ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2011

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

25.1.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 412

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ה' בשבט תשע"א (25 בינואר 2011), שעה 13:00
הנושא
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התש"ע-2010, חה"כ חיים כץ, חה"כ דוד אזולאי. (פ/351)
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
מרים בר גיורא, מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שרה זילברשטיין היפש, ראש תחום פניות ציבור, המשרד לאזרחים ותיקים

עמוס רונצוויג, יועץ משפטי, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרי בכר, לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

גבריאלה היילברון, מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת, המשנה ליועץ המשפטי, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר, מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד טלי ארכי, משרד האוצר

דב בארי, רפרנט ביטוח לאומי באגף התקציבים, משרד האוצר

שי סומק, משרד המשפטים

אורי מוראל – דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התש"ע-2010

של חה"כ חיים כץ, חה"כ דוד אזולאי. (פ/351)
היו"ר חיים כץ
היום כ' בשבט, ה- 25 בינואר 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. לפני זה אני אתנצל על האיחור, כנראה שבכנסת קשה לעמוד בלוחות זמנים כשיש דיונים טעונים והנושא – הצעת חוק הביטוח הלאומי תיקון מס' 123, הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן, התשע"א 2010, של חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת דוד אזולאי. פרוטוקול מס' 412.


כפי שאתם יודעים, הצעת החוק עברה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית, הוגש רוויזיה והגיע האוצר. והגיע משה בר סימנטוב מהאוצר, וביקש להגיע לאותה מטרה בשינוי תקנות וביקש מאיתנו לא להעביר את הצעת החוק למליאה, ואנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים לשמוע, בייחוד אחרי שהתברר לנו שבג"צ פסק שיש להשוות זכויות אלמן אלמנה בפנסיות, זאת אומרת שהקופות, שהעמיתים משלמים את הכסף זה בסדר, אבל כשהמדינה משלמת, אז זה כבר לא, אז כבר צריך לראות את זה באופן אחר. זה לא שהעמיתים, כשהאזרחים משלמים זה בסדר, שישלמו, אבל אם המדינה משלמת, אז צריך לבדוק את זה ואנחנו מצפים לשמוע מהאוצר איפה אנחנו חיים ומה הם מוכנים לעשות על-מנת לשפר את המצב היום, בזכויות של אלמן ואלמנה.
דב בארי
אני רכז ביטוח לאומי ורווחה באגף תקציבים משרד האוצר. כפי שיושב-ראש הוועדה הזכיר לפני דקות אחדות, הגיע לסיכום מול סגן הממונה על התקציבים מר משה סימנטוב על הנושא הזה. אנחנו מעוניינים לקדם את השוואת הזכויות הזו או שיפור התנאים של האלמנים, צריך להגיד, באמצעות תקנות של הביטוח הלאומי, שבסמכות שר הרווחה החדש כחלון.


התיקון שמוצע כרגע הוא בתוך מסגרת תקציבית שסוכמה עם יושב-ראש הוועדה. אנחנו מציעים להוסיף, מעבר למבחן ההכנסות הקיים, לקצבת שאירים, לאלמן בלי ילדים, שכיום עומד על 57% מהשכר הממוצע. עם ילדים אין לו מבחן הכנסות. לאלמן בלי ילדים יש מבחן הכנסות של 57% מהשכר הממוצע. אנחנו מציעים לתת לו תוספת של הכנסה משכר, הכנסה מעבודה והכנסה מפנסיה, אשר לא תיחשב כהכנסה לצורך מבחן ההכנסות ובכך להגדיל את האפשרות שלו לקבל קצבת השאירים, בנושא הזה.


אנחנו מציעים להגדיל את זה ב- 15%. בואו נדבר על מספרים, כי זה מה שמעניין פה את הוועדה. אם כיום מבחן ההכנסות עומד על 4,735 שקלים.
היו"ר חיים כץ
לא מבין במספרים כאלה. אחוזים מהשכר הממוצע.
דב בארי
מ- 57% ל- 73%. אני רק אסביר את המספרים.
היו"ר חיים כץ
זה להגדיל ב- 16% לא ב- 15%.
דב בארי
נכון. 16%. זה אמור להיות 72%, בסדר, סליחה, טעות שלי.
היו"ר חיים כץ
אז זה 72%, זה במסגרת העלויות המדוברת.
היו"ר חיים כץ
תבדוק לי כמה זה 73%, במסגרת העלויות, 73%, משום שאמרת את מה שאמרת ועכשיו הורדת לי "מע"מ" ואני כבר לא מרגיש טוב.
דב בארי
אז כבוד היושב-ראש, אני מתנצל על הטעות שעשיתי. שוב, מדברים, במצב הנוכחי 57% עומד על 4,735 שקלים. אנחנו מציעים להעלות את זה ב- 15% שיגיע בחישוב זריז, אני בעצמי עשיתי את החישוב.
היו"ר חיים כץ
פה יש גם את נועה וגם את וילמה, הן "תותחיות" בחשבון, איך שתעשה, מתקתקות לי ואומרות לי – הוא זייף.
דב בארי
5,981 שקלים.
היו"ר חיים כץ
קודם אמרת עובר את ה- 6,000.
דב בארי
כבוד היושב-ראש, אני אסביר. 57% זה 4,735 שקלים. אני מציע להעלות את זה ל- 72%, במסגרת העלויות שסוכמה אתך.
היו"ר חיים כץ
כמה זה יוצא?
דב בארי
מגיע ל- 5,981 שקלים.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה 6,001.
דב בארי
6,001 תחרוג.
היו"ר חיים כץ
לא קרה כלום.
דב בארי
בכמה בדיוק, אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב. תחזור לממונים שלך. בטח גם אי-אפשר לגמור את זה עכשיו, נכון?
דב בארי
לא.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ייקח לביטוח הלאומי להביא לפה את התקנות?
קריאה
עד שלושה שבועות.
היו"ר חיים כץ
עד שלושה שבועות? אנחנו היום עושים דיון בשבע בערב על המסלקה הפנסיונית, מאחר ואנחנו התחייבנו לנסות להעביר את זה עד ה- 31 לדצמבר. 31 לינואר זה במסגרת הטעויות של המשרד. עד ה- 31 לינואר 2011. אנחנו הולכים לעשות פה דיון, הערב. אני רוצה שגם פה, כשבאים נציגים של משרדים ממשלתיים, גם האוצר, גם הביטוח הלאומי, ומתחייבים על תאריכים, שהם יעמדו בתאריכים. זאת אומרת, שלושה שבועות מהיום, איזה תאריך זה?
דב בארי
ה- 15 לפברואר.
היו"ר חיים כץ
ביום רביעי, ה- 16 לפברואר, תרשמי ביומן. כמה זמן אנחנו צריכים לאשר את התקנות שאתם מביאים אותם ודנים כבר עם הייעוץ המשפטי שלנו, רבע שעה? חמש דקות. רבע ל- 11, אישור תקנות, אישור תקנות לפי 6,001 שקלים.
קריאה
6,001 שקלים הוא לא אחוז משכר ממוצע.
היו"ר חיים כץ
6,001 שקלים יעשו נגזרת וייראו איזה אחוז זה מהשכר הממוצע. וככה יעשו את השכר. לא פחות מ- 6,001 שקלים. והמספרים, כשכותבים אחוז מהשכר הממוצע, אפשר להגיד גם 72.47% מהשכר הממוצע. המחשב יודע לחשב את זה.


אז אמרת שתיקחו את ה- 6,001 שקלים, יחלקו לשכר הממוצע, יראו את האחוזים, יגדירו אותם, אני בטוח שהמחשב במשרד האוצר יודע לעשות את זה, זה מחשבון של ארבע פעולות וזה ייתן לנו ב- 16 לפברואר, ב- 10:45, דיון של רבע שעה. חצי שעה. תרשמו לכם בעשר וחצי, 16 לפברואר, נקווה שנבוא ונגיד ובא לציון גואל. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20

קוד המקור של הנתונים