ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/01/2011

תקנות התעבורה - עדכון קבוצות המחיר לרכב - ינואר 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
12
ועדת הכספים

5.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ט בטבת התשע"א (5 ינואר 2011), שעה 09:20
סדר היום
1.
תקנות התעבורה (תיקון), התשכ"א-1961 (הפחתת אגרת רישוי רכב לחיילי מילואים)

2.
תקנות התעבורה – עדכון קבוצות המחיר לרכב – ינואר 2011
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה
מוזמנים
סא"ל אמיר חי, אכ"א, ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים, משרד הביטחון

סא"ל חלי פרוזנפר, עוזר קמל"ר, משרד הביטחון

דפנה עין דור, מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד שרית זוכוביצקי-אור, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

קטי מורלי, מנהלת תחום רישוי רכב ונהלים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אשר דולב, רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד התחבורה

אבי כץ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
תקנות התעבורה (תיקון), התשכ"א-1961 (הפחתת אגרת רישוי רכב לחיילי מילואים)
2.
תקנות התעבורה – עדכון קבוצות המחיר לרכב – ינואר 2011
היו"ר ציון פיניאן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

תקנות התעבורה – עדכון קבוצת המחיר לרכב – ינואר 2011
דפנה עין דור
קבוצות המחיר שימשו במהלך השנים האחרונות הן לצורך קביעת אגרת הרישוי השנתי של הרכב והן לצורך קביעת שווי השימוש של הרכב, סיווג הרכב לצורכי שווי שימוש. משכך, הייתה השפעה מאוד דרמטית על גובה קבוצות המחיר שנקבעו שלמעשה השפיעו על מחירי הרכב בצורה מאוד מהותית. לכן עדכון קבוצות המחיר בכל שנה נעשה על פי מנגנון מורכב של סל מטבעות ועל פיו נמכרו הרכבים עם השתנות המטבעות.


החל משנת 2010 השימוש בקבוצות המחיר הוא רק לצורכי קביעת אגרת הרישוי השנתית ושווי השימוש נקבע בצורה ליניארית בהתאם למחיר הרכב, ולכן קבוצות המחיר משמשות רק לצורך קביעת אגרות הרישוי השנתיות.


מכיוון שכך, מה שאנחנו מבקשים זה לעדכן את גבולות קבוצות המחיר בהתאם לשיעור המדד כפי שגם אגרות הרישוי השנתיות מתעדכנות וכך למעשה בצורה ריאלית נשארים גבולות קבוצות המחיר ולמעשה יבואני הרכב, במידה שיעלו את מחיר מזדה 3 והיא תעלה באיזושהי עלייה, במקום קבוצה 2 היא לא תיפול לקבוצה 3. המטרה היא לשמור ריאלית על גובה קבוצות המחיר ולא לגרום לגביית אגרות.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. יש מישהו שרוצה להתייחס.
יעקב אדרי
אני מתקשה בהבנת העניינים של התחבורה. אולי בכל זאת עוד כמה מלים בנושא.
אמנון
למה אתה מכביד עליה?
יעקב אדרי
מה לעשות, אני מתקשה בהבנה.
דפנה עין דור
קבוצות האגרה, יש שבע קבוצות אגרה. יש גבולות של קבוצה וכל רכב חדש, ברגע שהוא נמכר, מסווג בהתאם למחיר שלו לצרכן.
יעקב אדרי
לפי נפח המנוע?
דפנה עין דור
לא, לפי מחיר הרכב. השינוי שלנו הולך להיות שקבוצה אחת היא עד 97 אלף שקלים, קבוצה שנייה היא בין 97 ל-117 אלף שקלים, עד עכשיו הייתה קבוצה שתיים עד 114 אלף שקלים. כך שלמשל רכב מזדה לדוגמה – אני סתם אומרת ויכול להיות שזה לא נכון לגבי מזדה – מחירו היה 114 אלף שקלים ולכן הוא נפל בקבוצה שתיים ואגרת הרישוי שלו נקבעה בהתאם.
יעקב אדרי
כמה אגרת הרישוי?
דפנה עין דור
בסביבות אלף ומשהו שקלים.
יעקב אדרי
מה שאתם מציעים זה להעלות את המחיר של האגרה?
דפנה עין דור
לא. המטרה היא שעכשיו גם אם מחיר הרכב של מזדה 3 יעלה, ובתנאי שהוא לא יעלה עד יותר מ-117 אלף שקלים, עדיין הוא נשאר בקבוצה שתיים וישלם את אגרת הרישוי כמו שהוא שילם בעבר. זה בא לשמור ריאלית על גבולות קבוצת המחיר. המטרה היא לא להפיל אנשים שקונים רכב חדש עכשיו שלא בצדק לקבוצה גבוהה יותר בגינה הוא ישלם אגרת רישוי גבוהה יותר לכל אורך חיי הרכב. זאת המטרה.
יעקב אדרי
נדיר לשמוע, אבל זה בסדר.
מגלי והבה
למשרד התחבורה יש עודף תקציבי.
דפנה עין דור
זה נכנס להכנסות המדינה ולא למשרד.
שגית אפיק
בדרך כלל בתקנות יש עדכון אוטומטי, אבל בתקנות התעבורה אין עדכון אוטומטי של המדד. לכן, כשהם רואים שיש להם איזשהו שוני ושזה עלול לשנות מהמצב הקיים, הם באים ומבקשים לעשות עדכון. המטרה היא לשמור על השיעורים הריאליים ולא לעשות שינוי שירע עם מישהו.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. אנחנו מצביעים על התקנות.

ה צ ב ע ה

תקנות התעבורה – עדכון קבוצת המחיר לרכב – ינואר 2011 – אושרו פה אחד
דפנה עין דור
סליחה, אנחנו צריכים תחולה רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2011.
שגית אפיק
זה מופיע. אין בעיה.
היו"ר ציון פיניאן
אם זה טוב לאזרח, זה בסדר.


אנחנו עוברים לסעיף הבא.

תקנות התעבורה (תיקון), התשכ"א-1961 – הפחתת אגרת רישוי רכב לחיילי מילואים
שרית זוכוביצקי-אור
מטרת התקנות האלה היא לעגן את החלטת הממשלה להעניק הפחתה באגרת רישוי רכב לחיילי מילואים פעילים. בהתאם להחלטת הממשלה, ההפחתה תהיה בהתאם למספר ימי המילואים שמבצע חייל המילואים בפועל. בהתאם להחלטת הממשלה, המנגנון לקביעת מספר ימי המילואים יהיה המנגנון שנקבע בחוק שירות מילואים, בסעיף 19 לחוק שירות מילואים, שמדבר על תגמול נוסף.


תגמול נוסף הוא הטבה במס לה זכאי חייל המילואים בהתאם למשך תקופת שירות המילואים.
יעקב אדרי
ככל שיותר, הזכאות יותר גדולה.
שרית זוכוביצקי-אור
נכון.
יעקב אדרי
אתם יכולים לומר לנו מספרים?
שרית זוכוביצקי-אור
רגע. לכן המנגנון נקבע לפי נקודות הזיכוי לה זכאי חייל המילואים לפי חוק שירות מילואים כאשר זה מדורג. ההפחתה המינימלית היא 55 שקלים, אחר כך 110 שקלים ואחר כך 165 שקלים שאני מניחה שתכף נציגי צה"ל יסבירו כמה ימי מילואים, כי זה משתנה מעת לעת.
יעקב אדרי
לפני כן. כמה ההטבה הזאת היא לעומת הרגיל?
היו"ר ציון פיניאן
מה היה ומה יהיה.
דפנה עין דור
אגרת הרישוי השנתית נעה בין 669 שקלים ל-4,228 שקלים, תלוי בגיל הרכב וסוג הרכב. יש שבע קבוצות וארבע קבוצות גיל. ההנחה היא 55 שקלים, 110 שקלים.
יעקב אדרי
מתוך 4,000 שקלים.
דפנה עין דור
מתוך הסכום.
יעקב אדרי
זה רציני?
מגלי והבה
55 שקלים?
יעקב אדרי
זה לא רציני. אני רוצה לשמוע את צה"ל בעניין הזה. כשאתם אומרים לחייל מילואים שעושה את שירותו – ואנחנו יודעים שלא כולם עושים – שנותנים לו צ'ופר, בסדר, אבל שיהיה מכובד. אני מבין שאתם לא מתנגדים.
שגית אפיק
עוד שאלה בהקשר הזה. החלטת הממשלה דיברה על אחוזים ואתם לא עושים את זה באחוזים.
יעקב אדרי
הם תרגמו את זה למספרים.
שגית אפיק
אם אפשר להסביר גם למה עשיתם את זה בדרך הזאת.
יעקב אדרי
כמה אחוזים?
דפנה עין דור
בין חמישה לעשרה אחוזים.
קריאה
5, 10 ו-15.
דפנה עין דור
אנחנו אמרנו שאנחנו לא רוצים להגיע למצב שחייל מילואים שיש לו רכב קטן וישן שמשלם אגרה של 669 שקלים יקבל הנחה של חמישה אחוזים שזה שלושים שקלים.
יעקב אדרי
לא. 15 אחוזים.
דפנה עין דור
5, 10 או 15 אחוזים.
יעקב אדרי
למה לא לקחתם את התקרה? אני אקשה עליהם בעניין הזה ואני לא אעזוב אותם.
מגלי והבה
הם יודעים רק לעשות הצגות.
יעקב אדרי
לא, הן לא אשמות. התלונות הן לא אליכן.
דפנה עין דור
ההנחה על פי החלטת הממשלה היא 5 אחוזים או 10 אחוזים או 15 אחוזים בהתאם למספר ימי המילואים. אותו הדבר הנקודות המזכות. אנחנו תרגמנו את ה-5, 10 ו-15 אחוזים בהתאם למספרים מוחלטים, סכום קבוע, כדי למנוע מצב בו תהיה אפליה בין החיילים בהתאם לסוג הרכב שיש בבעלותם או שהם יחליטו לרשום בבעלותם.
יעקב אדרי
אז תגידי לנו מה המקסימום ומה תהיה ההנחה על רכב שהאגרה היא 4,000 שקלים.
דפנה עין דור
או 55 שקלים אם הוא עושה מעט מילואים או מקסימום 165 שקלים.
יעקב אדרי
זה לא 15 אחוזים בכל מקרה.
דפנה עין דור
האגרה הממוצעת היא 1,100 שקלים ולכן חישבנו מתוך סכום האגרה הממוצעת 5 אחוזים, 10 אחוזים או 15 אחוזים כדי לעשות זאת בצורה שוויונית. המטרה היא למנוע מצב בו חייל מילואים שיש לו רכב ישן וזול, שמשלם היום אגרה של 669 שקלים, יקבל הנחה של פחות משלושים שקלים לעומת חייל שיש לו ג'יפ ויקבל 200 שקלים.
יעקב אדרי
תקבעו שהמינימום יהיה 55 שקלים אבל למשל ב-4,000 שקלים יהיה 15 אחוזים שזה 600 שקלים.
טמיר כהן
רוב חיילי המילואים מחזיקים רכב זול.
יעקב אדרי
מי אמר לך? למה אתה מחליט את זה?
שי חרמש
טמיר, אנחנו נכריח אותם לקנות מרצדס. נגיד להם שאם הם רוצים ליהנות מהטבות, שיקנו מרצדס.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת אורון, בבקשה.
יעקב אדרי
ג'ומס, אתה מבין מה מבקשים?
חיים אורון
הבנתי ואני חושב שאני לא מסכים אתך. אם אתה קובע באחוזים, זה אחוז מערך הרכב, גם אם קבעת 55 אחוזים. אם אתה אומר שאתה רוצה לחלק 100 באופן שמי שלמטה יקבל יותר ומי שלמעלה אחוז של זה יהיה פחות, אתה צריך לקבוע את זה לא באחוזים אלא בסכום ואז הסכום של הנמוך יהיה יותר גבוה. זאת אומרת, רכבים בדרגה 3, יותר נמוכים, יקבלו יחסית לאגרה הטבה יותר גדולה.
שגית אפיק
צריך לזכור שמדובר כאן באגרה ולאגרה צריך להיות איזשהו יחס לשירות שהם נותנים. לכן הם גם לא יכולים לעשות הפחתה כל כך משמעותית.
יעקב אדרי
הממשלה אמרה עד 15 אחוזים. המקסימום הוא 15 אחוזים.
דפנה עין דור
רק אם יש לך ימי מילואים. כל אחד נופל בקבוצה אחרת.
יעקב אדרי
אני בכל זאת רוצה לשמוע את נציגי צה"ל.
אמיר חי
ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים, אגף כוח אדם.


קודם כל, העמדה שלנו היא לקבל את ההטבות המקסימליות.
יעקב אדרי
זה ברור. תכל'ס.
אמיר חי
אנחנו מבינים שההטבה הזאת, ערכה הסמלי הוא הרבה יותר משמעותי מהערך הכספי שלה. כמי שמצוי בהתהוות ההטבה, העמדה שלנו הייתה 15 אחוזים לכולם וההתנגדות הייתה יותר של האוצר היות והכסף הולך להכנסות המדינה.
יעקב אדרי
יש לך כאן הזדמנות. כאן המחוקק קובע.
אמיר חי
מבחינתנו ההנחה המקסימלית האפשרית היא ההנחה שצריכה להיות.
יעקב אדרי
יש כאן מילואימניקים?
אשר דולב
אני נציג משרד האוצר ואני גם מילואימניק.
יעקב אדרי
נשמע את המלכות. הוא יאמר לנו למה אנחנו מקטינים.
אשר דולב
לא, לא מקטינים. אני רפרנט תחבורה במשרד האוצר. אני חושב שההיגיון הוא פשוט. לא סביר בעיניי, גם מבחינת תחושת ההוגנות של חיילי המילואים עצמם שחייל שעשה חמישה ימים וחייל שעשה שלושים ימים – ואני מאלה שעושים שלושים ימים – מקבל את אותו סכום.
יעקב אדרי
אני מסכים אתך. כאן אין לנו בעיה.
שגית אפיק
הוא מדבר על העלאה באופן יחסי של שלוש סוגי ההפחתות.
אשר דולב
החלטת הממשלה נוגעת לא רק לנושא הזה אלא היא נוגעת לעוד מגוון רחב של הטבות שמקבלים חיילי המילואים.
יעקב אדרי
לא, אל תברח לי מהעניין. דבר על זה.
שגית אפיק
אם היינו הולכים על 15 אחוזים, מה היה סכום ההפחתה המרבי שאפשר היה להגיע אליו?
דפנה עין דור
165 שקלים.
שגית אפיק
זה בוודאות.
דפנה עין דור
זאת המתמטיקה.
שגית אפיק
כי זה מערך הרכב.
דפנה עין דור
לא, מהאגרה. אם זה על רכב מקסימלי, 4,225 שקלים, ההנחה המקסימלית היא בערך 600 שקלים. 15 שקלים זה כ-600 שקלים.
אשר דולב
הממוצע הוא 1,100.
דפנה עין דור
זה לרכב חדש שמחירו מעל 280 אלף שקלים.
היו"ר ציון פיניאן
יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?
שגית אפיק
היו לנו כמה נקודות. בסעיף קטן (ג) אתם מתייחסים למצב שבו האגרה תופחת בעד רישיון רכב אחד בלבד. מה קורה במצב שדיברנו אתכם עליו שיש רכב ואופנוע ומדובר בהפחתות שונות והוא רוצה לבחור את הגבוה מביניהם. אפשר לפתור את הבעיה הזאת?
שרית זוכוביצקי-אור
כן. בעקבות ההערה שלכם אנחנו מציעים נוסח שלפיו אם קורה מצב שהרכב הראשון מזכה אותו בפחות, הוא יקבל החזר.
שגית אפיק
איך הוא יקבל החזר?
שרית זוכוביצקי-אור
בגין ההפרש בין מה שהוא שילם.
שגית אפיק
הוא צריך לבוא אליכם עוד הפעם?
שרית זוכוביצקי-אור
לא, לא לבוא.
דפנה עין דור
בגין הרכב השני, כאשר יגיע מועד חידוש הרישיון, הוא יקבל הנחה בגין ההפרש בין הסכום שהוא היה זכאי לקבל, 55, 110 או 165 שקלים. את ההפרש הוא יקבל על הרכב הבא שיהיה לו.
יעקב אדרי
אם יש לו שני רכבים? לפי מה תלכו?
חיים אורון
לפי היקר.
דפנה עין דור
בהתחלה ניתן בגין המוקדם.
אבי כץ
אני מבקש שההפחתה הזאת לא תחול על תוספת אגרת רישוי שמשרד התחבורה גובה עבורנו. האגרה שלנו החליפה את אגרת הרדיו היא בשיעור של 120 שקלים בשנה והיא הולכת לפחות עוד יותר בשנת 2011 מאחר שהוועדה לא אישרה לנו.
יעקב אדרי
רגע. אל תבלבל אותי. זה לא קשור למה שאנחנו דנים בו כעת.
אבי כץ
זה קשור. הם גובים עבורנו תוספת אגרת רישוי ולכן אני מבקש שההחלטה הזאת לא תחול על התוספת הזאת.
דפנה עין דור
אנחנו מורידים מסכום האגרה שהם משלמים.
יעקב אדרי
זאת אומרת, ההנחה לא תיפגע.
אבי כץ
שיהיה רשום.
היו"ר ציון פיניאן
רשום.
יעקב אדרי
ההנחה לא תיפגע ומה שגובים גם לא ייפגע. בסדר.
שגית אפיק
יש לי עוד שאלה. בסעיף קטן (ה) אתם מחריגים רכב של נכה. זאת אומרת, לגבי רכב של נכה לכאורה לא תחול ההפחתה. אני מבינה שרכב של נכה ממילא משלם שיעור אגרה נמוך אבל אני חושבת שזה לא הוגן לעשות את זה כך.
שרית זוכוביצקי-אור
הפתרון שמצאנו הוא להוסיף סעיף. המצב הדומה יכול להיווצר באגרה של אופנוע, שם האגרה היא 45 שקלים ואז אתה לא נהנה ממלוא ההטבה. לכן אמרנו שטכנית אנחנו צריכים שיהיה איזשהו תשלום. אנחנו מציעים להוסיף סעיף האומר שעל אף האמור בתקנת משנה (א), סכום האגרה לאחר ההפחתה לא יפחת מ-10 שקלים.
דפנה עין דור
הסיבה בגינה הוצאנו את הנכה, שיהיה לנו איזשהו רישום שמישהו שילם את האגרה.
שגית אפיק
אבל אוטומטית הוא יקבל את זה.
דפנה עין דור
הוא למעשה יקבל הנחה של 15 שקלים.
שגית אפיק
בסדר. התחילה היא רטרואקטיבית. אתם מבקשים תחילה ב-1 במאי 2010. מי לגבי מי שחידש במועדים האלה?
שרית זוכוביצקי-אור
בסעיף קטן (ד) כתוב: חייל מילואים פעיל ששילם לאחר התחילה.
שגית אפיק
איפה הוא יקבל את ההחזר הזה? הוא יצטרך לבוא אליכם?
דפנה עין דור
לא. אנחנו נקבל מלכתחילה את כל הרשימות של החיילים הזכאים ממשרד הביטחון. למשרד הביטחון יש את פרטי החיילים לרבות פרטי חשבון הבנק שלהם שעל פיו הוא משלם להם את ימי המילואים. אנחנו נקבל ממשרד הביטחון את כל הפרטים כדי להחזיר להם את הכסף לחשבון.
שגית אפיק
לחשבון הבנק אוטומטית.
חיים אורון
בכמה כסף מדובר?
דפנה עין דור
בערך 3.5 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר ציון פיניאן
כולם הבינו את כולם.
שגית אפיק
תעשו את התיקונים עליהם דיברנו ותשלחו נוסח מתוקן.
שדרית
רכב נכה ובכל מקרה גובה ההפחתה תהיה 10 שקלים.
יעקב אדרי
ממתי זה חל?
שגית אפיק
1 במאי 2010.
דפנה עין דור
מי ששילם, מקבל החזר.
יעקב אדרי
בסדר.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו מצביעים על התקנות כולל התיקונים.

ה צ ב ע ה

תקנות התעבורה התשכ"א-1961 – הפחתת אגרת רישוי רכב לחיילי מילואים – אושרו פה אחד

תודה רבה. התקנות אושרו.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים