ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2011

ישיבה מסכמת, שמיעת הערות אחרונות לכללי האתיקה - לפני הנחת הנוסח על שולחן הכנסת, לצורך קבלת הערות חברי-הכנסת.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
18
ועדת משנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

11.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 20

מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכנסת

לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

יום שלישי, ו' בשבט התשע"א (11 בינואר 2011), שעה 09:30
סדר היום
ישיבה מסכמת, שמיעת הערות אחרונות לכללי האתיקה –
לפני הנחת הנוסח על שולחן הכנסת לצורך קבלת הערות חברי הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: חיים אורון – היו"ר

שלי יחימוביץ

אברהם מיכאלי
מוזמנים
שילה רולף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

ישיבה מסכמת, שמיעת הערות אחרונות לכללי האתיקה –
לפני הנחת הנוסח על שולחן הכנסת לצורך קבלת הערות חברי הכנסת
היו"ר חיים אורון
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. קיוויתי שתיאמנו את השעה, כך בכל זאת נהיה כאן בהרכב, אבל נעזוב את זה.


בעצם מבחינתי, כאשר עברתי על הטקסט הלא הצבעוני הזה האחרון, אחרי הישיבה האחרונה, לי אין הערות מהותיות. הישיבה האחרונה הסתיימה בדיון – אבל כולם התחילו לברוח כי דובר על ארבעים חתימות – באיזושהי הערה של השופט יצחק זמיר.
ארבל אסטרחן
בנושא הצהרת הון.
היו"ר חיים אורון
כאילו המנגנון שיצרנו עובר על כך ובעצם לא רצינו לעבור את הגבול כך שבעצם אנחנו הופכים את הצהרת ההון למסמך שיידון בוועדת האתיקה. אם אי הסכמה של האדם לשנות משהו על פי מה שביקש היועץ המשפטי של הכנסת, המשמעות שלה שהוא לא יכול לבוא רק כאשר חסר פסיק אלא הוא צריך להביא את כל ההצהרה, ואז אמרו שלהצהרה יש כבר מעמד שונה ואם יש לה מעמד שונה, צריך לעשות את כל המערכת אחרת.


אני מודה – ובהרכב הזה גם קל לי לומר את זה – שהייתה לי הרגשה שאם נלך יותר רחוק, נקבל כלום. אני מבין גם באיזה סביבה אנחנו פועלים. העובדה בכל זאת שיועץ משפטי של הכנסת עובר על הכל, יש לו סמכות, וכרגע התפקיד העיקרי של הצהרת ההון הוא לא חשיפת ההון של חבר הכנסת – זאת תפיסה לחלוטין שונה שנדמה לי ששלי תומכת בה, אני פחות, אבל כרגע היא לא מונחת על שולחננו – אלא התפיסה אומרת שאם יתברר מתי שהוא, וזאת בעצם העילה היחידה לפתוח את ההצהרה, רק על ידי צו של בית משפט, בהצהרה הזאת יהיה משהו שיוסיף למישהו לחקור מה קרה עם חבר הכנסת בתקופת כהונתו בכנסת. זאת התכלית העיקרית ולא התפיסה שאומרת שתציג את כל הונך כאשר אתה הפכת להיות חבר כנסת.


היות שגם השופט זמיר לא בא ואני לא בטוח אם היה כאן רוב לעמדה שלו, זאת ההערה האחרונה שלפי דעתי נשארה.
ארבל אסטרחן
זה מה שהוא התחיל להגיד.
היו"ר חיים אורון
שלי רצתה להגיד משהו לסדר.
שלי יחימוביץ
בהמשך אני אתייחס לנושא הצהרות הון, אבל אני בכל זאת מרגישה שיש משהו בלתי פתור בדיון שהיה לאישור עוזרים פרלמנטריים לנסוע לחוץ לארץ.
היו"ר חיים אורון
בסדר. נחזור לזה. נדון סעיף-סעיף.
ארבל אסטרחן
אולי רק נאמר מה נקבע בסוף לגבי הצהרת ההון כי זה באמת הסדר שהוא קצת מוזר. בסופו של דבר מה שנקבע בסעיף זה שהיום הצהרות הון מוגשות לוועדת האתיקה, הן לא נפתחות והן מועברות לעיוני של היועץ המשפטי לכנסת, הוא יעיין בהן בנוכחותו של חבר הכנסת שהגישן אלא אם כן הסכים חבר הכנסת כי העיון ייעשה שלא בנוכחותו. היועץ המשפטי יבדוק את הצהרות ההון, ינחה את חברי הכנסת לגבי הגשתם בהתאם לכללים, לרבות בדבר הצורך בתיקונים והשלמות, וכאן אני חושבת הנקודה שפרופסור זמיר רצה להתייחס אליה: מצא היועץ המשפטי לכנסת כי חבר הכנסת הגיש הצהרת הון שלא בהתאם לכללים, חבר הכנסת לא תיקן את הצהרתו, יציין זאת היועץ המשפטי לכנסת במסמך שיישמר ביחד עם הצהרת ההון.


בגלגול קודם חשבנו שהוא יוכל לפנות לוועדת האתיקה כדי שהיא תדון בזה, אבל כמו שאמר יושב ראש הוועדה, זה עלול באמת לפתוח דברים שלא רצו. זה ההסדר שכרגע מוצע.
שילה רולף
הערה אחת בקשר להצהרות ההון. בזמנו בוועדת זמיר דיברנו הרבה על כך. אנחנו הפרלמנט היחידי שהצהרות ההון הן סודיות ונמצאות בכספת. הקיצוניות השנייה היא מה שיש בבריטניה כמובן שהכל מתפרסם וזה אולי קיצוני, אבל אנחנו היחידים. זאת אומרת, אין דבר כזה בשום מקום בעולם.
היו"ר חיים אורון
אבל יש הרבה ארצות שאין בכלל הצהרת הון.
שילה רולף
באירופה כמעט לכולם יש. זה אחד הדברים שאנחנו עשינו עבודה משווה בכל המדינות באירופה, וזה נחשב חלק מהשקיפות. אצלנו זה התפתח אחרת. פשוט שתהיו ערים לכך שאנחנו די קיצוניים בדבר.
שלי יחימוביץ
בדיון האחרון נאלצתי לצאת. אני רוצה להבהיר את העמדה העקרונית שלי, אמנם הזכרת אותי, והעמדה העקרונית שלי היא שהצהרות ההון של נבחר ציבור צריכות להיות גלויות לציבור. יש מעורבויות עסקיות מאוד עמוקות של נבחרי ציבור בכל מיני גופים במשק והציבור, בעוד נבחרו מקבל החלטות לגבי התחומים האלה, צריך להיות ער לזה. עוד יותר התחזקתי בדעתי מאז אני יושבת ראש ועדת האתיקה כיוון שאני רואה כמה פעמים יש ניגודי אינטרסים בין חברות שחבר הכנסת שותף בהן באחזקות או בשיעור מניות גבוה מאוד או בבעלות מלאה או בבעלות חלקית, מעורבות בענפים שונים של המשק. אלה דברים שממש קריטיים לשקיפות ולניקיון של עבודת חבר הכנסת. בעיניי זה MUST. אני יודעת שהיו ניסיונות כאלה בעבר, הייתה הצעת חוק שאני לא זוכרת מי העלה אותה.
ארבל אסטרחן
סילבן שלום.
שלי יחימוביץ
כן. של סילבן. הצעת חוק לחשוף את הצהרות ההון של חברי הכנסת ושל בני זוגם. אני הצבעתי בעד כמובן אבל ראיתי את ההתנגדות הגורפת שהייתה בקרב חברי הכנסת ולכן אני די נוטה להסכים עם ג'ומס, שגם מה שהושג כאן, אנחנו עלולים לקבל וטו בדיונים בוועדת הכנסת על עצם זה שהיועץ המשפטי יעבור על הצהרות ההון, שזה נראה לי באמת הבייסיק ולו גם בבחינת מנחה לחברי הכנסת היכן הם טעו בהצהרות ההון שלהם.


יש עוד נקודת אמצע שלדעתי גם היא חיונית. כאשר עולות לפני ועדת האתיקה סוגיות שקשורות במעורבות של חברי הכנסת בתחומים מסוימים, היום לוועדת האתיקה אין בכלל כלים למעט ההודעה של חבר הכנסת שאנחנו דנים בעניינו, שהיא אפילו לא קשורה להצהרת ההון. הוא יכול לומר דבר אחד בהצהרת ההון ודבר אחר בפני ועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
זה רק על פי בית משפט.
ארבל אסטרחן
הוועדה לא תוכל להעיד.
שלי יחימוביץ
אבל אני כן רוצה לציין את זה, שלו היינו חיים בזירה פוליטית יותר הגיונית
ארבל אסטרחן
זה היה עוזר בנושא ניגוד העניינים.
היו"ר חיים אורון
אני לא חולק על מה שאת אומרת, אבל אני אומר ששאלת ניגוד העניינים עומדת מעבר לעניין של הצהרת ההון. ראיתי בדה מרקר השבוע שחיים כץ פנה אליכם בעניין של איך הוא יכול להצביע.
שלי יחימוביץ
לא הייתה פנייה כזאת.
היו"ר חיים אורון
בעיתון הייתה. לא משנה, לצורך העניין אני קראתי בעיתון.
קריאה
גם יוסי פלד.
היו"ר חיים אורון
מתכוון לפנות, אם אני לא טועה.
שלי יחימוביץ
לא, לא היו שום פניות לוועדת האתיקה בנושא תמלוגי הגז. לא קובלנות ולא כלום.
היו"ר חיים אורון
בסדר, לא משנה, שאלת ניגוד העניינים בעצם מרחפת כאן כל הזמן, חלקן בתחום הצהרת הון וחלקם במעגלים אחרים.


אני אומר, ואמרתי גם ליצחק בצד, אמרתי לו את זה בקשר לסעיף אחר, שאנחנו גם צריכים לשקול מה בסוף יעבור כאן. לא רק להציג עמדה. גם ככה היו כאן כמה בק-פיירים לא פשוטים ואיכשהו אני מקווה שעברנו אותם בשלום.


בואו נחזור לעוזרים הפרלמנטריים.
שלי יחימוביץ
אני מאוד מאוד מאוד לא שלמה עם מה שהתקבל כאן באותה ישיבה. אני חושבת שצירוף עוזרים פרלמנטריים לנסיעות לחוץ לארץ על חשבון גורמי חוץ פותח פתח לשיטפון ענקי של הפיכת הכנסת לסוכנות נסיעות חופשי-חופשי לחברי הכנסת ולעוזריהם. זה גם פותח מנגנון של סוג של תגמול לעוזר הפרלמנטרי ואני מאוד בעד לתגמל את העוזרים הפרלמנטריים וכל מאבק על שכרם ועל תנאיהם, אני מתייצבת לימינם, אבל לא זאת הדרך. יש כאן משהו שהוא גם לא נכון, הוא גם לא תקין והוא גם לא יתרום – וזה ממש בלשון המעטה – לדימויה של הכנסת בעיני הציבור, דבר שאנחנו גם צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו דנים על הכללים האלה.


השופט זמיר היה מופתע קצת מעצם העובדה שהנושא עלה והוא אמר שהוועדה לא התייחסה לזה כיוון שהיא לא חשבה שהנושא יעלה. לכן אני מציעה שאנחנו נחזיר את זה לוועדה.
היו"ר חיים אורון
אין לנו מנדט כזה. זה עבר מהוועדה שלכם לוועדת הכנסת.
שלי יחימוביץ
זה לא עבר. זה הוצג כאן בוועדה לקביעת כללי האתיקה.
היו"ר חיים אורון
אבל יריב בא לכאן אחרי שהוא אמר לי שהנושא הזה עלה בוועדת האתיקה.
ארבל אסטרחן
הוא עלה בוועדת האתיקה וועדת האתיקה החליטה שמדובר בעניין עקרוני.
היו"ר חיים אורון
והעבירה אותו לוועדת הכנסת והוא העביר את זה לכאן.
שלי יחימוביץ
לא, לא לוועדת הכנסת. אנחנו אמרנו הוועדה לקביעת כללי האתיקה ממילא מתכנסת.
היו"ר חיים אורון
אתם העברתם את זה ישר לכאן.
שלי יחימוביץ
ישר לכאן. לא העברנו את זה לוועדת הכנסת אלא העברנו את זה לוועדה הזאת.
היו"ר חיים אורון
בסדר. לא משנה. כאן נמצאנו במיעוט. יהיה עוד סיבוב על זה אני מתאר לעצמי בשלב האחרון, אבל כרגע אני לא רוצה להפר את הכלל שהלכנו בו כי בהרבה מאוד נושאים הוא והם נשארו במיעוט כאן. אלה בכל זאת נושאים כמו שאנחנו ניסחנו אותם.
שלי יחימוביץ
אני לא מדברת על עמדת המיעוט שלי. אני מדברת על כך שוועדת זמיר בכלל לא דנה בסוגיה הזאת.
היו"ר חיים אורון
ועדת זמיר איננה. היא לא קיימת. אין לנו לאן להעביר את זה. אגב, היא גם הייתה יכולה לומר שהיא בכלל לא עסקה בשאלה של עוזרים, כי הרי מכאן התחיל הסיפור, מה בכלל המעמד.
ארבל אסטרחן
דווקא יש הוראות לגבי היחס בין חבר הכנסת לעוזרים שלו.
היו"ר חיים אורון
על היחס. יכול מאוד להיות שאם הנושא היה עולה בפני הוועדה אז, היא הייתה מתייחסת, אבל עובדה שהיא לא התייחסה והיום היא לא קיימת. כאן משתתפים רק החלק המשפטי של הוועדה. אין לנו כתובת. העימות יצטרך להיות כאן ויש לי תחזית איך הוא יסתיים. אני כמוך. אני חושב שכאן פתחו פתח. אני לא יודע עד כמה התוספת – אגב, מבחינת התקנון אפילו לא צריך לבקש כי חבר הכנסת צריך לבקש. אין כאן בקשה.
שילה רולף
כאשר זה נדון כאן, אמרו כמה חברי כנסת שכאשר מגיעים חברי כנסת מחוץ לארץ, הם באים עם עוזריהם. כמעט שלא מגיע אף אחד עם עוזר. זאת אומרת, רק אנשים מאוד מאוד בכירים מגיעים עם עוזרים.
היו"ר חיים אורון
זה לא היה אי הדיוק היחידי בדיון הזה, אבל נמשיך. אנחנו מבינים מה כאן.
שלי יחימוביץ
אי אפשר שהוועדה לקביעת כללי אתיקה בסופו של יום, למרות שאתה ואני היינו במיעוט, אנחנו יכולים לרחוץ בניקיון כפנו, אבל כן יש לנו אחריות כאן על התוצאה ואי אפשר שהוועדה הזאת תהיה ועדה לחלוקת צ'ופרים. יש כאן משהו מאוד מאוד בעייתי.
היו"ר חיים אורון
נכון, אבל בסוף תעמוד בפני כל אחד מאתנו, ואני לא בטוח שאנחנו נהיה היחידים, כאשר תהיה החבילה כולה, אתה מצביע בעדה או אתה מצביע נגדה. מה אני יכול לעשות. אין דרך אחרת. את מציעה שנפיל את כל הדבר הזה על הנושא הזה? כך זה עומד. אין לנו כלי אחר.
שלי יחימוביץ
בסוף זה הדבר הכי בוטה שאנחנו עושים, באופן אבסורדי. גם הכי מובן.
היו"ר חיים אורון
יש כאן קודם כל את הניסיון לאחד את כל הנושא הזה בכל מיני מקומות אחרים. יש כאן את העניין של ועדת אתיקה, יש פה החמרת הענישה, וחכי, היא עוד לא עברה. החמרת הענישה והסנקציה הכספית שאפשר להטיל אותה גם על כל הפרה שהיא.
שלי יחימוביץ
מה תעשה אם בסוף במליאה של הוועדה כל הדברים המחמירים והמסדירים ייפלו ותישאר רק ערימת הצ'ופרים? מה תעשה?
היו"ר חיים אורון
נצא החוצה ונחליט אם אנחנו אומרים שיישרף הבניין. לא יודע מה לומר. אני מקווה שזה לא יקרה.
שלי יחימוביץ
כי אתה יודע שיש אופציה שזה יקרה. יש לנו גם בעיית בושה חזקה או ליתר דיוק בעיית היעדר בושה מאוד חזקה.
היו"ר חיים אורון
אני שאלתי שניים-שלושה אנשים שיכולים להיות חלק מזה שאלה מאוד ישירה, האם אנחנו הולכים לעשות, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה פרה –רולינג ובעצם ועדת הכנסת תעיף לנו את הכל, ואמרו לי לא. גם היושב ראש הקבוע וגם אחרים. אם זה משחק כזה, אז גמרנו. כמו שקורה בכנסת, יבואו לכאן שבעה אנשים שיגייסו אותם, יעיפו ארבעה סעיפים ואז יכול להיות שאנחנו נגיד תודה רבה, תציגו את זה בכנסת ותעבירו את זה.
היו"ר חיים אורון
אבל מה תהיה היכולת שלנו לעשות את זה בשלב הזה?
היו"ר חיים אורון
שום דבר. כמו שאין לנו יכולת, אם נוצר רוב בכנסת, לעשות ועדת חקירה על זה ועל זה ועל זה. זהו, זאת הכנסת הזאת. אני חושב שחשוב מה יהיה כאן, חשוב איזו אווירה תיווצר סביב זה, אבל גם לא הייתי הופך את העניין של העוזרים הפרלמנטריים, ככל שאני כעוס על זה, לנושא היחידי.
שלי יחימוביץ
לא, אני לא אומרת. לא טענתי את זה.
היו"ר חיים אורון
מיכאלי, בוקר טוב. עברת על כל החומר. יש לך הערות?
אברהם מיכאלי
לא עברתי על הכל, אבל אני ראשית משבח אותך על העבודה הטובה וגם את שלי על שהייתה יותר ממני בישיבות האלה. מצד שני, השאלה איך אנחנו רוצים להציג את זה במליאה.
היו"ר חיים אורון
אם אין יותר הערות לטקסט עצמו, עכשיו יש שלב אחד פורמלי לפיו זה צריך להיות מונח במליאה. זה כבר הנייר הזה עם הצבעים, פחות או יותר במתכונת הזאת.
שלי יחימוביץ
איך מצביעים על זה במליאה?
היו"ר חיים אורון
אין במליאה הצבעה. אנחנו הולכים בהליך של שינוי תקנון. מניחים את זה במליאה, נחליט עכשיו אם אנחנו נותנים שבועיים או שלושה לחברי הכנסת להעיר על הנייר הזה בבחינת השגות לתקנון האתיקה, יהיה מסומן כאן מה הנושאים שמופיעים כאן עכשיו כאילו בגוף העניין אבל בעצם מחייבים אחר כך שינוי חקיקה, ויש כאן נושאים כאלה. את זה לא נשלים עכשיו אלא אם כן יתקבל המבנה כולו ושינוי החקיקה יהיה רק קופסה אחרת שנכניס לתוכה.
ארבל אסטרחן
אלה התאמות. כשזה יחזור לוועדת הכנסת, במקביל היא תעשה את החקיקה.
היו"ר חיים אורון
אז יהיה דיון בועדת הכנסת בהרכבה המלא, מי שיבוא, והיא תצביע ובזה נגמר העניין.
אברהם מיכאלי
השאלה אם במליאה חברים שיגישו הערות, יקיימו עליהן דיון במליאה.
היו"ר חיים אורון
לא.
ארבל אסטרחן
בוועדת הכנסת. במליאת ועדת הכנסת.
אברהם מיכאלי
ההנחה במליאה זה כדי ליידע את החברים שהוועדה סיימה את עבודתה.
היו"ר חיים אורון
זאת הטכניקה. דיברתי עם יושב ראש הכנסת וחשבתי בהתחלה שהוא יקדיש את הישיבה ב-ט"ו בשבט ואז יהיו חילופי דברים על כל נושא האתיקה, וגם אז יתייחסו אולי אנשים שונים לדבר הזה. נניח את זה שבוע לפני או כמה ימים קודם ויתייחסו. הוא בנה סדר יום לגמרי אחר של צעירים שואלים שרים וכולי. אתמול הוא אמר לי שהוא רוצה שנניח את זה עד ט"ו בשבט ואחרי שהוא ידבר והנשיא ידבר, אני במשך חמש דקות אומר שזה הונח, בעיקר אומר כמה דברים טכניים, לא יודע מה, ואחר כך יעברו לשאלות של הצעירים.
אברהם מיכאלי
למה לא לקיים איזשהו דיון ואפילו דיון אישי למי שירצה להשתתף בזה? זאת סוגיה ראויה שהכנסת תדון בה. לקיים דיון אישי במליאה ואנחנו מבחינתנו לפחות כלפי הכנסת, לא רק שהנחנו את זה על השולחן אלא גם קיימנו דיון. אגב, הוועדה סוברנית לדון בבעיות האלה ולהחליט החלטות. שלא יהיה מצב שרק בוועדה דנו בזה ושלום על ישראל.
היו"ר חיים אורון
אפשר להציע ליושב ראש.
אברהם מיכאלי
זאת דעתי.
היו"ר חיים אורון
אני כבר מתחבר להצעה שלך. אפשר להציע ליושב ראש, לא ביום החגיגי שכבר יש לו תוכניות אלא ביום אחר, לומר שישים על סדר היום דיון במליאה.
אברהם מיכאלי
אפילו כדין אישי שכל חבר כנסת יגיד את דעתו ומה הוא חושב. אם הוא לא אמר, כנראה הוא מסכים.
שלי יחימוביץ
לא. אתה לא פוטר את עצמך מהדיון בוועדת הכנסת.
אברהם מיכאלי
לא, אני מתכוון במובן שאין לו הערות, במליאה, כי איך אנחנו נשמע את הערות חברי הכנסת?
שלי יחימוביץ
מה הנוהל להסתייגויות?
ארבל אסטרחן
זה בא לכאן. כמו בתקנון.
שלי יחימוביץ
כלומר, ההסתייגויות הן כאשר יתחילו הדיונים בוועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
הן יוגשו בכתב לפני.
היו"ר חיים אורון
כמו שיש לך הסתייגות לתקנון הכנסת, מונח תיקון לתקנון הכנסת, ואם אתה רוצה להגיש הסתייגות, לא שבע שאילתות אלא שש שאילתות, אתה כותב מכתב ואומר שאתה מבקש שש במקום שבע. כמו שעושים הסתייגות. אז מזמינים אותך לכאן ומתקיים דיון על ההצעה מול ההסתייגות ומצביעים כאן.


הרעיון הבסיסי היה לקיים איזשהו דיון בין חברי הכנסת על נושא האתיקה גם בממד היותר רחב שלו ולא רק לומר אני מתנגד, כאן אתם מציעים אלף שקל ואני מציע אלפיים שקל אלא ממד יותר רחב שלו שקשור בשאלת ניגוד העניינים, מה קורה כאן, הלוביסטים וכולי. כל אחד ימשוך את זה. זה נושא די רחב. כאילו בסוף זה נפרט לחוברת עם כל מיני דברים קטנים. הרי כל זה צומח לא בתחושה טובה אלא זה צומח בתחושה, ואנחנו קצת מתקשים אפילו להגדיר בדיוק את המצוקה, אבל עובדה שהיא קיימת. כשבאים אנשים מבחוץ, אתה שומע כמוני.
אברהם מיכאלי
בדיונים האחרונים כמה נושאים עלו כנושאים נפרדים בלי קשר להצעות שלנו בוועדה. באמת יושב ראש הוועדה הבטיח שהוא יקיים כמה דיונים מיוחדים באותם נושאים. השאלה היא אם זה לא הזמן באמת.
היו"ר חיים אורון
באיזה נושאים למשל?
אברהם מיכאלי
לדוגמה, בשבוע שעבר היה נושא העוזרים. עלתה כאן בקשה לדון בזה באופן יסודי, לגבי מעמד העוזרים, הסטטוס של העוזרים, חובות וזכויות. זה לא יהיה רק מצב שיבואו ויאמרו רק שכר, אלא אפשר גם להגדיר את התפקידים שלהם. לדוגמה, דיברנו כאן לא מזמן על נושא של נסיעות לחוץ לארץ, גם זה שייך לאתיקה ושייך למטרות.
היו"ר חיים אורון
כל הדברים האלה הוגדרו כאן.
אברהם מיכאלי
יפה, ולכן אולי במסגרת המליאה הרחבה של הוועדה, אז למצות כאן את אותם דיונים.
היו"ר חיים אורון
יש הסכמה עם יושב ראש הכנסת ועם יושב ראש הוועדה, כי מה שאתה מציע יכול להתפתח למשהו אחר. הוקמה ועדת משנה כדי שתעשה את העבודה. כמה ישיבות רשומות כאן? עשרים ישיבות, בהנחה שהישיבה במליאתה לא תתפנה לזה ולא תעשה את זה. אם כן, היו כאן עשרים ישיבות. מוסכם על היושב ראש הקבוע של הוועדה שבחלק מהישיבות הוא השתתף שלא עושים עכשיו דיון מחודש כאילו לא נעשה כאן שום דבר. ראשית, אי אפשר למנוע את הזכות של חבר כנסת להגיש השגה, ועל זה יהיה דיון, אבל פחות או יותר האנשים שהיו כאן רוב הזמן התייצבו אחרי זה כי גם אנחנו הגענו בינינו לפשרות. אם הפשרות שלנו עכשיו הן בעצם בסיס להתחיל עוד פעם סיבובים נוספים, אז יקרה לנו מה שקרה לדוח הזה כבר בשלוש כנסות שזה כשלעצמו הופך לביזיון, שהכנסת לא מצליחה, והממשלה בהטעמה, לגבש קוד אתי. אני חושב שזה כשלעצמו הופך לבעיה.
אברהם מיכאלי
עלול לקרות שנגיע למליאת הוועדה וחלק מהפרקים לא יאושרו על ידי חברי הכנסת.
היו"ר חיים אורון
אני אומר לך באופן הכי פשוט. אני לא רוצה לומר לפרוטוקול את השמות, אבל אם ארבעה-חמישה אנשים שהשתתפו כאן בישיבות נתייצב ביחד על ההצעות האלה, אני מניח שהן לא ישונו אבל אם תיווצר כאן קואליציה שתפחית עכשיו את העיצומים ותגדיל את ההיעדרויות ותיתן לעוזרים הפרלמנטריים גם רכב צמוד וכולי וכולי, אז יהיה כאן נייר אחר ומי שרוצה, שיחתום עליו. אני אומר את זה קצת כך, כי הסכנה קיימת.
אברהם מיכאלי
עשרים ישיבות שהיו כאן, לא סתם הם היו. אני מסכים אתך ואף אחד לא ידון לעומק כפי שדנו בישיבות האלה .
היו"ר חיים אורון
לא רק זה. אנחנו כל הזמן גם מאוד השגחנו כאן – אתה היית בחלק מהישיבות – והיה לנו בנקט אחד שזה המצב הקיים. היה לנו בנקט שני שהוא ועדת זמיר. אנחנו לא התעלמנו מוועדת זמיר. בנושא שלוועדה היה מאוד מאוד חשוב, לא קיבלנו את דעתה וזה בנושא של יועץ לאתיקה. לא קיבלנו את דעתה וזה לא היה להם קל, אבל בסופו של דבר הם קיבלו וכאן דווקא הייתה הסכמה בין חברי הכנסת שזה רעיון לא נכון. בכמה נושאים שלא קיבלנו את דעתם, אני לא חושב שכל כך הרבה, או שריככנו אותם או שמצאנו, אני חושב שגם המנגנון שמופיע כאן, שאני חושב שהוא צריך להיות אחד המסרים, שאנחנו אולי הרמנו את הרף הנורמטיבי אבל קבענו בהרבה נושאים את האופציה שבמקרים מיוחדים ועדת האתיקה תוכל לאפשר, בכמה נושאים. למשל, בנושא של חברות לא בניהול אלא בגוף נבחר, אחד הנושאים שעלה כאן, למשל באישור לסוג מסוים, לא של עיסוק נוסף, אין עיסוק נוסף אבל לפעול במסגרת, ובעוד כמה נושאים. בעצם זאת הייתה השיטה. אם יש מקרה מיוחד, בבקשה תבוא לוועדה ותציג אותו וכולי. נושא החל"ת שיצר כאן מתח מאוד גדול. אני חושב שהסדרנו אותו באופן סביר. עובדה שהוא התקבל בהסכמה כאן. בטח ארבל תזכיר לנו עוד כמה נושאים מהסוג הזה.


גם כאן – הזכרנו את זה קודם – החמרת העיצומים, אני יושב כאן די הרבה שנים בסיפור הזה, היום אפשר להטיל גם עיצום כספי וחבר הכנסת הרבה פעמים היה מעדיף עיצום כספי על נזיפה חמורה, אבל כשאתה בא ואומר שהוא גם ננזף וגם הוטל עליו קנס של 10,000 שקלים על כך שהוא אמר במליאת הכנסת משהו.
שלי יחימוביץ
אני לא רואה את זה עובר כאן במליאת הוועדה.
אברהם מיכאלי
יכול להיות שיהיו כמה הסתייגויות שאנשים יביעו ואנחנו נצטרך כאן לקבל בסוף.
היו"ר חיים אורון
בסדר. אז הנה. אם אלה שהיו יותר בתוך המעגל הזה לא יתייצבו, ונפרום את זה כל אחד מהכיוון שלו, הנה, לשלי מאוד מאוד קשה ההחלטה על העוזרים הפרלמנטריים וגם לי. היה רגע בתוך הדיון שאמרתי, מה, אני צריך לחתום על הדבר הזה? בסוף יגידו שאנחנו סידרנו לעובדים הפרלמנטריים. אבל אני מבין שהיה כאן רוב. בסדר. אני מקווה שלא ישתוללו. יותר מזה אני לא יכול להגיד לך.
אברהם מיכאלי
לצערנו הנושא עוד לא נסגר. הנושא הזה של העלאת שכר פתוח.
היו"ר חיים אורון
לא, אני לא מדבר על שכר.
אברהם מיכאלי
אני מדבר כרגע על הסוגיה שבשבוע שעבר נדונה כאן והנושא הזה לא נסגר.
ארבל אסטרחן
אתה מדבר על נושא שנדון בוועדת הכנסת והוא מדבר על נושא שנדון בוועדת המשנה.
אברהם מיכאלי
הבנתי. לגבי העלאה במליאה, אין ספק שנצטרך להעלות במליאה ושחברים יעירו את ההערות שלהם וההסתייגויות שלהם. לגבי הצורה של הדיון, אם לקיים קודם במליאה ואחר כך לקיים בוועדה או הפוך ---
היו"ר חיים אורון
אין הפוך כאן.
אברהם מיכאלי
הפוך יכול להיות משהו אחר. אם נניח יבוא לוועדה ויגיש הסתייגות, הוועדה תחליט בסוף לקבל את הקוד אחרי דחיית ההסתייגויות או קבלת ההסתייגויות. השאלה היא אם עדיין כמליאת כנסת לא כדאי.
היו"ר חיים אורון
אין לה מעמד. אין הליך כזה.
אברהם מיכאלי
בתקנון לא מקיימים דיונים?
ארבל אסטרחן
לפי החוק, כללי החסינות נקבעים על ידי ועדת הכנסת ולא על ידי המליאה.
אברהם מיכאלי
כן, אבל בתקנון אנחנו כן נתנו אפשרות לקיים דיון במליאה.
ארבל אסטרחן
כי התקנון מתקבל על ידי מליאת הכנסת, אבל כללי האתיקה מתקבלים על ידי ועדת הכנסת.
אברהם מיכאלי
לכן לתת איזשהו מעמד יותר. זאת אומרת, צריך לשנות את החוק כדי לקבל את המעמד הסטטוטורי?
ארבל אסטרחן
המליאה לא מצביעה על כללי האתיקה. על תיקוני החקיקה המקבילים היא תצביע. למשל, אם רוצים להחמיר את הענישה או לשנות כללים לגבי עיסוק נוסף, זה יחייב להגיע גם למליאה, אבל ליתר הדברים לא.
היו"ר חיים אורון
בכל מקרה, הנושא של החמרת הענישה כן יבוא למליאה.
ארבל אסטרחן
נכון. אני יכולה להגיד איזה דברים. עיסוק נוסף, תקופת ההיעדרות – אלה דברים שמופיעים היום בחקיקה, כך שאם רוצים לשנות, חייבים לעשות התאמה בין הכללים לחוק, בין אם זה יישאר גם בחוק וגם בכללים או רק בכללים – הנושא של עיסוק נוסף הוא נושא שמוסדר היום בחוק החסינות ואם רוצים לשנות אותו, צריך לתקן גם את החוק. נושא תקופת ההיעדרות המותרת או בגינה ועדת האתיקה לא תדון, השינוי הזה מחייב תיקון של חוק החסינות. הסנקציות מחייבות תיקון של חוק החסינות כי הן מפורטות בחוק, והרכב ועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
בעצם יצא כך שארבעת הנושאים הכבדים, יהיה דיון בחקיקה.
ארבל אסטרחן
ועדת הכנסת כמובן תוכל, כשהיא תדון בזה, ברגע שזה יהיה מקובל עליה, להגיש הצעת חוק מטעמה ישר לקריאה ראשונה. זה יוכל להיות הליך מזורז.
היו"ר חיים אורון
יכול להיות שזה מה שנעשה.
אברהם מיכאלי
אז הדיון הכללי כבר יהיה במסגרת החקיקה.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר חיים אורון
בעצם יהיה דיון במליאת הכנסת על ארבעה תיקונים לחוק, אבל ברקע שלו יהיה כל הספר, אבל זה כן יידון בכנסת. אם נלך בהליך הזה, לוח הזמנים יהיה כזה שנניח את זה על שולחן הכנסת לקראת סוף שבוע הבא, נתחיל לספור שבועיים-שלושה ואז אנחנו מגיעים בעצם לאמצע פברואר. נקיים ישיבה בוועדה, ישיבה אחת או שתיים, ונניח שאז נוכל לאשר את זה ולהכין את החקיקה בקריאה ראשונה, ואז נביא את זה למליאת הכנסת לקריאה ראשונה. אחר כך תהיה קריאה שנייה ושלישית. אני לא רואה שזה ייגמר במושב הזה, אבל נראה.
ארבל אסטרחן
תלוי כמה הערות יהיו
היו"ר חיים אורון
החקיקה היא בארבעה גופי עניינים. זה העיסוק הנוסף, אלה העיצומים, העונשים, הרכב ועדת האתיקה וההיעדרות. אם אני לא טועה, אלה גם כאן היו הנושאים היותר חמים.
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר חיים אורון
זה בעצם מסתדר לנו.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שגם בתקנון יהיה צריך לעשות איזו הסדרה.
אברהם מיכאלי
בתקנון אנחנו עוד ממשיכים לדון.
ארבל אסטרחן
אולי בתקנון נמחק את האפשרות של הערעור למליאה.
אברהם מיכאלי
את חושבת שהכל צריך לבוא בהצעת חוק אחת או יהיו ארבע הצעות חוק?
ארבל אסטרחן
איך שיחליטו. אם יחליטו לדון כאן נושא-נושא, אפשר בהצעות נפרדות.
שלי יחימוביץ
אפשר גם ביחד?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר חיים אורון
בואי נלך על ביחד. אם מישהו רוצה להפריד, שיפרידו את זה הם.
ארבל אסטרחן
בעיסוק נוסף יש גם את תקופת המעבר לחבר הכנסת החדש שקיצרנו. היום בחוק יש שישה חודשים. אלה הדברים של עיסוק נוסף. אלה תיקונים לאותם סעיפים בחוק.


יש את ההערה של יריב. יריב לוין חולה והוא התנצל שלא יכול לבוא היום לישיבה. הוא כתב לי איזושהי הערה שלדעתו הנושא של הרכב ועדת האתיקה צריך להיות קבוע בתקנון הכנסת ולא כאן בכללים.
היו"ר חיים אורון
את עכשיו אומרת שזה בכלל בחוק.
ארבל אסטרחן
היום ההרכב הוא בחוק, היושב ראש בוחר ועדה של ארבעה וכולי. יש דבר אחד שהיום הוא בתקנון ומוצע להעביר אותו לכללים וזה הנושא של סייג למינוי חבר ועדת אתיקה. אם אתם זוכרים, הסייגים למינוי נושאי תפקידים אחרים, ועדת זמיר הציעה להעביר אותם לכללי האתיקה וכאן החליטו להשאיר אותם בתקנון ולהשאיר את הסמכות בידי ועדת הכנסת ולא בידי ועדת האתיקה. המקום היחיד שנשאר כאן בכללים סייג למינוי, ההוראה היא לגבי חבר ועדת האתיקה אבל אין סמכות לוועדת האתיקה, הסמכות היא ליושב ראש הכנסת. כשאומרים שיושב ראש הכנסת ימנה את ועדת האתיקה , יש הוראה שהוא לא ימנה מי שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע וכולי, שזאת הוראה שהיום קבועה בתקנון.


השאלה אם להשאיר את זה בתקנון הכנסת או לקבוע את זה בכללי האתיקה.
שלי יחימוביץ
עדיף שהיא תהיה בתקנון.
ארבל אסטרחן
זה לא כל כך משנה כי היא לא מעניקה סמכות לוועדת האתיקה. היא רק אומרת מי לא יהיה חבר ועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
בואי נעשה סדר פשוט לגמרי. מה שבחוק, בחוק ואנחנו לא משנים.
שלי יחימוביץ
נכון.
ארבל אסטרחן
כרגע אנחנו משנים מהחוק ואחר כך נצטרך להחליט.
היו"ר חיים אורון
לא, אנחנו משנים את החוק אבל לא משנים את המיקום. אני מדבר עכשיו על המיקום.
ארבל אסטרחן
נכון, לא משנים.
היו"ר חיים אורון
מה שבחוק, ימשיך להיות בחוק. נשנה את החוק, נשנה בחוק. מה שבתקנון, יישאר בתקנון.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת שהסעיף שהיום קראנו לו סייג למינוי בוועדת האתיקה ---
היו"ר חיים אורון
ממילא השארנו אותו לוועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
לא, זה יושב ראש הכנסת ממנה, אז אומרים ליושב ראש שלא ימנה מי שהורשע. זאת אומרת, אין כאן סמכות לא לוועדת הכנסת ולא לוועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
בסדר. יש שם גם סעיף מי מחליט.
ארבל אסטרחן
לא, את אלה הוצאנו. את זה שאפשר להחליט שמישהו לא יהיה יושב ראש ועדה, הוצאנו את זה מכללי האתיקה ואמרנו שזה יישאר בתקנון עם סמכות של ועדת הכנסת. המקום היחיד שיש סייג לכהונה הוא לחבר ועדת האתיקה, שזה כן נשאר כאן.
היו"ר חיים אורון
אם מישהו יקרא את זה בעוד שנתיים, הוא לא יבין את השיחה שלנו כאן עכשיו והוא ישאל למה זה כאן וזה כאן. בואי נלך על פי השכל הישר וזה מה שקורה לפעמים בוועדות. כשיושבים כאן, מגיעים לפשרות שמישהו מסתכל עליהן אחר כך ובאמת יוצא גמל כאשר התכוונו לדבר אחר. בואי נלך לפי קו פשוט. מה שבחוק, בחוק. כל הנושאים שקשורים במעמדו של חבר הכנסת, בסייגים למינוי שממילא מופיעים בתקנון, יופיע בתקנון, וכל השאר מופיע בכללי האתיקה.
ארבל אסטרחן
בסדר. אז אנחנו נוריד מכאן את מה שהיום מופיע כסעיף 95 שיישאר בתקנון כפי שהיום, שהיושב ראש לא ימנה לוועדת האתיקה וכולי.
היו"ר חיים אורון
הערנו את ההערה של הסדר. כרגע אנחנו מביאים את הנייר הזה לאישור ורושמים לידו שהסעיף הזה יופיע בתקנון.
ארבל אסטרחן
אז כן להשאיר את זה בנוסח שמונח על השולחן?
היו"ר חיים אורון
כן.
אברהם מיכאלי
אחרת בסוף לא ידעו באיזה מסגרת זה נמצא.
היו"ר חיים אורון
אחרת בעוד זמן מה יתחיל כאן דיון על סייג למינוי לוועדת האתיקה שבכלל בכל הדיון לא היו סייגים למינוי לוועדת שופטים וסייגים למינוי יושב ראש ועדה. אני רואה בזה גוף אחד.
ארבל אסטרחן
לא משנה לך היכן זה יהיה.
היו"ר חיים אורון
את מפצלת אותו אחר כך. כדי שאנשים ידעו, כותבים ליד: התיקון הזה יהפוך לתיקון חקיקה, התיקון הזה יהיה בתקנון הכנסת. מה שנשאר בכללים, לא צריך לכתוב. כל מה שלא יוצא למקום אחר, הוא הכללים, ואז נקבל כאן נייר נקי של כל כללי האתיקה, ארבעה תיקונים בחוק ותיקון אחד בתקנון. אני מבין שזה מה שיהיה.
ארבל אסטרחן
כן. בסדר. הבנתי. זאת אומרת, אנחנו נשאיר כאן את הסעיף.
היו"ר חיים אורון
הדיון היום מתנהל על כל החבילה הזאת.
ארבל אסטרחן
אבל נציין שהמיקום של זה אולי יהיה בתקנון. בסדר.
אברהם מיכאלי
עוד איזה דברים צריכים לבוא למליאה?
ארבל אסטרחן
זהו. הדברים האלה שאמרתי בחוק החסינות.
היו"ר חיים אורון
לפי דעתי סיימנו. אנחנו לא צריכים להצביע. זה מוסכם. חברים, אנחנו מסכמים להניח על שולחן הכנסת את הנייר הזה במתכונת שהוגשה כאן עם ההערות הטכניות שדיברנו עליהן עכשיו שהן יותר הערות עריכה, להקציב שלושה שבועות.
ארבל אסטרחן
הישיבה החגיגית של ט"ו בשבט היא ב-24 בינואר.
היו"ר חיים אורון
אני מציע לנסות להניח את זה עד יום רביעי בשבוע הבא.
ארבל אסטרחן
מבחינתי זה יכול להיות, אבל השאלה אם לא נכון להניח ואז אתה גם תדבר על מה שמונח בפני חברי הכנסת. אם זה יונח ביום רביעי, זה לא יהיה בפניכם.
היו"ר חיים אורון
אני רוצה להרוויח את הספירה של הזמן. צריך לצרף לזה מכתב. ממילא השולחנות בישיבות החגיגיות הם די נקיים. אני לא מדבר על האקט הטכני של ההנחה. ניתן עד ה-9 בפברואר להגיש הסתייגויות לוועדת הכנסת. צריך לכתוב בנייר הזה מה הנהלים.
אברהם מיכאלי
מגישים, לא מגישים, איפה מגישים.
אתי בן יעקב
השגות שיובאו בפני ועדת הכנסת.
היו"ר חיים אורון
שחלקם יהיו שינויי חקיקה, חלקם שינוי תקנון וחלקם שינוי בכללי האתיקה. פחות או יותר נייר כזה.
אברהם מיכאלי
מכיוון שיש כאן הערות בצבעים, אפשר להדפיס 120 כאלה לחברי הכנסת?
ארבל אסטרחן
זה לא ייראה בדיוק כך.
אברהם מיכאלי
לפי הצבעים אפשר להבין מה נמחק ומה הורד.
ארבל אסטרחן
מה שיונח זה הנוסח הסופי שהוועדה הזאת מציעה. לא יראו יותר את ההשוואות לעומת ועדת זמיר כפי שהיה כאן.
היו"ר חיים אורון
רק לעומת המצב הקיים.
ארבל אסטרחן
בצד כן יצוין מה קיים היום.
אברהם מיכאלי
אם כך, הניסוח יהיה שונה.
ארבל אסטרחן
בלי הקווים.
היו"ר חיים אורון
הניסוח יהיה כמו הניסוח הסופי, בלי מחיקות.
אברהם מיכאלי
מצד ימין כן יהיו הערות.
ארבל אסטרחן
מה שקיים היום, כן.
היו"ר חיים אורון
לא הערות אלא הסעיפים המקבילים.
ארבל אסטרחן
המצב הקיים.
היו"ר חיים אורון
תראה בסעיף הראשון. סעיפי מטרה לא הופיעו בתקנון הקיים. קיבלנו את העמדה של ועדת זמיר ובכל הסעיפים יש סעיף מטרה למעלה. אז יהיה כתוב שסעיפי המטרה הם חדשים.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים