ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/01/2011

תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

31.01.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 418

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ו בשבט תשע"א (31 בינואר 2011), שעה 10:35
סדר היום
תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אילן גילאון

שלי יחימוביץ
מוזמנים
אהרון אזולאי – מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים

אביעד טמיר – עוזר מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים

בת שבע שטראוכלר – מרכזת לשכת סגנית השר, המשרד לאזרחים ותיקים

צביה שיף – עוזרת סגנית השר, המשרד לאזרחים ותיקים

עו"ד הרלב סורל – היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

עו"ד עמית יובל קורנבלום – עוזר היועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

גלית לוי – המשרד לאזרחים ותיקים

אתי כהן – מינהל תרבות, משרד התרבות והספורט

עו"ד מירב כהן – לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

עו"ד שאול שרצר – היועץ המשפטי, התאחדות ענף הקולנוע בישראל

דני ליטני – קרן הקולנוע הישראלית
ייעוץ משפטי
עו"ד אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ו בשבט, 31 בינואר 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) (תיקון), התשע"א-2010. מנכ"ל המשרד לאזרחים הוותיקים, או הגמלאים, אני מבקש להציג את התקנות בקצרה, ומי שירצה להגיב יגיב.
אהרון אזולאי
אדוני היושב-ראש, חברי הוועדה, בוקר טוב. למען הפרוטוקול – המשרד לאזרחים ותיקים, זה שם המשרד החל מחודש אוקטובר בשנה שעברה.


במסגרת הפעולות שעושה המשרד להגדיל את המקומות ואת המסגרות שבהם אזרחים ותיקים יוכלו ליהנות ולבלות, מובאת הבקשה לתיקון התקנות הנ"ל.

אני רוצה לסבר את האוזן ולומר שיש לנו בארץ 750,000 אזרחים ותיקים – כ-140,000 לפי חוק סיעוד וכ-190,000 מוכרים על-ידי לשכות הרווחה. יש חלק שהוא משותף. אנחנו מדברים בסך הכול על 250,000 שידועים למערכת הבריאות ו/או הרווחה. כ-500,000 הם בריאים, פחות או יותר עצמאים, ודורשים וזכאים לנהל חיים מלאים. זה לא המקום להרחיב.
היו"ר חיים כץ
מה אתם רוצים לעשות לכבודם?
אהרון אזולאי
לתת להם הנחה של 50% בכניסה לסרטים ישראליים.
היו"ר חיים כץ
האם יש מישהו שרוצה להגיד משהו, מתנגד?
שאול שרצר
עורך-דין שאול שרצר, היועץ המשפטי של התאחדות ענף הקולנוע בישראל. קודם כול, אנחנו מברכים על היוזמה. עוד לפני חצי שנה – כשהיתה יוזמה להעלות את זה בהצעת חוק – אנחנו שלחנו מייד נייר עמדה, ולמען הפרוטוקול נציין גם שאנחנו ממילא תומכים באזרחים הוותיקים ונותנים הנחות כיום על בסיס וולונטרי – חברינו כמובן, אנחנו הגוף שמלווה מקצועית את בתי הקולנוע בישראל – כפי שאנחנו נותנים הנחות לחיילים.


אבל, יש לשים לב שמי שנתמך פה בחוק ובתקנות זה הסרט הישראלי, ההפקה שלו, לא ההפצה שלו – נתמך על-ידי הממשלה, על-ידי המדינה – ולא בתי הקולנוע.
היו"ר חיים כץ
מה מקובל בעולם? בא בן-אדם עם תעודת פנסיונר, הוא מקבל הנחה?
שאול שרצר
אני חייב לומר לאדוני שלא עשיתי מחקר השוואתי, אבל נדמה לי שבעולם זה גם כן באופן וולונטרי, אם בכלל.
היו"ר חיים כץ
תבדוק. חבל שלא בדקת.
שאול שרצר
אבל אני אומר לאדוני מה החוק קובע. החוק קובע בסעיף 14, שההנחה הזאת צריכה להיות מושבת מטעם משרד האוצר.


אני מבין שחבריי פה ממשרד הגמלאים מבקשים את השהות לבוא עמם בדברים ולסכם איזשהו מנגנון למתן - - -
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין את זה.
שאול שרצר
ככה אני הבנתי מחברי יושב-ראש המשרד. החוק לדעתנו לא חל על ענף הקולנוע.
היו"ר חיים כץ
זה מה שאתם ביקשתם, תגיד לי?
אהרון אזולאי
קודם כול, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסבר את האוזן לגבי - - -
היו"ר חיים כץ
לא לסבר את האוזן, אל תסבר את האוזן. תגיד לי אם לזה אתה התכוונת – לתת להם זמן להיכנס למשא-ומתן.
אהרון אזולאי
כדי שאנחנו נדע לאיזה תקנה אנחנו נכנסים, התקנה שנותנת כרגע הנחה במוזיאונים ובתיאטראות זה מתן הנחה על-פי הסכם שקיים בין התיאטראות למשרד האוצר ובין המוזיאונים למשרד האוצר.


בתיאטראות, הסבסוד הוא Fixed Price, יש תשלום אחד, ובמוזיאונים זה לפי דיווח. אנחנו נעשה את אותו נוהל שקיים על-פי החוק, על-פי התקנה.
היו"ר חיים כץ
אז למה אני מעלה את זה עכשיו?
שאול שרצר
אדוני, אני חייב לסיים.
אהרון אזולאי
זה חלק מהחוק, אנחנו רק הוספנו את הקולנוע.
היו"ר חיים כץ
אבל לא סיכמתם אתם. אם אתה רוצה לכפות עליהם הר כגיגית, אז אני אאשר את זה. אם לא – בשביל מה ביקשת שנכנס את הוועדה? בשביל מה ביקשת? הזמן שלנו הוא זמן יקר.
אהרון אזולאי
אני מסביר. קודם כול, אנחנו התנהלנו, ההתנהלות היא קיימת. מה שנשאר להסדיר זה רק את הנוהל.
היו"ר חיים כץ
מה שנשאר להסדיר לא גמרת. הבאת אותנו, לחצתם עלינו שנעשה מהר, כשעדיין לא סיכמת את הדברים. בשביל מה זימנת אותנו, בשביל מה ביקשת לזמן את הוועדה?
שאול שרצר
אדוני, אם אפשר לסיים.
היו"ר חיים כץ
לא.
אהרון אזולאי
הדבר מסוכם על-ידי איגוד הקולנוע. יש כאן עניין של ניואנסים קטנים שלא קשורים למהות. לא קשורים למהות. איך יהיה הדיווח – אם זה יהיה בדיווח ידני או בדיווח של כרטיס זה עניין טכני.
היו"ר חיים כץ
אתה סיכמת עם הסתדרות בתי הקולנוע לתת הנחה?
אהרון אזולאי
כן, כן.
היו"ר חיים כץ
זה מסוכם? תגידו את זה לפרוטוקול.
אהרון אזולאי
כן, כן. אדרבה. איגוד בתי הקולנוע – וייאמר לזכותם, וזה גם צוין פה – הם נותנים 25% מעצמם.
היו"ר חיים כץ
עכשיו הם יתנו 50%.
אהרון אזולאי
50%. אנחנו נסבסד את היתרה.
היו"ר חיים כץ
אתם תסבסדו את היתרה? איך תסבסדו את היתרה? הם יעשו רישום של כל זקן שנכנס?
אהרון אזולאי
זה העניין הטכני. כן. דרך אגב, במוזיאונים ככה זה נעשה. על-פי דיווח מקבלים.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ייקח לך לסכם את היתרה?
אהרון אזולאי
אני מאמין שלא יותר משלושה חודשים. אנחנו נכנסים החודש, במהלך פברואר, לסגור את העניינים האלה.
היו"ר חיים כץ
דבר קטן, לא יותר משלושה חודשים.
אהרון אזולאי
שלושה חודשים.
היו"ר חיים כץ
אז אתם תבואו בעוד שלושה חודשים ונדון בעניין.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:50).

קוד המקור של הנתונים