ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/01/2011

פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה.

פרוטוקול

 
ועדת הכנסת

8
5.1.11

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 143

מישיבת ועדת הכנסת

מיום רביעי, כ"ט בטבת, התשע"א(5 בינואר, 2011) בשעה 10:30
סדר היום
פניית יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)

פרק ט"ו – ספורט, הנדונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר יריב לוין - היו"ר
מ"מ
אלכס מילר

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
שגית אפיק – יועמ"ש ועדת הכספים

עו"ד יעקב פרידברג- משרד המשפטים

עו"ד תמים עבד אלחלים – משרד האוצר

ראובן קוגן – משרד האוצר
לשכת שרת הספורט
הדס פרבר – יועמ"ש

ענת וייס – יועצת מנכ"לים

אורי שפר – ראש מנהל הספורט
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון

פניית יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)

פרק ט"ו – ספורט, הנדונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - פניית יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט בדבר טענה של חריגה מגדר נושא בעניין הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), פרק ט"ו – ספורט, הנדונה בוועדת החינוך, התרבות והספורט. חבר הכנסת מילר, בבקשה.
אלכס מילר
תודה, אדוני היושב ראש. במסגרת דיוני הוועדה על חוק המועצה הלאומית לספורט הגענו למצב שאותם ההסדרים שהיו עם כל הגורמים הרלבנטיים לחוק זה היו כפופים להסכמים והסדרים שהיו צריכים להיות כחלק מהוספת תקציבים לספורט במדינת ישראל, ובעקבות אותם הנושאים היינו צריכים גם לעשות שינויים כאלה ואחרים בחוק שנותן אפשרות למדינה לגייס כסף לטובת הספורט בישראל. במסגרת אותם הדיונים הסתבר שבשביל אותם השינויים שצריכים להיות, יוכלו גם לעשות איזה שהוא שינוי בחוק שמתייחס לטוטו – נושא של ההימורים והסדר ההימורים, והנושא שמדובר עליו מאפשר לאותו הגוף לעשות הסדר עם אחת ממדינות ה- OECD ולקיים הימורים על ענפים שלא קיימים בישראל.


בזמן הוספת הסעיף משרד המשפטים טען שהדרך של הוספת הסעיף דורשת הליך שהוא יותר רחב והיתה בקשה לנושא חדש. אני גם מודיע, אדוני היושב ראש, לפרוטוקול, שוועדת החינוך תקיים על נושא זה דיון מיוחד שידון אך ורק בסעיף זה. צריך להבין שאנחנו מאשרים את הקונספט הכללי. כל התקנות וכל אותם ההסכמים שיהיו – בסופו של דבר יגיעו לוועדת הכספים, כמו שנהוג, לפי החוק, ושם יתקבל אישור פר הסכם. אנחנו באמת נמצאים עכשיו ברגע מאד חשוב שהספורט במדינת ישראל צריך להתקדם, וצריך להתקדם במהרה, וכל עיכוב שכבר קיים כמה חודשים – החוק הזה כבר מזמן היה צריך להיות מחוקק,אבל בגלל אותם שינויים שהיו צריכים להתבצע בחקיקה אחרת, או כמו שאנחנו מנסים, לעשות את זה דרך החוק הזה, בעצם איכשהו מעכב את החוק.


אני מבקש לאשר את העניין הזה ואני חושב שנוכל גם להתקדם הלאה.
היו"ר יריב לוין
מטעם ועדת הכספים אני מבין שיש הודעה של חבר הכנסת גפני, שההודעה שלך היא על דעתו ומוסכמת עליו גם כן.


אני רוצה לדעת: מטעם משרד התרבות והספורט , מי נמצא כאן?
אורי שפר
ראש מנהל הספורט.
היו"ר יריב לוין
מה העמדה שלכם, בקצרה? אתם תומכים בבקשה?
אורי שפר
אנחנו בהחלט תומכים בבקשה ומקווים שהדבר יסתייע, על מנת שנוכל להביא לידי סיום את הצעת החוק הנדונה, לטובת הספורט בישראל.
יעקב פרידברג
אני ממשרד המשפטים. אנחנו די מודאגים מההצעה הזו. הסעיף שמבקשים להוסיף כאן מבחינתנו משנה לחלוטין את האופן שבו הימורים חוקיים בנושא ספורט מוסדרים כיום בישראל. ב-40 וכמה השנים האחרונות מאז שנחקק החוק הזה, כל תכנית הימורים שרוצים לעשות מובאת על ידי המועצה להסדר הימורים בספורט בפני ועדת הכספים והיא מאשרת אותה לאחר דיון שהיא מקיימת בפרטים שלה. כאן, בעצם, 8ב' החדש שמנסים להוסיף כנושא חדש, שמבחינתנו חורג מגדר ההצעה שעסקה במועצה לאומית לספורט באה לומר שהנושא הזה לא יהיה מפוקח על י די ועדת הכספים בגלל שהוא הימורים מיוחדים, וזה בעצם יאפשר לישראלים להמר באופן חוקי כאילו הם יושבים בחוץ לארץ. זו, מבחינתנו המשמעות. זה שינוי מוחלט של הסטטוס קוו בנושא ההימורים החוקיים בישראל. אנחנו מאד מודאגים מהשינוי הזה וחושבים שההשלכות שלו הן השלכות רוחב שיכולות להיות מאד משמעותיות. אנחנו מבקשים שהחקיקה הזו תיעשה בדרך שחקיקה שעושה שינויים גדולים כאלה מתבצעת. ולכן ביקשנו שיופץ תזכיר חוק ויתקיים דיון ציבורי וכל מי שיש לו לומר משהו בנושא יאמר, ולא בדרך מהירה כל כך ועקיפה כל כך.
היו"ר יריב לוין
מי מייצג את עמדת משרד האוצר?
ראובן קוגן
אנחנו תומכים בנושא וחושבים שעצם העובדה שזה לא נכלל בהצעת החוק המקורית נבעה מחוסר ידיעה שלנו שהנושא הזה הוא קצת יותר מורכב ממה שחשבנו בתחילת הדרך, כשיצאנו לחוקק את חוק המועצה הלאומית לספורט. כמו שאמר יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט המועצה הלאומית לספורט זה הסדר שהוא יותר רחב במהות שלו מעבר למה שמפורט בחוק עצמו, והוא כולל כמה דברים שמשתנים בעולם הספורט. פעם אחת אנחנו משנים את אופן ההקצאה של המשאבים בספורט ופעם שניה אנחנו מוסיפים את המשאבים לעולם הספורט. תוספת המשאבים באה, בין היתר, בתוספת מוצרים למועצה להסדרי הימורים. כשיצאנו לדרך חשבנו שכל הכללים שקיימים היום בתקנות של המועצה להסדר הימורים בעצם נמצאים במצב שבו ניתן לדון בהם בוועדת הכספים בדרך רגילה, ולא צריך שום

התערבות נוספת. התברר לנו, במעלה הדרך, תוך כדי הדיונים בוועדת הכספים שהנושא הזה של מירוצי הסוסים בחוץ לארץ בגלל המבנה המיוחד שלהם ומבנה ההסכמים המיוחד של ההסכמים האלה, מביא למצב שוועדת הכספים תתקשה לאשר את ההסדרים האלה במתכונת הקבועה כיום בחוק. לכן ביקשנו לא להפעיל את הפיקוח הפרלמנטארי של ועדת הכספים כי בכל מקרה, כל סמכויות של אישור למתן ההיתר המיוחד הזה יישארו בידי הוועדה, היא תקבל את כל המידע שהיא תצטרך בשביל לתת את האישור הזה, אישור פוזיטיבי, זה לא איזשהו מעקף אחר, אבל ברמה המשפטית נאלצנו ללכת לשינוי חקיקה שתאפשר לה בכל מקרה לדון בזה ולא לעבור על הסכם שהוא בדרך כלל בשפה זרה, משתרע על כ-120-200 עמודים, דבר שיכול לסרבל את כל הליך האישור.


