ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2011

חוק הטיס, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכלכלה

18.1.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
*
פרוטוקול מס' 421
מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שלישי, י"ג בשבט התשע"א (18 בינואר 2011) בשעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק הטיס, התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – היו"ר

דוד רותם

נחמן שי
מוזמנים
יצחק רז – החוקר הראשי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד רון חלפון – לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד מלי סיטון – יועצת משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אורי דיין – סגן החוקר הראשי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד יערה למברגר קינר – משרד המשפטים

נצ"מ נועם אדר – מפקד יחידה אווירית, המשרד לביטחון הפנים

סנ"צ קלוד גוגנהיים – עוזר יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק אלי דוידסון – קצין מדור חקירות, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק גדי וינר – נציג יחידה אווירית, המשרד לביטחון הפנים

ו' – משרד ראש הממשלה

רס"ן מירב בן עטר – יועצת משפטית חיל האוויר, פצ"ר, משרד הביטחון

סא"ל זוהר פלג – ראש ענף חקירות חיל האוויר, משרד הביטחון

גדי רגב – ראש מטה תעופה, רת"א

עו"ד רננה שחר – יועצת משפטית, רת"א

עו"ד אבישי פדהצור – רת"א

יהודה גילאי – ראש תחום תקינה כושר אווירי, רת"א

אלון שלו – ממונה בטיחות, רת"א

יאיר גנות – ממונה על מערך הבטיחות, רש"ת

יובל לוטן – מנהל בטיחות בטיסה, חברת אל-על

עו"ד רוני סטבקובסקי – לשכה משפטית, חברת אל-על

רם קורש – יועץ בטיחות, חברת אל-על

עמרי טלמון – מנכ"ל קלוב התעופה

אברהם קמחי – חבר הנהלת קלוב התעופה

אודי זהר – יו"ר קלוב התעופה

עמרי אבני – יו"ר אגודת פקחי הטיסה

עו"ד שרון וסרמן – אגודת פקחי הטיסה

עו"ד מיכל שטיין – אגודת פקחי הטיסה

ד"ר בנימין קלנר – החברה הישראלית לרפואה תעופתית

גדי אריאל – חבר מועצת איגוד הטייסים

עו"ד רון גנט – יועץ משפטי, איגוד הטייסים

בועז חטיבה – יו"ר איגוד הטייסים
רן סלבצקי – מתמחה, לשכה משפטית, כנסת
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק הטיס, התש"ע-2010
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא חוק הטיס, התש"ע-2010.

רבותיי, בישיבה הקודמת עורך הדין רון חלפון ביקש להגיש ניסוח. יש לכם ניסוח?
רון חלפון
יש לנו כמה חובות לוועדה שאנחנו רוצים להציג וגם לדבר בנוגע ל-103א. בישיבת הוועדה הקודמת הוועדה הציעה למחוק את סעיף 97(ג). אנחנו לא התנגדנו. לאחר שקיבלנו הערות מהציבור וקיימנו ישיבה מחודשת בממשלה אנחנו מבקשים להציע סעיף שהוא קצת מרוכך ל-97(ג) המקורי שאומר כך: "היה עובד טיס עד לאירוע בטיחותי יודיע על כך בהקדם האפשרי לחוקר הראשי". בכך אנחנו מצמצמים שלא כל אדם שהיה עד לאירוע בטיחותי יהיה צריך להודיע למשטרה או לחוקר הראשי, אלא רק עובד טיס. לדעתנו, עובדי הטיס הם המשתמשים העיקריים בבטיחות, הם נמצאים בשטח, הם רואים מה קורה בשטח, ויש חשיבות עליונה לדיווח מיידי על תאונות.
איתי עצמון
מתי יהיה דיווח? אמרת: "יודיע על כך לחוקר הראשי".
רון חלפון
בהקדם האפשרי, לפי הנוסח הקודם.
איתי עצמון
על כל אירוע בטיחותי? מכל סוג?
רון חלפון
כן. אני אתייחס להערה שלך על "כל סוג" – דווקא האירועים הקטנים הם אלה שהדיווח עליהם הוא מאוד חשוב כי על אירועים חמורים אתה רואה ושומע מידית.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
יובל לוטן
רון אמר שהציבור מסר הערותיו, וגם אנחנו היינו שותפים לזה. לדעתנו, נכון שזה עובד טיס שהיה עד לאירוע בעת מילוי תפקידו, ולאו דווקא אם הוא שכב על חוף הים וראה שקרה משהו.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות, בבקשה.
גדי אריאלי דוידסון
אני מאיגוד הטייסים. בסעיף נאמר "כל אדם", אבל לא זאת הייתה הכוונה באמת, אלא כל מי שיש לו עניין, כמו למשל שירותי כיבוי והצלה, משטרה, רשות התעופה האזרחית – כל גוף שיש לו נגיעה מקצועית לאירוע צריך להודיע על כך לחוקר הראשי. צריך להוסיף גם את זה.
היו"ר יצחק וקנין
בהגדרה הראשונית היה אדם שהוא עד, שזה בעצם כל אחד.
יערה למברגר
גם בתקנות. מה שהיה בנוסח הקודם זאת הוראה שמועתקת מהתקנות.
היו"ר יצחק וקנין
בניסוח כרגע זה "עובד טיס".
יצחק רז
זה צריך להיות לפחות עובד טיס או בעל רישיון. יש הרבה ממלאי תפקידים שהם לא עובדי טיס, אבל הם מקבלים רישיון מרת"א, והם עוסקים בתחום התעופה – מפעיל מנחת, בעל מנחת פרטי - אצל כל אלה קורות התאונות, ואם הם לא ידווחו לא נדע שיש שם תאונה. אז בעצם לכל מי שיש נגיעה לעולם התעופה או הוא נושא תפקיד בעולם התעופה, לגביו אין העניין שהוא לא יודע מי החוקר הראשי.
היו"ר יצחק וקנין
יכול להיות שאדם שעובד בכיבוי אש ראה משהו.
יצחק רז
הוא עובד בכיבוי אש של תעופה, אז כן.
רננה שחר
- - -
יצחק רז
אמרתי, קודם שיש לו נגיעה לעולם התעופה.
רננה שחר
רק מבחינה חוקית.
היו"ר יצחק וקנין
המוטו ברור לנו. השאלה שלנו היא לגבי הניסוח, וחשוב מאוד מה אנחנו עושים.
דוד רותם
דיילת קרקע.
יצחק רז
דיילת היא לא עובדת טיס, והיא מדווחת.
דוד רותם
היא יושבת על שפת הים בשבת ורואה, אז היא תדווח?
יצחק רז
אתה גם לא תדע שהיא בשפת הים.
דוד רותם
זה בדיוק העניין.
יצחק רז
אבל הדיילת שנמצאת במטוס או עוברת סתם ליד מטוס שלה ורואה מטוס אחר, לא תגיד שהיא ראתה שנפל חלק?
דוד רותם
השאלה אם אנחנו צריכים - - -
יערה למברגר
מטילים על בעל רישיון חובה.
יצחק רז
זאת לא עבירה אם היא לא אמרה. אני רוצה להוסיף משהו: אם אנחנו לא נותנים לאיש תעופה את המוטו שהוא צריך לדווח, יוצא שאם הוא מדווח הסביבה מסתכלת עליו כמלשינון, ויכולה להגיד לו, למה אתה מתערב, אין לך חובה לדווח. ואז מפעילים עליו לחץ לסתום את הפה ולקחת את הכלי וללכת. אנחנו צריכים לתת מסר לעולם התעופה: אנחנו מצפים מכם שתצילו אחרים. אתם רואים שמישהו עשה משהו, טס, המריא וכמעט פגע בעצים – לא קרה כלום. יש אירועים שאני מדבר עליהם, ואחרי זה הייתה תאונה, ואז יוצא שלפני חודש עבר מטוס מטר מעל העצים ולא דיווחו. זאת אומרת אנחנו צריכים לתת מסר לכל מי שמתעסק בתעופה שידווח אם הוא רואה אירוע בטיחותי – לא כדי שנעניש אותו, אלא כדי שנטפל בתופעה או בבעיה. זה צריך להיות המוטו.
היו"ר יצחק וקנין
יש נוסח שאתה רוצה להציע?
איתי עצמון
אני רק רוצה להבין את ההחלטה. ההחלטה היא, למעשה, אם אני מבין נכון, שאיש צוות, עובד טיס ובעל רישיון, לפי חוק זה, שהיה עד לאירוע בטיחותי חויב להודיע על כך בהקדם האפשרי לחוקר הראשי.
יצחק רז
זה עונה גם על מישהו שעובד בתחום התעופה, למשל כיבוי אש?
איתי עצמון
אני לא יודעת מה זה "עובד בתחום התעופה".
יערה למברגר
יש היגיון בהטלת חובות על בעלי רישיונות, לפי חוק זה. אדם שהוא בעל רישיון יש לו גם יותר חובות ומחויבויות, ולכן הוא שונה מכל אדם רגיל. אני יכולה לראות את הרציונל בלהטיל עליו חובת דיווח מיוחדת. לדעתי, זה קצת קשה יותר כשאתה עובר למישהו שהוא לא בעל רישיון, לפי החוק. ואז עולה השאלה, מה ההבדל בינו לבין "כל אדם".
יצחק רז
יש מנחת ריסוס, ופרט לטייס המרסס יש עובד קרקעי. הוא יכול להיות בתפקיד או לא בתפקיד או סתם עומד שם בשטח, או החקלאי שעומד שם- -
יערה למברגר
החקלאי זה כבר "כל אדם".
היו"ר יצחק וקנין
רז, לדעתי, אין לזה סוף. כפי שהציע איתי, היועץ המשפטי של הוועדה, זה נותן את ההרחבה הנכונה. אין סוף להרחבה. תקריא את זה, בבקשה.
איתי עצמון
העיקרון יהיה, כמו שאמרתי קודם: "איש צוות, עובד טיס או בעל רישיון, לפי חוק זה, שהיה עד לאירוע בטיחותי יודיע על כך בהקדם האפשרי לחוקר הראשי".
אודי זהר
זה בעייתי מאוד. יש סדרה שלמה של אנשים שהיום כבר יש להם חובה, עוד לפני ששינינו את החוק. למפעיל מנחת יש חובה.
קריאה
בעל רישיון.
אודי זהר
אבל הוא לא עובד טיס.
יערה למברגר
אבל אמרנו: "בעל רישיון, לפי חוק זה".
היו"ר יצחק וקנין
הוא בעל רישיון. אני חושב שזה עונה על הדברים. אי אפשר להיכנס לכל ניואנס, אנחנו לא נצא מזה.
גדי אריאל
אנחנו לא נבקש שתיכנס לניואנסים, אבל לא יעלה על דעתי שאנשים שעוסקים מטעם שירותי כיבוי והצלה בטיפול באירוע עצמו, לא ידאגו להרים טלפון לחוקר הראשי ולהודיע לו שיש אירוע. או שוטרים שנמצאים שם.
יערה למברגר
לשוטרים יש הדין שלהם, כנראה.
קריאות
- - -
היו"ר יצחק וקנין
אני הולך קדימה. אני מצביע על הסעיף, כפי שהקראנו אותו.
גדי אריאל
אני רק מנסה להבין: על מפקח של רת"א יש חובה להודיע לחוקר הראשי או לא?
רננה שחר
משום שהוא היה עד לאירוע?
גדי אריאל
כן.
רננה שחר
מכוח נוהל פנימי של רת"א – בוודאי.
גדי אריאל
אז למה על אחרים להטיל את זה בחקיקה ראשית, ועליו להטיל את זה בנוהל פנימי?
רננה שחר
כי - - - מטילה חובות כלפי- -
היו"ר יצחק וקנין
יש פה הטלת חובה. כשמטילים חובה צריך לחשוב בצורה הגיונית על מי אנחנו מטילים את החובה. אי אפשר להטיל את זה בצורה גורפת. צריך לעצור את זה באיזשהו מקום. יש פה הטלת חובה על מישהו לדווח. לכן כפי שהגדרנו את זה, זה נותן מענה לא של 100%, אבל של 99% כמעט ממה שאנחנו צריכים. לכן אני מצביע כפי שהסעיף הוקרא. אנחנו מדברים על 97(ג).
איתי עצמון
97(ג) נמחק, לפי החלטת הוועדה. אין צורך- - - כי זה סעיף אחר, זה סעיף חדש שהתוסף.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, רבותיי, אנחנו מדברים על 97א רבתי. מכיוון שמחקנו את 97(ג) בישיבה הקודמת אני מצביע על הסעיף כפי שהוקרא. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 97א– רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.


מה נשאר פתוח?
רון חלפון
סעיף 98.
היו"ר יצחק וקנין
לא הצבענו עליו. פה הייתה לנו בעיה שזה יובא לאישור ועדת הכלכלה.
רון חלפון
היועץ המשפטי של הוועדה ביקש מאתנו להציע לנו נוסח מצמצם יותר שימנה את סוגי ההודעות. אנחנו ביצענו חשיבה מחודשת. סוג ההודעות שעליהן דיברנו בסעיף 98 הן הודעות שהחוקר הראשי צריך להודיע לרשויות זרות, למדינת אירוע, למדינת רישום, למדינת ייצור. החובות האלה קבועות ב"אנקס 13", ו"אנקס 13" בכל מקרה מחייבות את החוקר הראשי, על-פי הוראות החוק הזה. לכן הסעיף הזה מיותר.
דוד רותם
בסעיף הזה, עד כמה שאני זוכר, רציתם להכניס גם את האפשרות להודיע בפקס ובדואר אלקטרוני- -
קריאות
זה לא בסעיף הזה.
היו"ר יצחק וקנין
אז אתם מעדיפים שהסעיף יימחק.

אני מעלה להצבעה את המחיקה של סעיף 98. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד מחיקת סעיף 98 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 98 נמחק.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף נמחק.


99 – הוצבע, 100 – הוצבע וגם 101.


אנחנו בסעיף 103א. מר חלפון, האם יש לך עוד סעיפים?
רון חלפון
בנוגע ל-103 אין לנו הערות נוספות. בנוגע לסעיף 103א – אנחנו דנו גם בסעיף זה. החוקר הראשי בהחלטה משותפת עם רשות התעופה האזרחית מבקשים לא לדון בסעיף ולא לאשר אותו. אנחנו סבורים שהסעיף הזה עשוי לגרום נזק יותר גדול מהתועלת שייתן; אנחנו מקצים את זה פה לתקופה של 24 שעות כשבמקרים רבים הזמן שדרוש הוא הרבה יותר גדול. מצד שני אנחנו לא יכולים באופן קטגורי ובאופן גורף לקבוע חובת תיאום- -
לאה ורון
אנחנו עוסקים בהגבלת הגישה לכלי טיס?
רון חלפון
לא. אנחנו מדברים על הגבלת גישה לנחקר.
היו"ר יצחק וקנין
103 החדש.
רון חלפון
כיום הדברים עובדים בשיתוף פעולה טוב בין החוקר הראשי לבין רשות התעופה האזרחית וגופים חוקרים אחרים. אנחנו סבורים שסעיף כזה יכול רק לקלקל ולא לסייע. אנחנו נבקש שלא לאשר אותו?
דוד רותם
למה? אני רוצה להבין מה אומר מר חלפון. מה המטרה של החקירה?
רון חלפון
המטרה של החקירה היא למנוע תאונות עתידיות.
דוד רותם
יוצא מן הכלל. כל זמן שיש חוקר ראשי שבודק אז הסמכות היא אצלו. אם מישהו אחר רוצה לבדוק – רשות תעופה אזרחית או המשטרה – יפנו אליו. מכיוון שיש שיתוף פעולה הוא יאשר להם או לא.
קריאות
ממש לא.
דוד רותם
למה לא?
רון חלפון
לצד החקירה הבטיחותית שמטרתה היא מניעת תאונות עתידיות מתקיימים עוד אינטרסים: מתקיים אינטרס פלילי אם יש עבירות פליליות, מתקיים אינטרס אכיפתי של רת"א שצריכה להיות שם, ויש גם פעולות שהיא עושה למען הבטיחות שאי אפשר לעצור אותה בהן. יש סינרגיה בין הגורמים שאנחנו לא רוצים להפריע לה. אנחנו חושבים שכרגע שיתוף הפעולה שמתקיים בשטח שמתאים עצמו לנסיבות הוא נכון יותר מאשר קביעה גורפת. כשאני אומר "אנחנו חושבים" זה גם הגוף החוקר – החוקר הראשי – וגם הגוף המפקח שזאת רשות התעופה האזרחית.
דוד רותם
מה שצריך לעשות זה לקבוע את האמירה הגורפת כדי להדגיש שהחקירה היא בטיחותית למנוע תאונות, ולתת את הסמכות לחוקר הראשי לתת למי שהוא רוצה אישור.
קריאה
ממש לא.
דוד רותם
אני לא אוהב שאומרים לי "ממש לא".
היו"ר יצחק וקנין
דוד, אני אשלים את מה שאתה אומר. בישיבה הקודמת אתם אמרתם שהקטע של החוקר הראשי מהווה 5% מכלל החקירות. הקושי שלי הוא שאני רוצה להבין – אם זה אכן נכון, מה הבעיה להכניס סעיף ב-5% האלה שנותן את הסמכויות הנכונות לחוקר הראשי? אני רוצה להבין את המגבלה שלכם בסעיף. מה המגבלה?
רננה שחר
כמו שאמר רון לחקירה הבטיחותית יש אינטרס לחקור מה קרה, להפיק את הלקחים ולמנוע תאונות בעתיד. חקירה בטיחותית, יש לה גם קצב התנהלות, ויש לה גם טווח הבטיחות שהיא משרתת. החקירה הבטיחותית באופן כללי משרתת את הבטיחות של העתיד. יש עוד אינטרסים: קודם כול הבטיחות של "עכשיו", של "מחר בבוקר". הבטיחות של "עכשיו" ושל "מחר בבוקר" היא באחריות המפעילים, בין אם זה חברות התעופה, מכוני הבדק, רש"ת וכולי- -
היו"ר יצחק וקנין
כל מה שאת אומרת מקובל עליי לחלוטין.
רננה שחר
- - והבטיחות של מחר בבוקר היא גם - - -
היו"ר יצחק וקנין
הבעיה שלך זה פרק הזמן?
רננה שחר
אני מבקש להסביר לחבר הכנסת דוד רותם.
היו"ר יצחק וקנין
תחשבי שאני דוד רותם.
רננה שחר
אני מבקשת להשלים: דיברנו על האינטרס הבטיחותי שמתחלק בין כמה גורמים שאחראים עליו, ואם אתה שולל מהם את היכולת לממש את האינטרס הזה, אז אתה מפריד בין האחריות לבין הסמכות בצורה קשה, ובין האחריות ליכולת הזאת- -
היו"ר יצחק וקנין
גם בתוך ה-5%?
רננה שחר
בוודאי שבתוך ה-5%. עכשיו אני מדברת על האינטרס הפלילי, ואני בכלל לא בטוחה שכל נושא החקירה הפלילית יהיה על השולחן, אבל כמובן לחקירה הפלילית יש הצרכים שלה, ואני יכולה לתת הרבה דוגמאות בנושא הזה. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה צריך קדימות. אנחנו לא נותנים סתם קדימות, אנחנו רוצים להבין מה אנחנו רוצים להשיג בזה. אם אנחנו רוצים להשיג בזה שהנחקר ישתף פעולה עם החוקר הראשי – לא צריך את הקדימות. הנחקר יכול בכל שלב, גם בעוד שבוע וגם בעוד שבועיים-שלושה, לשתף פעולה עם החוקר הראשי- -
דוד רותם
אבל אם הוא נחקר תחת אזהרה במשטרה גמרת את שיתוף הפעולה שלו.
קריאה
ממש לא נכון.
דוד רותם
למה? כי אני כעורך דין הייתי אומר לו לשמור על זכות השתיקה שלו ולא לדבר.
רננה שחר
במשטרה.
דוד רותם
אצל אף אחד, כי מה הוא יודע? אני אומר לו, אדוני, אל תדבר עם אף אחד.
רננה שחר
תוכל לומר את זה בכל מקרה.
דוד רותם
אבל כל זמן שאני מייחס חשיבות לחקירה אין לי סיבה.
היו"ר יצחק וקנין
מקובל עליי מה שאת אומרת שתפקידו של החוקר הראשי לחקור ולבדוק את האירוע. יש עוד גורם שחייב לתת מענה לצרכים בטיחותיים לא פחות. זה ברור לי לחלוטין. השאלה שלי היא איך אנחנו יכולים לחבר את שני הדברים האלה ולהפיק את מירב התועלת. מכיוון שאני אומר לך מה שאמר לך חבר הכנסת דוד רותם שהוא עורך דין: אם הייתי צריך לענות למשטרה הייתי קודם כול מדבר עם העורך דין שלי לפני שאני עונה.

רבותיי, לפחות ממה שאני נפגש איתו לאורך כל החקיקה ובסיורים שעשינו אני למד שיש פה עניין אחר לגמרי ממערכות שונות. צריך לקחת את הנושא הזה כנושא שונה. בכל נושא הטיס העניין של הפקת לקחים ומניעת תאונה הוא לא פחות חשוב מכל דבר אחר שנכניס מבחינת הרגולטור. לי אין ספק בדבר הזה, ואני אומר את זה באחריות מלאה. יש פה דבר שאנחנו צריכים לתת את דעתנו עליו. יכול להיות שזה גורם לכם לבעיה בין החוקר לבין מנהל רת"א, אבל צריך למצוא את הניסוח הנכון שייתן את פרק הזמן הראשוני לחוקר – אם זה 24 שעות. אחרי כן יכול מנהל רת"א או כל גורם אחר ברת"א לקבל החלטות כפי שירצה. אבל לתת לחוקר את האפשרות של 24 השעות הראשונות. אני אומר לכם, רבותיי, אתם מחטיאים את המטרה. אני יכול להעביר את החקיקה כך או כך. אתם צריכים להבין: החוק הזה יסתיים, כולנו נלך הביתה, ואם חס וחלילה תהיה תאונה בגלל שאיזה טייס או פקח לא אמר דבר מסוים על תאונת אנוש שהייתה לו, אנחנו נגיד שידינו לא שפכו את הדם הזה? אני לא יכול להגיד את זה. אני מדבר איתכם במלוא הרצינות כרגע. צריך לקחת את הנושא הזה במלוא כובד המשקל. זאת לא דעתי האישית, לא אני ניסחתי את הסעיף. היועץ המשפטי עצמו, מתוך הסיור שהוא היה איתנו- -
איתי עצמון
על-פי הסמכת הוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
כן, הסמכנו אותך.

בכל מכלול הדברים שאנחנו נתקלים בהם דווקא בנושא של תעופה אזרחית ותעופה צבאית אנחנו חייבים לתת את התחושה לגורם הנחקר שהוא יכול לשתף פעולה. המטרה של מניעת תאונות היא הרבה יותר גדולה מאשר חלילה וחס אנחנו נכניס איזו תקנה או דבר בגלל מישהו שאומר את המילה האחרונה. העניין הוא לא מי שאומר את המילה האחרונה. טובת המערכת כולה היא שניתן את דעתנו על הסעיף הזה. אתם רוצים למחוק אותו לגמרי? לדעתי, זאת תהיה טעות וזה יכול להיות אפילו גם טרגדיה.
רון חלפון
אני מבקש להציע הצעה: לאור הדברים שמשמיע כאן היושב ראש ולאור חשיבות הדברים שהוא מצביע עליהם אנחנו נבקש לאשר את הסעיף בתיקונים הבאים: אנחנו נבקש להרחיב אותו לא רק לאירועים בטיחותיים חמורים, אלא גם לאירועים בטיחותיים אחרים שהודיע החוקר הראשי כי פתח בחקירה של אירוע בטיחותי, לפי סעיף 102. ההבחנה בין סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא ברורה לנו כל כך. לדעתנו, לא צריך להבחין בין אירוע בארץ לבין אירוע בחו"ל, אלא צריך תמיד למנות 24 שעות מההגעה של כלי הטיס או של עובד הטיס- -
דוד רותם
לאן?
בועז חטיבה
ארצה.
קריאה
זה מה שאומר הסעיף.
רון חלפון
בפסקה (2) הם מנסים לעשות הבחנה בין אירוע שאירע מחוץ לישראל- -
בועז חטיבה
כמו שאמר עורך דין חלפון. הוא ניסח את זה מאוד במדויק.
היו"ר יצחק וקנין
לא הבנתי.
בועז חטיבה
מרגע הגעת הנחקר ארצה, כי הרי זה לא משנה איפה היה האירוע.
יצחק רז
הרעיון צריך להיות פה שב-24 השעות הראשונות לא רצים במרוץ סמכויות מי הראשון שיספיק. אני מסכים עם העניין שברגע שבן אדם תוחקר בפני המשטרה או בפני רת"א בפניי הוא כבר לא ישנה גרסה כי אז הוא ייצא דובר שקר שם. אני נותן צ'אנס לבן אדם לחזור בו, לחשוב היטב, ולכן תמיד ידברו איתנו יותר פתוח בתחום של היסוד הנפשי מאשר עם גורם משמעתי או משפטי. מה שכן, בתוך 24 השעות האלה שנודע לי שזה אירוע חמור או שהודעתי שאני פותח בחקירה, נכנס נושא מתן ההנחיות שלי. זאת אומרת אם אני אגיד לעד מסוים, גם אם הוא בחו"ל, שכשהוא חוזר חזרה לארץ שהוא קודם כול מדבר איתי ולא עם אף אחד אחר, אז אין שום בעיה ואפשר לאשר את מה שישנו פה, ובלבד שתישמר לי הזכות להיפגש ראשון עם כל אחד מהמעורבים.
היו"ר יצחק וקנין
אז כתוב כאן: "מרגע שהוא מגיע לפה".
יצחק רז
אני מתאם איתו ומודיע לו. זה לא שמכיוון שהוא היה 48 שעות בחו"ל, אז עכשיו כשהוא יגיע, אפשר לרוץ אליו. לא.
רננה שחר
לא, זה מרגע הגיעו לישראל.
היו"ר יצחק וקנין
מרגע שהוא מגיע לישראל.


עוד הערות, רבותיי?
אלי דוידסון
אני מחטיבת החקירות במשטרה. אנחנו צריכים לזכור שמעבר לפן של החקירה, שלטעמנו, הוא פן שלא נותנים עליו מספיק את הדעת כאן, להגיד שיש חשש שאדם ישקר בחקירה, אז לא נחקור אותו – זה משהו שלטעמנו במשטרה לא מקובל. אדם יודע את זכויותיו, והוא יכול לבחור לשתוק, אבל להגיד מלכתחילה שאדם ישקר בחקירה אז לא נחקור אותו? זה לא מקובל.
היו"ר יצחק וקנין
אני אמרתי את דבריי בצורה ברורה מאוד, לא גמגמתי. אני מסכים לכך שאם נחקר מסוים ייחקר על-ידי המשטרה במידי, להערכתי, הוא יצטרך להגיע עם עורך דין. המגמה הכללית שלנו בחקיקה הזאת היא שחס וחלילה לא תהיה תאונה. לו היינו עושים את הפעולה שאנחנו עושים בחקיקה הזאת בהרבה דברים אחרים, כולל בתאונות הדרכים, יכול להיות שהיינו משיגים הרבה יותר תועלת מאשר הנזקים שאנחנו חווים. אנחנו תמיד בודקים את רף התאונות – כמה תאונות היו במשך השנה, האם שיעור התאונות ירד או עלה. רבותיי, תאונה אווירית זאת טרגדיה. צריך לשאוף שגורם במערכת הטיס כולה לא ישמור את הדברים בבטן ויגיד את הטעויות שהוא עושה, וזאת לפחות ההתרשמות שלנו שהמערכת הזאת עובדת כך לא רק במדינת ישראל, אלא בכל העולם, והתרשמנו שבחיל האוויר זה כך עוד יותר. אני מבין מה שאתה אומר, אבל אין כאן עניין להעלים דברים מהמשטרה, זאת לא הכוונה. הכוונה היא להגיע למקסימום התועלת מהחקיקה הזאת, ומקסימום תועלת בשבילי זה אם אנחנו נגרום לכך שלא תהיה תאונה או שלא ימות אדם אחד, ואז עשינו את העבודה שלנו. זאת דעתי. כי אנחנו יכולים לחוקק חקיקה ולהעביר אותה, ומחר תהיה טרגדיה. אז מה נגיד – הניתוח הצליח, אבל החולה מת? זאת לא המטרה של החקיקה.

אני לא סתם מתעקש, ואני מבין את מה שאתה מדבר עליו. השמדת ראיות ודברים כאלה הם דברים שקורים – זאת לא המערכת. לא מדובר על אנשים פליליים. אני מסכים איתך שיש מקומות שהמשטרה בהחלט צריכה להיות ראשונה בחקירה, אבל אני לא מסכים לכלל גורף שאתם תיקחו את זה לכיוון שאנחנו הולכים להשמיד פה ראיות, זאת לא הכוונה. אין שום כוונה בחקיקה הזאת, וזאת גם לא הכוונה שלנו.
אלי דוידסון
אדוני, אם יורשה לי להגיב. ראשית אנחנו צריכים לזכור שהכלל הבסיסי שכל הדברים שנמסרים מפי עד לחוקר הראשי הם חסויים. גם אם הוא מסר גרסה שונה למשטרה אף אחד לא יאשים אותו בשום עבירה, ולבד מהחוקר הראשי אף אחד לא ידע מזה. לכן זה עונה לנקודה הזאת של ההתנגשות בין החקירה הפלילית לחקירה הבטיחותית. שנית הסעיף הזה לא מדבר רק על פתיחה בחקירה פלילית. אנחנו צריכים לזכור שברוב המקרים שיש אירוע בטיחותי, הגורם הראשון שמגיע לזירה זה המשטרה. למשטרה יש סמכות לסגור את הזירה, ויש לה סמכות למנוע - -
היו"ר יצחק וקנין
119 נוגע בזה.
אלי דוידסון
זה לא קשור לסעיף 119 בכלל. סעיף 119 מדבר על חקירה פלילית. פה מדובר על כך שיש זירה, ואנחנו מגיעים ראשונים ובודקים מי האנשים שהיו שם ויכולים לקחת את הפרטים שלהם, יכולים למנוע הוצאה של המטוס או כל ראיה אחרת שדרושה גם לנו וגם לחוקר הראשי.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים.
אלי דוידסון
אגב, זה לא רק תאונה. דיברו פה מה קורה אם דיילת נחתכה במהלך טיסה – זה גם אירוע בטיחותי. אם חלילה דיילת נחתכה על-ידי נוסע, אז אנחנו צריכים עכשיו לחכות לאישור של החוקר כדי לראות מה היה? בינתיים אנשים יכולים להיעלם, וזה יכול לפגוע לחקירה הפלילית, ובהרבה פעמים זה יגרום גם לפגיעה בחקירה הבטיחותית.
היו"ר יצחק וקנין
אני מודיע לך שאם מישהו דקר דיילת אף אחד לא ייעלם. רק אם הוא יקפוץ מהמטוס.
אלי דוידסון
נתתי דוגמה לאירוע בטיחותי. אתם מדברים על זירת תאונה, ואנחנו לא נוכל למנוע מלהוציא שם דברים.
יובל לוטן
הלוואי שהמשטרה הייתה עוזרת לנו קצת במאות הדיווחים שיש לנו על אירועים של התנהגות פרועה של נוסעים שמשטרת ישראל עד היום לא עשתה עם זה שום דבר.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, עד כאן. בוא נשאיר את האווירה, זאת לא הזדמנות לקפוץ על אף אחד.
רון חלפון
הדיון שאנחנו מתחילים לקיים קשור ל-119. אז כשנגיע אליו.
יערה למברגר
מה זאת אומרת "כשנגיע אליו"? זה בסעיף הזה.
קריאה
- - -
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו נטפל בכול. יערה, תגידי מה רצית.
יערה למברגר
כשדיברנו על הסעיף הזה בישיבה הקודמת אמרנו "למעט בנסיבות כאמור בסעיף 119". עוד לקראת סוף הישיבה הקודמת אחרי שהסתכלנו על הנוסח, הגענו למסקנה שהנוסח הזה לא מספיק טוב, לטעמנו, מכיוון שסעיף 119 מדבר רק על מצב שהמשטרה בעצם הודיעה לחוקר כי לא יעשה שימוש בסמכויותיו. אנחנו לא רוצים לקשור בין ההודעה, כי מה שמעניין פה זה התכלית. אם יש חשש לביצוע עבירה, לא בהכרח צריך לקשור את זה להודעת המשטרה, כי אחרת זה ייצור מין תמריץ למשטרה להשתמש יותר בהודעה רק כדי שהיא תוכל למנוע. לכן צריך לקשר את זה לתכלית של הסעיף ולא להודעה. לכן אני מציעה במקום "למעט בנסיבות, כאמור בסעיף 119" ננסח: "למעט אם סברה משטרת ישראל כי מתעורר חשד לביצוע עבירה, והדבר נדרש כדי למנוע שיבוש הליכי חקירה פנימית ופגיעה בחקירה, כאמור". זה נוסח שאני לוקחת מהרישא ומהסיפא של סעיף 119, וזה בעצם המהות שלו.
מלי סיטון
אפשר להגיע לזה ב-119.
יערה למברגר
אנחנו עכשיו מצביעים על הסעיף, וזה הזמן לסגור את הנוסח שלו. אני לא יודעת אם כשנגיע ל-119 הוועדה תפתח את הסעיף. אלא אם כן לא מצביעים עכשיו על הסעיף. לכן לדעתי זה כן המקום לעשות את זה.
יצחק רז
מדברים פה הרבה, ולא מכירים את ההוויה של החקירה. קודם כול אם הוא מעיד בפני המשטרה זה לא שהוא לא ידע, כי בדוח אני כותב את הגרסה שקרתה, להערכתי. אז כל אדם בר דעת רואה שאם למשטרה הוא אמר שהוא לא עשה כך, אז בן אדם לא יגיד לי אחר כך שהוא עשה. הוא לא טיפש, הוא יודע שבדוח יופיע מה שהוא אמר לי, וזה בניגוד למה שהוא אמר למשטרה. אז אין ספק שברגע שאיש משטרה שואל אותו לפני שאני חוקר אותו, אצלי הוא כבר נעול, הוא לא יגיד לי משהו שונה ממה שהוא אמר למשטרה או לרת"א. הוא לא יגיד, חד משמעית. אני יכול לתת עשרות רבות של מקרים – הוא פשוט לא יגיד.
אלי דוידסון
אבל לא ניתן לעשות בזה שום שימוש, רז.
יצחק רז
אבל הדוח מופיע.
יערה למברגר
המשטרה לא יכולה לעשות בזה שימוש.
יצחק רז
הוא יודע שאחר כך יכולים לבוא אליו ברת"א ולהגיד לו – אתה שיקרת לנו. אנחנו תשאלנו אותך, ואתה שיקרת, כי לחוקר הראשי אמרת את האמת. זה מה שעובד בראש של העד.
קריאה
אי אפשר לעשות בזה שימוש ראייתי.
קריאות
- - -
יצחק רז
יש נוהל עם המשטרה, ואם המשטרה מגיעה ראשונה לאתר, אז לפי הנוהל הם שומרים לנו על הזירה, הם יכולים לקחת פרטים, לא נותנים להזיז דברים. זה עובד טוב, וככה זה צריך להיות. הם לא צריכים לתשאל את הטייס המעורב. לדאוג שיישאר שם אם הוא בריא, שיחכה לנו. הלוא בתוך שנייה המרד"מ בירושלים מודיע לנו שהתרסק מטוס בבית שמש. לי יש אנשים שמפוזרים בסביבה ומיד רצים לשם. צריך לזכור שאם לא יגיע החוקר המקצועי המשטרה לא תבין בכלל מה קורה שם. אם בן אדם לא יגיד, ולפעמים הוא אפילו לא יודע מה הבעיה – היא לא תדע. אז היא רואה מטוס שרוף, אז מה? לחקור את זה צריך קצת ידע בתחום הזה. לכן לא מתקיים פה מצב שהמשטרה תסתכל ותגיד שיש פה עבירה, ולכן היא חוקרת עכשיו – אני זה שיגיד להם שיש עבירה, וזה ייקח לי קצת זמן להבין את זה. זה לא מול העיניים שלי.
היו"ר יצחק וקנין
לי הדברים ברורים.
קלוד גוגנהיים
יש לנו נושא גדול שאנחנו דנים בו כבר בהרבה מאוד ישיבות, ולא פתרנו אותו, ואני רוצה לגלות שגם בתוך הממשלה לא פתרנו. רון פתח במשפט שצריך לחבר את הדבר הזה לדיון בנוגע להתנגשות האינטרסים, אם בכלל, בין החקירה הבטיחותית לבין החקירה הפלילית או כל חקירה אחרת. לכן אני מבקש לא לנעול את הסעיף כיוון שהוא קשור לאותו נושא גדול- -
היו"ר יצחק וקנין
אני לא נועל את הסעיף, אני אצביע עליו. אם תראו לנכון כשנגיע לסעיף אחר או שאתם תחשבו יותר מאוחר ותגיעו להסכמה מסוימת שאתם רוצים לפתוח את סעיף 103(א) ולשנות, כמו שעשינו את זה עד היום נעשה את זה גם לגבי הסעיף הזה. זה המוטו שלפיו עבדנו בוועדה. אנחנו לא רוצים לכפות על אף צד את הצד השני.
קלוד גוגנהיים
לא די בהכפפת הסעיף הזה לסעיף 119. סעיף 119 מדבר על פתיחת חקירה כשהממונה על החקירה כבר ראה את התיק והחליט, ולפעמים אנחנו נמצאים בשלבי חקירה מאוד מוקדמים. אלה השלבים הקריטיים של המגע המשטרתי מול הזירה, כפי שאלי דוידסון אמר כאן. אנחנו לא רואים לנכון ליצור פה חריג שמכוון לדפוס התנהגות שונה לחלוטין מבחינת התנהלות המשטרה מול זירה. זה מה שזה ייצור. אם הסעיף הזה יישאר יש כאן חריג שאני לא יודע איך המשטרה תתמודד איתו. מה שהתנהל פה, כפי שרז תיאר זאת, אני לא בטוח שזה יישאר אחר כך בהמשך כיוון שיש כאן הכפפה של כוחות משטרה - -
היו"ר יצחק וקנין
לו הייתי מישהו שעובד בתוך המערכת הזאת יכול להיות שהייתה לי חשיבה יצירתית לעניין. עד היום המערכת הזאת מתנהלת בצורה מסוימת. איך היא מתנהלת היום, אתם יכולים להגיד לי?
יצחק רז
לא קרה מקרה אחד ב-20 השנה האחרונות שהמשטרה ניסתה להיכנס.
היו"ר יצחק וקנין
אין יותר חזק ממה שקורה היום בפועל. אנחנו יכולים לדבר פה על תיאוריות בלי סוף – מה קורה בפועל?
קריאות
- - -
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי- -
יצחק רז
אם יתרסק מטוס נוסעים אתה תזרוק את כל נציגי החוקרים מהעולם? אתה יודע בכלל איך זה עובד עם האמנה?
אלי דוידסון
אל תיתן לי דוגמאות מהעבר- -
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני רוצה שיהיה ברור, כדי שהדיון יהיה פורה, כולנו רוצים לשמוע את כולכם. אחרת הוא יגיד לך, ואתה תגיד לו – זה לא הולך. אתה רוצה להשלים את דבריך?
קלוד גוגנהיים
לשם הדוגמה ניקח מצב שלכולי עמלא מדובר באירוע פלילי או דוגמה אחרת שמערבת גם פקחים: טייס עלה, לא עלינו, שיכור לטיסה, ועכשיו הוא נוחת – האם המשטרה- -
היו"ר יצחק וקנין
לא בטוח שינחת בכלל.
יצחק רז
יש לו שלט: "אני שיכור"?
קלוד גוגנהיים
נניח שיש מידע מוקדם על אודות הטייס שעלה לטיסה? יש למפקחים סמכויות לעשות בדיקות ראשוניות, האם הם יוכלו לעשות זאת? לא יוכלו לעשות זאת לפי הסעיף הזה בלי האישור של החוקר הראשי.
קריאה
לא הייתה תקרית בכלל.
יצחק רז
קלוד, אני אגלה לך שאם טייס לא התנהג בתהליך נכון, אני מתקשר לרת"א ואומר להם, שימו לב, אולי הוא שיכור. שיתפסו אותו. יגידו לך ממבצעים של רת"א שכשטייס לא עושה מה שאומר הפקח, והמגדל מיד מדווח לי שיש להם מישהו שפעמיים לא עשה מה שהם אמרו לו. אני אומר מיד למבצעים ברת"א שאין טעם שאני אלך, אלא שהם ירוצו, יתפסו את הטייס כשהוא נוחת ויבדקו אותו. אתה יודע כמה פעמים זה קורה? הרבה.
קלוד גוגנהיים
מאה אחוז.
יצחק רז
ואיפה אתה? איפה אתה תהיה בתהליך?
קלוד גוגנהיים
כמו שאמר רון בתחילת דבריו, שהדבר הזה יסוכם בין הרשויות השונות, אבל לא בתוך מתן עדיפות סטטוטורית.
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שנצביע על 103, כפי שהציע עו"ד חלפון. כשנגיע ל-119, אם נראה שנצטרך לעשות שינויים אני מבטיח שאני פותח את הסעיף ונכניס את כל השינויים שאתם רוצים.
איתי עצמון
אני מזכיר שגם כשדנו בסעיף 103 שנוגע בנושא דומה לא נתנו מענה לנושא שהעלתה המשטרה, ואמרנו שנדון בזה כשנגיע לסעיף 119.
היו"ר יצחק וקנין
אני מודיע פה שכשנגיע ל-119, אם תראו לנכון שאתם רוצים לעשות שינוי כזה או אחר, נפתח את הסעיף, נדון שוב ונסביר את זה אולי בתוך 119. יכול להיות ש-119 ייתן מענה גם ל-103.
מלי סיטון
יותר מזה, אדוני היושב ראש, לקראת הדיון ב-119 הממשלה תבוא אחרי שהיא דיברה עם עצמה ובתוך עצמה, ונציע. תודה רבה.
איתי עצמון
אני רוצה להבין מהי החלטת הוועדה לגבי הסעיף. כמו שאמר עו"ד חלפון, אתה מציע שבכל מקרה שבו הודיע החוקר הראשי כי פתח בחקירת אירוע בטיחותי, לפי סעיף 102, יחולו הוראות הסעיף. כלומר אנחנו מוחקים את המילים "אירע אירוע בטיחותי חמור". ההצעה שלך לעניין פסקאות (1), (2)- -
רננה שחר
אני לא חושבת שכדאי למחוק את הרישא, אבל תעשו מה שאתם רוצים.
יצחק רז
אפשר להשאיר את הרישא.
איתי עצמון
במה היא תורמת?
יצחק רז
זה עניין ניסוחי.
רננה שחר
זה לא עניין ניסוחי, זה עניין אובייקטיבי.
יצחק רז
אני מסכים איתה.
איתי עצמון
לא למחוק? אוקיי.
יצחק רז
שם אין ספק בשום דבר.
היו"ר יצחק וקנין
מקובל. בסדר גמור.
בועז חטיבה
סליחה, אדוני, איגוד הטייסים מבקש להעיר הערה. אנחנו חושבים שצריך להבהיר שהגופים החוקרים האחרים הם אלה שצריכים להיות אקטיביים, ולוודא האם החוקר פתח בחקירה או לא. שלא יהיה מצב שהחוקר עוד לא הספיק להודיע ולא נודע לו.
היו"ר יצחק וקנין
נגענו בזה בישיבה הקודמת, והדברים סגורים. למה לחזור ולעורר מה שלא צריך לעורר?
רון חלפון
אני אענה ליועץ המשפטי. ב-(1) ו-(2) שאנחנו לא חושבים שיש מקום להבחין בין אירוע שאירע במדינת ישראל לבין אירוע שאירע בחו"ל. תחשוב על טיסה מישראל לרומא ובחזרה – מה זה משנה אם האירוע התרחש פה, ואנחנו מחכים עד שהוא יחזור או שהוא התרחש ברומא? מבחינתנו זה אותו דבר. אנחנו רוצים להתחיל לספור 24 שעות מרגע הנחיתה בארץ.
איתי עצמון
ממועד שובם לישראל של מי שהיו עדים לאירוע או היו מעורבים בו – זה מה שמשנה. לא משנה המועד שבו נחת כלי הטיס, נכון?
יצחק רז
יש פה שני תנאים: 24 שעות וההנחיות של החוקר הראשי.
יובל לוטן
אני רוצה לשאול שאלת הבהרה טרם ההצבעה על עניין של אירוע שאירע במדינה אחרת ונחקר באותה מדינה – מה תחולת כל הסעיף הזה במקרה כזה?
יצחק רז
מבחינתכם אין הבדל, אני יכול לחקור. הבעיה היא ביני לבין המדינה האחרת. אני צריך להשיג את התיאום עם המדינה האחרת, אבל אין שום מגבלה לכך שאני אבדוק אותך. אם המדינה האחרת רוצה לבדוק רק למה הסעת כמו שהסעת, ואני רוצה לבדוק את עבודת הצוות ואת ההנחיות של החברה – אני כן אחקור. זאת אומרת הבעיה היא בינלאומית – בין הרשות החוקרת של ישראל לבין הרשות החוקרת שלה יש הסמכות הבינלאומית.
יובל לוטן
יש פה כפילות בסמכויות, צריך להסדיר.
קריאות
- - -
היו"ר יצחק וקנין
זה גם מסודר באמנה, כך שאין בעיה.
איתי עצמון
עוד שני דברים: אני כתבתי נושא לדיון מתחת לכותרת השוליים, האם מדובר בהחלת הסעיף בכל מקרה שבו לאיזשהו גוף יש סמכות לחקור או לקבל עדות מהנחקר, למשל, מפעיל אווירי או כל בעל רישיון אחר. זאת שאלה שהוועדה צריכה לקבל לגבי החלטה.
רון חלפון
אנחנו סבורים שלא כל אחד. אנחנו סבורים שחברת תעופה או רשות שדות התעופה צריכות לבדוק את הדברים בזמן אמת. אם קורה אירוע שנצפה מתוך מגדל הפיקוח, בוודאי שתפקידו של מנהל המשמרת או של מנהל המגדל לבדוק מידית מה קרה ולהסיק מסקנות בטווח של דקות או שעה ולא להמתין לתחקיר רחב יותר. אנחנו לא יכולים למנוע ממנהל המגדל לתחקר את הפקח בזמן אמת. זה יכול לגרום להחרפה של אירועים בטיחותיים- -
יצחק רז
אתה לא מדבר על אירוע חמור.
רון חלפון
אני מדבר על כל אירוע. לדעתנו, אחרת זה עלול להחריף אירועים בטיחותיים. צריך לזכור שזאת האחריות של חברת התעופה ושל מפעיל שדה התעופה למנוע את האירוע הבטיחותי עוד כשהוא מתחיל.
היו"ר יצחק וקנין
איגוד הפקחים, בבקשה.
עמרי אבני
בוקר טוב. אנחנו בעד העברת מידע למעסיק, ובמקרה הזה למנהל המשמרת או למנהל היחידה, כל זמן שהגוף הזה לא מוגדר "גוף חוקר". כי ברגע שהוא מוגדר "גוף חוקר"- -
היו"ר יצחק וקנין
הוא לא מוגדר.
עמרי אבני
אני לא יודע, הדבר הזה עוד לא ברור. צריך לדבר על זה כשנדבר על מעמד החקירות הפנימיות ונראה מה מצבן. עוד לא קיבלנו תשובות לסעיף הזה.
יצחק רז
כל מה שנאמר פה לא יכול להיות במקרה של אירוע חמור. באירוע חמור קיימת חובה בהקדם האפשרי. בהקדם האפשרי זה עוד לפני שאתה עושה תחקיר בתוך היחידה שלך או בתוך החברה שלך כי המשמעות היא שאתה מקבל את התמונה של התחקיר של החברה ולא את התמונה הבתולית שאתה צריך לקבל אותה ראשון. במקרה של אירוע חמור צריך קודם כול לדווח לחוקר הראשי. אם רוצים לעשות תחקיר או משהו, צריכים לתאם איתו. לא חברה ולא מפעיל יכולים לבצע חקירה. אני מסייג את זה לאירוע חמור. חד משמעית זה צריך להיות קודם כול לחוקר הראשי.
היו"ר יצחק וקנין
תגיד לי מה זה אירוע חמור, לדעתך?
יצחק רז
נגיד שפקח טיסה גרם לאירוע של "כמעט התנגשות". קודם כול, לפי הנהלים של רש"ת, אותו פקח יורד מהעמדה. הוא מספר למנהל המשמרת מה היה לו. לא מתחקרים אותו, אבל הוא אומר שהיה לו מקרה כי רק הוא יודע מה היה בקשר.
לאה ורון
מה זאת אומרת, אבל המנהל שלו לא יכול לשאול אותו מה קרה?
יצחק רז
אז אני אומר, הוא אומר לו מה קרה. אבל לא עכשיו מוציאים הקלטות, ולא עכשיו עושים תחקיר, אלא הוא מברר שאכן היה אירוע, הוא מוריד אותו מהעמדה, מדווח לחוקר הראשי, ועכשיו יש הנחיות של החוקר הראשי.
קריאה
קודם כול מונעים את האירוע.
יצחק רז
אז מונעים את זה בכך שהורידו אותו.
יאיר גנות
כדי לבצע באירוע חמור בפיקוח טיסה את הפעולה של להוריד פקח מהעמדה וכדי להמשיך את הפעילות כי עדיין יש מטוסים אחרים באוויר שצריך לטפל בהם, אותו פקח בא לראש המשמרת או למנהל המגדל ואומר לו מה היה האירוע. חומרתו של האירוע נדונה בין הגורמים הרלוונטיים כרגע, ואנחנו מורידים אותו מהעמדה. הפקח יורד הן להירגע, הן למלא טפסים, הן לתחקור עם עצמו, ורק אז מדוּוח החוקר הראשי בהקדם האפשרי. אם זה אירוע חמור – בטלפון. אבל כדי להמשיך את הפעילות האווירית יש חובה לדעת על האירוע, לפעול ולנקוט אמצעים.
מלי סיטון
זאת עמדת הממשלה.
יובל לוטן
אם אפשר לומר את עמדת אל-על: אנחנו פועלים באותה צורה. זאת אומרת אם טייס נוחת הוא מדווח דבר ראשון למנהל שלו או לקצין הבטיחות, מה קרה.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא חושב שזה סותר בכלל.
יובל לוטן
זה אותו דבר בדיוק. מה שכן, אם יבוא החוקר הראשי ויורה לנו להימנע מלעשות איזושהי פעולה, אנחנו נקיים את זה. זה הכול.
רננה שחר
זה לא קשור להודעה, ההודעה חייבת להיות.
גדי אריאל
איגוד הטייסים מצטרף לעמדת החוקר הראשי. לדעתנו, בוודאי כל עוד לא סוכם נושא החקירות הפנימיות ובאיזו צורה מטופל החומר במסגרת החקירות הפנימיות, במקרים מהסוג הזה חובה להשאיר את החקירה של האירוע ואת התחקיר, לחוקר הראשי.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא מדבר על החקירה, אני מדבר על קבלת החלטות ברגע נתון.
גדי אריאל
זה כורח. זה לא קשור לעניין הזה בכלל. לא צריך לעשות תחקיר של האירוע בשביל להמשיך כדי לנהל את המגדל. אני לא מבין במגדלים, אבל זאת הבנתי. גם בחברת התעופה – אותו טייס שיורד מטיסה לא הולך עכשיו לטוס בטיסה אחרת- -
קריאות
אולי כן.
גדי אריאל
בסדר, אז אפשר להוריד אותו מטיסה.
קריאות
- - -
גדי אריאל
סליחה, אבל אפשר לקבל החלטה מנהלית שמורידים אותו מטיסה.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני מנסה לעבוד עם ההיגיון. אם טייס עשה טעות, אני מאמין שכשהוא יורד הוא יגיד את זה לאנשים הקרובים אליו באותו רגע. לא יעלה על דעתי שלא.
מלי סיטון
הוא מחויב.
קריאה
- - -
היו"ר יצחק וקנין
אני לא מדבר כרגע על החקירה, הוא צריך להגיד שהוא עשה משהו.
גדי אריאל
בהחלט.
היו"ר יצחק וקנין
אז אני לא מבין איפה הבעיה פה.
גדי אריאל
על הפרטים הבסיסיים של האירוע, אבל לא להתחיל עכשיו לעשות תחקיר, בוודאי לא על- - -
קריאות
- - -
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני אקריא את הסעיף. זה יפתור את הבעיה.
איתי עצמון
אני אקרא את הסעיף שמשלב באופן עקרוני את החלטות הוועדה:

"הגבלת גישה לנחקר לאחר אירוע בטיחותי

103א. אירע אירוע בטיחותי חמור ( או הודיע החוקר הראשי כי פתח בחקירת אירוע בטיחותי לפי סעיף 102 ), לא יפעיל גוף חוקר או מפקח שמונה לפי פרק ו' את סמכויותיו לפי דין לעניין קבלת עדויות, ידיעות, חפצים ומסמכים הקשורים לאירוע האמור, מאדם שהיה עד לאירוע או מעורב בו, אלא אם כן התיר זאת החוקר הראשי ובהתאם לתנאים שהורה, וכל עוד טרם חלף אחד מפרקי הזמן המפורטים להלן, לפי העניין:
איתי עצמון
אני רק רגע עוצר כאן, ומזכיר שהוועדה טרם אישרה את הגדרת "גוף חוקר". השאלה היא האם הוועדה רוצה לאשר עכשיו את הגדרת גוף חוקר, כפי שהציעה הממשלה, או לאשר הגדרה ספציפית לסעיף 103(א). השאלה היא האם גוף חוקר כולל את משטרת ישראל וכל רשות וגורם שמוסמך לחקור- -
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שנשאיר את זה ל-119.
איתי עצמון
אני מדבר על ההגדרה של "גוף חוקר"
היו"ר יצחק וקנין
הייתי רוצה להגדיר את זה עכשיו.
איתי עצמון
מהי עמדת הממשלה לעניין הזה?
רון חלפון
כפי ששוחחנו עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, ישנם מקומות נוספים שעוסקים בגוף חוקר במהלך הפרק. אנחנו מציעים שהוועדה תראה את כל ההוראות, ואז נוכל לדון במכלול ההוראות שנוגעות לגוף חוקר. כרגע אנחנו עוסקים בסוגיה ספציפית כשהגדרת "גוף חוקר" נוגעת לפרק כולו. אז הדיון הזה הוא קצת מוקדם.
איתי עצמון
אני לא בטוח שהדיון מוקדם מכיוון שכן משתמשים כאן במונח "גוף חוקר" וצריך להבין על מה מדובר; אם מדובר על כל רשות שמוסמכת לחקור, לפי דין. אפשר לקבל החלטה כאן, ואת המיקום של ההגדרה אפשר לשנות אחר כך.
רננה שחר
זה בוודאי לא הסכמה מצד הממשלה שזה חל על המשטרה.
רון חלפון
נשאיר את המשטרה בצד, אוקיי?
לאה ורון
אתם משתמשים ב"גוף חוקר" בסעיף 103(א) המוצע, ולא מגדירים מהו "גוף חוקר"?
רון חלפון
הגדרנו.
איתי עצמון
אבל זה טרם אושר.
רון חלפון
אז אני אדייק: ההגדרה שהוצעה ל"גוף חוקר" מתאימה לנוסח הסעיף הזה. מטרת הסעיף היא למנוע מגופים חוקרים גישה לנחקר. אנחנו רוצים, למעט מהמשטרה, למנוע מגופים חוקרים רבים ככל האפשר מלגשת אל הנחקר, לדוגמה: מע"מ, ביטוח לאומי וכן הלאה. אנחנו רוצים שלכל הגורמים האלה לא תהיה גישה לנחקר. לכן ההגדרה הרחבה בהקשר הזה היא נכונה.
איתי עצמון
אז אני מציע שהוועדה תאשר באופן עקרוני את ההגדרה הזאת לגבי הסעיף הזה, ולגבי סעיפים אחרים אנחנו נדון בהמשך כשנגיע. כרגע "גוף חוקר" הוא כל רשות שמוסמכת לבצע חקירות פליליות לפי דין.
יצחק רז
רק פליליות?
יערה למברגר
כן. רשות המוסמכת, על-פי דין, לחקור עבירות פליליות.
יצחק רז
אז מהסעיף הזה יוצא שהחוקר של חברת אל-על רם קורש יכול לחקור באירוע חמור- -
מלי סיטון
זאת חובתו.
יצחק רז
לחקור לפניי?
מלי סיטון
לא לפניך, אנחנו מדברים על מניעת ענישה, לא על החקירה.
יערה למברגר
הסעיף לא עוסק בחקירה על ידי מי שהוא לא חוקר עבירות פליליות. הסעיף לא מסדיר את הנושא הזה בכלל. הסעיף מסדיר רק גוף שחוקר עבירות פליליות שזה או מפקח של רת"א, לפי פרק ו'. אלה האנשים היחידים שהסעיף מתייחס אליהם ומגביל את הגישה לנחקר לאחר אירוע בטיחותי כמפורט בסעיף.
יצחק רז
עזבי את הסעיף הזה, אני שואל – היה אירוע חמור, חד וחלק – האם רם קורש, קצין הבטיחות החוקר של חברת אל-על יכול לחקור את הטייסים לפניי? יש מקום כזה?
מלי סיטון
לא מדובר על חקירה.
יצחק רז
אני שואל אם יש במקום אחר ההגנה הזאת. אני לא רואה אותה, אני רואה שזה מתמסמס פה.
מלי סיטון
מה מתמסמס?
יצחק רז
אני שואל האם בחוק יש איסור למפעיל לחקור אירוע חמור?
מלי סיטון
הוא לא גוף חוקר.
יצחק רז
אבל יש לו סמכות מהחברה שלו.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אני הולך להגיד את זה חד וחלק: כוונתי הייתה שלחוקר הראשי תהיה הגישה הראשונה. אם יש פה שינוי, שיבוא גורם אחר ויחקור אותו? זאת לא כוונתי בשום פנים ואופן.
איתי עצמון
אז מה החלטת הוועדה?
היו"ר יצחק וקנין
החלטת הוועדה היא שהחוקר הראשי הוא הראשון המקדים לכל אחד.
איתי עצמון
גם למפעיל האווירי שלו?
היו"ר יצחק וקנין
גם למפעיל האווירי שלו.
רננה שחר
אז לא יכולים לדבר עם הפקח ולא עם הטייס?
היו"ר יצחק וקנין
לא אמרתי, אנחנו מדברים על שני דברים. אנחנו מדברים על כך שהיה אירוע חמור; בא החוקר הראשי שצריך לחקור את האירוע. זה שהגורם המפעיל יכול לדבר עם הטייס זה לא אומר כלום, הוא יכול לדווח לו ולהגיד לו דברים. אבל החקירה עצמה היא קודם כול של החוקר הראשי.
איתי עצמון
איך מבחינים בין דיווח, חקירה, בדיקה, תשאול?
רם קורש
הנושא של הדיווח הוא מאוד ברור, ולחוקר הראשי צריכה להיות זכות קדימה לכול, גם לחברת תעופה. זה ברור.
רננה שחר
ואתה לא תדבר עם הטייסים.
קריאה
הם לא ידברו איתו.
קריאות
- - -
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, סליחה. אני לא אחראי על הניסוח. לגבי הגורם החוקר, החוקר הראשי הוא הגורם הראשון שצריך לחקור. זה המוטו שהיה ברור לנו לאורך כל הדרך, לפחות כשדיברנו פה. לי לא היה ברור משהו אחר פה. שיבוא גורם אחר ויחקור אותו. זה היה המוטו לכל אורך הדרך, ועכשיו אני מבין שכל אחד יכול לחקור אותו.
איתי עצמון
אני רוצה לחדד את השאלה כי אני לא כל כך מבין: אתה מדבר על חקירה – האם המפעיל האווירי יוכל לתשאל את עובד הטיס שלו?
היו"ר יצחק וקנין
"ניסוח", "תשאול", "מדבר", "שאל", זה משהו אחר.
לאה ורון
אני הצעתי לקיים בדיקה, לא חקירה.
מלי סיטון
לצד הזכות שאין עורר עליה על סמכותו של החוקר הראשי לחקור, עדיין אנחנו מדברים במערכות שצריכות להמשיך לחיות וכן שיש להן האחריות בתוך עצמן כלפי עצמן. גם רשות שדות התעופה, אם היא מפסיקה פעילותו של פקח טיסה מבלי לפתוח בחקירה ובלי לפגוע בזכויות החוקר הראשי, עדיין- -
היו"ר יצחק וקנין
גברת סיטון, הדברים ברורים לי.
מלי סיטון
אוקיי, אז אנחנו ננסח את זה כך- -
היו"ר יצחק וקנין
לדעתי, צריך לעשות פה הפרדה מסוימת. יש פה מצב שהמערכת צריכה להמשיך להתנהל. באירוע רגיל אין למערכת בעיה להתנהל. הוא יבוא ויגיד לו כך, הוא יעשה כך. באירוע חמור צריך שהדברים יהיו ברורים באופן מוחלט, שהחוקר הראשי הוא זה שנכנס לחקירה ראשון, ולא שום גורם אחר.
יובל לוטן
אדוני, אין שום עוררין גם מצד חברת התעופה אל-על, לפחות. גם אצלנו יש הליך של פתיחת חקירה, זה לא נעשה מעכשיו לעכשיו. קודם כול שואלים מה קרה ומבררים את הפרטים הראשונים, ואם החוקר הראשי מחליט לחקור אין לנו שום בעיה שהוא יהיה בקדימות.
היו"ר יצחק וקנין
במצב רגיל אין לי ויכוח שהמערכת צריכה לפעול, ורת"א צריכה לתת את ההנחיות שלה לקבל החלטות מסוימות, אבל באירוע חמור מישהו צריך להיכנס ולחקור. אם יהיו דברים מקדימים שמישהו ייתן הוראות, מישהו יחקור אותן, ומישהו יבדוק אותן – זה עלול לשבש את כל המהלך. זאת דעתי.
איתי עצמון
אם אני מבין את ההחלטה נכון, כאשר מדובר על אירוע בטיחותי חמור גם המפעיל האווירי או המעסיק של עובד הטיס או אדם שהיה מעורב באירוע או עד לו, לא יוכל לתשאל את אותו עובד.
היו"ר יצחק וקנין
לא יפתח בחקירה.
איתי עצמון
אני לא יודע מה זה "חקירה".
קריאות
- - -
איתי עצמון
איך אתם מבחינים?
יערה למברגר
אי אפשר להגיד "חקירה". בתחקיר פנימי של חברה אנחנו לא יכולים להשתמש במילה "חקירה". חקירה מאפיינת ככלל חקירות פליליות ועבירות פליליות. אנחנו דיברנו פה על חקירה בטיחותית של החוקר הראשי. כבר היה קושי בשימוש במילה "חקירה" לא בעולם פלילי- -
מלי סיטון
אנחנו לא עוסקים בטרמינולוגיה של "חקירה" כשמדובר ברש"ת או במפעיל, אנחנו עוסקים בבדיקה פנימית שהם מחויבים בה. אי אפשר לשלול מהם את היכולת לבחון ולבדוק בעצמם. לזה צריך לתת ביטוי בסעיף.
היו"ר יצחק וקנין
תגידו, מה קורה בעולם, אין ניסוח לסעיף הזה בעולם?
יצחק רז
חד משמעית אסור לאף אחד להתערב. אפשר לעשות בירור נתונים, ומהרגע שמתשאלים או בודקים זה כבר חקירה. אפשר לעשות בירור נתונים. הטייס כבר מדווח באוויר בטלפון למנהל הצי שיש לו בעיה בגלגלים – הוא מדווח לשליטה, המטוסים האלה לא נמצאים ללא קשר. הכול ידוע. עכשיו הוא נוחת, והמנהל יכול להגיד לו, איך אתה מרגיש, מה היה – גמרנו. לא לכתוב את זה, לא להתחיל למלא תשאול. אם הוא עשה בירור נתונים עם הבן אדם ושאל למצבו – אין לי בעיה עם זה. אם הוא יתחיל לעשות הליך של רישום העדות שלו או הוא כבר מתחיל לעשות תחקור של האירוע – זה כבר להתערב בחקירה.
מלי סיטון
אין כוונה שיתערבו בחקירה.
יצחק רז
אז צריך לעשות את ההפרדה הזאת. אני לא אומר להם לא לברר.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, אם אתם מדברים על אירוע חמור צריך שהדבר יהיה מוגדר בצורה ברורה ולא מגמגמת. אם אתם רוצים שהדבר הזה יישאר מעורפל, לא עשינו שום דבר בעניין.
אודי זהר
אחת הבעיות היא שעושים עירוב מושגים. בתקרית חמורה או בתאונה הגופים שמדברים עליהם כגופים חוקרים שאינם החוקר הראשי, לא עושים חקירה, הם עושים תחקיר. הם מבררים פרטים ונתונים כדי לקבל החלטות מידיות להמשך הפעילות שלהם. את זה צריך להבהיר בצורה מאוד ברורה. היינו בסרט הזה בתקרית מאוד חמורה שהייתה, והדיאלוג שהיה בין הטייסים בתוך חברת התעופה שחרג מרק "לספר מה היה", בסוף הגיע לפינות שלא הייתה לנו כוונה להגיע אליהן בתהליך כזה. לכן צריך לעשות הפרדה מאוד מוחלטת בין סמכויות. צריך לעשות את הבירור הראשוני שהוא ברמה של "תחקיר" – מה היה ואלו החלטות צריך לקחת בעניין הטייס, על הצי או על המטוסים. חקירה פורמלית עם מילוי עדויות שיכולה אחר כך לשרת משהו הרבה יותר רחב – אסור לתת לגופים שאינם החוקר הראשי.
היו"ר יצחק וקנין
זאת הכוונה שלי, לא הייתה לי שום כוונה אחרת. אני לא יודע איך תנסחו את זה, אבל הכוונה היא שבאירוע חמור לא תהיה שום אפשרות לשום גורם, כולל למפעיל האווירי, לחקור- -
איתי עצמון
המעסיק.
היו"ר יצחק וקנין
כן, למעסיק, לא משנה לי איזו חברה – לא תהיה לה אפשרות לחקור. החוקר הראשי הוא הראשון שיחקור. הם יכולים לעשות בדיקה או תחקיר, אבל ברור לחלוטין שאין לעשות חקירה כפי שזה מוגדר פה – בשום פנים ואופן.
מלי סיטון
והאמור, לא יהיה בו כדי לפגוע בסמכות ובאחריות של גוף מפעיל או של רשות שדות התעופה או של חברת תעופה, לקיים בירור פנימי שאין בו כדי חקירה. היא חייבת בכך.
רון חלפון
אנחנו לא באים למנוע את הבירור הראשוני לצורך נקיטת פעולות מידיות.
יערה למברגר
נגדיר גם את הזמן.
היו"ר יצחק וקנין
מצדי תמצאו לינקייג' בין החוקר הראשי אחרי שהוא חקר את החקירה הראשונה לבין הסקת המסקנות. אלה דברים שייעשו במהירות. הרי אם יש אירוע חמור הוא נכנס מיד לתמונה. לדעתי, תמצאו את החיבור. דעתי היא ברורה, שלחוקר הראשי צריכה להיות קדימות בנושא הזה. חד וחלק.
איתי עצמון
כלומר מדובר באירוע בטיחותי חמור, והמעסיק או בעל הרישיון – אנחנו נמצא את הנוסח המתאים – של אדם שהיה עד או מעורב באירוע לא יקבל ממנו ידיעות ומסמכים לצורך בדיקה פנימית לגבי האירוע, אלא אם כן טרם חלף אחד מפרקי הזמן המפורטים בפסקאות- -
היו"ר יצחק וקנין
לא, אני לא נותן פרק זמן.
איתי עצמון
כן יהיו פרקי זמן.
יצחק רז
או 24 שעות או בתיאום עם החוקר הראשי.
רננה שחר
הוא לא יכול לקבל מינוי- - -
היו"ר יצחק וקנין
שיעשה תיאום עם החוקר הראשי.
יובל לוטן
זה לא מה שנאמר.
רננה שחר
- - -
יערה למברגר
אבל זה לא אותו דבר לגבי ידיעות או מסמכים לצורך ביצוע בדיקה פנימית. אני לא מבינה בין בירור הנתונים לבין ביצוע הבדיקה הפנימית.
יובל לוטן
יש הבדל מאוד גדול.
יערה למברגר
התקנות מחייבות בדיקה פנימית?
מלי סיטון
בירור פנימי. אין כוונה ליצור מסלול עוקף חוקר או חקירה מקבילה. הם לא עושים חקירות.
קריאות
- - -
איתי עצמון
אני מוכרח להגיד שאני לא לגמרי מבין את הכוונה. למפעיל אווירי אין סמכות לחקור חקירה פלילית או חקירה בטיחותית. הוא יכול לבצע בדיקה ראשונית, בירור, בדיקה פנימית, אבל לא מדובר על חקירה. לכן אני מקשה ושואל על מה בדיוק אנחנו מדברים.
מלי סיטון
אנחנו מנסים להשיב על השאלה ששאלת- -
קריאות
- - -
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, זה שהמפעיל יוכל לעשות בירור ראשוני, זה ברור, אין בעיה. אבל לחקור את האירוע, למלא טפסים לאירוע – כל מה שכרוך בכך, צריכה להיות סמכות אחת.
בועז חטיבה
הדבר הכי חשוב הוא גביית עדויות פורמלית.
היו"ר יצחק וקנין
ברור שאת זה המפעיל לא יכול לעשות.
מלי סיטון
אנחנו נגיש ניסוח.
יצחק רז
זה צריך להיות בירור נתונים ראשוני ולדווח לחוקר הראשי. השאר הכול בתיאום.
מלי סיטון
אנחנו נגיש ניסוח שמשקף את הסיכום של אדוני.
איתי עצמון
אז אתה כן רוצה להצביע על הסעיף עכשיו?
מלי סיטון
אין מה להצביע. אנחנו הסכמנו על העקרונות, ואנחנו ניתן - - -
איתי עצמון
הניסוח זה רק לגבי חלק מסוים בסעיף.
היו"ר יצחק וקנין
לא משנה. אני מציע שבישיבה הבאה נקריא את כל הסעיף. תנסו למצוא את הניסוח הנכון לכך. חבל על הזמן, אנחנו יותר מדי זמן מתעכבים על 103(א). בכל אופן ברור מה אנחנו רוצים.
רון רון גנט
שאלה נוספת שלא נגעו בה זה לגבי המונח "אירוע בטיחותי חמור". הוועדה הגדירה שהיא רוצה לתת קדימות לחקירה בטיחותית. האירוע הבטיחותי החמור זה בעצם אם חס וחלילה מישהו נהרג או נפגע באופן חמור.
קריאות
לא, לא.
היו"ר יצחק וקנין
בהגדרות הגדרנו את זה: "אירוע בטיחותי חמור – תאונת טיס או תקרית טיס- -"
רון גנט
תאונה או תקרית חמורה שבה כמעט נהרג אדם או כמעט נפגע באופן חמור. ישנם אירועים נוספים שלא נופלים בגדר ההגדרה של "חמור", ובדרך כלל הסינון הראשוני נעשה על-ידי הדיווח הראשוני. אני, כאדם רגיל מן השורה, שממלא דיווח, השאיפה הראשונית תהיה אולי גם לגמד את האירוע, לא לנסות להפוך אותה לחמורה כל כך. נוסף לכך ישנם אירועים שהצבר שלהם הופך את העניין לחמור. למשל ישנם אירועים שאינם חמורים, אבל הם קורים כל הזמן. בעצם אנחנו רוצים למנוע את התאונה החמורה, את האירוע הבטיחותי החמור הבא. למשל ישנם מקרים, כמו במקרה שהחוקר לא הספיק לחקור – כמו במקרה Eurofly שמטוס ירד בגובה, החוקר לא הספיק להגיע ולחקור- -
היו"ר יצחק וקנין
אם אתה מתכוון שאני אעשה פה רשימה ארוכה- -
רון גנט
לא, אני רוצה לשאול האם לא נכון יותר שאם אירע אירוע בטיחותי, לרבות אירוע חמור, אז ניתן קדימות, אלא אם כן- -
היו"ר יצחק וקנין
לא, לא. אנחנו היינו בסרט וחזרנו אליו. אנחנו שוב יוצאים ונכנסים. תשאירו את זה לישיבה הבאה. יגדירו את זה, נקריא את הסעיף פה.
בועז חטיבה
הסעיף יופץ לפני הישיבה כדי שנוכל לראות אותו?
איתי עצמון
הבנתי שמשרד התחבורה רוצה להציע נוסח, אז צריך לשאול אותם את השאלה.
בועז חטיבה
משרד התחבורה יוכל להפיץ את הנוסח לפני הישיבה כדי שנוכל ללמוד אותו ולעיין בו?
רון חלפון
אנחנו נעביר אותו לוועדה.
בועז חטיבה
והוועדה תשים אותו באתר הוועדה?
לאה ורון
בהחלט.
בועז חטיבה
תודה.
לאה ורון
רק תדאגו, משרד התחבורה, להעביר לנו לפחות יומיים קודם כדי שנוכל להפיץ אותו.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו בסעיף 104. עו"ד חלפון, בבקשה.
רון חלפון
הקראה: סמכות לאסור הפעלת כלי טיס לצורך חקירה בטיחותית

104. אירע אירוע בטיחותי חמור, רשאי החוקר הראשי, לצורך ניהול החקירה הבטיחותית ומיצוי הליכיה, להורות על איסור הפעלת כלי הטיס לתקופה ובתנאים שיורה; אירע האירוע הבטיחותי החמור בשדה תעופה או במנחת יחולו הוראות סעיף 103(ב), בשינויים המחויבים.
רשאי החוקר הראשי להורות על איסור כלי הטיס
איתי עצמון
רציתי לשאול למי להורות בסעיף הזה?
יצחק רז
להורות זה יכול להיות למפעיל, לטייס, למכון בדק – לכל מי שמחזיק בכלי הטיס.
איתי עצמון
מכיוון שבישיבה הקודמת אישרת, אדוני, שינוי בסעיף 103(ב), כך שמדובר על כל מקרקעין, גם שדה תעופה, גם מנחת או כל מקרקעין אחרים. צריך לעשות כאן את השינוי המתאים, כלומר שאירע אירוע בטיחותי חמור בשדה תעופה, במנחת או בכל מקרקעין אחרים, יחולו הוראות סעיף 103(ב) בשינויים המחויבים.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות נוספות, רבותיי? אין הערות. מי בעד סעיף 104 כולל התיקון שהוצע? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 104 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 104 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 104 אושר.


סעיף 105, בבקשה. כל הלילה חשבתי שאני לא אדון בכלל ב-103. חבל על השעה וחצי שהעברתי פה. כנראה, ידעתי לקראת מה אני הולך.
רון חלפון
הקראה: סמכויות לשם חקירה בטיחותית
105.
לשם מילוי תפקידו יהיו נתונות לחוקר הראשי, לעניין חקירה בטיחותית, הסמכויות המפורטות להלן:(1)
הסמכויות הנתונות ליושב ראש ועדת חקירה לפי סעיף 9(א)(1) ו-(4), לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968‏;(2)
הסמכות לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
היו"ר יצחק וקנין
תעצור פה כי הסעיף ארוך. אני מציע שתסביר לנו את (1) ו-(2).
רון חלפון
בסעיף (1) נתונה הסמכות לחוקר הראשי לגבות עדות בחו"ל, לזמן אדם לעדות, ולחזור ולזמן אותו; ב-(2) מדובר בסמכות לדרוש הזדהות.
יערה למברגר
הסעיף כולו מפרט את הסמכויות שיוענקו לחוקר הראשי בביצוע החקירה הבטיחותית.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות לשתי הפסקאות? אין הערות.
רון חלפון
המשך הקראה: (3)
הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך הנוגעים לחקירה;


(4)
הסמכות לערוך בדיקות או מדידות וכן ליטול דוגמאות לשם בדיקה, ולהורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת, ובכלל זה הסמכות לפי סעיף 89;
איתי עצמון
אני רציתי להעיר. לפי סעיף 89, שאותו אישרת, זאת סמכות של המפקחים ברת"א ליטול דגימות. לעניין הזה יש בפרק ו' סעיף 91 שעניינו אופן נטילת הדגימות. מן הראוי, אם תסכים, להחיל כאן מספר הוראות מתוך סעיף 91. אני יכול למשל למנות את ההוראות שלדעתי צריך: 91(א), לגבי הודעה לנבדק על מטרת נטילת הדגימה, סעיף קטן (ב) שנטילת דגימה תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, פרטיותו ובריאותו במידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב; סעיף קטן (ה) הוא רישום של דין וחשבון על מהלך הנטילה, ובסעיף קטן (ה) של סעיף 91 יש פירוט בדיוק מהם הפרטים שנרשמים באותו דין וחשבון; סעיף קטן (ה1) שהעתק הדין וחשבון יימסר מיד לאדם שממנו ניטלה הדגימה; וכן סעיפים קטנים (ו), (ז) ו-(ח): סעיף קטן (ו) קובע שהוראות חוק החיפוש לא יחולו על נטילה של דגימה , לפי סעיף זה; סעיף קטן (ז) מסמיך את השר ואת שר הבריאות להתקין תקנות לגבי אופפן נטילת הדגימות, סדר נטילתן וכולי, וסעיף קטן (ח) מדבר על אישור של מכשירים שישמשו לקבלת דגימה. בעצם צריך לומר כאן שיחולו לעניין זה בשינויים המחויבים הוראות הסעיפים, כמו שפירטתי כאן.
היו"ר יצחק וקנין
מקובל עליכם?
קריאות
כן.
היו"ר יצחק וקנין
יש למישהו הערות נוספות? מכיוון שהסעיף לא קצר הייתי רוצה להצביע בסעיף 105 על סעיפים קטנים (1), (2), (3), (4), כולל התיקונים שהוצעו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיפים קטנים (1)-(4) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים קטנים (1)-(4) אושרו.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיפים אושרו.


סעיף קטן (5), בבקשה.
רון חלפון
הקראה: סעיף (5):


(5)
הסמכות להיכנס לכל מקום, לרבות כלי טיס, לצורך ביצוע החקירה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט שלום;
היו"ר יצחק וקנין
הערות? אין הערות. אני מבין שעל סעיף קטן (6) יש מחלוקת. משרד המשפטים אומר שעדיין יש דברים שצריך לנסח אותם.
יערה למברגר
היועץ המשפטי של הוועדה פנה אלינו בשאלה אתמול בלילה לגבי תפיסת חומר מחשב, ומכיוון שלא היה הרבה זמן מאז אתמול בלילה לא הספקנו לבדוק את השאלה מהם ההליכים לגבי תפיסת חומר מחשב, ואם מספיק ההסדר בחוק המחשבים או שצריך פה הסדר מיוחד. זאת לא מחלוקת, אלא פשוט אני לא יכולה לחזור עם תשובה. אין לי תשובה.
היו"ר יצחק וקנין
אני אצביע עכשיו על סעיף קטן (5), ונדלג על כל סעיף (6). בישיבה הבאה אנחנו נצביע על (6).


אני מצביע על סעיף קטן (5). על סעיף (5) לא היו הערות. מי בעד סעיף (5)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף קטן (5) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף קטן (5) אושר.
יצחק רז
- - - עם מחשבים? אין לי בעיה עם מחשב.
היו"ר יצחק וקנין
כדאי שנחשוב על זה. זה לא מעלה ולא מוריד, זה לא סעיף בעייתי. אני רוצה להתקדם. אני לא מצביע על (6). בישיבה הבאה אתם תביאו את הנוסח, תתקנו. זה לא סעיף בעייתי, ואין עליו מחלוקת. סעיף (7), בבקשה.
בועז חטיבה
אני מבקש שככל שהממשלה תציע שינוי בסעיף קטן (6), אני מבקש שגם הוא יופץ אלינו.
היו"ר יצחק וקנין
אל תדאג, לא נדלג על כלום.
רון חלפון
(7) הסמכות להיעזר באנשי מקצוע במהלך החקירה;
איתי עצמון
לדעתי, הפסקה הזאת מיותרת. לפי הדין, חזקה על כל רשות שהיא יכולה להיעזר ולהסתייע בכל גורם.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, אנחנו מחוחקים את סעיף (7). מי בעד מחיקתו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד מחיקת סעיף (7) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

מחיקת סעיף (7) אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף נמחק.


סעיף (8), בבקשה.
רון חלפון
הקראת סעיף (8):


(8)
הסמכות לקבל לידיו ולעיין בכל בדיקה, תחקיר או חקירה שביצע בעל רישיון לפי חוק זה, לגבי האירוע הבטיחותי, ובכלל זה בממצאים, במסקנות ובהמלצות שניתנו במסגרתם;
יערה למברגר
לדעתי, גם הפסקה הזאת מיותרת, כי בעצם הצבענו על סעיף (3) שמדבר על הסמכות לדרוש מכל אדם כל ידיעה או מסמך. אני בטוחה שגם המשטרה יכולים להרחיב על ההסדר. אם אתה יכול לדרוש כל ידיעה או מסמך, זאת אחת הידיעות שאפשר לדרוש במסגרת סמכויות החקירה.
היו"ר יצחק וקנין
אין התנגדות?

מי בעד מחיקת סעיף (8)? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד מחיקת סעיף (8) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

מחיקת סעיף (8) אושרה
היו"ר יצחק וקנין
סעיף (8) נמחק.


סעיף (9), בבקשה.
רון חלפון
הקראת סעיף (9):(9)
לעניין אירוע בטיחותי חמור – הסמכות לנקוט אמצעים לשם שמירה על המקום שבו אירע האירוע, על כלי הטיס, על כל חלק ממנו ועל כל דבר העשוי לשמש ראיה בחקירה או לשם שינוע כלי הטיס או כל חלק ממנו לצורך החקירה, או להורות לבעל כלי הטיס או למפעיל האווירי של כלי הטיס לנקוט אמצעים כאמור.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
איתי עצמון
אני רוצה לחזור על ההערה שהערתי לגבי סעיף 103, כאשר מדובר באירוע שאירע בשדה תעופה או במנחת או בכל מקרקעין אחרים, כולל במקרקעין פרטיים. גם כאן צריך להחיל את הוראות סעיף 103(ב) בשינויים המחויבים.
היו"ר יצחק וקנין
יש התנגדות?
קריאות
לא.
היו"ר יצחק וקנין
הערות נוספות? אין.
איתי עצמון
אני רוצה להזכיר שבישיבה הקודמת או בזו הקודמת לה, דיברנו על הוראה בעניין כפיפות או עבודה של החוקרים – סליחה, זה לא בעניין סעיף 105, אלא בסעיף 106. נחזור לזה בסעיף 106.
היו"ר יצחק וקנין
אני מצביע על כל סעיף (9) ועל כל סעיף 105, להוציא סעיף קטן (6). מי בעד כל הסעיף, כולל התיקונים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 105, כולל התיקונים ולמעט סעיף קטן (6) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 105 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 105 אושר. סעיף 106, בבקשה.
רון חלפון
הקראת 106.

מינוי חוקרים וסמכויותיהם
106.
(א)
החוקר הראשי רשאי להסמיך, מבין עובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חוקרים לביצוע חקירות בטיחותיות.(א1)
לא ימונה חוקר לפי הוראת סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
(1)
משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של החוקר הראשי אליה וקבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2)
הוא בעל ידע וניסיון בתחום התעופה, וממלא אחר תנאי כשירות לרבות הכשרה מתאימה, הכל כפי שהורה החוקר הראשי, באישור השר;
(3)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים;
(4)
הוא עמד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים.
היו"ר יצחק וקנין
עד כאן. הערות, רבותיי?
לאה ורון חלפון
עולה מפה שהוא צריך להיות טייס או לא?
היו"ר יצחק וקנין
לא.
איתי עצמון
יש לי כמה הערות: בסעיף 101 אתה אישרת שבביצוע חקירה בטיחותית, לפי פרק זה, אין מרות על החוקר הראשי, על ממלא מקום החוקר ועל החוקרים שמינה לפי סעיף 106, זולת מרותו של הדין. ובעקבות התיקון הזה גם הוראה שהחוקרים, כמובן, פועלים לפי הוראות החוקר הראשי ובפיקוחו. אני מציע שנכניס לכאן את אותה הוראה. כלומר שהחוקר הראשי רשאי למנות או להסמיך חוקרים לביצוע חקירות בטיחותיות שיפעלו בעת ביצוע החקירות בפיקוחו של החוקר הראשי ולפי הוראותיו.


הערה נוספת היא שכאן בעצם מוצע להסמיך את החוקר הראשי למנות חוקרים מבין עובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. אנחנו יודעים שפעמים רבות ממונים חוקרים חיצוניים, כלומר מי שהם ממונים יהיו עובדי מדינה. זה אותו תיקון שעשינו לגבי מינוי החוקר הראשי וממלא מקומו, כלומר שהשר רשאי למנות, וכאן זה החוקר הראשי שרשאי למנות חוקרים. כלומר חוקרים שמונו לפי סעיף זה יהיו עובדי המדינה ויחולו על מינויים חוק שירות המדינה (מינויים).
מלי סיטון
המצב העובדתי בפועל הוא שלצדו של החוקר הראשי והצוות שהוא כבר ממילא במקורו עובדי המשרד, יש אישור מיוחד של נציבות שירות המדינה למאגר החוקרים עם הסכמי העסקה מול קריאה ספציפית לבדיקת תאונה, וממילא מהוראות החוזה עם נציבות שירות המדינה הם עובדי מדינה ועובדי המשרד לכל דבר ועניין. לכן התשובה של איתי נותנת את המענה.
יערה למברגר
אולי אני אציע שהחוקר שרשאי למנות – במקום "עובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים" – יהיה "מבין עובדי המדינה"?
איתי עצמון
אבל הם לא עובדי מדינה.
בועז חטיבה
היה דיון כזה זהה לחלוטין בסעיף קודם.
היו"ר יצחק וקנין
את בעצם אומרת שהוא יכול לקחת רק עובדי מדינה. אלה שהוא לוקח חייבים להיכנס למאגר של עובדי המדינה. לכן את לא יכולה לקחת את המגבלה. המגבלה שלך סוגרת אותו.
יערה למברגר
אבל יכול להיות מצב שהחוקר הראשי ימנה, ואז המדינה תהיה חייבת לקלוט את האנשים האלה כעובדי מדינה. זה לא תואם את חוק שירות המדינה (מינויים). זה יוצר מצב שהוא הוציא מינוי, ואז המדינה- -
רון חלפון
זה אותו נוסח של סעיף בנוגע למינוי החוקר הראשי.
יערה למברגר
אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
היו"ר יצחק וקנין
יערה, גם היום כשהחוקר הראשי רוצה להפעיל חוקר מסוים יש לו מאגר של חוקרים שנקבע לגביהם השכר וצורת הפעילות. כל הדברים סגורים. העניין הוא שהוא נותן את הוראות ההפעלה – מתי הוא מפעיל אותם. הוא מפעיל אותם בהתאם לצורך.
יערה למברגר
זה נכון, אבל כשהחוקר רוצה מישהו קודם נעשה הליך שהבן אדם נהיה עובד מדינה, ואז הוא ממנה אותו. זאת אומרת זה יכול להיות מיד אחרי, אבל לא יכול להיות שקודם הוא ימנה- -
היו"ר יצחק וקנין
אם הוא יחכה למצב שקודם הוא יקבל את האישור של נציבות שירות המדינה, אני מודיע לך שהוא לא יבצע חקירות.
יערה למברגר
אבל בכל מקרה זה מה שקורה היום.
מלי סיטון
אדוני, בתהליך לא יכול החוקר למנות מישהו שהוא כבר לא חלק מהמאגר. יש לו מאגר מסווג, ורק ממנו הוא ממנה.
יערה למברגר
יש לו מאגר של עובדי מדינה, ואז הוא ממנה אותם. זה לא הפוך. לא יכול להיות שקודם הוא ממנה, ואז האדם יהיה במאגר.
איתי עצמון
אז אומרים: "במקום מבין עובדי משרד התחבורה", "מבין עובדי המדינה"?
אודי זהר
לא, מבין אלה שברשימה. מבין אלה שאושרו מתוך המאגר.
יצחק רז
רק כשאני קורא להם, לפי שעות.
לאה ורון
מה זאת אומרת "מבין אלה שברשימה"? הרשימה הזאת לא תשתנה?
יצחק רז
היא כל הזמן משתנה.
קריאות
- - -
איתי עצמון
זה נותן מענה למצב אחר? זאת השאלה.
מלי סיטון
התשובה היא, כן. מאותו רגע שנחתם איתם חוזה להעסקה לשעה הם הופכים להיות עובדי משרד, ואחר כך יכולים להתמנות.
קריאה
חל עליהם התקשי"ר והדין המשמעתי?
אודי זהר
אבל רק במהלך הביצוע. צריך לחדד את זה.
היו"ר יצחק וקנין
הנוסח הוא בסדר. אנחנו נשאיר את הניסוח כפי שהיה.
איתי עצמון
זאת אומרת, יישאר: "מבין עובדי משרד התחבורה".
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד הערות?
איתי עצמון
כן. יש לי עוד שאלות.

באופן כללי האם המינוי של חוקר ראשי וחוקרים טעון פרסום ברשומות?
יצחק רז
כן.
רון חלפון
זה כתוב בתקנות, אבל לא של חוקרים לפי סעיף 106.
איתי עצמון
זאת הוראה שאנחנו בעצם לא קבענו.
רון חלפון
זה כתוב בתקנות, ואם רוצים להכניס את זה לחוק, אין מניעה.
איתי עצמון
החוקר הראשי וממלא מקומו?
רון חלפון
כן.
איתי עצמון
בסדר.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות?
איתי עצמון
כן. לעניין סעיף קטן (א1) אני לא כל כך הבנתי מה ההבדל בין ההכשרה שמפורטת בפסקה (2) לבין הכשרה בפסקה (3). זאת אומרת כאן זאת "הכשרה מתאימה, כפי שהורה החוקר הראשי", כאן זה "הכשרה מתאימה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים"? אולי צריך לחדד את זה קצת?
רון חלפון
אתה צודק. ההכשרה בנוגע ל-(א1)(2) היא הכשרה מקצועית, ואולי כדאי לציין זאת: "לרבות הכשרה מקצועית מתאימה".
לאה ורון
"הכול כפי שהורה החוקר הראשי" – איפה מורה החוקר הראשי?
יצחק רז
יש היום תנאי כשירות שמפורסם ברשומות.
יערה למברגר
אם זאת תקנה - - - זה מפורסם ברשומות.
יצחק רז
ברשומות יש תנאי כשירות של מי שאני יכול למנות אותו לחוקר.
לאה ורון
מה זה ברשומות, זה אומר שזה תקנות שפורסמו ברשומות?
מלי סיטון
לא. זאת הודעה על תנאי כשירות שהשר מאשר, ומתפרסמת ברשומות.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות?
איתי עצמון
בפסקה (2) של סעיף קטן (א1) אנחנו נוסיף "הכשרה מקצועית מתאימה". אתם רוצים להגיד "בתחום תעופה" או בתחום חקירת אירועים בטיחותיים"?
אתה רוצה לקבוע במפורש שתהיה חובת פרסום ברשומות של תנאי הכשירות וההכשרה?
היו"ר יצחק וקנין
לדעתי, הדבר מתבצע גם ככה, לא?
איתי עצמון
אולי נבדוק אם צריך לכתוב או לא?
יערה למברגר
אנחנו לא כותבים את זה.
איתי עצמון
היו מקרים שכן כתבנו לגבי הוראות והוראות מנהל.
יערה למברגר
אני אתן לך דוגמה. בסעיף (3): "כפי שהורה בהסכמת השר לביטחון פנים", נמצא בעשרות דברי חקיקה, ומעולם לא כתבנו "כפי שפורסם ברשומות". אני לא מכירה את זה.
איתי עצמון
היום בתקנות כתוב שתנאי הכשירות כן מתפרסמים ברשומות. זאת תקנה 14 לתקנות החקירות, אם אני לא טועה.
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד הערות? אין הערות.

רבותיי, אני מצביע על סעיף 106(א)(א1) (1)-(4), כולל התיקונים שהוצעו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 106(א)(א1)(1-(4) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 106(א)(א1)(1)-(4) אושרו.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיפים אושרו.


סעיף קטן (ב), בבקשה.
רון חלפון
(ב)
אירע אירוע בטיחותי רשאי החוקר הראשי למנות חוקר אחד או צוות חוקרים, מבין החוקרים שהוסמכו לפי סעיף קטן (א), לצורך ביצוע חקירה בטיחותית של אותו אירוע.
היו"ר יצחק וקנין
הערות? תקרא גם את (ג).
רון חלפון
(ג)
מינה החוקר הראשי חוקר או צוות חקירה לפי סעיף קטן (ב), רשאי החוקר הראשי להסמיכם, לצורך ביצוע החקירה הבטיחותית, בסמכויות לפי סעיף 105(1) עד (6), כולן או חלקן; לעניין זה יחולו הוראות פסקה (6) של סעיף 105 על תפיסת חפץ בידי חוקר או צוות חקירה, מכוח סמכותם לפי הפסקה האמורה.
היו"ר יצחק וקנין
הערות?
איתי עצמון
רציתי לשאול האם לא כדאי לקבוע כאן חובת הזדהות לפני ביצוע הסמכויות? מדובר כאן על הפעלת סמכויות שלטוניות: סמכות כניסה, סמכות תפיסה, ולא קבועה בסעיף המוצע, ובעצם גם לא בסעיף 105 איזושהי הוראה לעניין הזדהות. כלומר כשחוקר מגיע הוא צריך להציג את התעודה שלו, מהן הסמכויות שהוא הוסמך לבצע.
רון חלפון
אין מניעה שהוא יזדהה.
איתי עצמון
אתה מדבר על החוקר הראשי או על החוקרים?
קריאות
על כל חוקר.
איתי עצמון
אני גם חושב.
יובל לוטן
אם כבר הזכרת את עניין ההזדהות, לדעתי, זה צריך לחול בכל מקרה, גם כשמפקח או כל אדם שבא להפעיל- -
יערה למברגר
זה נמצא בסעיף של הפיקוח.
יובל לוטן
מאחר שבסעיף 103 מדובר על כך שגם גורמים נוספים יוכלו לבצע חקירה מטעמם מן הראוי שתחול אותה הוראה שכתובה עכשיו שמצאתם לנכון לציין אותה במיוחד.
יערה למברגר
אבל היא כבר חלה שם.
רננה שחר
בסעיף 87 יש חובת הזדהות של שוטר; - - - של פקודת המשטרה יש חובת הזדהות של שוטר- -
יובל לוטן
זה לא רק חובת הזדהות, אני מדבר על עצם העובדה שכשמגיע בן אדם, מפקח רת"א למשל, לעשות בדיקה בהקשר של אירוע מסוים הוא צריך להגיד לאדם שהוא הולך לדבר איתו שהוא מפקח רת"א, והוא בא לעשות כך וכך בהקשר הספציפי הזה. לא מספיק להציג את התעודה שהוא מפקח. כי זה בהחלט נושא רגיש של הפעלת סמכות בהקשר מאוד ספציפי שיש פה כל הבעיות של סמכויות, ולכן הנחקר או העד חייב לדעת עם מי הוא מדבר.
לאה ורון
תשמור לך את ההערה הזאת לסעיף שזה יהיה רלוונטי, לסעיף הזה זה לא רלוונטי.
רון חלפון
זה רלוונטי לסעיף 87 שכבר הוצבע. יש שם חובת הזדהות לפני הפעלת סמכויות.
רננה שחר
זה מוסדר בצורה מספקת בסעיף 87, לטעמי.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות, איתי.
איתי עצמון
אני רוצה להפנות את תשומת הלב לכך שהיום בתקנה 14 לתקנות החקירות, החוקר הראשי, משהוא ממנה את החוקרים הוא גם נותן להם תעודה המעידה על תפקידם ועל סמכויותיהם. כלומר שבעת ההזדהות החוקר מציג תעודה ואומר, אלה הסמכויות שהוסמכתי להפעיל. השאלה היא האם אתה רוצה שתהיה כאו גם חובה כזאת – לתת להם תעודה שמעידה על מינויים ועל סמכויותיהם.
לאה ורון
אין להם תעודה עד היום?
איתי עצמון
לפי התקנות, יש, אבל זה לא קבוע כאן.
יצחק רז
יש תעודה, אבל לא "מינויָים". המינוי יכול להיות גם טלפוני אם זה קורה בשעות- -
היו"ר יצחק וקנין
אבל לכל חוקר כזה יש תעודה שהוא מוסמך.
איתי עצמון
יש להם תעודה המעידה על תפקידם ועל סמכויותיהם.
רון חלפון
אין מניעה.
היו"ר יצחק וקנין
אם אין מניעה אז אפשר להכניס את זה.
רון חלפון
אני רק רציתי לציין לגבי ההערה שלך בנוגע לסעיף 106 להזדהות בטרם הפעלת סמכויות גם נוגעת ל-105.
איתי עצמון
כן, אנחנו נכניס הוראה כללית שלפיה בטרם ביצוע סמכות, לפי סעיפים 106-105, על החוקר הראשי, ממלא מקומו והחוקרים שמינה, להזדהות.
רון חלפון
בסדר גמור.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות לסעיפים (ב), (ג)?
רון חלפון
בנוגע לסיפא של סעיף (ג), אתה רוצה להעיר?
איתי עצמון
אף על פי שפסקה (6) עדיין לא אושרה, אבל אולי תבהירו למה התכוונתם, למה דווקא ייחדתם כאן הוראה לעניין פסקה (6)?
רון חלפון
ראשית הניסוח של הסיפא מעט בעייתי, ואני אבהיר מה הייתה הכוונה הראשונית. בסעיף קטן (6) של סעיף 105- -
היו"ר יצחק וקנין
שלא הצבענו עליו.
רון חלפון
שלא הצבענו עליו, ועוסק בתפיסת חפצים סעיף קטן (א) מדבר על עריכת רשימה, שאת זה יעשה כל חוקר שהוסמך לכך. החוקר שתפס הוא שיערוך את הרשימה. בנוגע לשחרור החפצים מי שיכול להחליט בעניין הזה זה רק החוקר הראשי.
איתי עצמון
את העיקרון הזה אולי צריך להבהיר בנוסח.
רון חלפון
את זה רצינו להבהיר. לדעתי, הנוסח לא אידיאלי ונצטרך להבהיר את זה בנוסח.
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד הערות, רבותיי?
יובל לוטן
כן. אני רוצה להעיר על מה, שלדעתנו, חסר כאן. היה דיון שלם, והממשלה אמרה שהיא תציג הצעה בכל הנושא של התחקור הפנימי בחברות התעופה, והיחסים שלהן מול החוקר הראשי. זה נושא שלם, מאוד כבד. היו על זה מספר דיונים- -
איתי עצמון
בסעיף הזה?
יובל לוטן
פה מדובר על מינוי חוקרים, אז זה איכשהו מתקשר לעניין הזה.
היו"ר יצחק וקנין
אתה מדבר על הנושא של החיסיון?
יובל לוטן
אני מדבר על כל הנושא של חקירות פנימיות שהוא נושא כבד וגדול. הממשלה אמרה שהיא תגיש הצעה בעניין הזה- -
מלי סיטון
זה סעיף של מינוי חוקרים.
יובל לוטן
אז אני לא יודע אם זה שייך דווקא לסעיף 106, אבל אני רוצה להזכיר.
היו"ר יצחק וקנין
זה לא שייך לפה, לדעתי, אבל כשנגיע- -
יובל לוטן
לא נגיע כי זה לא כתוב פה בשום מקום, אז אני רוצה להעיר את תשומת לב הוועדה.
רון חלפון
זה לא המקום לדון בעניין. אבל אנחנו יודעים שצריך לדון בעניין הזה. תגיע העת.
לאה ורון
יש סיכוי שתעבירו נוסח כדי שנוכל לפרסם אותו?
רון חלפון
בימים הקרובים תצא תשובת משרד המשפטים לאחר דיונים שיתקיימו במשרד התחבורה בעניין זה. לאחר קבלת עמדת משרד המשפטים אנחנו נראה איזה תיקוני נוסח צריכים, אם בכלל.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין שיש קצת בעיה עם משרד המשפטים. בשביל זה יש לנו את יערה, והיא עוזרת לנו הרבה.


יש עוד הערות לסעיפים קטנים (ב), (ג)? אין הערות. אני מצביע על (ב), (ג), כולל התיקונים שהוצעו: מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיפים קטנים (ב), (ג) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים (ב), (ג) אושרו.
רון חלפון
הקראת סעיף 107: צירוף חוקר חיצוני
107.
השר רשאי, אם ראה כי בנסיבות העניין ישנה חשיבות ציבורית מיוחדת לכך, לצרף לצוות חקירה העורך חקירה בטיחותית לפי פרק זה, אדם, אחד או יותר, בעל ידע וניסיון בתחום הנחקר; לחוקר שמונה כאמור יהיו נתונות הסמכויות לפי סעיף 105 (2) ו-(8).סעיף קטן (8) בוטל.
היו"ר יצחק וקנין
הסבר לסעיף 107.
רון חלפון
במקרים שבהם יש חשיבות ציבורית – באסון המוני או במקרים דומים, שר התחבורה כחלק ממי שנותנים את הדין במקרים כאלה רוצה שיהיה איש שיוכל להצטרף לחקירה. כמובן, לא לנהל את החקירה, לא להנחות את החוקר הראשי, אבל להיות איש נוסף בצוות החקירה שיוכל להשתתף בה. זאת הכוונה. הסמכויות שנתונות לו, כמו שניתן לראות, הן סמכויות יחסית מצומצמות, יחסית לסמכויות שניתנות לחוקר הראשי ולחוקרים אחרים מטעמו. זוהי מטרת הסעיף.
קריאה
רק סמכות אחת יש לו.
רון חלפון
כן, רק סמכות אחת.
אודי זהר
למה יש לו גם סעיף (8)?
קריאה
סעיף (8) נמחק.
איתי עצמון
אני רוצה להגיד מספר דברים על הסעיף הזה ועל קשיים שאני מוצא בהוראות המוצעות. קודם לכן הוסבר לנו שהחוקרים הם עובדי מדינה וחלים עליהם דינים שחלים על עובדי מדינה; וכאן אין תנאי כשירות, אין הסכמת משטרה, אין הוראות לגבי ניגוד עניינים, אין הוראות לעניין הכשרה. כלומר יש כאן כשל משפטי בהפעלת סמכויות ובצירוף אדם לצוות חקירה, שהוא לא עובד מדינה. מעבר לכך אני רוצה להפנות את תשומת הלב שמדובר כאן על מתן סמכות לשר, שהוא גורם פוליטי, למנות חוקרים ולצרף חוקרים. כתוב כאן: "אדם אחד או יותר", כלומר יכול להיווצר מצב שצוות חקירה יורכב מהחוקר הראשי ומעוד שלושה או ארבעה חוקרים חיצוניים שהשר החליט, אם הורה שיש חשיבות ציבורית מיוחדת לכך, למנות את אותם חוקרים. אני ממליץ בפני הוועדה שלא לאשר את הסעיף בנוסח הזה, ולבקש ממשרד התחבורה שיגיש את ההצעה- - -
היו"ר יצחק וקנין
זה כמו שאלי ישי יחקור עכשיו את השרפה בכרמל.
קריאה
ממש לא.
לאה ורון
לא, הוא יצרף איש אחד או יותר לצוות שחוקר.
רם קורש
דוגמה לנושא הזה זה תאונת התנגשות היסעורים, שבא שר הביטחון והחליט על מינוי חברי ועדה. למשל דוד עברי שלא היה חוקר וקיבל מינוי משר הביטחון.
אודי זהר
אבל אז הוא היה יושב ראש ועדת החקירה, הוא לא עשה את החקירה במקום חיל האוויר.
לאה ורון
הדוגמה של דוד עברי היא לא דוגמה טובה. הדוגמה של חבר הכנסת וקנין היא יותר טובה.
היו"ר יצחק וקנין
אני רוצה להעמיק בדבר: אנחנו שומעים כמעט כל יום ששר מינה חוקר לבדוק או הרמטכ"ל מינה או אלוף חיל אוויר מינה צוות לחקור אירוע בעקבות תאונה אווירית. זאת אומרת מעבר לחוקרים הקיימים הוא מינה עוד חוקר. יכול להיות שיש עניין בדבר הזה. איתי, יש לך הצעה?
איתי עצמון
אני לא יודע אם יש לי הצעה, אבל אפשר לחשוב על כמה כיוונים כדי לצמצם את הסעיף. לי לא ברור, למשל, למה לצרף אנשים לצוות החקירה אם צוות החקירה מוכשר מבחינה מקצועית לבצע את החקירה. אם מדובר על סיטואציה שבה השר רואה שבצוות החקירה הקיים אין אנשים מתאימים בהכשרתם או במקצועיותם לבצע את החקירה, אז אני יכול לקבל את זה בדוחק; או אם מדובר על מקרה חריג, אירוע קשה שמערב עוד כלי תחבורה. אני לא יכול כרגע לחשוב על סיטואציות נוספות, אבל צריך להיות ברור שמדובר על סיטואציה- -
יערה למברגר
התרסקות מטוס על כלי שיט, חס וחלילה.
איתי עצמון
על אירוע מאוד חריג, על סיטואציות מאוד נדירות. לא בכל מקרה, ובוודאי לא בנוסח הגורף. אני ממליץ לך לבקש ממשרד התחבורה נוסח אחר מאוד מצמצם לסעיף הזה.
אודי זהר
זאת דוגמה קלאסית לפוטנציאל לניגוד עניינים.
היו"ר יצחק וקנין
לפי הסעיף כפי שהוא מנוסח, רבותיי, על כל חליפה של מטוסים השר יהיה רשאי למנות עוד חוקר.
אודי זהר
השר הוא בניגוד עניינים. השר הוא כגוף שיכול להיחקר, ובתהליך החקירה ימנה מישהו מטעמו, ולכן אינהרנטית הוא בניגוד עניינים.
מלי סיטון
- - -
אודי זהר
אבל היינו בזה בדיון הקודם. יכול להיות שהשר הממונה על החוקר לא צריך להיות השר הנחקר.
היו"ר יצחק וקנין
במקרה שלנו יש מערכת חוקרת. זאת מערכת מסודרת שפרק שלם בה זה רק על החוקר הראשי. המצב הזה מוסדר. אנחנו רוצים לעשות פה משהו חריג, והוא חריג גם בניסוח שלו, כיוון שהשר בכל אירוע למנות: "השר רשאי, אם ראה בנסיבות העניין שישנה חשיבות ציבורית מיוחדת לכך". זאת אומרת בכל מקרה, אפילו על חליפה של מטוסים. הניסוח הוא כללי.
מלי סיטון
אז אפשר לחדד את הניסוח. לעיתים יש נסיבות שמצדיקות זאת- -
יערה למברגר
צריך אולי לצמצם טיפה.
איתי עצמון
לא טיפה, לצמצם מאוד.
מלי סיטון
- - צריך רק לזכור שאותו חוקר חיצוני שמתוסף לצוות מאוד מיומן ומאוד מקצועי, הוא צוות שאין לו הסמכויות של החוקרים האחרים, והוא מצורף לצוות החקירה בנסיבות מאוד מיוחדות, ואפשר לחדד את זה.
היו"ר יצחק וקנין
אין לי בעיה בצירוף של אדם. בכל זאת גם הסעיף, כפי שהוא מנוסח, לא נותן צ'ק פתוח לאותו חוקר, הוא מצטרף לצוות החקירה הקיים.
מלי סיטון
עם סמכויות מופחתות.
היו"ר יצחק וקנין
ברור. רק אני חושב שצריך למצוא את הניסוח המתאים לדבר, ולא לעשות אותו כזה גורם.
רון חלפון
אני רוצה להפנות לתקנה 15 לתקנות הקיימות שבה יש סמכות לשר למנות ועדה ציבורית לחקור אירוע בטיחותי, והיא מורכבת משלושה אנשים או יותר. זאת אומרת ההסדר הזה קיים כבר היום בצורה הרבה יותר מרחיבה- -
היו"ר יצחק וקנין
זה משהו אחר. זה אם הייתה תאונה קשה מאוד.
יערה למברגר
זאת כוונת הסעיף הזה. אנחנו ניסינו לקחת את תקנה 15 ולעשות אותה באיזושהי מתכונת שנותנת מקום לחוקר הראשי. החוקר הראשי יעמוד בראש החקירה, לא להזיז אותו לגמרי.
יצחק רז
רגע, מה, להזיז אותו קצת?
קריאות
- - -
יצחק רז
פתאום אני שומע "להזיז".
לאה ורון
הוא מגדיר במפורש מהן המטלות שמוטלות על הוועדה הציבורית.
אודי זהר
אפשר לשים את הממונה הזה במעמד של משקיף?
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שתיקחו את הסעיף הזה, ותביאו אותו בשבוע הבא. מצדי שלא תביאו אותו בכלל, יהיה יותר טוב.


סעיף 108, בבקשה.
רון חלפון
הקראת סעיף 108: ערעור
108.
הרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות החוקר הראשי לפי סעיף 105 (5) ו-(6) או מהפעלת סמכויות כאמור בידי חוקר שהחוקר הראשי הסמיכו לכך לפי סעיף 106(ג), רשאי לערער על כך לבית משפט השלום.
היו"ר יצחק וקנין
הערות, בבקשה.
איתי עצמון
זה בעצם חריג להוראה שלפיה על כל החלטת רשות יש ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים, נכון?
יערה למברגר
כן. - - - בית משפט שלום בגלל אופי הסמכויות.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אין. אני מצביע על סעיף 108. מי בעד סעיף 108? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 108 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 108 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
רון חלפון
הקראת סעיף 109: דוח ראשוני בחקירת תאונת טיס
109.
לאחר תחילת חקירה בטיחותית של תאונת טיס שיש להגיש לגביה דוח חקירה ראשוני לפי נספח 13 לאמנה, ואיסוף הממצאים הראשוניים לגביה, יכין החוקר הראשי דוח חקירה ראשוני ויגישו לשר ולמנהל, כפי שקבע השר.
רון חלפון
מבחינת תיקון נוסח במקום שיהיה "תאונת טיס", אני מבקש שזה יהיה "אירוע בטיחותי" מכיוון שנספח 13 יכול לכלול גם אירועים בטיחותיים שיש לגביהם חובה.
היו"ר יצחק וקנין
הערות?
בועז חטיבה
איגוד הטייסים מבקש שדוח ראשוני, כמו שמפורט בסעיף הזה, יועבר לכל נחקר.
יצחק רז
זה מוקדם כי מופיע בסעיף 110 שחוקר ייתן טיוטת מידע עובדתית. דוח ראשוני זה דוח פנימי בתוך משרד התחבורה, זה למנהל ולשר. זה משהו שאני מעדכן אותם, זה לא דוח לעדכון כל הציבור, זה דוח ביניים או דוח ראשוני רגיל. פה מדובר בהיבט פנימי בתוך משרד התחבורה. אחר כך אם אני מחליט להוציא דוח ראשוני או דוח ביניים אני מוציא, ובכל מקרה על כל אירוע אנחנו נוציא טיוטת מידע עובדתית.
גדי אריאל
מה המטרה של הדוח הראשוני?
יצחק רז
רק לעדכן מנהלים.
היו"ר יצחק וקנין
אין צורך, בועז.
רון חלפון
זה כדי שהשר לא יגלה על התאונה בעיתון.
יצחק רז
"אנקס 13" שמדבר על דוח ראשוני הוא בתקופה שעוד לא היו מחשבים כמו היום. היו עובדים כמו שהיו עובדים פעם בחיל האוויר, עם קודים. אז היה דוח ראשוני של קודים, דהיינו זה פחות מטופס הדיווח הרגיל. זה כל המשמעות של דוח ראשוני לעדכון.
בועז חטיבה
אני מבקש להפנות שאלה לחוקר, ואולי נבין טוב יותר. נתקלנו לאחרונה באירוע שהייתה חקירה שהמסקנות שלה היו שהטייס עשה טעויות, והיה גורם תורם להתרחשות התאונה. לאחר מכן התגלו עובדות חדשות, בין השאר בעקבות שאלות שהעלה אותו טייס, ואז נפתחה חקירה מחדש. אתה בעצמך עשית חקירה מחודשת - -
יצחק רז
אבל זה לא היה דוח ראשוני, זה היה דוח סופי.
בועז חטיבה
אבל אם הייתה לטייס הזדמנות להגיב על הדוח הראשוני- -
יצחק רז
בועז, היה אז דוח סופי שהסתבר שהטעו את החוקר הראשי.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, חבל על הזמן. יש עוד הערות? אין הערות.

מי בעד סעיף 109? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 109 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 109 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 109 אושר.


אני רואה שסעיף 110 ארוך, ולדעתי, לא נספיק עד 10:30.
לאה ורון
יש לנו בדיוק שלוש דקות לישיבה הבאה, וצריך להוציא את האנשים ולהכניס את האנשים.
היו"ר יצחק וקנין
אם כך, אני נועל את הישיבה. אני מודה לכל המשתתפים.

הישיבה ננעלה ב-10:25

קוד המקור של הנתונים