ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/01/2011

חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכלכלה

17.01.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 416

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ב בשבט התשע"א (17.01.2011), בשעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר
מוזמנים
מיכאל אטלן – יועמ"ש, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נעמי רייש – הסוכנות לעסקים קטנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד הילה דוידוביץ – משרד המשפטים

עו"ד אהוד פלג – מנכ"ל המועצה לצרכנות

עו"ד זאב פרידמן – יועץ משפטי, המועצה לצרכנות
ייעוץ משפטי
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר כרמל שאמה
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. מיכאל אטלן, בבקשה.
מיכאל אטלן
בשנת 2008 חוקק חוק המועצה הישראלית לצרכנות, כאשר המטרה העיקרית היתה לחזק את האוטונומיה של המועצה. זה בא לידי ביטוי בשני סוגים של הסדרים: האחד, באשר לאופן מינוי חברי דירקטוריון המועצה, והשני באופן תקצוב המועצה. היום אנחנו נוגעים בדבר השני. הדבר השני עוגן בסעיף 4 לחוק המועצה, שאומר שתקציב המועצה ייקבע בסעיף תקציב נפרד, כהגדרתו בחוק התקציב השנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, וסעיף 8 הפך את זה להוראת שעה. אנחנו באים לבטל את סעיף 8, כדי להפוך את סעיף 4 להוראת קבע. דהיינו, הבסיס התקציבי האוטונומי של המועצה יהפוך להיות עניין של קבע ולא הוראת שעה. אנחנו רואים בזה חיזוק האוטונומיה של המועצה. השנתיים וחצי שחלפו מאז היו לשביעות רצון כל הצדדים. המועצה רוצה בזה, ומאיצה בנו לקדם את החקיקה הזו.
היו"ר כרמל שאמה
האם יש למישהו התנגדות?
לאה ורון
אולי זאת ההזדמנות לשמוע כמה משפטים ממנכ"ל המועצה?
היו"ר כרמל שאמה
אני רציתי להגיע למצב, שבו יום אחד תהיה הצעת חוק בלי התנגדויות. אמרו לי שאני לא אגיע לרגע הזה, והנה זה הגיע. לכן, אפשר להקריא את הצעת החוק ולהצביע עליה.
מיכאל אטלן
1. בחוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008, סעיף 8 – בטל.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמענים – אין

הצעת החוק התקבלה

הצעת החוק אושרה פה אחד לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:25

קוד המקור של הנתונים