אלה דברים שמוצעים כאן כיום. אני חושב וגם הנציג של משרד המשפטים הסביר את זה – המחלוקת היום בין ועדת החינוך ובין משרד המשפטים היא מחלקות פרוצדוראלית, כלומר – האם צריך לעשות את התיקון הזה במסגרת חקיקה ממשלתית, תזכיר חוק, וכן הלאה, או שזה משהו שיו"ר ועדה שאצלו נדונה הצעת החוק הזו יכול לבוא ולהציע כתוספת משלו, אחרי שהוא הבין את המחסום שיש היום לאישור הצעת החוק עצמה באמצעות הנושא הזה של חוק המועצה להסדר הימורים. לכן אני חושב שמעבר לנושא הזה, אחרי שעבדנו על המהות, גם מול משרד המשפטים גם מול הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים, כפי שבא לידי ביטוי בהודעה של יושב ראש ועדת הכספים וגם מול הייעוץ המשפטי של ועדת החינוך, התרבות והספורט, אני חושב שהיוזמה היא יוזמה שעברה את כל התהליך, גם הביורוקרטי, הנדרש, וגם, בסופו של יום, אני מניח שמעבר לדיון אחד שכבר התקיים בוועדת החינוך יתקיים דיון נוסף, לפחות אחד, בנושא הזה, דבר שיאפשר גם לכל הציבור שירצה להעיר את ההערות שלו לתוכן ולמהות העניין – שיוכל לעשות זאת.
היו"ר יריב לוין
אני הבנתי מעורך הדין פרידברג שהמחלוקת היא מחלוקת מהותית מאד והפרוצדורה היא אולי כלי שרת למהות – אני צודק או לא?
יעקב פרידברג
לחלוטין. אני אוסיף הסבר- ההסדר שמציעים כאן יאפשר הימורים כפי שהם הוגדרו "מיוחדים". אמנם רוצים לאפשר רק את מירוצי הסוסים אבל הוא יכול, בעיקרון, להיות צינור שיכניס כל מיני דברים, גם, וגם לפרקי זמן בלתי מוגבלים. המשמעות של הפיקוח של ועדת הכספים היא כזו שמתקיים פיקוח הדוק, פרלמנטארי על מנת לוודא שההימורים הללו לא פוגעים בתקנת הציבור, לא פוגעים בצרכנים, במהמרים, ושבאמת מתאים להחריג אותם מהאיסור הפלילי. זו הסיבה שאנחנו בעצם כל כך מקפידים בעניין. אנחנו חושבים ששינויים כל כך מהותיים אגב הסתייגות – הם לא דבר שראוי לעשות.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, יש לי גם את הפרוטוקול וגם הודעה בזמן הישיבה בוועדת החינוך של משרד המשפטים, שלמשרד המשפטים אין שום בעיה עם המהות של הנוסח אלא יש להם בעיה עם הדרך. תיאורטית זה יכול להיות נכון, אבל בואו נראה פרקטית. כשהופץ תזכיר חוק בנושא הזה המשרדים הרלבנטיים נמצאים כאן כרגע - זה משרד הספורט, משרד האוצר ומשרד המשפטים. אנחנו גם מדברים שכאשר חוק ממשלתי עובר ועדת שרים לחקיקה הוא לא הולך להליך חקיקה טרומית ואחר כך ראשונה, שניה ושלישית, הוא הולך בדיוק באותו הליך שבו אנחנו נמצאים היום- הוא עובר קריאה ראשונה בכנסת, ואחר כך מגיע לדיון בוועדה, להכנה לקריאה שניה ושלישית, ומוצבע במליאה בקריאה שניה ושלישית. אנחנו כן נקיים דיון על הנושא הזה בצורה נפרדת בוועדה. זה, דבר ראשון. המשרדים הרלבנטיים לחוק הזה כבר הביעו את התמיכה, וגם משרד המשפטים, כמו שציינו אצלי בוועדה – יכול להיות שיש שינוי בעמדה, שלא שמעתי עליו, אבל מבחינת המהות של הנושא הזה, אין שום בעיה. גם כל שאר הדברים שיש הערה עליהם, שזה יכול להיות הדבר שיפתח נושאים שונים, כמו שנאמר כאן מקודם – על כל הנושאים האלה- ועדת הכספים עדיין אחראית לבוא ולאשר אותם בלי כל קשר לכל מה שכתוב בחוק.
ראובן קוגן
ברשותכם, גם לבקשת ועדת הכספים, כי בסך הכל אנחנו הולכים יד ביד יחד עם הוועדה והייעוץ המשפטי שלה, אני אציג באופן עקרוני את ההסדר - -
היו"ר יריב לוין
רגע, אני לא רוצה להיכנס לפרטי ההסדר המהותי. אני רק רוצה לשאול את היועצת המשפטית של ועדת הכספים – יש לך משהו להוסיף?
שגית אפיק
גפני ביקש שנגיד, פשוט, את העקרונות כי אין הכרעה עדיין לגבי הנוסח, ועוד נעשה בו התאמות.
אלכס מילר
אני לא מסביר כאן על נוסח - - -
היו"ר יריב לוין
זו הודעה לפרוטוקול שלא מחייבת כמובן שום דבר, אני לא נכנס לתחום הפעילות של ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני רוצה להדגיש – אני לא אמנע מכם, אם אתם רוצים להודיע משהו לפרוטוקול- שלא תהיינה אי הבנות: מרגע שנחליט מה שנחליט הנושא מסור בידיו של יושב ראש ועדת החינוך ובידי הוועדה בראשותו והוא יכול לנהוג במלוא סמכויותיו, כפי שימצא לנכון, הוא איננו כבול בכלום, שלא יהיה כאן שום ספק.
ראובן קוגן
בכל זאת, כדי שכולם יהיו רגועים, כל השותפים –כי יש פה לא מעט, אנחנו מדברים כרגע על ההיתר שיינתן לסוג ההימורים שלא ניתן לקיים אתם אלא בהתקשרות עם מפעיל זר. זאת אומרת, שהמועצה להסדר ההימורים היא לא זו שעורכת את ההימורים בעצמה, אלא בעצם רק מתווכת בין המפעיל הזר ובין המהמר הישראלי. ההימורים נערכים בחוץ לארץ וישנם מה שנקרא – טעמים מיוחדים, שוועדת הכספים תצטרך להשתכנע ולאשר אותם, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט התפעולי, שמחייבים את הסוגיה הזו. אנחנו מבקשים לקבוע את ההיתר המיוחד הזה לתקופה שנקבע אותה ביחד עם ועדת החינוך. ההסכם הפרטני, התהליך שיקרה – בהתחלה יקבלו את האישור להתקשר בהסכם סגור עם המפעיל הזר. אחרי שיקבלו את ההיתר הזה יחזרו עם ההסכם הגמור עם המפעיל הזר, גם הוא יבוא לאישור של השרים, קודם כל, שהם יעברו על כל פרטי ההסדר, וההסדר בכללותו יגיע לדיון בוועדת הכספים - -
שגית אפיק
לאישור. היא רשאית לא לאשר.
ראובן קוגן
בדיוק. לאישור של ועדת הכספים, אבל כהסדר, לא מה שנקרא – תקנות מפורטות. אם ועדת הכספים תשתכנע שאחד מפרטי ההסדר הם כאלה שלא מאפשרים מטעמים ציבוריים כאלה ואחרים לאשר את ההסכם אז היא כמובן תהיה רשאית לא לאשר את זה. כמו שאמרנו, אנחנו לא עוקפים פה ולא מקצצים שום סמכות של ועדת הכספים אלא מאפשרים הליך ביורוקרטי שהוא יותר ישים מבחינת המועצה והתנהלותה.


כמובן – לגבי כל שינוי שיהיה, או בנסיבות, כלומר – יש התפתחות בתוך הארץ או הסכם שהיה אצל המפעיל, כי הכללים הם שלו, שעכשיו, מה שנקרא – חורגים מגדר הרגיל, גם אז – לפרש את כל הסמכויות, להורות להפסיק את ההתקשרות, כי אי אפשר לתקן את הכללים.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שלעמדת הייעוץ המשפטי כן מדובר בנושא חדש.
ארבל אסטרחן
כל הנושא הזה של המפעיל הזר לא היה בנוסח הכחול, לא נדון קודם לכן אנחנו נוטים יותר לומר שמדובר בנושא שהוכנס כנושא חדש, כמשמעותו בתקנון. נכון שהנושא של הפעילות והתקצוב של גופי הספורט, של הטוטו, מוסדרים בחוק, בהצעת החוק, אבל לא הנושא של ההתקשרות עם המפעילים הזרים.
היו"ר יריב לוין
אז את אומרת שהקו נוטה לנושא חדש, אבל זה לא מן המקרים המובהקים לחלוטין שבהם אין לנו שום מרחב תמרון בכלל.
ארבל אסטרחן
הקו נוטה לומר שמדובר בנושא חדש, כמו שאמר נציג משרד המשפטים, במצב רגיל דבר כזה צריך להיות בתזכיר, מופץ לציבור ולמשרדים הרלבנטיים ולהגיע לוועדה. זה גם נושא ששייך יותר לוועדת הכספים ולא לוועדת החינוך. גם זה נושא יש בוו בעיה.
היו"ר יריב לוין
עורך הדין פרידברג, ראה. אני מוכרח להגיד לך דבר אחד: אני כמעט מרגיש שמוטלת פה משימה שהיא מעל לכישוריי. אגיד לך למה. לי יש ממשלה אחת. אני לא מצליח להבין את זה, אני אומר לכם את זה בצורה הכי אמיתית. באים שלושה משרדי ממשלה אל הכנסת ואומרים לה – תקיימי בינינו בוררות, משא ומתן, תכריעו בינינו, תעשו משפט בינינו. באים שני המשרדים המקצועיים. בא, קודם כל, משרד התרבות והספורט שהוא המשרד המקצועי הנוגע בדבר, ואומר: אנחנו עמלים על מהלך חקיקה שאנחנו שוקדים עליו כבר תקופה ארוכה. לשמחתנו מצאנו שותף נאמן בדמות יושב ראש ועדת החינוך. רוצים ללכת ולגמור את התהליך הזה לטובת כל המערכת. בא משרד האוצר ואומר: אנחנו נותנים יד למהלך ורוצים לעזור לכם להשלים את התהליך הזה. בא יושב ראש ועדת הכספים ואומר: אני לא אנהל כאן מערכה אימפריאלית על גבולות סמכויותיי אלא אני מוכן להגיע להסדר לטובת העניין, שיאפשר לגמור את הנושא במסגרת שמוסכמת על כל הנוגעים בדבר. ובא משרד ממשלתי שלישי, שהנגיעה שלו לעניין היא ברורה, וגם הדאגה שלכם היא ברורה, ובצד המהותי אני חייב לומר שאני ער למה שאתה אומר, גם עסקתי לא מעט בסוגיית ההימורים הבלתי חוקיים בכלל, וכל הנושא של ההימורים. הסוגיה היא לא פשוטה, ואני בטוח שבדיונים שיהיו בוועדת החינוך בעניין הזה גם ידונו בה לעומק – זו סוגיה מורכבת. אבל בא משרד המשפטים ואומר שהוא חושב אחרת.


בעיניי, המקום ללבן את המחלוקת הזו צריך להיות או בין שלושת השרים הנוגעים בדבר, או בוועדת השרים לחקיקה, או בהחלטה של איזשהו גוף. אני חושב שלא יכול להיות שהממשלה תבוא הנה ותדבר בשני קולות. לא רק זה. אנחנו נמצאים במצב שלא ראש הממשלה מדבר בשני קולות, שבא צד מקצועי אחד ואומר: זו עמדתנו המקצועית, ובא צד אחר, אלא – הממשלה מנהלת פה הליך נגד עצמה. הרי אנחנו יושבים כאן כי את טענת נושא חדש לא עורר לא חבר כנסת מהאופוזיציה ולא מישהו אחר. עוררתם אתם. מה אני אמור לעשות? אני אמור להכריע בעד צד אחד של הממשלה כנגד השני? אני אמור לפסוק שמשרד התרבות והספורט ומשרד האוצר קרובים אלי יותר או פחות ממשרד המשפטים? אני אומר לך את האמת – אני חושב שזה מצב מוזר. לו היתה באה טענה כזו מטעם האופוזיציה, שהיתה אומרת- רבותיי, נגרע חלקנו ויכולתנו להתמודד עם הצעת החוק הממשלתית כפי שצריך, משום שמנסים לעשות כאן איזשהו קיצור דרך על ידי הכנסת נושא חדש בצורה הזו, אז הייתי מבין. ויכול להיות שגם היה מקום לקבל החלטה שאומרת – באמת, צריך לעמוד על כך שהדיונים יהיו כפי שצריך, ואם הדעת נותנת שמדובר בנושא חדש, אין מה לעשות, עם כל הרצון הטוב להתקדם מהר, אי אפשר. אבל לא אומרת את זה האופוזיציה, אומרת את זה הממשלה שהיא חלק מכל התהליך. היא יכולה לעשות בתוך מסדרונותיה את כל הסיכומים וכל ההסדרים כפי שהיא רוצה, כי הרי מדובר בהצעת חוק ממשלתית, אפילו לא בהצעה פרטית. והיא באה אלי ואומרת לי – תעצור את המהלך על ידי הצעד הפרוצדוראלי הזה. אני באמת לא מבין את זה. לא רואה איך אני יכול, כאשר בא אלי יושב ראש הוועדה ואומר לי – אני רוצה להתקדם, בא יושב ראש ועדת הכספים ואומר –מוסכם עלי, בא אלי המשרד הרלבנטי הנוגע בדבר, שמוביל את מהלך החקיקה והוא משרד התרבות והספורט, ובאה אלי שרת התרבות והספורט ואומרת לי: הנושא הזה חשוב לנו. לא בא אלי איש מחברי הכנסת, לא מהקואליציה, ואפילו לא מהאופוזיציה ואומר לי – אדוני, יש בעיה בהליך החקיקה, רוצים לעשות כאן קיצור דרך. פתאום בא איזה גורם מתוך הממשלה ואומר לי: עכשיו אתה תעצור את הממשלה שלי.


אני באמת אומר לך: אני לא רואה, אני אפילו לא רואה טעם לקיים על זה דיון מעמיק בשאלה האם זה באמת נושא חדש או לא, ולפסוק פה הלכות תיאורטיות בתחום גדר הנושא החדש, ומה הוא כן ומה הוא לא, והנושא פה הוא גבולי, הוא גם א מובהק. אני אומר לך את זה ולא ברמה של טענה אישית. אלא אני אומר לך באמת – אני חושב שאם אתם במשרד המשפטים חושבים שמתבצע כאן איזשהו הליך חקיקה שיש בו בעיה מהותית או שיש בו בעיה שהוא לא נשקל עד הסוף כמו שצריך טרם שהוא בוצע, יש לכם את כל הזמן בעולם וכל הכלים ללכת לשר נאמן, שהוא יושב ראש ועדת השרים לחקיקה, ולהביא את העניין לשולחנה של הוועדה בראשותו, מה יותר פשוט מזה? אבל לבוא אלי לכנסת – ולומר לי – אנחנו לא רוצים לדון בזה שם מכל מיני סיבות, בוא אתה תעצור את הרכבת הזו? לא ברור לי.
יעקב פרידברג
ראשית, היא הנותנת. אתה מציג את זה כאילו אני נותרתי לבדי. לא התקיים דיון ולכן הח"כים הרלבנטיים שיכלו להביע את עמדתם, בכלל לא היתה להם ההזדמנות להבין במה מדובר. זה בדיוק מהות הטענה שאנחנו טועים – של נושא חדש.
היו"ר יריב לוין
סליחה שאני קוטע אותך –ה רי הטענה שזה נושא חדש עלתה על ידכם בוועדת החינוך, בדיון.
יעקב פרידברג
אבל אני אסביר באיזו סיטואציה – בסיטואציה שבה מדובר על חוק שכבר נדון כמעט שנתיים, שכל סעיפיו סגורים, מלבד סעיף אחד, סעיף התחילה, כבר מיולי, ולא הסכימו לדון על שום דבר מלבד על סעיף 8ב', החדש הזה, וסעיף התחילה, שתלוי בו. ישב חבר הכנסת ברכה בישיבה ואמרו לו – אתה לא יכול להעלות כאן שום דבר כי הדברים סגורים והצבענו עליהם ביולי. לכן אמרתי נושא חדש.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת ברכה ישב שם – הוא לא אמר נושא חדש?
יעקב פרידברג
אני לא חושב שהוא הבין על מה מדובר בכלל, אדוני, היושב ראש.
אלכס מילר
לא יעלה על הדעת שמשרד המשפטים יתייחס - -
חבר הכנסת ברכה הגיש הסתייגויות לסעיפים שאושרו לפני חצי שנה.
אני הצעתי לו, וגם לכל חברי האופוזיציה, שאם הם רוצים להגיש הסתייגויות, שיגישו הסתייגויות לסעיף חדש שאני מוסיף ועליו עדיין לא היה דיון, ועל זה יהיה דיון ועל סעיף התחולה. על זה חבר הכנסת ברכה רצה להגיש הסתייגויות. לא שמעתי מאף אחד, עדיין, עד עכשיו, שיש בעיה עם המהות. אם משרד המשפטים, שעד היום אף אחד לא בא ואמר – אם אתם מעבירים את הסעיף הזה אנחנו מושכים את החוק לוועדת שרים לחקיקה או שאנחנו שמים הסתייגות או שאנחנו בכלל לא מסכימים, לגמרי. יש איזשהו מצב - -
יעקב פרידברג
אנחנו לא בשלב שאנחנו יכולים.
היו"ר יריב לוין
נכון שהמינוי של יושב ראש ועדת הכנסת – יש הסבורים שהיו יכולים לעשות מינוי יותר מוצלח, אבל אני אומר לך, אני ארגיע אותך: בוועדת החינוך מינו חברי כנסת מצוינים. האמן לי, שלמרות שלא כולם משפטנים, הם מבינים, הם קוראים, ואם מישהו מהם רוצה לומר את דברו, הוא יודע איך עושים את זה. אני לא יכול לצאת מנקודת הנחה אחרת ואסור לנו לצאת מנקודת הנחה אחרת. אם אתה ישבת שם וידעת לראות שיש בעיה, חזקה שגם הם יכלו לעשות אותו הדבר. עובדה שלא עשו. עובדה, יותר מזה – שגם לא הגיעו הנה. אני לא רואה פה אף חבר כנסת מהאופוזיציה שאץ להגיע את הדיון, שלא קבעתי אותו ב-8 בבוקר אלא בשעה נוחה, ממש לפני פתיחת המליאה. לא הגיעו. לכן, כנראה הם לא נזעקים סביב העניין הזה. אולי, אגב, הם טועים מהותית. אני לא נכנס אתך לוויכוח הזה בכלל. אני רק רוצה שתבין, שבמקום שאני נמצא בו זה אבסורד שאני אגיד שפוסק שמשרד המשפטים צודק ואני בולם את המהלך שמוביל משרד התרבות והספורט במשך שנתיים עם ועדת החינוך, על דעת ועדת הכספים, על דעת חברי הכנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, כולם, כי איש מהם לא בא לכאן וביקש לעשות משהו אחר. אני לא רואה איך אני עושה את זה, זה נראה לי אבסורד מוחלט. מה גם שמכל משרדי הממשלה, אתם המשרד שיש לו את הכלי הכי פשוט לטפל בעניין. יקום שר המשפטים, יעלה את הנושא בוועדת שרים לענייני חקיקה, ושלום על ישראל. מה יותר פשוט מזה? כל שבוע יש ישיבה.


רבותיי, אני לפיכך מציע לקבוע בנסיבות האלה- ומבלי שיש בקביעה הזו איזשהו תקדים בצד המהותי של העניין מבחינת קביעת גבולות על גדר של נושא חדש או אי קביעתם לאשר את הבקשה של יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת מילר ולקבוע שאנחנו לא נראה בנושא הזה חריגה מנושא, לא נראה בנושא נושא חדש, ונאפשר לוודה להשלים את הדיונים בהצעת החוק בהכנתה לקריאה שניה ושלישית באופן שיכלול גם את הנושא הזה.


מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר, תודה רבה.
אלכס מילר
לפרוטוקול – אני מחליף את חבר הכנסת אילאטוב, וחברת הכנסת מיכאלי מחליפה את - -
היו"ר יריב לוין
תודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

PAGE
8

קוד המקור של הנתונים