ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/01/2011

סכסוך העבודה עליו הכריזו העובדים במשרד החוץ

פרוטוקול

 
PAGE
56
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

05.01.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 406

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, כ"ט בטבת תשע"א (5 בינואר 2011), שעה 09:30
סדר היום
סכסוך העבודה עליו הכריזו העובדים במשרד החוץ
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
אריה ביבי

אילן גילאון

שלי יחימוביץ'

משה (מוץ) מטלון

אברהם מיכאלי
מוזמנים
סגן שר החוץ דניאל אילון

רפי ברק, מנכ"ל משרד החוץ

שמעון רודד, ראש אגף משאבי אנוש, משרד החוץ

דוד סגל, יועץ מדיני לסגן השר, משרד החוץ

קלרינה שפיץ, יועצת לסגן השר, משרד החוץ

דן אשבל, יועץ מדיני לכנסת – משרד החוץ

רפאל ברק, מ"מ מנכ"ל משרד החוץ

טל גולדפינדר, יועץ תקשורת לוועד עובדי משרד החוץ

אורי גבע, רפרנט ממשל ומינהל באג"ת, משרד האוצר

ניר רייס, סגן הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

חנן גודר, יו"ר ועד עובדים מדיניים, נציגי ועדי העובדים במשרד החוץ

עינת הלוי לוין, יועצת תקשורת לוועד במשרד החוץ

חיים אסרף, מנהל מחלקה וחבר ועד העובדים של שירות החוץ

יעקב ליבנה, חבר בוועד העובדים, משרד החוץ

אלברט אבי בראל, חבר ועד עובדים חוץ מנהלי, משרד החוץ

אמיר שגיא, חבר ועד עובדים מדיני, משרד החוץ

רוני הראל, ועד העובדים החוץ מנהלי, משרד החוץ

עו"ד אסנת סרוסי, ההסתדרות הכללית החדשה

משה צ'יקו, הסתדרות עובדי המדינה

עו"ד אלי יריב, ההסתדרות הכללית החדשה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
סכסוך העבודה עליו הכריזו העובדים במשרד החוץ
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום רביעי בשבוע, כ"ט בטבת, 5 בינואר 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות והנושא – סכסוך עבודה עליו הכריזו העובדים במשרד החוץ. גילוי נאות, כמו שאני אומר בדיונים על סכסוכים כאלה.
שלי יחימוביץ'
עבדת במשרד החוץ.
היו"ר חיים כץ
אני יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית. וכששאלתי הבוקר מה דין השביתה הזאת, אמרה לי העוזרת – הסכסוכים נמצאים כבר שנה. למה?
אברהם מיכאלי
היתה שביתה לפני חודשיים-שלושה.
היו"ר חיים כץ
למה? בוא, תלמד אותנו קצת. תראה, אנחנו, זה דיון ראשון בסדרה, אני מקווה שלא נצטרך הרבה דיונים, אבל אם לא היה משחקי אגו אצל הפרקליטים, אז היה נפתר פה והיה נפתר פה מהר. שר המשפטים היה לו קצת אגו, רצה לכופף את האנשים, אז לשופטת הוא הסכים. אני מקווה שאצלכם לא צריך הרבה דיונים ושהנושא ייפתר. אבל בכל אופן, תן סקירה על המצב, מה המחלוקות, איפה זה עומד, מה המרחקים, איך ניתן לגשר ומתי אתם מתחילים את השביתה.
חנן גודר
חברים, חברות, אנחנו בעיצומים. סכסוך עבודה. אני יושב-ראש הוועד המדיני בשירות החוץ. נמצא אתי גם רוני הראל, יושב-ראש הוועד החוץ מינהלי בשירות החוץ. עובדי שירות החוץ נמצאים בסולם שכר, מייד אתם תקבלו אותו, שהוקם, הכתיבו אותו בשנת 93 על-ידי הנשיא שמעון פרס שהיה בזמנו שר חוץ. אנחנו לפני שנה, בינואר לפני שנה התחלנו.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מה אתה אומר, נמצאים בסולם שכר?
חנן גודר
בסולם שכר ייחודי של שירות החוץ.
היו"ר חיים כץ
מה הוא אומר?
חנן גודר
סולם השכר שלנו קובע מסלול ייחודי לשירות החוץ.
שלי יחימוביץ'
הם לא עם עובדי המדינה.
היו"ר חיים כץ
אל תחלק, שיתרכזו. אם תחלק את הטבלאות עכשיו, לא ישמעו מה הוא אומר. כולם יסתכלו בטבלאות, לא יקשיבו לך. אתה תגיד את מה שכתבת שם, תגיד בנקודות.
אילן גילאון
חיים, תהיה דיפלומט היום.
חנן גודר
תן לי, אנחנו נציג את הטענות שלנו, אנחנו ניתן את הרקע וגם ידבר רוני ואנחנו נציג איפה אנחנו עומדים ולמה אנחנו הגענו שנה שלמה אחרי "רונדלים" מסביב לבניין משרד האוצר ולא הגענו לשום מקום. ואתם יודעים מה? באמת, בישראליות של כולנו, זה אחד הדברים הכי כואבים, שכשאתה מדבר ומדבר ולא מגיע לשום מקום, אז בסופו של דבר מתעלמים ממך וחבל, חבל מאוד, שאתה צריך להפוך שולחנות על-מנת להגיע. אבל שוב, ברשותכם, תנו לי כמה דקות, אני אתן את הרקע בשביל שאנשים יבינו מהו שירות החוץ הישראלי.


אני אתחיל במי אנחנו. בשירות החוץ הישראלי יש היום 830 עובדים. מתוך 830 העובדים, 280 איש נמצאים בחו"ל, 550 איש נמצאים בארץ. אנחנו מדברים כרגע על סולם השכר של העובדים, של אותם 550 איש שנמצאים בארץ, אבל זה כמו דגים באקוואריום, אנחנו נכנסים ויוצאים וקשה להצביע מי פה ומי שם, מי שפה, הוא נמצא שם מחר.


מתוך אותם 830 איש, יש 450 עובדים בחטיבה המדינית, ועוד 380 איש בחטיבה החוץ מנהלית. כולנו אנשי שירות החוץ, כולנו על אותה טבלה, על אותו סולם שכר עלוב שמופץ וחולק לכם. מתוך אותם 800 איש, 80 איש בכלל בחוזה זמני, הם מה שנקרא צוערים, בחמש השנים הראשונות.
שלי יחימוביץ'
זה היה תמיד או שזה חדש?
חנן גודר
האריכו את התקופה הזאת של הצוערות, אבל בסדר, אותם אנשים במהלך השנים, אכן צפויים להתקבל לתוך שירות החוץ. אני מציין פה בפני הוועדה, אחד ממאה פונים, מתקבל. המיונים הם המיונים הקפדניים ביותר שבשירות המדינה. זה מיונים אנונימיים, בן-אדם מגיש עם תעודת הזהות שלו, עובר את הנציבות, את הבחינה בנציבות שירות המדינה, לא במשרד החוץ, ורק בסופו של תהליך מתיש, שנה שלמה, אחוז מהפונים מתקבלים. 15 איש מהעובדים שלנו נמצאים בחל"ת, מטעמים כלכליים, כי הם פשוט יצאו, הלכו לעבוד בשביל לפרנס את ביתם.
היו"ר חיים כץ
15%?
חנן גודר
15 איש. 35 איש מתוך העשרה קורסים האחרונים, פשוט קמו והלכו, כי הם אמרו – בסוף הקורס, או במשך עשר, 15 שנים אחרונות, קמו אחרי שעברו את המסלול מכשלות הזאת, התקבלו ופרשו, בגלל טעמים כלכליים.

אני רוצה להדגיש מהי עבודת הדיפלומטיה. אנחנו נמצאים בחזית של ההסברה הישראלית, של חלון הראווה הישראלי, של המאבקים הקיומיים הישראליים הראשונים במעלה. אם זה באו"ם, אם זה מול פרלמנטרים עוינים, אם זה מול קהילות יהודיות אוהדות, אם זה מול תקשורת שאני לא צריך להגיד לכם איך התקשורת העולמית מתייחסת אלינו. כולנו נמצאים בכל מקום בעולם מדבררים, מסבירים, כותבים ניירות עמדה. אם אתמול שר החוץ הצ'כי אמר שאיראן היא סכנה גדולה או שהיא הבטחה גדולה, פה שומעים את זה באמצעות האנשים שלנו. זה מגיע לכנסת, זה מגיע לסגן שר החוץ, זה מגיע לשר החוץ, זה מגיע לראש הממשלה, לכל מעצבי, אנחנו העיניים והאוזניים של מדינת ישראל, הכל קורה דרכנו ובאמצעותנו. אנחנו מקצועיים, אנחנו יודעים את המסרים, זה המקצוע שלנו ואנחנו שליחי מדינת ישראל.


אני מסתכל על הטבלה שלנו, אתם מסתכלים על הטבלה. 12% מהעובדים, נכון, אני מדבר על העובדים שנמצאים בארץ.
היו"ר חיים כץ
לא חילקת את הטבלה, אנחנו לא מסתכלים.
חנן גודר
אז תחלקו.
היו"ר חיים כץ
לא, תסלח לי. פה אתה בכנסת, אתה לא יכול לעשות. תן נתונים, דבר מספרים. לא מסתכלים כלום, מקשיבים לך.
חנן גודר
12% מהציבור שלנו, מאותם 550 איש שנמצאים בארץ, נמצאים מתחת לקו העוני של מדינת ישראל. מספרים: קו העוני למשפחה ישראלית ממוצעת או לא ממוצעת, מדגמית, שבה יש אבא אימא ושני ילדים, קו העוני שם הוא 5,800 שקל. 12% מהעובדים שלנו, שלי, מרוויחים פחות מ- 5,800 שקל. כי כשאתה יוצא לחו"ל ואתה חוזר, אתה חי על משכורת אחת.
אילן גילאון
מי זה החבר'ה האלה?
חנן גודר
מי זה? בחור, בוגר אוניברסיטה, תואר ראשון תואר שני, למד שפות, יצא, דברר אותנו בחו"ל, עשה את כל העבודה הזאת, חוזר לארץ, וזאת המשכורת שלו. והתלושים האלה פורסמו אתמול בכל אמצעי התקשורת. 23% מהעובדים שלנו מקבלים השלמת הכנסה. 23%. שתבינו על מה אני מדבר.
שלי יחימוביץ'
אחרי קורס צוערים? פשוט לא ייאמן.
חנן גודר
בוגרי קורס צוערים, עברו את כל המסלולים האלה, שלי, אנחנו אהבלים, מה שאנחנו עשינו כי התלוש שלנו הוא אהבל ואין שם תוספות, אין החרגות, אין דברים ייחודיים, כלום.
היו"ר חיים כץ
מה זה השלמת הכנסה? בוא תגיד לי, מה זה הוא מקבל השלמת הכנסה.
חנן גודר
יש מנהל ותקציב אצלנו במשרד.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל פחות משכר מינימום?
חנן גודר
יש עובדים שמקבלים גם פחות משכר מינימום, מעט.
היו"ר חיים כץ
רק הם מקבלים השלמת הכנסה?
חנן גודר
יש אצלנו גם כאלה. הנתונים הם נתונים של המשרד שלנו. 23% מהעובדים, 136 איש מתוך 550 איש, אלו נתונים של המשרד שלנו.
היו"ר חיים כץ
חנן, תן לי רגע. ישנו יושב-ראש ועד עובדים, תתחיל להתנהג כוועד עובדים. תדבר במספרים, עזוב אותך באחוזים. אתה נותן המון אינפורמציה, בזמני, כשלמדתי בתיכון, למדנו לשון, היה נושא נשוא מושא ישיר, בוא, תיגע בנושא, תיגע איפה כואב לך, תיגע איפה אתה צריך לשפר, אתה מדבר הרבה מסביב, את הסכסוך צריך לגמור בחודש לא בשנה.
שלי יחימוביץ'
חיים, זה ש- 23% בשכר מינימום, זה נתון.
היו"ר חיים כץ
אבל זה לא יכול להיות.
שלי יחימוביץ'
זה כן יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
23% מרוויחים פחות מ- 3,850 שקל?
שלי יחימוביץ'
יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
לא יכול להיות.
חנן גודר
אני אתן לכם דוגמה של צוער, בחור שהתראיין אתמול ב- Ynet, בחור בשם נתי ברוקס, עובד שש שנים בשירות החוץ, היה קצין מנהלה בווייטנאם, עבר קורס צוערים, יצא, וייטנאם זה אולי מקום אקזוטי למי שנוסע לשם לשבוע, זה מקום קשה שירות, עם זיהום, עם בעיות לילדים, חזר משם מרוויח 4,300 שקל.
היו"ר חיים כץ
הוא לא מקבל השלמת הכנסה.
חנן גודר
לא, הוא לא מקבל השלמת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
לא שזה גבוה, בוא, אני רוצה שתבין. השכר הוא עלוב.
חנן גודר
חיים, אתה תשאל אחר-כך, נמצאים פה גם הנהלת המשרד, הנתונים, אני לא יושב על התלושים של האנשים, הם יגידו לך את המספרים האלה.
היו"ר חיים כץ
הוא אומר שזה פשוט לא נכון.
חנן גודר
פערי השכר שלנו, הלכנו והבאנו יועצים מקצועיים, הראו לנו שהפערי שכר שלנו הם לגופים מקבילים שלנו בסדר גודל של 50%. אמרו לי – אדוני, אל תסתכל בצלחת של מישהו אחר, זה משרד הביטחון, זה מוסד שב"כ, בוא, נעזוב אותם בצד.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתבין, אנחנו רוצים לעזור לך.
חנן גודר
אני יודע.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים לעזור לך. תכניס לך לראש, הזימון פה, זה על-מנת לעזור לך. אנחנו לא רוצים לפגוע בך, אנחנו חושבים ש- 4,300 שקל זה עלוב, באמת זה עלוב. עלוב.
חנן גודר
גם אנשים שהם ותיקים יותר. אני היום אחרי 20 שנה, בשירות החוץ, לא מגיע ל- 9,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
ברוטו?
חנן גודר
נטו. 8,000 ומשהו. סליחה, מה זה ברוטו, אתה סופר לי את הוצאות רכב ודמי נסיעות?
היו"ר חיים כץ
ברוטו, אף אחד במדינת ישראל לא מדבר בשכר, כשמדברים שכר לא מדברים נטו, מדברים ברוטו.
חנן גודר
אני מגיע ל- 9,800 ברוטו.
היו"ר חיים כץ
אתה מגיע ל- 15,000 שקל.
חנן גודר
אני מגיע ל- 9,800 ברוטו. התלוש שלי פה.
שלי יחימוביץ'
מורידים לו מעט מס כי הוא מרוויח מעט.
היו"ר חיים כץ
אם הוא מקבל 9,800 נטו, הוא מרוויח 15,000.
חנן גודר
בין 8,000 ל- 9,000, תלוי כמה שעות נוספות עשיתי באותו חודש.
היו"ר חיים כץ
זה נטו, ביד.
חנן גודר
אני מבקש להעביר את רשות הדיבור לחבר שלי, רוני, שימשיך וייתן עוד מספרים.
רוני הראל
בוקר טוב לכולם, אני יושב-ראש החטיבה החוץ מנהלית, ביחד אנחנו חטיבת שירות החוץ במשרד החוץ הנתונים, חנן נתן אותם, אני לא אחזור על מה שחנן אמר. אבל רבותיי, צריך להבין דבר אחד.
משה (מוץ) מטלון
חנן לא נתן נתונים.
רוני הראל
הוא נתן נתונים של מספרים, כמה אנחנו עובדים, לזאת הכוונה. אני רוצה להעביר לכם מסר ברור, אנחנו בסכסוך עבודה שנה, אנחנו פנינו לאוצר, התחלנו אתם בדיונים, חודש, חודשיים, שלושה, הם ישבו ושתו כוס תה ולא הציעו שום דבר. פתחנו בסבב עיצומים ראשון, חזרנו לאולם הדיונים, ועוד הפעם כשהם היו אצלנו, קיבלו תה ועוגייה, כשהיינו שם קיבלנו מים ויותר מזה לא יצא שום דבר.
שלי יחימוביץ'
מתי היה משא ומתן בפעם האחרונה?
רוני הראל
בינואר, התחלנו, בפברואר התחלנו את העיצומים הראשונים.
שלי יחימוביץ'
לא, מתי ישבתם עם האוצר בפעם האחרונה?
רוני הראל
הפעם האחרונה שאנחנו ישבנו, הנה אני מגיע, הפעם השלישית זה היה באוגוסט שפתחנו בעיצומים ואז אמרו לנו – OK, עכשיו אנחנו נהיה רציניים, בתנאי שתפסיקו את העיצומים, ואז אנחנו נקבע לכם סדרת פגישות רצופה, נשב ואנחנו מוכנים לסגור עניין. אנחנו יודעים, אמר הממונה על השכר אילן לוין, אנחנו יודעים שאתם צודקים, אנחנו יודעים שמגיע לכם כסף, באמת השכר שלכם הוא נמוך, אנחנו טענו והגשנו גם מצגת וגם נייר, אנחנו לא חילקנו את זה פה, אנחנו ברמת העיקרון, אורח החיים שלנו הוא אורח שונה מעובדי מדינה אחרים. במה זה מתבטא? אורח החיים שלנו זה להיות בארץ, ללכת, לחזור, ללכת, לחזור, וכתוצאה מהדבר הזה, יש לנו פגיעה בהכנסה המשפחתית. הבן או בת הזוג, לא מצליחים לפתח קריירה בארץ, הם באים, חוזרים משליחות, עד שהם מוצאים עבודה עוברת שנה, מקבלים עבודה זמנית לעוד שנה ואז הם צריכים להיאלץ ולצאת החוצה עוד פעם. וככה זה נמשך, עד שאתה מגיע לגיל פנסיה. מה קורה בגיל פנסיה? אנחנו לא משפחה נורמאלית במדינת ישראל, ואז המפרנס היחיד או המפרנסת במשרד החוץ, יוצאים עם פנסיה אחת. אין לנו שתי פנסיות. ההכנסה המשפחתית, וזה פגיעה. ואמר הממונה על השכר והצוות שלו שזה נכון, אתם צודקים, מגיע לכם. זאת אומרת, הם לא מכחישים שמגיע לנו.
שלי יחימוביץ'
אז למה זה תקוע?
קריאה
זה משהו חדש?
רוני הראל
לא, זה תמיד היה. אבל נמאס לנו. תמיד זה היה.
שלי יחימוביץ'
שחיקה מתמשכת. שחקו 40% בשכר.
רוני הראל
זה תמיד היה, מאז קום משרד החוץ, אבל נמאס לנו לשבת על סולם השכר, כשאנחנו משתפים פעולה עם כל משרדי הממשלה, עם כל גורמי הביטחון, אני לא רוצה פה להציג נייר מה כתב ראש המוסד.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע להסביר לנו את הבעיה? בוא, ברצינות.
רוני הראל
כן, אני יודע להסביר את הבעיה.
היו"ר חיים כץ
למה אתם צמודים? בשכר, למי אתם צמודים? איך טבלאות השכר שלכם? אתם צמודים למגזר הציבורי?
שלי יחימוביץ'
לא. לא. זה העניין.
חיים אסרף
לא, לשום מקום.
היו"ר חיים כץ
יש לכם טבלאות שכר ייחודיות?
חיים אסרף
טבלה ייחודית.
היו"ר חיים כץ
מול מי אתם עושים את ההסכם, מול אילן לוין?
חיים אסרף
כן.
היו"ר חיים כץ
מתי עשיתם הסכם פעם אחרונה?
חיים אסרף
93.
היו"ר חיים כץ
מה הדרישות שלכם עכשיו?
אריה ביבי
אולי מילה להבהרה. אני חושב ככה, הם צריכים לתת לנו פרופיל של עובד ואנחנו לפי הפרופיל הזה, אנחנו יכולים לנתח אחר-כך בדיוק איפה אנחנו עומדים. דבר שני, הייתי רוצה לשאול שאלה פשוטה. הוא אומר אחד למאה מתקבל, הייתי רוצה לדעת למה אחד למאה, כזאת דרישה יש?
היו"ר חיים כץ
חלום להיות בחוץ לארץ, הנה אני מצטיין, אני התקבלתי, יש הלה. אנשים לפעמים אומרים כבוד.
אריה ביבי
הלה לחיות מתחת לקו העוני?
היו"ר חיים כץ
הם לא מבינים שזה ככה.
שלי יחימוביץ'
יש באמת תחושת שליחות. ציונות, תחושת שליחות.
היו"ר חיים כץ
אריה, הוא עומד פה ודיבר ולא ירד לשורש הבעיה. לא נכנס למספרים.
אריה ביבי
אני חושב, הם לא יודעים להסביר את עצמם.
היו"ר חיים כץ
זה בטוח. זה בטוח.
אריה ביבי
כי אני יודע שאתה, אני מכיר אותך, אני חושב שהם צריכים לנגוע בשורש הבעיה בשלוש-ארבע שורות הם יכולים לנגוע בשורש הבעיה. הם הולכים אתנו מסביב. אל תלכו מסביב.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתבין, אנחנו יודעים שאתם עובדים קשה, אנחנו יודעים שקשה מאוד להיות צוער, אנחנו יודעים שהאנשים מעולים, אנחנו יודעים. בוא, אתה לא צריך לשכנע אותנו שהאישה לא יכולה לפתח קריירה שנייה בחו"ל, גם אם היא עובדת ומרוויחה, היא לא צוברת לחיסכון פנסיוני, כל זה אנחנו יודעים. באת לפה למקום שננסה לעזור לך. אתה תבוא, תגיד לי, איך הוא אמר? יש 15%, לא מגיעים לסף המס. או תגיד – יש 100 אנשים שמרוויחים, כמה? ברוטו, כמה הם מרוויחים, איך מבנה השכר שלהם, איזה רכיבים הם פנסיוניים, איזה רכיבים הם החזר הוצאות, מה ביקשנו בשבילם, מה האוצר אמר לנו.
חיים אסרף
אני מבקש להציג קצת נתונים. טבלת השכר. אני חבר מהמניין בוועד העובדים ופרט לזה, אני גם מנהל מחלקת פלסטינים באגף מזרח תיכון במשרד החוץ. מהות הבעיה היא כזו – שכר היסוד שלנו הוא נמוך בעיקרו. הוא מבוסס על טבלה שהוקמה בשנת 1993, באותה שנה קיבלנו ייחודיות, שאנחנו כעובדים, אני אז לא הייתי במשרד.
היו"ר חיים כץ
עזוב, כמה אתה מרוויח בדרגה הנמוכה ביותר?
חיים אסרף
הדרגה הנמוכה ביותר מתחילה ב- 2,815 שקל.
היו"ר חיים כץ
זה הבסיס?
חיים אסרף
זה הבסיס.
היו"ר חיים כץ
מה יש לזה תוספות קבועות?
חיים אסרף
אני כבר אגיד. הבן-אדם בדרגה הבכירה ביותר, שגריר ב', רגע לפני.
היו"ר חיים כץ
לא לא לא, אנחנו לא. אנחנו בדרגה הנמוכה ביותר.
חיים אסרף
זאת מהות הבעיה.
היו"ר חיים כץ
מה יש לו על 2,850? מה יש על זה?
חיים אסרף
אני אסביר.
היו"ר חיים כץ
אל תסביר, תגיד לי.
חיים אסרף
אין לנו, למעט, למעט גמול השתלמות, שחלק מהאנשים שצברו אותו מקבלים, אין לנו שום תוספות שהן תוספות ייחודיות. עם השנים, מאז 93, מגזרים רבים בשירות הציבורי הצליחו להשיג לעצמם תוספות ייחודיות. תב"י במשרד האוצר, במשרד הביטחון, תוספות אחרות במקומות אחרים. אצלנו, What you see is what you get.
היו"ר חיים כץ
באתי לעבוד במשרד החוץ, נבחרתי אחד מ- 100, גמרתי קורס צוערים, אפס ותק.
חיים אסרף
5,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
יש לי 2,850?
קריאה
תן לו את כל הפרופיל. איך מרכיבים את השכר הבסיסי.
חיים אסרף
אנחנו עשינו עבודה.
חנן גודר
3.9% תוספת יוקר של לפני זה, 4.7% השיג לפני ארבע שנים, תוספות של עמיר פרץ, זהו, אין, אין תוספות.
היו"ר חיים כץ
חנן, הוא מדבר על שכר בסיס, 2,850. בוא נגיד, הוא לא מקבל גמול השכלה, הוא לא מקבל אחרי שבוע אחד. למה הוא צריך לעשות 400 שעות.
חנן גודר
נכון.
היו"ר חיים כץ
אז הוא לא מקבל אחרי שבוע אחד. הוא מתחיל, 2,850, זה 3/4 משכר המינימום. איפה יש לו עוד כסף? לא יכול להיות, אין כזה דבר במדינה, מה יש לו תוספת ייחודית כזאת, מה יש לו מעבר ל- 2,850?
קריאה
תלוש, תלוש.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא מדבר באפס ותק. אני מדבר, גמר.
חנן גודר
אין הבדל בין אפס ותק, אני מקריא לפרוטוקול, יסוד משולב, גמול השתלמות, גמול השתלמות ב', כאשר הוא צובר את זה, תוספת 2009 שזה 4.7%, תוספת שכר 3.6%, זה השכר הפנסיוני.
היו"ר חיים כץ
כמה?
חנן גודר
כל זה, הוא מגיע אותו עובד, ל- 4,300 שקל.
היו"ר חיים כץ
זה 4,300 שקל, זה הפתיחה?
חנן גודר
אני אסביר למה, כי השאלה שלך היא נכונה.
היו"ר חיים כץ
יש לו שני גמולים.
חנן גודר
פה עובד נכנס עם חמש שנות ותק, כי בחמש השנים הראשונות, כשהוא צוער שהוא זמני, הוא על חוזה שכר כולל, חוזה שכר מיוחד, שהוא חוזה שכר ייחודי ולכן כשהוא נכנס, הוא נכנס עם חמש שנות ותק ובדרך-כלל הוא נכנס עם שמונה שנות ותק.
היו"ר חיים כץ
הקורס צוערות, מקנה לו גמולים?
חנן גודר
כן. הוא נותן לו את שני הגמולים האלה. הוא נכנס עם הגמולים.
היו"ר חיים כץ
אז הוא נכנס ישר עם שני גמולים לשכר, השכר הבסיסי שלו, 4,300 שקל.
חנן גודר
יפה. ועל זה אתה תוסיף עוד החזר הוצאות שזה משתנה רכב ורכב שירות.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא אומר 4,300. אז למה יש אנשים שמקבלים השלמת הכנסה?
חנן גודר
לא כולם צוערים, לא כולם יש להם את הגמול השתלמות, לא לכולם יש את החזר הרכב, לא לכולם יש את כל הדברים האלה. אני דיברתי על הצוער, לא כולם נכנסים צוערים.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא מתחיל ב- 3,850, בסדר? זה אולי לא דיון לוועדה, אבל אולי זה יקדם. הוא מתחיל ב- 3,850, בגלל שהוא צוער יש לו 450 זה שני הגמולים שלו. הגמול השני זה נגזרת של אחוזים מהשכר, והגמול הראשון הוא קבוע איזה 300 שקל. בסדר? עכשיו, יש לו, הוא הגיע ל- 4,300. אין לו גמולים 3,850. מי מקבל השלמת הכנסה?
חנן גודר
מי הם אותם 136 שמקבלים השלמת הכנסה?
היו"ר חיים כץ
הם מרוויחים פחות מ- 3,850, הם מרוויחים פחות משכר מינימום, מה שאתה אומר. יש כאלה?
ניר רייס
אנחנו, אחרי שקראנו את הידיעה בדקנו ומצאנו תשעה אנשים עם השלמה לשכר מינימום, עוד לא הספקתי לחקור איך זה קורה, כי לדעתי הטבלאות מתחילות מעל שכר המינימום, אז זה לא יכול להיות.
שלי יחימוביץ'
מי אתה?
ניר רייס
סגן הממונה על השכר.
שלי יחימוביץ'
לא הכרנו עוד, מעניין.
ניר רייס
אני מצטער. בשבועות האחרונים אני פה כל שבוע.
קריאה
כמה סגנים יש?
ניר רייס
יש חמישה סגנים. אנחנו מצאנו תשעה, אני מודה שעוד לא חקרנו איך זה יכול להיות, כי לדעתי כולם מתחילים מעל שכר מינימום.
היו"ר חיים כץ
אז התשעה האלה, אתה הולך לתקן את זה, אני מבין.
ניר רייס
נבדוק למה זה. אני מוכן להחזיר תשובה.
היו"ר חיים כץ
מה עוד ראית במבנה השכר שלהם? איפה ראיתם את הבעיות במבנה השכר שלהם, ולמה הם צמודים? איך בנוי השכר שלהם?
ניר רייס
קודם כל, בניגוד למה שאמרו, הם צמודים להסכמים בשכר בסקטור הציבורי.
היו"ר חיים כץ
הם צמודים למגזר הציבורי.
ניר רייס
כל פעם שיש הסכם בסקטור הציבורי, השכר שלהם מתעדכן.
שלי יחימוביץ'
מההסכם האחרון, השכר שלהם התעדכן?
היו"ר חיים כץ
לא, אף אחד לא התעדכן.
ניר רייס
בהסכם האחרון הוסכם על-ידי ההסתדרות והמדינה, שלאור זה שהסכסוך נמשך ומנהלים משא ומתן לקבל יותר ממה שקיבלו בסקטור הציבורי, אז הוא לא יחול עליהם.
היו"ר חיים כץ
ועל מי הוא חל בינתיים? בוא, תן לי, אם אתה כבר נכנס, מי מקבל את ההסכם? אני לא יודע שאף אחד מקבל את ההסכם.
ניר רייס
כל עובדי המדינה מקבלים.
היו"ר חיים כץ
קיבלו שני אחוז בינואר?
ניר רייס
יקבלו בפברואר. אמורים לקבל בפברואר.
היו"ר חיים כץ
אם האיגודים לא יגמרו את החלוקה? ההסכם נחתם?
ניר רייס
ההסכם אמור להיחתם אני מקווה בימים הקרובים, אבל בכל מקרה, הוא אומר, היושב-ראש, ההסכם אומר, בניגוד לפעם הקודמת, שהפעימה הראשונה בכל מקרה משתלמת רוחבית, כך שלא צריך לחכות לאיגודים.
שלי יחימוביץ'
אבל בכל מקרה, זה לא יחול עליהם, נכון?
ניר רייס
אנחנו מקווים שניתן יהיה לסיים את הסכסוך ואז זה יחול עליהם.
שלי יחימוביץ'
אבל הם מ- 93 לא חתמו אתכם הסכמי שכר. איך אתה יכול להשוות אותם לכל העובדים?
היו"ר חיים כץ
אתה הבנת מה היא אומרת?
ניר רייס
כן, כן.
היו"ר חיים כץ
היא אומרת שלפני ההסכם של ה- 6%, היה הסכם של 4.7.
ניר רייס
שהוא חל עליהם.
היו"ר חיים כץ
הוא חל עליהם?
ניר רייס
חל עליהם, ודאי.
חנן גודר
השכר שלנו משנת 93 עד היום, בואו ניתן את המספרים ואני יודע, זה קצת מבלבל. עודכן ב- 67%, משנת 93. טבלת השכר שלנו עודכן ב- 67%. עלה ב- 67% נומינלי, משנת 93.
שלי יחימוביץ'
נומינלי, נומינלי.
היו"ר חיים כץ
חנן, תסביר, אני לא מבין מה שאתה מדבר. אני לא מבין.
חנן גודר
בסדר, אני אסביר. תנו לי.
היו"ר חיים כץ
מה זה עלה ב- 63%?
חנן גודר
אותה טבלה, כל מספר, כל דרג, עלה, עודכן ב- 67%. אם כתוב פה משנת 93, על שכר היסוד, עודכן ב- 67%.
שלי יחימוביץ'
זה עודכן נומינלי אבל לא ריאלי ופשוט נשחק, זה הכל.
חנן גודר
אבל האינפלציה, האינפלציה באותן שנים, משנת 93 עד היום, עומדת, עמדה על 112%.
שלי יחימוביץ'
כמה שחיקה זה נותן?
חנן גודר
כלומר, נשחקנו ב- 45%. ותנו לי לציין עוד נתון – משנת 93 ועד היום, תסתכלו על הנתונים של הלמ"ס, השכר במשק לא צמוד לאינפלציה, כל מגזר דאג לשניים-שלושה אחוזים קצת יותר, השכר משנת 93, אחרת, שלי, רמת החיים לא היתה עולה משנת 93. אנחנו זזנו צעד וחצי קדימה. השכר במשק עלה, עודכן ב- 138%. אנחנו עודכנו ב- 67%, האינפלציה היתה 112%, והשכר הממוצע לשכיר במשק, עלה ב- 138%. אנחנו הלכנו אחורה ואחורה ותתנו לי להוסיף, פורסם בשבוע שעבר מכרז לקורס צוערים ושאלתם אותי מי הולך לשם, מי שהולך לקורס צוערים אחת מן השתיים, או שהוא מטומטם לגמרי או שהוא אידיאליסט מושלם.
שלי יחימוביץ'
או שהוא בא מבית מאוד עשיר ולא צריך לפרנס.
רוני הראל
אני נחתכתי, אני רוצה לומר, שנייה, אני חושב שאנחנו קצת מפספסים, אנחנו מפספסים את הנקודה ואנחנו מתרכזים על 20 או 30 או תשעה, כמו שאמר ניר, שאנשים מתחת לקו העוני. זה לא הנקודה, גם שאנשים מקבלים שכר מעבר לזה, פה הבעיה המרכזית שלנו, זה לא שכר ראוי ומתאים לעובדי שירות החוץ, זה לא מדובר רק על אלה שמקבלים, זה ביזיון בפני עצמו, מי שמקבל השלמת הכנסה, זה ביזיון למדינת ישראל בכלל ולאוצר בפרט. אני חוזר ואומר, העבודה שאנחנו עושים, השכר שאנחנו מקבלים, אנשים, שגרירים, אנשים בדרגות הגבוהות ביותר, זה לא מתאים, לא שם אנחנו רוצים לראות את משרד החוץ ועל זה ניהלנו משא ומתן שנה. אנחנו קיבלנו איזה שהיא הצעה, ההצעה לא מספקת, לא טובה ואת ההצעה הזאת צריך לשפר ולא נתרכז כרגע בכמות אנשים קטנה, שלא מקבלת השלמת הכנסה אם היא 20 או 30 או 50 איש. לא זו הבעיה העיקרית. הבעיה שהשכר, גם של שגרירים, שזה בטופ במשרד החוץ, במשכורת הכי גבוהה.
היו"ר חיים כץ
כמה זה הטופ? תתחיל לדבר מספרים.
רוני הראל
אנשים מקבלים בטופ, בטופ, מקבלים 11,500 שקל.
היו"ר חיים כץ
נטו?
רוני הראל
אחרי 35, 40 שנות עבודה. איפה כל הקריירה שלו, איפה האורך שלו? אז אומרים לנו – אז בחוץ לארץ אתם מרוויחים כסף. רבותיי, זה לא נכון. מרוויחים כסף, אנחנו משלמים שם בחיי אדם, אנחנו משלמים בפסיכולוגים, הילדים שלנו יוצאים מתוסכלים.
היו"ר חיים כץ
אתה עוד פעם חוזר להסביר.
רוני הראל
נכון, לכן מגיע לנו יותר ולא להתרכז באלה שיש להם השלמת הכנסה. השכר שלנו צריך להיות במקום אחר לגמרי.
היו"ר חיים כץ
איפה הוא צריך להיות?
רוני הראל
הוא צריך להיות בעוד 25%.
היו"ר חיים כץ
לא מבין באחוזים. בוא. אני מנסה להסביר לכם את זה. אני לא צריך שביתות ואני לא צריך סכסוך ואני לא דיפלומט, שים לב מה אני אומר לך.
רוני הראל
חיים, השכר שלנו צריך להיות איפה שהיינו מההתחלה, אנחנו דרשנו השוואת תנאים למערכת הביטחון. 50% תוספת.
היו"ר חיים כץ
כמה עולה מכנסיים ליתום? זה בדיוק כמו שאתה מסביר. 50% תוספת ממה?
רוני הראל
מכל אחד והשכר שהוא נמצא בו היום.
היו"ר חיים כץ
אין כזה, יש טבלאות.
רוני הראל
לפי הטבלה. לפי טבלת שירות החוץ. אחד יקבל 1,000 שקל תוספת, אחד יקבל 500, אחד יקבל 1,200.
היו"ר חיים כץ
עשיתי שגיאה גדולה בישיבה הזאת, הייתי צריך לשבת אתכם לפני. להסביר לכם, איך דנים, איך מבקשים, איך מדברים. אתם טובים אולי לדבר בחוץ ולייצג את מדינת ישראל, בשביל לדאוג לשכר שלכם, אתם מאוד חלשים ואתם לא מציגים את העובדה, את העמדה.
חיים אסרף
בגלל זה הגענו לאן שהגענו, בגלל זה אנחנו פה.
היו"ר חיים כץ
נכון, אחרת השכר שלכם היה ראוי ולא הייתם צריכים לדאוג לפרנסה אלא הייתם דואגים לייצוג מדינת ישראל ואתם צריכים לשים את הדברים על השולחן כמו ששמים את הדברים על השולחן, בדיוני שכר.
חיים אסרף
אפשר לתת הדגמה מאוד פשוטה. מילה אחת. יושבים פה שני סוגים של פקידים, פקידים של משרד החוץ, פקידים של האוצר. אני היום חותם על 90% מהמשכורת של ניר רייס, אני יכול להבטיח לך.
היו"ר חיים כץ
אתה חותם על 20% מהמשכורת של ניר גלעד.
חיים אסרף
אני יכול להבטיח שגמרתי תואר שני במינהל עסקים באוניברסיטה יוקרתית, לפחות כמו ניר רייס, יש לי ותק כמוהו, השכלה כמוהו, שפות אני מדבר לפחות כמוהו אם לא יותר, המשכורת שלו גדולה ב- 40%, 50%, 60% מהמשכורת שלי, והיא רק תלך, והפער רק ילך ויגדל. זאת תמצית הבעיה.
היו"ר חיים כץ
הוא משנה לממונה. יותר מוכשר ממך.
חיים אסרף
יכול להיות שהוא יותר מוכשר ממני.
היו"ר חיים כץ
בשביל זה הוא מקבל יותר.
חיים אסרף
אבל יש אנשים מוכשרים.
היו"ר חיים כץ
לא יודע, הוא משנה לממונה. סגן לממונה. הוא מוכשר, המדינה החליטה שהוא מוכשר, אז הוא מקבל בזכות.
חיים אסרף
אני לא אומר שהוא לא מקבל בזכות, אבל שלחת שגריר לייצג אותך במדינה, אתה מניח שהוא לא מוכשר?
היו"ר חיים כץ
מוכשר.
חיים אסרף
יפה. תשלם לו. תשלם לו. ואנחנו מקבלים שכר שהוא שכר עלוב, שאי-אפשר לגמור אתו את החודש.
היו"ר חיים כץ
תודה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ'.
שלי יחימוביץ'
אני חושבת שלהתחיל לדבר על אלה שמקבלים השלמת הכנסה, זה לא מענייננו כאן, למרות שאני קשובה למצוקתם מאוד מאוד בדיון אחר נדבר על מי שמקבל השלמת הכנסה, אני מניחה שמדובר בפקידים, באנשים שהם לא סגל דיפלומטי. אני בכלל לא רוצה לדבר עליכם במונחים של שכר מינימום והשלמת הכנסה, ואני גם לא רוצה לרחם עליכם. אני רוצה שתרוויחו ממש ממש משכורות גבוהות, שמהוות שיקוף של התפקיד המאוד חשוב שאתם ממלאים בשביל מדינת ישראל. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, תראה, יצא עכשיו מכרז לקורס צוערים, ממש עכשיו. תראה מה התנאים. הקורס מיועד לאזרחים ישראלים בעלי לפחות תואר אקדמי ראשון, מצופה מהמועמדים לקורס שיהיו חדורי מוטיבציה, בעלי מוסר עבודה גבוה, יצירתיים וסקרניים, בעלי יחסי אנוש מעולים, יודעי שפות, פתוחים לחוויות חדשות, בעלי יכולות ניהול ועבודה בצוות ובעלי נכונות לעבודה יוצאת דופן בשירות מדינת ישראל. שירות החוץ הישראלי מחפש לצרף לשורותיו עובדים מצטיינים המייצגים את המיטב שיש לישראל מכל רובדי החברה, ללא הבדל דת, גזע ומין, וממגוון המקצועות והכישורים הרחב ביותר.


אז בסופו של יום אחרי שמיינת את השמנת שבשמנת, את הסיירת מטכ"ל של השירות הציבורי שאתה משגר אותה למשימות בכל העולם, משימות קריטיות של הסברה בינלאומית, אחד הדברים החשובים ביותר, בסוף אתה דן אותם לחיי עוני. זה נכון שהם לא יודעים להסביר את עצמם, חיים, אתה צודק, בגלל זה הם הגיעו עד הלום, בגלל זה הם נמצאים היום מ- 93 בלי חידוש הסכמי שכר, עם שחיקה ריאלית של 40% בשכר ומקבלים משכורת של מעמד, שהיא פחות מהשכר הממוצע במשק, זה דבר מטורף. זה משקף גם את מה שאנשים מסוימים חושבים שצריך לקרות לשירות המדינה באופן כללי. תרעיב את הסוס, תרעיב אותו, תרעיבו אותו, הוא יתפקד, הוא יתפקד, בסוף הוא ימות, אז מה, הוא ימות, כולה שירות החוץ של מדינת ישראל.
היו"ר חיים כץ
כולה מדבדב לא הגיע, מה קרה?
שלי יחימוביץ'
כן. ודווקא העובדה שהם לא הצליחו להסביר לך, חיים, שאתה איש ארגון עובדים ותיק ומיומן, מה בדיוק הבעיה, איפה הם רוצים העלאה, זה דווקא מחזק את הצורך שלנו לקחת אותם ביד ולעזור להם ולהוביל אותם לקראת עלייה משמעותית בשכר שלהם, זה דבר שהוא בלתי נתפש. תהפוך אותו מכאן, תהפוך אותו מכאן, תבקש את הסולמות, השכר שלהם הוא עלוב ודל והשחיקה של 40% מדברת בעד עצמה והם צודקים, הם מרוויחים הרבה פחות מהפקידים באוצר. ואתה יודע מה ההבדל? שירות החוץ זה בדרך-כלל לכל החיים. הם מתמסרים לזה, הם הולכים עם זה, הם משוגעים, מה לעשות? זה בשבילם גם תחושת שליחות. הם נשארים עם זה עד סוף ימי חייהם, יוצאים לפנסיה, האוצר, אני לא רוצה לדבר כאן על אף אחד באופן ספציפי, יכול להיות שהאנשים שיושבים פה לא.
ניר רייס
זה דרך אגב, לא נכון שהם מרוויחים פחות מהאוצר.
שלי יחימוביץ'
סליחה, אל תפריע לי.
היו"ר חיים כץ
אתה תקבל את רשות הדיבור, אני מבטיח לך. אתה תקבל ולא יפריעו לך.
שלי יחימוביץ'
להבדיל מזה שזה שירות באמת לכל החיים, סטטיסטית הם נשארים עד הפנסיה העלובה שלהם, בשירות, באוצר לעתים מאוד קרובות זאת מקפצה, אתה אמרת ניר גלעד בדרך אגב, הנה, דוגמה, בן-אדם שהיה כמה שנים פקיד באוצר, היום הוא בכיר בחברה לישראל, נעשה מיליונר גדול מאוד עם אופציות וכן הלאה, ואני הכרתי כאן הרבה פקידי אוצר שחלפו לנגד עיני והיום הם בסקטור הפרטי ואני לא הרבה שנים חברת כנסת. זה לא קורה שם. ולכן, דווקא לכן אנחנו צריכים לעגן את הזכויות שלהם ואת השכר שלהם ואין בן-אדם שמתאים לעשות את זה, חיים, יותר ממך, אז אני מבקשת שאת הפגישה שרצית לעשות קודם, תעשה אתם אחר-כך.
משה (מוץ) מטלון
אני אגיד לך ממה אני מודאג וממה אני גאה. אני קודם כל גאה בזה שאתם לא יודעים להסביר את העמדה שלכם. זה בסדר, אנחנו נפגשים פה באנשים שכל עיסוקם הוא כל הזמן איך משפרים את תנאיהם, אני דווקא, אני מכה אתכם על זה שלא הכנתם את עצמכם או לא הכינו אתכם, אבל אני דווקא מרוצה מזה שאתם עוסקים באמת בעניין עצמו שנועדתם אליו, הסברת מדיניות החוץ של מדינת ישראל. כך שאני על זה לא מכה אתכם, לא אכה אתכם על כלום, אגב. אני מודאג, אדוני היושב-ראש, עוד פעם, מלקיחת עובדים כבני ערובה. עד שלא תסיימו את הסכסוך, אנחנו לא יושבים אתכם, עד שלא תעשו א-ב לא תקבלו את הפיצוי, לא תקבלו את ההסכם הקיבוצי.
שלי יחימוביץ'
והם אפילו לא שובתים.
משה (מוץ) מטלון
אנחנו שומעים את זה פה חדשות לבקרים, זה מדיניות שאנחנו חייבים, אנחנו כנבחרי ציבור, חייבים לשים לה סוף בעניין הזה. זו לא יכולה להיות מדיניות של משרד האוצר כלפי כל גוף, שמחליט להתאגד, להתאחד, ולומר אני מקופח פה ואני רוצה להגיע להבנות ומתחילים לכפות עליו דברים שהם לא מעניינם ולא מענייננו ואסור לנו בכלל להסכים לעניין הזה ואנחנו שמענו את זה עם הפרקליטים, שמענו את זה לאורך כל הדרך, עם כל הסכסוכים האחרונים ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת לבנו. אני גם לא מדבר על שכר המינימום, זה בושה בפני עצמה. אבל כשאנחנו שומעים פה על משכורות של 5,000 ו- 6,000 שקל, אז בואו לפחות אנחנו נהיה אמיתיים עם עצמנו, מי יכול לחיות עם משכורות כאלה אחרי כל-כך הרבה שנות עבודה? לפרנס משפחה, שהצד השני, בן או בת הזוג לא יכולים באמת ליצור לעצמם איזו שהיא קריירה ארוכת טווח. חייבים לקבל פה באמת איזה שהיא תפישה אחרת לגבי המשרד.


