ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2011

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7675610)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
4
ועדת הכספים

4.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ח בטבת התשע"א (4 ינואר 2011), שעה 11:10
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7675610)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני- היו"ר

יעקב אדרי

זאב אלקין

מגלי והבה

שי חרמש
מוזמנים
יהודה מונסוניגו, מנהל תחום בכיר, מפקח ארצי מלכ"רים, משרד האוצר

בנימין למקין, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7675610)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (7675610).


אני יכול לדעת כמה בקשות יש אצלכם? בערך.
יהודה מונסוניגו
יש כמה מאות.
היו"ר משה גפני
ואתם מביאים עכשיו שלושה מוסדות.
יהודה מונסוניגו
כן. גם טיפלנו בחודשים האחרונים בחידושי בקשות.
יעקב אדרי
למה מביאים כל פעם מוסד או שניים?
היו"ר משה גפני
כי המוסד הזה לא צריך לחכות כי רשות המסים לא נותנת כוח אדם. אחרי כן כשאני מעכב כאן העברה של עובדי רשות המסים, כולם צועקים עלי ושואלים למה אני מעכב להם. זה פשוט לא יאומן. איזו ממשלה זאת, צריך להחליף אותה. הבעיה שלי היא שאני רוצה להחליף את הממשלה, אבל הולך עכשיו יוחנן פלסנר ודן על האברכים והופך את כולם לגנבים. אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. הוא הלך לוועדת החוץ והביטחון. הוא מנצל את ההזדמנות שאני כאן.
זאב אלקין
אני יכול לתת לך עצה בעניין הזה. תסביר לחבר הכנסת אדרי שהחשש שלך שאחרי שתחליף ממשלה, בסוף תגיע לאותה ממשלה, כך שכבר המאמץ לא שווה.
היו"ר משה גפני
על זה צריך לעשות יום עיון.
יעקב אדרי
תראה מה אומר פנסיונר של קדימה.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תציג את הנושא.
יהודה מונסוניגו
אני מתכבד להציג לכם את הרשימה שמספרה 7675610 המונה שלושה מוסדות לעניין סעיף 46. הגופים האלה נבדקו ונמצאו ראויים והומלצו על ידינו לקבלת הטבת המס לפי סעיף 46.
בנימין למקין
כל העמותות מחזיקות באישורים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור המוסדות כפי שהוצגו על ידי מר מונסוניגו, לפי הרשימה.

ה צ ב ע ה

רשימת המוסדות אושרה פה אחד

יהודה, זה הופך להיות בלתי נסבל.
יהודה מונסוניגו
אתה צודק.
היו"ר משה גפני
אני מקבל טלפונים מאנשים שאומרים לי שהם בחרו בי ושואלים למה אני מעכב את מוסד הציבור. זה לא נכון שהוא בחר בי, הוא בחר ש"ס, אבל בכל זאת.
יהודה מונסוניגו
נקווה שזה ישתפר. קיבלתי שני עוזרים השבוע ואני אמור לקבל עוד.
היו"ר משה גפני
אם כן, יש שינוי.
יהודה מונסוניגו
יש תהליך.
היו"ר משה גפני
בסדר. השבוע לא מחליפים את הממשלה. הוא אומר שהוא קיבל תוספת כוח אדם.


תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מכתבך מיום י"ז בכסלו התשע"א (24.11.10)
רשימה מס'
7675610

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את המוסדות הבאים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

שם העמותה
מספר

1.
י.ש.י ע"ש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
580324309

2.
העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס כיבית
580249514

3.
עמותת בית כנסת שכונה ט בשוהם
580333284

קוד המקור של הנתונים