ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2011

תקנות הדיג (הוראת שעה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת הכלכלה

4.1.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 404

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ח בטבת התשע"א (4 בינואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
תקנות הדיג (הוראת שעה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה-היו"ר

יצחק וקנין

ציון פיניאן

אורלי לוי-אבקסיס

דני דנון
מוזמנים
יוסי ישי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חיים אנג'וני מנהל אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עדי גוואטה עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דוד ירוסלביץ משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תמי מור עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חגי נויברג אגף הדיג, משרד חקלאות ופיתוח הכפר

ד"ר אורן סונין אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אורי צוק בר משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דניאלה גרא רפרנטית חקלאות, משרד האוצר

לירז דמביץ עו"ד, משרד האוצר

שלמה קפואה אגף תשתיות, המשרד להגנת הסביבה

נצ"מ מאיר נמיר ראש מדור שיטור עירוני, משטרת ישראל

פנחס גרין מנהל מינהלת הכינרת

מנחם לב נציג הדייגים, קיבוץ עין גב

עומר לביא מנהל עסקים, קיבוץ עין גב

פרופ' משה גופן מדען, יועץ דייגי הכנרת

אסנת כהן סגנית רוה"ע, עיריית טבריה

זוהר עובד ראש העיר טבריה

דוד מנע ייעוץ משפטי, ארגון דייגי כנרת

שמוליק כהן ייעוץ משפטי, ארגון דייג כנרת

שמוליק כהן ייעוץ משפטי, ארגון דייגי כנרת

עופר ששון יבואן ציוד דיג וצלילה, איגוד יבואני ציוד דייג
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
יפעת שפרכר

תקנות הדיג (הוראת שעה), התשע"א-2010
היו"ר כרמל שאמה
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא הוא תקנות הדיג (הוראת שעה), התשע"א-2010. הישיבה הזאת באה לאחר מספר ישיבות שהתקיימו במקומות אחרים בכנסת ולאחר שביקרתי בשבוע שעבר בעיר טבריה ונפגשתי עם נציגי הדייגים. יצא לי לשוחח בקצרה עם נציגי משרד החקלאות. יש 2 שאלות שמונחות על השולחן. שאלה אחת היא לברר האם באמת סגירת הכנרת לדגה היא הצעד היחידי האפשרי לטיפול במצב הקיים. שאלה שנייה היא כיצד דואגים לאנשים שזאת פרנסתם. הוועדה לא תיתן את ידה לכך שפרנסתם של אנשים תיפגע.

אנחנו קודם כל רוצים לברר את העובדות. אנחנו נשמע את משרד החקלאות שיציג את המצגת שלו, יסביר את השיקולים שלו. לאחר מכן נשמע כל אחד מהצדדים האחרים. נשמע את חברי הכנסת, את נציגי הדייגים. נגיע בסוף הדיון להחלטה שכולם יהיו מרוצים ממנה, או לפחות שתהיה החלטה הכי טובה שאפשר לקבל בנסיבות העניין.
חיים אנג'וני
אני אציג בפניכם את כל תהליך קבלת ההחלטות של משרד החקלאות בנושא השבתת הדייג בכנרת. זה תהליך שלקח לפחות שנתיים, תוך התייעצות עם כל הגורמים המקצועיים שעוסקים בנושא הכנרת. מסדנא של מומחים שהתקיימה לפני כשנתיים וקיבלה החלטה גורפת בנושא ההשבתה עד למומחים מאוניברסיטת תל- אביב. כולם תומכים בצורה חד-משמעית בעמדה שאנחנו נוקטים.
אורלי לוי-אבקסיס
זה לא נכון. פרופ' משה גופן תוקף את ההחלטה. הוא חושב שזה יביא להשבתה חמורה ולפגיעה קשה. אל תגיד חד משמעית ובצורה גורפת.
היו"ר כרמל שאמה
אתה מכיר את חוות הדעת שהיא מתייחסת אליה?
חיים אנג'וני
ברור לגמרי וזה טבעי ולגיטימי שיש דעות שונות.
אורלי לוי-אבקסיס
אל תגיד גורפת.
חיים אנג'וני
מבחינת עוצמת האנשים שעומדים מאחורי זה ההחלטה היא כמעט גורפת. יש דעות יחיד, שהן לגיטימיות וטוב שיישמעו. בסופו של דבר צריך לקבל החלטה. זה מה שעשינו.

אני אציין את הגורמים המרכזיים שהביאו לדילול משאב הדגה, שזה לחץ של דיג, פעילות יתר של דייגים מעבר ליכולת האגם לייצר, ירידה באיכות המים בהתאם למפלסים, שינויים בהרכב המזון הטבעי – אלה תהליכים טבעיים שעוברים על הכנרת - ועלייה במספר הציפורים הטורפות. לפני עשור היו 1000,1500 קורמורנים סובב כנרת, היום אנחנו עדים לכמות של 10 אלפים. זה בהחלט הפך למטרד רציני.
היו"ר כרמל שאמה
האם משרד החקלאות מוציא מידי שנה הנחיה לגבי כמות הדיג המומלצת, או שהדייגים דגים כפי שהם מוצאים לנכון?
חיים אנג'וני
משרד החקלאות מנהל את ממשק הדיג על ידי מספר הרישיונות שהוא מנפיק. בעשור האחרון הקפאנו את מאמץ הדיג בכנרת ולא הפשרנו הכנסה של סירות נוספות. זאת הייתה הדרך שלנו להקפיא את המצב.
היו"ר כרמל שאמה
הדייגים לא עברו על איזו הנחיה של משרד החקלאות לגבי כמות הדגה?
יוסי ישי
לא עברו.
חיים אנג'וני
יש פה נתונים רשמיים של אגף הדיג לגבי שלל הדגה. ב-1998 השלל השנתי של אמנון גליל עמד על כ-400 טון. ב-2008 הגענו לרמה של 8 טון דגים מזן אמנון גליל שיצאו מהכנרת. בסך הכל הגענו למצב של כ-10% מהשלל שהכנרת יודעת לתת. את זה קיבלנו ב-2008. זה מצב קריטי שמבחינתנו מחייב לנקוט בפעולה משמעותית להצלת הכנרת. צצו נתונים חדשים - אנחנו לא מתכחשים אליהם - על כך שיש איזו שהיא עלייה בשלל ב-2009,2010. יש איזו שהיא עליה קטנה ב-2010, אבל לדעתנו - קיימנו דיונים על הנושא עם מיטב המומחים - המצב הזה לא משנה מהותית את התמונה והוא מחייב את ההשבתה.


