ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2011

המלצה למינוי יושב ראש לוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום., חילופי אישים בוועדות משותפות., המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: "עוזר פרלמנטרי ליושב ראש ועדת הכספים"., פניית יו"ר הכנסת בדבר שינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני כ"ו בשבט התשע"א, 31.1.2011, הצעת חוק ירושלים בירת ישראל (היבטים כלכליים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, חוק הכנסת (תיקון מס' 30), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
14
ועדת הכנסת

25.1.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 146

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ' בשבט התשע"א (25 בינואר 2011), שעה 13:00
סדר היום
1. המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: "עוזר פרלמנטרי ליושב ראש ועדת הכספים".
2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ירושלים בירת ישראל (היבטים כלכליים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת (פ/2520/18).

3. הצעת חוק הכנסת (תיקון – התאמה לחוק יסוד: הכנסת), התשע"א-2010 (פ/2206/18) – הכנה לקריאה ראשונה.

4. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני כ"ו בשבט התשע"א, 31 בינואר 2011.

5. המלצה למינוי יושב-ראש לוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום.
6. חילופי אישים בוועדות משותפות:

א. ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010 (מ/505);

ב. ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט להצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010 (מ/541);

ג. ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010 (מ/541).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין
- היו"ר

אורי אורבך

רוברט אילטוב

זאב אלקין

אורי אריאל

אופיר אקוניס

משה גפני

נסים זאב

שלמה מולה

אלכס מילר

ציון פיניאן
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

יהודית גידלי – מזכירת ועדת החינוך, התרבות והספורט

דנה גורדון – מזכירת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

אורי בנק – מנהל סיעת האיחוד הלאומי

רונית חייקין – מנהלת סיעת מרצ

תמר כנפו – מנהלת סיעת האיחוד הלאומי-מפד"ל
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט
רשמת פרלמנטרית
תמר פוליבוי צדיק

1. המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא "עוזר פרלמנטרי ליושב- ראש ועדת הכספים"
היו"ר יריב לוין
צהרים טובים, אני פותח את הישיבה. לבקשתו של יושב-ראש ועדת הכספים שצריך לחזור לוועדתו, אני אפתח בנושא השישי - המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא "עוזר פרלמנטרי ליושב ראש ועדת הכספים".


מונחת בפניכם המלצתו, המלצת ועדת גרונאו, שמציעה כפי שכתוב שם, לאשר את המשך העסקתו של העוזר הרביעי של יושב-ראש ועדת הכספים, כך שיהיו לו ארבעה עוזרים, וזאת עד תום כהונת הכנסת השמונה-עשרה, מבלי שהדבר יהווה תקדים לוועדות אחרות, או תקדים לעניין ועדת הכספים לקדנציה הבאה.


לא התקבלו הערות לבקשה הזו שהונחה על שולחן הכנסת. האם מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אני רוצה לעבור להצבעה. מי בעד הבקשה?
משה גפני
אני יכול להצביע?
היו"ר יריב לוין
כן, אתה יכול להצביע. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא "עוזר פרלמנטרי ליושב-ראש ועדת הכספים" נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
ארבעה בעד, מתנגדים אין ונמנעים אין, אושר.

2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ירושלים בירת ישראל (היבטים כלכליים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת (פ/2520/18)
אורי אריאל
אני גם צריך לצאת.
היו"ר יריב לוין
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ירושלים בירת ישראל (היבטים כלכליים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת (פ/2520/18). המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את ההצעה לוועדת הכספים. נשמעו הצעות להעביר לוועדת הכלכלה או לוועדת הכספים. ועדת הכלכלה לא העבירה לנו עמדה. חבר הכנסת אריאל מבקש שזה יהיה בוועדת הכספים, כך גם יושב-ראש ועדת הכספים, וכך המליצו גם מהלשכה המשפטית, כך שאני מציע לאשר את העברת הדיון בהצעה זו לוועדת הכספים. הערות? אין. מי בעד?

הצבעה
בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הדיון בהצעת חוק ירושלים בירת ישראל (היבטים כלכליים) (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 לוועדת הכספים, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

3. הצעת חוק הכנסת (תיקון – התאמה לחוק יסוד: הכנסת), התשע"א-2010 (פ/2206/18) – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר יריב לוין
אם כך, אני עובר לתחילת סדר היום, לסעיף 1: הצעת חוק הכנסת (תיקון – התאמה לחוק יסוד: הכנסת), התשע"א-2010 (פ/2206/18) – הכנה לקריאה ראשונה. מדובר בהצעת חוק, שאני הגשתי לאור הערות שקיבלתי מארבל בעקבות ובמסגרת תהליך התיקון שעשינו לתקנון. מדובר בשינויים, שמייד אבקש מארבל להתייחס אליהם, אבל שעוסקים בתיקונים בחוק הכנסת, שמתאימים אותו להוראות שתוקנו בחוק יסוד: הכנסת. כאשר נעשו התיקונים בחוק יסוד: הכנסת, נשתכח הצורך לעשות את ההתאמות האלה בחוק יסוד: הכנסת, וכך אנחנו מוצאים את עצמנו במצב, שבו בחוק יסוד: הכנסת ישנן הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם ההוראות של חוק היסוד, ולמעשה ההוראות מיותרות, ולכן מוצע לבצע כאן את ההתאמות האלה, שהן כולן טכניות ולא יוצרות שינוי מהותי ביחס להוראות שקבועות ממילא בחוק היסוד, והן המחייבות. ארבל, אם את יכולה להקריא ולתת לנו את ההתייחסויות ואת ההסברים, בבקשה.
ארבל אסטרחן
אני אתן רקע קצר. בחוק-יסוד: הכנסת יש הוראה, שלפיה הכנסת רשאית לקבוע סייגים לבחירה של חבר כנסת לתפקיד יושב-ראש הכנסת או סגן יושב-ראש, ושהיא רשאית ברוב חבריה להשעות מכהונתו את יושב-ראש הכנסת או סגן היושב-ראש, או לקבוע סייגים לכהונה, וכתוב בחוק-היסוד שפרטים ייקבעו בחוק.

בסעיף 20 לחוק-יסוד: הכנסת יש לנו הסמכה לקבוע בחוק הוראות בדבר השעיה מכהונה או העברה מכהונה של יושב-ראש הכנסת. ואכן מכוח סעיף 20 לחוק-היסוד נקבעו סעיפים 7 ו-8 לחוק-הכנסת, שהנוסח שלהם הונח גם בפניכם.

על מה ההתאמה עליה אנחנו מדברים כעת? חוק-יסוד: הכנסת קובע בסעיף 42א הוראות לגבי סיום כהונתו של חבר כנסת. הסעיף הזה תוקן מספר פעמים. במקור, בשנת 1981 כשהוא התווסף לחוק, הוא נתן סמכות לכנסת להעביר חבר כנסת מכהונתו, אם הוא לא ראוי יותר לכהונה אחרי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית והוטל עליו מאסר בפועל של שנה או יותר, זה לא היה אוטומטי. הסעיף הזה תוקן בשנת 1995, ואז נקבע שהפסקת הכהונה תהיה אוטומטית, אחרי הרשעה עם קלון ומאסר בפועל.

בשנת 2001 עשו תיקון, שזה התיקון שרלוונטי לענייננו, והורידו את דרישת המאסר בפועל. בין היתר זה היה אז אחרי ההרשעה של איציק מרדכי שלא נידון למאסר בפועל. מה שקבעה ועדת הכנסת שהיא משאירה בחוק-היסוד שהרשעה פלוס קלון, וברגע שפסק הדין נהיה סופי, חבר הכנסת מפסיק לכהן. זה קרה לנו גם בכנסת הנוכחית. אז לא תיקנו במקביל את אותם סעיפים שהזכרתי בחוק הכנסת.

סעיף 7 לחוק הכנסת שמונח בפניכם כולל הוראה בסעיף (ב), ש"הכנסת רשאית...ברוב חבריה, להעביר מכהונתו את יושב ראש הכנסת או סגן ליושב ראש הכנסת, מחמת שהורשע...בפסק דין סופי בעבירה פלילית" ונקבע קלון.

היום המצב הזה אינו אפשרי יותר, כי היום חבר כנסת – כמובן לרבות יושב-ראש הכנסת וסגן יושב-ראש – שמורשע עם קלון במהלך כהונת הכנסת, חדל לכהן ברגע שפסק הדין נהיה סופי, ולכן אין צורך לומר שאפשר להעביר אותו מכהונתו. לכן צריך לבטל את סעיף (ב) שנותר מלפני התיקון לחוק היסוד. התאמות נדרשות גם בסעיפים (ג) ו-(ד) שמסומנים. היום כתוב: הכנסת לא תשעה ולא תעביר. סעיף 7 לא כולל יותר אפשרות העברה, ולכן גם בכותרת השוליים שלו לא ייאמרו המילים העברה מכהונה, אלא השעיה וסייגים לכהונה שקיימים גם היום. אלה ממש התאמות טכניות בעיקרן, שלא באות לשנות, לא נכנסים פה למהות העניין של מתי והאם אפשר להעביר מכהונה את נושאי התפקידים הללו.


אני אזכיר רק שיש לנו סעיף 8 גם לחוק הכנסת, שהוא כן מאפשר גם היום ונשאר להעביר מכהונה יושב-ראש כנסת, אבל אז זה לא מחמת עבירה, אלא אם הכנסת סבורה שהם לא ראויים לכהונה מחמת התנהגות שאינה הולמת, ואז יש איזושהי פרוצדורה שלמה שמאפשרת את ההעברה.

כשהוצאתי את הדף הזה עם הסעיפים, ראיתי שמה שמסומן אצלכם כסעיף 7(ו) ו-8(ה) – 7(ו) אומר: "הליכי הדיון בוועדת הכנסת ובכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת", ו-8(ה) משום מה אומר: "הליכי הדיון בוועדת הכנסת ובכנסת ייקבעו בתקנון", בלי הכנסת. ובכלל, סעיף 8(ד) מכיל כבר הוראות מסעיף 7, אז אפשר פשוט להכיל גם את 7(ו), לא צריך לחזור על המילים האלה, להגיד: הוראות סעיף 7(ד), (ה) ו-(ו) יחולו בהתאם, לא צריך להגיד את זה שוב.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת שאת התיקון הזה אפשר להוסיף. נאשר גם את התיקון הזה.
ארבל אסטרחן
נכון, זה משהו שהוא גם טכני לגמרי, וזה התיקון המוצע.
היו"ר יריב לוין
זאת אומרת הלכה למעשה, התיקון שאנחנו עושים כאן הוא בעצם לבטל את ההוראות שנוגעות להעברה מכהונה, במקרה שיושב-ראש כנסת הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית ובית המשפט קבע שיש קלון, משום שממילא כהונתו כחבר כנסת פוקעת, ולכן הוא גם לא יכול להמשיך לכהן כיושב-ראש כנסת, כך שאין שום אפשרות שנזדקק לתהליך מהסוג הזה.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יריב לוין
רבותי, האם יש הערות והתייחסויות? מי בעד לאשר את ההצעה לקריאה ראשונה, בנוסח המובא בפניכם ובתוספת התיקון הנוסף שהתייחסה אליו כרגע ארבל?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לקריאה ראשונה בנוסח שהובא בפני הוועדה ובתוספת התיקון נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר, תודה רבה.
4. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני כ"ו בשבט התשע"א, 31 בינואר 2011
היו"ר יריב לוין
לבקשתו של יושב-ראש הקואליציה, אני אעבור קודם לסעיף 3 ואחר כך אנחנו נחזור לסעיף 2 – פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני כ"ו בשבט התשע"א 31 בינואר 2001.
אופיר אקוניס
אנחנו מציעים בעקבות ישיבת הנשיאות אתמול בצהרים, כיוון שביום שני מתקיימת ישיבה היסטורית חשובה, בעלת חשיבות אדירה למערכת היחסים הבין-לאומית של ישראל - מדובר על ישיבה משותפת, ישיבת גומלין של ממשלת גרמניה. ישיבה משותפת לממשלת ישראל ולממשלת גרמניה, שהיא ישיבת גומלין לישיבה דומה שקיימה ממשלת ישראל, אינני זוכר מתי, אבל מתישהו בשנה האחרונה. זאת ישיבת גומלין.
שלמה מולה
- - - הממשלה יכולה.
אופיר אקוניס
חבר הכנסת מולה, אם שאלת אותי, אני אסביר לך. אנחנו מסכימים בנשיאות בדרך כלל וגם בכנסת על עיקרון הפרדת הרשויות ועל חשיבותה של הכנסת, אין על זה שום ויכוח. לעומת זאת, כאשר מדינת ישראל מקיימת ישיבה ארבעה ימים אחרי יום השואה הבין-לאומי וזמן קצר לפני יום השואה, יש פה חשיבות בין-לאומית.
שלמה מולה
הכול בסדר עד עכשיו.
אופיר אקוניס
יחסי ישראל גרמניה הם מורכבים ומרתקים וגם יש להם חשיבות כלשהי, בוודאי מאז מה שהוכר כגרמניה האחרת בבית הזה. יש על זה ויכוח וזה טעון, ויש ישיבה משותפת, זה דבר חשוב.


אנחנו הצענו שישיבת הכנסת באופן חריג ביותר תתקיים ביום שני החל מ-11:30, אם אינני טועה עד השעה 14:00. הנשיאות תתקיים בשעה 13:45, ובין 11:30 ל-14:30 תתקיים ישיבת הכנסת עם הדברים שעולים על סדר היום ביום שני, ולאחר מכן תהיה ישיבה משותפת בעלת חשיבות לממשלת ישראל וממשלת גרמניה.
שלמה מולה
למה ישיבה משותפת לא יכולה להתקיים בבוקר למשל? למה על חשבון הכנסת?
אופיר אקוניס
כאשר ממשלת גרמניה מגיעה לכאן, גם מתחשבים בלוח הזמנים שלהם.
שלמה מולה
היא לא מגיעה לכנסת.
אופיר אקוניס
זאת המלצת נשיאות הכנסת, ואני מציע גם לך להצביע בעדה.
שלמה מולה
אני מתנגד.
אופיר אקוניס
מאה אחוז, תתנגד.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה רק לבקש הבהרה אחת, הדבר הזה כמובן לא ימנע מהיכולת של האופוזיציה להגיש באותו יום הצעת אי-אמון.
אופיר אקוניס
אמרתי.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור, אני רוצה שהדבר הזה יהיה ברור.
אופיר אקוניס
קודם כל, אני הייתי מציע לכם אפילו לחסוך את האי-אמון, אבל זה כמובן עניין שלכם. כל סדר היום שמתוכנן ליום שני בין 16:00 ל-19:00 יהיה בין 11:30 ל-14:30. אני מבקש לאשר את בקשת היושב- ראש.
שלמה מולה
אתם משבשים את עבודת הוועדות.
זאב אלקין
מי זה אתם? אתה מתכוון לנשיאות.
אורי אורבך
ממשלת גרמניה...
שלמה מולה
מי שמציע את ההצעה.
זאב אלקין
זאת הנשיאות.
שלמה מולה
גם הנשיאות, בסדר? אין לי בעיה עם חבר הכנסת אופיר אקוניס, זה לא עניין אישי.
אופיר אקוניס
ברור שלא.
שלמה מולה
אני חושב שכל שינוי סדרי עולם שעושים, בגלל שהכנסת היא ריבון, עיקרון הפרדת הרשויות חייב להתקיים. לא יכול להיות שכל יום אתם תביאו הצעות על פי נוחיותה של הממשלה. ההצעה הזאת היא על פי נוחיותה של הממשלה, זה כל העניין. נשיאת גרמניה זה בסדר גמור, כל הנושאים של הקשרים עם השרים, העבודה המשותפת עם השרים זה בסדר גמור, אין חולקים על זה, אבל למה לשנות סדרי עולם? משעה 11:00 עד לכאורה השעה 14:00 לא יהיו ועדות, זה מה שאתם גורמים. לבטל את הוועדות? למה?
אופיר אקוניס
יש דברים היסטוריים שמתרחשים בבית הזה, ואני חושב שגברתי מזכירת הכנסת, שכבר היו דברים מעולם, שבביקורים של שועי עולם היו שינויים בסדרי היום הלאומי. אתה מכיר בוודאי חלק מהביקורים החשובים הללו. זה ביקור חשוב ביותר.
שלמה מולה
אני לא אמרתי שהביקור לא חשוב.
נסים זאב
סדר היום יישאר אותו סדר יום עם אי-אמון?
שלמה מולה
לא, זה לא אותו סדר יום, כי ברגע שאתה מעביר את המליאה לשעות הבוקר, אתה פוגע בעבודת הוועדות, מה לא ברור פה? אני רוצה לדעת האם הוועדות יתקיימו - - -
נסים זאב
- - - את הקשקשת הזאת?
אופיר אקוניס
הם לא באים לפה, הם באים לישיבת ממשלה. זה לא יהיה פה. אם לא הובנתי נכון, לצערי הם לא מגיעים לכנסת, הישיבה היא ישיבת גומלין לממשלת ישראל וממשלת גרמניה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מציע – בואו נעשה קצת סדר.
אורי אורבך
זה די פשוט להבנה, זה נורא פשוט.
נסים זאב
אולי הם מוכנים להוריד את האי-אמון?
אופיר אקוניס
הם לא רוצים.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה לעשות קצת סדר. קודם כל, אני חושב שיש טעם רב בדברים של חבר הכנסת מולה. ככלל, כדאי וחשוב שנקפיד שהדברים כאן ייעשו בשעות שלהם בצורה מסודרת, ולא נייצר כאן מצב, שבו הממשלה על פי לוחות זמנים שלה למעשה משנה את לוחות הזמנים של הכנסת.

יחד עם זאת, הקונטקסט הוא של בקשה חריגה מאוד, ואנחנו גם נאשר אותה, אם נחליט לאשר אותה, כבקשה חריגה, כמקרה שהוא יוצא דופן. כפי שאני מבין, צריך להיות תהליך של ישיבת ממשלה, ממשלה משותפת של שתי הממשלות ואחר כך פגישות עבודה של השרים הנוגעים בדבר במקביל משתי הממשלות. זה בוודאי אירוע חריג, זה לא אירוע שקורה כל יום. כל עוד נשמרת הזכות של האופוזיציה לקיים את הצבעות האי-אמון כסדרן, אני חושב שזה מצמצם את הפגיעה.


אני רק הייתי מבקש להבהיר ליושב-ראש הכנסת, אני מקווה על דעת כולם כאן, את הבקשה שככל שתהיה בקשה לקיים באותו יום דיונים של ועדות במקביל למליאה, שתהיה יותר נכונות לאשר את העניין הזה, בפרט אם תהיה בקשה כזו שתבוא מטעם – כמובן בכפוף להצבעות, אבל בפרט אם תהיה בקשה כזאת שתבוא מטעם סיעות האופוזיציה כתוצאה מאיזשהו דיון שחשוב להם, שמתקיים או אמור היה להתקיים בוועדה באותו זמן. אני חושב שבמסגרת הזאת ובקונטקסט הזה אנחנו יכולים לאשר את הבקשה. אני חושב שכל החלטה אחרת תהיה לא אחראית ולא נכונה; שוב, כמשהו שהוא בבחינת חריג ויוצא מן הכלל, ובהערה הנוספת שהערתי כאן לעניין קיום הישיבות במקביל.


מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 1

נמנעים – אין

פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי שעת ישיבת הכנסת ביום שני ה-31 בינואר 2011 נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
תשעה בעד, אחד נגד ואין נמנעים. הבקשה אושרה.

5. המלצה למינוי יושב-ראש לוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף השני - המלצה למינוי יושב-ראש לוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום. רבותי, הוועדה הזאת וחשיבותה ברורה לגמרי. היא נותרה ללא יושב-ראש בעקבות סיום כהונתו של חבר הכנסת צחי הנגבי. אני פניתי בעקבות זאת לוועדת החוץ והביטחון, ליושב-ראש הוועדה, וביקשתי שהוועדה תודיע על מועמד אחר שיעמוד בראש הוועדה הזאת, משום שאי-אפשר להשאיר אותה ללא יושב-ראש.

הודיע לי מנהל ועדת החוץ והביטחון, כי הבקשה היא למנות את יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת מופז, כיושב-ראש הוועדה במקומו של היושב-ראש הקודם של הוועדה, צחי הנגבי.


לפיכך, אני מציע שאנחנו נקבל שתי החלטות: האחת, שאנחנו מאשרים את מינויו של חבר הכנסת שאול מופז כחבר הוועדה, במקום שהתפנה על ידי צחי הנגבי, ולאחר מכן שאנחנו מאשרים את כהונתו כיושב-ראש הוועדה המשותפת הזאת. מי בעד בחירתו של שאול מופז כחבר הוועדה?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה למנות את שאול מופז כחבר הוועדה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההמלצה אושרה.


מי בעד בחירתו כיושב-ראש הוועדה המשותפת?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

בחירתו של שאול מופז כיושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שוב, פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. זה אושר.

6. חילופי אישים בוועדות משותפות:

א. ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010 (מ/505);
היו"ר יריב לוין
מכאן אנחנו עוברים לסעיף הרביעי והאחרון על סדר-היום – חילופי אישים בוועדות משותפות. תחילה יש לנו הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל, התש"ע-2010 (מ/505). בעקבות החילופים שהיו בראשות שתי הוועדות האלה, אנחנו מציעים כך: אל"ף, על דעת ראשי הוועדות, חבר הכנסת מילר וחבר הכנסת דני דנון, להוסיף מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט את חבר הכנסת יעקב כץ כחבר הוועדה, ומטעם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות להוסיף את חבר הכנסת דני דנון.
יהודית גידלי
ליה שמטוב, דני דנון היה מלכתחילה.
דנה גורדון
לא נכון.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, בדיוק הפוך. ליה שמטוב היתה, מכיוון שהיא היתה יושבת-ראש הוועדה, ואנחנו מציעים להשאיר אותה בתפקידה ולצרף לוועדה כחבר חמישי מטעם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות - - -
שלמה מולה
אפשר לדעת מי החברים?
היו"ר יריב לוין
בוודאי, אני אתן לך את הרשימה. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט יהיו החברים אלכס מילר, ציון פיניאן, זבולון אורלב, רונית תירוש ויעקב כץ; ומטעם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות דני דנון, ליה שמטוב, אברהם מיכאלי, מרינה סולודקין ודניאל בן-סימון. זה הרכב הוועדות. הוא הרכב מאוזן, הוא בסדר, הוא אפילו עם ייצוג מתאים לאופוזיציה. אני גם ביקשתי שתהיה תוספת של אחד מהאופוזיציה מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני חושב שזה בסך הכול בסדר.


אני מציע לאשר קודם כל את הוספתם של חבר הכנסת יעקב כץ מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט, ואת חבר הכנסת דני דנון מטעם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות כחברים בוועדה. מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לאשר את הוספתם של חברי הכנסת יעקב כץ מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט ואת חבר הכנסת דני דנון מטעם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים.


לאחר מכן אני מציע לקבוע, כי חבר הכנסת אלכס מילר יכהן כיושב-ראש הוועדה במקומו של חבר הכנסת אורלב, שנשאר חבר בוועדה. מי בעד?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לקבוע את חבר הכנסת אלכס מילר כיושב-ראש הוועדה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. תודה.

ב. ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט להצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010 (מ/541)
היו"ר יריב לוין
הוועדה השנייה היא הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט להצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א (מ/541). אני קיבלתי את פנייתו של יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת כרמל שאמה הכהן, שביקש בעקבות כניסתו לתפקידו כיושב-ראש ועדת הכלכלה לבצע חילוף באופן שהוא יתמנה כחבר הוועדה במקומו של חבר הכנסת אופיר אקוניס ויתמנה גם כיושב ראש הוועדה. אני מבין שהבקשה הזאת היא גם על דעת יושב ראש הנהלת הקואליציה.
אלכס מילר
וגם על הדעת של יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר יריב לוין
וגם על דעת יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, שזה תמיד חשוב.
אורי אורבך
גם על דעתי, אגב.
היו"ר יריב לוין
עכשיו אנחנו נראה אם זה גם על דעתך, כשנעבור להצבעה. רבותי, מי בעד קודם כל בחירתו של חבר הכנסת כרמל שאמה הכהן כחבר הוועדה במקומו של חבר הכנסת אופיר אקוניס?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לבחור בחבר הכנסת כרמל שאמה כחבר הוועדה במקומו של חבר הכנסת אופיר אקוניס נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
נתקבל פה אחד.
נסים זאב
אקוניס הסכים?
היו"ר יריב לוין
אקוניס יודע מהעניין הזה, זה בידיעתו. אני לא יודע אם הוא מאושר מזה, אבל הוא יודע, זה לא נעשה מאחורי גבו. אני הודעתי לו באופן אישי על כך.


עכשיו צריך לבחור ביושב ראש ועדה. אני מבקש להציע את חבר הכנסת כרמל שאמה הכהן כיושב ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לבחור בחבר הכנסת כרמל שאמה כיושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט להצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא אושר.

ג. ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010 (מ/541)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא האחרון, חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010 (מ/541).


גם בוועדה הזאת מתבקש אותו חילוף. חבר הכנסת כרמל שאמה הכהן במקומו של חבר הכנסת אופיר אקוניס. מי בעד?

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לבחור בחבר הכנסת כרמל שאמה כחבר הוועדה במקומו של חבר הכנסת אופיר אקוניס נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. מי בעד לבחור בחבר הכנסת כרמל שאמה הכהן כיושב-ראש הוועדה המשותפת.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לבחור בחבר הכנסת כרמל שאמה כיושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שוב, פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הבקשה אושרה.

הישיבה נעולה, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים