ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/01/2011

חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים