ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/01/2011

תיקצוב ויישום החלטת הממשלה על ההכרה במוסד האקדמי אריאל בשומרון כאוניברסיטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים