ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2011

חוק האזרחות (תיקון מס' 10), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה

25/01/2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 323

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ' בשבט, (25.1.2011) בשעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק האזרחות (תיקון - ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע-2010 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב. (פ/2377) - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: פאינה קירשנבאום – מ"מ היו"ר

נינו אבסדזה

רוברט אילטוב

זאב אלקין

דני דנון

ניצן הורוביץ

ציפי חוטובלי

דב חנין

איתן כבל

אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

חמד עמאר

אברהים צרצור
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק האזרחות (תיקון - ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע-2010 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב. (פ/2377) - רביזיה
מ"מ היו"ר פאינה קירשנבאום
צהריים טובים. אנחנו פותחים דיון בנושא רביזיה.


חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה, גברתי יושבת הראש.

לטובת חברי הכנסת שלא היו בדיון הקודם, הצעת החוק הזאת מעוררת שורה ארוכה של קשיים. גם קשיים עקרוניים משפטיים וגם קשיים מעשיים. אני לא רוצה לעשות פיליבסטר. לא אציג את כל הדברים באופן רחב, אציג רק את הנקודות העיקריות. ישנן שאלות של מהי אזרחות. אזרחות איננה פרס שאדם מקבל אותו כאשר הוא מתנהג יפה ונלקח ממנו הפרס כאשר הוא מתנהג לא יפה. אזרחות היא זכות יסוד, היא חלק מאותה חבילה אינטגראלית של תכונות של אדם בחברה המודרנית. אנחנו לא יכולים לשלול אזרחות כחלק מעונש.

כל עבירה, גם אם היא עבירה קשה וחמורה כמו מעשי טרור, ראויה בוודאי לעונש חמור. לא האזרחות היא הדרך הנכונה להתמודד עם העבירה הזאת. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק בעייתית בהרבה מאוד מובנים. היא גם יוצרת קטגוריה לא כל-כך ברורה, למה אנחנו מבטלים אזרחות בגין מעשה ריגול ולא מבטלים אזרחות בגין מעשה אונס? האם מעשה אונס הוא פחות חמור? האם מעשה רצח הוא פחות חמור? האם מעשה של שוד הוא מעשה פחות חמור? למה דווקא המעשים האלה מוגדרים כמעשים המצדיקים שלילה של אזרחות?

יש בעיה נוספת בהצעת החוק הזאת, שהיא בעצם מכוונת לסוג מסוים של אזרחים. כשאנחנו שאלנו: האם, למשל, יגאל עמיר, גם הוא יזכה לביטול האזרחות בעקבות רצח ראש הממשלה, קיבלנו תשובה כנה ואמיתית מצד היוזמים שלא. הוא לא יזכה לביטול אזרחות אבל אחרים שיעשו מעשים שגם הם חמורים, כמובן, יוכלו לבטל את אזרחותם.


במסגרת הדיונים שמענו גם הסתייגות של גורמי ממשלה, כולל גורמי הביטחון. אנחנו שמענו גם הסתייגות של שירות הביטחון הכללי, שהוא בוודאי לא חשוד כגורם שמעוניין לייצר נזקים ביטחוניים מהחוק הזה כפי שהוא נמצא כרגע.

לכן, גברתי יושבת הראש, אני הצעתי לפתוח את הדיון מחדש. לא כפתיחה פורמאלית וכהצבעה אלא כדי באמת לאפשר לכנסת לשמוע יותר. אנחנו, למשל, שמענו בישיבה האחרונה על עמדת שירות הביטחון הכללי אבל לא יכולנו לשמוע נציג שלהם שיבוא לכאן ויסביר את הדברים ויציג את כל השיקולים הרבים שבוודאי עומדים מאחורי עמדתם.

ביקשתי לכן את הרביזיה הזאת כדי שנפתח את הדיון מחדש, נוכל לשמוע את הגורמים המקצועיים, המשפטיים והביטחוניים השונים באופן רציני, לפני שאנחנו מקבלים הצעת חוק כל-כך מרחיקת לכת.
היו"ר פאינה קירשנבאום
אוקיי. בואו נצביע על הרביזיה.

מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת דב חנין? אנחנו סופרים רק את חברי הוועדה.

הצבעה

בעד – 5

נגד – 7

נמנעים אין
היו"ר פאינה קירשנבאום
7 נגד, 5 בעד, הרביזיה נפלה.


אני בטוחה שכשהוועדה תדון בחוק הזה לקראת קריאה שנייה ושלישית, היא תתחשב בכל ההערות שלך.


תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:20)

קוד המקור של הנתונים