ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/02/2011

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
55
הוועדה לזכויות הילד

14.2.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 105

מישיבת הוועדה לזכויות הילד

יום שני, י' באדר א' התשע"א (14 בפברואר 2011), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר
מוזמנים
רן רידניק

- אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל אביעד

- לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תמר אלמוג

- מנהלת מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר
והתעסוקה

עו"ד אילנה מישר

- הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

גרגורי רודשטיין

- ס.מפקח ארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

עו"ד יעל טישלר

- יועצת משפטית, משרד החינוך

אורה גולדהירש

- מדריכה פסיכולוגית באגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג
- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אדווארד וייס

- סגן היועצת המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ס מיכל גולן

- מנהלת השירות לשיקום בקהילה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שוש זאב רשף

- מפקחת ארצית אוטיסטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מיטל להבי

- ס' ראש העיר, עיריית תל אביב יפה

עו"ד מיכל אקסלרוד
- ראש מטה יו"ר נעמ"ת, ארגון נעמ"ת

עו"ד לאה שכטר הדסי
- יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת
עו"ד גלי עציון

- ארגון נעמ"ת

עו"ד גיל אשכנזי

- ויצ"ו

שולמית ביסמנובסקי
- יו"ר, ארגון גני הילדים הפרטיים

נטע ליפשיץ

- מזכירת הארגון, ארגון גני הילדים הפרטיים

קרן איוס

- יו"ר, חיבה-איגוד הגנים הפרטיים

אשר לוי

- סוכן ביטוח ואחראי בטיחות בגנים, חיבה-איגוד הגנים הפרטיים

ליאורה מינקה

- יו"ר, אמונה

חנן דגן

- מנכ"ל, איחוד גני הילדים

יעל שמרגד

- מנכ"ל ארגון נשי חירות, ארגוני נשים
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010
היו"ר זבולון אורלב
רבותיי, אנחנו פותחים את הישיבה וממשיכים בהכנת חוק פיקוח על מעונות יום, או מסגרות לפעוטות.
מירב ישראלי
אני רוצה לראות אם יש לנו כמה דברים קטנים.
היו"ר זבולון אורלב
לממשלה יש תשובות לדברים קודמים? ואני מעיר לממשלה שהיא מפגרת בתשובות שהיא צריכה לתת לנו לסוגיות שונות.
יובל אביעד
חלק מהתשובות, קודם כל נעבור בישיבה הפנימית עם עורכת דין ישראלי, ואז נוכל להביא אותן לישיבה.
היו"ר זבולון אורלב
אפשרתי לכם יותר זמן.
תמר אלמוג
נתת הרבה שיעורי בית.
היו"ר זבולון אורלב
כשיש שיעורי בית, השאלה היא האם המורה חרוץ או התלמיד עצל.
יובל אביעד
לגבי ההסדר וההבחנה בין מפקח רגיל, שיהיו נתונות לו סמכויות לפי סעיף 30(א), לבין סמכויות מסוימות לפי סעיף קטן (ב); אנחנו נסכים להסדר הזה. נסדר אותו מבחינה משפטית, מבחינת הנוסח של החקיקה.
מירב ישראלי
זאת אומרת שהם יהיו רק עובדי מדינה ו---
היו"ר זבולון אורלב
כלומר יהיו שתי רמות של פיקוח, יהיה המפקח הרגיל, החינוכי, שמגיע ושהוא נטול כל הסמכויות המשטרתיות, של חקירה והדברים האלה, ויהיו, מעבר לכך, כמה מפקחים שנקרא להם 'בכירים' לצורך העניין, או מפקחים מרכזים, אני לא יודע איך אתם רוצים לקרוא להם, שבידיהם יהיו הסמכויות שאתם רציתם לתת כאן.
מירב ישראלי
זה מקובל גם על המשטרה?
יובל אביעד
אני עדיין לא התייעצתי עם המשטרה.
היו"ר זבולון אורלב
אם המשטרה לא פה, זה מקובל גם על המשטרה, כי אני מניח שאחרת היא היתה באה להגיד את הערותיה. אני לא אעכב את התשובה בגלל שהמשטרה לא פה.
מירב ישראלי
הם היו אמורים להיות פה, כי עוד לא גמרנו---
היו"ר זבולון אורלב
זו בעיה שלהם שהם לא באים, אנחנו לא נעכב שום חקיקה כי למשרד ממשלתי אין שום זכות לעכב ולא להטיל וטו.
מירב ישראלי
שם זה צריך להיות בהתייעצות עם השר או בהסכמת השר לביטחון פנים.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מירב ישראלי
עוד נושא היה הנושא של אבטחה. ראיתי ששלחת לי את התקנות, הייתם איתם באיזה שהוא משא ומתן?
יובל אביעד
יש לנו החלטה, אנחנו מעבירים את זה להכרעה של המנהל הכללי של המשרד, כי יש לזה גם היבטים תקציביים.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מבחינתנו מסוכמים, רק מחכים לדעת את תגובתכם.
יובל אביעד
יש לכך גם היבטים תקציביים ובנוסף לזה זה גם לא נכלל בטיוטת חוק, ויכול להיות שאנחנו נצטרך את האישור של הממשלה לעניין הזה וגם ועדת השרים לענייני חקיקה.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי, אם המשרד מבין שקצין הביטחון שלו הוא הממונה על הנחיות האבטחה, אני לא יודע למה אתם צריכים ללכת לוועדת שרים חזרה.
מירב ישראלי
בעיקר בשביל התקציב.
היו"ר זבולון אורלב
ועדת שרים לא נותנת תקציב.
יובל אביעד
אז אנחנו מעלים את זה למנהל הכללי בקרוב.
יעקב פרידברג
אדוני, אמרתי ליועצת המשפטית, בסעיף 29, לנו אין מניעה למחוק את המלה 'רשאי'.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה, זאת הערה שאני רציתי להעיר. סיפרתי לעורכת דין ישראלי שהואיל ואני גם

חבר ועדת הכספים, יש שם דיון על חוק אכיפה בשוק ההון. שם היה כתוב שהממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, מנהל אגף, פרופ' שריג, 'המפקח רשאי למנות מפקחים'. בתום לב הרמתי את היד, רציתי לעשות מבחן לך ולה ולכולכם, ואמרתי שאני מבקש שיהיה כתוב שהממונה ימנה, למה רשאי? הרי אתם מביאים חוק כדי להגביר את האכיפה, אתם רוצים למנות, נכון? אתם לא רוצים להשאיר את זה בגדר רשות. אמרה עורכת דין שגית אפיק, 'כן, אין שום בעיה', אז היא שאלה את נציגת משרד המשפטים והיא אמרה 'אין בעיה', הייעוץ המשפטי של שוק ההון 'אין שום בעיה', וכך ייכתב בחוק. אז אמרתי לה בתרועת הניצחון, 'היום אני בא ואני אומר לכם', והוצאת לי את כל האוויר מהגלגלים. בסדר, אז ייכתב 'ימנה'.
יעקב פרידברג
ברוב החקיקה המודרנית כותבים 'רשאי', אבל אם היושב ראש מתעקש…
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מבין מה מודרני בזה. דיברה התורה בלשון בני אדם וגם החקיקה צריכה להיות בלשון בני אדם. אם אנחנו מתכוונים שהוא ימנה, אז תכתוב 'הוא ימנה', למה צריך לכתוב 'רשאי'? למה צריכים שתהיה שפה משפטית? אדם מן הרחוב כשאתה אומר לו 'רשאי', הוא לא יודע שמבחינה משפטית רשאי זה חייב. למה הפלפול הזה? אלא אם כן משרד החינוך יקבל על עצמו שבשיעורי העברית הוא ילמד אותם לתקן את חוק מטרות החינוך.
מירב ישראלי
עוד תשובה שקיבלנו ממשרד המשפטים. בסעיף 12 בעניין של ההוראה של הממונה להפסיק העסקה, אז יהיה כתוב 'על אף האמור בכל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר'. יש דוגמאות לזה.
היו"ר זבולון אורלב
וזה מקובל עלינו?
קריאה
הסכם קיבוצי גובר?
מירב ישראלי
לא, להיפך, ההוראה של הממונה גוברת על הכל, 'על אף האמור בכל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר'.
היו"ר זבולון אורלב
אתה תאהב את זה. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל תאהב את זה.
שולמית ביסמנובסקי
---מבוטלים לצורך העניין?
מירב ישראלי
ההוראה של הממונה גוברת על הסכם קיבוצי או הסכם אחר ועל כל דין. הוראה של הממונה גוברת על כל דבר אחר.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יכול להגיד לו 'אתה חייב לעבוד', למרות שהוא לא מקבל משכורת?
מירב ישראלי
רק לגבי פיטורין.
שולמית ביסמנובסקי
אתה יכול לפטר אישה בהריון ודיני עבודה לא יעצרו אותך מזה.
מירב ישראלי
במקרה שהיא הורשעה בעברה פלילית רלוונטית, אז כן.
קריאה
להשעות או לפטר?
מירב ישראלי
אנחנו נדבר על זה. אנחנו צריכים לדבר על הפסקת העסקה.
שולמית ביסמנובסקי
חוק דרקוני מאוד.
אדווארד וייס
לגבי סעיף 12, כבר אמרתי ליועצת המשפטית, יכול להיות שמשהו פספסנו, כי מדובר פה על הפסקת העסקה אבל אני לא בטוח שנלקח בחשבון הנושא של קבלת עובד מלכתחילה.
מירב ישראלי
זה יהיה בתנאים שהשר קובע. שם זה יהיה.
אדווארד וייס
אוקי, רק שזה יהיה מכוסה.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.

מישהו עוד רצה להעיר לתיקון של 12? אין.
מירב ישראלי
חוץ מזה היו חייבים לי תשובה לגבי הנושא של הפירוק, האם זה מכסה פירוק סופי, ולגבי הכפפה לתנאי פשיטת רגל.
יובל אביעד
אני אומר ככה, לגבי הנוסח הקיים, זה הנוסח שהוא מקובל בחקיקה, זה הנוסח שקיים. בבדיקה של חוק החברות, אנחנו נדון אחר כך ביחד בחוק החברות, אני חושב שבמצב שמקבלים צו פירוק, זה השלב הסופי. אם זה מופיע שיש אפשרות לקבל צו פירוק, אז מבחינתנו זה פירוק סופי.
מירב ישראלי
אבל כתוב צו פירוק זמני, או מונה לו כונס נכסים. אז אמרנו ש'מונה לו כונס נכסים', האם זה מכסה את כל ה---
יובל אביעד
מה שצריך לבדוק בחוק החברות באופן פרטני, אם כתוב צו פירוק בנוסף למשהו או צו פירוק זמני. את זה אנחנו צריכים לבדוק.
גלי עציון
בכלל, מונה לו כונס נכסים זה הליך מנהלי בהגדרתו וצריך לבחון את השאלה אם זה רלוונטי שיהיה פה.
מירב ישראלי
נכון, זו בדיוק השאלה.
היו"ר זבולון אורלב
אחרי הישיבה הזאת הפורמלית מתקיימת ישיבת התייעצות בין משרדי הממשלה לבין מירב לבירור סוגיות שונות, אין להם סמכויות להחליט, רק יש להם יכולת להביא לנו דברים מגובשים כדי שנוכל לקבל בהם הכרעה.
מירב ישראלי
יש סעיף חדש שניסחתי, רציתי שנקרא אותו ושתגידו אם זה מקובל עליכם, לגבי בקשה למתן היתר והודעה על שינוי.
(מקריאה)
"20א. בקשה למתן היתר והודעה על שינוי פרטים. (א) תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל, המבקש לקבל היתר לשמש גוף בודק, יגיש לממונה בקשה לכך. השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת יקבע הוראות לעניין בקשה לפי סעיף קטן זה, לרבות הפרטים שתכלול ומסמכים שיצורפו אליה.

"(ב) בעל היתר לשמש גוף בודק יודיע לממונה בכתב על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה לפי סעיף קטן (א)". 30 ימים לקחתי מהמעונות, השאלה אם זה מקובל עליכם.
יובל אביעד
אני אקבל את הנוסח אחר כך.
היו"ר זבולון אורלב
יש לך אותו.

אנחנו, שוב, כעיקרון מקבלים את הנוסח הזה. הואיל והממשלה שומעת פעם ראשונה, היא תהיה רשאית להגיב.
מירב ישראלי
הנושא של ניגוד עניינים, אני רק מפנה את תשומת הלב, היה סעיף שאמרנו שלמבדקה יכול להיות ניגוד עניינים. כמקובל בסעיפי ניגוד עניינים, שילבתי את זה בשני מקומות. שילבתי את זה גם בתנאים למתן היתר, זאת אומרת שיש דברים שמראש מבדקה לא תוכל לקבל ממנהלת מעונות, נגיד, וגם תנאים נוספים בהיתר. זאת אומרת אחר כך העובד לא יכול להיות... אז שילבתי את זה בשני מקומות.

הפרדתי בין הקביעה הכללית של השר להוראות הספציפית שהממונה נותן.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו חוזרים לסעיף 30, אבל אני רוצה לומר משהו בסוגיית התקנות או בסוגיית התוספת. כידוע אני אמרתי כמה וכמה פעמים שיש לנו עניין שיחד עם אישור החוק אנחנו גם נדע את הדברים המינימליים שצריכים לדעת כדי שמרחב אי הוודאות יקטן ככל האפשר. אמרה לי עורכת דין ישראלי שיש אתיקה מה נכנס בתקנות ומה נכנס בתוספת, ואני ביקשתי למצות את כל המרחב האפשרי להכניס דברים בתוספת, שוב, כדי לצמצם את מרחב אי הוודאות. למרות, שוב, שהתקנות מבחינה חקיקתית, זה בדיוק כמו התוספת, הן צריכות לבוא לאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות, כלומר השר, אף אחד, לא יכול לעשות כאוות נפשו בלי פיקוח של הכנסת.

כרגיל, בסופו של דבר אנחנו נלך בדרך של הרמב"ם, שהיא הדרך האמצעית, כלומר נשתמש כנראה גם בתוספת וגם בתקנות. דברים שהם מאוד עקרוניים, לדוגמה, יחס של מטפלת למספר ילדים, או עצם הצורך באישור בטיחות, או הדברים המינימליים שקשורים בהשכלה או בניסיון או בהשתלמות של העובד, אלה, קרוב לוודאי, ייכנסו בתוספת. הרזולוציות היותר קטנות או יותר מדויקות ייכנסו לתקנות והחוק לא ייכנס לתוקפו אלא לאחר אישור התקנות, שזה חלק מהעניין, כי אי אפשר יהיה להפעיל את החוק בלא התקנות, ואנחנו כמובן גם נגביל בזמן את השר, לאחר הידברות איתו ועם הממשלה, תוך כמה זמן יותקנו התקנות.

אני אומר את הדבר הזה מאחר שדיברנו בסוגיה הזו כמה וכמה פעמים ואני מבין שלעניין הזה יש הסכמה עם---
מירב ישראלי
לגבי התוספת, נראה מה נכנס ומה לא.
היו"ר זבולון אורלב
כשנגיע לגשר ונרצה לכלול דברים בתוספת, אז אני מקווה---
מירב ישראלי
זאת אומרת זה לא אמור להיות כל התנאים בתוספת, אלא רק מספר תנאים מרכזיים.
היו"ר זבולון אורלב
מספר דברים בסיסיים, כדי להקטין את אי הוודאות, אנשים צריכים להיערך קדימה. אני מניח שניתן לשר חצי שנה להתקין את התקנות, אז גורמים פרטיים רוצים להיערך קדימה, שיהיו להם התנאים הבסיסיים.
יעקב פרידברג
השאלה אם אי אפשר לעשות ניסיון לנסות ולהביא את התקנות ביחד עם החוק, עד כמה שניתן.
היו"ר זבולון אורלב
לפי תחושתי, כל עוד הוועדה קיימת, אז ודאי ש... אם היא מוסמכת לאשר חוק ראשי... נדבר על זה, נבחן את הדבר הזה, אבל מתוך הבנתי את המאטריה אני לא רואה את משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ערוך להגיש את התקנות באופן מיידי. אנחנו מסיימים את החוק הזה בין שלושה לארבעה שבועות, אנחנו מסיימים את ההכנה לקריאה השנייה והשלישית, אני לא רואה אתכם מוכנים לדיון על התקנות, זה לא רק שתניחו את התקנות, צריך לקיים עליו גם דיון. יש לכם הרבה התייעצויות, הלוואי שתגמרו את זה בחצי שנה. לכן אני לא מבין איך מר פרידברג אומר ש---
יובל אביעד
יש סעיף 67 שהוא קובע גם כלל מחמיר, הוא כלל שהוא יותר מחמיר בדרך כלל בחקיקה. אם אתם רוצים, אני אקרא אותו; 'תחילתו של חוק זה בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיפים 10 ו-69, (בחוק זה – יום התחילה); תקנות ראשונות לפי סעיפים 10 ו-69 יותקנו בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה'. כלומר בתוך השנה הזו אנחנו צריכים להביא את התקנות.
יעקב פרידברג
אני לא חיוויתי דעה אם זה ניתן לעשות, אני רק---
היו"ר זבולון אורלב
נדבר על זה, זה עניין לכנסת, זה לא עניין של הממשלה. איפה יאושרו תקנות וכדומה זה עניין מובהק פנימי של הכנסת ובשביל זה יש כנסת ויש---
יובל אביעד
יש בעיה של צורך בהתייעצויות כל כך רבות, ש---
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יודע אם צריכים שנה, אבל לא חשוב, נדבר על זה בבוא הזמן.

אבל הייתי רוצה, בכל זאת, בתוספת, את אותם דברים עקרוניים, כדי שגם המפעילים השונים, בין אם זה הארגונים ובין אם זה הגופים הפרטיים, כבר יהיה להם ציון דרך שנה מראש לאן פני הדברים הולכים, שאנשים יכולים פחות או יותר ל---
מירב ישראלי
אלה גם דברים שהרבה פעמים קבעו אותם בחקיקה הראשית עצמה, אם יש צורך באישורים או השכלה או דברים כאלה, רק פה אנחנו רוצים בכל זאת לאפשר גמישות לשר.
היו"ר זבולון אורלב
בגלל שזה חוק חדש, זה לא חוק חינוך שכבר עובד 60 שנה, אלא דבר חדש, אנחנו רוצים להשאיר גמישות גם לציבור וגם לשר וגם לכנסת לא לעבור את הוויה דולורוזה של חקיקה ראשית של תזכירים וקריאות ראשונות ושנייה ושלישית, אלא להכניס את זה לתוספת, שהיא יותר גמישה לשינויים.
מירב ישראלי
עוד לא קראנו את סעיף 30.
(מקריאה)
"סמכויות פיקוח. 30. (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח:

"(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

"(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג בפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען; לעניין זה, "מסמך" – לראות מידע הנוגע לפעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, דינים וחשבונות, תעודות, וכן חומר מחשב או פלט כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

"(3) להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שפועל בו מעון יום לפעוטות, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא בהסכמת המחזיק בו או על פי צו של בית משפט;

"(4) לבצע מדידות וליטול דוגמאות, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה או לנהוג בהן בדרך אחרת;

"(5) לדרוש ממי שיש לו יסוד להניח כי מפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, או תנאי מתנאי רישיון הפעלה, כי יפסיק את ההפרה כאמור".

זה הסעיף שאמרנו שבעיקרון ניתן אותו לכל מפקח. אחרי זה (ב), אמרנו שנייחד אותו למי שקראנו לו 'מפקח בכיר'.

"(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי מפקח שהוסמך לכך:
היו"ר זבולון אורלב
בסוגריים 'מפקח בכיר'.
מירב ישראלי
"(1) לחקור כל אדם הקשור לעברה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעברה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

"(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעברה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש) בשינויים המחויבים;

"(3) לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר או חיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים"

ומה שאמרנו זה כך; לגבי סעיף קטן (ב) תהיה הסכמת השר לביטחון פנים, לגבי הכשרה והכשירות של מפקחים והם יהיו עובדי מדינה בלבד. זו הסכמה שהגענו אליה בישיבה הקודמת.

רציתי לשאול לגבי סעיף קטן (א)(5). זה משהו שלא ראיתי בחוקים אחרים, בעצם מי שאמור לדרוש הפסקה של זה הוא הממונה ויש לו גם סמכות לעשות את זה, המפקח בדרך כלל לא, עד כמה שאני יודעת, דורש להפסיק.
יובל אביעד
בדקת היטב?
מירב ישראלי
עשיתי קצת סריקה.
יובל אביעד
תאפשרי לי זמן, כי אני חושב שזה קיים.
מירב ישראלי
אין שום בעיה, אבל זו לא הוראה שהיא מקובלת, עד כמה שראיתי.
יובל אביעד
בסדר, אני אעשה סקירה, כי אני חושב שהנוסח הוא נוסח שחוזר על עצמו. זה לא נוסח שהמצאנו.
מירב ישראלי
כן, אבל בדרך כלל יש גם סמכות לממונה בהמשך לעשות את זה ואני לא בטוחה שלמפקח, כשהוא באתר ובודק את הדברים, זה מה שהוא צריך לעשות. תבדוק את זה.
היו"ר זבולון אורלב
נשמע את ההערות של הארגונים, בבקשה.
שולמית ביסמנובסקי
סעיף 30(א)(1). לגבי המושג 'מכל אדם', הייתי מבקשת לשאול אם אפשר לשנות את זה ל'מהמפעיל או מעובדיו', משום שכל אדם יכול להיות גם עובר אורח, יכול להיות הורה. למה הוא צריך להיכנס לכל הנושא של כל אדם? כל אדם זה קצת רחב מדי, הייתי מבקשת לשנות את זה 'לדרוש ממפעיל או מעובדיו למסור לו את שמו', וכולי, אם אפשר.
היו"ר זבולון אורלב
מר אביעד, מה שהיא אומרת זה האם הכוונה שכל הורה שקשור לגן, המפקח יכול להגיד לו 'תציג', או האינסטלטור בא לתקן שם, אז הוא יגיד לו---
יובל אביעד
הנוסח הזה הוא נוסח שמשרד המשפטים מנהיג בכל החקיקה. לגבי הפרשנות של אדם, חוק הפרשנות מגדיר מה הוא אדם לצורך העניין.
שולמית ביסמנובסקי
מה הוא אדם?
יובל אביעד
זה כולל תאגיד, כולל מקרים נוספים. הנוסח הזה חייב להישאר כך כדי לאפשר למפקח לעשות את העבודה שלו בצורה טובה. הוא לא תמיד יודע מי---
היו"ר זבולון אורלב
אז הוא יכול להגיד לכל הורה---
מירב ישראלי
לא, הוא יכול להגיד לו 'אני הורה פה'.
היו"ר זבולון אורלב
אבל הוא יגיד 'יש לי סמכות לדרוש מכל אדם'.
מירב ישראלי
כן, אבל זה אדם קשור.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב אדם הקשור?
מירב ישראלי
'הנוגע בדבר'.
היו"ר זבולון אורלב
איפה?
מירב ישראלי
לא, ב-30(א)(1) זה כדי שהוא יידע מי הבן אדם, אחר כך---
יעקב פרידברג
הסיבה ב-(1) הוא צריך לדעת מי---
היו"ר זבולון אורלב
הוא מגיע לגן, אומר לו אדם 'מי אתה?' הוא אומר לו 'אני הורה', הוא רשאי להגיד לו 'תראה לי תעודת זהות'?
מירב ישראלי
איך הוא יידע שהוא לא המנהל?
יעקב פרידברג
כדי לדעת שהוא לא.
שולמית ביסמנובסקי
הוא צריך לשאול 'מי המנהל פה?', 'מי העובד?' תשאל שאלה.
מירב ישראלי
לכל המפקחים---
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל את מדברת על כל אדם שנמצא בגן. אם מדובר על כל אדם שנמצא בגן, אני מתחיל להבין את העניין, אם כי אני מוכרח להגיד, כליברל, יש לי בעיה עם הדבר הזה.
מירב ישראלי
יש לו סמכות, למשל, אם הוא חושד שיש מקום שמתנהל כגן שהוא לא גן, למשל יש בפסקה (3) , 'להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שפועל בו מעון יום', ללא רישיון, הוא בודק את זה. הסמכות היא סמכות רגילה של---
שולמית ביסמנובסקי
הוא יכול לשאול 'מי מפעיל פה את הגן?' 'מי עובד פה?' ולבקש ממנו תעודת זהות.
יעקב פרידברג
הוא אומר 'לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה'. כמובן שזה לפי חוק זה. הוא לא יעלה לאוטובוס ויתחיל לשגע אנשים.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא?
יעקב פרידברג
כי זה 'לפי חוק זה'.
היו"ר זבולון אורלב
ואם האדם עמד מטר מחוץ לגדר של הגן?
יעקב פרידברג
אז כנראה שהוא מפעיל.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, יש לכם בעיה לכתוב 'לדרוש מכל אדם הנמצא בגן'?
יובל אביעד
כן. זה צריך לעבור למחלקה---
יעקב פרידברג
אני חושב שזה מצמצם את יכולת הפיקוח שלו.
היו"ר זבולון אורלב
אם אתם מתכוונים לאנשים שהם גם מחוץ לגן, אז תאמרו. קודם כל בואו נברר את המהות, אחרי זה נדבר על הנוסחאות המשפטיות. אני מבין שהמהות היא שמדובר על כל אדם שנמצא בגן. אני אומר את זה בהסתייגות, אני לא ב... אני שואל, האם יש לכם כוונה גם לאנשים שנמצאים מחוץ לגן?
תמר אלמוג
לא מחוץ לגן, זה מי שקשור לגן.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה קשור לגן?
תמר אלמוג
הוא הורה, הוא עובד, הוא ספק.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, אם הוא הורה, אז אפשר ללכת אליו הביתה ולהגיד לו 'תציג תעודת זהות'?
תמר אלמוג
ברור שלא.
היו"ר זבולון אורלב
אני שאלתי, תמר, אם אפשר להתרכז בשאלות שלי, האם כוונתכם שהמפקח רשאי לדרוש מאדם שנמצא מחוץ לגן להזדהות?
מירב ישראלי
במקרים מסוימים לדעתי כן. אתה חייב לקרוא את זה עם הרישא
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה קודם כל את המהות.
מירב ישראלי
הרישא אומרת 'לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה'.
היו"ר זבולון אורלב
אז את אומרת שלשם הביצוע יש סיטואציה שגם אדם מחוץ---
מירב ישראלי
לא יודעת, יכול להיות.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לדעת. אני לא מוכן לתת את הסמכות הזאת, אלא אם כן תשכנעו אותי שיש צורך, לצורך ביצוע החוק הזה ש---
מירב ישראלי
המשרדים של הגן נמצאים בבניין אחר והוא רוצה ללכת לראות במשרד.
היו"ר זבולון אורלב
נכתוב 'גם במשרדים של הגן', אין בעיה.
מירב ישראלי
זה 'לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה'.
היו"ר זבולון אורלב
מירב, הולכים לתת פה סמכויות---
מירב ישראלי
קצת אמונה במפקחים.
היו"ר זבולון אורלב
אין לי אמונה במפקחים.
מירב ישראלי
זו בעיה מאוד קשה, לדעתי.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי אמונה במה שכתוב.
מירב ישראלי
אז 'לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה'.
היו"ר זבולון אורלב
אז מה האזרח בחוץ יגיד לו? שזה לא לשם הביצוע? יתחיל ויכוח?
יעקב פרידברג
לא, אז הוא יראה לו תעודה והוא כנראה יבין שהוא לא רלוונטי.
היו"ר זבולון אורלב
למה? 'לא רוצה להראות לך תעודה'. אני אעבור ליד הגן, יבוא אליי מפקח, 'תראה לי תעודת זהות', אני אגיד לו, 'סליחה, מי אתה?', הוא יגיד 'אני מפקח במשרד...', 'מי אתה? לא מכיר אותך'.
מירב ישראלי
ואם אתה מאבטח שעומד מחוץ לשער? אני לא יודעת, אולי יש מקרים שזה כן לשם פיקוח.
שולמית ביסמנובסקי
לכן אמרתי 'מהמפעיל או מעובדיו', וזה פותר לך את הבעיה.
מירב ישראלי
אבל זה לא בהכרח.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זה לא רק עובדיו, יכול להיות שהוא לא עובד שלו, יש גם מתנדבים, יש אנשים אחרים שנכנסים לגן.
שולמית ביסמנובסקי
אז מי שנמצא בגן?
מירב ישראלי
לא, אם המשרד הוא לא בגן והוא רוצה את המסמכים?
גלי עציון
סליחה, המשרד מופיע בסעיפים אחרים.
מירב ישראלי
לא.
גלי עציון
כן, מהמשרד את מבקשת מסמכים, זה מכח הנוגע בדבר.
מירב ישראלי
אז מה? אבל לזהות בן אדם הוא צריך? לדרוש ממנו מידע הוא צריך?
גלי עציון
אדם שנמצא במקום בלבד.
מירב ישראלי
לא, גם במשרד.
יובל אביעד
מירב, הדגש הוא על הידיעה.
קריאה
יש שם עובד, והוא אומר 'לא רוצה לתת לך', עכשיו ייתנו פייט בתוך הגן?
היו"ר זבולון אורלב
אם יש אדם בגן שנמצא ולא מזדהה, אני, במקום ממונה, סוגר את הגן באותו יום. מה זה הדבר הזה? אדם מסתובב בגן ולא יודעים מי הוא? מה הדבר הזה?
קריאה
לא, הוא עובד, אבל---
מירב ישראלי
אנחנו ממציאים פה את הגלגל? יש הרבה חוקים של פיקוח, זה לשם פיקוח, יש למפקח סמכויות.
היו"ר זבולון אורלב
אם אפשר לקבל דוגמאות בחוקים אחרים.
יובל אביעד
כן, חוק אוויר נקי למשל, סעיף 43.
אדווארד וייס
מה שרלוונטי זה הידיעה ולא איפה שאדם נמצא. הידיעה חשובה לצורך הפיקוח, כדי לדעת אם אכן מתקיימים התנאים. אם אדם נמצא בתוך הגן או קילומטר מהגן זה לא כל כך משנה. למשל, אני אפנה את יושב ראש הוועדה לחוק הפיקוח על המעונות. יש בסעיף 7, 'סבר מפקח כי יש לאדם ידיעות, או מסמכים הנוגעים לחוסה, לניהולו, לאחזקתו של המעון', המוקד הוא בידיעה. הידיעה צריכה להיות רלוונטית לביצוע התפקיד, המיקום לא צריך להיות כל כך רלוונטי לעניין הזה.

גם בפקידי סעד יש אותו נוסח.
מירב ישראלי
אתם הרי יודעים שבכל החוקים למפקחים יש את הסמכויות האלה, אז גם נתחיל לשאול אם באוויר נקי הוא יכול ללכת לשכנה, או בזה הוא יכול... הרי יש לו סמכויות, הוא מפקח. הוא צריך לפי הרישא---
גלי עציון
אבל פה זה מקום מוגדר, להבדיל מאוויר נקי.
מירב ישראלי
לא, אבל אם הוא צריך לפי הרישא לעשות את זה לשם פיקוח, יש דברים בחוק שהוא יודע שצריכים להתקיים. הוא יודע שצריך התנאים לרישיון, הוא יודע שזה... ואם יש אנטנה סלולרית 30 מטר משם, אולי הוא צריך ללכת לשאול שם משהו. לא יודעת. אנחנו לא יכולים לצפות את כל המקרים, מה העקשנות הזו?
גלי עציון
אבל לא יכולה להיות לו סמכות לכל דבר. גם אם יש אנטנה, גם אם יש זה, הוא לא יכול לפנות לכל אדם.
יעקב פרידברג
גלי, זו סמכות לבקש תעודה כדי לוודא שהאדם רלוונטי.
אשר לוי
אם ההורה הביא את הילד לגן ואין לו תעודת זהות, מה הוא יעשה?
גלי עציון
לא, אין לו סמכות לבקש מכל אדם תעודה. לא. יש הבדל בינו לבין שוטר.
היו"ר זבולון אורלב
למה אי אפשר בסעיף (1) לכתוב את מה שכתוב בסעיף (2), לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, או שלדעת המפקח הוא נוגע בדבר.
מירב ישראלי
אם אתה מחבר את זה לשם פיקוח וביצוע הוראות, אז הוא לא יכול לקחת למישהו שלא נוגע בדבר. זה אותו דבר, מה שאתה אומר.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, אבל ב-(2) את בכל זאת כותבת 'מכל אדם הנוגע בדבר'.
מירב ישראלי
כן, אבל, שוב, הרעיון הוא שהוא צריך לדעת אם הוא נוגע בדבר או לא. ככה הוא יידע אם הוא נוגע בדבר.
היו"ר זבולון אורלב
אז שיהיה כתוב 'שלדעתו הוא נוגע בדבר'.
יעקב פרידברג
סעיף קטן (1) הוא מסננת. אדם בא, הוא רוצה---
היו"ר זבולון אורלב
למה אי אפשר לכתוב 'לדרוש מכל אדם שלדעת המפקח הוא נוגע בדבר'.
מירב ישראלי
אבל איך הוא יידע אם הוא נוגע בדבר?
היו"ר זבולון אורלב
הוא נמצא במקום, הוא במשרדים, מה שאת אמרת.
יעקב פרידברג
אתה מבקש לכתוב את שיקול הדעת שלו. הוא חייב להפעיל פה שיקול דעת בכל מקרה. כל אדם שהוא מבקש ממנו תעודה, אז זה מי שהוא חושב שהוא צריך---
היו"ר זבולון אורלב
לא, פה נתת לו צ'ק פתוח. זה לא עניין של הגנים הפרטיים, מה זה מעניין אותם בכלל? אם לוקחים כל אדם או לא כל אדם, אני לא יודע מה בדיוק זה עניינכם, אבל כאזרחים במדינה. זה בסדר גמור שאתם דואגים לזכויות האזרח. מצד הגנת הזכויות של הפרט, לא הייתי רוצה לחוקק חוק שלמפקח יש זכות לגשת לכל אדם, אאוט אוף דה בלו, ולהגיד לו... צריך להגביל אותו. אז למה אי אפשר לכתוב מה שכתוב ב-(2)?
יעקב פרידברג
זה רק לבקש תעודה, אדוני.
היו"ר זבולון אורלב
אז מה? לא רוצה, אני רוצה לשמור על הזהות שלי. תגיד לי, אני רשאי לבקש ממך עכשיו שתזדהה, כשאנחנו נפגשים בחוץ? לא.
מירב ישראלי
לא כתוב 'לשם פיקוח על הוראות חוק' ואין לך תעודה של מפקח. מפקח, זה סמכויות של פיקוח.
גלי עציון
לבקש מכל אדם זה סמכויות שוטר.
יובל אביעד
בואו נקרא את פקודת הפרוצדורה הפלילית, סעיף 2, כמובן שצריך לעשות התאמות: 'קצין משטרה, בדרגת מפקח ומעלה, או כל קצין אחר, או סוג אחר של קצינים, המורשים בכתב, בדרך כלל או במיוחד, על ידי שר המשפטים, לערוך חקירות על ביצוע עברות, רשאי לחקור בעל פה כל אדם---
מירב ישראלי
זה לא זה.
שולמית ביסמנובסקי
זה מפקח בכיר.
היו"ר זבולון אורלב
מר אביעד, תגיד לי מה כתוב בחוק זיהום אוויר.
יובל אביעד
סעיף 43(א): 'התעורר חשד לביצוע עברה לפי חוק זה, רשאי ממונה או מפקח...'.
היו"ר זבולון אורלב
התעורר חשד.
יעקב פרידברג
לפי חוק זה. זה מה שכתוב בסעיף 30.
מירב ישראלי
לא, צריך להבחין. יש את סעיף קטן (א), שזה לא ביצוע עברה, זה הפיקוח הכללי, ויש את סעיף קטן (ב), שזה רק סמכויות אם יש חשד לביצוע עברה. צריך להבחין בין שני הדברים. עקרונית מפקח רגיל בסעיף קטן (א), זו סתם דוגמה ששלחו לי עכשיו, יכול לדרוש מכל אדם תעודת זהות, זו הצעה שעכשיו הונחה על שולחן ועדה, שהיא כמעט סופית. בכל החוקים זה ככה.
יובל אביעד
נכון. בסעיף 43(א)(1) בחוק אוויר נקי---
מירב ישראלי
אנחנו ממציאים את הגלגל עכשיו? זה לשם פיקוח על הוראות חוק זה.
יובל אביעד
'ידרוש מכל אדם', את תפגעי בחקיקה של משרד המשפטים מכאן ולהבא. את צריכה להתחשב בהם.
היו"ר זבולון אורלב
מה אכפת לך להוסיף 'מכל אדם שלדעת המפקח---
מירב ישראלי
איך הוא יודע אם הוא נוגע בדבר? בשביל זה הוא מבקש ממנו את תעודת הזהות.
היו"ר זבולון אורלב
בגלל שהוא רואה אותו במקום, הוא רואה אותו---
מירב ישראלי
אז זה לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה. הוא לא יכול סתם ללכת ברחוב ולבקש. אם הוא רואה, בתור הפיקוח... אתה חייב לחבר את זה לרישא, יש פה היגיון. זה לא משהו שאין לו קשר לכלום.
יובל אביעד
סעיף 43(א) לחוק אוויר נקי, סעיף קטן (1) כותב: 'לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו. (2) ידרוש מכל אדם הנוגע בדבר---
היו"ר זבולון אורלב
מה הרישא לפני זה?
יובל אביעד
'לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה רשאי ממונה או מפקח, לאחר שהזדהה לפי סעיף 44 – (1) לדרוש מכל אדם למסור לו...'.
היו"ר זבולון אורלב
תוסיפו פה 'לאחר שהזדהה'.
שולמית ביסמנובסקי
בחוק הפיקוח על מוסדות חינוך כתוב ש'המנהל הכללי או מי שהוא מינה לכך רשאי בכל עת סבירה להיכנס לבית ספר ולחצריו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק זה, התקנות לפיו ותנאי הרישיון, ורשאים הם לדרוש מבעל הרישיון או ממנהל בית הספר כל ידיעה הדרושה להם לשם מילוי תפקידם בחוק זה'. למה אי אפשר לאמץ את הנוסח הזה?
היו"ר זבולון אורלב
כיוון שהחוק שלנו קצת יותר מתקדם.
מירב ישראלי
החוק הזה ישן מאוד.
שולמית ביסמנובסקי
אבל הכוונה היא שהוא ידרוש מהמפעילים ולא מאנשים שלא קשורים לנושא.
גלי עציון
יש הבדל בין אוויר נקי לבין מסגרת לפעוטות וזה בהגדרת המקום. אוויר נקי הוא בכל מקום ומסגרת לפעוטות היא במקום קונקרטי.
מירב ישראלי
זו דוגמה, יש את זה גם במקומות אחרים.
יש ב-31 סעיף של זיהוי מפקח. בהמשך, אנחנו נקרא את זה.
חנן דגן
למה אנחנו לא מחילים את זה על המפקח הבכיר וזהו?
מירב ישראלי
כי גם מפקח רגיל צריך סמכויות.
היו"ר זבולון אורלב
זה הפיקוח השוטף. אדם בא לגן, הוא רואה שם אנשים, הוא רשאי לבקש מהם להזדהות, מי אתם ומה אתם.
שולמית ביסמנובסקי
שיהיה כתוב 'בתוך הגן'.
מירב ישראלי
אבל זה לא רק בתוך הגן, הסברנו את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אומרת עורכת דין ישראלי שהתכלית של מה שאנחנו רוצים מתקיימת בכך שכתוב 'לשם פיקוח על ההוראות'.

אני נשאר פה עדיין ב'צריך עיון', תסמני לך את הדבר הזה, אני גם רוצה להתייעץ.
יעקב פרידברג
אני מבקש גם להתייעץ עם המחלקה הפלילית אצלנו.
היו"ר זבולון אורלב
כן, אני מציע. הדוגמאות שאני מבקש להביא הן דוגמאות מפיקוח במקומות מוגדרים. אוויר נקי, סביבתי, אין לו מקום מוגדר.
מירב ישראלי
בסדר, אנחנו נביא דוגמאות.
היו"ר זבולון אורלב
אם יש דוגמאות, כי אני מאוד חושש כאן---
מירב ישראלי
לדעתי זה מאוד סטנדרטי.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור. אמרתי, לפעמים דיברה התורה בלשון בני אדם. האדם הרגיל שקורא את זה, בעברית הפשוטה, עלול להבין מתוך הדבר הזה שהמפקח אאוט אוף דה בלו רשאי לבקש מכל אדם להזדהות.
מירב ישראלי
בשביל זה צריך עורכי דין.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זו המחלוקת שלי איתך, לא צריך עורכי דין בשביל זה.
מירב ישראלי
אני צוחקת.
היו"ר זבולון אורלב
החוק צריך להיות כתוב בלשון בני אדם. אז אנחנו נשארים ב'צריך עיון' וממשיכים הלאה.
שולמית ביסמנובסקי
יש לי עוד הערות.
היו"ר זבולון אורלב
אני מקווה רק שההערות האחרות לא מעוררות מהומות כמו המהומה הזו.
שולמית ביסמנובסקי
בסעיף (2) מי זה האדם 'הנוגע בדבר', גם באותו עניין. צריך לבדוק מה זה נוגע בדבר.
היו"ר זבולון אורלב
בעיניי לא צריך לבדוק.
שולמית ביסמנובסקי
ואני רוצה לדעת מה המשמעות של 'דינים וחשבונות', האם הפיקוח הוא פיקוח עסקי כלכלי, או פיקוח פדגוגי טיפולי? מה פתאום דינים וחשבונות ורואה חשבון ועניינים, עכשיו נתחיל להציג בפני המפקח, להביא את רואה החשבון... מה הקשר עניין כלכלי פה?
היו"ר זבולון אורלב
מה זה דינים וחשבונות, ב-30(א)(2)? הדינים וחשבונות גם לי קפץ לעיניים.
חנן דגן
זה נראה כמו חקירת מס הכנסה. אין בעיה, אבל למה זה קשור לפיקוח?
מירב ישראלי
אם נגיד תהיה הפרת דיני עבודה, אז זה יכול להיות קשור.
שולמית ביסמנובסקי
אבל החוק הזה גובר על דיני עבודה.
מירב ישראלי
לא, יש את העניין של הפרת דיני עבודה שעוד לא סגרנו אותו.
שולמית ביסמנובסקי
אבל דין וחשבון לא קשור לדיני עבודה. דין וחשבון זה הכנסות והוצאות, אני לא יודעת מה רלוונטי למפקח הפדגוגי.
מירב ישראלי
זה לא משנה כי זה 'לרבות'. הוא יכול לדרוש כל מסמך שנראה לו רלוונטי.
שולמית ביסמנובסקי
מה מפקח פדגוגי מבין בזה בכלל?
מירב ישראלי
זה לא יהיה רק מפקח פדגוגי.
שולמית ביסמנובסקי
וטיפולי.
היו"ר זבולון אורלב
הוא בראש ובראשונה יהיה מפקח פדגוגי טיפולי חינוכי, אבל גם לדברים האחרים.
מירב ישראלי
בטיחות, סביבה.
היו"ר זבולון אורלב
לא יהיה מפקח אחד לחינוך, אחד לבטיחות, זה לא יהיה. בא אדם אחד לגן.
מירב ישראלי
נמחק את זה או נשאיר את זה, אין לזה משמעות, כי זה 'לרבות'.
היו"ר זבולון אורלב
אם אין לזה משמעות, אז תמחקו.
מירב ישראלי
הוא רשאי לדרוש כל מסמך.
יעקב פרידברג
אומר יובל שזה לצורך בדיקה של יציבות כלכלית.
היו"ר זבולון אורלב
מה?
יעקב פרידברג
כדי לתת רישיון.
היו"ר זבולון אורלב
היציבות הכלכלית נדרשת כשמגישים את הרישיון. מה זה הדבר הזה? המפקח בודק יציבות כלכלית? חבר'ה, הפרזתם, הרחקתם לכת. חבר'ה, לא צריכים שלייקס על שלייקס על שלייקס. הגזמתם. תמחקי דינים וחשבונות. מבחינתי את כל ה'לרבות' אפשר למחוק. הוא מיותר. אבל אם אתם רוצים להשאיר את ה'לרבות', אבל למחוק את דינים וחשבונות.
מירב ישראלי
לא, זה חשוב בשביל חומר מחשב.
היו"ר זבולון אורלב
רבותיי, זה נמחק. התקדמנו.
שולמית ביסמנובסקי
סעיף (4) למה הכוונה במלה 'מדידות' ו'דוגמאות'. האם מדידות או דוגמאות זה דוגמאות דם, שיער, שתן, בדיקת מעבדה. לאיזה בדיקות---
היו"ר זבולון אורלב
לאיזה דוגמאות הכוונה?
תמר אלמוג
למשל דגימות של מזון שבעקבותיהם---
היו"ר זבולון אורלב
איזה עוד דגימות?
מירב ישראלי
ארגז החול.
יובל אביעד
ארגז חול, תקן, בדיקות רעש.
יעקב פרידברג
בדיקות אוויר אפילו.
היו"ר זבולון אורלב
הנחתם את דעתי. לא דוגמאות שתן ולא דוגמאות דם, כי אין לו סמכות לזה.

מה זה מדידות?
תמר אלמוג
דוגמאות של מדידות? מדידה של שטח שלפיו נקבעה תקנה לגבי מספר הילדים שאפשר להחזיק במעון.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה אלייך. הוא הגיש בקשה לרישיון ובבקשה לרישיון יש את השטח. אני מניח שהמפקח בא לביקור בגן והוא בא עם נייר של תמצית הרישיון שאת מוציאה, אז מה הוא צריך למדוד? לא הבנתי.
מירב ישראלי
נגיד שהוא הגדיל את החלון ועכשיו ילדים יכולים ליפול.
שולמית ביסמנובסקי
אז הוא צריך להודיע הודעה חדשה.
מירב ישראלי
יש כל כך הרבה אפשרויות. מה, אתה לא תאפשר לו למדוד?
היו"ר זבולון אורלב
היא לא עונה.
חנן דגן
מפקח יבוא עם מטר לבדוק?
היו"ר זבולון אורלב
מירב, זה תהליך החקיקה, שואלים, צריכה להיות תשובה.
מירב ישראלי
לא, אבל אני אומרת במקרים האלה זה מאוד ברור. מדידות זה... ואם הוא לא דיווח? המפקח בא לפקח. זה התפקיד של המפקח, לבדוק שהילדים בטוחים.
יעקב פרידברג
אני אתן דוגמה מהחיים. במעון של בתי לפני כמה חודשים קרה מקרה שבעיניי הוא היה נסי משהו; מטפלת נרדמה, או קרה לה משהו אחר ומצאו אחרי כשעה את כל הילדים ישנים סביבה. זה לא מצחיק.
קריאה
זה חלום של כל גננת.
יעקב פרידברג
באו מפקחים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומדדו כל מדידה שאתם מסוגלים להעלות על דעתכם כדי לוודא שאין שם שום גז, שום בעיה אחרת, שום דבר רעיל. מה גרם לדבר הזה? אין הסבר לדבר הזה.
היו"ר זבולון אורלב
היו צריכים למדוד כמה שעות שינה היא ישנה בלילה.

טוב, רבותיי, נשאלה השאלה למה יש צורך במדידות או דוגמאות, ונחה דעתנו.
שולמית ביסמנובסקי
אפשר לציין איזה מדידות ואיזה דוגמאות?
היו"ר זבולון אורלב
נאמר בפרוטוקול. נאמרו התשובות.

השאלה הבאה.
שולמית ביסמנובסקי
סעיף (ב). מדובר על הקניית סמכות ברמה של קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. מדובר על פקודת הפרוצדורה הפלילית. האם המפקח הבכיר יהיה בדרגה של קצין משטרה לפי מה שאתם מתכוונים או---
היו"ר זבולון אורלב
לא, הוא יהיה עובד מדינה.
שולמית ביסמנובסקי
אז פקודת הפרוצדורה הפלילית לא רלוונטית פה.
יובל אביעד
'בשינויים המחויבים'.
היו"ר זבולון אורלב
הוא מפקח אזרחי ויחולו עליו---
מירב ישראלי
שוב, אלה הוראות סטנדרטיות.
היו"ר זבולון אורלב
הוראות סטנדרטיות ויחולו עליו השינויים המתחייבים.
גלי עציון
אבל זה צריך להיות מותאם לעניין, לכישוריו.
היו"ר זבולון אורלב
לכן הוא צריך לעבור את כל ההכשרה ולכן הוא צריך את האישור של המשטרה, או השר לביטחון פנים.
גלי עציון
שזה עוד לא הוכנס.
היו"ר זבולון אורלב
לא, מבחינתי זה הוחלט. אם המשטרה רוצה לבוא לערער---
גלי עציון
לא, עוד לא הוכנסו הסעיפים הספציפיים של ההכשרה.
היו"ר זבולון אורלב
מה לא הוכנסו? כתוב הכל.

המשטרה קיבלה הזמנה לדיון? כן? קיבלה. הפרוטוקול לא רואה את תנועת הראש שלך, אז חשוב לומר. קיבלו כל שבוע, גם השבוע הם קיבלו. וגם את התיקון.

יש לך הערות ל-(ב)?
חנן דגן
יש לי הערה דווקא ל-(א)(2). יש את הנושא של מידע הנוגע לפעוטות השוהים בו, יש לפעמים מצבים שיש מידע בעל חיסיון, אם נניח עובד פסיכולוג עם הילד בגן או דברים כאלה. יש דברים שלא צריכים להיות חשופים לעיני כל. ואם ההורים קבעו שהגננת היא רק זו שנחשפת לנושא הזה, אי אפשר לבוא ולחשוף את זה הלאה.
יעקב פרידברג
זה לא גובר על חוקים אחרים.
יובל אביעד
החוק הזה לא מבטל דינים אחרים. אין פה הוראת ביטול.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה. נשאלה השאלה וניתנה התשובה.
קריאה
יש את סעיף 30(א)(5).
היו"ר זבולון אורלב
30(א)(5) כרגע בסימן שאלה עם נטייה שהוא לא יתקיים, אלא אם כן הממשלה תשכנע אותנו בנחיצותו.

אנחנו מתקדמים לסעיף 31.
מירב ישראלי
(מקריאה): "זיהוי מפקח. 31. (א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

"(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

"(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

"(ב) חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (א) לא תחול אם קיומה עלול לסכל את ביצוע הסמכות בידי המפקח או לגרום לפגיעה בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר.

"(ג) חלפה הנסיבה כאמור בסעיף קטן (ב) שבשלה לא קיים המפקח את חובת ההזדהות, יקיים המפקח את חובתו כאמור, מוקדם ככל האפשר".
היו"ר זבולון אורלב
יש לי רק בקשה בסעיף 31(א)(2), 'תעודה חתומה בידי השר', שתהיה תמונה שלו.
יובל אביעד
זה בתג המזהה.
היו"ר זבולון אורלב
אז שיהיה כתוב, כי בתג המזהה צריך שאדם יידע שלא מציגים לו תעודה אחרת.
יובל אביעד
גם היום יש תמונה.
היו"ר זבולון אורלב
לא יודע מה יש היום. היום זה לא מחויב על פי חוק ומחר ינפקו תעודות, איזה כרטיסי אשראי כאלה. חבר'ה, יש לו סמכויות, הוא צריך להציג תעודה וזה שרואה אותו צריך לראות שזה באמת האדם. מה הבעיה? זה דבר אלמנטרי. זה לא התג של השוטר שיש בו את שמו.
מירב ישראלי
נכתוב 'לרבות תמונתו', יש לכם בעיה עם זה?
יעקב פרידברג
לא, על התג עצמו, נדמה לי שזה כך כבר היום.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה משנה מה היום? מה הבעיה? אמרתי שהיום לא? 'בצירוף תמונה'.
תמר אלמוג
אדוני, גם היום יש להם תעודה כזאת, מהסמכות של---
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי שהיום לא? זה חוק חדש, אני מבקש שיהיה כתוב גם ב-(1) וב​-(2).
מירב ישראלי
נראה לי שב-(1) זה מספיק, כי אז אתה משווה את השם. בתעודה חתומה אני לא חושבת שיש תמונה.
שולמית ביסמנובסקי
הנוסח של המשפט הזה---
היו"ר זבולון אורלב
תגידי, את משפטנית או גננת?
שולמית ביסמנובסקי
אני גננת, אבל לצערי הרב נאלצתי ללמוד משפטים.

חובת ההזדהות לפי סעיף קטן זה, שימו לב, לא תחול אם קיומה עלול לסכל את ביצוע הסמכות בידי המפקח, או לגרום לפגיעה בביטחון המפקח. השאלה היא אם הגננת הולכת להרביץ למפקח? מה הולך פה? לאן הגענו? חבריה, אנחנו לא מאפיה, אנחנו גני ילדים. מה זה ביטחון המפקח? מה יילך שם?
מירב ישראלי
אני אגיד לך לצורך מה זה.
שולמית ביסמנובסקי
מה זה? ביטחון של המפקח בסיכון בגן ילדים? איפה נשמע דבר כזה? לאן הגענו? אנחנו גן ילדים.
מירב ישראלי
זה שגם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יענה, אבל צריך לזכור שיש פה גם מסגרות שפועלות ללא רישיון, וזאת אחת הבעיות המרכזיות ואחד התפקידים של המפקח.
שולמית ביסמנובסקי
ביטחון. ביטחון?
מירב ישראלי
אלה אנשים שמסתירים את קיומו של המעון, שלא ביקשו רישיון. הם מתנהלים שלא כחוק.
יעקב פרידברג
הנציגים של הארגונים הללו לא נמצאים כאן... אל תגנו עליהם, בבקשה.
היו"ר זבולון אורלב
כי הוא חשף מעון או גן לא חוקי והוא מנסה להיכנס ולא נותנים לו.
תמר אלמוג
בשבוע שעבר היתה לנו דוגמה.
יובל אביעד
בדיוק, לא נתנו לנו להיכנס.
שולמית ביסמנובסקי
מזמינים שוטר ועוצרים אותו.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, עם כל הכבוד.
יובל אביעד
הם שמו איש חזק בכניסה.
שולמית ביסמנובסקי
סליחה, אז הוא לא יזדהה בגלל זה? הוא ייכנס בלי להזדהות בגלל זה?
היו"ר זבולון אורלב
נכון, במקום שבו הוא מרגיש שיש סכנה, שעלולה להיות פגיעה בביטחון האישי שלו, הוא לא יהיה חייב להזדהות.
שולמית ביסמנובסקי
ואז אם יש מישהו שהוא לא מזדהה, הוא לא אמין. איך אני אדע אם הוא באמת מפקח או לא? אסור לי להכניס אותו.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, יש רשויות פיקוח במדינת ישראל---
שולמית ביסמנובסקי
אבל אסור לי להכניס אותו.
קריאה
אז היא לא תיתן לו להיכנס.
שולמית ביסמנובסקי
אז מה?
היו"ר זבולון אורלב
נכון, אז היא לא תיתן לו להיכנס. ואז הוא ירגיש איום על ביטחונו, אז הוא עוד פעם לא יזדהה...
יעקב פרידברג
יש את סעיף 32 בשביל כאלה דברים שתיארת.
היו"ר זבולון אורלב
יש עוד הערות לסעיף 31? אין. כל ההערות נדחו, מלבד התוספת של תמונה.

סעיף 32.
מירב ישראלי
(מקריאה): "הפרעה למפקח. 32. הפריע בעל רישיון הפעלה, או מי מטעמו, למפקח, להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 30, רשאי הממונה לשלוח לו התראה בכתב ולפיה אם לא יחדל מלהפריע כאמור בתוך תקופה שנקבעה בהתראה, יהיה רשאי הממונה להפעיל את סמכות לפי סעיף 15(5)".
היו"ר זבולון אורלב
יש לי הערה. למה זה מי מטעמו? הוא יגיד, הוא, יש לו רשת גנים והגננת הפריעה לו והוא יגיד 'שמע, היא לא מטעמי, אני לא אמרתי לה להפריע'.
מירב ישראלי
בשביל זה יש התראה ולא עושים דברים מיידיים.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 32? לא התקבלו.

סעיף 33.
מירב ישראלי
(מקריאה): "פרק ו': צו הגבלה מנהלי וצו הגבלה שיפוטי".

"צו הגבלה מנהלי. 33. (א) היה לממונה יסוד סביר לחשד כי חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן רישיון הפעלה לפי סעיף 7 או כי הופרו תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מההוראות לפי פרק ג', וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלומם או בבטיחותם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, או שישנו יסוד סביר לחשד שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור, וטרם הוגש כתב אישום בעניין זה, רשאי הוא לדרוש מהבעלים של מעון היום לפעוטות שלגביו ניתן רישיון ההפעלה, או ממי שמנהל את המעון כאמור, לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו (בפרק זה – התראה מנהלית) באופן ובתוך המועד שנקבעו בהתראה.

"(ב) ניתנה התראה מנהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), ולא קוימו הוראותיה באופן ובמועד שנקבעו בה, רשאי הממונה להורות, בצו, כי לא ייעשה במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות שימוש לצורך הפעלת מעון היום כאמור, או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבו בצו, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין (בפרק זה – צו הגבלה מנהלי).

"(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), מצא הממונה כי התקיים אחד מאלה, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מנהלי כאמור בסעיף קטן (ב), בלי שנתן קודם לכן התראה מנהלית:

"(1) מעון היום לפעוטות פועל בלא רישיון הפעלה;

"(2) כתוצאה מפעילותו של מעון היום לפעוטות ישנה אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומם של פעוטות השוהים בו;

"(3) ניתנה הודעה של רופא מחוזי בדבר קיומה של סכנה בריאותית לפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות; לעניין זה "רופא מחוזי" – כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940.

"(ד) (1) לא יינתן צו הגבלה מנהלי אלא לאחר שניתנה לבעלים של מעון היום לפעוטות, שלגביו ניתן הצו, הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו; לא ניתן לאתר את הבעלים בשקידה סבירה, תינתן ההזדמנות כאמור למנהל מעון היום לפעוטות, ככל שניתן לאתרו בשקידה סבירה.

"(2) על אף הוראות פסקה (1), רשאי הממונה להוציא צו הגבלה מנהלי לפי הוראות סעיף קטן (ג)(2) או (3) גם בלא שניתנה הזדמנות לטעון טענות כאמור באותה פסקה, אם סבר שיהיה במתן הזדמנות כאמור כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.

"(ה) הממונה יקבע בצו ההגבלה המנהלי הוראות לעניין ביצועו, ובכלל זה הוראות בדבר מסירת הודעה להורי הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הצו, על מתן צו ההגבלה המנהלי ועל הטעמים למתן הצו כאמור.

"(ו) עותק של צו הגבלה מנהלי יוצג במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן, ויומצא לבעלים של המעון ולמנהלו, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה.

"(ז) צו הגבלה מנהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 60 ימים מיום שניתן; בית המשפט המוסמך לדון בעברה לפי סעיף 56(א)(2) רשאי להאריך את תוקפו של צו כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים, כל אחת; ואולם אם הוגש כתב אישום בעברה שבקשר אליה הוצא צו ההגבלה המנהלי, לא יאריך בית המשפט את תוקפו של הצו לפי סעיף זה מעבר ל-30 ימים לאחר הגשת כתב האישום".
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל נתחיל בהערות שלי. איפה ההורים בכל הסיפור הזה? הם יודעים שהוצא צו? הם לא יודעים שהוצא צו? חוץ מזה שתולים את הצו, מודיעים להם, לא מודיעים להם? המדינה שסגרה את הגן, יש לה אחריות להציע פתרונות אחרים? יש בגן 30 ילדים, ההורים עובדים וחטא בעל הגן---
יובל אביעד
סעיף קטן (ה).
היו"ר זבולון אורלב
לא, אמרתי, מלבד זה שמציגים אותו.
שולמית ביסמנובסקי
יש מסירת הודעה להורי הילדים.
מיטל להבי
הוא יקבע הוראות, הוא לא ימסור.
מירב ישראלי
נכון, הוא לא ימסור הודעות.
מיטל להבי
למה לא תקבעו מי יודיע? תקבעו מי יודיע.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל אני מציע לקבוע מי יודיע. זה דבר מהותי. עם כל הכבוד, הרי פה עוסקים בשלומם של הילדים, זה בסדר גמור, זו עדיפות ראשונה, אבל חלק משלומם של הילדים זה שההורים יידעו, זה חלק מהותי. מהשלב המיידי. לדעתי בשלב המיידי.
מיטל להבי
ברגע שהוא מוציא צו לגן, הוא צריך להודיע להורה.
היו"ר זבולון אורלב
מוציאים צו, צריכים להודיע להורים.
קריאה
השאלה מאיזה סיבה להודיע להורים.
היו"ר זבולון אורלב
שהם יוכלו להיערך. הוא הוציא צו ועכשיו הוא קורא לו לשימוע.
מיטל להבי
הוא הוציא צו והוא סוגר אותו מיידית, בהתקיים אחד משלושה תנאים.
מירב ישראלי
לא, זה רק במקרים מסוימים.
מיטל להבי
אבל אני אומרת לכם שהמקרה מספר 1---
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב שזכותם של ההורים לדעת על כל דבר. הם בינתיים רואים שיש לגן רישיון, עכשיו קרה משהו, או שקרה מה שאמור בסעיף (ג)(1)(2)(3), או שקרה משהו שקשור ב-(ד), ההורים צריכים לקבל ידיעה בכל שלב, כלומר גם שהוצא וגם אחרי השימוע. לדעת אם אחרי השימוע הכל חזר לקדמותו, זכותם לדעת. הם צריכים גם להיערך, כי יכול להיות שבתוך שבועיים או 30 יום לא יהיה להם גן, צריכים להיערך, 'סבתא, מה את עושה?'
מיטל להבי
'מדינה, מה את מספקת במקום?'
אשר לוי
תמר, היום, בגנים המפוקחים, מה קורה כשאתם מוצאים תקלה? ישר מודיעים להורים? איך זה הולך היום? כדי שאולי נלמד מזה לדברים האלה.
תמר אלמוג
זה תלוי.
אשר לוי
למשל תקלה של משרד הבריאות, למשל משרד הבריאות הגיע לגן ילדים והוא רואה ששם יש בעיה בריאותית.
היו"ר זבולון אורלב
תמר, את יכולה להשיב למה לא להודיע להורים ומה קיים היום?
תמר אלמוג
מה שקיים היום זה מאוד מאוד תלוי בסוג הבעיה שקיימת במעון. אם למשל הבעיה היא של סיכון שלום הילדים. למשל, סתם דוגמה, היה לנו מקרה של מעון ביישוב מסוים שהעירייה הכריזה עליו כמבנה מסוכן, אז הוצאנו מכתב אישי, עמדו המפקחים בבוקר, קיבלו את ההורים שהגיעו עם הילד במעון ומסרו להם את המכתב ביד והודיעו להם שהמשרד מתכוון להוציא צו סגירה למעון הזה, כיוון שהמבנה מסוכן ליושביו.

מקרה אחר יכול לתת פה נציג משרד הבריאות. אם יש בעיה של תחלואה, של מחלה מדבקת, אז נציג משרד הבריאות יספר לכם מה הוא עשה במקרה כזה.
מיטל להבי
זה סעיף (ג)(2) ו-(3), אבל היכולת שלכם להודיע לפי סעיף (א) היא לפי כל סעיף 7, ולפי סעיף 33(ב), גם לפי כל סעיף 7. זאת אומרת יש להם ראנצ' מאוד גדול של אפשרויות.
אשר לוי
אני מטפל בגן שהיה שם משרד הבריאות, הוא נתן להם 60 יום או 90 יום לטפל בדברים האלה, אבל לא הוציאו הודעה להורים. אין דרך להוציא ישר הודעה להורים, כי הרבה פעמים ההורים נכנסים להיסטריה ואז זה יכול גם להפיל את הגן באותו זמן. השאלה על איזה נקודה מדובר.
היו"ר זבולון אורלב
בעקבות ההערה שלך אני מסכים שזו לא צריכה להיות הודעה אוטומטית להורים, אלא צריך להיות שיקול דעת לממונה מתי מודיעים להורים ומתי לא מודיעים להורים. יש פה גם אינטרסים של ההורים, שאנחנו גם מופקדים עליהם. אולי אתם לא, אבל אני כן. אנחנו מופקדים גם על האינטרס של ההורים. מצד אחד אנחנו לא רוצים שבגלל איזה שהיא התראה כל הילדים יוציאו את הילדים והגן יתמוטט, אין לנו שום עניין בזה, אבל מצד שני, אם הממונה יודע שפה מדובר בדבר שהוא בעייתי מאוד, וקרוב לוודאי, הוא מעריך, שגם אחרי השימוע הגן הזה ייסגר, אז כדאי להגיד להורים כמה שיותר מוקדם, 'חברים, תיערכו ותדעו, הגן הזה הולך להיסגר'.
אשר לוי
אם זה בעיית בריאות ובעיית תזונה, אז אפשר לומר לגן 'באותו חודש אל תבשלו בגן'. יש פתרונות איך לעשות את זה.
היו"ר זבולון אורלב
תראו, 33(ב) אומר 'ניתנה הוראה... רשאי הממונה להורות כי בצו לא ייעשה במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות שימוש לצורך הפעלת מעון', או ייעשה שימוש במגבלות. צריך להודיע על זה להורים. לדעתי חייבים להודיע להורים.
יעקב פרידברג
זה סוג של מקום שחייבים.
היו"ר זבולון אורלב
אני מסמן לעצמי כוכבית.
יעקב פרידברג
סעיף (ה) מאפשר שיקול דעת מתי כן מתי לא.
היו"ר זבולון אורלב
אני מסמן לעצמי כוכבית, פה אין שיקול דעת, פה צריכים להודיע להורים.
מירב ישראלי
ברגע שניתן צו, לא בהתראה.
היו"ר זבולון אורלב
ברגע שניתן צו.
מירב ישראלי
התראה לא צריך. (א) זה התראה, (ב) זה צו.
היו"ר זבולון אורלב
אני הייתי משאיר כבר ב-(א) שיקול דעת, כי הממונה יודע על מה יצאה פה ההתראה. יש לו תמונה. ב-(ב) חייבים להודיע, אבל ב-(א) הייתי משאיר לו שיקול דעת. (ג), לדעתי הוא חייב לתת מיד התראה. ב-(ד)(2) הוא גם חייב לתת הודעה להורים. ב-(ה)...
מירב ישראלי
אתה אומר למעשה שברגע שיוצא צו הגבלה, לא משנה איזה, הוא חייב, ולגבי התראה יש לו שיקול דעת.
היו"ר זבולון אורלב
נכון מאוד. עורכת דין ישראלי עזרה לי לסדר את מחשבותיי. ברגע שיוצא צו הגבלה מכל סוג שהוא, חייבים להודיע מיד להורים. ברגע שיוצאת התראה, שיקול דעת לממונה אם להודיע או לא להודיע.
מירב ישראלי
היום הסעיף לגבי הודעה להורים קובע שזה יהיה רק בצו ההגבלה עצמו, לכן אין התייחסות לשלב ההתראה.
היו"ר זבולון אורלב
והחובה תחול על המדינה בעניין הזה.
מירב ישראלי
המדינה תודיע להורים?
היו"ר זבולון אורלב
ודאי, מי יודיע?
מירב ישראלי
כרגע זה בסמכות הממונה להגיד נגיד לבעל המעון, 'אתה תודיע'.
היו"ר זבולון אורלב
היא אחראית שההורים יידעו. איך היא עושה את זה? זו בעיה שלה.
אשר לוי
הוא יודיע להורים שיש לו בעיה בגן?
מירב ישראלי
אני רק אומרת שיש לו שיקול דעת.
היו"ר זבולון אורלב
חבר'ה, אי אפשר שהמדינה תסגור ולא תודיע להורים.
מירב ישראלי
היא לא מודיעה, היא אומרת שהיא דורשת מהמפעילים לשים את זה על לוח המודעות.
מיטל להבי
לא, אני לא רואה. נכנסתי לקחת את הילד שלי ולא ראיתי. לא רואים, זו לא דרך.
תמר אלמוג
לשים את זה בלוח ההודעות של ההורים, או לתת את זה באופן אישי לכל הורה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני לא מציע שהוועדה תעסוק אם נותנים את זה במכתב רשום, באינטרנט, או באס.אמ.אס. צריכה לחול חובה על המדינה להודיע להורים. איך המדינה תודיע להורים? המדינה, תאמינו לי, יודעת איך להודיע להורים. היא לא תדע? היא תשלם על זה.
מירב ישראלי
לא, זה לא מה שכתוב. כתוב שהיא תורה איך להודיע להורים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, המדינה תודיע.
מירב ישראלי
היא יכולה להטיל את זה על מישהו אחר.
היו"ר זבולון אורלב
המדינה תודיע. היא יכולה להטיל את זה על מישהו אחר גם.
מירב ישראלי
אבל השאלה מי זה מישהו אחר. מקובל שהמפעיל הוא זה ש---
היו"ר זבולון אורלב
אבל האחריות על ההודעה צריכה לחול על המדינה. מה תעשי לו אם הוא לא יודיע? היא הורתה לו להודיע והוא לא הודיע. בין כה הוא נסגר, אז מה הוא צריך להודיע?
מירב ישראלי
אז אני אומרת לך שזה מה שכתוב כאן, שהיא יכולה להורות לכל אדם---
היו"ר זבולון אורלב
אז תגידי שאת מסכימה אתי.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. עשיתי את היומית שלי.
מירב ישראלי
רק זה לא מה שכתוב כאן.
תמר אלמוג
אין לנו את הרישומים של כל הילדים שמבקרים במעונות היום, בוודאי לא של הסקטור הפרטי, לכן אין שום דרך שהמדינה תשלח באופן אישי מכתב לכל הורה.
היו"ר זבולון אורלב
שימי שלט.
תמר אלמוג
שלט כן, הודעה כן, להורות למפעיל כן.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי לך איך להודיע? את צריכה להודיע. את יכולה לעשות את זה במודעה, יש כל מיני הודעות.
תמר אלמוג
מודעה בעיתון. אנחנו עושים את הדברים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
כל דבר שהוא סביר בנסיבות המקרה, אינני יודע. אם זה בקיבוץ, אז מודיעים למזכיר הקיבוץ.
מירב ישראלי
הפתרון הוא להוציא את המלה הסבילה. אנחנו גם לא אוהבים סביל בחקיקה, כפי שאתם יודעים. ב-(ה) כתוב 'עותק של צו הגבלה מנהלי יוצג', אנחנו לא יודעים מי יציג אותו. אני חושבת שצריך להגיד שמי שצריך לדאוג שזה יוצג פה, בעניין הזה, זה הממונה. זה הפתרון, שב-(ה) תהיה חובה על המדינה. 'ויומצא לבעלים של המעון ולמנהלו, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה'. זאת אומרת ההנחה היא שאת זאת ששמה את ה...
היו"ר זבולון אורלב
הרבנות הראשית שוללת כשרות ממפעל מסוים, היא דואגת לפרסם בעיתון שנשללה תעודת הכשרות. ראיתי שלמחזיקי נשק, או חברות אבטחה, שצריכות רישוי, לקחו מהם את הרישיון, משרד המשפטים מפרסם שנלקח מהם הרישיון. יש פרסומים, יש כאן אחריות של המדינה. היא עשתה משהו, היא אומרת שזה מסוכן לילדים והיא לא מודיעה? אין כזה דבר. אני לא אומר איך להודיע.
מירב ישראלי
ב-(ה) יש את החובה קודם כל להציג במקום. אנחנו בחקיקה נמנעים מלשון סביל כי אנחנו לא יודעים על מי זה מוטל. 'הממונה יקבע בצו הגבלה מנהלי הוראות לעניין ביצועו, ובכלל זה הוראות בדבר מסירת הודעה להורי הפעוטות'. כאן הוא יכול, בנוסף על ההצגה במעון, גם להורות למישהו להודיע להורים. בדרך כלל זה יהיה המפעיל, כי לממונה בדרך כלל אין את רשימות הילדים. זה בנוסף להצגה במקום.
היו"ר זבולון אורלב
מה שאנחנו אומרים, בצו הגבלה המדינה חייבת לפרסם הודעה להורים.
מירב ישראלי
אתה צריך להגיד את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אני צריך להגיד. אני לא אומר איך לפרסם הודעה, במכתב רשום, במודעה, בשלט מאיר עיניים בכניסה לגן.
מירב ישראלי
כאן אתה מחייב שלט מאיר עיניים בכניסה לגן, בלבד.
היו"ר זבולון אורלב
אני מחייב את המדינה לפרסם להורים על צו ההגבלה.
מירב ישראלי
אז להוריד את הצורך לשים שלט? רק לכתוב 'לפרסם'.
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב שצריך לפרסם.
מירב ישראלי
במקום (ד) ו-(ה) ביחד, אנחנו ננסח את זה מחדש. (ד) הישן אומר כך; 'הממונה יקבע בצו הגבלה מנהלי הוראות לעניין ביצועו', זה נשאר. 'הממונה יפרסם', לא יקבע הוראות, או יודיע, להורים... שלגביו ניתן הצו הודעה על מתן צו ההגבלה המנהלי והטעמים ואנחנו מבטלים את עותק שצו הגבלה מנהלי יוצג במעון וב-(ה) העותק של צו ההגבלה המנהלי יומצא לבעלים של הבעלים אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה.
גלי עציון
אפשר להוסיף גם את ההורים? הבעלים של המעון, למנהלות ולהורים?
מירב ישראלי
לא, זה מה שאמרנו, שהוא לא יכול להודיע.
גלי עציון
אבל אם הוא יכול, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה?
רן רידניק
זה 200,000 ילדים.
היו"ר זבולון אורלב
אתה סוגר בצו מנהלי 200,000 ילדים?
מיטל להבי
למנהלות, היא צודקת, לגננות.
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר לפרסם הודעה להורים, אני לא אומר לשלוח הודעה להורים.
רן רידניק
אוקי, אני רוצה שזה יהיה ברור.
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר באופן ברור, החובה של המדינה זה לפרסם הודעה להורים. אני לא אומר באיזה דרך, במכתבים, בפלאיירים, במודעה במקומון, בשלט גדול שהוא לא יכול לעקור, שיעמוד מפקח שם ויאמר.
מיטל להבי
אני רוצה להוסיף שצריכים להודיע גם לעובדים בגן, מחר אין להם עבודה.
היו"ר זבולון אורלב
את צודקת, צריכים להודיע גם לעובדים. זה מקום עבודה שלהם.
יובל אביעד
אבל בגלל זה היא מפרסמת הודעה לציבור.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא רוצה הודעה לציבור, אל תעשה לי הודעה לציבור. אני רוצה הודעה להורים ולעובדים.
מירב ישראלי
זה לא מה שאתה אומר, אתה אומר שהם יפרסמו הודעה, אתה משאיר להם את שיקול הדעת.
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר יפרסמו הודעה להורים ולעובדים. זה מה שאני אומר.
מירב ישראלי
זה יכול להיות לכאורה בעיתון.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות לכאורה בעיתון. אם זה סביר, זה בסדר גמור. אם זה במועצה המקומית גזר ובמקומון של גזר מפרסמים הודעה, כל גזר רואה את זה. זה תלוי. בירושלים, כשמפרסמים שגן רבקה ייסגר, אז...
תמר אלמוג
לא, זה 'יתד נאמן'.
היו"ר זבולון אורלב
וביחס להתראה, תמר, יש שיקול דעת לפרסום.
מיטל להבי
אני הערתי שסעיף 33(ג), אנחנו אומרים שעל אף הוראות סעיף קטן על ההתראה המנהלית, הוא רשאי להוציא צו הגבלה מנהלי מיידי בהתקיים אחד משלושה. אחד משלושה, ככל שנוגע לבטיחות ולשלומם של הילדים, שזה סעיפים (2) ו-(3), אין לי ערעור על זה שצו צריך להיות מיידי, אבל ככל שנוגע לזה שהוא פועל ללא רישיון הפעלה, כשמדובר במשהו שהוא יותר פרוצדורלי ולא מהותי, אני חושבת שהוא צריך לתת התראה. ככל שמדובר בשלום ובטיחות הילדים, ללא התראה, צו מיידי, סגירה מיידית. אבל ככל שמדובר במשהו שהוא פרוצדורלי, של רישיון---
היו"ר זבולון אורלב
מה קורה בפיקוח על סגירה?
מירב ישראלי
אני חושבת שאין הוראות דומות לזה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, יש התראה למוסד שפועל ללא רישיון.
שולמית ביסמנובסקי
יש התראה, שלושה חודשים.
מירב ישראלי
בחוק פיקוח על בתי ספר?
היו"ר זבולון אורלב
יש לנו כאן את הייעוץ המשפטי של משרד החינוך, קצת כבוד. כן, גב' טישלר? מה אומרים חוקי החינוך?
יעל טישלר
ברגע שאין רישיון למוסד, ניתן להוציא צו סגירה. צו הסגירה נכנס לתוקפו תוך 30 יום.
היו"ר זבולון אורלב
בלי התראה.
יעל טישלר
בלי התראה.
מירב ישראלי
המנהל הכללי רשאי לצוות בכתב על סגירת בית ספר, אם הוכח שנתקיים אחד מאלה; (1) בית הספר מתנהל ללא רישיון... צו הסגירה יישלח בדואר רשום או על ידי שליח.
היו"ר זבולון אורלב
זה חוק ראשי? חוק פיקוח על בתי ספר.
מירב ישראלי
כן, זה החוק. 'וייכנס לתוקפו בתום 30 יום מיום מסירתו כאמור בסעיף קטן (ב), זולת אם נקבע במועד מאוחר יותר לכך והוא יעמוד בתוקף עד אשר יבוטל על ידי המנהל הכללי או על ידי בית המשפט'. זו ההוראה.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל למדנו שצריכים להוסיף פה תוך כמה זמן נכנס הצו לתוקפו, מה שלא כתוב פה בחוק.
מירב ישראלי
לא, כתוב שהממונה יקבע. יש פה סמכות עם שיקול דעת מסוים.
מיטל להבי
אני לא הבנתי איזה רישיון מחפש משרד החינוך כשהוא לוקח או לא לוקח את ההיתר ממישהו.
היו"ר זבולון אורלב
הובא לידיעתו שפועל מוסד חינוכי ללא רישיון של משרד החינוך.
מירב ישראלי
חוק פיקוח על בתי ספר.
היו"ר זבולון אורלב
אז רשאי המנהל הכללי להוציא צו סגירה בלי שימוע, בלי שום דבר, והצו נכנס לתוקפו תוך 30 יום.
שולמית ביסמנובסקי
הפסיקה גם אומרת שרישיון הוא תנאי מהותי ולא תנאי טכני, והיא חוזרת על זה הרבה שלמעשה הרישיון מבטיח את טובת הילדים.
היו"ר זבולון אורלב
גב' להבי, מה יש ברישיון? ברישיון יש את אותם הגורמים שמבטיחים את שלומו של הילד. בהיעדר רישיון הפעלה, יש לך יסוד לחשוב שיש סכנה לילד, בטיחות, עובד שלא עבר בדיקה נפשית וכל מיני רעות חולות אחרות.
גלי עציון
ואם חברת הבדיקה טרם סיימה את הבדיקה ולכן אין רישיון או חידוש?
מירב ישראלי
אסור לו לפעול עקרונית, אם אין לו רישיון. יש הוראות מעבר, מעבר להוראות המעבר---
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אין הנחות.
מיטל להבי
אתמול היה אצלי מנהל רשת גנים שנקראת פיסגן. יש לו ארבעה גנים, רשת, טייס לשעבר, לא תאמין, איש חינוך שהגיע מחיל האוויר, אני לוקחת אותו לסרט שלי כדי שראש העיר יתרשם מזה. בכל אופן, לקחתי טייס אחד לסרט ויש לו גן אחד עם רישיון, מתוך ארבעה גנים שהוא מנהל, והוא נקנס על הגן הזה שבע פעמים עד שהוא קיבל את ההיתר---
היו"ר זבולון אורלב
רישיון ממי?
מיטל להבי
מאיתנו, מהעירייה. היתר לשימוש חורג. אני לא מבינה את כל הרישיונות האלה, אני לא מבינה איך הם יהיו מתואמים.

בכל אופן, להוציא רישיון מאיתנו לוקח שנתיים כמעט, אצלכם, אני לא יודעת, אולי ייקח שלושה חודשים, אבל מי ששוכר מקום ומי שמתחיל להפעיל ולשלם ארנונה ולשלם היטלי השבחה, זו סאגה שהיא לא אפשרית, בטח לא לגננת, לפתוח גן עם רישיון מיד. אתם יודעים שהתהליך הוא מאוד מאוד ארוך, אתם יודעים שהתהליך אצלכם במקרה הטוב ייקח חצי שנה. אצלנו, אנחנו גרועים, לוקח שנתיים, או שנה לפחות. רק תיק מידע להוציא לוקח חודשיים.
היו"ר זבולון אורלב
במשרד החינוך צריכים להגיש את הבקשות לשנת לימודים עד מרץ, אם אינני טועה. מי שמגיש בקשה לרישיון לבית ספר עד חודש מרץ, יש התחייבות של המשרד שב-1 לספטמבר יש לו את הרישיון.
שולמית ביסמנובסקי
תוך ארבעה חודשים, חוק הפיקוח קבע.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר גם פה יצטרך להיות לוח זמנים מחייב עד איזה תאריך צריכים להגיש ומאיזה תאריך...
יעל טישלר
מה שעושים זה חותמים חוזה שכירות וחוזה השכירות מותנה בכך שתקבל רישיון. אלה חוזי השכירות שאנחנו רואים.
מיטל להבי
אבל אתם נותנים רישיון על תכנית פדגוגית או על תכנית פיזית?
היו"ר זבולון אורלב
חוק הפיקוח זה גם וגם.
אשר לוי
אבל היום חוזי השכירות הם הרבה פעמים על בתים פרטיים, זה לא כל כך פשוט.
היו"ר זבולון אורלב
גב' להבי, אני מסכים איתך שיש כאן מרכיב שלא קיים בחוק הפיקוח, וזה העובדה שמסגרות לא מעטות פועלות לא בתוך מתקנים תקניים אלא בדירות. אני מסכים. גם בגילאי 4-3 , 80% מהילדים הם לא בחוק חינוך חובה, ולמרות זאת הם תחת חוק הפיקוח על בתי ספר.

אנחנו בעצם דוחים כאן סוגיה שהיא מאוד עקרונית, שזה הסינכרוניזציה בין ההיתר לשימוש חורג לבין הרישיונות שאנחנו רוצים. נדבר על זה.
מיטל להבי
אז מה שאני מציעה, על סעיף (1) נחיל את ההתראה המנהלית.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני לא מקבל את זה.
מירב ישראלי
עדיין זה 'רשאי להוציא'.
מיטל להבי
אני חושבת שבמקום של בטיחות ושלומם של ילדים, צו מנהלי מיידי.
היו"ר זבולון אורלב
אבל אם אין רישיון, יש יסוד לחשוב ש---
מיטל להבי
שלושה חודשים, כמו במשרד החינוך. נותנים התראה של שלושה חודשים.
מירב ישראלי
לא, הצו נכנס לתוקף תוך 30 יום.
יעל טישלר
לא, מה שאמרתי זה ממועד בקשת הבקשה לרישיון צריכים לקבל החלטה תוך ארבעה חודשים, לפני תחילת שנה.
מיטל להבי
לא, אבל אמרת גם שאם אין לו רישיון והוא התחיל את השנה, אתם נותנים לו שלושה חודשים בסיבוב ראשון.
יעל טישלר
לא. זה מהותי.
מירב ישראלי
גם תחשבי איזו אמירה זו, שהחוק קובע חובת רישיון ואז אנחנו מאפשרים...
היו"ר זבולון אורלב
גב' להבי, בעניין הזה אני לא מסכים איתך. יש גם מסר.
שולמית ביסמנובסקי
זה נכון שצו הגבלה צריך להיות מיידי, אבל חייבת להיות פה התראה רק בגלל הסיבה שלא רק משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נותן את הרישיונות, כי יש פה גם גוף בודק, ויכול להיות שהרישיון יצא לדרך וזה אצל הגוף הבודק וזה נופל בין הכיסאות. האדם יודע שהוא ברישיון, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה חושב שהוא לא ברישיון, הוא חייב אפשרות להגיב.
מירב ישראלי
הוא לא יודע. הוא מקבל הודעה על רישיון רק מהממונה.
היו"ר זבולון אורלב
מי שחותם על הרישיון זה רק אדם אחד, הממונה.
שולמית ביסמנובסקי
אבל יש גם חידושים.
מירב ישראלי
כתבנו את זה, בחידושים הרישיון עומד בתוקף עד שהוא מקבל הודעה אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
שאלה נוספת. יש יכולת ערעור? הוצא צו, אפילו לפי 33(ג)---
מירב ישראלי
כן, יש ערר. בהמשך.
קרן איוס
שאלה, כיוון שהגנים הפרטיים לא הולכים לפי תנודות השוק, כמו במשרד החינוך, ששם יש רשימות מוקדמות ויודעים מתי פותחים, מי אוכלוסיית היעד, איפה יושב המבנה, לנו יש קצת בעיה עם זה, כי לפעמים הרישום אלינו הוא בחודשים יולי-אוגוסט, וב-1 לספטמבר, אם אנחנו נפתח את הגן אנחנו נקבל צו סגירה מיידי. זה לא מידתי באופן הזה שההתארגנות שלנו אחרת. אני לא יכולה לשכור דירה ממרץ בהנחה שאני אקבל תוך ארבעה חודשים את הרישיון, עד לאוגוסט. זה אומר שחצי שנה אני עומדת ריקה עם הוצאות, בלי רישום, בלי צוות, עם מבנה ללא רישיון ואין לי ודאות.
היו"ר זבולון אורלב
את שואלת שאלה טובה. מה שנצטרך כנראה לעשות זה לצמצם מאוד את הפער בין הבקשה לרישיון לבין מתן הרישיון. להערכתי מה שקורה במשרד החינוך זה מוגזם, לא צריכים ארבעה חודשים, בעיקר כשאיתרנו פה גוף בודק שאמור לזרז את כל ההליכים, ומאחר ויש למדינה אינטרס שייפתחו גנים, הרי זה אינטרס שלנו, החוק הזה לא בא לסגור גנים, אלא להיפך, לאפשר תשתית טובה שייפתחו גנים, לדעתי אנחנו נצטרך לדבר על זה. אל תורידי את השאלה הזאת, השאלה הזאת תלויה ועומדת ותחזרי לשאול כשגב' תמר אלמוג תחזור. צריך שבצד זה שקובעים שאפשר להוציא צו הגבלה מיידי, אם אין רישיון, צריך שיהיו תנאים סבירים, לוח זמנים סביר למתן רישיון.

יובל, הייתי רוצה שזה גם יהיה בתוספת, הסוגיה של לוח הזמנים היא חשובה. במשרד החינוך זה לא בתקנות, במשרד החינוך לוח הזמנים בחוק הראשי, נדמה לי. פה אני מוכן לא בחוק הראשי, כי אמרתי, זה חוק חדש, אני לא רוצה... צריכים להשאיר גמישויות שונות, ללמוד מהניסיון.

יעקב, זה למשל דבר מהותי שמוכרח להיות בתוספת, כיוון שעם העברת החוק כבר יכולים אנשים להתארגן, לדעת כמה זמן מראש לשכור וכדומה. לדעתי זה סדר גודל של שלושה חודשים, אם אתה שואל אותי, זה נראה לי זמן די והותר, וזה גם בסדר כשאומרים לאדם, תשכור שלושה חודשים מראש, כי אתה צריך לעשות כל מיני התאמות. זה מסתדר לי.
יעקב פרידברג
זה מסוג הדברים שאתה סבור שצריך להשאיר פה גמישות כדי ללמוד את ה---
היו"ר זבולון אורלב
כן.
יעקב פרידברג
אני שואל את זה, כי אני תוהה למה זה לא יהיה בחקיקה עצמה, לדוגמה.
היו"ר זבולון אורלב
בגלל שיכול להיות שיתברר שאחרי זה שאפשר להוריד את זה לחודשיים, או שיתברר שצריכים ארבעה חודשים, כי לא מספיקים. במערכת החינוך יש כבר ניסיון והוא ניסיון רע, דרך אגב.
יעקב פרידברג
היה ניסיון לשנות את התקנות.
היו"ר זבולון אורלב
עזוב, כבר לקחו מיקור חוץ, מרמנט, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה. משרד החינוך זה ניסיון רע. פה, חלק מההסכמה שלי ללכת עם האוצר, שמה שאפשר לעשות במיקור חוץ, שהוא לא סמכויות שלטוניות, ייעשה במיקור חוץ, כי אתה יכול בבת אחת, לקראת שנת לימודים, לשכור הרבה סטודנטים, לעשות מבצעים ואתה לא נכנס למחויבויות של עובדי מדינה וכל הסיפורים האלה. הבונוס של זה צריך להיות קצת יותר זריזות בלוח הזמנים.
אשר לוי
כדאי גם בזה לבדוק מה קורה היום, למשל במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כשהם צריכים לתת אישור לפתיחת מעון, כמה זמן לוקח להם.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה עכשיו להכניס אותי לבוץ? אני מקבל פעם בשבוע מכתב מכמה אנשים, שצוחקים כאן, עם תלונות מפה עד להודעה חדשה, על משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. הם אומרים לי 'זבולון, עם אלה אתה רוצה לבנות מדינה?'

ראיתי עכשיו מכתב של ויצ"ו. ויצ"ו פה? ויצ"ו פה. ארגון אחר העביר לי את המכתב שלהם וראיתי את המכתב. אני מקבל מכתבים מפה עד להודעה חדשה, מה קורה עם הדרגות וכל מיני דברים ש...

עזוב אותי מהצרות האלה, אני מונע את עצמי מלטפל בבעיות הקיימות היום, כי אחרת אני יודע לאן אני נכנס ואני לא יודע איך אני יוצא מזה. לכן אני בעד לסדר את הדבר הזה בחוק.
קרן איוס
אני רוצה להגיד שברשות המקומית, פה בירושלים, הרב יהושע פולק קבע תקנה בחוק התכנון והבנייה שהתיר לנו, לגנים שביקשו היתר לשימוש חורג, שנה, לעבור את כל הביורוקרטיה שעמדה על 14 תנאים, שזה גם ככה היה המון, כדי שנוכל להעמיד את הגן על הרגליים. אז אם יש משהו באמצע, משהו שיעזור.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יודע, אני אמרתי לך שבסינכרוניזציה שהעלתה גב' להבי כבר כמה וכמה פעמים ואני סומך עליכם שלא תתנו לי לסיים את החוק עד שנעשה את הסינכרוניזציה הזאת, בין החוק הזה ותנאי הרישיון שלו לבין חוק התכנון והבנייה שיש בו מחויבות.
מיטל להבי
רציתי לחדד. בית ספר מתבסס על טרום וטרום חובה. הגנים הפרטיים, או ה-3-0, למעשה מקבל את תחזית השוק הכי רעננה. כשבקרית השרון בנתניה פתאום נולדו מאות ואלפי ילדים, המצוקה התגלתה בקטע של הפעוטות, של הגילים הקטנים. לכן השוק הזה הוא שוק גמיש, הוא שוק שגם לי הוא מספק צורך גמיש. אני, כעירייה, עד שאני מקבלת החלטה, מתקצבת הקמת גן, מקצה לזה קרקע, כל זה אורך שנתיים-שלוש. במקום שהביקושים הם דינמיים, השוק הפרטי מייצר לנו את מערכת האיזונים.

כאמא, אני אומר לך שאני לא הכנסתי את ילדי לגן בספטמבר, כי זה היה חורף. גנים פרטיים בדרך כלל דווקא נפתחים באפריל-מאי, למה? כי את הפעם הראשונה אמהות נוהגות לתת לגן פרטי אחרי החורף, כדי שלא יתפוס מחלות.

יש המון דברים שהשוק הפרטי, בגלל שהוא חי לא את תחזיות הביקושים---
היו"ר זבולון אורלב
אשר על כן?
מיטל להבי
אשר על כן חייבים לייצר את אותה פלטפורמה שנותנת להם את האוויר של ההיתר הזמני בתנאים מינימליים והשלמות אחר כך.
חנן דגן
דבר ראשון, צריך לקחת ולשים לב שלא כמו בגני עירייה, תינוקות נולדים במהלך כל השנה והגנים הפרטיים באמת פתוחים לכל אורך השנה. הדבר השני שחשוב לקחת בחשבון, בממוצע גן פרטי עובר מקום כל שנתיים-שלוש, צריך את כל ההליך מחדש, כי בעלי הנכס משנים את הייעוד של הנכס
היו"ר זבולון אורלב
יש עוד הערות לגבי 33?
גלי עציון
קודם כל שאלה עקרונית בסיסית, מה היחס בין סעיף 33 לסעיף 15 שעוסק בהתליה וביטול רישיון? מתי משתמשים באיזו סמכות.
היו"ר זבולון אורלב
שאלה טובה.
יובל אביעד
קודם כל צריך להבין את הרציונל של צווים של הגבלה מנהלית. הצווים של הגבלה מנהלית ככלל אנחנו קוראים להם צווים מנהליים בשפה שלנו, והם צווים שהמטרה שלהם לתת מענה ישיר ומיידי להפרה שמתרחשת בשטח כרגע, כאשר אין חשיבות ליסוד הנפשי שמתלווה למעשה עצמו. ההנחה שעומדת בבסיס של הצווים המנהליים זו הנחה שאם המפוקחים לא ימלאו את ההוראות של המפקח, תיגרם פגיעה מיידית בציבור ובמתן השירות.
היו"ר זבולון אורלב
למה אי אפשר לעשות את זה באמצעות סעיף 15? זה מה שהיא שואלת.
יובל אביעד
סעיף 15 הוא סעיף ש---
היו"ר זבולון אורלב
יש לו סמכות או לבטל או להתלות את הרישיון.
יובל אביעד
אבל שים לב, בהתקיים אחד מאלה: הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, חדל להתקיים תנאי מהתנאים. כלומר בסעיף 15 יש לנו סיטואציות מאוד מוגדרות מתי אנחנו יכולים להפעיל אותו. לעומת הסעיף של צו הגבלה מנהלי, בגלל שהוא צריך להיות מיידי וצריך לשמור על שלומם ובטיחותם של הילדים באופן מיידי ובמתן השירות---
היו"ר זבולון אורלב
יש תשובה, לדעתי, יותר פשוטה, תגידו לי אם אני לא טועה, למרות שאני לא משפטן, שב-15 מדובר למי שיש רישיון. הסעיף שלנו הוא על מי שאין לו רישיון.
יובל אביעד
לא רק.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי קודם כל. אז קודם כל צריכים את שניהם. עכשיו אתה אומר, באותה חגיגה, הואיל ואני צריך לחוקק חוק מה אני עושה עם מסגרת שאין לה רישיון, להוציא צווי סגירה, אז אני גם רוצה לשמור לעצמי את האופציה לשמור על זה גם על מי שיש לו רישיון. מה הבעיה? במקרים חריפים, במקרים קשים.

ב-15 אני נותן לו את הרישיון. אוקי, נטלתי לו את הרישיון, הגן ממשיך לפעול. נטלתי לו את הרישיון, לפי סעיף 15, התליתי לו את הרישיון, הגן ממשיך לפעול, מה אני עושה? משתמש בסעיף הזה, מוציא צו.
יובל אביעד
בין היתר.
גיל אשכנזי
הם יכולים להיות חופפים או שהם מוציאים אחד את השני?
היו"ר זבולון אורלב
לא, אלה שתי מדרגות. יש מדרגה אחת שאני מבטל או מתלה את הרישיון. המדרגה הזאת עזרה, עזרה. לקחתי את הרישיון, הגן נסגר. מה קורה כשהגן לא נסגר?
יובל אביעד
שימו לב, יש פה עניין גם של ביטול והתליה.
יעקב פרידברג
זה סעיף פחות קריטי. זה טיפול הרבה פחות חזק.
יובל אביעד
סעיף 15 יותר חזק, זה ביטול והתליה.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, אלה שתי מדרגות.
יובל אביעד
לגבי הצווים המנהליים, מה שכותבים בצווים מנהליים, לי יש ניסיון עם צווים מנהליים, זה בדרך כלל לתת הוראות לאדם להימנע מביצוע עברה.
יעקב פרידברג
'אל תשתמשו בחדר פלוני בתוך... תעברו לצד השני'. הוראות מנהליות שהרישיון עדיין חי בהם. אתה מתלה רישיון, בעצם הגן נסגר, נקודה, אין שום מקום לגמישות ושיקול דעת.
גלי עציון
לעניין סעיף 33(א). כאן אנחנו חושבים שצריך להוסיף שהתיקון יהיה בתוך פרק זמן סביר. 'רשאי הוא לדרוש מהבעלים של מעון היום...'.
היו"ר זבולון אורלב
'רשאי הוא לדרוש מהבעלים של מעון היום לפעוטות... לקיים---
יעקב פרידברג
לקיים תוך זמן סביר.
יובל אביעד
יש עם זה סוג של בעיה. לפעמים מצבים, במיוחד במעונות היום, ישנם דברים שהם נדרשים לתקן באופן מיידי.
היו"ר זבולון אורלב
אולי הוא רוצה שבעוד שעה תתקן את זה?
גלי עציון
זה גם סביר בנסיבות העניין. ושנית, אני רוצה לתת---
יעקב פרידברג
עדיף לא להכניס את המלה 'סביר' לחוק, אם לא חייבים. 'שקידה סבירה', אמרנו שאין בררה, אבל ברגע שאתה מכניס סביר, זה כבר נכנס ל... עדיף לא להכניס.
קריאה
זה פתח לפרשנות. סביר זה בעיה, סביר בשבילך זה חודש, סביר שלי זה שבוע.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, ההערה נדחתה.

הערה נוספת?
גלי עציון
הערה נוספת לעניין סעיף 33(ד)(1). כתוב 'הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו' ולא כתוב בפני מי.
היו"ר זבולון אורלב
בפני מי שמוציא צו הגבלה, זה מאוד פשוט.
מיטל להבי
המוציא הוא השופט?
מירב ישראלי
זה שימוע.
היו"ר זבולון אורלב
זו דווקא עברית פשוטה שגם אני מבין.
גלי עציון
הערתנו הכללית היא שמי שצריך להוציא את הצו זה המנהל הכללי ולא הממונה, ולפיכך אנחנו חושבים---
היו"ר זבולון אורלב
נקבעה לי פגישה עם השר, אני אמרתי את זה לאורך כל הדרך, הסוגיה הזאת של הסמכויות ממונה/מנהל כללי, בישיבה עם השר אני אעלה את זה ואתייעץ איתו ולאחר מכן נקבע פה מסמרות.
גלי עציון
לכן לדעתנו לטעון זה לפני המנהל הכללי.
היו"ר זבולון אורלב
תרשמי לך בסוף לשאול את השאלה הזאת, ואני מעיד בפניי את היועצת המשפטית שרשמה לפניה שזאת סוגיה שנצטרך להתייעץ עם השר בעניין הזה.
גלי עציון
עוד עניין. אנחנו לא כל כך מבינים את נושא 'השקידה הסבירה'. יש מקום שכתוב ברישיון איפה הוא נמצא, איפה הוא גר ולשם יגיעו, אבל עכשיו אני מבינה שזה מתייחס גם לכאלה שאין להם רישיון, אז אין לכם...
מירב ישראלי
נכון, זה הרעיון.
גלי עציון
דבר נוסף שלא כל כך ברור זה לגבי סעיף 33(ד)(2). הביטוי 'כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו'. אם הכוונה היא להוצאה מיידית בגלל חשש ממשי ומיידי לשלום הילדים ולביטחונם, אז צריך להגיד במפורש.
מירב ישראלי
זה מתי לא צריך לעשות שימוע.
גלי עציון
'כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו', זה מתי אין לך זכות להשמיע את טענותיך לפני הוצאת הצו. לא ברור המושג 'כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו'. אנחנו חושבים שאפשר למנוע זכות טיעון רק באמת במקרה שיש חשש ממשי ומיידי לשלומם וביטחונם של הילדים וזה צריך להיכתב במפורש.
היו"ר זבולון אורלב
הממונה על זכויות האזרח, מר פרידברג, שמעת את הערתה? היא אומרת לא לסכל את מטרת הוצאת הצו, אלא אם סבר שיהיה במתן הזדמנות כאמור כדי לפגוע באופן ממשי ומיידי בשלומם של הילדים.
יעקב פרידברג
אני רוצה להתייעץ עם גב' תמר אלמוג ולשמוע על איזה מקרים מדובר.
היו"ר זבולון אורלב
אז תהיה התייעצות על הדבר הזה ואתם צריכים לתת תשובה.

עוד הערות? אין.

רק שתדעי, בהיעדרך עלתה כאן שאלה מה הקשר בין הסעיף הזה לבין הסעיף של התליה וביטול רישיון. עורך דין אביעד ענה מה שענה ותראי בפרוטוקול.

אנחנו בסעיף 34.
מירב ישראלי
(מקריאה): "בקשה לביטול צו הגבלה מנהלי. 34. (א) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מנהלי רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעברה לפי סעיף 56(א)(2) בקשה לביטולו.

"(ב) הגשת בקשה לביטול צו הגבלה מנהלי לפי סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

"(ג) בית המשפט רשאי לבטל צו הגבלה מנהלי, לאשרו או לשנות".

56(א)(2)---
יובל אביעד
'זה מפר צו הגבלה מנהלי שניתן לפי הוראות סעיף 33(ב) או (ג)'. זה סעיף עונשין.
מירב ישראלי
שנה זה בית משפט שלום, אז למה לא להגיד בית משפט שלום?
היו"ר זבולון אורלב
שלום או לעניינים מנהליים? למה צריך לזה בית משפט שלום?
יובל אביעד
מפר צו הגבלה מנהלי, לבית משפט לעניינים מנהליים. זה צו מנהלי.
היו"ר זבולון אורלב
34(א), לאיזה בית משפט הולך?
מירב ישראלי
זו הוראה אישית, זה הגשת כתב אישום. זה לא מנהלי, לדעתי זה בית משפט שלום. 'העושה אחד מאלה – דינו מאסר שנה: (2) מפר צו הגבלה מנהלי...', זה אומר שהגישו צו נגדו לבית המשפט ועכשיו מתנהל נגדו הליך פלילי. הוא מפנה לבית משפט שמוסמך לדון בעברה, בית משפט שלום.
היו"ר זבולון אורלב
טוב.
שולמית ביסמנובסקי
רציתי לדעת, מאחר ויהיו פה הרבה מאוד עניינים משפטיים לפי צווי ההגבלה שיצאו פה על כל הפרה של תנאי בחוק, אנחנו חושבים ש---
היו"ר זבולון אורלב
מה?
שולמית ביסמנובסקי
כן, כי כתוב פה שהרבה מאוד תנאים יוכלו להוציא לגביהם צווי הגבלה או התראות מנהליות. זה לא רק למקרי חירום.
מירב ישראלי
כתוב 'יסוד סביר'.
היו"ר זבולון אורלב
את קצת מפריזה ומגזימה, אבל בסדר.
שולמית ביסמנובסקי
לא, אני חושבת על 15,000 מסגרות ואני חושבת על עשרות אלפי עובדים שפשוט להציג ערכאה מיוחדת לגננות על מנת שהדברים ירוצו יותר מהר ולא שזה יהיה בסחבת של בתי המשפט, כי אחרת הדברים לא ייגמרו וגנים פשוט ייסגרו עד שיגמרו לדון בעניינם.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש תשומת לב להערה שלה. לפחות במערכת החינוך יש מה מכונה ועדת ערר מעין שיפוטית, שהיתה פעם בראשותו של השופט דן ארבל, כרגע זה בראשותה של הגב' מרים רובינשטיין. זו ועדה מעין שיפוטית, שפוסקת לעתים נגד המשרד, ולעתים גם המשרד מגיש עליה ערר לבית המשפט המחוזי. למה זאת?
מירב ישראלי
אבל ההערה הזאת נכונה ל---
שולמית ביסמנובסקי
זה בדיוק מתחבר.
מירב ישראלי
בצו הגבלה מנהלי הפנייה היא באופן סטנדרטי לבית המשפט, בדרך כלל. נראה לך שיקימו בית משפט לגננות?
יעקב פרידברג
לא, זה לא בית משפט, זה ועדת ערר.
היו"ר זבולון אורלב
שוב, אני מציע להקשיב לאנשים שמנהלים את הארגונים האלה וצופים גם פני עתיד בדאגה, בצדק, במובן מסוים. אני מודה לך על ההערות האלה, שצריכים להתייחס אליהן, אי אפשר ככה לזרוק אותן לפח. מה עוד שיש דוגמה לכך, במערכת מקבילה. למה צריכים ללכת לבית משפט עם כל הפרוצדורות, עם עורכי דין---
שולמית ביסמנובסקי
ששופטים לא יתאבדו לנו.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, גברתי, אמנם בשעה זו מתחיל עכשיו דיון בדיוק בסוגיה הזאת, בוועדת חוקה, עם נשיאת בית המשפט העליון, אבל זה דיון שיש שם.

אני מציע, מר פרידברג ומר אביעד, כן ללמוד מדוגמה טובה, מוועדת הערר במשרד החינוך. אם כל המקרים שהולכים לוועדת ערר היו הולכים לבתי משפט, זה היה נגמר עוד שלוש שנים, משהו כזה, כי ועדת הערר היא של המשרד, היא פועלת בלוח הזמנים של המשרד, היא פועלת בלוח הזמנים של החוק הזה, היא מבינה מה קורה כאן והיא מבינה שבין מאי לאוגוסט היא מקיימת ישיבות---
יעל טישלר
היא גם לא כפופה לסדרי הדין ולראיות---
היו"ר זבולון אורלב
היא לא כפופה לסדרי הדין ולסדרי הראיות.
יעקב פרידברג
זה יהיה מאוד שונה ממה שקיים במשרד החינוך, בגלל אופי המסגרות ומספרן וההיקף, וגם צריך יהיה להתייעץ עם הנהלת בתי המשפט בגלל שלמעשה המשמעות של הקמת ועדת ערר כזאת זה שכל ערעור על החלטה שלהם תלך לבית משפט מחוזי.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. אני מציע לך שתתקשר לחברתך, הגב' טישלר, ותשאל במשרד החינוך על כמה החלטות של ועדת ערר יש ערעור לבית המשפט המחוזי. מעטים.
יעל טישלר
שניים בשנה.
היו"ר זבולון אורלב
שמעת, שניים בשנה. אני ידעתי על אחד בשנה.
יעל טישלר
ומהצד של ההורים יש גם.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי, אז לדעתי בשתי הידיים זה סך הכל בשנה לאירועים משני הצדדים---
יעקב פרידברג
אני אבחן את הסוגיה לעומק.
היו"ר זבולון אורלב
---ותראה את הכמות שהם דנים בה, לדעתי זו כמות של עשרות אם לא---
יעל טישלר
30 בשנה בערך, משהו כזה.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי זו מסגרת שהוכיחה את עצמה. אתה עוקף את כל המערכת הגדולה, את כל המשפטיזציה של סדרי הדין וכל הסיפורים האלה, וחלק מהעניין זה לתת החלטות מהירות. כי תמיד תזכור, יעקב, זה לא סכסוך כספי של אדם שקנה סחורה פגומה, באמצע יש ילדים, באמצע יש הורים. ללוח הזמנים ולדינמיקה ולגמישות יש משקל מאוד מאוד גדול, לכן אנחנו מציעים את המסגרת הזאת, אין בה עלות גבוהה, לא בונים בניינים ולא שום דבר. ועדת ערר מקבלת חדר במשרד החינוך ושם היא יושבת, משלמים---
מירב ישראלי
צו סגירה זה ועדת ערר או בית משפט? זה בית משפט. צריך להבחין פה.
יעקב פרידברג
ועדת ערר זה רק לאי מתן רישיון.
מירב ישראלי
אנחנו צריכים להבחין פה בין שני דברים. צו סגירה, גם צו הגבלה מנהלי, באופן כללי, בכל החוקים שבהם זה נמצא, הפנייה היא לבית משפט.
יעקב פרידברג
זה לא אומר שאי אפשר להקים כאן ועדת ערר.
מירב ישראלי
אני לא אומרת, אני רק אומרת שצריך להעמיד דברים על דיוקם. גם במערכת החינוך זה לא ועדת ערר. אני לא בטוחה שזה הגורם המתאים לדון בזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא משפטן---
יעקב פרידברג
תקן אותי אם אני טועה, אדוני יושב הראש, אני מבין שבגלל העומס המיוחד שאנחנו מדברים עליו כאן, אנחנו מדברים על הקמת ברייה חדשה.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, המתאימה לחוק הזה. אני מחפש מסגרת שתהיה מוסמכת על פי חוק לדון בסוגיות העומדות כאן כמסגרת ערר.

גמרנו את סעיף 34? יש עוד הערות לסעיף 34? אין.

חברים, אנחנו עוצרים כאן. סיימנו את סעיף 34. לגבי פרק ז', העונשין, אני שוב פונה ומבקש בכל לשון של בקשה ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד המשפטים, תגישו הצעה שונה שונה שונה לחלוטין. העונשים והעיצומים פה הם ממש בלתי סבירים ובלתי מתקבלים על הדעת.
מיטל להבי
רציתי לבקש מכבודו, כדי שהחוק לא יהיה חוק רק של מקל---
היו"ר זבולון אורלב
יש בו הרבה גזר, רישיון זה הגזר.
מיטל להבי
אז עד שמקבלים את הרישיון ומאחר ששוכרים, האם אפשר לדבר על ארנונה ופטור מארנונה? האם אפשר לדבר על---
היו"ר זבולון אורלב
בטח. אמרתי, כשנגיע להיתר לשימוש חורג, נדבר בכל העניין הזה. כיום, לפי החוק, המעונות פטורים מארנונה.
שולמית ביסמנובסקי
יש את זה גם בחוק הזה.
מיטל להבי
לא, זה לא קיים. היום בעיריות גנים פרטיים לא---
היו"ר זבולון אורלב
על פי הצעת החוק הזאת, דין אחד לכולם, כמו המעונות, שהם פטורים מארנונה.
מיטל להבי
יש גם היטל השבחה בגין שימוש חורג, גם מזה לפטור אותם.
היו"ר זבולון אורלב
כשנדבר על השימוש החורג, זה חלק מהעניין. אין לנו עניין להוסיף עלויות, נדבר עם האוצר.
מיטל להבי
ועוד רעיון, אדוני, לחייב את הרשויות המקומיות לקבוע ייעודי קרקע לגנים פרטיים. לא להקצות מקרקעין.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא בחוק הזה.
מיטל להבי
ברפורמה, נלך ביחד לרפורמה.
היו"ר זבולון אורלב
כמה אני יכול להעמיס על החוק הזה?
מיטל להבי
נעשה את זה ברפורמה, במסגרת מבני ציבור, שיסמנו ייעודי קרקע לגנים פרטיים. ברגע שהם עוברים כל שנתיים-שלוש זה קטסטרופה.
היו"ר זבולון אורלב
זה גם הוצאות עבורם שבסוף הולכות להורים, עוד הפעם להכשיר... אני מסכים איתך.

אם אין עוד שאלות כלליות, אני מסיים את הישיבה. תודה רבה לכולכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים