ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/01/2011

תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים)(תיקון), התשע"א - 2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
22
ועדת הכספים

5.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ט בטבת התשע"א (5 ינואר 2011), שעה 10:00
סדר היום
תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אחמד טיבי

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

פניה קירשנבאום

מירי רגב

יוליה שמאלוב ברקוביץ

ליה שמטוב
מוזמנים
שר התקשורת, משה כחלון

עו"ד נגה רובינשטיין, יועצת משפטית, משרד התקשורת

עו"ד ליאת גלזר, משרד התקשורת

עופר מרגלית, אגף התקציבים, משרד התקשורת

יובל רז, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד דנה נויפלד, משרד המשפטים

מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ניר שוויקי, סמנכ"ל כספים, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

עו"ד אופיר ביתן, עוזר היועץ המשפטי, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

יוסי ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ 10

עו"ד דבורה קמחי, יועצת משפטית, ערוץ 10

שאול מגנזי, משנה למנכ"ל רשת

עו"ד אילאיל לבנת, יועצת משפטית, רשת

עו"ד זהר קדמון סלע, יועצת משפטית, שידורי קשת בע"מ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"א-2010
היו"ר ציון פיניאן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"א-2010.


מי מציג את הנושא?
ליאת גלזר
אנחנו נציג. תקנות הרשות השנייה (כספים) מסדירות בין היתר את נושא תשלום תמלוגים על ידי זכייניות הטלוויזיה של הרשות השנייה שאלה קשת, רשת וערוץ 10. כרגע במסגרת התקנות הנוכחיות שיעור התמלוגים שקבוע לזכייניות הוא 4 אחוזים ובמסגרת התקנות האלה מוצעת הפחתה בשיעור על מנת ליצור שיעור תמלוגים דומה ככל האפשר לשיעור שחל ביתר שווקי הטלקום והשידורים הרב-ערוציים של הוט ו-יס. כרגע בתקנות של הטלקום, שאלה החברות הנייחות והחברות הסלולריות, החברות הבין לאומיות ו-הוט ו-יס, השיעור עומד על אחוז אחד, כאשר אנחנו הבאנו בפני הוועדה עוד סט של תקנות שצפוי להידון בהמשך.
זבולון אורלב
למה לא חושבים לעלות שם במקום להוריד כאן?
ליאת גלזר
קודם כל, גם שם חושבים להעלות, אבל לא לארבעה אחוזים. במסגרת סט נוסף של תקנות שהבאנו בפני הוועדה והוא יידון כאן בהמשך, מוצע שם בהוראת שעה להעלות את שיעור התמלוגים בשנת 2011 ל-1.75 אחוז ובשנת 2012 לשניים וחצי אחוזים. כרגע, במסגרת התקנות האלה, לגבי זכייניות הרשות השנייה, אנחנו מציעים אותם שיעורים. כלומר, בשנת 2010 השיעור יהיה אחוז אחד, בשנת 2011 השיעור יהיה 1.75 אחוז, בשנת 2012 השיעור יהיה 2.5 אחוזים ובשנת 2013 ואילך השיעור יהיה אחוז אחד.
אמנון כהן
להוריד מארבעה?
ליאת גלזר
להוריד מארבעה אחוזים.
היו"ר ציון פיניאן
ניתן להם לסיים ואחר כך חברי הכנסת יוכלו להתייחס. גם השר רוצה להתייחס.
ליאת גלזר
עד כאן.
היו"ר ציון פיניאן
מ-2013 השיעור יורד לאחוז אחד.
ליאת גלזר
כן.
אמנון כהן
אבל שם אתם רוצים להעלות.
ליאת גלזר
שם אנחנו רוצים להעלות רק לשנתיים.
אמנון כהן
מה יהיה אחר כך?
ליאת גלזר
חזרה לאחוז אחד.
פניה קירשנבאום
למה?
נגה רובינשטיין
מטעמים פיסקליים. נמצא כאן נציג האוצר שיוכל להתייחס.
שי חרמש
אני עוד לא הבנתי למה זה עולה ואחר כך יורד.
אמנון כהן
בכמה כסף מדובר?
היו"ר ציון פיניאן
ארבעים מיליון שקלים. אני מבין שהכל ביחד זה ארבעים מיליון.
קריאה
בין ארבעים לחמישים מיליון.
זבולון אורלב
כמה זה כל החוק?
היו"ר ציון פיניאן
שאלתם ונציג האוצר יענה.
עופר מרגלית
הרעיון הכללי של זה הוא שיהיה אחוז תמלוגים אחיד לכל שוק התקשורת. אנחנו בעצם מצמידים את כל שוק התקשורת.
שי חרמש
למה פעם אחת זה עולה ואחרי כן זה יורד?
חיים אורון
אתה מדבר על משהו שהוא לא היום. זה לא מונח לפניך מה שעולה ויורד.
אמנון כהן
תתייחס לירידה. הוא לא אמר בכמה כסף מדובר.
היו"ר ציון פיניאן
עדיף שלא יגיד לך.


אדוני השר, בבקשה.
השר משה כחלון
בוקר טוב אדוני היושב ראש, אני מתנצל על האיחור.
היו"ר ציון פיניאן
אני הטעיתי אותך. אמרתי לך שהישיבה היא ב-10:00.
השר משה כחלון
נאמר לי שהישיבה תהיה ב-10:00 והגעתי ב-09:50.


על כל פנים, מדובר בהפחתת תמלוגים. משרד התקשורת תומך בהפחתת תמלוגים לשוק התקשורת. האוצר החליט על העלאה של השנתיים הקרובות מטעמים פיסקאליים, כפי שאמרה היועצת המשפטית של המשרד. מי שלא יודע מה זה טעמים פיסקאליים, זה חסר כסף. פיסקאלי זאת מילה יפה לקבל כסף.
שי חרמש
כשלוקחים ממך, זה מוניטארי.
השר משה כחלון
רוב שוק התקשורת, לא כולו, למעט רדיו, עומד היום על אחוזים זהים.
שי חרמש
על כמה עומד הרדיו?
השר משה כחלון
הרדיו עומד על ארבעה אחוזים, רדיו אזורי שגם עליו נדבר היום. אנחנו מיישרים קו. בשנתיים הקרובות יהיה 1.75 אחוז, לאחר מכן 2.5 אחוזים ואחר כך זה ירד לאחוז, אבל ביתר גופי התקשורת, אם אנחנו נקבל שיתוף פעולה מהחברות – ולא מדובר כרגע על שידורים אבל גם שידורים נכללים – ונוכל להכניס תחרות ולהכניס פלטפורמות נוספות וערוצים נוספים, אנחנו נמליץ להפחית את זה לאפס. אני לא רואה שום ערך בתמלוגים כאשר בסוף הצרכן של אותו גוף לא נהנה מהם. תמלוגים זה תמיד טוב, הכסף מגיע לאוצר ועושים אתו כל מיני פעולות חשובות יותר וחשובות פחות, אבל אנחנו במשרד התקשורת חושבים שכסף שמגיע מהתקשורת צריך לחזור לצרכנים בתחום התקשורת, בהוזלות, בתחרות, ביישומים נוספים, בתשתיות. לכן זאת הדרך שלנו וזאת העמדה שלנו. מגיע כסף מהתקשורת, יחזור לצרכני התקשורת.


לכן, אם במהלך השנה גם ה-MVNO, גם תשתית DPT שאנשים יוכלו לקבל שידורים בחינם ולא יהיו חייבים להתחבר ב-300 שקלים ל-יד ו-הוט, אלא לקבל 10 או 15 ערוצים בחינם או בתשלום חד פעמי של 300 שקלים, אנחנו נמליץ להפחית את זה לאפס. אותו הדבר גם בחברות הסלולר. תיכנס תחרות, יהיו הפחתות מחירים ואנחנו נמליץ גם שם להוריד את זה לאפס.


כעת יש את החלק השני של הרדיו שאנחנו מנסים למצוא דרך. משרד התקשורת תומך בהפחתה גם של הרדיו האזורי.
רוחמה אברהם בלילא
זה לא מוצע על הפרק?
השר משה כחלון
כאן זה לא מוצע על הפרק, אבל אחר כך ננסה, תוך כדי הדיון, לתת לזה מענה.
שי חרמש
אם שוויון, צריך להיות שוויון לכולם.
השר משה כחלון
נכון. כאן זאת פרוצדורה. התמיכה קיימת ואני תומך בזה. משרד התקשורת תומך בזה ותכף נשמע את עמדת האוצר.
יעקב אדרי
למה? אני גם רואה כאן אגרת טלוויזיה ורדיו.
השר משה כחלון
אלה הדברים אדוני היושב ראש.
רוחמה אברהם בלילא
מה ההיגיון שאם מביאים הצעה כזאת מצמידים בין הטלוויזיה לרדיו? איזה היגיון יש לזה?
השר משה כחלון
מטעם משרד התקשורת אני אומר לפרוטוקול, זה טכני בלבד. זה לא שאנחנו תומכים בזה ובזה לא. בואו נמצא את הדרך.
היו"ר ציון פיניאן
חבר הכנסת אורון הוא הראשון שנרשם.
חיים אורון
אדוני השר, עם כל אהבתי אליך, אין משרד תקשורת ומשרד אוצר. הממשלה באה ואומרת שהיא מעלה את התגמולים, לא השבוע, בשבוע הבא. תגידו לנו את כל הסיפור בלי מנות, בלי שר אוצר רוצה ובלי פיסקאלי או לא פיסקאלי. מה שמופיע כאן, תנו תמונה שלמה על מה שמופיע.
השר משה כחלון
אני חושב שקיבלת תמונה מדויקת.
חיים אורון
אבל זה במנות. היום דנים על ההפחתה, בשבוע הבא ידונו על ההעלאה.
השר משה כחלון
מי אמר שבשבוע הבא דנים על העלאה?
חיים אורון
טלקום.
השר משה כחלון
בסדר.
חיים אורון
אחרי שאמרתי שאני אוהב אותך, תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר. העמדה המקצועית שלך היא שצריך להוריד אבל לאוצר יש בעיה של 200 מיליון שקלים. לכן אתה עושה דבר עקום, אתה מעלה לשנתיים, מוריד בשנה השלישית, כי צריך לסגור כאן פערים, לא היום אלא בשבוע הבא בדיון לא קשור. היום קודם כל נוריד. ההורדה הזאת היא ארבעים?
השר משה כחלון
כן. ארבעים מיליון.
חיים אורון
היום קודם כל הורדנו ארבעים וכולם יצביעו בעד. אני אומר לך חד משמעית שבשבוע הבא כולם – לא כולם, אני לא אצביע – יצביעו נגד. יכול להיות שזה מה שאתה רוצה שיקרה כי לאור מה שקרה אתמול בוועדת הכלכלה שאפילו על ההחלטה של שטייניץ הקואליציה ברחה לו, אז אני כבר לא יודע מה. תנהלו את העסק בתור ממשלה ותביאו הצעה שלמה. אתם מציעים לא רק את הסוכרייה היום ובשבוע הבא תשאירו לאופוזיציה לתת לכם את המקל, אלא אני בדיוק מבין מה קורה כאן. תאמין לי כחלון שאני מבין בדיוק מה קורה כאן.
שי חרמש
תסביר לנו.
חיים אורון
החיוך שלו כבר אומר. בשבוע הבא לא יאשרו לאוצר את ההעלאה וזה מה שיקרה. אתה ואני צריכים להיות כאן אחראים על הסיפור.
השר משה כחלון
ג'ומס צופה פני עתיד.
אמנון כהן
דיברו על כך שבשבוע הבא יבואו לכאן תקנות.
חיים אורון
המכתבים שכולנו קיבלנו וקראנו של הוט, של בזק, של ברונו מדה מרקר שכתב אתמול מאמר, הם לא מתייחסים להצבעה של היום אלא הם מתייחסים להצבעה של שבוע הבא, אבל היא חייבת להגיע כחלק מחוק ההסדרים ויש התחייבות.
השר משה כחלון
זאת גם החלטת ממשלה.
חיים אורון
החלטת ממשלה אבל השר בא ומסביר לנו שהוא בממשלה בחלק של ההפחתה, בחלק של ההעלאה הוא לא בממשלה.
השר משה כחלון
למה לא? למה אתה אומר את זה? אני אמרתי שלא. אנחנו נשארים עם משרד האוצר. יש לנו בעיה טכנית. אני התנגדתי להעלאת התמלוגים אבל בסוף הגענו להסכמה מסוימת עם איזושהי פשרה ונתתי את הסכמתי. אני מתנגד לתמלוגים. אני חושב שכל כסף שהחברה משלמת צריך לחזור לצרכן ולא לקופת האוצר.
רוחמה אברהם בלילא
יש הפרדה בין הטלוויזיה לרדיו.
השר משה כחלון
כרגע מנסים למצוא מענה גם לרדיו האזורי. אנחנו מדברים כרגע על שידורים, ושידורים, כולכם הייתם עדים וגם חבר הכנסת אורון היה עד לדיונים, קיימנו רפורמה, העברנו את זה למשטר של רישיונות. הסיפור ידוע והרי שנה וחצי הכנסת עסקה בזה ועל הרקע הזה גם הגיעה ההפחתה בתמלוגים. ההפחתה בתמלוגים הגיעה על רקע של הרפורמה בשוק הטלוויזיה אותה סיימנו לפני שבועיים וכרגע יש נושא טכני.
היו"ר ציון פיניאן
אני מבקש לשמוע את נציג האוצר ולאחר מכן חברי הכנסת יוכלו להתייחס גם לרדיו. בסופו של דבר חברי הכנסת מחליטים, עם כל הכבוד.
עופר מרגלית
לגבי גובה התמלוגים, הגענו להסכמה עם משרד התקשורת וזה המתווה שנקבע. תזמון ההצבעה על ההפחתה היום היא מטעמים טכניים כי רק ב-8 בינואר יהיה ניתן לבצע את הקיזוז. זה אומר להחזיר כסף. מבחינתנו, אם הכל היה נדון היום, זה היה מצוין ואנחנו מעדיפים את זה.
שי חרמש
למה צריך להחזיר? התקנות ל-2010 לא היו אחוז?
נגה רובינשטיין
התקנות ל-2010 יכולות להיות ארבעה אחוזים.
שי חרמש
זאת אומרת, להחזיר רטרואקטיבית ל-2010. הבנתי.
ראלב מג'אדלה
אפשר לשאול את כבוד השר שאלה? בדרך כלל חברות שמתחרות. פונים אליך בעשרות מכתבים, כולל אני, ואומרים שרוצים רדיו נוסף כדי שתהיה תחרות, כדי שנשמע גם דברים אחרים אבל אני לא מקבל תשובה.
היו"ר ציון פיניאן
השר יענה בסוף כי את כולם מדאיג נושא הרדיו כי הם שומעים יותר רדיו מאשר צופים בטלוויזיה.
חיים אורון
לרדיו יש יתרון כי הרדיו גם מדבר אתנו.
היו"ר ציון פיניאן
זה נכון.
אמנון כהן
הרדיו גם שואל וגם עונה.
היו"ר ציון פיניאן
חברת הכנסת קירשנבאום, בבקשה.
השר משה כחלון
רגע, פניה, אני ממש מתנצל. מנכ"ל הרשות השנייה צריך להשיב לחבר הכנסת מג'אדלה. הוא לא דיבר על רדיו רוסי אלא הוא דיבר על רדיו ערבי.
ראלב מג'אדלה
זה לא מותנה בהצבעה שלי.
השר משה כחלון
חס וחלילה.
פניה קירשנבאום
אני להבדיל לא מתכוונת להבדיל הפעם בין רדיו רוסי לרדיו ערבי, אבל אני רוצה להתייחס לרדיו אזורי. אתם טוענים שזאת רק אכסניה, אבל לדעתי זאת קצת הטעייה למרות שזאת האכסניה. תקנות הרשות השנייה, טלוויזיה ורדיו, למה לא דנים גם על הרדיו?


יש איזושהי תופעה במדינת ישראל שגם המקומונים הולכים וצומחים וגם הרדיו האזורי מקבל משקל נוסף והוא באמת מבטא את העניין של אותו אזור והוא חשוב מאוד. אני לא מבינה למה צריכים להוריד את התמלוגים מהטלוויזיה ולהשאיר את הרדיו באותו גובה. אם אתה רוצה לקצץ, תעשה באופן יחסי לכולם, גם לטלוויזיה וגם לרדיו, אם זה מסתדר לך מבחינת הכסף, אבל אי אפשר להשאיר את הרדיו עם ארבעה אחוזים ולטלוויזיה להוריד לאחוז אחד, אפילו שזה יצמח בשנתיים הקרובות.


לדעתי, וזאת ההמלצה שלי, התיקון יהיה כזה שהרדיו והטלוויזיה ישבו בדיוק באותו אחוז. אם לא, אני כנראה לא הסכים לזה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. חבר הכנסת זבולון אורלב.
זבולון אורלב
ראשית כל, אם אפשר - הואיל ומוצע שבעלי הזיכיונות יקבלו עכשיו הקלות, הואיל והם עומדים לקבל הקלות - לקבל דיווח קצר האם כל בעלי הזיכיונות וסקירה קצרה האם כל בעלי הזיכיונות עומדים בכל ההתחייבויות שלהם, כולל ההתחייבויות הכספיות. אני חושב שבצד זה שדנים בהקלות, צריך לדעת היכן עומדים מבחינת ההתחייבויות, מבחינת שלא יהיה חוטא נשכר, שגם אנשים לא עומדים בהתחייבויות שלהם וגם מצד שני הם מקבלים הקלות כספיות.


שאלה שנייה היא האם ההקלות הכספיות ישפיעו על התשלום שהצרכנים משלמים לזכיינים.
ליאת גלזר
הצרכנים לא משלמים.
זבולון אורלב
זה לא חל על הכבלים אלא רק על החברה השנייה.


השאלה השלישית שלי. חוק הקולנוע בחוק הבסיס שלו קובע שחלק מהתמלוגים מוקדשים לקרן הקולנוע. אמנם בשנים האחרונות יש הוראת שעה ביוזמת האוצר שהאוצר משלם זאת מתקציבו, אבל זאת הוראת שעה. החוק, בתום התקופה, חוזר למצבו הקודם ובו קרן הקולנוע נשענת על התמלוגים. מה יקרה אם זה יורד לאחד או לאפס בתום התקופה והאם יש חקיקה ממשלתית כדי להבטיח את קרן הקולנוע שעומדת היום נדמה לי על 65 מיליון שקלים? מה עומד לקרות עם הדבר הזה?


אני מסכים מאוד להשוות אבל למה ההשוואה היא למטה ולא למעלה? כמו שאתה מוריד מארבע לאחד, אתה יכול להעלות מאחד לארבע או לקבוע איזשהו מקום באמצע. הגישה שלך שאתה אומר שמה שגובים מהתקשורת צריך לחזור לציבור, רק השבוע פורסמו על ידי הממשלה שאתה שר בה, ואני תומך בה, ועדת ששינסקי על משאב ציבורי. גז הוא משאב טבע ציבורי והציבור רוצה ליהנות ממנו. אותו הדבר גם הערוץ, משאב במחסור והיה עליו מכרז. זה בדיוק אותו דבר. מדוע מי שמקבל משאב שהוא במחסור לא ישלם את התגמולים לפחות עד שיעברו לשיטת הרישיונות? אחרי שעוברים לשיטת הרישיונות אפשר לברר מה יהיה גובה האגרה, אם כי גם הרישיון צריך לשלם אגרה. מה ההבדל? מה קרה פתאום שנכס שהוא נכס של הציבור – האוויר והערוץ הוא נכס של הציבור – למה פתאום נכס של הציבור הולכים לתת אותו בחינם בשעה שזה צריך להיות של הציבור? אפשר להציע שההכנסות מהתגמולים לא ילכו לקופת האוצר ויממנו כל מיני דברים להם אנחנו לא מסכימים ושתהיה קרן מיועדת, למשל לקרן הקולנוע או לדברים אחרים, לשקם את רשות השידור או משהו אחר אבל סתם לפטור את הדבר הזה, אני חושב שזה עומד בסתירה לגישה הבסיסית הערכית שאומרת שנכס של הציבור שייך לציבור ולא שייך למי שמפעיל אותו.


לא הבנתי עדיין כמה זה אחוז אחד מההקלות.
היו"ר ציון פיניאן
אני חושב עשרה מיליון. האוצר, כמה זה אחוז אחד מההקלות?
מנשה סמירה
סך הכל התמלוגים בשנה נעים בין 40 ל-50 מיליון שקלים, תלוי ברמת ההכנסות.
זבולון אורלב
הואיל ואני מבין שיש חוק, עומד להיות חוק שעוברים לשיטת הרישיונות ב-2013 כמדומני, איך זה מסתדר עם מה שעכשיו אנחנו עושים ומה עומד לקרות? מתוך ציפייה שלא נעשה דברים של זיגזגים ולכן מה יהיה בשיטת הרישיונות עם כל הסיפור הזה של התמלוגים?
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. חבר הכנסת אמנון כהן.
אמנון כהן
תודה אדוני היושב ראש. כבוד השר, אני רוצה קודם כל בהזדמנות זאת לחזק את ידיך על עמידה איתנה בנושא של הקישוריות. ברכות. זה לטובת הצרכן ואני מברך אותך.


בנושא הספציפי, לגבי הורדת התמלוגים. הבנתי שיש כאן איזשהו סדר שאתם רוצים לעשות בכל הענף הזה וכמובן הייתי מעדיף שכל הנושא, כמו המקל והגזר, יבוא בבת אחת, שכל ההסדרה הכוללת תבוא בדיון אחד כך שנראה את ההשלכות ואת האיזונים הנכונים. אני חושב שגם מבחינתך זה היה הרבה יותר טוב, כי יכול להיות שבתחום השני תהיה לך איזושהי בעיה כי מדובר בהעלאת תמלוגים.


תחשוב על כך כי אנחנו רוצים לתמוך. בסך הכל זה לא פוגע בצרכן. אלה פחות הכנסת למדינה. בלב קשה העברנו כאן את ההעלאה בנושא של הדלק בגלל חוסר תקציב והשתנו את זה על הציבור ועל הצרכן. אתה אומר שאולי כאן יש את הסכום אתו יכולת לאזן, עם חלקו לפחות, אבל אתה מוותר עליו. לכאן אלה הדילמות שלנו בוועדת הכספים כאשר אנחנו שומעים את הדברים האלה.


אם אתה כבר רוצה לאשר את זה, והבנתי שזה בגלל שנת 2011, כל נושא המיסוי, אני מאוד מבקש שתמצא פתרון גם לנושא הרדיו האזורי. מדובר ברדיו לאזרחי המדינה, לצרכנים שמקבלים את הדיווחים לא ברדיו ממלכתי אלא ברדיו אזורי. זה מגיע לשכונות, לאזורים אליהם אנחנו שייכים ואני חושב שחייבים לחזק גם אותם. אם אתה אומר להסדיר את הענף, כן, להסדיר את הענף ולא להחריג ולקבוע שהנושא הזה כן והנושא ההוא לא. אני מבקש שתמצא את המינוח הנכון שיאמר איך נוכל בתוך התקנות האלה להכניס גם את הנושא של הרדיו האזורי כך שנפתור גם את נושא התמלוגים באותו מעמד.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. חבר הכנסת שי חרמש. תם ונשלם?
שי חרמש
כן.
היו"ר ציון פיניאן
יש מי מחברי הכנסת שרוצה להתייחס? לא. מנשה סמירה.
מנשה סמירה
בהמשך לדברים שאמר השר, אני חושב שהוא נתן הסבר נכון. לגבי התמלוגים, אין מקום להשית את הנטל הזה. דרך אגב, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו הם זכייני הטלוויזיה בערוצים המסחריים ו-16 תחנות רדיו אזוריות. אנחנו לא מדברים על הוט ועל יס שמטופלים במערכת אחרת של מועצת הכבלים והלוויין.


על הזכיינים של הרשות השנייה מוטל נטל רב מאוד בהיבט של התוכן ובהיבטים אחרים שעמד עליהם חבר הכנסת אורלב. לכן הכיוון שהשר מוביל בעניין של הפחתת התמלוגים, כדי להעביר את מירב המשאבים למסך ולציבור, חייבים לממש אותו וניתן אפילו לומר שזה באיחור. ארבעת האחוזים הללו הם נטל שהוטל בשנת 2002 וכבר מאז צריך היה לתקן אבל זה נדחה מכל מיני סיבות וכל הזמן חיכו לרפורמות. אני חושב שטוב שזה ייעשה.


שימו לב למה שאמר נציג האוצר. יש הכרח לקבל את ההחלטה היום משום שלא ניתן לחצות את ה-8-9 בחודש משום שאז אנחנו מפסידים גם את שנת 2010 וזאת תהיה תקלה. זה נטל שיתמשך.
זבולון אורלב
במכרז שאתם הוצאתם לא היו ארבעת האחוזים האלה.
מנשה סמירה
היו.
זבולון אורלב
יש מכרז, יש תנאים, ועכשיו פתאום משנים את הכללים באמצע תקופת המכרז?
מנשה סמירה
התנאים השתנו לא רק לרעה ולא רק לטובה. התנאים השתנו. אחד הדברים שנאמרו גם במכרז – ואתה היית שותף לדיונים שהיו לא מזמן על ערוץ 10 – שהיכן שצריך היה לשנות ולהטיל בגלל שינויים, זה נעשה, והיכן שצריך היה לעשות את ההתאמות בגלל שהתעשייה והשוק התפתח והשתנה, גם צריך היה לעשות את זה.
זבולון אורלב
מה עשו בזה?
מנשה סמירה
נכון. זאת אחת הבעיות של מכרז וזאת הסיבה שאנחנו עוברים למשטר של רישיונות בעידן הנוכחי שצריך קצת להיות יותר פתוחים. במכרז אתה באמת יותר מקובע ויש לך קושי להתאים את הדברים. השינויים המוצעים כאן אינם חורגים וסותרים באופן מהותי את מה שנכתב במכרז.


לגבי לוח הזמנים זה הכרחי לקבל את ההחלטה היום בגלל הסיבות הטכניות עליהן דיבר האוצר. אני כן מצטרף לדבריו של חבר הכנסת כהן וכפי שהשר אמר, לגבי הרדיו כולם מסכימים, גם האוצר – משרד האוצר תומך, ודאי שר התקשורת ואתם – וכל מה שצריך זה לאמץ את ההצעה של חבר הכנסת כהן, לקבל את ההחלטה היום על הטלוויזיה ולומר שלפעול היום טכנית, אפשר להסדיר את העניין – משרד המשפטים כאן, משרד התקשורת – להסדיר טכנית את ההוספה של הרדיו לעניין הזה.
היו"ר ציון פיניאן
לאחר מכן יש הצעה של הייעוץ המשפטי.
מנשה סמירה
אדוני חבר הכנסת אורלב, כן, 2009 הסתיימה בשנה שהייתה עמידה יפה וראויה, ואני חייב לומר שהעמידה גם של הממשלה, של הכנסת, שלנו, של הרשות השנייה, עשתה את שלה. הייתה עמידה במחויבויות. 2010 מסתמנת כעמידה. בתחומי התשלומים הכספיים יש עמידה. הייתה אי בהירות לגבי נושא התמלוגים בגלל כל הסוגיה שעכשיו נפתרת וגם נאלצנו להשתמש בסמכויות שלנו, אבל לטעמי, אני יכול לומר שהזכיינים מבינים והם עומדים ויעמדו, ויש את כלי האכיפה לטובת הנושא הזה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני רוצה לומר לחבר הכנסת אורלב שהציבור הפסיד בטלוויזיה המסחרית בשנת 2010 סכום של 67 עד 50 מיליון שקלים. אתה אומר שהטלוויזיה המסחרית שייכת לציבור.
זבולון אורלב
איך הוא הפסיד?
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אני אסביר. אמרת שצריך להוריד את התמלוגים כי מדובר בכל מקרה בנכס של הציבור.
זבולון אורלב
נכון.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
זה מאוד פופולרי בזמן האחרון לומר על כל דבר שהוא נכס של הציבור. רציתי להסב את תשומת לבך שהטלוויזיה המסחרית הפסידה בשנת 2010 סכו של 67 מיליון שקלים, ואת זה צריך לדעת.
זבולון אורלב
מי הפסיד, הזכייניות?
יוליה שמאלוב ברקוביץ
הזכייניות, כן. אמרת שזה שייך לציבור ולכן אני מסבירה.
זבולון אורלב
לא, לא הבנת אותי נכון. לא ידעתי שאני מורה כזה גרוע שלא מבינים אותי. לא הבנת אותי בכלל.
יוליה שמאלוב ברקוביץ
אדוני היושב ראש, אני רוצה להצטרף לחברת הכנסת פניה קירשנבאום ואמנון כהן, כי אם כבר אנחנו מסדירים את הנושא, אני חושבת שבהחלט צריך להסדיר גם את נושא הרדיו האזורי.


אני רוצה לומר עוד דבר מאוד חשוב. כרגע שאלנו את מנשה סמירה כמה כסף הוא מהתמלוגים עד כה. מדובר על ארבעים מיליון שקלים תמלוגים לשנה. זה לא קשור לתקנה הזאת אלא אנחנו מדברים על התקנה של הסלולר, 2.5 אחוזים תמלוגים מהסלולר שעד כה לא היו, אנחנו מגיעים לסך הכל 400 מיליון מהתמלוגים, לפי מה שאני יודעת, ולכן המהלך הזה, אדוני השר, אני רוצה לברך אותך עליו למעט דבר אחד לגביו הגשתי הצעת חוק בנושא והוא להעביר את כספי התמלוגים, לפחות חלק מהם, לקרן קולנוע ולהגדיל אותה וגם לסרטים דוקומנטריים ולסוגה עלית.
זבולון אורלב
לא קיבלתי תשובות לא על משטר הרישיונות ולא על קרן הקולנוע.
ליאת גלזר
חוק הרשות השנייה קובע שכאשר משנים את שיעור התמלוגים שחל על זכייניות הרשות השנייה, השיעור הזה יכול להיכנס לתוקף רק בעוד חצי שנה. כלומר, גם אם אנחנו רוצים שב-2010 השיעור ירד וב-2011, הכניסה עצמה לתוקף יכולה להיות בעוד חצי שנה. לכן הצענו במסגרת התקנות האלה התאמה לגבי מועדי התשלום של שנת 2010 וביקשנו לדחות את מועד התשלום של התמלוגים של שנת 2010 ליולי 2011, כאשר כבר יהיה השיעור החדש, אבל פספסנו את שני הרבעונים הראשונים של שנת 2011 שגם בהם השיעור החדש עוד לא יכול להיכנס לתוקף ואנחנו מבקשים להוסיף שתשלום התמלוגים עבור שנת 2010 ושני הרבעונים הראשונים של שנת 2011 יידחה לתאריך שקבוע כאן, ה-1 ביולי 2011.
היו"ר ציון פיניאן
נרשם.
יעקב אדרי
אני רוצה להצטרף לדברי חבריי ולברך את השר על הפעילות החשובה שהוא עושה למען הציבור. באמת, תודה רבה.


אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהעלות נושא לגביו אני עדיין מקבל תלונות. אדוני השר, יש טענות שבדרום לא קולטים טוב, לא את רשת ב', לא את גלי צה"ל. אני לא יודע אם זה קשור אליך, אבל אנא ממך, תראה מה אתה יכול לעשות בנושא הזה.
היו"ר ציון פיניאן
הם קולטים שם רדיו דרום.
יעקב אדרי
כשאני קורא אגרת טלוויזיה ורדיו, הייתי רוצה ששני הדברים יבואו ביחד.
היו"ר ציון פיניאן
אני רואה שהאווירה בקרב חברי הכנסת היא להכניס את הרדיו כך שלא תהיה רק הטלוויזיה אלא הרדיו והטלוויזיה.


אני מבין שנציג האוצר רוצה לומר מספר מלים.
עופר מרגלית
אין התנגדות עקרונית לרעיון הזה.
היו"ר ציון פיניאן
ובא לציון גואל.
עופר מרגלית
אנחנו לא יכולים להעביר אותו היום בלי שנבחן את הנושא.
מירי רגב
מה יש לבחון? כבר בחנתם. לא מצביעים בעד הטלוויזיה ונגד הרדיו.
מנשה סמירה
כל הרדיו הוא שלושה מיליון שקלים בשנה.
מירי רגב
או שרבים על שניהם או על אף אחד מהם.
שגית אפיק
התקנות שבפניכם הן תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו אבל הן לא חלות על התמלוגים של הרדיו האזורי כמו שאתם מבקשים. בעניין הזה יש תקנות אחרות שנקראות תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו. התקנות האלה לא בפניכם כרגע ולכן להכניס את הרדיו האזורי דרך התקנות האלה, מבחינה משפטית זה דבר שהוא בלתי אפשרי.
מגלי והבה
נדחה את זה לשבוע הבא.
יעקב אדרי
אפשר לחכות שיביאו את זה ביחד.
פניה קירשנבאום
איך קורה שעכשיו הורדת תגמולים מגיעה בתקנה אחת והתמלוגים שלהם יושבים בתקנה אחרת? תסבירי איך. הרי גם עכשיו דנים על התמלוגים ולא דנים על משהו אחר. תסבירי איך זה יושב בשני מקומות שונים.
שגית אפיק
חקיקת המשנה מוסדרת בתקנות שונות.
רוחמה אברהם בלילא
אני מבינה שעל פניו הלך הרוח של הוועדה הוא להכניס את הרדיו. אני מבינה שהבעיה היא טכנית. בואו לא נצביע על זה עכשיו אלא נתכנס בעוד שעתיים או לפני שמתכנסת המליאה, ועד אז יביאו לנו תקנות שכוללות את הרדיו ונצביע על הכל. זאת הערתה של היועצת המשפטית וכיוון שמדובר כאן רק בהיבט הטכני, זה עניין של שעה-שעתיים ויביאו תקנות עליהן נצביע.
מירי רגב
התקנות של הטלוויזיה אמורות להיות מאושרות עד ה-8 בינואר.
היו"ר ציון פיניאן
עד ה-10 בינואר.
מירי רגב
היא הנותנת. אם כך, עד יום שני הקרוב אפשר בהחלט להגיש תקנות לשניהם, תקנות שיתייחסו גם לטלוויזיה וגם לרדיו.
רוחמה אברהם בלילא
ה-10 בינואר זה יום שני בבוקר.
חיים אורון
אני תומך בהצעות שמובאות כאן אבל אני רוצה להציע לשר תוספת נוספת לגבי העלאת האגרה. אני מציע לצרף תיקון בחקיקה, להחזיר את אגרת הטלוויזיה ברשות השידור, לבטל את ההפחתה שהייתה לפני שבועיים במחטף באחת מהצבעות הכנסת. אז נעשה דבר שלם. אני מציע את זה ברצינות.
יעקב אדרי
מה הצעת?
חיים אורון
להחזיר את ההפחתה ברשות השידור בתוך התיקונים שאנחנו עושים עכשיו. בשעתיים הקרובות תביאו הצעה גם לגבי זה.
היו"ר ציון פיניאן
אני מצטער, זה לא על סדר היום.
חיים אורון
כל מה שמדברים עכשיו הוא לא על סדר היום. אין לי התנגדות למה שמדברים עכשיו, אבל זה לא על סדר היום.
היו"ר ציון פיניאן
בערבית יש פתגם. מישהו בא לאפר את החברה שלו, אבל עיוור אותה.
חיים אורון
יש באידיש פתגם שאני לא רוצה לומר אותו כי זה דבר לא יפה, אבל נער הייתי וגם זקנתי ואני יודע בדיוק מה זה.
ראלב מג'אדלה
עד שיש לנו שר טוב כזה, למה אתם מתעללים בו?
מירי רגב
אני חושבת שהוא בעד ההצעה שלנו.
היו"ר ציון פיניאן
אני אתן לשר לומר את דבריו ולאחר מכן נחליט.
השר משה כחלון
למי מחברי הכנסת שהגיע באיחור, אני אמרתי בתחילת דבריי שאני תומך בהפחתה של התמלוגים של הרדיו האזורי והשוואתם לתמלוגים של הטלוויזיה. אני אומר לכם את זה בצורה הכי ברורה. יש מועדים של פרסום ברשומות ואם אנחנו נפספס את זה, אנחנו הולכים להעניש חברות. מדובר ב-8 בינואר. הוויכוח בינינו היה אם המשרד שלי או משרד האוצר או משרד המשפטים היה אומר לכם שהם מתנגדים לזה. יש כאן הצעה של היועצת המשפטית שתוך זמן קצר, שבוע עד עשרה ימים אנחנו נביא תקנות נוספות של הרדיו.
מירי רגב
אבל האוצר אמר שהוא צריך לבחון את זה.
השר משה כחלון
אני לא יודע על התנגדות האוצר להפחתה.
רוחמה אברהם בלילא
זה לא יקרה. גם אני הייתי שרה בממשלה.
השר משה כחלון
אתם מתנגדים להפחתה?
עופר מרגלית
אין לנו שום התנגדות עקרונית.
שגית אפיק
אם אפשר להבין, למה התאריך הזה של ה-10 בינואר, מבחינת האוצר, אם אתה יכול להסביר.
עופר מרגלית
פרסום ברשומות.
שגית אפיק
זה לא הפרסום ברשומות. אתה יכול להסביר למה אתה צריך את התאריך הזה?
יובל רז
ה-10 בינואר נסגרת שנת 2010 וכל הכספים שהתקבלו ב-2010 נשארים ב-2010.
שגית אפיק
אם זה יהיה יומיים אחרי זה?
יובל רז
המערכות נסגרות.
פניה קירשנבאום
אם התקנה נסגרת, איך תעשו את זה עם הרדיו?
שגית אפיק
איך אפשר יהיה להחזיר את תחנות הרדיו האזוריות אם השנה תיסגר? זאת אומרת שגם את הרדיו האזורי אפשר להעביר עד ה-10 בינואר לפי מה שאתם אומרים.
היו"ר ציון פיניאן
לשר יש הצעה.
השר משה כחלון
מנשה, אם אנחנו נרצה להביא זאת מחר לדיון, אתם תוכלו לעמוד בזה, בתקנות לרדיו למחר?
מנשה סמירה
התשובה היא כן.
השר משה כחלון
אני מבקש להצביע היום על הטלוויזיה, ומחר על רדיו.
היו"ר ציון פיניאן
זו התחייבות לפרוטוקול.
פאינה קירשנבאום
אבל מחר זה לא יום כנסת, זה יום חמישי.
השר משה כחלון
אז יום ראשון.
פאינה קירשנבאום
אולי היום אחרי הצהרים?
אחמד טיבי
אדוני היו"ר, היום בשעה 4.
מנשה סמירה
אדוני השר, תמלוגי הרדיו בשנה, מתוך ה- 50 מיליון, זה כ- 3 או 4 מיליון ₪. על מה אנחנו צריכים לעשות דיון? 3 או 4 מיליון ₪, מתוך כל ה- 50.
השר משה כחלון
בסדר, אבל השאלה היא האם אנחנו מוכנים טכנית.
מנשה סמירה
נגה, אפשר היום ב- 4?
נגה רובינשטיין
אנחנו מבחינתנו, נוכל לעשות את זה מבחינה טכנית. אבל, צריך להביא בחשבון שצריך אישור נוסח ממשרד המשפטים ואישור על הפעולה של 2010, והאוצר כמובן, כל גורמי הממשלה נתגייס לעשות את זה לקראת אחר הצהרים ואנחנו מקווים להביא את ההצעות.
יצחק ועקנין
רבותי, השר מתחייב לכם, כל הצדדים מסכימים, שבוע הבא יביאו את זה ​​​---
היו"ר ציון פיניאן
לא בשבוע הבא, היום ב- 4.


השר מבקש, לאשר את התקנות עכשיו, והוא מתחייב עד שעה 4 תהיה הצבעה שנייה לרדיו.
השר משה כחלון
זה יהיה לנו עד 4?
היו"ר ציון פיניאן
משרד המשפטים, זה יהיה עד 4?
דנה נויפלד
היא לא יכולה לתת תשובה עכשיו, היא יכולה להתאמץ, זה הכל.
השר משה כחלון
אבל חשוב לי התחייבות גם מהאוצר וגם מהמשפטים, אני צריך לדעת. אם לא, אני לא אתחייב לפרוטוקול.
זבולון אורלב
בינתיים תשיב לי, זה מעביר עוד 2 דקות.
דנה נויפלד
זה יהיה בסדר.
השר משה כחלון
טוב, אני סומך עלייך.
היו"ר ציון פיניאן
משרד האוצר.
אמנון כהן
ציון, לפני ההצבעה אנחנו חייבים לבחון.
היו"ר ציון פיניאן
לא, לא חייבים.
השר משה כחלון
מה יש לבחון? אתם הרי תומכים.
עופר מרגלית
לבחון את התקנות שיהיו.
היו"ר ציון פיניאן
התקנות יגיעו דרך משרד המשפטים.
דנה נויפלד
צריך הסכמה של משרד האוצר.
רוחמה אברהם
אני לא מבינה את התום לב. הרי מלכתחילה הרדיו והטלוויזיה היו ביחד.
היו"ר ציון פיניאן
זו הבעייה, הם לא היו ביחד.
השר משה כחלון
אם הם היו ביחד, הייתי נותן להפריד את זה?
רוחמה אברהם
אתם השקעתם, הלך הרוח היה מלכתחילה שהוא חיובי, למה לעשות את כל הדבר הזה?
השר משה כחלון
אנחנו הולכים על זה, וזה יהיה. רוחמה, אל תשכחי שבסוף השר מחליט. אם אני אומר כן, אז יהיה, אם לא אז לא.
היו"ר ציון פיניאן
השר מתחייב שעד שעה 4 זה יהיה מוכן.
השר משה כחלון
את חושבת שאני אומר לפרוטוקול, קבל עם ועולם, שאני מוכן ואני אוריד, ואז אני לא אוריד?
היו"ר ציון פיניאן
אני כבר אומר, גם עם האוצר, בגין 3 מיליון אנחנו נצביע על כולם.
השר משה כחלון
סיכמנו, שמעת את האוצר, שמעת את משרד המשפטים.
דנה נויפלד
כל מה שאני מבקשת להגיד, , החוק קובע את תהליך האישור הזה. השר מסכים בהסכמת שר האוצר, ולכן אנחנו כפקידים יכולים לבוא ולתת לכם, ונעשה כמיטב יכולתנו, אבל מה לעשות? המחוקק קבע את תהליך ההתקנה ואנחנו צריכים לעמוד בו באופן שבו עומדים בהליכי התקנה.


עופר יחזור למשרד, ויעשה את הברורים הנדרשים, ובסופו של דבר את ההסכמה של שר האוצר. אותו דבר עם הפרסום, ולעניין הרטרואקטיביות, וזה הכל.
יעקב אדרי
אני אומר לכם דבר אחד. אם אתם אומרים היום בשעה 4, ואני מאמין לכל מילה שהשר אומר, אז מדוע לא לדחות גם את ההצבעה הזאת לשעה 4?
היו"ר ציון פיניאן
לא יעקב, אנחנו פה היום. חבר הכנסת אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
כבוד השר, נא התייחסותך לשני נושאים: 1 – סוגיית קרן הקולנוע, מה יהיה? ; 2 – משטר הרישיונות, מה יקרה?
השר משה כחלון
מה יהיה במה?
זבולון אורלב
עם התמלוגים, האגרות, מה יקרה שם?
מנשה סמירה
לשאלת חבר הכנסת אורלב, בעניין הרישיונות הנושא מוסדר וכרגע מטפלים. מה שחל עכשיו, יחול בזמן הרישיונות. אם התמלוגים עמדו על 1%, בזמן הרישיונות זה יהיה 1%. כלומר, מה שיוחלט עכשיו, יחול בזמן הרישיונות. עכשיו עושים את ההעברות מרישיונות.

לגבי הקולנוע, בחקיקה האחרונה, ונמצא כאן נציג האוצר- - -
היו"ר ציון פיניאן
סליחה, אני מבקש, היועצים המשפטיים, אנחנו לקראת סיום.
מנשה סמירה
לגבי חוק הקולנוע, בפעם האחרונה, לאחר שהתקבלה הוראת שעה, הקשר עם התמלוגים כבר לא ישיר. כלומר, חוק הקולנוע בא ממקורות האוצר, באשר הם.
זבולון אורלב
אבל הוראת שעה מסתיימת בתאריך מסויים.
מנשה סמירה
אז בעוד 5 שנים, לכשתסתיים, נצטרך לדון ולהתמודד. אין זיקה ישירה בין הדברים.
זבולון אורלב
מסתיימת הוראת שעה, חוזר החוק לקדמותו, והוא נשען על התמלוגים.
מנשה סמירה
ואז יתקיים הדיון ויצטרכו למצוא, כמו שנמצא ל- 5 השנים בהוראת השעה המקור.
זבולון אורלב
מי שמצביע, שידע. בתום תקופת הוראת שעה, אין מקור לקרן הקולנוע.
מנשה סמירה
אבל אדוני, כבר היום הקשר הזה ניתק.
זבולון אורלב
האוצר כרגע הסכים, האם הוא יסכים בתום תקופת הוראת השעה? אני מבין את הבהלה והרצון ברגע האחרון, ולהגיד מוכרחים היום. זה הכל בסדר, אלה הליכים מאוד מתוקנים מה שקורה כאן. זאת שערורייה מה שקורה כאן, הכל תמיד ברגע האחרון. מה קרה? לא ידעתם את זה כמה שנים? פתאום ברגע האחרון? שואלים פה שאלה רצינית, על תעשייה שלמה שעומדת להיפגע, לא יכולה להתקבל תשובה מסודרת?
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה אדוני היו"ר, אני מקווה שאני אציע עכשיו הצעת פשרה, שמצד אחד חברי הכנסת ירגישו בטוח שעניין הרדיו לא "יברח", ומצד שני אנחנו נלך לקראת השר כי אין סיבה שלא לסמוך על דבריו.


אני מציע, שנצביע עכשיו על הטלוויזיה, אדוני היו"ר יעשה רביזיה על ההחלטה הזאת והרביזיה תרד ברגע שיאושר הרדיו.
היו"ר ציון פיניאן
מי בעד התקנות המובאות לפניכם?


מי נגד?
חיים אורון
רביזיה.
היו"ר ציון פיניאן
רביזיה, של חבר הכנסת ציון פיניאן.
זאב אלקין
לא צריך להצביע.
חיים אורון
לא. אלקין, יש גם רביזיה שלי ואני רוצה להצביע. יש חמישה אנשים שמבקשים רביזיה.
היו"ר ציון פיניאן
בבקשה נציג האוצר.
יובל רז
מכיוון שמחזירים עכשיו 4% על 2010, ורק ביולי גובים 1% על 2010, זה הפער של החצי שנה הזאת, וכדאי שיובהר שיש רביזיה והזכיינים יצטרכו לשלם על זה.
מירב תורג'מן
אנחנו נסגור את זה כרביזיה.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים