ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2011

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
8
ועדת הכספים

11.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 645
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ו' בטבת התשע"א (11 ינואר 2011), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19) (בתי ספר שדה), התשע"א-2011
הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב, דוד אזולאי, דב חנין, יוחנן פלסנר, מרינה סולודקין, אריה ביבי, אריה אלדד, איתן כבל, עינת וילף, אורי מקלב, משה גפני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זבולון אורלב
מוזמנים
עו"ד הראל גולדברג, משרד המשפטים

עו"ד איתיאל מלאכי, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

יובל בנימין, סגן מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

עו"ד שנית פנחסי הראל, לשכת היועצת המשפטית, משרד החינוך

אורי דגול, מנכ"ל אגודת אכסניות הנוער

עו"ד שולי אבני שוהם, יועצת משפטית, אגודת אכסניות הנוער

משה פקמן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19) (בתי ספר שדה), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב, דוד אזולאי, דב חנין, יוחנן פלסנר, מרינה סולודקין, אריה ביבי, אריה אלדד, איתן כבל, עינת וילף, אורי מקלב, משה גפני
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19) (בתי ספר שדה), התשע"א-2011.
ענת מימון
עכשיו אנחנו מכינים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. בנוסח שפורסם לראשונה נקבע למעשה בתוך סעיף 5 לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה, הוספנו לפסקה (יא) שפוטרת אכסניית נוער, הוספנו בית ספר שדה וביקשנו שיתקיימו כמה תנאים כמו שהוא יהיה מוסד ללא כוונת רווח, שיהיו לו לפחות שבעה בתי ספר שדה, מספר מיטות 1,800 ומחציתם בנגב ובגליל, והוא עוסק בפעילות חינוכית והדרכה לקטינים.


יש כמה נקודות שאנחנו צריכים להבהיר לקראת הקריאה השנייה והשלישית. דבר ראשון, שוחחתי עם משרד הפנים לגבי האישור. לגבי אכסניית נוער נדרש אישור של שר הפנים ושר החינוך שהיא עומדת בתנאים כפי שמופיעים בסעיף. אנחנו רוצים להבהיר שהרישא של האישור חל גם לגבי בית ספר שדה. כלומר, שלב ראשון יהיה לקבל אישור של השרים, אישור פורמלי שהוא עומד בתנאים, ורק אז הוא יקבל את הפטור מארנונה. נבהיר את זה בנוסח.


מהחברה להגנת הטבע דיברו אתנו על כך שזאת תהיה עמותה ללא כוונת רוח ולא מוסד ללא כוונת רווח, כי הוא אכסניית נוער. מישהו מתנגד לשינוי הזה?
הראל גולדברג
יש היום סוג של תאגידים שנקרא חל"ץ, חברה לתועלת הציבור. זה לא מוגדר כעמותה. מצד שני פועלים שלא למטרות רווח. אני לא יודע מה ההשלכות של זה על חל"צים למיניהם.
ענת מימון
כלומר, הם לא יוכלו להיכנס בגדר הפטור.
הראל גולדברג
נכון. אני חושב שלפני שמתקנים את זה, צריך לבחון את הנקודה. לי אין תשובה.
היו"ר משה גפני
אבל אין לנו זמן. זה הולך לקריאה שנייה ושלישית.
הראל גולדברג
זה משהו שעולה כאן בדיון, אבל לא דיברו אתנו על כך לפני כן.
היו"ר משה גפני
אז לא. הלאה.
ענת מימון
אם כן, לא נשנה.
היו"ר משה גפני
כי אחרת יתעכב החוק.
ענת מימון
בסדר. מוסד ללא כוונת רווח כולל גם מוסד שהתאגד בדרך של עמותה.
הראל גולדברג
כן, אז הגיוני.
ענת מימון
זה רחב יותר. בסדר.


אנחנו רוצים להבהיר שהסיפא שדורשת שישים אחוזים מעלות המתאכסנים שגילם אינו עולה על 21 חל גם לגבי בית ספר שדה. כרגע כתוב באותה אכסניה וזה צריך להיות גם באותו בית ספר שדה. גם את זה נוסיף.


לגבי התחילה, אפשר לקבוע את זה ל-1 בינואר 2011, כך שמתחילת השנה הם ייהנו מהפטור.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש התנגדות?
משה פקמן
שאלה. לא הבנתי את עניין מוסד ללא כוונת רווח. האם הכוונה למוסד ללא כוונת רווח שלא דווקא כהגדרתו בחוק? זאת הייתה כוונתנו מלכתחילה. בסופו של דבר הדרך בה פועלת העמותה לצורך מע"מ בין כמלכ"ר ובין כעוסק מורשה, כרגע חברה עובדת כמלכ"ר, כי זה השיקול הכלכלי כרגע, לא משנה ממהות הפעולה כמוסד ללא כוונת רווח והשאלה למה הייתה הכוונה.
ענת מימון
כרגע ההגדרה היא מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, כי זה החוק דרכו מצאנו את ההגדרה. אתם מתנגדים לזה שזה יהיה? זה מצמצם?
משה פקמן
ראשית, זה מצמצם. שנית, זה יוצר סוג של אפליה אל מול האכסניות שנמצאות ברישא של הסעיף שמהן נדרש להיות, אם אני זוכר נכון, עמותה ללא כוונת רווח, ללא התייחסות לחוק מע"מ. אם אנחנו מנסים להסתכל מי מהגופים נהנה מאותו פטור, אנה, אם אני לא טועה, היא עוסק מורשה ולא מלכ"ר לצורך מע"מ. לכן נוצר כאן סוג של אפליה, אם אנחנו מגדירים את זה כאן על פי חוק מע"מ.


אם דווקא לשיטתך אולי מגדירים את זה כמוסד ללא כוונת רווח, מבלי להתייחס לחוק מע"מ, זה עונה גם להשגה שהועלתה כאן.
היו"ר משה גפני
הראל, מה אתה אומר?
הראל גולדברג
אני מודה שזה תחום שאני פחות מתמצא בו. הנוסח הראשוני היה מקובל עלינו. לא עשיתי שיעורי בית ביחס לזה. זה נושא שאני פחות מתעסק בו, נושא התאגידים, מיסוי. אם אנחנו רוצים לשנות מהנוסח שמופיע בהצעת החוק, אני מציע שאני אעשה בדיקה אצלנו במשרד. זה לא משהו שיכול לארוך זמן רב, אבל אני צריך לעשות את הבדיקה. אולי אפשר להסמיך את היועצים המשפטיים.
ענת מימון
שנגיע להגדרה שמוסכמת על כולם. הכוונה היא באמת כן לפטור מוסדות ללא כוונת רווח ואנחנו רוצים שיהיה ברור לאיזה מוסדות הכוונה.
היו"ר משה גפני
בסדר. לי אין התנגדות לכל נוסח שיהיה מוסכם על כולם ושהוא יהיה לטובת העניין. אני מסמיך את היועצת המשפטית של הוועדה ביחד עם משרד המשפטים, עם עורך דין הראל גולדברג ועם נציג החברה להגנת הטבע.
איתיאל מלאכי
גם משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
גם משרד הפנים. יש עוד מישהו שרוצה להיות בעניין הזה?
שנית פנחסי הראל
משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
זה יצטרך להיות בהסכמה. משה, אם לא תהיה הסכמה, אנחנו נשארים בנוסח הקיים.
משה פקמן
אם אתם מקבלים את זה שזה יוצר אפליה כבר בתוך הסעיף.
ענת מימון
זה נוסח שהיה מוסכם גם בקריאה ראשונה והוא כולל כרגע את החברה להגנת הטבע.
היו"ר משה גפני
אתה מעלה את הנושא הזה עכשיו. אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
משה פקמן
אני מבין את הבעיה.
היו"ר משה גפני
החוק נעשה לטובתך. אתה יכול לקבל עכשיו החלטה לא להצביע אבל ההצעה שלי היא יותר פרקטית. אנחנו נצביע, נסמיך את היועצת המשפטית של הוועדה להגיע להסכמה על הנוסח. יתכן שמה שאומר עורך דין הראל גולדברג, יתכן שהוא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל הוא אומר שהוא צריך עוד זמן לבדיקה.
משה פקמן
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
והוא לא צריך זמן ארוך. לכן אני מציע שנצביע על הנוסח הקיים, אנחנו מסמיכים, לפני שמעלים את זה למליאה, את היועצת המשפטית של הוועדה. אם אכן אין התנגדות. אם יש התנגדות, אנחנו לא יכולים לשנות את זה. יבדוק את זה עורך דין הראל גולדברג, יבדוק את זה נציג משרד הפנים והיועצת המשפטית של אכסניות הנוער. אם תהיה הסכמה, למליאה יעלה הנוסח שאתה מבקש. אם לא תהיה הסכמה, בידכם ההחלטה או לא להעלות את זה בכלל או להעלות את זה כפי שזה. החוק הזה צריך להיות בהסכמה.
משה פקמן
הוגן ומקובל.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב, נאום.
זבולון אורלב
תן לי תקציר.
היו"ר משה גפני
התקציר הוא כזה. תגידי לו.
ענת מימון
דיברנו על נוסח שעלה לראשונה והבהרנו שאישור שרים שנדרש לגבי אכסניית נוער, יידרש גם לגבי בית ספר שדה. כלומר, הם קודם יקבלו אישור שר החינוך ושר הפנים, ואז הם ייגשו לקבל את הפטור מהארנונה.
זבולון אורלב
כך מקובל באכסניות הנוער?
ענת מימון
כן. אנחנו משווים את זה.


לגבי בית ספר שדה, כתבנו מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק המע"מ. החברה להגנת הטבע ביקשה שזה יהיה או מוסד ללא כוונת רווח לא כהגדרתו בחוק מע"מ.
זבולון אורלב
מה כתוב לגבי אכסניות נוער?
ענת מימון
אכסניית נוער היא עמותה ללא כוונת רווח. זה ייבדק על ידי משרד המשפטים.
קריאה
הם לא מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מע"מ. הם מוסד ללא כוונת רווח אולי לפי פקודת מס הכנסה.
ענת מימון
יכול להיות שנוכל פשוט להפנות למקום אחר להגדרה. הכוונה היא שזה יכלול אותם.
היו"ר משה גפני
מה שאמרה היועצת המשפטית, שמעת. אני הצעתי שאנחנו נאשר. לא נדחה את ההצבעה על הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית מכיוון שאמר עורך דין הראל גולדברג שהוא לא מכיר את העניין הזה והוא צריך לבדוק את זה. הוא צריך זמן קצר כדי לבדוק ולראות אם אין כאן איזו בעיה, אם אין כאן איזה נושא. אמרתי שאני מציע שנצביע אלא אם כן החברה להגנת הטבע אומרת שנדחה את ההצבעה.


אני מציע יותר טוב, בלי רביזיה. אנחנו נאשר. אני מסמיך את היועצת המשפטית של הוועדה לבוא בדברים עם הנוגעים בדבר בהסכמה. אם תהיה הסכמה ואני מעריך שתהיה הסכמה עם משרד המשפטים. אם אין הסכמה, אתה לא תלך נגד משרד המשפטים.
זבולון אורלב
לא משנה. נביא אותם לכאן ונדון.
היו"ר משה גפני
מה שאתה רוצה. בסדר. אני לא רוצה לדון על זה מחדש.
זבולון אורלב
נראה. שמור את האופציה.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש עוד משהו שאנחנו צריכים?
ענת מימון
התחילה תהיה מה-1 בינואר 2011.
הראל גולדברג
לגבי התחולה, אני לא רוצה לסגור את עצמי. אני אבדוק את זה.
ענת מימון
אנחנו נמצאים ממש בתחילת 2011 ואין טעם לקבוע תחילה שהיא אמצע חודש.
הראל גולדברג
לגבי התחולה של ה-1 בינואר, אני לא רוצה להעביר את זה בלי שאני יודע מה בדיוק העמדה. אני שומר לעצמי זכות להתייחס לזה אחרי כן אולי בהסתייגות.
היו"ר משה גפני
אבל נתתי לך.
הראל גולדברג
אני פשוט לא רוצה לומר סתם כשאני לא יודע בוודאות. אני מניח שלא תהיה בעיה, אבל אני רוצה שהדברים יהיו ברורים.
איתיאל מלאכי
אתה מדבר על התחולה או על ההגדרה?
ענת מימון
על התחולה.
הראל גולדברג
על ההגדרה אמרנו שזה יהיה בהסכמה. נפתור את העניין של ההגדרה.
היו"ר משה גפני
טוב, אז אתה תעשה רביזיה. אני רואה שמתחילות בעיות.
הראל גולדברג
לא. אני לא מאמין.
היו"ר משה גפני
גם אני חושב. ראשית, אני מאמין בקדוש ברוך הוא אבל אני חושב שלא יהיו בעיות.
זבולון אורלב
אתה מגביל אותם בזמן לגבי ההסכמה?
היו"ר משה גפני
כן.
זבולון אורלב
שבו היום ותגמרו.
היו"ר משה גפני
הוא צודק. הם יכולים לגמור את זה היום-מחר.


תקריאי.
ענת מימון
אני אקריא ואעיר את השינויים שנכניס.

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19) (בתי ספר שדה), התשע"א-2011

תיקון סעיף 5

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) 1938, בסעיף 5יא, אחרי "וחברה בפדרציה הבינלאומית של אכסניות הנוער" יבוא "או נכס המשמש כבית ספר שדה המוחזק על ידי מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מע"מ" – ואת זה נבדוק – "שבאחזקתו לפחות שבעה בתי ספר שדה שמספר המיטות בהן הוא לפחות 1,800 ומחציתן לפחות בנגב ובגליל, ומתקיימת בהן פעילות חינוכית והדרכה לקטינים".


בסוף אנחנו נבהיר שהתנאי של השישים אחוזים חל גם לגבי בתי ספר שדה וגם נוסיף את התחילה שהיא ה-1 בינואר 2011 ואת אישור השרים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור הצעת החוק כפי שהביאה אותה היועצת המשפטית.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
זבולון אורלב
היושב ראש, אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב מבקש רביזיה. במקביל אני מבקש אם אפשר בהקדם לשבת על הסוגיות שהועלו כאן. אנחנו רוצים גם תשובה מנציג משרד הפנים לגבי התחולה שהיא מה-1 בינואר 2011.


אם אכן יגיעו להסכמה, הנוסח שיעלה למליאה יהיה הנוסח שמוסכם, שאנחנו חושבים שאפשר ללכת עליו. גם לגבי התחולה, אם התשובה תהיה חיובית. במידה שלא תהיה הסכמה, אנחנו נכנס את הוועדה שוב על פי בקשת הרביזיה של חבר הכנסת אורלב. במידה שתהיה הסכמה, חבר הכנסת אורלב מסיר את הרביזיה שלו ואנחנו נעלה את זה למליאה כפי שיהיה מוסכם.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים