום פיצוי למפעיל הטיסה או למארגן יחול אם הוא הציע לו בטווחי הזמן הנקובים כרטיס טיסה חלופי. כאן לא מדובר על כך שהנוסע הסכים או לא הסכים לקבל את כרטיס הטיסה החלופי, טס או לא טס באמצעות כרטיס הטיסה החלופי, אלא עצם ההצעה. כאן נשאלת השאלה מה קורה אם מציעים לנוסע כרטיס טיסה חלופי והוא לא מעוניין לעשות שימוש בכרטיס הטיסה החלופי הזה. לפי ההצעה בכל זאת יחול הפטור מהפיצוי הכספי. הוועדה צריכה להחליט אם יש מקום במקרה הזה לפטור או להתנות את זה בהסכמת הנוסע לקבל כרטיס טיסה חלופי.
וגיף אליאב
השוני המהותי, להבדיל מהמקרה שהצרכן נמצא בשדה התעופה והוא נמצא במצוקה כי הוא צריך להחליט, זה שפה יש זמן מראש. הוא יכול לבטל, להזמין כרטיס יקר יותר, לפנות לערכאות ולתבוע על כל הנזק. השוני המהותי שפה הוא לא שבוי באיזה שהוא מצב שהוא צריך להחליט מיד. זה שהוא פטור מפיצוי מוסכם זה לא אומר שהוא לא יכול לתבוע פיצוי בכל דרך אחרת.
אתי בנדלר
לא תמיד. בפסקה (2) מדובר על כך שהודיעו לו על ביטול הטיסה פחות מ-7 ימים, כולל גם יום לפני. האפשרות להשיג כרטיס טיסה חלופי יכול להיות מוטל בספק גדול כאשר מדובר בטווח זמן מאוד קצר.
וגיף אליאב
צריך להגדיל את הטווח או להטיל חובה לשלם פיצוי מוסכם.
תמר קלהורה
ההבדל בין (1) ל-(2) הוא שבביטול בטווח של 14 יום לא בהכרח מציעים לו טיסה חלופית. זה או 14 יום לפחות, או בין 14 יום לשבוע שהציעו לו טיסה חלופית.
אתי בנדלר
הטווחים כאן הם אחרים.
תמר קלהורה
בסעיף קטן (2) לא תקבל פיצוי רק אם הודיעו לך על הביטול והציעו לך טיסה חלופית.
אתי בנדלר
בכל מקרה גם בפסקה (1) הודיעו לך על הביטול והציעו לך כרטיס טיסה חלופי. השאלה כמה זמן מראש. כאן זה בין 7 ל-14, כאן זה בין חצי שעה לפני..
תמר קלהורה
כתוב פחות מ-7 ימים. נותנים לך גם טיסה חלופית שהיא במועדים יותר קרובים למועדים המקוריים.
אתי בנדלר
אני יכולה לחיות עם זה טוב. נשאלה פה שאלה מצד חברי הכנסת אם במקרה כזה כשמציעים לך טיסה חלופית שלכאורה תנאיה מצוינים, אין לך כמעט הקדמה ואין לך כמעט איחור, תגיע ליעד שרצית, רק מאלצים אותך לטוס בחברה אחרת, זה יישאר לשיקול דעתו של הנוסע להגיד שהוא מסכים או לא.
תמר קלהורה
אני מסכימה עם חברי אליאב שאמר שזה לא בדיוק אילוץ מכיוון שבכל זאת אתה עדיין לא טסת, אתה עדיין לא בשדה.
אתי בנדלר
האבחנה שהציע נציג ההסתדרות נבעה מכך שהוא אמר שניתן לו טווח זמן מספיק להחליט שהוא ירכוש בעצמו כרטיס טיסה חלופי בחברה אחרת ולקבל החזר הוצאות. ניסיתי לעמוד על כך שהטיעון הזה הוא לא טיעון מדויק ככל שמדובר בביטול זמן קצר לפני הטיסה המיועדת.
תמר קלהורה
אנחנו יודעים שיש טיסות של הרגע האחרון. יכול להיות שבסעיף (2) צריך לומר בין 7 ליום, זאת אומרת לא ביטול. אז יש לו אפשרות לארגן לו טיסה של הרגע האחרון. אם זה ביטול של הרגע האחרון זה שקול כנגד ביטול בשדה עצמו. אם זה נעשה יממה לפני הטיסה אין לזה מקום, אבל בשבוע אין בעיה.
אייכלר
עד מתי פחות מ-7 ימים?
אתי בנדלר
לא מוגבל. אולי עד 24 שעות לפני הטיסה.
אייכלר
זה אולי צריך להיות עד 48 שעות כדי שיוכל לקנות מקום אחר.
וגיף אליאב
סעיף (1) מאוזן כי מדובר בטווח זמן סביר. סעיף (2) הוא טיפה קיצוני, כי אנחנו מציבים את הצרכן בפני חוסר ברירה. לא בטוח שתוך שבוע הוא יוכל למצוא כרטיס חלופי במידה והוא לא רוצה לטוס עם אותה חברה. סעיף (1) מאוזן כי יש מספיק זמן כדי שהצרכן יקבל החלטה נבונה. סעיף קטן (2) זה רק אם מחייבים בחלק מפיצוי מוסכם כזה או אחר, אחרת צריך לבטל את הסעיף.
קרן כהן סעד
חשוב לציין שמטרת כל חברת תעופה שהנוסע יטוס איתה, לא יטוס עם חברה אחרת. זה יותר זול לנו. ברור שאנחנו מעדיפים שהנוסעים יטוסו איתנו. בתנאי הכרטיס הנוסע יודע שיש אפשרות שיהיו ביטולים. הסעיף כפי שמנוסח מביא את אותו נוסע בהפרשים מאוד קטנים ליעד, תוך שעה עד שעתיים. זה מאוד סביר. זה תואם אחת לאחת את התקינה האירופית. אני לא רואה סיבה לשנות את זה. זה יותר מסביר להביא אותו תוך שעה ליעד.
אתי בנדלר
אין מחלוקת, רק השאלה הייתה אם צריך את הסכמתו של הנוסע לכך או לא. ברוב המקרים הנוסע יקבל את ההצעה הזאת בברכה, הוא יטוס והכל יהיה בסדר. נניח שהוא לא רוצה לקבל משום שהוא לא רוצה לטוס לניו יורק בחברה שאינה שומרת כשרות, או שהוא לא רוצה לנסוע בלי בן או בת זוגו.
קרן כהן סעד
זאת בעיה שאפשר לפתור אותה.
תמר פינקוס
יכול להיות שצריך להיות כתוב פה ונלוויו.
אתי בנדלר
מה זה נלווה? נלווה זה מי שהוא מחליט שנלווה אליו, או החברה היא זאת שמחליטה?
ישראל אייכלר
בוודאי שהאיש מחליט מי נלווה אליו.
יערה למברגר
החברה תגיד שזה רק באותה הזמנה. אני מתנגדת לעובדה.
קרן כהן סעד
החזר כספי זה משהו אחד, פיצוי זה משהו אחר. זה דבר שמקובל בתעשייה להפנות לחברת תעופה אחרת. כשאתה מביא אותו בתוך לוחות זמנים מאוד קצרים וקרובים להצעה המקורית שלו אני לא רואה סיבה לפיצוי.
ישראל אייכלר
פיצוי כספי בסעיף הזה לא כולל את זכותו לקבל החזר?
קרן כהן סעד
זה בנוסף.
ישראל אייכלר
לא ברור מהסעיף שמגיע לו החזר הכרטיס.
איתי עצמון
כאן זה רק סייג לקבלת פיצוי כספי.
סלעית קולר
אני מסכימה שצריך לקצר את זה ל-24 שעות.
ישראל אייכלר
48 שעות זה סביר.
סלעית קולר
צריך להגביל את זה. הדבר השני שרלוונטי הוא מה קורה כשהטיסה החדשה והחלופית מתעכבת.
קרן כהן סעד
רצון הנוסע מאוד בעייתי. זאת יכולה להיות גזירה שלא נוכל לעמוד בה תפעולית. אם נצטרך לשאול מטוס ג'מבו של 400 נוסעים מה כל אחד רוצה זה מאוד בעייתי. איך נבצע את זה?
תמר פינקוס
לא דיברנו על רצון הנוסע. מגבילים בזמן, לא ברצון.
יערה למברגר
כשחברות התעופה בוחרות לשאול נוסעים באופן פרסונאלי הן יודעות לעשות את זה. אני לא חושבת שזה בלתי סביר לשאול גם 400 נוסעים.
קרן כהן סעד
אין לזה אח ורע בתעשייה.
תמר פינקוס
לא דובר על רצון נוסעים.
וגיף אליאב
רבותיי, בוחרים בכם כדי לטוס איתכם, לא כדי לטוס עם מישהו אחר. יש כרטיסים זולים יותר.
רוני סטבוקובסקי
ברור שאם אנחנו לא מטיסים את הנוסע שלנו אנחנו משיבים לו את הכסף. גם אנחנו נפסדים בדיוק כמו שהנוסע יוצא נפסד. יש לנו בדיוק את אותו אינטרס כמו שיש לנוסע.
תמר פינקוס
לא דיברו בתיקון על רצון נוסע. כל מה שאמרו זה שצריך לקצר את זה בין 7 ימים ל-48 שעות עד הטיסה.
לאה ורון
זה עלה במהלך הדיון אם הנוסע קיבל את ההצעה או לא קיבל אותה.
וגיף אליאב
סעיף קטן (1) מאפשר לצרכן את הזמן להחליט אם הוא רוצה לקנות כרטיס בחברה אחרת או שהוא מעדיף לנסוע באותה אופציה שמציעים לו. סעיף קטן (2) לא משאיר לו את הזמן לקבל החלטה באופן מאוזן. יכול להיות שלא תהיה לו האפשרות להזמין בחברה אחרת. אז אנחנו מגיעים למצב שכאילו כופים על הצרכן איזו שהיא עסקה שהוא לא רצה לבצע אותה מלכתחילה.
תמר קלהורה
אני לא בטוחה. בעולם של היום אנשים יכולים לקום ולהחליט שהם טסים. הם רק צריכים את הדרכון איתם. יש טיסות של הרגע האחרון. אני לא בטוחה שבין יומיים לשבוע לפני זה זה לא מספיק זמן למצוא משהו אחר. זה נכון שזה תלוי יעד.
חנא סוויד
אני חוזר ומדגיש את החשיבות של הליווי. בשביל הרבה אנשים הטיסה זה הביחד, זה לא רק הביזנס. בשביל אנשים שהולכים לעשות ביזנס זה לא משנה, אתה יכול להציע לו ככה או ככה. כשאני נוסע עם אשתי החוויה היא המעניינת. החוויה להיות ביחד בשדה התעופה, במטוס. כל אחד שנוסע ברכב צריך לבטח את עצמו. זה חוסר הוודאות שהחברה צריכה לשלם עבורו. אי אפשר לבוא ולהגיד לו שעה לפני או באיזה תנאים הוא יקבל את החלטה. הוא רוצה לעשות כיף. צריכים לתפוס אותו ברגעים של חולשה?
קרן כהן סעד
ברורה לי מטרת החוק, אבל בחקיקה הזאת צריך להיות איזה שהוא איזון בין הצרכן לחברות התעופה. האיזון הזה מופר פעם אחר פעם בכל סעיף לרעת חברות התעופה. באירופה כל חברות התעופה צריכות רק להודיע לנוסע ובזה נגמר העניין. בישראל הבקשות מביאות אותנו למצב בלתי אפשרי.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
מה נהוג בעולם?
קרן כהן סעד
התקנה האירופית אומרת שהוא זכאי לפיצוי ללא שום צורך בהסכמת הנוסע וללא שום התייחסות..
לאה ורון
איך אתם מציעים לפתור את הבעיה שהחברה תעשה הפרדה בהצעות שלה בין הנוסע לבני משפחתו או למלווים אחרים?
קרן כהן סעד
אין לנו התנגדות שזה יהיה נלווים. אין לנו שום רצון להפריד. לא תהיה בעיה מבחינתו לא להפריד את ההזמנות.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הבעיה שעולה פה היא ההפרדה בין בני משפחה. זה בעייתי. צריך שהניסוח יאמר שהחברה תדאג לכך שאותם בני משפחה, חברים יהיו באותה טיסה.
ישראל אייכלר
אני מציע את הניסוח הבא: "הציע לנוסע ולנלווים אליו בטיסה זו". כך לא פגעת בחברות.
יערה למברגר
אולי כדאי להבהיר שהנלווים זה מי שהנוסע אומר שהם הנלווים, לא החברה.
ישראל אייכלר
הנוסע או הנלווים אליו בטיסה זו. הוא יגיד אחר כך בבית המשפט שאלה האנשים שנלוו אליו. ברור שהאדם קובע מי הנלווים אליו.
יערה למברגר
אני חוששת שאם רק נגיד נלווים החברה תפרש את זה לפי הזמנה. הרבה פעמים רואים הזמנה אחת ומבינים שזה האדם והנלווה. כיום לא תמיד זה נעשה בהזמנה אחת.
רוני סטבוקובסקי
אנחנו מסכימים להצעה של חבר הכנסת. הנלווים עמו לטיסה זו אינם בהכרח אותם נוסעים שיושבים באותה פינה או באותה הזמנה. זה נותן מענה לחשש.
אתי בנדלר
אני מציעה שהוראות פסקה (1) ו-(2) לא יחולו אם הנוסע סירב לטוס בטיסה החלופית בשל כך שההצעה לא ניתנה לנלווים אליו לטיסה בהתאם להודעתו, או בשל כך שנבצר ממנו לטוס באותה טיסה מטעמי דת או ביטחון.
סלעית קולר
או בריאות. יש אנשים עם מוגבלויות שצריכים להתאים את עצמם לטיסה.
אתי בנדלר
או בריאות זה מאוד רחב.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אין לזה סוף.
סלעית קולר
יש התייחסות מיוחדת לאנשים עם מוגבלויות.
קרן כהן סעד
מה הכוונה במילים "מטעמי ביטחון"?
אתי בנדלר
יש טיסות שעוברות מעל ארצות שיש אנשים שאסור להם לטוס מעל אותן ארצות. אנחנו מדברים כרגע על סעיף (ג) פסקאות (1) ו-(2). פסקה (2) תחול על ביטול טיסה פחות מ-7 ימים ולא יאוחר מ-48 לפני מועד הטיסה. לגבי שתי הפסקאות האלו תיכנס ההגבלה שהיא לא תחול במקרה של סירוב מהטעמים שדיברנו עליהם.
לאה ורון
הטעמים שדיברו עליהם זה דת וביטחון.
אתי בנדלר
מטעמי דת, ביטחון או מגבלות רפואיות.
קרן כהן סעד
למה יש את השינוי הזה של פחות מ-7 ימים ולא יותר מ-48 שעות? זה לא תואם את התקינה האירופית.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
מה יש בתקינה האירופית?
קרן כהן סעד
יש התייחסות בין 0 ל-7. מה הרעיון של 48 שעות?
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
צריך להיות היגיון.
ישראל אייכלר
הרעיון של 48 שעות אומר שהוא יכול לקנות כרטיס טיסה אחר.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
צריך להוריד את העניין של 48 שעות. יש איזו שהיא נורמה עולמית. אתם רוצים להיות חריגים לגמרי? אני לא מבין אתכם. אני מצביע על (ג)(1) ו-(2), כולל התיקונים שהוצעו. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

הסעיפים אושרו
איתי עצמון
(ג)(3) מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי ביטול הטיסה נבע מסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, ובכלל זה שביתה או השבתה מוגנות וגם אם היה עושה כל שביכולתו לא יכול היה למנוע את ביטול הטיסה בעקבות אותן נסיבות.
תמר קלהורה
סיכול חוזה מתרחש לא רק בנסיבות של כוח עליון. זה רלוונטי גם לעיכוב וגם לביטול. הדבר הזה צריך לצאת מ-7(ג)(3).
איתי עצמון
לגבי זכאות לפיצוי כספי למקרה של..
תמר קלהורה
אמרנו שזה לא רק זכאות לפיצוי אלא גם זכאות לסיוע.
איתי עצמון
לסיוע מסוג מסוים.
תמר קלהורה
נכון. הדבר השני הוא לגבי הניסוח. אפשר להסתפק בנוסח הזה או שאפשר לפרט. אם מפרטים צריך לפרט את הכל. יש את העניין של שביתה, יש את העניין של טעמי ביטחון. אני לא יודעת מה עוד יכול לבוא בחשבון. אני לא הייתי שמה רק שביתה.
רוני סטבוקובסקי
מזג אוויר.
תמר קלהורה
זה נכנס לתוך ההגדרה הכוללת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נמשיך את הסוגיה המורכבת הזאת בישיבה הבאה. עד אז נקבל נוסח מעודכן. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים