ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/01/2011

תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
21
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

17.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 409

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ב בשבט בטבת התשע"א (17 בינואר 2011), שעה 14:15
סדר היום
תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
סגנית השר, גילה גמליאל

חיים אומן, מנכ"ל הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, משרד הביטחון

עו"ד גל כהן, יועץ משפטי, משרד הביטחון

סרן אילן רויזמן, פצ"ר, סגן היועץ המשפטי, פרט, משרד הביטחון

עו"ד יעל כהן, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה

עו"ד עדנה הראל, ראש תחום, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

זמר בלונדיים, מתמחה, משרד המשפטים

רינת דנון, יועצת בכירה, לשכת סגנית השר גילה גמליאל

אבי כהן, אגף כלכלי, משרד ראש הממשלה

דני גלושנקוב, רפרנט להשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד יואב ארבל, יועץ משפטי, מינהלת שירות אזרחי לאומי, משרד המדע

מלכיאל דהן, מנהל תחום פיקוח על השירות הלאומי, מינהלת שירות אזרחי לאומי, משרד המדע

עו"ד יעל טור כספא, היועצת המשפטית, המועצה להשכלה גבוהה

נועה בינשטיין, תחום תקצוב פיזיות ומחקריות, המועצה להשכלה גבוהה

יעל אדיב, רכזת קשרי ממשל, התאחדות הסטודנטים

סתיו ארז, ראש מדור אקדמי, התאחדות הסטודנטים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2010
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, י"ב בשבט, ה-17 בינואר 2011 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2010.


מאז הצעת החוק, הגורמים הממשלתיים עובדים על הצעת החוק הזאת כבר זמן רב.
קריאה
מאפריל 2009.
סגנית השר, גילה גמליאל
לא, אפריל 2009, כבר הגשנו את זה לממשלה.
היו"ר חיים כץ
מאפריל 2009, כמעט שנתיים. מצפים שנבוא ביום אחד או בשעתיים ונאשר את התקנות. אנחנו לא עובדים אצלם ויש לנו יועצת משפטית שעברה על התקנות ויש לה הרבה שאלות. אנחנו נוציא את התקנות אחרי שכל ההערות שלא ייפתרו.
נועה בן שבת
ההערה הראשונה התייחסה להגדרה של אזור סיוע. ביקשנו להבהיר שכאשר אנחנו מדברים על אזור סיוע, מה שהוחלט על ידי הממשלה בהחלטת ממשלה שעברה, דרך האישור הקבועה.
היו"ר חיים כץ
לגבי אזורי סיוע, מה שהממשלה החליטה, זה מה שיהיה.
נועה בן שבת
נכון, ודאי, אבל היא צריכה לעבור את אותו מסלול שקבוע בסעיף 7(א) לחוק שהוא בעצם מדבר על מסלול של הצעה בדרך מסוימת, אישור של הוועדה.
סגנית השר, גילה גמליאל
כבר אישרנו בוועדה.
נועה בן שבת
אבל החלטה שתחליף אותה או אזור סיוע נוסף עליו החליטה הממשלה, כמובן זה צריך להיות לפי סעיף 7(א) לחוק. מבקשים שהסיפא תחול על כל חלקי הארץ.
היו"ר חיים כץ
בוועדה הזאת מדברים מסודר, עובדים מסודר ולא מתפרצים. אף אחד לא מדבר אם הוא לא מקבל רשות דיבור.
נועה בן שבת
זאת הערה ראשונה. אנחנו מבקשים להבהיר את זה בנוסח כי אני מבינה שאין על זה מחלוקת.
יעל כהן
אין מחלוקת.
היו"ר חיים כץ
אתם תנסחו?
יעל כהן
אנחנו ננסח. גם ככה הפנינו לסעיף 7(א) לחוק, ואם תרצו שנתקן את הנוסח כך שזה יהיה עוד יותר ברור, נעשה זאת.
היו"ר חיים כץ
אבל אין כאן מחלוקות.
יעל כהן
הרבה מהדברים הם רק עניין של נוסח.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן לוקח לכם לנסח?
יעל כהן
אנחנו מקווים שזה עניין של ימים ספורים.
היו"ר חיים כץ
איך נאשר את זה אם לא תנסחו? למה ימים ספורים ולמה לא יום אחד?
יעל כהן
את ההערות קיבלנו אתמול.
נועה בן שבת
אמנם לפנות בוקר, אבל אתמול.
יעל כהן
כן. בלילה שבין מוצאי שבת לראשון. לתקנות האלה שותפים שישה משרדים, בנוסף לוועדה הנכבדה, וחלק מההערות הן ניסוחיות וחלק הן לא ניסוחיות. אני לא יכולה להתחייב על יום אחד, אבל אני יכולה להתחייב על מהירות.
היו"ר חיים כץ
התקנות הניסוחיות שאין עליהן מחלוקות, עליהן אני לא רוצה לדון. מה שאין מחלוקת, אתם תשבו, עורכי הדין, ותנסחו. נדבר על המחלוקות. יש הרבה מחלוקות?
נועה בן שבת
די הרבה.


הנושא הבא עליו שאלנו הוא הנושא של לימודים לתואר בוגר. בסעיף 1, בסוף ההגדרות, יש הגדרה של תואר בוגר. כמובן זה בסמכות לקבוע איזה תארים נכנסים, אבל רציתי להבהיר שאנחנו מדברים על תואר בוגר בלבד ולא שום סוג של לימודי תעודה.
היו"ר חיים כץ
מה זה תואר בוגר?
יעל כהן
תואר ראשון.
סגנית השר, גילה גמליאל
אין תארים אחרים במועצה להשכלה גבוהה. כתוב לפי סעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, כך שזה לא נתון לשום פרשנות אחרת.
נועה בן שבת
בסדר. לגבי תקנה 2. יש כאן למעשה שתי תקנות עיקריות. תקנה 2 עוסקת במצב שבו תלמיד לומד במוסד להשכלה גבוהה שנמצא באזור סיוע ועל כך שהוא לומד במוסד באזור סיוע, הוא מקבל מענק נוסף או מענק מיוחד. זאת תקנה 2. תקנה 3 עוסקת בתלמידים שהם מתגוררים באזור סיוע ומקבלים מענק בגלל שהם מתגוררים באזור סיוע, ולא משנה באיזה מוסד הם לומדים. זה בעצם המבנה העיקרי ולכן יש כאן הבדל בין שתי התקנות.


בתקנה 2 רצינו להבין איך פועל המנגנון. כבר בחוק הקיים היום חייל משוחרר יכול להשתמש בכספי הפיקדון.
סגנית השר, גילה גמליאל
זה בנוסף לפיקדון.
נועה בן שבת
הוא יכול להשתמש בכספי הפיקדון ללימודים להשכלה גבוהה ורצינו להבין איך זה מבוצע. אני חוזרת על זה כאן כי אני חושבת שיכול להיות שהדברים לא היו מובנים.
סגנית השר, גילה גמליאל
זה כתוב במפורש.
היו"ר חיים כץ
גילה, את יושבת בתוך החוק הזה הרבה מאוד זמן, אבל יש כאן אנשים שלא יושבים כמוך והם צריכים להבין. תני לה לסיים את הדברים ואחרי כן, אם יש לך משהו להעיר, את תעירי ותדברי.
נועה בן שבת
למעשה אנחנו מדברים על מצב, ולפי מה שהוסבר לי התקנות האלה באות ומאפשרות לקבל סיוע נוסף לכספי הפיקדון. מעבר למענק שכל חייל צבר בגין שירותי, הוא בעצם יקבל את אותו מענק נוסף אבל בתוך חשבון הפיקדון. הסכומים יגיעו לתוך חשבון הפיקדון.
היו"ר חיים כץ
ואז הוא ינצל גם את הפיקדון וגם את זה.
נועה בן שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
או חלק.
נועה בן שבת
למעשה הוא יוכל לנצל את כספי הפיקדון מראש לתשלום שכר הלימוד ואחר כך לקבל החזר על הכספים האלה. האם זה נכון?
סגנית השר, גילה גמליאל
אני מוכנה לפשט את זה על מנת שזה יהיה ברור. כל חייל משוחרר, יש לו את הפיקדון. בנוסף לזה הוא יקבל תשלום על שנת הלימוד. מה שקורה היום, מכיוון שאנחנו כל כך באיחור מפתיחת שנת הלימודים, אם הוא מימש את הפיקדון, אותו חייל שכבר התחיל ללמוד באוקטובר, את הכסף הזה יחזירו לתוך הפיקדון ובזה הוא כבר זוכה ויהיה לו עוד את האקסטרה בתוך הפיקדון. זה מה שהובהר לגבי הנקודה הזאת.


מעבר לזה, אלה ששילמו את שכר הלימוד, יקבלו החזר על בסיס השוברים שהם יציגו על תשלום. כאן הסכום יהיה על בסיס תשלום שהם כבר שילמו במהלך השנה האחרונה.
היו"ר חיים כץ
עד איזו תקרה?
סגנית השר, גילה גמליאל
שנת לימוד אחת.
נועה בן שבת
9,521 שקלים חדשים. זה לנושא הזה.


הניסוח כאן מצומצם למצב שבו שכר לימוד ששילם התלמיד לאותו מוסד כאשר למעשה חלק ממסגרות ההכוון מציעות היום לחיילים מלגות למימון שכר הלימוד שלהם.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אנחנו לא באים להרוויח כסף. אנחנו באים לתת לבן אדם שנת לימוד. עלה לו יותר זול, יותר זול. יש לו תקרה.
סגנית השר, גילה גמליאל
אם הוא מקבל מלגת מחייה, אין לנו בעיה עם זה, באהבה, אבל הוא יצטרך לקבל את ההחזר על בסיס מה שהוא משלם.
נועה בן שבת
זה לגבי שתי התקנות, תקנה 2 ותקנה 3.


יש כאן הגדרה כאשר אנחנו מגיעים לזכאות לתלמידים שלומדים במוסד. אני מדברת על תקנה 2(א)(1). משרת שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון במשך תקופה כמפורט להלן. אנחנו מדברים כאן על שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון. כאן אנחנו מדברים על מספר מצומצם. אנחנו מוציאים החוצה את מי ששירת.
סגנית השר, גילה גמליאל
דיברנו על שירות מלא.
נועה בן שבת
מי ששירת שירות מלא במשמר הגבול, במשטרה, בשירות בתי הסוהר.
סגנית השר, גילה גמליאל
כולם כלולים בהגדרה.
נועה בן שבת
הם לא כלולים בהגדרה, כי זה שירות סדיר. בגלל ההבחנה בין האופן שזה מוגדר כאן לבין איך שחוק חיילים משוחררים מנוסח.
היו"ר חיים כץ
נועה, את שומעת כאן את נציגי משרד המשפטים שאומרים שהמגמה היא לגבי כולם. זאת אומרת, מדובר בניסוח.
קריאה
הם כולם בפנים.
היו"ר חיים כץ
היא היועצת המשפטית של הוועדה ולא אתם. אתה אני נפגש ולה אני כפוף ולא אליכם. אם אתם אומרים שהכל בסדר, היא שמחה. צריך להיות ניסוח והגדרנו שיהיה ניסוח.
נועה בן שבת
למעשה יש כאן גם תקופת שירות מינימאלית. תקנה 2(א)(1)(א) ו-(ב). משך שירות מינימאלי לחייל שהשתחרר כלוחם לעומת חייל שהשתחרר משירות אחר. בעצם ההבדלים בתקופה הם הבדלים מאוד מינוריים אבל למרות זאת יש הבחנה בין שני הסוגים של החיילים וחסר כאן סוג חיילים שנמצא בחוק, תומך לחימה. הוא נמצא בחוק לעניין גובה המענק. נכון שכאן אין הבדל לעניין גובה המענק, אבל בכל זאת יש כאן מצד אחד הבחנה.
היו"ר חיים כץ
בהגדרות? למה לא הכניסו תומכי לחימה?
גל כהן
מלכתחילה רצינו שתהיה הבחנה כמו בחוק העיקרי, בין לוחמים, תומכי לחימה ומשרתי שירות אחר, אבל מסיבות של דינאמיקה בין המשרדים זה לא יצא לפועל. בסופו של דבר קבענו הבחנה בין לוחמים לבין מי שאינו לוחם. זה מה שנקבע בסופו של דבר.
היו"ר חיים כץ
תומך לחימה זה לא מספיק טוב?
גל כהן
אנחנו היינו שמחים אם הייתה הבחנה.
היו"ר חיים כץ
מי מפריע לכם?
גל כהן
משרדים אחרים.
היו"ר חיים כץ
מי אלה המשרדים האחרים?
גל כהן
הייתה דינאמיקה.
היו"ר חיים כץ
לא יודע מה זה דינאמיקה. כאן בוועדה אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד.
גל כהן
אנחנו נשמח אם יהיה משרתי שירות אחר.
היו"ר חיים כץ
למי זה מפריע כאן?
סגנית השר, גילה גמליאל
מי התנגד?
גל כהן
משרד האוצר.
סגנית השר, גילה גמליאל
מה הבעיה של משרד האוצר לגבי הסעיף הזה? לגבי משך השירות?
דני גלושנקוב
אני לא בקיא בפרטים של כל הנושא.
היו"ר חיים כץ
אז למה שלחו אותך לכאן?
דני גלושנקוב
אני אחראי על החוק מבחינת כל נושא מערכת ההשכלה הגבוהה.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אנחנו רוצים לקדם את החוק הזה ואנחנו מחכים לתשובה ממשרד האוצר, אבל אתה אומר לי שאתה לא יודע לתת תשובה.
דני גלושנקוב
אני מתאר לעצמי – גל, תקן אותי אם אני טועה – שהדיפרנציאציה שרצו לעשות הייתה דיפרנציאציה תוספתית ולא בתוך המסגרת התקציבית שנקבעה לחוק הזה.
גל כהן
הם לא היו מוכנים שחיילים ששירתו פחות ארוכה יקבלו כמו חיילים ששירתו את המקסימום.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא מדבר על התקופות אלא אתה מדבר על הגדרת החייל.
גל כהן
אנחנו דיברנו בהתחלה גם על גובה המלגה שיקבל לוחם, תומך לחימה או אחר. על זה ויתרנו מלכתחילה וירדנו מזה. אחר כך דיברנו על משך השירות.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר על ההגדרה, להכניס תומך לחימה כמו לוחם.
גל כהן
האמת שזה לא משנה לנו.
סגנית השר, גילה גמליאל
אז מה הבעיה?
יעל כהן
הוויכוח הוא בין 34 חודשים ל-35 חודשים?
גל כהן
34 חודשים שיהיה לוחם ותומך לחימה ו-35 חודשים יהיה משרת אחר. בסדר?
דני גלושנקוב
אם יש כאן יציאה מהנוסח שכרגע מוגש לוועדה, ההצעה הזאת תצטרך לחזור לדיון בממשלה, בין כל אנשי המקצוע.
היו"ר חיים כץ
שהיא תחזור לדיון בממשלה. קודם כל, אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.
דני גלושנקוב
אתה ביקשת ממני להתייחס.
היו"ר חיים כץ
לא. זה היה קודם, אבל אין לך זכות כל הזמן. אם זה צריך לחזור לממשלה, בסדר. לא קרה כלום.
סגנית השר, גילה גמליאל
אבל זה אינטרס של האוצר.
היו"ר חיים כץ
לא קרה כלום. ממש לא קרה כלום.
סגנית השר, גילה גמליאל
תבדוק מה היה הסעיף שהיה להם קריטי ואז תציג אותו. אולי נגן עליך, אבל זה לא משהו שאני יכולה עכשיו.
אבי כהן
אגף כלכלי, משרד ראש הממשלה. אני אסביר מה עומד לנגד משרד האוצר. מה שקורה זה שמלכתחילה קבענו בתקנות ש-35 חודשים מזכים כל חייל בהתחלה בדבר הזה. זאת אומרת, גם אם אתה משתחרר שבועיים-שלושה לפני – וזה דבר שקיים בצבא – אתה זכאי לקבל. היו דיונים ובמשך השיחות אמרו שגם לוחמים.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להבין ולכן אשאל אותך שאלה. אני באתי לשרת 36 חודשים. למה אני לא משרת 36 חודשים?
גל כהן
ביוזמת הצבא אתה משרת פחות.
היו"ר חיים כץ
הצבא אומר שזה תומך לחימה או לוחם, גר במקום כלשהו, מגיע לו, אני אשחרר אותו חודש יותר מוקדם, הרווחנו 10,000 שקלים ונמנע ממנו את התשלום ללימודים.
אבי כהן
לא, זה לא ימנע ממנו.
היו"ר חיים כץ
למה לא ימנע? הוא משרת חודש פחות והוא לא יקבל את הכסף.
אבי כהן
הוא יקבל. עכשיו הוא יקבל. לכן מלכתחילה הורדנו במקום 36 חודשים ל-35 חודשים. זה כולם. גם אם אתה משתחרר חודש לפני כן, אתה זכאי לקבלן.
היו"ר חיים כץ
ואם אני משרת 34 חודשים?
אבי כהן
אני אסביר. אז באו ואמרו שהלוחמים – שזאת אוכלוסייה יחסית קטנה במערך הצבאי – משתחררים יותר מחודש, בדרך כלל יש להם כל מיני דברים והדינאמיקה אומרת שהם משתחררים בין חודש לחודשיים. הסכים משרד האוצר לגבי לוחמים לרדת ל-34 חודשים, מה שלא ראו בתומך לחימה.
היו"ר חיים כץ
אחרי 34 חודשים הוא לא קם והולך. תומך לחימה, זה לא עסק פרטי שהוא אומר שהוא שירת 34 חודשים, מספיק לו והוא הולך הביתה. הוא לא הולך הביתה, נכון? בא הצבא ואומר לו שהוא לא צריך אותו יותר. הוא אומר שהוא לקח אותו לשירות של 36 חודשים, אבל החליט שאחרי 34 חודשים שולחים הביתה ולא ישלמו לו. למה? תשאיר אותו עוד חודש. זה לא סביר.


אני הגשתי הצעת חוק שלשמחתי עברה שחייל שנפצע במלחמה ושוחרר בגלל הפציעה, אחרי שנה אמרו לו שהוא יקבל את החלק היחסי של מענק השחרור, וזה עבר למענק מלא.
אבי כהן
אני מסכים אתך לחלוטין.
היו"ר חיים כץ
אין הבדל בין לוחם לתומך לחימה, במיוחד שהצבא משחרר אותו כי הצבא רוצה לחסוך כסף. אם אנחנו עושים חוק, הוא רק בשביל לחסוך כסף.
אבי כהן
מבחינתם זה כסף חיצוני. אני לא חושב שזה ייתן להם משהו בחסכון כספי.
היו"ר חיים כץ
אז למה האוצר צריך לנצל את זה? שלא ישחררו אותם. שיתאם עם הצבא שלא ישחררו אותם.
אבי כהן
נכון. זה הפתרון.
יעל אדיב
התאחדות הסטודנטים הארצית. אנחנו רצינו להכניס לדיון בתקופות שירות מקוצרות את הנושא של חיילים שמתנדבים לשירות.
היו"ר חיים כץ
זאת כבר הרחבה גדולה. זה תפסת מרובה לא תפסת.
יעל אדיב
השאלה היא למה הם לא זכאים.
היו"ר חיים כץ
כי כך החליטו בממשלה. שמו תקציב מסוים ורצו בתוך התקציב הזה להכניס מקסימום אנשים.
יעל אדיב
אנחנו מאמינים שאם יש כאן זכאות לשירות לאומי שמשרתים פחות, אז גם חיילים וחיילות שמתנדבים לצבא, בכל מקרה צריכים להיכנס לדבר הזה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו חושבים שגם מי שבירושלים צריך להיות כאן אבל הוא בחוץ.
נועה בן שבת
הם אומרים שהם היו הולכים לשירות לאומי אבל הם התנדבו לצבא ובכל זאת הם יוצאים נפסדים לעומת מי שמשרת בשירות לאומי.
קריאה
לוחם ותומך לחימה ביחד. הם שלחו את הנציג שלא יודע שזה סוכם. תומכי לחימה, אלה תומכות לחימה במרבית המקרים.
היו"ר חיים כץ
תומכות לחימה זה לא 34 חודשים. הן משרתות פחות.
נועה בן שבת
לנשים יש 22 חודשים.
סגנית השר, גילה גמליאל
אין בעיה. זה אושר.
גל כהן
אם אנחנו מדברים מהותית, אנחנו מלכתחילה רצינו שכל החיילים יזכו להטבה הזאת אם הם משרתים 34 חודשים.
היו"ר חיים כץ
גם אנחנו רצינו, אבל אתה יודע, תפסת מרובה לא תפסת. באה הממשלה והקציבה סכום.
סגנית השר, גילה גמליאל
השר שלך חתם על זה. אתה מייצג אותו כרגע ולא אותך.
היו"ר חיים כץ
גילה. את רוצה להיות רגועה?
נועה בן שבת
שאלנו לגבי אחוזים, אבל אני לא נכנסת לזה כי אני רואה שיש כאן הסכמות לגבי הנושא הזה של השירות.


אנחנו מדברים על הסייג הקבוע בתקנה 2(א)(2), בעמוד 2 לנוסח. כתוב: כל אחד מהאמורים ששוחרר על ידי הגורם המוסמך לכך כדין לפני תום התקופה מחמת פציעה או פעילות מבצעית או הוכר על ידו כמשוחרר זכאי לעניין זה.


זה לא החוק של חבר הכנסת חיים כץ כי החוק של חבר הכנסת חיים כץ מדבר על כל שחרור מחמת נכות. כאן אנחנו מדברים על נכות רק מחמת פציעה מבצעית.
היו"ר חיים כץ
גם בחוק שלנו.
סגנית השר, גילה גמליאל
גם בחוק של חיים.
היו"ר חיים כץ
גם בחוק. זה אותו הדבר.
סגנית השר, גילה גמליאל
לקחנו את החוק של חיים והלבשנו אותו כאן.
נועה בן שבת
מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים. זה לא בהכרח רק אימון אלא זה יכול להיות גם במהלך השירות, למשל בעת יציאה לחופשה או חזרה מחופשה.
היו"ר חיים כץ
לא יקבל. אין שום עניין. זה יותר מצומצם, אנחנו יודעים. המגמה הזאת היא לתת לאנשים שהם לוחמים, תומכי לחימה, גרים באזורים מסוימים ושעומדים בקריטריונים מסוימים. אנחנו רוצים לתת לכולם. אני רוצה לתת לבן שלי מרצדס אבל אני לא יודע לתת לו את זה.
נועה בן שבת
כל עוד יודעים שזה יותר מצומצם ממה שקבוע בחוק כולו, זה בסדר.


יש כאן עוד אפשרות שגם הגורם המוסמך הכיר את אותו משוחרר כמשוחרר זכאי לעניין סעיף זה. זאת אומרת, אנחנו מעבירים לגורם המוסמך בצבא את האפשרות לקבוע האם אדם ששוחרר לפני שהוא הגיע ל-34 חודשים נניח, האם הוא יקבל את הזכאות.
היו"ר חיים כץ
למה הוא שוחרר?
נועה בן שבת
אינני יודעת מה הסיבה, אבל אנחנו משאירים את כל האפשרות.
היו"ר חיים כץ
הקריטריון, כרטיס הכניסה למגרש הוא שירות של 34 חודשים לפחות. בזה הוא קנה את הכרטיס. 33 חודשים, אין לו כרטיס.
נועה בן שבת
אבל אומרים ש-33 יהיה לו כרטיס אם הוא נפצע או אם הגורם המוסמך יכיר בו כזכאי לעניין זה.
היו"ר חיים כץ
אם הוא נפצע בפעילות תומכת לחימה.
נועה בן שבת
זה מצב אחד שהוא נפגע בפעילות מבצעית נניח. מצב אחר זה שהוא שוחרר לפני הזמן, אחרי שלושים חודשים ואומרים לו ששולחים אותו הביתה אבל שידע שבכל זאת הוא זכאי וכי שומרים לו את הזכאות.
היו"ר חיים כץ
יש אנשים מוגדרים. בנוסף לאנשים המוגדרים, אם הצבע יחליט שיש עוד 1, 2, 3, הוא ייתן להם. בהגדרה, אלה שמוגדרים.
נועה בן שבת
מי אמר שזה לא יהיה שרירותי? זה הרי שרירותי.
היו"ר חיים כץ
בואי נגיד שאנחנו מורידים את זה. את שמחה?
נועה בן שבת
אני ודאי לא שמחה, אבל אני חושבת שצריך לקבוע איזה שהם שיקולים או נימוקים או הצדקות.
היו"ר חיים כץ
גם כך הם עובדים על זה שנתיים. אם הם ילכו בדרך של עורכי הדין, זה כמו המקרה של ההוא שנסע לחוץ לארץ והבן שלו גמר לו את העבודה. אנחנו לא רוצים לפתור את הכל ולעשות את הכל מושלם כי אחרת לא יהיה לנו מה לחוקק. אנחנו נעשה את זה, נעשה תיקוני חקיקה ורוצים להתחיל את זה.
נועה בן שבת
אבל יצאו לנו חיילים שהשתחררו לפני הזמן.
היו"ר חיים כץ
למה השתחררו לפני הזמן?
נועה בן שבת
אני לא יודעת, אבל אנחנו לא אומרים שום דבר על זה.
סגנית השר, גילה גמליאל
אנחנו לא רוצים לעודד שיצאו לפני הזמן.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה שיצאו לפני הזמן.
סגנית השר, גילה גמליאל
אנחנו רוצים שיסיימו שירות מלא.
היו"ר חיים כץ
הצבא לא לארג' כזה גדול וכל בוקר הוא נותן ואנחנו בולמים. אני חושב שכאן בוועדה עבר החוק של אלמנות צה"ל ולא ראיתי אותם לארג'ים והם לא לארג'ים בכלום.
נועה בן שבת
ההגדרה של שירות לאומי. פסקה (2) באותו סעיף. בפסקה (א)(2), שם יש שני נושאים – את מי ששירת שירות לאומי ומי ששירת שירות אזרחי. כאשר אנחנו מדברים על שירות לאומי, גם סעיף קטן (ב) מתייחס לשירות לאומי. בעצם סעיף קטן (א) אומר שהסכום המירבי יינתן למי ששירת לפחות 23 חודשים בשירות לאומי. סעיף קטן (ב) אומר שמי ששירת בשירות לאומי 12 חודשים, שזאת התקופה המינימאלית הנדרשת לשירות לאומי, יוכל לקבל מחצית מהסכום. השאלה למה אנחנו לא מאחדים את כל ההתייחסות לנושא השירות הלאומי לאמירה אחת. מי ששירת 23 חודשים לפחות, יקבל את מלוא הסכום, ומי ששירת את התקופה המזערית, יקבל פחות.
היו"ר חיים כץ
למה את חושבת שהם עושים את זה?
נועה בן שבת
אני לא יודעת, אבל אני חושבת שזה מבלבל וגם לא נותן את מלוא התמונה.
היו"ר חיים כץ
כאן את אומרת שזה עניין של ניסוח, אז תכניסו את זה בניסוח בשורה אחת.
נועה בן שבת
אני חושבת שנכון יותר להתייחס לדברים האלה כמקשה אחת. הוסבר לי גם למה באמת שירות לאומי, שירות התנדבותי, ובאמת התקופה המזערית היא 12 חודשים.
יעל כהן
המחלוקת כאן היא ממש לא מהותית. אם מבחינת נוסח אתם רוצים, טוב.
היו"ר חיים כץ
כן, אנחנו רוצים.
יעל כהן
בסדר אבל אין כאן משהו מהותי.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אלה ניסוחים.
סגנית השר, גילה גמליאל
עכשיו הניסוח ייקח להם עוד שנתיים.
היו"ר חיים כץ
לא. הם ינסחו את זה מהר.
סגנית השר, גילה גמליאל
אם אפשר, תגביל בזמן.
נועה בן שבת
גם השירות הלאומי וגם השירות האזרחי, אנחנו מדברים על אפשרות לחריגים. אנחנו מדברים על משך שירות אזרחי ומשך התקופה הנדרשת לפי חוק קביעת שירות לתלמידי ישיבות. מדוע לא ננקבת כאן התקופה?
היו"ר חיים כץ
כי החוק קובע את זה.
יעל כהן
זה יכול גם להשתנות.
סגנית השר, גילה גמליאל
הלוואי שיגדילו להם את זה לשנתיים.
יעל כהן
זאת הפניה לשירות שקיים ומעוגן בחוק, כולל תקופתו. אנחנו לא רוצים להתגבר על זה. אנחנו מפנים לקיים.
אברהם מיכאלי
אלה תקנות. את לא מתגברת על חוק.
נועה בן שבת
את אומרת שבגלל שאני לא מקצרת להם את התקופה אלא אני נותנת להם תקופה במלואה, רק מי ששירת את התקופה במלואה. בסדר.
אברהם מיכאלי
כפי שהחוק קבע.
נועה בן שבת
יש כאן גם פטור למי ששוחרר לפני תום התקופה מטעמי בריאות ובלבד שישלים שני שליש מהתקופה הנדרשת.


תקנה (2)(ג) קובעת שהמוסד להשכלה גבוהה בו מדובר, שנמצא באזור סיוע ובשל כך התלמידים בו יזכו למענק, הוא לא כולל אוניברסיטאות שנמצאות באזורי סיוע, למעט אם מדובר – אני מניחה – בשלוחה של אוניברסיטה בעיר אילת. כאן השאלה מדוע האוניברסיטאות, נגרע חלקן. האוניברסיטה היחידה שכרגע היא באזור סיוע היא אוניברסיטת בן-גוריון. בתקנה (ג) יש סייג שתלמיד שבחר ללמוד במוסד להשכלה גבוהה, באוניברסיטה שנמצאת באזור סיוע, לא יוכל ליהנות מהמענק אלא אם כן הוא לומד בשלוחה של האוניברסיטה שנמצאת בעיר אילת. השאלה מדוע נקבעה ההוראה הזאת.
היו"ר חיים כץ
על זה בחוק רבנו ודנו ועכשיו אנחנו באים לתקנות.
נועה בן שבת
זה לא בחוק.
סגנית השר, גילה גמליאל
זה היה בחוק.
היו"ר חיים כץ
זה עניין של כסף.
סגנית השר, גילה גמליאל
זה בחוק הראשי.
אברהם מיכאלי
אני רוצה לתת לאוניברסיטאות, אבל אין לי כסף.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא באים לתקן את החוק אלא לקבוע תקנות ואיך נפעיל אותן.
נועה בן שבת
יש סעיף בחוק?
יעל כהן
בחוק יש הסמכה לקבוע את סוגי המוסדות והנושא הזה אכן נדון בהרחבה בממשלה מתוך מחשבה שזה יהיה במסגרת החוק הזה, אבל בסופו של דבר הוא לא היה במסגרת החוק, אבל זה נדון בהרחבה בממשלה.


אני מציעה שאחרי כן נאפשר למועצה גבוהה להשכלה להשלים, אם תרצו. כיום יש באזורי הסיוע, כפי שהוכרו עד עכשיו, אוניברסיטה אחת ויש עוד מוסד אחד שהוא בתהליך הכרה, באריאל, ויש גם פעילות של האוניברסיטה הפתוחה שמפוזרת בכל הארץ וכמובן גם באזורי הסיוע.


התפיסה שעמדה ביסוד ההחרגה של האוניברסיטה היא שיש מעט אוניברסיטאות יחסית, ורק אחת כיום ממש באזור הסיוע, ואם ניתנת ההטבה גם באוניברסיטאות, זה ייצור עיוות בשיקולי הבחירה של התלמידים וזה יפגע גם בשוויון בין האוניברסיטאות, מה גם כך שלאוניברסיטאות יש אטרקטיביות גבוהה. לכן הממשלה החליטה, אחרי דיון די רציני בנושא, שזה לא יחול על אוניברסיטאות בכלל עם ההחרגה של אילת.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות דבר כזה?
יעל כהן
השאלה היא האם אחרי דיון רציני?
היו"ר חיים כץ
כן. טוב, אל תגיבי.
סגנית השר, גילה גמליאל
זאת כבר לא שאלה משפטית אלא שאלה של מדיניות ואני לא מבינה למה דנים בזה כאן.
נועה בן שבת
נוצר כאן אי שוויון.
היו"ר חיים כץ
המועצה להשכלה גבוהה.
יעל טור כספא
למעשה המטרה הייתה לעודד סטודנטים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורים שבוחרים לעודד את הלימודים בהם. המטרה הייתה לעודד סטודנטים להירשם למוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל מה את מחדשת לנו?
יעל טור כספא
באוניברסיטאות אין צורך לעודד. אוניברסיטת בן גוריון עוברת את מכסת הסטודנטים שלה.
היו"ר חיים כץ
איפה יש עוד בעיות מהותיות?
נועה בן שבת
מאוד קשה לי להבחין בין המהותי ללא מהותי ואני מתנצלת. בגלל לחץ הזמן קשה מאוד להתמקד.
היו"ר חיים כץ
היכולות שלך הן כאלה גבוהות, שבקלות את יכולה לאתר מה מהותי ומה לא מהותי.
נועה בן שבת
יש כאן נקודה מאוד מהותית שאני יכולה לקפוץ אליה אבל אני חושבת שאחרי כן כדאי לחזור לנושאים.


אם אנחנו עוברים לתקנה 3, תקנה 3 מדברת על סטודנטים שמתגוררים באזורי סיוע והיא לא קובעת את הזכאות מראש אלא היא אומרת שחלק מהזכאויות תלויות בכך – למשל, אני מפנה לתקנה 3(א)(3)(א), מימון השתתפות בשכר לימוד במכינה במוסדות להשכלה גבוהה בהם ילמדו משוחררים זכאים המועמדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה שייבחרו בהתאם לתבחינים שייקבעו בכללים כאמור בתקנת משנה (ב), שאלה אותם כללים שייקבעו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק.


למיטב הבנתי התקנות האלה נועדו לקבוע את התבחינים. זאת אומרת, נועדו בין השאר לקבוע לא את התבחינים המפורטים אבל לקבוע את השיקולים לפיהם ייבחרו התלמידים. הרי אם התקנות האלה לא נותנות לנו את כללי הזכאות, אפילו לא בראשי פרקים, הם לא עשו את מה שהם צריכים כי התקנות האלה נועדו גם לקבוע את המוסדות וגם לקבוע כל מיני תנאים, אבל גם לקבוע למשל התחשבות בתנאים הסוציאליים-חברתיים של התלמיד. זה בהוראה המסמיכה בחוק. אם זה לא נמצא כאן בתקנות ודוחקים את זה לכללים משניים שייקבעו, אנחנו בעצם חוטאים למה שדרש מאתנו המחוקק.
גל כהן
זה נכון שהחוק מפנה לדבר הזה, אבל בחלק מהקריטריונים הסוציו-אקונומיים מנחים אותנו כבר היום בתנאים לקבלת סיוע נוסף מהקרן ואותם תנאים אנחנו מתכוונים להפעיל גם במקרה הזה. דברים ספציפיים שיצטרכו לקבוע קריטריונים לגביהם, ייקבעו קריטריונים אבל אני לא חושב שהם צריכים להיות בתקנות.
סגנית השר, גילה גמליאל
הייתה ועדה שאת לא מודעת לה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי והם במשך מספר חודשים מאוד גדול שגזל מזמננו מהחוק, דנו ואלה ההמלצות שלהם לגבי כל הסוגיות שאת מדברת עליהן והחוק גם כיוון להתייחס להיבטים האלה.
נועה בן שבת
זה לא פוטר את התקנות האלה מלקבוע למשל שהקריטריון הסוציאלי-חברתי או הקריטריון של הכנסת המשפחה או המבנה המשפחתי, לא ברמה של מי שיש לו ארבעה ילדים ומי שיש לו הכנסה מתחת לסכום מסוים, אבל הקריטריונים בגדול, ראשי הפרקים, צריכים להיות כאן בתקנות והם לא יכולים להידחק כי התקנות גם לפי סעיף 7א(ד) לא נועדו, אלה תקנות ליישום והם לא ראשי פרקים.
חיים אומן
אני מנכ"ל הקרן וראש האגף לחיילים משוחררים. קריטריונים שמנחים היום את הוצאת התקציב מהקרן לסיוע נוסף, הם פרמטרים שנקבעים בתוך הנהלת הקרן.
היו"ר חיים כץ
למה זה לא כתוב בתקנות?
חיים אומן
לא צריך מכיוון שיש קריטריונים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא צריכים לדעת אותם?
חיים אומן
אני כבר אומר אותם. הם רשומים ברשומות. זה הולך לפי הכנסה נפש, וזה כל הסיפור. זה הולך לפי הכנסה לנפש כאשר הנהלת הקרן יכולה לקבוע בשלב מסוים אם היא רוצה להעלות את זה או להוריד את זה. זה בדיוק המנדט של הנהלת הקרן.
היו"ר חיים כץ
לקבוע אם זה 1,600 שקלים במקום 2,000 שקלים?
חיים אומן
נכון.
נועה בן שבת
זה ודאי המנדט של הקרן, אבל התקנות האלה צריכות לתת ביטוי לזה שבין תנאי הזכאות יהיה גם המצב הכלכלי-החברתי למשל ומה זה המצב הכלכלי-החברתי.
היו"ר חיים כץ
גילה, בכוח התקנות לא יעברו. יהיה כאן דיון ממצה ואנחנו נדע הכל מ-א' ועד ת'. שום דבר לא יעבור בכוח.
נועה בן שבת
אם נסתכל בחוק, בסעיף 7א(ג)(1), אנחנו מדברים על תנאי הזכאות הנדרשים. אנחנו צריכים לפרט כאן את תנאי הזכאות ואומרים שתנאים, יכול שייקבעו בהתחשב במצבו הכלכלי-החברתי של החייל המשוחרר. אין כאן מילה וחצי מילה על מצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר, לא אומרים על זה לא כלכלי, לא חברתי, לא משפחתי ולא משהו אחר. הכל חסר כאן מתוך התקנות ואי אפשר לדחוק את זה לתבחינים שוליים כי בעצם התקנות האלה אמורות לבטא בתקנות, לא בהוראות פנימיות, מה הם הכללים, מה הם התנאים העיקריים. ברור שהשאלה אם זה 2,000 שקלים או 1,600 שקלים, ארבעה ילדים או חמישה ילדים, זה אתם תקבעו בהנהלת הקרן ולא מצפים שזה יהיה בתקנות, אבל זה שזה קריטריון שהסטודנטים ייבחרו לפי השיקול הזה, זה צריך להיות בתקנות.
חיים אומן
אני מנסה גם בראייה המשפטית. יש לי גם את התואר הזה.
סגנית השר, גילה גמליאל
אתה לא עורך דין.
חיים אומן
יש חוק קליטת חיילים משוחררים ויש תקנון. כל זה נגזר בעצם מחוק קליטת חיילים משוחררים.
היו"ר חיים כץ
אז למה זה לא מפנה?
סגנית השר, גילה גמליאל
זה כן מפנה.
נועה בן שבת
סעיף 7א הוא סעיף חדש בחוק הזה והוא ייכנס לתוקפו עם כניסתן לתוקף של התקנות האלה. הסעיף הזה מחייב לקבוע את כללי הזכאות בתקנות ובין השאר הוא מציע להתחשב גם במצבו הכלכלי-חברתי. אז להביא בחשבון, לומר שהסטודנטים ייבחרו לא סתם, לא באמירה כללית בהתאם לכללים ותבחינים אלא בהתחשב במצבם הכלכלי בהתאם לתבחינים. בוודאי שיהיו תבחינים, בוודאי שאנחנו לא נקבע כאן בתקנות 4,000 שקלים או 2,000 שקלים, אבל את הקריטריון הזה, החברתי-כלכלי, צריך לפרט כאן בתקנות.
יעל כהן
אם אפשר להגיב גם בהיבט המשפטי. בסעיף 7א יש את סעיף קטן (ג) שמדבר על תקנות ואת סעיף קטן (ד) שמדבר על כללים שתקבע הקרן באישור כל השרים הרבים המעורבים ובין היתר אפשר לקבוע מבחנים שיפורסמו ברשומות. התפיסה שלנו הייתה שהקריטריונים ייכללו במבחנים, רמת הפירוט היא כזאת שמתאימה למבחנים ולא לתקנות. עם כל זה, המחשבה להכניס את ראשי הפרקים של השיקולים לתקנות היא לא פסולה מעיקרה, מה גם שראשי הפרקים קיימים, אבל זה לא נראה לנו מחויב מהוראות החוק.
נועה בן שבת
לי זה נראה מאוד מחויב מהוראות החוק.
היו"ר חיים כץ
נכון שהבאתם את החוק אחרי עבודה קשה של שנתיים ואחרי שדנתם בו. את הנוסח הבאתם אלינו לוועדה לפני יומיים. אנחנו דיברנו כאן על ניסוחים ואני חשבתי להסמיך אתכם לסיים את הניסוחים אבל אני רואה שיש עוד מחלוקות.
יעל כהן
איזה מחלוקת? זאת לא מחלוקת, אם הוועדה עומדת על כך שייכנסו ראשי הפרקים.
היו"ר חיים כץ
אני מצפה שתשבו עד יום רביעי ב-8:30 ותנסחו את הכל.
סגנית השר, גילה גמליאל
שיעבירו אליה את כל הערות.
היו"ר חיים כץ
היא לא עובדת רק על החוק הזה. יש לה עבודה מכל הכיוונים. אם אתם חושבים שאתם אחרי שנתיים באים והיא צריכה לעזוב הכל ותוך שעתיים לסיים, זה לא כך . היא עובדת, היא לא מבלה, וזה לא החוק הכי חשוב כאן. יש לי מחויבויות לממשלה ואני בעד לקבוע בלילה דיונים. אם שנתיים עבדתם, אני חושב שאני צריך לעבוד חודש. אם אני אומר יום רביעי ואתם מתווכחים, נעשה את זה בעוד חודש. אי אפשר לעבוד בסד זמנים כזה ולחפף. אני לא רוצה לחפף. אני לא מחפף בשום נושא בוועדה ואני לא אחפף גם בנושא הזה. מכאן יצא חוק טוב, לא מחורר אלא חוק טוב. נקודה. אתם תשבו עם היועצות המשפטיות של כל המשרדים. זה לא כמו שמשרד האוצר שולח מישהו שאומר שהוא לא בעניין אלא שלחו אותו סתם. זה לא עובד כך.
סגנית השר, גילה גמליאל
אני עברתי על כל ההערות של היועצת המשפטית.
היו"ר חיים כץ
לגביי היא האורים והתומים.
סגנית השר, גילה גמליאל
אין שם הערות מהותיות. אם היא הייתה מבינה את החוק לעומקו.
היו"ר חיים כץ
היא מבינה, הלוואי עלינו שנבין כמוה.
סגנית השר, גילה גמליאל
יש רק הערות נוסח.
היו"ר חיים כץ
אי לכך, אתם תשבו ותגמרו את הערות הנוסח. אנחנו נשב כאן ביום רביעי בשעה 08:45 ונמשיך בתקנות ואני מקווה שאז נוכל לסיים אותן.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:15

קוד המקור של הנתונים