בדצמבר 2009, על רקע נתונים וההסכמות עם ציבור המדענים, מונה צוות מקצועי על ידי מנכ"ל משרד החקלאות. בפברואר 2010 הצוות הגיש את המסקנות לשר החקלאות. הוא החליט לאמץ אותן. ב-18 באפריל 2010 הממשלה אישרה את ההחלטה של שר החקלאות להשבית את הדיג בכנרת החל מ-1.4.2010.

התכנית היא רב מערכתית. אנחנו לא מטפלים רק בהשבתת הדיג או רק משביתים את הדייגים, אלא מטפלים בכל הגורמים הקשורים לנושא הזה. כמובן בנושא של האכיפה לכאלה שאינם דייגים ופועלים ללא רישיון. אנחנו עושים פעולות של מחקר וניטור. המטרה היא ללמוד מה קורה באגם ולהסיק את המסקנות תוך כדי. יש טיפול בציפורים הנודדות. משרד החקלאות יצא במכרז. ייבחר צוות שיגרש את הציפורים מהאגם בכל תקופת ההשבתה. יש הכנת תכנית רב שנתית לאכלוס. המטרה המרכזית היא להתאים את לחץ הדיג למה שהאגם הזה יכול לייצר. היום הוא יודע לייצר פחות. אחת ההמלצות היא שבתום תקופת ההשבתה יוציאו חלק מהסירות בהסכמה. יש הסכמה של כמה דייגים לצאת מהאגם על ידי איזה שהוא הסכם שיהיה איתם. החלטת ממשלה גם מדברת על הקמת צוות בין משרדי לליווי, מעקב ובקרה אחרי התכנית. הצוות הזה הוקם והתחיל לעבוד. מקור הסמכות לנושא השבתה הוא בסעיף 9 לפקודת הדיג: " השר רשאי להתקין תקנה לאיסור דיג באזור מסוים לתקופה מוגבלת או לצמיתות".
היו"ר כרמל שאמה
יש מישהו בחדר שחולק על הצורך בהשבתת הדיג בכנרת?
משה גופן
אני עסקתי 32 שנים במחקרי דגים בכנרת. אני ממשיך לעסוק בזה היום מאחורי מסך המחשב. לדאבוני הרב לא הגיעו למסך הזה נתונים חדשים מצוות חוקרי המעבדה.
ציון פיניאן
לא הגיעו כי התעלמו מהם?
משה גופן
אני לא יודע. הדוח ששמעתם ממנהל אגף הדיג זה מסך סמיך מאוד של ערפל שמכסה על מחדלים ועל טיפול כושל בכל הבעיה. אני לא מהסס לומר שנציגים רבים מאוד שאחראים על צורת הטיפול הזה יושבים בצד השני של השולחן. החל ממשרד החקלאות, על כל גווניו, וכלה במעבדה לחקר הכנרת. הגיע לידי מסמך שנכתב על ידי תמר זוהרי בדיוק לפני שנה פחות 2 חודשים. במסמך כתוב שחור על גבי לבן שגם אם יהיו הרבה או מעט דגים של אמנון, גם אם יוציאו פחות או יותר סרדינים, איכות המים באגם לא תשתנה ולא תיפגע. העבודות שעליהן תמר מסתמכת הן במקרה המאמרים שאני כתבתי.
תמר זוהרי
אתה מוציא דברים מהקשרם.
משה גופן
המסמך מצוי כאן. כל אחד יכול לקרוא אותו.
אורלי לוי-אבקסיס
חוות הדעת החדשה שלך סותרת את חוות הדעת הישנה.
משה גופן
אינני יודע מה חוות הדעת החדשה, אני יודע מה חוות הדעת הישנה.
אורלי לוי-אבקסיס
הישנה אומרת שהיא תומכת בגרסה שלך.
משה גופן
היא לא תומכת בגרסה שלי, היא אומרת דבר בלתי תלוי. היא אומרת שאם תוציאו הרבה או מעט סרדינים, הרבה או מעט אמנון איכות המים בכנרת לא תשתנה.
אורלי לוי-אבקסיס
היום הדעה השולטות היא ההיפך מאותו מסמך.
משה גופן
ב-25 במארס 2008 התקיים יום עיון אצל פנחס גרין במינהלת הכנרת. זה התקיים במועצה האזורית עמק הירדן. לשם הוזמנו הרבה מאוד אנשים. כל האנשים שהוזמנו לשם, או לפחות כל אלה שהביעו את דעתם היו המשוכנעים. את הבלתי משוכנעים, שאני בתוכם, לא רק שלא הזמינו, גם לא סיפרו לנו שיום עיון כזה מתקיים. אחרי שיום העיון הזה הסתיים קם פרופ' אביטל גזית מאוניברסיטת תל-אביב, שהוא לא עוסק במחקר רצוף, הוא עוסק במחקר מסוים בעל חשיבות רבה לגבי הסרדינים, ואמר לעשות הצבעה. זאת ההצבעה שחיים אנג'וני מסתמך עליה. בהצבעה הזאת לא השתתפו הבלתי משוכנעים. אחרי יום העיון הזה התכנסה ועדה מצומצמת. לא הייתה בה נציגות לאף אחד מהמדענים של אגף הדיג, לא הייתה בה נציגות לכל מיני גופים שקשורים לעניין. היו נציגים בודדים של מינהלת הכנרת, של רשות המים, היה חיים אנג'וני. זאת רשימה מאוד מצומצמת. שם הוחלט להמליץ על איסור דיג. ההמלצה על איסור דיג יצאה מהפגישה המצומצמת הזאת. בפגישה המצומצמת הזאת לא היה נוכח אף לא אחד שמתנגד לכך.


עכשיו לעניין המקצועי. אם שמתם לב לטבלה שחיים אנג'וני הציג לכם, אז אפשר לראות שיש בעיה עם האוכלוסייה של אמנון הגליל. בשאר המספרים אין בעיה. יש בעיה עם אמנון הגליל.
היו"ר כרמל שאמה
גם בבורי אני רואה בעיה.
משה גופן
הבורי זאת לא בעיה של ממשק דיג, הבורי זה אכלוס.
חיים אנג'וני
מה עם אמנון ירדן?
משה גופן
זה זר לכנרת.
חיים אנג'וני
מה עם הטברנון? גם הוא זר? מה עם הבינית?
משה גופן
הכינרת מלאה בביניות.
ציון פיניאן
השאלה מה עם אנג'וני. זאת ההערה הכי חשובה פה.
יוסי ישי
אדוני היושב-ראש, נמצא פה פקיד בכיר שאני מבקש להגן עליו.
ציון פיניאן
אני מתפלא שאתה מגן עליו אחרי כל הטעויות. ההרס של הכנרת זה אנג'וני.
יוסי ישי
זאת דעתך.
ציון פיניאן
אני מתפלא עליך שאתה מגן על כישלונות.
יוסי ישי
אני מגן על פקיד שהיושב-ראש נתן לו זכות דיבור.
ציון פיניאן
היושב-ראש יודע את הכל לא פחות טוב ממך.
משה גופן
הפוקוס של הבעיה זה אמנון הגליל. אני לא חוזר בי מההגדרה הזאת. היא שרירה וקיימת. לגבי אמנון הגליל נעלמו מכל מערכת השיקולים הממצאים המקצועיים המדעיים שפורסמו על ידי מדענים של אגף הדיג. מדענים מאגף הדיג פרסמו ב-1987. הם חזרו על כך בצורה יותר משוכללת בשנת 2005. הם פרסמו דבר אחד מאוד פשוט שנעלם מעיניהם של אנשי אגף הדיג ומשרד החקלאות. באוכלוסיות אמנון הגליל קיימת מחזוריות טבעית במחזורים של כ-10 שנים. פעם זה עולה ופעם זה יורד. שם זה ירד בלחץ מסוים. מדוע זה ירד? זה ירד כי הופיעו 10 אלפים קורמורנים שיכולים בחודשיים לטרוף 200 טון דגים. זה ממצאים של רשות שמורות הטבע. זה לא כל מה שהם אוכלים. רק 60%,70% מהדיאטה שלהם זה אמנונים, היתר זה דגים אחרים. אני לא אומר שאת ה-200 טון האלה מוצאים בכנרת. זה נשמע כמו מדע בדיוני. אולי הם מוצאים אותם במקומות אחרים. ברור שהלחץ על הכנרת כבד, לכן הירידה הטבעית היא לרמה יותר נמוכה. דבר שני, שהוא כולו באחריות המנכ"ל דרך השר ועד לראש אגף הדיג, זה אכלוס הכנרת. בכנרת היו מאכלסים בין 4 ל-6 מיליון דגיגי גליל.
היו"ר כרמל שאמה
עד איזו שנה זה התקיים?
משה גופן
עד שנת המשבר. עד אז אכלסו 700 אלף. ירדו לפחות ממיליון דגיגים.
אורלי לוי-אבקסיס
זה מגמתי?
היו"ר כרמל שאמה
האם הנתון הזה נכון?
תמר זוהרי
ההחלטה להקטין את מספר דגיגי האמנון היא על חשבון הגודל שלהם. ברגע שדגיגי אמנון נכנסים לכנרת הם נטרפים על ידי שפמנונים בכמויות ופשוט לא שורדים. ההחלטה להקטין את המספר היא על מנת שאפשר יהיה לגדל אותם בבריכות לגודל יותר גדול.
אורלי לוי-אבקסיס
בידי מי הבעלות על הבריכות?
תמר זוהרי
הבריכות הן של אגף הדיג.
אורלי לוי-אבקסיס
באיזה מתחם הן?
תמר זוהרי
גינוסר.
חיים אנג'וני
הדגים מגודלים בתחנת המחקר של אגף הדיג, לא בשום קיבוץ.
תמר זוהרי
בגלל שהסכום שעמד לרשות האכלוס של הדגים היה קבוע הוחלט להקטין את המספר כדי שהשרידות של אלה שמגיעים לכינרת תגדל. זאת הסיבה להקטנת מספר הדגיגים המאוכלסים.
היו"ר כרמל שאמה
זה שווה ערך ל-2 מיליון שהיו?
תמר זוהרי
הסכום נשאר אותו דבר.
משה גופן
הקטינו את מספר הדגיגים המאוכלסים לא על ידי זה שהגדילו אותם אלא על ידי זה שהקטינו את התקציב.
תמר זוהרי
התקציב נשאר אותו דבר.
אורלי לוי-אבקסיס
את אומרת שאתם דואגים לאכלס דגיגים יותר גדולים כדי שהשפמנונים לא יטרפו אותם. יש לי מסמך ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אגף הדיג והחקלאות. אי אפשר לטעון שהמסמך תלוש. יש פה נתון שסותר את מה שהצגת לנו. כתוב במסמך שדרישת האכלוס הייתה על מנת למנוע את אותה טריפת אמנונים. הדרישה לאכלוס הייתה של דגים בין 10 ל-15 גרם. בפועל תוצאת האכלוס הייתה ברמה של 4.12 גרם.
חיים אנג'וני
תוצאות לא נכונות ושקריות.
אורלי לוי-אבקסיס
זה המסמך שלכם.
חיים אנ'גוני
מי שפרסם את זה פרסם מסמך לא נכון.
היו"ר כרמל שאמה
פעם ראשונה שאני שומע שנציג של המדינה אומר על מסמך של המדינה שהוא שקר.
אורלי לוי-אבוקסיס
נדמה לי שיש פה איזו שהיא מגמה שאני לא אוהבת. היא נראית לי לא נקייה בלשון הזעירה. אם מסתכלים נקודה אחרי נקודה רואים שמשהו פה לא תקין. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. זה המסמך שלכם. פרט לזה שדיברת על כך שרק משה גופן מתנגד, יש בידי עוד מסמכים שעליהם חתום ד"ר אורן סנין, מנהל תחום דיג באגף החקלאות. במסמך שמצוי בפני הוא תוקף את המינהלת שלא עמדה נכון בהתמודדות אל מול הקורמורנים, שלא עמדה נכון באכלוס של הדגים בכנרת, שלא עמדה נכון בכל ההתנהלות בעשור האחרון. הוא נגד ההשבתה. זה מעיד על כך שלא עשיתם את העבודה. עכשיו כדי להסיר מעליכם את העניין שלא פעלתם כראוי אתם מציעים לסגור את הכנרת. זה לא יעבוד. אנחנו רוצים תשובות.
חיים אנג'וני
המסמך שהוצג בפנייך הוא לא מסמך רשמי של משרד החקלאות. זה דעתו הפרטית של ד"ר אורן סונין.
אורלי לוי-אבוקסיס
זאת דעה פרטית שמסתמכת על עובדות?
חיים אנג'וני
הוא פונקציונר שמעוות את התמונה.
יצחק וקנין
הייתי בדיון הקודם בנושא הזה. הוא אומר שזאת קביעה, לא דעה. הוא טוען שזה נבדק על ידו.
יוסי ישי
מי אמון על הכנסת הדגים לכנרת?
חיים אנג'וני
הצוות של התחנה בגינוסר הוא צוות מקצועי.
יוסי ישי
מי עומד בראשו?
חיים אנג'וני
מנהל התחנה בגינוסר. אני מייצג את התחנה בגינוסר. הדגים נשקלו באופן מקצועי.
יוסי ישי
תגיד בוודאות מה גודל הדגים שהוכנסו.
חיים אנג'וני
גודל הדגים שהיו בהתאם להחלטת ועדת האכלוס. שקלו אותם בצורה מקצועית. הצוות שאורן שלח לא שקל אותם בצורה מקצועית.
יוסי ישי
תגיד מה אתה עשית.
אורלי לוי-אבקסיס
האם גינוסר זה חוות הדגים בקיבוץ?
חיים אנג'וני
לא.
אורלי לוי-אבקסיס
אורן לא עשה עבודה מקצועית?
חיים אנג'וני
אורן יכול להיות מדען טוב..
ציון פיניאן
ישבנו 4,5 ישיבות. בכל הישיבות אין תמימות דעים בין המקצוענים והמומחים. זה אומר כך וזה אומר כך. אף אחד לא יכול להחליט ואף אחד לא יכול ללכת אחרי דעה שהוא כתב. אני ממש מתפלא שאין תמימות דעים בתוך משרד החקלאות בנושא הדיג בכנרת.
יוסי ישי
יש דמוקרטיה.
ציון פיניאן
יכול להיות שיש פה קונספירציה בנושא של הדיג. יכול להיות שיש העדפה של דגי הבריכות. אני לא רוצה לומר את זה, אבל אני אומר את זה. יש לי הרגשה שמישהו מעדיף את דגי הבריכות כדי לקבור קבורת חמור את דגי הכנרת. מעולם המנכ"ל לא שמע את הדברים האלה ממני.
היו"ר כרמל שאמה
האם משרד החקלאות משתף פעולה עם מגדלי הבריכות כנגד הדייגים?
ציון פיניאן
אני לא יודע אם כל משרד החקלאות, אבל חלק ממשרד החקלאות. זו העדפה מאוד מסוכנת, במיוחד לאנשים שלא אוכלים דגי בריכות. הנושא הבעייתי הוא הנושא של אכלוס הכנרת. אכלוס הכנרת לא נעשה בהיגיון ולא נעשה כפי שצריך להיעשות. מספר הדגיגים שהיו צריכים להיות מאוכלסים הלך וקטן מידי שנה. רוצים לתת גזר דין מוות לכנרת. בנושא של האכלוס של הכנרת הייתה יד לקויה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה נגד השבתת הכנרת?
ציון פיניאן
כן.
אורן סונין
אני פה בעמדה לא פשוטה. אני יושב פה עם כל עמיתיי מהמשרד. אני מתכוון להביע דעה שהיא הפוכה לחלוטין.
היו"ר כרמל שאמה
אני מאמין שלא יאונה לך שום רע.
יוסי ישי
באחריותי. אתמול ביקשתי להזמין אותו.
אורן סונין
הבקשה שמונחת פה לפנינו נובעת מהחלטת ממשלה. במסגרת החלטת הממשלה כתובים כל מיני סיבות וטיעונים מדוע. אחד מהטיעונים של החלטת הממשלה בא ואומר שמשרד החקלאות עשה כל שביכולתו בשביל לאושש את הדגה בכנרת ורק כאשר כל המאמצים לא צלחו באו עם החלטה להשבית את הכנרת. זה לא נכון. לא רק שזה לא נכון, אלא משרד החקלאות לא פעם עשה גם הפוך. הוא בעצמו גרם נזק לכנרת. יש דייגים שנמצאים כרגע בכנרת ודגים ברשתות ארוכות יותר מהמותר על פי תקנות הדיג. זה דבר שקורה כרגע בכנרת. יחד איתם יש כרגע באגם כ-10 אלפים קורמורנים שאוכלים כל יום 5 טון דגים בכנרת. מספיקים שני הטיעונים שאני מעלה פה עכשיו בשביל לבוא ולהגיד שהמשרד שלי לא עשה כל שביכולתו.
אורלי לוי-אבקסיס
גם האכלוס.
אורן סונין
על האכלוס נאמר פה מספיק. עוד כתוב בהחלטת הממשלה, ואת זה גם פרופ' גופן הציג באופן כללי, שקיימת סכנה אקולוגית שתהפוך את הכנרת לאגם ללא דגים. אני רוצה להרגיע את כולם . אין שום חשש שהכנרת תהיה נטולה מדגים. יש הרבה מאוד דגים בכנרת. הנתונים שמציגים פה הם נתונים שמציגים את שלל הדיג בכנרת, הם לא מייצגים את הדינאמיקה של אוכלוסיית הדגים בכנרת. לא עושים מחקרים בכנרת כבר כמעט שני עשורים. אין לנו מידע מבוסס לגבי הדינאמיקה של אוכלוסיות הדגים. מה שאנחנו רואים פה זה את שלל הדיג בכנרת. זה מה שהדייגים מצליחים להוציא מהכנרת. משם ועד להגיד שהאגם יהיה מרוקן מדגים הדרך ארוכה.
היו"ר כרמל שאמה
לא נעשה ניטור פנימי של הכמויות?
אורן סונין
חלק נכבד מהדגים בכנרת הם דגים לא מסחריים. את החלק האחר דגים לפי ביקוש, לא לפי היצע. אנחנו רואים פה את הדגה בכנרת דרך חריר מאוד צר של שלל הדיג. אין שום טעם לדבר במונחים אקולוגיים, אלא אך ורק במונחים של ניהול ממשק דיג ושלל דיג.
היו"ר כרמל שאמה
אין קורלציה בין שלל הדיג השנתי לבין כמות הדגים בתוך הכנרת?
אורן סונין
בכל מה שקשור לדגים המסחריים כן, אבל יש דגים רבים שהם לא מסחריים. אותם בכלל לא רואים כאן.
אורלי לוי-אבקסיס
ניתן היה לעשות יותר?
אורן סונין
הצורך ב
מחקרים לניטור האגם הוא צורך יום יומי. אנחנו לא עושים אותו הרבה מאוד שנים.
אורלי לוי-אבקסיס
אז על סמך מה מחליטים להפסיק את הדיג?
אורן סונין
הסיבה היא לא סיבה מקצועית. אף אחד מאנשי המקצוע לא שותף בתהליך קבלת ההחלטה להשבית את הכנרת.
היו"ר כרמל שאמה
מי אנשי המקצוע חוץ ממך?
אורן סונין
אני ועובדיי במשרד החקלאות.
היו"ר כרמל שאמה
אתם מודרים מתהליך קבלת ההחלטות?
אורן סונין
חלק מהמצגת שאתם רואים פה נשלח אלי ערב לפני שהנושא הזה עלה בפני שר החקלאות. זאת הייתה הפעם הראשונה שראיתי את החומר הזה.
חיים אנג'וני
האם אתה יכול להגיד מה מקור הנתונים שהצגנו?
אורן סונין
כל הנושא הזה של השבתת הדיג בכנרת מתבסס על שלל הדייג של שנת 2008. אם לא מספיק לבוא ולהגיד שלא עשינו די, אז בשנת 2009 שלל הדיג באגם עלה ב-100%. בשנת 2010 אנחנו עם עלייה של 300% יחסית ל-2008.
היו"ר כרמל שאמה
אתה אומר שמ-2008 אנחנו במגמת עלייה חדה.
אורן סונין
הגרף מראה שיש ירידה. אני לא יודע מאיפה הגרף הזה לקוח. העלייה מתמשכת גם ב-2010, לא כמו שפה מצוינת ירידה.
חיים אנג'וני
עלייה מ-8 טון ל-16 טון זה באמת 100%,150%, אבל כשמסתכלים על המספר האבסולוטי זה עדיין 16 טון אמנון גליל.
משה גופן
יש מחזוריות טבעית בנושא הזה. זה הממצא של המדענים של חיים אנגו'ני.
אורן סונין
אם אתם רוצים לבוא ולהגיד שמשביתים את כל פעילות הדיג בכנרת בגלל האמנון, אז תגידו, אבל שלל הדיג בכנרת מורכב מסל של דגים. חלקם אנחנו מאכלסים מידי שנה. יש דגים נוספים מעבר לאמנון. דיבר פרופ' גופן בצורה מאוד ברורה שהאמנון מושפע מסיבות רבות, לא רק מפעילות הדיג. אם רוצים לבסס עלייה או ירידה בשלל צריך להסתכל על כלל הדגים, לא על דג אחד מתוך כמה. אני חושב שאתם צריכים לשלוח אותנו לעשות שיעורי בית, ללכת לכנרת לחקור מה קורה שם, לבדוק מה הדינאמיקה של אוכלוסיית הדגים, מה ההשפעה של הדיג, מה ההשפעה של הגורמים האחרים. ההחלטה הזאת התקבלה על סמך נתוני 2008. מאז יש עלייה בשלל. במסגרת הזאת של העלייה בשלל לא עשינו כלום והמשכנו לדוג ברשתות לא תקניות. כל עוד אנחנו לא יודעים מה קורה בכנרת, איך ניתן להמליץ על סגירה?
יצחק וקנין
איך העניין של האכלוס מתבצע בשנים האחרונות? האם זאת אותה רמת אכלוס של כל הדגיגים מכל הסוגים בכל השנים, או שיש עלייה וירידה דווקא בשנים האחרונות?
אורן סונין
הנתונים של שלל הדיג אלה נתונים שאנחנו אוספים. לא מאפשרים לנו לאסוף נתונים על הדינאמיקה של אוכלוסיית הדגים באגם.
אורלי לוי-אבקסיס
מי לא מאפשר?
אורן סונין
מה שאנחנו כרגע יודעים להגיד לכם זה מה מאמץ הדיג, דהיינו כמה סירות דיג עובדות ומתי.
יצחק וקנין
האם רמת האכלוס הייתה בכל השנים באותם פרמטרים?
אורן סונין
כל הנושא של האכלוס מנוהל על ידי ועדת אכלוס. בראשה עומד סמנכ"ל ממשרד החקלאות. הוועדה הזאת מורכבת מנציגים מרשות המים, מאגף הדיג, ממנהלת הכנרת. ההחלטות הן החלטות שמתקבלות במסגרת הוועדה הזאת.
יצחק וקנין
האם רמת האכלוס בשנים האחרונות יותר נמוכה?
אורן סונין
מבחינת אמנון גליל קיימת ירידה באכלוס מ-6 מיליון לפני 4 או 5 שנים ל-3, ל-2 ול-750 אלף. ההנחיות של ועדת האכלוס היו להעלות את גודל..
היו"ר כרמל שאמה
מה ההתייחסות שלך לגבי הגודל?
אורן סונין
אני טענתי בפני המנכ"ל שלי ובפני מנהל האגף לדיג שהאכלוס הזה באגם, למעט בנושא דגי הקיפון, לא נעשה על ידי ביקורת ובקרה מספקת. התחנה בגינוסר עשתה מהאכלוס האחרון של דגי אמנון הגליל איזה שהוא אירוע תקשורתי. הוזמנו אליו נציגים מכל הארץ שמתעניינים בכנרת. גם העובדים שלי היו שם כדי לראות. האכלוס מתבצע מתוך בריכות שבהם הדגים גדלים. רוקנו כמה שיותר מהמים מתוך בריכת האכלוס. אנחנו דגמנו רק מבריכת האכלוס האחרונה. היו 3. רוקנו את המים למצב שבו הייתה כמות מאוד גדולה של דגים במים רדודים. לפני שנפתח הסכר על מנת להזרים דרך הצינור את כל הדגים האלה לים ירד אחד העובדים שלי אל תוך הבריכה עם רשת יד ועין מאוד צפופה, לקח דגימה מאוד מייצגת של הדגים שהיו בתוך הבריכה למעבדה שיש לנו בטבריה, שקל כל דג בנפרד על מאזניים חצי אנליטיים ושלח את כל הנתונים האלה בצורה מאוד מפורטת. הוא שקל כל דג עד לדיוק של 0.1 גרם. הוא מדד את אורכו הכללי של הדג. הנתונים האלה הוצגו בפני מנהל האגף לדיג. הבדיקה הזאת מקצועית ביותר.
יצחק וקנין
זאת אומרת שהמשקל לא עלה כמו שאומרים.
אורן סונין
המשקל לא עלה.
יצחק וקנין
זה אותו משקל שהיה בכל השנים, רק הכמות ירדה.
היו"ר כרמל שאמה
מה קורה עם רישיונות הדיג?
יוסי ישי
החלטת הממשלה קובעת שהכנרת תושבת.
היו"ר כרמל שאמה
אין להחלטה הזאת משמעות חוקית אם התקנות לא נכנסות לתוקף.
יוסי ישי
על פי כל המידע המקצועי הרחב לא רק של משרד החקלאות אלא גם של המשרד להגנת הסביבה, גם של רשות המים וגם של אנשי מחקר ואנשי אכלוס הכנרת, העמדה היא חד משמעית. אם אנחנו לא רוצים לחסל את הכנרת כמקור דגה צריך להשבית אותה לאלתר.
אורלי לוי-אבקסיס
אנשי המקצוע של המשרד שלך אמרו משהו אחר.
יוסי ישי
שמחתי לשמוע את העובד שלי, ד"ר סונין, אבל בואו נהיה פרקטיים.
היו"ר כרמל שאמה
אתה לא יכול לסגור את הדגה ולא לתת לאנשים רישיון כל עוד לא התקבלו התקנות. החלטת הממשלה כוללת בתוכה מרכיב של פיצוי. אתה הרי לא נותן את הפיצוי.
תמי מור
הוגש בג"ץ על הנושא הזה של רישוי.
ציון פיניאן
מי הגיש את הבג"ץ?
אורלי לוי-אבקסיס
הנפגעים.
תמי מור
כאשר רוצים לעשות תקנות ולסגור את האגם הולכים לפי סעיף 9 שמסמיך את השר לקבוע תקנות שסוגרות את האגם ואוסרות את הדיג. בפקודת הדיג יש גם סמכות לשר החקלאות ולמי שהוא הסמיכו לתת רישיונות. הרישיונות ניתנים מידי שנה. כאשר הרשות המוסכמת שוקלת אם נכון לתת רישיונות במצב שהתכלית של פקודת הדיג היא להגן על הדגה והממשלה קיבלה החלטה..
היו"ר כרמל שאמה
אז למה צריך את התקנות? בואי נוותר על התקנות.
תמי מור
יש את הסמכות. לרשות יש את שיקול הדעת להגיד שזה מסוכן.
אלקנה אפרתי
מבלי לומר דברים גורפים כי הדברים נמצאים בבחינה של בית המשפט העליון, צריך לקחת בחשבון את הנושא של אי חידוש הרישיון, ודאי כשהאנשים מקבלים את הרישיון שנה אחר שנה במשך שנים רבות. יש את הנושא של ההסתמכות והציפייה. אומנם אין פסיקה מפורשת בעניין הזה, אבל לאור זה שהמשרד מיישם איזושהי מדיניות שהוא אמור ליישם אותה בתקנות על ידי זה שהוא פשוט לא מאריך את הרישיון, צריך לקחת בחשבון את הנושא של חופש העיסוק. אני חושב שראוי לבחון אתה הדברים ביתר זהירות.
תמי מור
אנחנו נגיש את העמדה לבית המשפט. זה נמצא כבר בבג"ץ.
היו"ר כרמל שאמה
יש בעיה לתת רישיון זמני? אני ראיתי את הרישיונות של הדייגים. יש שם תאריך שהדפיסו אותו. מה הבעיה לתת רישיון ל-3 חודשים? גם אם היינו מחליטים על הסגירה של הכנרת היא לא הייתה מהיום.
תמי מור
בבג"ץ אמרו לנו שבשלב זה לא נאכוף את זה. זה עניין של ימים עד שיהיה דיון בבג"ץ.
שמוליק כהן
אנחנו הגשנו בג"ץ בטענה שנשלחה הודעה לדייגים, לא החלטת ממשלה, לא תקנה, לא חקיקה ראשית.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו איתכם בסיפור הזה.
שמוליק כהן
אני תוקף את הטענה של עו"ד מור. היא נאחזת בבג"ץ שאנחנו הגשנו. היא אומרת שזה תלוי בבג"ץ. השופט בבית המשפט העליון אמר שלפני שהוא מגיש צו ביניים הוא רוצה לשמוע מה יש להם להגיד. לגיטימי, נשמע מאוד סביר. יש החלטת ממשלה שקובעת שזה יהיה בכפוף להתקנת תקנות. תקנות זה חקיקת משנה שניתן לתקוף בבג"ץ. פגעו פה בפרנסה של הדייגים. איפה חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הגנה על הקניין? איפה כל זה?
זוהר עובד
אנחנו שותפים להגשת הבג"ץ. אני לא רוצה להיכנס לתהליך המקצועי כי אנחנו לא אנשי דיג ולא מתפקידנו להגיע למסקנות כאלו ואחרות. אני חושב שיו"ר הוועדה וחברי הכנסת המלומדים והמכובדים יעשו את שיקול הדעת הנכון כדי לעצור את התהליך ההרסני לעיר שלנו. יש לנו כאן 140 דייגים, אפילו 200. 140 אנשים שממש מתפרנסים מדיג. יש עוד כמה עשרות שהדיג אצלם משני ויש להם רישיונות דיג. הדאגה שלי כראש הקהילה היא איך אני מפרנס או דואג לפרנסה של 140 משפחות ב-2600 שקל, שזה מתחת לשכר המינימום. האם אני כעיריית טבריה, שמתקשה להגיע לאיזון תקציבי, יכול במסגרת אגף הרווחה והקהילה שלי לטפל ב-140 משפחות כאלו שנזרקות לרחוב, נכנסות לעולם הפשע ולעולמות אחרים שאנחנו כולנו כאן מבינים מה הם? אני כראש עירייה אומר שאני הולך לקרוס בנושא הזה. אם מתקבלת החלטה, שלפי דעתי היא החלטה שגויה, לסגירת הדגה בכנרת אני רוצה לשמוע מממשלת ישראל או מיושב-ראש הוועדה איך אני מסייע לאנשים האלה.
היו"ר כרמל שאמה
אין סגירה. מה שמטריד אותי זה העניין של הרישיונות. אני רוצה להגיד לאנשי משרד החקלאות שאם הם מתכוונים להשתמש בסמכות, שאני לא בטוח שיש להם אותה, לא להנפיק רישיונות זה אומר שאין להם צורך בתקנות. אם אתם לא מנפיקים רישיונות עד 1 במארס, שזאת הצעתי, אל תבואו אלי עם התקנות האלו יותר. את התקנות האלו מנהלת הוועדה תשים מעכשיו ולתמיד בצד. אתם יודעים להסתדר בפרקטיקה הרבה יותר קלה. אני רואה בזה התנהלות לא תקינה. מדינה לא אמורה להתנהל בצורה כזאת.
יוסי ישי
אני מקבל את הבקשה. אנחנו נקיים תוך 3 ימים דיון אצל היועץ המשפטי של המשרד.
שמוליק כהן
הם יחכו לבג"ץ.
יוסי ישי
אני לא מחכה לבג"ץ.
היו"ר כרמל שאמה
הוא ביקש 3 ימים. זה פרק זמן פחות מסביר כדי לקבל החלטה. המסר שהוועדה העבירה הוא שאם לא יונפקו רישיונות זמניים לתקופה קצובה לא יהיו תקנות.
דוד ירוסלביץ
אני מוניתי על ידי יוסי ישי להיות יושב-ראש הוועדה שבחנה את נושא השבתת הדיג בכנרת. אני לא איש מקצוע בדיג, אבל ראיינו, פנינו ושמענו הרבה אנשי מקצוע מהאקדמיה, מהמדען הראשי של המשרד להגנת הסביבה, מרשות הטבע והגנים, מרשות המים ומוועדת אכלוס כנרת. ישבתי בצוות של אורן סונין. ישבתי פעמיים עם משה גופן. ישבתי עם הדייגים אין ספור פעמים. הייתה בסופו של דבר הסכמה עם פדידה ועם משה גופן להשבתת הדיג בכנרת. ההסכמה של פדידה הייתה בתמורה לפיצוי נאות. אני אכן חושב שמגיע פיצוי נאות. ההסכמה של משה גופן הייתה בהנחה שזה ילווה במחקרים.
משה גופן
שקר וכזב.
דוד ירוסלביץ
הכל מתועד.
תמר זוהרי
ההמלצה לסגור את הדיג בכנרת היא מתוך מחויבות לשמירה על הכנרת כמערכת אקולוגית ולשמירה על איכות המים לדורות הבאים. זה צריך לבוא לפני 140 משפחות שאפשר למצוא להן פתרון זמני למשך שנתיים. הסגירה באופן זמני היא לטובת הדייגים, כי היא תביא לשיפור באוכלוסיית הדגים בכנרת. ההשבתה צריכה להיות מלווה בהגבלה של כמות הדיג כך שאי אפשר יהיה לדוג כמה שרוצים. הבעיה של קריסה של הדיג היא בעיה כלל עולמית, לא רק של הכנרת.
אורלי לוי-אבקסיס
לכן החלטתם לאכלס את זה כל שנה בפחות ופחות?
שלמה קפואה
לפני 20 שנה הקמתי את התחום במשרד להגנת הסביבה שעוסק בהיבט האקולוגי סביבתי של פעילות חקלאית חשובה וחיונית. אם זה משק הצומח ואם זה משק החי. אני לא מומחה לדגים. אנחנו מכבדים מאוד את העקרונות של חוק חופש העיסוק, כבוד אדם וחירותו וכן הלאה. לאור העיקרון המאוד חשוב שמנחה אותנו בשטחי העבודה השונים שקשורים לסביבה, אמון עלינו עיקרון הזהירות המונעת . נעשות פעולות רבות ועוד תעשנה תחת הכותרת של עיקרון הזהירות המונעת.
אורלי לוי-אבקסיס
לא עשיתם במשך 10 שנים פעולות.
שלמה קפואה
גברתי אמרה דבר לא נכון מחוסר ידיעה.
אורלי לוי-אבקסיס
יש לכם תכניות לאיך אתם משפרים את זה?
חיים אנג'וני
עשינו.
שלמה קפואה
אני שמח יחד עם חבריי במשרד החקלאות להזכיר שנעשו פעולות למניעת הרעלות דגים בכנרת במשך שנים. נעשו עבודות.
עופר ששון
משרד החקלאות רוצה לאסור גם דיג של חובבנים. אני מייצג מעל 100 בתי עסק שעוסקים במכירה, שיווק וייבוא של ציוד דיג לחובבנים. אנחנו מדברים על אותם ילדים שבאים עם המשפחה לדוג דגים עם מקלות, לא עם רשתות. אני לא ראיתי שום דבר בגורמים לירידה בדיג שקשור..
היו"ר כרמל שאמה
מי שהולך לדוג באופן פרטי צריך רישיון?
ציון פיניאן
כן. עכשיו הם יקבלו קנסות.
היו"ר כרמל שאמה
אדוני המנכ"ל, הבקשה שלכם כוללת גם ילדים שהולכים לדוג?
חיים אנג'וני
הבקשה לתקנה אוסרת את כל סוגי הדיג.
עופר ששון
אנחנו מונים מעל 100 חנויות של יבואנים שמוכרים מעל 100 מיליון שקל בשנה ציוד לדיג. אנחנו נפגעים. אני מבקש להוציא אותנו מהסיפור הזה.
דוד מנע
אני מחזיק פה מכתב ששלח שר החקלאות ליושב-ראש ועדת הכלכלה, מר אקוניס. הוא מבהיר שתיקון התקנות נדרש להפעלת תכנית ההשבתה ועד שהתקנות לא יאושרו לא ניתן לאכוף את החלטת הממשלה.
יוסי ישי
לקחתי על עצמי להשיב תוך 3 ימים.
שמוליק כהן
אתה לא נתת להם את הרישיונות.
היו"ר כרמל שאמה
מה אתה רוצה? אתה רוצה שיוציא עכשיו רישיונות מהכיס?
שמוליק כהן
ההתנהלות שלהם היא בלתי חוקית.
היו"ר כרמל שאמה
הוועדה לא מקבלת החלטה בעניין התקנות, אבל קוראת בצורה חד-משמעית לחדש רישיונות באופן מידי. לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל תתנהל מול גוף כמו הדייגים בכיפופי ידיים של אי הנפקת רישיונות. אנחנו נקבע דיון עוד החודש כדי ללבן את הסוגיה. הישיבה נעולה.

הישיבה נעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים