ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2011

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס' 7776210) ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה מס' 7776310)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

18.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ג בטבת התשע"א (18 ינואר 2011), שעה 11:00
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מספר 7776210) ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה מספר 7776310)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן
מוזמנים
יהודה מונסונגו, מנהל תחום בכיר, מחלקת מלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מספר 7776210) ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה מספר 7776310)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף האחרון על סדר היום אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מספר 7776210) ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה מספר 7776310).
יהודה מונסונגו
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד להציג רשימה של מוסדות שהומלצו על ידינו לעניין סעיף 46 וסעיף 61.


מדובר ברשימה מספר 7776210 המונה 14 מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 ו רשימה מספר 7776319 המונה מוסד אחד לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. המוסדות האלה נבדקו והומלצו על ידינו לקבלת הטבות המס ושר האוצר אישר את ההמלצה.


זה מגיע אליכם לאישורכם.
היו"ר משה גפני
אני רואה שיש כאן אחד שמומלץ לשנה.
יהודה מונסונגו
כן. יש מצבים שהעמותה יכולה להיות עמותה שהיא בתחילת הדרך או עמותה שיש לה קשיים מסוימים ואנחנו עוד לא יודעים איך היא הולכת להתנהל, ולכן אנחנו נותנים לה אישור זמני, מתוך רצון להקל. במקום לדחות אותה, נותנים לה אישור זמני.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את זה. בני, מה עמדת רשם העמותות?
בני למקין
לכולם יש אישור ל-2011, חוץ מאחת אבל עכשיו אני מנסה לברר אצל הרשם כדי לראות אולי החומר הוגש ואם אני יכול להריץ את זה, כי אני לא רוצה לא לעכב את זה.
היו"ר משה גפני
זה שנמצא ברשימה?
בני למקין
כן. אחד מהם. עמותה אחת בלבד.
יהודה מונסונגו
העמותה הראשונה. אני בדקתי את התיק.
היו"ר משה גפני
קרן הרצליה החדשה.
יהודה מונסונגו
כן. יש להם אישור ניהול תקין על 2010 אבל אין להם ל-2011. אני בדקתי את התיק במהלך 2010.
היו"ר משה גפני
כמה זמן ייקח לך?
בני למקין
אמרתי להם לחזור אלי תוך חמש דקות. ביקשתי אותם לראות אם הם יכולים לעשות בדיקה מהירה ולראות אם יש חומר. אני רק בדקתי במחשב ואין להם אישור ל-2011.
ציון פיניאן
זה שייך לקרן ישראל החדשה?
יהודה מונסונגו
לא. זאת קרן הרצליה.
ראלב מג'אדלה
כולם עברו בדיקות של הצעת החוק של קירשנבאום?
היו"ר משה גפני
לא.
ראלב מג'אדלה
זאת בעיה.
היו"ר משה גפני
זאת לא בעיה. למה זאת בעיה?
ראלב מג'אדלה
אנחנו כקואליציה לא יכולים לאשר.
ציון פיניאן
אם הם לא עברו, הם יעברו.
היו"ר משה גפני
כשאתה אומר אנחנו כקואליציה, היום אני מתחיל לחשוב מה זה אנחנו קואליציה ומה זה אנחנו כקואליציה.
ראלב מג'אדלה
מפלגת העבודה בקואליציה עדיין. היא עוד לא הודיעה שהיא עוזבת. נכון להיום אי נאמן.
היו"ר משה גפני
מה באמת יהיה?
ראלב מג'אדלה
לדעתי מפלגת העבודה, השמינייה, תעזוב את הקואליציה.
היו"ר משה גפני
מה יעשו הארבעה?
ראלב מג'אדלה
הרביעייה תתחיל הידברות עם הרביעייה הנוספת ואם נגיע לעמק השווה, הגענו.
היו"ר משה גפני
והשמונה יהיו באופוזיציה.
ראלב מג'אדלה
כן. אלה שרוצים לשקם, יצטרכו ללכת לאופוזיציה, ואלה שרוצים לבנות, יצטרכו להיות בקואליציה. אני אשאר אתכם בכל אופן.
ציון פיניאן
אני יודע שברשויות המקומיות יש חוק – ראש עיר תמיד נבחר מהאופוזיציה.
יהודה מונסונגו
בני, אתה רוצה שאולי ניתן להם אישור לחצי שנה?
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית אומרת שאי אפשר לאשר מי שאין לו ניהול תקין.
בני למקין
אולי נמתין חמש דקות.
היו"ר משה גפני
אנחנו ממתינים. המתנו חצי שעה ועכשיו אנחנו ממתינים עוד חמש דקות. ועדת כספים קואופרטיבית.


יש לכם תוספת כוח אדם כמו שאמרת?
יהודה מונסונגו
כן.
היו"ר משה גפני
את המכתב שלי החריף גנזתי על סמך מה שאמרת.
יהודה מונסונגו
קיבלתי עובדת אחת ועוד שני עובדים אני מקבל ב-1 בפברואר ועוד עובד אחד ב-1 במרץ. זאת אומרת, ארבעה עובדים.
ראלב מג'אדלה
כבוד הרב, אנחנו יכולים לנצל את הזמן ולעשות הידברות אתה, ציון ואני לגבי הרכב ועדת המשנה של ועדת הכספים?
היו"ר משה גפני
אין בעיה אבל תציע הצעה.
ראלב מג'אדלה
ההצעה שלי היא פשוטה. מגלי והבה, אני וציון.
ציון פיניאן
באיזה נושא?
היו"ר משה גפני
דיור במגזר הערבי. רק דיור. לא על כל הנושא של המגזר הערבי.
ראלב מג'אדלה
דיור לאוכלוסייה הערבית.
היו"ר משה גפני
כי יש כאן ועדת משנה בראשה עומד אחמד טיבי לגבי המגזר הערבי.
ראלב מג'אדלה
אבל זה לא על הדיור אלא על השירותים.
היו"ר משה גפני
זה רק על הדיור. בסדר גמור.
ראלב מג'אדלה
מגלי הוא גם אופוזיציה, מקדימה, והוא גם בן מיעוטים.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא משנה.
ראלב מג'אדלה
אנחנו בקואליציה. זה הרכב סביר.
היו"ר משה גפני
לא מדובר כאן בקואליציה ואופוזיציה. אתה יושב ראש הוועדה.
ראלב מג'אדלה
נתנו ביטוי. שלא יגידו. אנחנו צריכים להיות מספיק הוגנים בלי שהם יבקשו את זה. אני אודיע למגלי והבה.
היו"ר משה גפני
בני, אני לא מחכה יותר.
ראלב מג'אדלה
אם ציון כאן, אני יכול ללכת.
יהודה מונסונגו
נביא את העמותה בפעם הבאה. חבל על הזמן.
היו"ר משה גפני
לאן יש לך ללכת?
ראלב מג'אדלה
יש לי מה לעשות.
ציון פיניאן
עכשיו יש לכם הרבה זמן פנוי.
ראלב מג'אדלה
לא.
היו"ר משה גפני
אומר יהודה שהוא קיבל תוספות בכוח אדם לסעיף 46.
ראלב מג'אדלה
אני מסכים לרשימה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מורידים את השם ותביאו אותו ברשימה הבאה אם יש ניהול תקין.
יהודה מונסונגו
דרך אגב, זה הרבה בזכות עבודה מדהימה של סמנכ"ל כוח אדם שלנו, יוסי יהודה, שממש יצא מגדרו לעזור לנו.
היו"ר משה גפני
וגם בזכות מנהל ועדת הכספים.


אנחנו מצביעים על אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מספר 7776210) למעט עמותה לגביה אין עדיין אישור ניהול תקין.
יהודה מונסונגו
קרן הרצליה החדשה שמספרה 580347060.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

רשימה מספר 7776210 – אושרה פה אחד


אנחנו מצביעים על רשימה לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה מספר 7776310).

ה צ ב ע ה

רשימה מספר 7776310 – אושרה פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מ"ה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
מכתבך מיום כ"ט בטבת התשע"א (5.1.11)
רשימות מס'
7776210, 7776310

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:
1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:


שם העמותה
מספר

1.
עמותת תלמוד תורה הצבי קשת
580483584

2.
מרכז ליהדות בית חב"ד
580003911

3.
הסתדרות השומר הצעיר בישראל
580001659

4.
שניר חרמון שיאון – לקידום חברתי בגולן
580441327

5.
האיגוד העולמי למדעי היהדות
580046860

6.
בית הכנסת האשכנזי – שיכון ג' בני ברק
580213841

7.
בראשית לשלום
580425767

8.
קרן "שמע" באר שבע-עמותה לסיוע לילדים כבדי שמיעה
580044915

9.
ק.מ.ח קידום מקצועי חרדי
580472355

10.
הקרן לפיתוח בני ברק
580519288

11.
משמר בעלי החיים בישראל
580423895

12.
שימור וקיום מורשתו של רבי שלום שבזי-רמת הגולן
580465730

13.
הדר יוסף-גבעת זאב - אושר לשנה
580512614


2. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין


שם העמותה
מספר

1.
ישיבה ובית כנסת שערי עזרא וקרן ארוכה ומרפא – האישור החל מיום 1.7.09
580119998

קוד המקור של הנתונים