ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/01/2011

פניית יושב ראש הכנסת בדבר ישיבות הכנסת בשבוע בו מציינים את יום כינונה של הכנסת - בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת., בקשת חברי כנסת מסיעת העבודה להתפלג בהתאם לסעיף 59 לחוק הכנסת., חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
39
ועדת הכנסת

17.1.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 144

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"ב בשבט התשע"א (17 בינואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
1. בקשת חברי כנסת מסיעת העבודה להתפלג בהתאם לסעיף 59 לחוק הכנסת
2. פניית יושב ראש הכנסת בדבר ישיבות הכנסת בשבוע בו מציינים את יום כינונה של הכנסת בהתאם להוראות בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת
3.
הצעת חוק ייצוג הולם לנשים בועדת חקירה ממלכתית ובועדת בדיקה ממשלתית, התשע"א - 2010 של חה"כ דליה איציק. (פ/2651) - קביעת ועדה לדיון
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר
אברהם מיכאלי

רחל אדטו

אופיר אקוניס

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס

אורי אורבך

דוד רותם

זאב אלקין

ציון פיניאן

רוברט אילטוב

עינת וילף

אחמד טיבי

שלמה מולה
מוזמנים
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון

חה"כ יעקב אדרי

חה"כ אריה אלדד

חה"כ דני דנון

חה"כ ניצן הורוביץ

חה"כ יואל חסון

חה"כ שי חרמש

חה"כ אנסטסיה מיכאלי
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
רכזת בכירה
נועה בירן
קצרנית
אסתר מימון

1. בקשת חברי כנסת מסיעת העבודה להתפלג בהתאם לסעיף 59 לחוק הכנסת
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מבקש לפתוח את הישיבה. על סדר-יומנו מספר נושאים, אבל אנחנו נפתח כמובן בנושא הראשון שהוסף לסדר-היום, והוא, בקשת חברי כנסת מסיעת העבודה להתפלג מסיעתם בהתאם לסעיף 59 לחוק הכנסת.

קיבלתי הבוקר את בקשתם של שר הביטחון, אהוד ברק, השר שלום שמחון, סגני השרים מתן וילנאי ואורית נוקד וחברת הכנסת עינת וילף, שהודיעו לי כי הם מבקשים, לפי סעיף 59(1) לחוק הכנסת, להתפלג מסיעתם, להקים סיעה חדשה, שהשם המבוקש עבורה הוא השם "עצמאות", ואשר באי-כוחה יהיו כדלקמן: השר חבר הכנסת שלום שמחון – בא כוח, וממלאת-מקומו – חברת הכנסת ד"ר עינת וילף.
דוד רותם
לא "השר", השר לשעבר, ברגע שהם פרשו מסיעת העבודה, ההסכם הקואליציוני עם סיעת העבודה - - -
היו"ר יריב לוין
גם לו זה היה נכון, ולא כך הדבר, הרי בוודאי שאנחנו עדיין בתוך התקופה, כפי שאדוני יודע – כהונת שר לא מסתיימת מאליה בשום שלב, אבל זה גם לא המצב כמובן.


רבותי, אני מבקש מחברת הכנסת וילף, השר שמחון – מי מכם שמבקש להציג את הבקשה, בבקשה.
עינת וילף
כפי שהגשנו לך הבוקר, אנחנו מבקשים בהתאם להוראת סעיף 59(1) לחוק הכנסת, התשנ"ד, להודיע על התפלגות מסיעת העבודה בכנסת והקמת סיעה חדשה. שם הסיעה המבוקש – עצמאות. באי-כוח הסיעה: השר שלום שמחון, ואני אהיה ממלאת-מקומו. אנחנו מבקשים להביא את הבקשה הזאת לאישור הוועדה. חברי הסיעה, שכולם חתומים על הבקשה, הם: אהוד ברק, מתן וילנאי, אורית נוקד, שלום שמחון ואנוכי.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. ארבל אסטרחן, בבקשה. מספר הערות של הייעוץ המשפטי, ואנחנו נפתח את הדיון. ארבל אסטרחן, בבקשה.
ארבל אסטרחן
חוק-יסוד: הכנסת יוצר הבחנה בין פרישה מסיעה לבין התפלגות מסיעה. פרישה מסיעה זה מעשה שגורר אחריו סנקציות שליליות כלפי חברי הכנסת הפורשים. זה לא מה שעומד כעת על סדר-היום.
ניצן הורוביץ
חבל מאוד.
ארבל אסטרחן
חוק-היסוד קובע שניתן להתפלג לפי תנאים שקבועים בחוק, ואז לא יחולו כל אותן סנקציות שמפורטות בחוק.


להתפלגות יש תנאים שקבועים בחוק הכנסת, כפי שציינה חברת הכנסת וילף. אחד התנאים, שהוא בעצם התנאי המרכזי שלפיו נעשות מרבית ההתפלגויות, הוא שהחלק המתפלג מונה לפחות שליש מחברי הסיעה. במקרה שבפנינו הבקשה ממלאת את התנאי הזה.


חוק הכנסת קובע שוועדת הכנסת צריכה לאשר בקשת התפלגות שמוגשת אליה, אבל מקובל לראות את האישור הזה כאישור שתכליתו לבדוק שמתקיימים תנאי החוק, ויש בו יותר היבטים טכניים מאשר מהותיים. ברגע שמתקיימים תנאי החוק ועדת הכנסת מאשרת את ההתפלגות, מפרסמת אותה, ומאותו רגע נוצרות בכנסת שתי סיעות חדשות. במקרה הזה תהיה סיעה של חברי הכנסת שביקשו להתפלג, סיעה של חמישה, כפי שהוצג, עם השם שלה, ותיוותר סיעה של שמונה.


מעבר לאישור שנדרש כאן בוועדת הכנסת, חברי הכנסת אולי רוצים לדעת שלהתפלגות יש השלכות נוספות שלא דורשות אישור כלשהו, אלא הן קבועות בחוק. למשל, השלכות מבחינת מימון. המימון שיקבלו שתי הסיעות: מימון שוטף, מימון בחירות, מימון לצוות הפרלמנטרי. הדבר הבולט והמיידי ביותר הוא שהחל מתשלום המימון הבא, כלומר מהחודש הבא, סיעת העבודה, שאגב, נקראת היום "סיעת העבודה בראשות אהוד ברק", היא - - -
שלמה מולה
בראשות מי?
ארבל אסטרחן
בראשות אהוד ברק. זה שמה.
שלמה מולה
חשבתי שאוזני לא שמעו טוב.
ארבל אסטרחן
אם עד היום מימון ההוצאות השוטפות שלה נבע מגודלה, כלומר, 13 חברים, החל מהחודש הבא המימון יפחת בהתאם, כנ"ל מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי.
אברהם מיכאלי
- - - בקדימה להתפלג.
יוחנן פלסנר
לא נזכיר לך את אמסלם.
שלמה מולה
אתה רוצה שנזכיר לך את אמסלם?
ציון פיניאן
בקדימה ההתפלגות סמויה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, רבותי, אל תפריעו לארבל. כל השאלות אחר-כך.
ארבל אסטרחן
דבר אחרון שאני אזכיר הוא, שיש הוראות בחוק מימון מפלגות, שקובעות חובת השתתפות חלק שהתפלג מסיעה בחובות הסיעה ככל שישנן. זה תיקון יחסית חדש לחוק, שנכנס לתוקף בכנסת הקודמת, ויהיה צורך לבדוק האם הוא רלוונטי במקרה הזה.


ועדת הכנסת תצטרך במקרה הזה לאשר גם את עצם בקשת ההתפלגות וגם את שמות הסיעות החדשות.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. רבותי, אני עובר לדיון.
אברהם מיכאלי
השם שנשאר לסיעה הקיימת עדיין בתוקף?
היו"ר יריב לוין
אנחנו נגיע אליו. אנחנו נשמע אותם. כרגע אני לא רואה את נציגיהם כאן, אבל אנחנו נצטרך לקבל החלטה גם בעניין הזה.


רבותי, אני עובר לשמוע את הדוברים. רבותי, אני מבקש כל אחד שלוש דקות מפאת ריבוי הנוכחים. השר שמחון, בבקשה.
שלמה מולה
הוא עדיין שר?
היו"ר יריב לוין
כן, ודאי. היה, נשאר, ויישאר.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
בהמשך להודעה של היועצת המשפטית של הוועדה לגבי התנאים שנדרשים מאתנו כסיעה חדשה, אנחנו מתכוונים למלא את כל כללי החוק. אין לנו שום כוונה לירוק לבאר ששתינו ממנה, כולל לא בהיבטים הכספיים.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. אני מודה לשר שמחון על ההודעה הזאת. חבר הכנסת פלסנר, ואחריו – חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה. שלוש דקות. אנא, בקצרה.
יוחנן פלסנר
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהיום הוא לא יום שמח. היום זה יום עצוב שבו מפלגת העבודה נקברת סופית. זו מפלגה שהיו לה הרבה מאוד זכויות היסטוריות. מפלגה שהיה לה חלק מרכזי בעיצוב המוסדות שהובילו להקמת המדינה, עיצוב המסורת הפוליטית, הקמת המדינה, הקמת המוסדות הממשלתיים שלה. מפלגה עם עבר מפואר, אבל מפלגה שההווה שלה לא מכבד את העבר שלה. אנחנו רואים מפלגה בפרפורי גסיסה כבר בערך עשור. פרפורי גסיסה מכוערים, שמדגישים את כל הצדדים הלא יפים בפוליטיקה. היום סופית מפלגת העבודה נקברת - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
ממה בדיוק קדימה נולדה, אפשר לדעת?
יוחנן פלסנר
- - והיא נקברת - - -
דוד רותם
אני לא מבין אותך, פלסנר, אתה יודע, כשאדם נפטר, היורשים שלו גם צריכים להגיד תודה על הירושה וגם לבכות אחרי שהוא מת...
יוחנן פלסנר
אני חושב שזה יום עצוב.
דוד רותם
אני לא מבין אותך - -
ציון פיניאן
אומרים קדיש.
יוחנן פלסנר
אני חושב שזה יום עצוב משתי סיבות - -
דוד רותם
- - אתה הולך לקבל ירושה.
יוחנן פלסנר
- - האחת מכיוון שמוסד פוליטי - -
ציון פיניאן
יש לו בעיה, אין להם מקום לאלה שקיימים - -
יוחנן פלסנר
- - חשוב בהיסטוריה של מדינת ישראל היום נקבר - -
ציון פיניאן
- - יש להם את אריה דרעי, יש להם - - -
יוחנן פלסנר
- - ודבר שני, בגלל הדרך והאופן שבו הוא נקבר. האופן שבו הוא נקבר - -
דני דנון
גם לקדימה זה יקרה עוד מעט. זה רק עניין של זמן.
ציון פיניאן
אותו דבר.
יוחנן פלסנר
- - זה בהקשר לתרבות הפוליטית שמנחיל כאן מר נתניהו, תרבות פוליטית שקונים בה את כל מה שזז במערכת הפוליטית.
ציון פיניאן
מה קשור נתניהו?
אופיר אקוניס
אתה מדבר? איך הוקמה המפלגה שלך? איך הוקמה מפלגת קדימה?
ציון פיניאן
המפלגה שלך קיבלה אסירים – יש לכם שירות בתי סוהר שם אצלכם.
אופיר אקוניס
על תדבר על קנייה. על תדבר על קנייה.
ציון פיניאן
אתה מדבר על מפלגה? איך אתם קמתם?
אופיר אקוניס
אתה מעז לדבר על קנייה?
ציון פיניאן
איך אתם קמתם? הרסתם שלוש מפלגות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת.
ציון פיניאן
איך קמתם? איך אתם קמתם?
אופיר אקוניס
אתה מעז לדבר על קנייה? אתה מעז לדבר על קנייה?
ציון פיניאן
שלוש מפלגות הרסתם.
אופיר אקוניס
אתה מעז לדבר?
יוחנן פלסנר
אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתיתן לי לומר את האמת.
אופיר אקוניס
איך אתה מעז לדבר?
היו"ר יריב לוין
חברי הכנסת.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן.
אופיר אקוניס
אתה מדבר על קנייה? אתה מדבר?
היו"ר יריב לוין
חברי הכנסת אקוניס ופיניאן ופלסנר.
אופיר אקוניס
תראה מי מדבר על קנייה. אדוני היושב-ראש, תראה מי מדבר.
יוחנן פלסנר
ראש ממשלה שמצליח לקיים את הממשלה שלו רק על-ידי קנייה של חברי כנסת - - -
אופיר אקוניס
האחרון שיכול - - -
היו"ר יריב לוין
רבותי. חבר הכנסת אקוניס.
ציון פיניאן
צירפתם אסירים בפוטנציה, וברוך השם יש לכם גם נציב שירות בתי הסוהר שם.
אופיר אקוניס
- - - הם לא יכולים.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת אקוניס, מספיק. חבר הכנסת פיניאן, מספיק.
נסים זאב
זו לא ועדת טל.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, מספיק.
אופיר אקוניס
הוא מדבר על קנייה.
ציון פיניאן
אגב, לפי כל האסירים שיש לכם, אריה ביבי הולך - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. מספיק.
יוחנן פלסנר
הבעיה היא לא מפלגת העבודה, שיש לה מרכיב מרכזי שמכבד את ההיסטוריה של מדינת ישראל, וכמו שאני אומר, מפלגת העבודה הפכה היום להיסטוריה. הבעיה היא התרבות הפוליטית הזאת שמר נתניהו מנציח, איך אנחנו נהפוך את התרבות הפוליטית הזאת להיסטוריה. זו המשימה שלנו, אדוני היושב-ראש, ובגלל זה אנחנו נתנגד להצעה הזאת.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר, תודה רבה. חבר הכנסת הורוביץ, בבקשה.
ניצן הורוביץ
תודה, אדוני.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, ברשות דיבור חבר הכנסת הורוביץ. תודה.
ניצן הורוביץ
אנחנו נמצאים ברגע של שפל בפוליטיקה הישראלית. זה מהלך ציני ואומלל. כל מפלגת העבודה צריכה לצאת מהממשלה, אבל קבוצה מתוכה בוחרת בעצמאות, לצפצף על הבוחרים. עצמאות למכור ערכים תמורת כיסאות, עצמאות להרוס את התנועה שהקימה את המדינה, זו העצמאות של אהוד ברק. ועכשיו, מה? הסיעה החדשה הזאת תקבל מה, חמישה חברי כנסת, חמישה שרים? אולי תתנו להם שבעה – הכול רק כדי להחזיק את הקואליציה האומללה הזאת.


נתניהו וברק שוב מוכיחים כאן שהם עושים ויעשו הכול כדי לשרוד, ולא משנה מה המחיר, במיוחד שאת המחיר כולנו משלמים. אבל מוטב שיישארו בממשלה הרעה הזאת רק חמישה ולא 12, ולכן אנחנו לא נתנגד למהלך. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת רוברט אילטוב, ואחריו – חברת הכנסת רחל אדטו. בבקשה.
רוברט אילטוב
תודה רבה, כבוד היושב-ראש, סיעת ישראל ביתנו, לצערנו, מקבלת את בקשת מפלגת העבודה להתפלג.
יוחנן פלסנר
למה לצערך?
שי חרמש
קודם צחקת.
רוברט אילטוב
כל פילוג של מפלגה זה איזה משבר, ואני לא הייתי אומר שעל זה צריך לחגוג. אנחנו צוחקים, אנחנו מתבדחים, אבל בסופו של דבר זה מהלך מצער. כפי שנהוג בדרך כלל, לקבל את בקשתם של חלקים, של קבוצות פוליטיות, להתפלג, אנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה. חברת הכנסת אדטו, אחריה – חבר הכנסת דני דנון. בבקשה.
רחל אדטו
מעולם לא תמכתי במפלגת העבודה, ועם זאת אני בהחלט מרגישה לא נוח ולא טוב בקטע הזה שהמפלגה הזאת נעלמת. סוף-סוף נתניהו הצליח במה שהוא ניסה לעשות לפני חצי שנה כאשר הוא ניסה בכל כוחו לפצל את מפלגת קדימה ולא הצליח. הפעם הוא הצליח, בצעד מתוכנן, לפלג את מפלגת העבודה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
ציפי לבני במשך שנתיים עובדת על פירוקה של מפלגת העבודה, כמה ציניים אתם יכולים להיות? כמה ציניים?
אופיר אקוניס
- - - עם חיים רמון.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס, תאמין לי שהשר שמחון יודע גם לדבר וגם את העובדות לא פחות טוב. הוא מסתדר מצוין לבד.
ציון פיניאן
הצטרפו אליהם חמישה אסירים - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן, אתה רוצה שאני אקרא לך פעם שנייה? מספיק.
נסים זאב
קח לו את המיקרופון, וזהו.
רחל אדטו
מה שאמרת כרגע, השר שמחון, דורש הוכחה, אבל מה שנתניהו עשה, והפעם חבר אליו ידידו הטוב, אהוד ברק, לא דורש הוכחה. הוא ניסה בצורה גלויה מאוד לפרק את קדימה, והפעם הוא ניסה בצורה נסתרת לפרק את סיעת העבודה והצליח. ולכן אנחנו מתנגדים למהלך הזה.
היו"ר יריב לוין
תודה. אני מוכרח לומר שהעובדה שמפלגה שקמה בפילוג מתנגדת לפילוג זה דבר שנשגב מבינתי. אני לא בטוח שעיינתם בפרוטוקול הקמת קדימה - -
יוחנן פלסנר
יש הבדל גדול.
היו"ר יריב לוין
- - ובדברים שאמר יושב-ראש הוועדה - - -
אופיר אקוניס
המקרה שלכם הרבה יותר גרוע.
יוחנן פלסנר
זה מפץ שיצא למרכז הפוליטי, שהציבור הישראלי נתן בו אמון כבר שתי מערכות בחירות. זו המפלגה הגדולה במדינת ישראל.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע אם קראת, חבר הכנסת פלסנר, את מה שאמר חברך, חבר הכנסת בר-און, אז.
אופיר אקוניס
המקרה שלכם הוא המביש ביותר. המביש ביותר.
יוחנן פלסנר
- - - לבין בנייה של רסיסי מפלגות.
אופיר אקוניס
אתה האחרון שיכול לדבר.
יוחנן פלסנר
נתניהו, שבונה רסיסי מפלגות.
אופיר אקוניס
אתה האחרון שיכול לדבר.
היו"ר יריב לוין
אני מציע לך לקרוא. אני מציע לך לקרוא את הפרוטוקול מאז. תודה.
אופיר אקוניס
הקמת קדימה היה מעשה מביש.
יוחנן פלסנר
שיתחיל להיות ראש ממשלה במקום סוחר בשוק הפוליטי.
אופיר אקוניס
המביש ביותר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס.
אופיר אקוניס
לעולם לא תמחקו את זה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס.
אופיר אקוניס
לעולם לא תמחקו את זה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס.
שי חרמש
אופיר אקוניס, פעמיים זה עמד במבחן ציבורי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת שי חרמש.
אופיר אקוניס
זה לא אומר שהמקור לא היה מושחת.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש.
שי חרמש
רגע, אז העם מושחת? פעמיים זה עמד במבחן ציבורי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש.
שי חרמש
סליחה.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע למה, יש לי הרגשה שהיום אני מתאמן לקראת האירוע הגדול באמת שיהיה בהקשר למפלגה אחרת. אני לא יודע למה יש לי הרגשה כזאת. בואו נהיה זהירים במה שאנחנו אומרים. בואו נהיה זהירים במה שאנחנו אומרים לפרוטוקול.
יוחנן פלסנר
אלה סודות ממורדי הליכוד? אתה מגלה סודות של מורדי הליכוד?
היו"ר יריב לוין
רבותי. רבותי. רבותי.
רחל אדטו
- - -
היו"ר יריב לוין
חברת הכנסת אדטו, שנינו יודעים באיזו מפלגה מדובר. חבר הכנסת דני דנון, בבקשה.
שלמה מולה
אני יכול לעשות הנחה, מדובר בליכוד.
היו"ר יריב לוין
נחיה ונראה. חבר הכנסת דנון, בבקשה.
דני דנון
אדוני היושב-ראש, ראשית, סיעת הליכוד תומכת בבקשה שהוצגה בפני ועדת הכנסת.
יוחנן פלסנר
כמה מפתיע.
דני דנון
אנחנו מוחים על הטפות המוסר מצד אנשי קדימה, שעברו ממפלגה למפלגה. הם לא יטיפו לנו מוסר. הסכין של השרים פואד, בוז'י וברוורמן מוסרת בזה הרגע מצווארו של אהוד ברק. ולאחר שנצביע, אהוד ברק יהיה חופשי לעשות מה שטוב למדינת ישראל, לביטחון ישראל, ליישר קו עם המדיניות של הממשלה, ולא ללכת שמאלה אחרי השמאל הקיצוני כמו חלקים מקדימה שהיו בהפגנה במוצאי שבת.
ניצן הורוביץ
מתי ברק מצטרף לליכוד?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת הורוביץ.
יוחנן פלסנר
ברק מצטרף לליכוד.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת הורוביץ, מספיק.
דני דנון
- - - היו בהפגנה במוצאי שבת יחד עם דגלי אש"ף בלב תל-אביב.
שי חרמש
כל מה שרצינו זה לחקור גם את עמותות הימין, זה הכול. אין לנו שום בעיה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש, אם לא הייתי ברור קודם, אני אהיה ברור עכשיו – התכוונתי לקדימה, ואני לא רוצה להתחיל לפרט לאילו מרכיבים מתוך קדימה. תעשה לי טובה, בוא נעצור פה.
דני דנון
אדוני היושב-ראש, ההתפתחות הפוליטית מחייבת גם הגינות ציבורית, וההגינות הציבורית מחייבת את השרים ברוורמן, הרצוג ופואד להודיע על התפטרותם עוד היום, להודיע על התפטרותם מממשלת ישראל. תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, אחריו – חבר הכנסת נסים זאב. בבקשה.
דוד רותם
אדוני היושב-ראש, אני צריך קצת לקלקל לחברי מקדימה את החגיגה. מפלגת העבודה כבר מזמן היא לא מפלגה. יושבים בממשלה ובכנסת חברי כנסת שלא מכבדים, לא את הקואליציה ולא את ההתחייבויות שהם לקחו על עצמם, וחלק מהם – השר ברוורמן, השר הרצוג – יושבים בממשלה ופועלים כנגדה. זה דבר שלא - - -
שלמה מולה
ליברמן לא עושה את זה כל יום?
דוד רותם
אני לא מתכוון להתייחס.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה.
יוחנן פלסנר
זה ממשלת ליברמן, זה בסדר...
שלמה מולה
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
דוד רותם
חבר הכנסת מולה, אני מודיע לך, ליברמן דואג למדינה בניגוד למה שאתה עושה. לכן אני לא יכול לבכות כל כך. יש לי רק בעיה אחת, אני חושב שצריכים לפעול - - -
שלמה מולה
מתי ליברמן יחקור אותי?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, מה אתה רוצה, שאני אוציא אותך? מספיק.
דוד רותם
חבר הכנסת מולה, אותך כבר הייתי חוקר מזמן.
יוחנן פלסנר
אתה אשם...
דוד רותם
אני יכול להגיד לך, שגם הייתי מרשיע אותך, כי יש לי ראיות...
אופיר אקוניס
זה לא "ארץ נהדרת", דודו רותם. זה לא "ארץ נהדרת". באמת, יש גבול.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק - -
אופיר אקוניס
לא מרשיעים פה.
אופיר אקוניס
- - אתה לא יכול להפריע כל הזמן.
דוד רותם
כל מילה שלך זה "ארץ נהדרת".
אופיר אקוניס
שלי? אתה ראית אותך?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, אני מבקש שתחזור בך ונמחק מהפרוטוקול את האמירה - -
דוד רותם
סליחה, שלמה, לא התכוונתי.
היו"ר יריב לוין
- - ביחס לחבר הכנסת מולה שלא היתה במקומה.
דוד רותם
חבר הכנסת מולה יודע שזה רק במסגרת של בדיחות הדעת.
היו"ר יריב לוין
משפט אחרון.
דוד רותם
אני רק מבקש דבר אחד - -
היו"ר יריב לוין
אני מבקש שקט מאחור, שקט מוחלט.
דוד רותם
- - מכיוון שהמנהיג של הסיעה החדשה הוא אחד מהמנהיגים הדגולים במדינת ישראל, אני חושב שצריך לתקן את השם שייקרא "העצמאות בראשות אהוד ברק". לא יכול להיות שנשכח את אהוד ברק ברגעים האלה...
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, כל אחד - - -
יעקב אדרי
זה מעניין מה שאתה אומר.
יריב לוין
כל אחד יבחר את שמו כפי שהוא רוצה. תודה רבה.
דוד רותם
המנהיג הדגול ביותר שהיה במאה האחרונה, האיש שמקפיא את כל הבנייה בכל מקום שהוא רק יכול, ולכן צריך "העצמאות בראשות אהוד ברק".
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו – חבר הכנסת אורי אורבך.
שי חרמש
דודו, לכן אתה רוצה אותו בממשלה?
יוחנן פלסנר
- - -
היו"ר יריב לוין
חברי הכנסת חרמש ופלסנר, לא עכשיו. לא. כשיסתיים. בסוף.
יוחנן פלסנר
אם היו הבטחות - - -
היו"ר יריב לוין
בסוף. בסוף.
נסים זאב
אולי תשתקו? תפסיק להפריע, אתה רק מפריע.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, בבקשה.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, קודם כול אני רוצה לומר ברמה האישית לחברי מפלגת העבודה, אני חושב שכל אחד מכם הוא אישיות בפני עצמו, ואתם אנשים מכובדים.
שי חרמש
אז אפשר לבנות 12 מפלגות...
נסים זאב
אני לא אומר בציניות. תפסיק כבר להתלוצץ פה.
שי חרמש
מה קרה? מה קרה?
נסים זאב
תפסיקו לעשות פה ליצנות.
שי חרמש
מה קרה?
היו"ר יריב לוין
שמור את הגרון בערב לבלומפילד.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, מדי פעם, כשעליתי בהצעת האי-אמון לדבר, תמיד אמרתי שחבל שאני רואה את ההתפלגות במפלגת העבודה. אני חושב שזה לא טוב למדינת ישראל. אני אומר את זה בכל הרצינות. אמרתי את זה בעבר, ואני אומר את זה גם בהווה. ואני רוצה לומר לכם, אתם צריכים לחשוב שיגיע איזה רגע, שהשבעה ירצו להצטרף לחמישייה. ולכן אני פונה ליועצת המשפטית, מה יקרה אם מחר או בשבוע הבא אחד מהם ירצה לעזוב מתוך השמונה - - -
יעקב אדרי
אני אתן לך תשובה, שליש מהם יכול - - -
נסים זאב
רגע אחד. למה אתה עונה? אתה יועץ משפטי?
יעקב אדרי
החוק ברור.
נסים זאב
אני שואל, מה יקרה אם מחר מישהו מהקבוצה השנייה ירצה לעבור?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, אני אענה לך, התשובה היא פשוטה.
נסים זאב
תן ליועצת המשפטית.
היו"ר יריב לוין
אם אני אטעה, היא תתקן אותי. ההסדר הוא הסדר פשוט. מרגע שאושרו שתי סיעות, כל סיעה נראית באופן נפרד, ולכן חלים על כל סיעה בנפרד אותם כללים שחלים על כל סיעה בכנסת. זה הכול.
נסים זאב
אני מבקש ואני אומר לכל מפלגת העבודה, אלה הפורשים למעשה, שהם המובילים למעשה - - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, הם לא פורשים, הם מתפלגים, אם כבר אנחנו רוצים לדייק.
קריאה
יש מובילים ויש בלי תיק.
נסים זאב
אני אומר לכם: תנסו לקחת אתכם עוד שניים-שלושה.
היו"ר יריב לוין
תודה.
נסים זאב
רגע, אני לא גמרתי.
היו"ר יריב לוין
שלוש דקות הסתיימו.
שי חרמש
יש לך המלצות את מי?
נסים זאב
עוד לא התחלתי לדבר.
שי חרמש
יש לך המלצות את מי ייקחו?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, באמת, אתה - - -
נסים זאב
מעניין, תמיד אני כבד על אנשים. למה?
שי חרמש
מה אפשר לעשות, תבדוק את עצמך.
זאב אלקין
יריב, מעדכנים אותי שתוך כדי זה שהוא מדבר, כל דקה, יש פקס חדש בלשכה של שלום שמחון עם עוד מועמד מתוך השביעייה, אז אולי שהוא יפסיק לדבר...
שי חרמש
הרשימה פתוחה.
היו"ר יריב לוין
עד ההצבעה, הכול אפשר.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לכל אלה שמטיפים מוסר ונהפכו לאנשי מוסר, קודם כול לאנשי קדימה, לחברי קדימה: טול קורה מבין עיניך. תזכרו שההונאה הגדולה במדינה שהיתה זו הקמת מפלגת קדימה שהתפלגה. היא היתה ליכוד במקורה.
יוחנן פלסנר
לפני בחירות, והציבור בחר בנו.
שי חרמש
עמדנו פעמיים במבחן הבוחר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת שי.
נסים זאב
- - - כדין תל-אביב.
יוחנן פלסנר
הלכנו מייד לבחירות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר. חבר הכנסת פלסנר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
שי חרמש
אותנו לא מינה רב, אותנו בחר העם.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
אופיר אקוניס
גלעד שרון בחר אותך.
היו"ר יריב לוין
אני פשוט אוציא אתכם החוצה.
שי חרמש
פעמיים עמדנו לבחירות בבחירות לכנסת, אופיר אקוניס.
היו"ר יריב לוין
שי חרמש, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
שי חרמש
פעמיים עמדנו לבחירות.
אופיר אקוניס
גלעד שרון והרב - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס, מספיק כבר, מספיק. תגיד לי. אתה רוצה שאני אוציא אותך, תגיד. אני אכניס לפרוטוקול שהוצאתי אותך, ונפתור את הבעיה. מספיק.
אופיר אקוניס
לא, יש לי זכות דיבור.
שי חרמש
די. אופיר, די.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש, אותם דברים נכונים לגביך. מספיק. לפחות הייתם יושבים אחד ליד השני, הייתי מסתכל כל הזמן לאותו כיוון ולא זז.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, כולם מדברים על קבורתה של מפלגת העבודה. אני אומר לך: זו צמיחתה של מפלגת העבודה, שסוף-סוף יבין העם מי יותר כשיר למרצ ומי הולך בדרך של מרצ, ומי נמצא יותר במרכז. אני חושב שזו הזדמנות היום מבחינת אהוד ברק למנף את מה שיש לו, לקחת אחריו אנשים נאמנים, ולא אנשים שכל הזמן מסתכלים רק שמאלה, כמה שיותר שמאלה, ומקצינים כמה שיותר. אני יכול לומר לאלה שמתפלגים: ברוך שפטרנו מעונשם של אלו.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת אורבך, אחריו - חבר הכנסת מולה. בבקשה.
אורי אורבך
האמת היא שמעולם לא הייתי בהלוויה כל כך שמחה, אנשים כמעט באו עם מתנות להלוויה הזאת ואומרים: אנחנו שמחים להשתתף בצערכם.
שי חרמש
טוב שאין סעודה בקבר.
אורי אורבך
לך תדע לאן זה מתפתח היום.


מפלגת העבודה, בשנתיים האחרונות לפחות, זה סיפור של זנב גדול שמכשכש בכלב קטן. והיום הכלב – בלי אסוציאציות כמובן, כביטוי – החליט להיפרד מהזנב הגדול. ואין לו ברירה, וטוב שהוא עושה את זה. ואנחנו, סיעת הבית היהודי, נתמוך על-פי החוק ועל-פי המקובל פה.
יוחנן פלסנר
בכלב או בזנב?
אורי אורבך
אנחנו נתמוך בהיפרדות.
נסים זאב
עדיף כלב מחזיר.
אורי אורבך
אנחנו נתמוך במהלך הזה, כי מפלגת העבודה הפכה בשנים האחרונות להיות הפגנה בכיכר, ומפלגה פוליטית היא לא הפגנה, והיא הלכה כל כך שמאלה, שאני מבין את החלק הנכבד והמרכזי של מפלגת העבודה, שכבר לא יכול לשאת את עצמו, את הרצון הזה להיות גם בפנים וגם בחוץ. אני חושב שזה מהלך הכרחי, אף-על-פי שאנחנו, כאמור, גם בהלוויה וגם בווידוא הריגה. זה יום בעל משמעות ציבורית – למפלגת העבודה יש מניית יסוד, מניית זהב בהקמת המדינה. זה לא יום פשוט כל כך, יהיו לזה השלכות פוליטיות דרמטיות, אבל זה המעשה הנכון. אנחנו מברכים אתכם על המעשה הזה שנועד להפריד בין הפגנה בכיכר לבין מפלגה פוליטית. אני לא רוצה להגיד "ברוך דיין אמת" על מפלגת העבודה, כי יכול להיות עד 120, ואני מניח - - -
שי חרמש
יש גם תחיית המתים.
אורי אורבך
נראה לי פה שזה יהיה יותר גלגול מחילות עד שתהיה תחיית המתים. אני מאחל לכם הצלחה בדרככם החדשה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
העובדה ששי חרמש עזב את מפלגת העבודה זה לגיטימי, ושאני עוזב זה לא לגיטימי?
אורי אורבך
אני מאחל לכם הצלחה וצופה לכם כישלון, אבל מאחל לכם בכל מקרה - - -
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת זאב, די. די.
נסים זאב
חיסולו של מנהל החברא קדישא בחיפה השפיע פה, כולם מדברים היום על הקבורה.
היו"ר יריב לוין
מספיק. מספיק כבר. מספיק. לא מכובד. באמת מספיק. חבר הכנסת מולה, אחר-כך חבר הכנסת אקוניס.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אני רוצה דווקא לענות לשלום. אילו אתה היית מקבל את קק"ל, לא היית עוזב את מפלגת העבודה. זה ודאי, מוחלט.
רוברט אילטוב
אם אתה היית מקבל את קק"ל, היית עוזב את קדימה.
שלמה מולה
האמת היא, זה שאפו לראש הממשלה. שאפו, הצליח לו. שאפו לראש הממשלה, הצליח לו. אהוד ברק התגלה שוב כמי שמוציא לפועל של האיחוד הלאומי. לא לזה אהוד ברק נבחר. אהוד ברק נבחר על קולות שפויים שרוצים הסדר מדיני. אהוד ברק מודיע לנו היום בריש גלי, אחרי שהוא שיקר לכל העולם כולו, ולנשיא ארצות-הברית, מודיע: אני חזרתי בי. מה שאני רוצה לשאול את עינת, האם יש לכם הבטחה לשריון בליכוד כדי שאתם תיבחרו עוד פעם.
עינת וילף
ממש לא.
שלמה מולה
אני מבקש.
ציון פיניאן
כל החמישייה של מפלגת העבודה - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן, הוא שאל אותך?
ציון פיניאן
- - - אריה דרעי - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן, מה קרה? הוא שאל שאלה, חברת הכנסת וילף ענתה לו, והכול בסדר.
שלמה מולה
אני רוצה - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, אנא.
שלמה מולה
תגן עלינו.
היו"ר יריב לוין
אני מגן עליך, ואומר לך שהזמן שלך ממוצה עוד חצי דקה.
שלמה מולה
לכן, אדוני, ההודעה הזאת היום היא הודעת אהוד ברק על קץ השלום. אהוד ברק שאמר שהוא יביא שתי מדינות לשני עמים מודיע לנו היום שהוא קובר את המדיניות הזאת של הממשלה הזאת, הוא מצטרף לליברמן והוא מצטרף לכהנא חי, מצטרף לאותם אנשים שהמדינה הזאת - - -
דני דנון
מאיר שטרית נואם בפני דגלי אש"ף בתל-אביב.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת דנון, תן לו לגמור את המשפט.
יוחנן פלסנר
במקום שתי מדינות, זה שתי מפלגות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר, עכשיו אתה מפריע גם לו? הוא יודע לדבר מצוין. תאמין לי.
ניצן הורוביץ
חמישה חברי-כנסת – חמישה שרים.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אהוד ברק יעשה עוד פעם כמו שעשה כשרצה להיות ראש ממשלה – ביקש סליחה מעדות המזרח. יבקש סליחה מעם ישראל, יחזיר מנדטים, ילך הביתה, ישב במגדלי אקירוב. תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה לך. חבר הכנסת אקוניס, ואחריו – חבר הכנסת אריה אלדד.
אופיר אקוניס
תודה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להפתיע אותך וגם את החברים הנסערים פה. אם אינני טועה, זה לא הפילוג הראשון במפלגת העבודה. מה הדרמה, חבר הכנסת פלסנר? מה אתה מתרגש כל כך?
ציון פיניאן
איפה חיים רמון?
אופיר אקוניס
היו פילוגים במפלגת העבודה והיו איחודים, וזה חלק מהחיים הפוליטיים. אבל כאשר אתם באים ומטיפים מוסר, כאשר בחודש נובמבר 2005 קניתם שלטון בכסף על-ידי תמיכת - - -
יוחנן פלסנר
הלכנו מייד לבחירות אחר כך, מה אתה מדבר? בוא לבחירות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר.
יוחנן פלסנר
בוא לבחירות.
היו"ר יריב לוין
מספיק. מספיק.
אופיר אקוניס
אני פונה אליך ואל כל חברי קדימה שנמצאים פה.
יוחנן פלסנר
בוא לבחירות, נראה מה הציבור יגיד על ראש הממשלה הכושל הזה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר, בחירות היו והתוצאות ידועות. אתם באופוזיציה.
יוחנן פלסנר
אתם מעוותים - - -
היו"ר יריב לוין
לא מעוותים שום דבר.
יוחנן פלסנר
מעוותים את רצון הבוחר.
שי חרמש
בוא נעמיד את זה למבחן בחירות.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר, אני מבין שאתה עם חבר הכנסת אילטוב סוגר את הדברים בצורה פשוטה.
יוחנן פלסנר
למה לו להתבזות?
היו"ר יריב לוין
רק לא כאן. לא כאן. לא זה המקום.
יוחנן פלסנר
הרי בממשלת נתניהו הוא לא מתפקד, הוא הופך לסמרטוט.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר, מספיק. עוד הפרעה אחת, אני אוציא אותך. מספיק.
שי חרמש
בוא נבדוק את זה בבחירות, דני דנון. לכו לבחירות ונבדוק.
יוחנן פלסנר
כל מי שמצטרף לעגלה - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פלסנר, אני מבקש שתצא לשתי דקות לשתות מים. תודה. צא לשתי דקות. אתה רוצה שאני אוציא אותך בכלל?
יוחנן פלסנר
לא.
היו"ר יריב לוין
אז מספיק.
זאב אלקין
אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתרחם עליו.
היו"ר יריב לוין
מספיק. מספיק.
זאב אלקין
כל יום יש עוד מתמודדים בקדימה, הוא מפחד שהוא לא ייכנס.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלקין, תעשה לי טובה. הלוא אתה ואני - - -
שי חרמש
נראה שזה מדאיג אתכם - -
יוחנן פלסנר
הוא מנצל את זה שאסור לי להגיב.
שי חרמש
- - ממה אתם מפחדים?
היו"ר יריב לוין
אל תדאג. חבר הכנסת חרמש, את כל מנת הדיבור שלו עד סוף הקדנציה מנצל היום. מספיק. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה.
אופיר אקוניס
אדוני היושב-ראש, קדימה קנתה את השלטון שלה בכסף, היא קנתה אותו בקניית שרים - - -
רחל אדטו
לפחות תנסה להגיד כאן משהו מקורי - - -
היו"ר יריב לוין
מספיק. חברת הכנסת אדטו, תני לו לגמור שני משפטים, וגמרנו.
אופיר אקוניס
- - - בקניית שרים, חברת הכנסת אדטו, ובקניית סגני שרים. ולכן, כאשר קונים שלטון בכסף, אתם האחרונים בבית הזה, האחרונים - - -
רחל אדטו
750,000 אזרחים - - -
אופיר אקוניס
- - - האחרונים בבית הזה שיכולים להטיף.


המהלך הזה, אדוני היושב-ראש, לא רק שלא יקטין את היציבות הפוליטית, לא רק שלא יקרב בחירות, הוא ירחיק בחירות, הוא יעצים את היציבות הפוליטית בבית הזה.


אני מוכרח להגיד לך, אני יושב בשורה השלישית במליאת הכנסת, אני לא מבין איך זה ששנתיים ימים חברי כנסת מסיעת העבודה מצביעים בניגוד מוחלט לעמדת הקואליציה, והם חברים בקואליציה. אגב, עשו להם מנהג, הם הולכים עם ומרגישים בלי. הדבר הזה ייפסק היום.


בניגוד מוחלט לכל השיח הציבורי, שחיים רמון יחד עם קדימה היום מנסים ליצור ולזרות את השקרים שלהם, את ההסתות שלהם לציבור, בדיוק הפוך - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אקוניס, שתי מלים, כי הזמן נגמר.
אופיר אקוניס
מאה אחוז. אתם רוצים לקדם את התהליך המדיני ולהביא דברים. אי-אפשר, חבר הכנסת פלסנר, לקדם את התהליך המדיני כשכל שבוע על המדרגות המובילות לישיבת הממשלה שרים מתוך הממשלה מציבים אולטימטום לסיום כהונתה אם הדבר הזה לא יתקיים. ולכן, אדוני, נתמוך במהלך הזה שיגביר את היציבות הפוליטית ואת כהונתה של הממשלה עד המועד הרשמי של הבחירות.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת אלדד, אחריו – חבר הכנסת יואל חסון. בבקשה.
אריה אלדד
תודה, אדוני היושב-ראש, לפי הצעקות אפשר לחשוב שיש כאן ויכוח. באמת אין ויכוח. היום יש סוג של צדק היסטורי, כי המפלגה שהקימה את המדינה ונסחפה למחוזות פוסט-ציוניים מתפרקת, כי היא הגיעה לסוף דרכה, ואין לה יותר דרך. אני יכול, לצערי, לומר הבוקר שאהוד ברק עשה חצי עבודה, רק חצי עבודה. הוא חילק את העבודה לשניים.
רוברט אילטוב
שליש.
אריה אלדד
מתמטיקאי גדול אף פעם לא הייתי, זה בערך חצי. חצי עבודה הוא עשה כשהוא פירק את מפלגת העבודה, אבל החצי השני יהיה כשהוא יפרוש מהממשלה ויפטור אותנו מעונשו, כי גם הוא הגיע למחוזות פוסט-ציוניים. תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון, אנא, ממש בקצרה, ויסיים, אחרון הדוברים – חבר הכנסת אברהם מיכאלי, יושב-ראש סיעת ש"ס. בבקשה.
יואל חסון
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני מתפלא מאוד על חברי חברי הכנסת, ואני מתפלא גם על ההתרגשות הגדולה שאופפת כאן את כולנו.
יעקב אדרי
רק בגלל המצלמות, ההתרגשות הזאת.
יואל חסון
מדובר כאן בגוויות פוליטיות שהחליטו על חשבונן להבטיח את המשך שלטונו של נתניהו בכל מחיר. הבטיחו לתת ולהקריב את עצמם כדי לקיים את ממשלת נתניהו, שהפכה אגב מאותו יום – היתה כך גם קודם, אבל בוודאי היום – ממשלה צרה, ממשלה של אינטרסנטיות, ממשלה שאולי, בצורה מלאכותית, תרוויח שרידות לעוד איזה חודשיים-שלושה, אבל מבחינה ציבורית, הציבור היום, אחרי המהלך הזה, יראה בממשלה הזאת ממשלה לא לגיטימית של חברות אופורטוניסטים, אינטרסנטים, ובעיקר אנשים שאין להם עתיד במערכת הפוליטית.
רחל אדטו
- - -
היו"ר יריב לוין
חברת הכנסת אדטו.
רחל אדטו
- - - על ההבטחות לתיקים.
היו"ר יריב לוין
חברת הכנסת אדטו, השאלה הזאת לא כאן.
ציון פיניאן
אם זה הסוף של ממשלת נתניהו, כדאי לכם להצביע בעד.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן, תודה רבה על העזרה.
ציון פיניאן
תצביעו בעד - - -
היו"ר יריב לוין
אני מודה לך.
ציון פיניאן
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן, אני מודה לך. תודה.
ציון פיניאן
ממשלת קדימה קמה על לכלוך, על זוהמה ועל טינופת.
היו"ר יריב לוין
תודה, חבר הכנסת פיניאן. חבר הכנסת אברהם מיכאלי.
שי חרמש
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש.
שי חרמש
הוא אמר "טינופת".
היו"ר יריב לוין
אני מציע שתשתה מים.
ציון פיניאן
אני יודע שאתה - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת פיניאן. אני מקבל, אני מורה למחוק מהפרוטוקול, כבקשת חבר הכנסת חרמש. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, חבר הכנסת מיכאלי – אחרון הדוברים. תקשיבו לו בבקשה.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אנחנו, כחברי כנסת, נסתכל איך הציבור מסתכל עלינו, על הצביעות, שכל צד, מתי שנוח לו, באיזה צד שהוא נמצא, לפי זה הוא מנמק, לטובתו או לרעת מישהו אחר. אף פעם הוא לא אומר את זה כלפי עצמו.

אני מכבד את החלטת החברים שהחליטו להתפלג, ואני מקווה שהם יהיו חברים יציבים בקואליציה, כי באמת, כבר אמרו פה כמה חברים, לא יכול להיות מצב שאנחנו, כקואליציה, יושבים מסביב לאותו שולחן וחברים רבים מסיעת העבודה לא הצביעו עם הקואליציה. זה דבר לא מקובל. מי שהחליט ללכת נגד הקואליציה, זכותו להישאר איפה שהוא רוצה להישאר, ומי שהחליט להתפלג, הוא כנראה כן רוצה להיות בקואליציה, לכן אני מכבד אותם, ואנחנו נתמוך בפילוג הזה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה, הערות אחרונות, ואז נעבור להצבעה. בבקשה.
עינת וילף
אין ספק שישיבת ועדת הכנסת של יום שני בבוקר שעוסקת בדברים אדמיניסטרטיביים מזמן לא היתה כל כך סוערת.

אתם ודאי ראיתם את זה, עקבתם, כבר תקופה ארוכה שהסיעה מתנהלת בצורה בלתי סבירה באופן קיצוני. יש לפחות שתי סיעות: האחת שקיבלה את הרעיון שיש כללים בהתנהגות פרלמנטרית, מקבלים את העיקרון של משמעת סיעתית, גם כשזה לא תמיד הנאה צרופה, מקבלים את סמכות היושב-ראש הנבחר, מקבלים את ההחלטה של מוסדות המפלגה לשבת בקואליציה, גם אם לא תמיד מסכימים עם כל דבר. כשיש דברים, פועלים כסיעה ולא כיחידים. והיתה בנפרד, קבוצה אחרת, שעשתה דין לעצמה, כל אחד פעל כראות עיניו, הצביע כראות עיניו, מינימום של קולגיאליות לא היתה. כל ניסיון שלנו לעודד התנהגות סיעתית התנפץ אל מול נטייה לריב, לפלג, וכל אחד החליט שהוא ינהג כראות עיניו. להתנהגות הזאת היו גם היבטים אידיאולוגיים. היתה קבוצה שחשבה שמפלגת העבודה צריכה להיות בשמאל, משמאל לקדימה, קרוב למרצ, והיתה קבוצה, אנחנו, שראתה את מפלגת העבודה כמפלגה מרכזית - -
ניצן הורוביץ
עם ליברמן.
עינת וילף
- - ממשיכה של - - -
שלמה מולה
יחד עם ליברמן.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת הורוביץ, באמת.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
גם יולי תמיר ישבה עם ליברמן.
עינת וילף
אגב, צריך להרגיע את כל הסיפור הזה.
נסים זאב
אפילו מרצ ישבה עם ש"ס בשנת 2000.
עינת וילף
כשיהיו לנו 61 מנדטים נשמח לא לשבת עם אף אחד בקואליציה.


ואנחנו מאמינים שהאולטימטום הבלתי פוסק על יציאה מהממשלה לא רק לא תרם ליציבות הפוליטית, גם לא תרם לתהליך המדיני. הוא יצר תחושה אצל הצד השני שאין לו אחריות. אנחנו לא מקבלים את ההלקאה העצמית שרק ישראל אחראית להיעדר תהליך מדיני. יצרו אצל הצד השני הרגשה שאפשר לחכות, שתהיה ממשלה נוחה יותר. יש גם מי שמלבים ומקדמים את הרעיון הזה. ובסופו של דבר, גם בשל ההתנהלות וגם בשל הפערים האידיאולוגיים הגענו למסקנה שזה הצעד הנכון. אני חייבת לציין שאני לא רואה בזה את סוף דרכה של מפלגת העבודה, אני חושבת שהיא הולכת לשני הכיוונים הנכונים: אחד לכיוון המרכזי, הבן-גוריוני, הממלכתי, שאנחנו נבנה, ואנחנו פינינו את הדרך לאלה שנותרו - - -
שלמה מולה
נו, באמת.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, קצת כבוד. קצת כבוד. לא יקרה לאף אחד כלום.
עינת וילף
אנחנו פינינו את הדרך לאלה שנותרו, הם נשארים סיעת העבודה, הם יכולים סוף-סוף לממש את מה שהם רצו, לצאת מהקואליציה, לצאת מהממשלה, לבחור יושב-ראש חדש, לממש את עצמם כמפלגת שמאל סוציאליסטית משמאל לקדימה, לוחמנית. חשוב שתהיה מפלגה כזאת. לא לשם רציתי שתלך מפלגת העבודה, אבל אני בהחלט חושבת שהיום פינינו להם את הדרך לממש את המהלך הזה, ואני מאחלת להם בהצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, רבותי. אני עובר להצבעה. סדר ההצבעה יהיה כזה: אל"ף, ההצבעה תהיה שמית, בי"ת, ההצבעה תהיה תחילה על בקשת ההתפלגות, ולאחר מכן על סוגיית שמות הסיעות.

בהתאם להוראת סעיף 59(1) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, אני מבקש להעמיד להצבעה את בקשת חברי הכנסת אהוד ברק, שלום שמחון, מתן וילנאי, אורית נוקד ועינת וילף להתפלג מסיעת העבודה ולהקים סיעה חדשה. אני עובר להצבעה כדלקמן:
היו"ר יריב לוין
(קורא בשמות חברי הכנסת)


יריב לוין- בעד


זאב אלקין- בעד


אופיר אקוניס- בעד


אורי אורבך- בעד


שלמה מולה- נגד


יוחנן פלסנר במקום רוחמה אברהם-בלילא-נגד

רחל אדטו- נגד


ניצן הורוביץ במקום חיים אורון

- נמנע


אנסטסיה מיכאלי במקום דוד רותם
- בעד


רוברט אילטוב- בעד


דניאל בן-סימון- אינו נוכח


עינת וילף- בעד


אברהם מיכאלי- בעד


נסים זאב- בעד


מנחם אליעזר מוזס


- בעד


אחמד טיבי- אינו נוכח


ציון פיניאן- בעד
היו"ר יריב לוין
רבותי, התוצאות הן כלדקמן: בעד 11, נגד שלושה, נמנע אחד. לפיכך אני קובע כי סיעת העבודה התפלגה באופן שנוצרו שתי סיעות: סיעה אחת מונה שמונה חברי כנסת, והשנייה מונה חמישה חברי כנסת, אותם חמישה שהגישו את בקשת ההתפלגות.


מכאן אני עובר להצבעה הבאה, והיא, על בקשת הסיעה שהתפלגה, חמשת חברי הכנסת, להיקרא בשם "עצמאות".
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
"העצמאות".
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצבעה.
היו"ר יריב לוין
(קורא בשמות חברי הכנסת)


יריב לוין- בעד


זאב אלקין- בעד


אופיר אקוניס- בעד


אורי אורבך- בעד


יואל חסון במקום שלמה מולה

- נגד


יוחנן פלסנר- בעד


רחל אדטו- נגד


ניצן הורביץ- נמנע


אנסטסיה מיכאלי במקום דוד רותם
- בעד


רוברט אילטוב- בעד


דניאל בן-סימון- אינו נוכח


עינת וילף- בעד


אברהם מיכאלי- בעד
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב.
נסים זאב
אני קצת מתלבט עם הה"א.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, אנחנו בהצבעה.
נסים זאב
לוקחים את המלה "העצמאות" - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב לא משתתף בהצבעה.
היו"ר יריב לוין
(קורא בשמות חברי הכנסת)

נסים זאב- לא משתתף בהצבעה


מנחם אליעזר מוזס


- בעד


אחמד טיבי- אינו נוכח


ציון פיניאן- בעד
נסים זאב
אני נמנע.
היו"ר יריב לוין
רבותי, התוצאות הן כדלקמן: בעד 11, נגד שניים, נמנע אחד. לפיכך אני קובע ששמה של הסיעה בת חמשת החברים: אהוד ברק, שלום שמחון, מתן וילנאי, אורית נוקד ועינת וילף, היא "העצמאות".


מכאן אני עובר לסוגיית שמה של סיעת העבודה. רבותי, המצב כרגע הוא ששמה הרשמי והמלא של סיעת העבודה הוא "העבודה בראשות אהוד ברק". נדמה לי שזה מצב אבסורדי. רבותי, אני מבקש שקט. צר לי שאיש מחברי הסיעה לא הגיע לכאן - -
שי חרמש
לא ביקש שינוי.
היו"ר יריב לוין
- - וגם לא ביקש שינוי. אבל אני חושב שמתוקף סמכותנו וחובתנו לא יכול להיות - - -
שי חרמש
אתה לא יכול לכפות את זה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש, אני מנהל את הישיבה ולא אתה.


- - - לא יכול להיות שסיעה בכנסת תחזיק בשם שהוא על פניו מטעה ולא רלוונטי בנסיבות שנוצרו. לפיכך, ובהיעדר כל פנייה מצד מי מחברי הכנסת שנותרו בסיעת העבודה, אני מציע שוועדת הכנסת תקבע ששמה של הסיעה יהיה "העבודה" ללא התוספת שאחריה.
שי חרמש
הם לא ביקשו - - -
ניצן הורוביץ
אתה לא יכול.
שי חרמש
הם לא ביקשו את זה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש, אני אוציא אותך עוד הערה אחת.
שי חרמש
הם לא ביקשו את זה.
היו"ר יריב לוין
אני מודיע כאן - - -
קריאות
- - -
קריאה
יש לי הצעה אחרת: העבודה בראשות אנונימי.
קריאה
השם שמור במערכת.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אי-אפשר.
יואל חסון
"מפלגת האבודה".
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת חרמש - - -
שי חרמש
אפשר להציע - - -
היו"ר יריב לוין
לא, אתה לא יכול להציע שום דבר ולא להפריע לי באמצע. מספיק כבר. תן לי לסיים קודם.
שי חרמש
יש לי הצעה.
היו"ר יריב לוין
מה קרה לכם?
שי חרמש
תוסיף "אהוד ברק לשעבר".
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חרמש, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, בבקשה לצאת. תודה רבה. חבל, באמת חבל. לא מכובד. רבותי, סמכותנו היא לבצע שינוי כזה, אני לא אשאיר מצב שבו ייוותר השם הקיים שהוא שם מטעה ולא נכון, ואני מודיע כאן באופן הברור ביותר שברגע שאקבל בקשה מאותם חברים שנותרו בסיעת העבודה, שיבקשו להביא לדיון ולקבוע להם שם חדש, אעשה כן מייד.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, הערה.
היו"ר יריב לוין
הערה – חבר הכנסת טיבי, ונעבור להצבעה.
יואל חסון
מה - - -
יוחנן פלסנר
שינית?
היו"ר יריב לוין
השם יהיה "העבודה", ולא "בראשות - - -".
ניצן הורוביץ
הם לא ביקשו.
היו"ר יריב לוין
הם לא צריכים לבקש.
יוחנן פלסנר
אתה מצביע על זה?
היו"ר יריב לוין
ודאי. מצביע.
יוחנן פלסנר
אפשר להציע הצעה אחרת?
היו"ר יריב לוין
אפשר להציע הצעה אחרת.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש.
היו"ר יריב לוין
כן.
אחמד טיבי
היות ולא הייתי בהצגה הטובה בעיר, אני מבקש רוויזיה על ההצבעה.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. רבותי, שמעתי את הבקשה של חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
אני יכול - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. עכשיו אנחנו באמצע הצבעה. אני עובר להצביע. אם לא תתקבל הצעתי, אביא להצבעה הצעות אחרות. אני מצביע על ההצעה לקבוע כי שמם של אותם שמונת חברי הכנסת שנותרו חברים בסיעה שנקראה עד היום "העבודה בראשות אהוד ברק" יהיה "העבודה". ואני מודיע כאן שאם הם יבקשו אחרת, יוכלו להביא את זה בפני, ואני, כמובן, אביא את זה בפני הוועדה.
יואל חסון
הם ישמחו להקיא את אהוד ברק מתוכם.
היו"ר יריב לוין
(קורא בשמות חברי הכנסת)


יריב לוין- בעד


זאב אלקין- בעד


אופיר אקוניס- בעד


אורי אורבך- בעד


יואל חסון במקום שלמה מולה

- נמנע


יוחנן פלסנר במקום רוחמה אברהם-בלילא-נמנע


שי חרמש- נגד

ניצן הורוביץ במקום חיים אורון

- נמנע


אנסטסיה מיכאלי במקום דוד רותם
- בעד


רוברט אילטוב- בעד


דניאל בן-סימון- אינו נוכח


עינת וילף- בעד


אברהם מיכאלי- בעד


נסים זאב- בעד


מנחם אליעזר מוזס


- בעד


אחמד טיבי- נמנע


ציון פיניאן- בעד
היו"ר יריב לוין
תודה. אנחנו נעבור להצבעה על הרוויזיה. חבר הכנסת טיבי, אתה מבקש רוויזיה על כל ההחלטות? בבקשה.


אני מכריז שתוצאות ההצבעה – בעד 11, נגד אחד, נמנעים ארבעה. לפיכך אני קובע ששמה של הסיעה המונה שמונה חברי כנסת שהיו ונשארו חברים בסיעת העבודה, שם הסיעה יהיה "העבודה" בלבד.
יואל חסון
באל"ף.
היו"ר יריב לוין
תודה. רבותי, מכאן והלאה אני עובר להצבעה על בקשת הרוויזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי.
אחמד טיבי
אדוני, ברשותך, האם אני יכול לבקש שההצבעה תהיה בשבוע הבא כדי לתת יותר שיקול דעת?
היו"ר יריב לוין
אדוני, בקשתך נשמעה ונדחתה, ואני עובר להצביע על בקשת הרוויזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי. תחילה לעניין ההחלטה שקיבלנו כאן לאשר את התפלגות סיעת העבודה באופן שהיא התפלגה לשתי סיעות: העבודה וסיעה אחת בת חמישה חברים: אהוד ברק, שלום שמחון, מתן וילנאי, אורית נוקד ועינת וילף. מי בעד בקשת הרוויזיה?
היו"ר יריב לוין
(קורא בשמות חברי הכנסת)


יריב לוין- נגד


זאב אלקין- נגד


אופיר אקוניס- נגד


אורי אורבך- נגד


יואל חסון במקום שלמה מולה

- בעד


יוחנן פלסנר במקום רוחמה אברהם-בלילא-בעד


שי חרמש- נמנע

ניצן הורוביץ במקום חיים אורון

- נמנע


אנסטסיה מיכאלי במקום דוד רותם
- נגד


רוברט אילטוב- נגד


דניאל בן-סימון- אינו נוכח


עינת וילף- נגד


אברהם מיכאלי- נגד


נסים זאב- נגד


מנחם אליעזר מוזס


- נגד


אחמד טיבי- בעד


ציון פיניאן- נגד
היו"ר יריב לוין
רבותי, בעד בקשת הרוויזיה שלושה, נגד 11, נמנעים שניים. לפיכך הרוויזיה נדחתה.
אני עובר לבקשת הרוויזיה לעניין שמה של הסיעה בת חמשת החברים – סיעת העצמאות.
היו"ר יריב לוין
(קורא בשמות חברי הכנסת)


יריב לוין- נגד


זאב אלקין- נגד


אופיר אקוניס- נגד


אורי אורבך- נגד


יואל חסון במקום שלמה מולה

- נגד


יוחנן פלסנר במקום רוחמה אברהם-בלילא-נגד


שי חרמש- נמנע

ניצן הורוביץ במקום חיים אורון

- נמנע


אנסטסיה מיכאלי במקום דוד רותם
- נגד


רוברט אילטוב- נגד


דניאל בן-סימון- אינו נוכח


עינת וילף- נגד


אברהם מיכאלי- נגד


נסים זאב- נגד


מנחם אליעזר מוזס


- נגד


אחמד טיבי- בעד


ציון פיניאן- נגד
היו"ר יריב לוין
עוד רוויזיה אחת.
זאב אלקין
השם של העבודה, אולי תוותר?
אחמד טיבי
בלי ברק?
קריאה
בלי ברק.
אחמד טיבי
אני מוותר.
היו"ר יריב לוין
רבותי, בעד אחד, נגד 14, אחד נמנע. לפיכך הרוויזיה נדחתה. חבר הכנסת טיבי, אתה מושך את הרוויזיה שלך לעניין שמה של סיעת העבודה, או שאתה מבקש עוד הצבעה?
אחמד טיבי
סיעת אקירוב?
היו"ר יריב לוין
אתה מושך או לא?
אחמד טיבי
מושך. מושך.
היו"ר יריב לוין
מושך את הרוויזיה האחרונה. תודה רבה. לפיכך אנחנו יכולים לעבור לנושא הבא על סדר-היום. תודה רבה.

2. פניית יושב ראש הכנסת בדבר ישיבות הכנסת בשבוע בו מציינים את יום כינונה של הכנסת בהתאם להוראות בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
רבותי, הנושא השני, פניית יושב-ראש הכנסת בדבר ישיבות הכנסת בשבו בו מציינים את יום כינונה של הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה.
ירדנה מלר
ביום חמישי יחול ט"ו בשבט. ט"ו בשבט יום כינון הכנסת, ואנחנו נציין מלאות 62 שנים לכינון הכנסת ביום שני הבא. לפיכך יושב-ראש הכנסת מבקש שהישיבה של יום שני הבא לא תהיה ישיבה רגילה. יהיה אירוע, זה יהיה במעמד נשיא המדינה, ראש האופוזיציה תדבר, ראש הממשלה ידבר, ויהיו גם שבעה תלמידים, בשיתוף עם היחידה לדמוקרטיה, שעברו תהליך מאוד מכובד, מאוד ארוך, הכשירו אותם, הם ישאלו שאילתות והשרים הנוגעים בדבר ישיבו להם. לפיכך זה יהיה אירוע מיוחד. הישיבה הרגילה באותו שבוע תהיה ביום שלישי. אם סיעות האופוזיציה ירצו להגיש הצעות אי-אמון, ננהג ביום שלישי כיום שני, וביום רביעי תהיה ישיבת כנסת רגילה. אנחנו מבקשים לאשר את זה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. הערות? התייחסויות? אין. מי בעד הבקשה? מי נגד?

הצבעה
בעד ההצעה - פה אחד
הצעת יושב-ראש הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שבעה בעד. נגד אין. נמנעים אין. תודה.
3.
הצעת חוק ייצוג הולם לנשים בועדת חקירה ממלכתית ובועדת בדיקה ממשלתית, התשע"א - 2010 של חה"כ דליה איציק. (פ/2651) - קביעת ועדה לדיון
היו"ר יריב לוין
רבותי, הנושא האחרון על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ייצוג הולם לנשים בוועדת חקירה ממלכתית ובוועדת בדיקה ממשלתית, התשע"א-2010, של חברת הכנסת דליה איציק, פ/2651. אני אקרא מה שהוצע לפרוטוקול: הלשכה המשפטית המליצה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה לקידום מעמד האישה. יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ביקשה שההצעה תידון אצלה בוועדה. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט הודיעני כי הוא נותן את הסכמתו באופן חריג ומבלי שהדבר יהווה תקדים לכך שההצעה הזאת תידון בוועדה לקידום מעמד האישה. אני מברך אותו ומודה לו, ונדמה לי שזה גם טוב להעביר לאותן ועדות שהן פחות עמוסות, שתהיה אפשרות לדון ולקיים דיונים עד כמה שניתן גם בהצעות חוק. ולכן אני מציע, אלא אם יש הערות, שנעבור להצבעה על הבקשה. מי בעד להעביר לוועדה לקידום מעמד האשיה? מי נגד?

הצבעה

בעד - פה אחד

אושרה ההצעה להעביר לדיון את הצעת חוק ייצוג הולם לנשים בוועדת חקירה ממלכתית ובוועדת בדיקה ממשלתית, התשע"א-2010, של חברת הכנסת דליה איציק, פ/2651 בוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר יריב לוין
שבעה בעד. נגד אין. נמנעים אין. אושר. הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:36

קוד המקור של הנתונים