ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/01/2011

תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התש"ע-2010, תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים - שכר מינימום), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים