ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/01/2011

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התש"ע - 2010 , תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

19.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ד בטבת התשע"א (19 ינואר 2011), שעה 09:15
סדר היום
1.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התש"ע-2010

2.
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

אמנון כהן
מוזמנים
רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

מיכל היימן, מחלקת ביטוח חיים, משרד האוצר

עו"ד מיכל שאול, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התש"ע-2010

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר ציון פיניאן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התש"ע-2010 ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ע-2010.
רג'ואן גרייב
התיקון המבוקש הוא השלמה לתיקון חקיקה שנעשה לפני שנתיים, אז למעשה ביטלנו את מס רווח ההון שקיים על כספים הוניים מאחר שמ-2008 כל הכספים החדשים נצברים הם כספים קצבתיים, כך שלמעשה אין מס רווח הון כי לא ניתן למשוך כספים הוניים. ביטלנו רטרואקטיבית, נתנו סוג של מתנה לכל החוסכים, גם את חבות המס על הכספים שנצברו מ-2003 עד 2007.


נשארו קרנות השתלמות שעדיין הן מוצר הוני ויש גם כן מס רווח הון על כספים שמופקדים בגין שכר מעל 17 אלף שקלים, שגם נקבע סדר עדיפויות לעניין המשיכה כאשר קודם מושכים את הכספים הפטורים ממס שנצברו בחשבון לפני 2002, ואז את הכספים שנצברו אחרי, יש שתי שכבות: עד למשכורת של 17 אלף שקלים, עדיין הם פטורים ממס, ומי שיש לו משכורת מעל 17 אלף שקלים, הוא חייב במס רווח הון על הכספים האלה.
היו"ר ציון פיניאן
מה שיעור המס? 35 אחוזים?
רג'ואן גרייב
לא. 15 אחוזים מס על הרווחים שנצברים על ההפקדות מ-2003 וצפונה.


בעניין הזה היה בג"ץ, לפני התיקון שעשינו לפני שנתיים, על בכלל כל החלוקה של אופן משיכת הכספים. מאחר שביטלנו רטרואקטיבית גם מ-2002 את שכבות המס על הכספים מקופות גמל, למעשה הבג"ץ מתייתר ונשאר רק החלק של קרנות ההשתלמות שכאן אנחנו באים וכן נותנים גם זכות לעמית לומר שאם הוא רוצה למשוך לפי מרכיבים שונים, קודם כל הוא רוצה למשוך את הכסף החייב במס ואחר כך את הפטור, אנחנו כאן נותנים לו את הזכות הזאת שיוכל לממש אותה.
שגית אפיק
למה ברירת המחדל שקבעתם כאן היא גרועה יותר אפילו מהמצב הקיים? רוב האנשים ילכו על ברירת המחדל. רוב האנשים לא ילכו על האופציה של לבחור איזה מסלול אחר. אז מה שיקרה זה שרוב האנשים ימשכו בעצם קודם את הכספים הפטורים ממס והכספים החייבים במס, אם אני מבינה נכון, ימשיכו לצבור, וכשהם ירצו למשוך אותם בסופו של דבר, הם ישלמו יותר. למה בחרתם דווקא את ברירת המחדל הזאת? מה שעוד יותר מוזר זה שכתבתם בדברי ההסבר שלכם שרוב האנשים יעדיפו תחילה למשוך את הכספים הפטורים העומדים לרשותם בקרן. אני חושבת שזה לא נכון.
רג'ואן גרייב
קודם כל, זה המצב שהיה גם לפני כן.
שגית אפיק
המצב הוא יותר טוב, כי יש רכיב.
רג'ואן גרייב
לא, קודם כל מושכים את הכספים מלפני 2002, שזה גם היה פטור ממס.
שגית אפיק
נכון. זה היה המצב.
רג'ואן גרייב
מה שעשינו, בעולם החדש של קרנות השתלמות יש שתי שכבות ואלה הכספים מלפני 2002 והכספים אחרי 2002, שם יש שני צבעים. גם מערכות המיכון של הגופים המוסדיים בנויים לפי שיטת ה-פיפו, כסף ראשון נכנס, כסף ראשון יוצא, זאת השיטה ששומרים עליה והיא קיימת בכל המערכת הפיננסית. כסף נכנס ראשון, כסף יוצא ראשון.
שגית אפיק
נכון, אבל אחרי 2002 יצרת החמרה לעומת המצב הקיים.
רג'ואן גרייב
לזה אני מתכוון שכל מערכות המחשוב בנויות על כך שכסף ראשון נכנס, כסף ראשון יוצא. מדובר על אנשים שיש להם הכנסות מעל 17 אלף שקלים ויש כאן זכות שאנחנו נחייב את הגופים לכתוב בטופס הבקשה.
שגית אפיק
אנשים הולכים על ברירת מחדל. אנשים לא באים למשוך כסף באופן חלקי.
רג'ואן גרייב
בטופס הבקשה שואלים אותו מה הוא רוצה למשוך קודם.
היו"ר ציון פיניאן
למה לא לקבוע לו מהתחלה שאת זה הוא יעשה ולאחר מכן את השני?
רג'ואן גרייב
כי יצטרכו לשנות את כל מערכת המחשבים.
שגית אפיק
איך הם ישנו לגבי אדם ספציפי שירצה לבחור בדרך אחרת?
רג'ואן גרייב
הם עושים את זה.
היו"ר ציון פיניאן
אתם מתנגדים שזה יהיה להפך?
מיכל שאול
להעמיד את הדברים על דיוקם. הבג"ץ דווקא עוסק באדם שבחר לעשות אחרת, בחר למשוך קודם את הכספים החייבים ולא את הכספים הפטורים. משמע, יש דברים כאלה והם כן קורים. המצב שכרגע נוצר הוא שאדם יכול לבחור באיזה סדר הוא ימשוך את הכספים.
שגית אפיק
זה לא מנוסח כך. זה מנוסח כך שברירת המחדל קבועה בסעיף קטן (א), וברירת המחדל אומרת שעמית בקרן השתלמות המבקש למשוך חלק מן הכספים, יעשה את זה לפי סדר זה, והסדר מפורט.
מיכל שאול
כן, אבל שימי לב לאמור.
שגית אפיק
אז ננסח את זה הפוך, כמו שעשיתם בקופות הגמל. הוא יבחר את הסדר. אתם מחמירים לעומת המצב הקיים. זה פשוט מצחיק כי רוב האנשים ילכו על ברירת המחדל. אתם בעצמכם אומרים את זה שבסופו של דבר רוב האנשים לא שואלים את עצמם בזמן שהם מושכים.
רג'ואן גרייב
אני ממש לא מסכים אתך. שואלים אותו.
שגית אפיק
לא ישאלו אותו.
רג'ואן גרייב
אבל מחייבים אותם לשאול אותו. הוא צריך לחתום על הטופס ששואלים אותו.
שגית אפיק
איפה?
רג'ואן גרייב
בטופס הבקשה למשיכת כסף. זה לא בתקנות אלא בטופס המשיכה. בטופס המשיכה שואלים אותו את השאלה.
שגית אפיק
לגבי קופות גמל.
רג'ואן גרייב
זה לא רלוונטי.
שגית אפיק
למה בעצם אתם גם לא עושים את זה כאן?
רג'ואן גרייב
ביטלנו אותו כי מ-2008 כל הכספים הם קצבתיים. לא רצינו שבעוד ארבעים שנים מישהו שלא משך כסף מקופת גמל יעשו אתו התחשבנות על הפקדות שהיו מ-2003 עד 2007. ביקשנו את אישור ועדת הכספים, וקיבלנו אותו, לפטור אותם.
ענת מימון
למה אתם מוציאים תקנות מס הכנסה ולא משאירים את התקנה, מוחקים את קופות הגמל ומשאירים שם את קרן ההשתלמות? למה להעביר את זה לתקנות אחרות?
רג'ואן גרייב
כל החקיקה החדשה היא מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ואנחנו מעבירים את התקנות מכוח פקודת מס הכנסה לתקנות. אלה התקנות המקוריות והן מכוח פקודת מס הכנסה. מ-2005 יש חקיקה ראשית בתחום החיסכון הפנסיוני שזה חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים וכל תקנה חדשה, אנחנו כותבים אותה מכוח אותו חוק כאשר מבטלים את התקנות שהיו מכוח פקודת מס הכנסה. זה הסדר שאנחנו הולכים בו, כמו שעשינו בתקנות הניוד, כמו שעשינו בכל התקנות האחרות החל מ-2005.
שגית אפיק
עכשיו אתם בעצם הולכים ומבטלים את התקנות מ-64 ומעבירים אותן כל פעם.
רג'ואן גרייב
כן. נכון. זה משהו טכני משפטי.
שגית אפיק
למה אתם לא עושים את זה במסודר בפעם אחת?
רג'ואן גרייב
אי אפשר לעשות הכל בבת אחת. עשינו תקנות ניוד, תקנות המשיכה ותקנות ההפקדות. לאט לאט אנחנו באים לוועדת הכספים ומאשרים. בדרך כלל אלה דברים טכניים שעושים אותם, שינוי של סמכות מכוח איזו חקיקה, ואנחנו בשנים הבאות נהיה כאן כדי באמת להעביר. בסופו של דבר כל ההסדרה תהיה מכוח החוק הראשי של חוק הפיקוח ולא מכוח פקודת מס הכנסה. רק היבטי המיסוי יישארו מכוח פקודת מס הכנסה.
שגית אפיק
פסקה (3) תעבור להיות פסקה (1), ו-(1) ו-(2) יהפכו להיות (2) ו-(3).
רג'ואן גרייב
בסדר. אולי נבקש לתת אורכה נוספת ליישום על מנת שמבחינת מערכות המיכון יוכלו להתאים את המערכות.
שגית אפיק
יש לך תשעים ימים מיום הפרסום. זה המון זמן. יש לך שלושה חודשים. תשעים ימים זה הרבה זמן אחרי הפרסום. בסעיף (2) אנחנו מעבירים את פסקה (3) שהופכת להיות פסקה (1) ופסקאות (1) ו-(2) הופכות להיות (2) ו-(3). את זה אתם רוצים לפי מועדי הפקדה, את (1) ו-(2)?
רג'ואן גרייב
(3) יהיה (1).
היו"ר ציון פיניאן
ולגבי (1) ו-(2) תחליטו אם אתם רוצים (2) ו-(1) או (1) ו-(2).
רג'ואן גרייב
זה אותו צבע. זה כבר לא משנה.
שגית אפיק
זה לא משנה כי הם פטורים. נעשה לפי מה שנכנס ראשון, יוצא ראשון.
רג'ואן גרייב
(3) הופך ל-(1) ומשאירים את הסדר של (1) ו-(2).
שגית אפיק
בסדר גמור.
טמיר כהן
צריך איכשהו להביא לידיעת העמיתים את הסדר הזה.
שגית אפיק
זה סדר שהוא הטבה.
טמיר כהן
כן, אבל את ההטבה הזאת, לא כולם מבינים שזאת הטבה.
שגית אפיק
ברגע שתהיה ברירת מחדל שלהם, לא צריך ואין בעיה.
טמיר כהן
הרבה אנשים לא מבינים את ההטבה הזאת, שעדיף להם להשאיר את הכסף בקרן השתלמות, את הכסף הפטור, שימשיך להיות פטור לאורך זמן.
רג'ואן גרייב
אנחנו נדאג לזה שקודם כל בטופס כל עמית שרוצה למשוך כסף, הוא ידע את זה. בנוסף בדוח השנתי הקרוב, גם בדברי ההסבר, אנחנו מתכוונים לשלוח להם מעין הודעה כזאת שזה התיקון שנעשה, כך שזה יבוא לידיעת כל העמיתים.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים על הצעת ועדת הכספים בשיתוף האוצר.

ה צ ב ע ה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התש"ע-2010 – אושרו פה אחד
שגית אפיק
עכשיו אנחנו עוברים לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ע-2010. זה בעצם אותו הדבר.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים על לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התש"ע-2010.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד


תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35

קוד המקור של הנתונים