אני משער שלהנהלת המשרד גם יש איזה שהיא עמדה בנושא הזה. השאלה אם אפשר לגשר, אני עוד לא נכנס לאוצר, כי אני מאמין בדרך של דיאלוג קודם כל עם הנהלה ולהגיע אז יחד, שלובי זרוע, למשרד האוצר ולשים את המכה על השולחן. אני מציע לכם לנסות להידבר ולהגיע להבנות קודם כל עם הנהלת המשרד, אחר-כך ללכת יחד למשרד האוצר ואני משער שגם שם יודעים, יש מי שידע לתת את המכה על השולחן. תודה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. חבר הכנסת אריה ביבי.
אריה ביבי
אדוני היושב-ראש, סגן שר החוץ, אני רוצה לומר שאני גם מודאג, גם מוטרד וגם כועס. אני הייתי באיזה חממה, ששם באמת לא חשבנו לדאוג, הייתי בחממה של אידיאליסטים, שבאמת לא עניין אותי השכר, כן שכר, לא שכר. אני באמת הייתי בחממה כזו שהשכר לא הדאיג אותי, הלכתי בבוקר, ישבתי שבוע שם, חזרתי, לא חזרתי, ומה אני רואה? אני כבר כאן יחד אתך ואנחנו רואים ככה – הגיעו אנשי המוסד, אותו סיפור, הגיעו אנשי השב"כ, אותו סיפור.
היו"ר חיים כץ
לא אותו סיפור.
אריה ביבי
דקה, אני מתכוון לגמלאים, סלח לי, אני יודע מה אני אומר. היינו פה באותה ישיבה. ומה קורה? שדווקא את החומר הזה, שאנחנו מאוד מעריכים, שאנחנו משבחים, שזה מה שנקרא סיירת המטכ"ל של מדינת ישראל, אנחנו מדכאים אותם כי הם לא רוצים לצעוק, כי הם לא רוצים לעשות בושות, הם לא רוצים לדבר בקול רם שהשכנים לא ישמעו. ואנחנו באים לפה ומדברים אתי על משכורת של, עזוב 5,000, גם 10,000 נטו, אני רוצה להגיד לך, קראוס היה שגריר בהונגריה ואני הייתי נציב. באתי לקראוס, והוא אירח אנשים ואני אמרתי לו – קראוס, מה? הוא אומר לי – ביבי, תשמע, אני נשבע לך, שחלק מהאירוח אני משלם מהכיס שלי. אני אומר לו – איזה כיס? הוא אומר – מהמשכורת. אני אומר לו – מזל שאתה מקבל משכורת בתור מפכ"ל והוא אומר לי – כן, אחרת לא היה לי. אני חושב שאנחנו חייבים יחד אתך, הם לא יודעים לדבר, אני שמתי לב ואני אמרתי לו ככה – אם הם מייצגים אותנו בחוץ לארץ, אני לא יודע, יש לי בעיה. אבל זה לא נכון. אני טועה. כי הם את העבודה שלהם הם עושים ואני נתקלתי בהם, הם עושים נאמנה. איפה הם לא יודעים? הם לא יודעים כאן, הם לא מכירים את הכנסת, הם לא מכירים את ועדי העובדים בהסתדרות, הם לא מכירים את הדברים האלה. ואנחנו כאן, אני מודיע לכם שאנחנו כאן חייבים לעזור לכם ואנחנו כן נעזור לכם. לא ייתכן, ובזה אני עוד משפט המחץ – לא ייתכן שהם יישחקו במשך 17 שנה או שבע או עשר שנים, יישחקו ב- 45%, להפך. אנחנו חייבים להביא אותם למצב שהם לא יצטרכו לדבר, במצב של להשוות שכר.
היו"ר חיים כץ
לא יצטרכו לדבר על שכר. אם הם לא יצטרכו לדבר אנחנו נהיה בצרות, הם יהיו בצרות.
אריה ביבי
לא יצטרכו לדבר שטויות, ידברו לעניין, זה אני מתכוון.


אנחנו חייבים להשוות אותם לאיזה סקטור שאתם אנחנו יודעים שאנחנו נשב בשקט וכל פעם שהשופטים יקבלו העלאה, ממוצע במשק, להשוות אותם לאיזה שהוא משהו.
היו"ר חיים כץ
מדורגי המחקר.
אריה ביבי
לא יודע איזה מדורגים, אתה מבין? חבר'ה, דקה. אתה מבין יותר טוב ממני, אתה יושב-ראש, אתה גם יושב-ראש ועד עובדים, אתה מבין יותר טוב ממני. אנחנו חייבים להשוות אותם לאיזה סקטור שאנחנו יודעים שאלה ממשרד החוץ, אנחנו יושבים אתם בשקט.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. חבר הכנסת מיכאלי.
אברהם מיכאלי
תודה לך, אדוני היושב-ראש שקיימת את הישיבה הזאת. אני חושב שהפעם כינסת ישיבה הכי נכונה בזמן הנכון. כי אם לא היתה כותרת מדבדב, אולי במדינה לא היו מרגישים את השביתה שלהם כי באוגוסט הם התחילו לעשות עיצומים.
שלי יחימוביץ'
לציין שזה בגלל דיון מהיר שביקשנו, כמה חברי כנסת, לא בגלל מדבדב.
אברהם מיכאלי
מי שביקש את הדיון המהיר, יישר כוח גדול על זה. ואני אומר לך, שלי, לפעמים אנחנו לא יודעים.
היו"ר חיים כץ
הדיון המהיר עבר לחוץ וביטחון.
שלי יחימוביץ'
באמת? הוא יהיה גם בחוץ וביטחון?
היו"ר חיים כץ
כן, זה לא הדיון המהיר.
אברהם מיכאלי
שלי, לא רק זה, בזמן שהגשתם את הדיון המהיר, לא ידעתם על מדבדב.
שלי יחימוביץ'
נכון, זה בדיוק מה שאמרתי.
אברהם מיכאלי
אני אומר, כמה שזה יצר את האפקט החשוב של העיצומים. אני אומר לך עוד כמה ביקורים חשובים עומדים להתבטל כנראה, בגלל העיצומים שלהם וזה חמור מאוד. לנו במדינה כנראה יש קבוצות כוח, שהם יודעים איך לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיע להסכמים, וכל הכבוד להם, שהם יודעים לדאוג לעצמם. מסתבר שהחבר'ה האלה, עובדים כבר מ- 93 על איזה הסכם שלא שודרג ולא עודכן לפחות בצורה יסודית, והם מגיעים למצב שהם מגיעים עכשיו. או עכשיו נתחיל להאשים את המדינה שהמדינה לא בסדר? לא נגיע רחוק. המדינה לא בסדר, שהיא לא יודעת לדאוג לקבוצות האחרות.


ישבה אצלי שגרירה, במדינה, אחת החשובות, אישה עם חמישה ילדים, עם בעל גם עם כמה תארים באוניברסיטאות, גם היא וגם בעלה עם כמה תארים, והיא מספרת לי מה המשכורת שלה לפני שהיא נסעה לשליחות. הרי מה מפתה אותם כנראה באמת, גם דני קרץ לי בעין וזה נכון, שלי אמרה ואני אמרתי זה סיירת המטכ"ל של המדינה. היום אני אומר לך, אני מכיר צעירים שעומדים בתור להתקבל לקורס צוערים ואני אחרי שבמקרה גם בני עמד בתור הזה, אמרתי לו – תגיד לי, אתה משוגע? תצא מפה. תעזוב, חבל על הזמן. חבל על הזמן שתיגש לשם כי המדינה לא מעריכה את הצוערים האלה, כנראה.


אני עכשיו אומר לך, אנחנו באמת, אולי הפעם נפלה לנו הזדמנות הרבה יותר מפרקליטים, אני אומר לך. פרקליטים – קבוצה חשובה שאני מעריך אותם מאוד, אבל הקבוצה הזאת, זאת באמת קבוצה ייחודית במדינה, שהם עושים שליחות למען המדינה, אנחנו כמבקרים במדינות שונות פוגשים אותם שם ואנחנו יודעים שגם בחוץ לארץ התנאים לא בדיוק הכי הכי. אבל מה? שם כנראה משלמים להם הרבה יותר כסף, בגלל התנאים של חוץ לארץ. אבל כשהם חוזרים לארץ, הם חוזרים לאותו משבר שהם כרגע כנראה מתארים אותו והמשבר הזה כנראה יותר זמן הם בארץ מאשר הם בחוץ לארץ. לכן, אני חושב שחיים, אתה, איך אומרים? בניסיונך הרב בתחום הזה, תעשה פה את אחד הדברים הכי טובים.
היו"ר חיים כץ
לפני שנעבור לאוצר. בבקשה, אילן גילאון.
אילן גילאון
אני רוצה לספר אנקדוטה. בבחינה לצוערות במשרד החוץ, הגיע איזה אחד, עולה חדש מרוסיה, זה היה לא מזמן, ועשו לו בחינה, אמרו לו – מה עיר הבירה של ישראל? הוא אמר ירושלים. אמרו לו – התקבלת. מגיע שני, אחד הוא צבר, ותיק בארץ, אמרו לו – מה ההמנון של מדינת ישראל? הוא אומר – התקווה. אמרו וואלה, יפה מאוד, התקבלת. מגיע אחד ערבי, שואל אותו – כמה אזרחים יש ביפן? הוא אומר – 36,765,650. אז הוא אומר לו – שמות, אדוני, שמות.


תראה, אנחנו לא איגוד מקצועי וזה, אבל הסיבה היא נכונה, שהתכנסה הוועדה, משום שקיימת כאן בעיה מהותית. כאשר אנחנו מתכנסים, אנחנו בעצם, האמירה שלנו אומרת שלא צריך כל דבר לעשות במאבק, אפשר גם להיות הוגנים, כאשר אנחנו שולחים אנשים לשליחותם וכל העניין הזה שמי שיכול להשיג לעצמו זה יותר מי שיודע לדבר ולייצג את העניין כוועד מקצועי יותר טוב, חיים, אתה יודע שזאת המציאות שאולי היא של העבר. אתה הצלחת מאוד בנושא הזה למזלם של עובדיך שהיה להם אותך וכו', אבל זה לא צריך לעמוד על הדבר הזה ונדמה לי, במקום שהדברים לא ברורים, תמיד צריך להשוות עם משהו אחר. ולא להשוות, דני, למשהו אחר, למדינות שלאט לאט היחידות שאנחנו נשארים אתם בקשרים כמו מולדובה ובילורוס וכאלה, אלא דווקא להשוות פנימה כאן. זאת אומרת לראות איפה העובדים הללו, איך הם עומדים מול המקבילים שלהם ואפשר למצוא מקבילים פחות או יותר במשרדים אחרים, למשל במשרד האוצר. זאת אמת המידה, נגיד ההוגנת, האובייקטיבית, שאפשר לייצר אותה. ואני כל-כך הייתי, הזדהיתי עם המאבק הזה, עד כדי כך שנתקע לי אצלכם דרכון בפעם הקודמת ואפילו לא העזתי לבקש אותו וכך שוב לא נסעתי לחוץ לארץ.
שלי יחימוביץ'
כל הכבוד לך, שאתה מכבד שביתה ועיצומים.
אילן גילאון
לגמרי, ולא ביקשתי. בשום דרך. אבל זה לא העניין, זה לא משנה.
שלי יחימוביץ'
לא, זה חשוב. זה יפה, אני אוהבת את זה. הרבה פעמים אנשים שתיאורטים הם בעד עובדים שובתים, כשזה מגיע לדבר שלהם, הם פתאום רוצים שיפרו בשבילם את השביתה.
אילן גילאון
לפי דעתי, יש כאן שני דברים. לטווח הרחוק אנחנו חייבים למצוא איזה שהיא נוסחה, איזה שהיא מטריצה מסודרת, לגבי כל משרדי הממשלה. נאמרו כאן סופרלטיבים, אז אני לא אמשיך, סיירת מטכ"ל. הדבר הכי חשוב זה ברמה המיידית, כי פה לדבר על הטווח הרחוק שצריך להסתדר ולהיכנס לאיזה שהוא מכניזם, וכלפי מעלה, בכי מסודר. כלומר, אם עובדי משרד הביטחון הם המסודרים ביותר, כל השאר צריכים ללכת בעקבותיהם. אבל בינתיים גם צריך לפתור את הפיתרון המיידי פה, עוד לפני שנכנסים לשביתה וכאן אין כמוך שיכול לעזור.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, זה משפט מצוין לסיום דבריך. עכשיו, לפני שנעבור לאוצר, אנחנו שנה בעיצומים, אנחנו שנה. בואו תנו רשימה מדגמית, במה נפגעה במשך השנה המדינה, בעקבות העיצומים שלכם, אחר-כך נפנה לאוצר ונגיד במה עוד המדינה צריכה להיפגע, במה עוד היא צריכה להיפגע, בכדי שהם ייכנסו למשא ומתן, ואז אנחנו במרוכז נעשה את הפגיעה, נשלים את החסר, נשלים את החסר במהרה וניכנס למשא ומתן, ואז נראה איך אנחנו גומרים את העניין. עכשיו תן לנו, אמר חבר הכנסת מיכאלי, ביקור היסטורי של מדבדב, יחד עם 500 איש, אני קראתי בעיתון, יחד עם 500 איש לא הגיע לישראל. בסדר? מאחר ומדבדב בא כל חודש, כל חודש הוא בא לישראל, אז זה לא חשוב. אבל בואו, תגעו בכמה דברים חשובים, בכמה דברים חשובים שהמדינה ניזוקה, בעקבות זה ולמה לא איכפת לנו באוצר, נראה למה לא איכפת לנו באוצר ממה שקורה. אז תנו לנו כמה נקודות כאלו.
רוני הראל
אני אנסה לתמצת את הפגיעה, את מהות העבודה.
היו"ר חיים כץ
לא מהות העבודה, את הפגיעות.
רוני הראל
את הפגיעות במה שזה קורה. אל"ף, אני מודה לחברי הכנסת שהם ייצגו אותנו יותר טוב מאשר אנחנו ייצגנו את עצמנו, כנראה שאנחנו באמת לא יודעים לדאוג לעצמנו. אני ניסיתי להגיד שבאמת, שכר המינימום זה לא הבעיה.
היו"ר חיים כץ
היינו שם כבר.
רוני הראל
העיצומים שלנו, למה גורמים? אנחנו, בראש ובראשונה, אנחנו מטפלים בכל אשרות התייר, כל אשרות העולים לארץ. אנחנו בכל נושא הנוטריוני בחו"ל, יהודים וישראלים וזרים, זה הכל הטיפולים שלנו. כשאנחנו בעיצומים, כל הדברים האלה עומדים. הדואר הדיפלומטי שלנו, שמוציאים דברים לחו"ל ויש דברים.
היו"ר חיים כץ
יש שם חריגים בעניין?
רוני הראל
יש לנו ועדת חריגים, רק מה שהוא ממש ביטחון המדינה, לדוגמה, מותר להגיד פה דברים?
היו"ר חיים כץ
לא, לא. אני לא יודע כמה אנשים מסווגים יש פה.
רוני הראל
יש דברים, אז אני אגיד את זה רק בצורה מעומעמת, אתמול, אם תרצה אגיד אחרת, אתמול אנחנו אישרנו משהו שהוא סופר חריג שזה היה פגיעה אולי בצה"ל, אז אישרנו את זה. יש דברים שאי-אפשר לדבר עליהם, שמשרד רוה"מ תל-אביב מטפל בהם, שהם תלויים בנו, בהרבה הרבה מאוד מקרים, שאנחנו מסייעים להם ועושים את הדברים האלה, אני לא רוצה לפרט. וכמובן, יש את העניין של הביקורים בארץ והביקורים בחו"ל, שאנחנו לא מטפלים בהם, אז גם, לצערי גם חברי כנסת נפגעים ושרים.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר, תשאיר אותם בארץ.
רוני הראל
לא לא, זה לא בארץ.
היו"ר חיים כץ
אני 11 שנה חבר כנסת, שתי נסיעות לחו"ל. לא יקרה כלום אם אני לא אסע עוד, תעצור, תעצור.
רוני הראל
זה לא בסדר בכלל ששרים וביקורים בארץ, כמובן, כמו שקרה עם הנשיא הרוסי, שזה ביקור חשוב מאין כמותו, שלצערנו ואנחנו מביעים פה את הצער שהוא התבטל בגלל העיצומים שלנו, היה צריך להגיע עם משלחת של קרוב ל- 500 איש, וכאלה יש עוד בפרק.
חנן גודר
ראש ממשלת קרואטיה בוטל, ראש ממשלת סלובניה בוטל, אנגלה מרקל, אנחנו כבר פנינו ליושב-ראש ועד העובדים של משרד החוץ הגרמני, גם זה יהיה מאוד קשה להעביר את זה.
שלי יחימוביץ'
הוא הבין אותך?
חנן גודר
בוודאי הם מבינים אותנו. יש לנו מכתבי תמיכה, וזה מדהים, כי פתאום התחילו להגיב ועדי עובדים דיפלומטים בכל העולם. אנחנו יושבים בפורומים בינלאומיים, נתנו הנחיה לנציגים שלנו להפסיק לייצג את מדינת ישראל בפורומים בינלאומיים. הנושא שרוני דיבר עליו הוא לא ממש מסווג, אותה ספינה של חיל הים, אנחנו עמדנו לעצור ספינות של חיל הים, כי אנחנו לא העברנו, לא מעבירים את הקודים ממקום למקום. אנחנו החלטנו, באיזה שהוא שלב, שאם אנחנו לא יכולים, אם אנחנו לא נוקטים את המדיניות הברורה, אז פשוט לא סופרים אותנו. חיים, בוא, תן עוד כמה.
חיים אסרף
אני רק רוצה מילה אחת. אני לא רוצה לדבר על דברים מוחשיים, אני רק רוצה להצביע על ארבעת המאמצים המדיניים האסטרטגיים של מדינת ישראל, שאנחנו, אני לא מצליח להגיד את המילים, שאנחנו נאלצים לפגוע בהם. חבר'ה, כל המאבק של איראן וההתגרענות של איראן, אנחנו מובילים את המאבק הזה, אנחנו נאלצנו להגיד לעובדים שלנו – חבר'ה, אל תתקדמו בעניין הזה. כל העניין של המאבק בדה-לגיטימציה. הרי זה תופעה שהולכת ומחריפה, שמקעקעת את היסודות של המדינה הזאת. אנחנו בחזית. אנחנו מנהלים את המאבק הזה. אנחנו סופגים, אם אתם רוצים, את העגבניות מכל אותם ארגונים אנטי ישראליים שעובדים נגדנו.
חנן גודר
כולל סגן השר שחטף בפורום שבו הוא השתתף.
חיים אסרף
אנחנו נאלצים להגיד לחברים שלנו – חבר'ה, תורידו את הרגל מהגז. העניין של החלטה פלסטינית במועצת הביטחון, יש החלטה פלסטינית בקנה במועצת הביטחון לגנות את ההתנחלויות, אנחנו נאלצים להגיד לחברים שלנו – חבר'ה, תשאירו את הכיסא שלנו במועצת הביטחון ריק. בפורום סגור זה אני אומר לכם שבקריצה אמרנו לחברים – לא, תמשיכו לעשות לובי בלתי רשמי מסביב, רק אל תהיו באולם כשתהיה את ההחלטה.
היו"ר חיים כץ
בשביל זה אתם מפסידים את המשחק.
חיים אסרף
בשביל זה אנחנו מפסידים את המשחק. חבר'ה, המשטים, כל שבועיים יש משט אחר בקנה. עד היום אמרנו – משטים זה קודש, לא נוגעים בזה. הרי בסוף מה זה משט, אומרים משט זה שיירת 13, לא, משט זה משרד החוץ שהולך ומתקן את הבעיות ופותר את הקשיים ומטפל בכל ההיבטים הבינלאומיים וההסברתיים שנבעו מהמשט. אנחנו אמרנו לחבר'ה שלנו – חבר'ה, משט להבא אנחנו לא מחריגים קטגורית. אלה הם ארבעת המאמצים המרכזיים של מדינת ישראל בהיבט האסטרטגי. לשם זה הולך להשפיע על מעמדה, על עתידה של מדינת ישראל. לא רק בהיבט של כמה הסברה תהיה לנו. אם יהיה לאיראן טילים או לא יהיה לאיראן טילים, זה אינטרס קיומי. אם המאבק בדה-לגיטימציה אנחנו נמשיך לא לעמוד בו ונמשיך לחטוף על ימין ועל שמאל גולדסטונים וארגונים אחרים, זה מקעקע את יסוד המדינה שלנו. ואנחנו נאלצים להגיד לחברים שלנו – חבר'ה, אל תטפלו בזה. לשם הגענו. ובגלל זה אנחנו פונים אליכם.
אבי בראל
ברשותך, אני רוצה להוסיף. עוד דבר אחד, הם לא הזכירו, את הנזק לאזרחי מדינת ישראל שאף אחד לא הזכיר את זה. אנחנו דיברנו יפה על הדיפלומטיה ועל מה הנזק.


אני חבר בוועד החוץ המינהלי וסגן מנהל בחטיבה הקונסולארית שבעצם החטיבה הזו היא עולם ומלואו. בעצם, מה שאנחנו דיברנו כאן, בעצם על כל הנושא של דיפלומטיה, נזק למדינת ישראל וכל הדברים האלה. אבל באמתחתנו שלטרים לא פחות מחברת החשמל ומה זה אומר? אני רוצה להגיד דבר אחד, בעיצומים הקודמים שלנו, שנערכו קרוב לשבועיים או שלושה שבועות, אז אני אגיד לכם מה הנזק היה. לנו יש, אנחנו משרד החוץ, בחטיבה הקונסולארית, הבלעדיים במדינת ישראל שמאמתים מסמכים ציבוריים לכל אזרח ישראל שרוצה להציג מסמך ציבורי למדינה בחו"ל. זאת אומרת שאין מקום אחר שיכול לעשות את זה, מלבדנו. והנזק היה קרוב ל- 10,000 מסמכים שלא הוחתמו בזמן, נזקים של מאות מיליוני דולרים. אני רוצה להגיד לכם שהדתיים עכשיו יאהבו אותי ויחבקו אותי, עצרנו קרוב ל- 3,000 נישואים אזרחיים בחוץ לארץ. 3,000 נישואים. בלעדינו, אין נישואים בחוץ לארץ, נישואים אזרחיים. עובדים זרים לא נכנסו, לא לחקלאות, קרוב ל- 1,700 עובדים זרים, ורק בשבועיים וחצי. ועוד דבר – עובדים סיעודיים, למסכנים שצריכים לקבל עובד סיעודי, זקנים וכל מי שצריך לקבל עובד סיעודי, לא הגיעו.
היו"ר חיים כץ
פה ועדת חריגים היתה צריכה לשחרר.
אבי בראל
אני במקרה זה גם יושב בוועדת חריגים ואנחנו יודעים מתי לשחרר, ותאמין לי, כואב לנו, כואב לנו שכל הזמן אנחנו צריכים להיכנס לעיצומים בגלל שמשרד האוצר אטום, לא שומע אותנו, לא עושה עם זה שום דבר. ואתם צדקתם, במאה אחוז צדקתם, אנחנו לא יודעים לייצג, אנחנו הדינאמיקה במשרד החוץ, הדינאמיקה במשרד החוץ זה שאנחנו לא מתעסקים בלסדר לנו שכר. אנחנו יוצאים חוזרים. אני בעצמי, שמונה וחצי שנים בחוץ לארץ, לא התעסקתי בשכר שלי, מה יהיה, לא יהיה, התעסקתי איך לייצג את מדינת ישראל בחוץ ואני אומר לכם דבר אחד – בושה וחרפה. אני מחזיק פה תלושי שכר, אני רוצה להקריא לכם תלוש אחד, 30 שנה במשרד החוץ. עם תואר ראשון. אחרי כל הדברים האלה, מקבל 7,000 שקל. זה אמיתי? 7,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
נטו או ברוטו?
אבי בראל
נטו. 7,000 שקל. 30 שנה. וחוץ מזה, אני רוצה להמשיך הלאה, וסליחה על האמוציות. אני רוצה להמשיך הלאה, מה הנזק שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו לא רוצים לעשות.
היו"ר חיים כץ
אז אל תגיד.
אבי בראל
לא. ישראלים בחו"ל, תקועים שם בלי דרכונים. אנחנו לא מחדשים דרכונים. תקועים. אנשים עם הכסף האחרון שלהם, צריכים לארגן בית מלון.
שלי יחימוביץ'
תדאגו שיהיה שם צוות טלוויזיה. באמת. תקשורת.
אבי בראל
מבחינתנו, אנחנו עושים את מה שצריך לעשות.
שלי יחימוביץ'
נעשה לכם תדרוך.
אבי בראל
אני מודה לך שנתת לי רשות דיבור.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לעבור לאוצר. אנחנו רוצים לקדם את העניין. ניר, אנחנו עוברים אליך. אתה שמעת את הנזקים שמדינת ישראל סופגת בגלל חוסר משא ומתן. קודם כל, משא ומתן. לא היו דיונים, לא היה רצינות. נשאלת השאלה, מהוועדה אליך, לפחות לפרוטוקול, מה אתה עוד רוצה שהם יעשו, איזה נזקים או מה, כמה המדינה צריכה לשלם, עד שאתם תעשו הפסקה בעניינים האחרים, תשבו מולם ותנסו לפתור את הבעיות? זה דבר ראשון. כמה נזקים בשביל לקצר את התהליכים ולא להוציא את הנשמה לאט לאט, תיתן מכה אחת, תגיד כמה נזקים, מה רף הנזק שצריך להיות, אנחנו נודיע להם – תעשו נזקים בסדר גודל כזה, ואז ניכנס למשא ומתן ואם ניתן משהו, אז נגיד – וואלה, זה היה אחרי מלחמה קשה. אנחנו באים ורוצים לפני מלחמה.
משה (מוץ) מטלון
חיים, גם הסיפור חייב להיפסק.
היו"ר חיים כץ
תן לנו סקירה על המצב של השכר.
ניר רייס
אני אשמח לענות. קודם כל, אני חושב שההדגמה שביקשת היא הדגמה מצוינת. יש פה אחד מבין סכסוכים לא מעטים היום במערכת יחסי העבודה וסכסוכים שכל גוף בודק, לא משנה איזה הצעות הוא מקבל מהאוצר, לא משנה איך ההצעות האלו מתאימות למה שצריך לעשות בשביל לפתור את הסכסוך, לא משנה איך ההצעות האלו עומדות ביחס למשהו שקיבל מישהו אחר, כל גוף בודק, כל קבוצת עובדים בודקת איזה נזק היא יכולה לעשות, האם הנזק הזה יכול, במירכאות, כמו שאתה אומר, להכניע את הצד של המדינה, את הכיס של המדינה, את תקציב המדינה, ובהתאם לזה קובע את מועד סיום השביתה. בלי שום מנגנון סיום סכסוך, דרך אגב, כי אני גם לא רואה פה את נציגי ההסתדרות.
שלי יחימוביץ'
חבר'ה, ההסתדרות גם מגבה את הסכסוך הזה, בואו נשמור על פרופורציה. ויש כאן נציגים של ההסתדרות.
ניר רייס
אני אומר, גם את הסכסוך הזה, דרך אגב, כמו שאמרנו לפרקליטים, אנחנו מוכנים לפנות למוסד לבוררות מוסכמת.
היו"ר חיים כץ
לא לא, נגמר הסיפור הזה.
שלי יחימוביץ'
על גופתנו המתה. לא, באמת, מספיק עם הפיתרון הזה, מספיק. יש עובדים, יש להם ועד, הם מאוגדים בהסתדרות. אין שום צורך בבוררות.
ניר רייס
היושב-ראש הבטיח שהוא יגן עלי וייתן לי.
היו"ר חיים כץ
תני לו, שלי.
ניר רייס
חיכיתי שעה וחצי, היושב-ראש הבטיח שהוא ייתן לי לדבר.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך.
ניר רייס
ולכן חיכיתי.
היו"ר חיים כץ
אחרת היית הולך?
ניר רייס
לא, אני לא התפרצתי ולא ניסיתי לתקן אף אחד.
היו"ר חיים כץ
תראה, הם חדשים בוועדה, אתה אומר שאתה כל שבוע פה. אתה יודע שפה לא מדברים בלי רשות דיבור. לא הייתי קורא לסדר להוציא אותך, אז אתה לא מתפרץ. בבקשה.
ניר רייס
דרך אגב, הפיתרון הזה של פנייה למוסד לבוררות מוסכמת הוא פיתרון ופנייה בניגוד לעמדה של הצד השני במשא ומתן הוא פיתרון שהוא מיושם על-ידי ההסתדרות בפניות נגד המדינה, לא הפוך, ככה זה היה, לדעתי ב- 95% מהמקרים שהיו, אז אני לא יודע למה מתנגדים שהמדינה תיישם אותו על-מנת לפתור סכסוכים בלי הצורך להפעיל כוח. שני הצדדים מוותרים על משהו.
היו"ר חיים כץ
ב- 2005 היה משהו מאוד מעניין. שביבי נתניהו מרח את הסתדרות, והלכו להסכם עידוד הצמיחה במשק, והורידו בשכר. אבל זה לא יחזור.
ניר רייס
זה לא היה דרך המוסד לבוררות מוסכמת, למיטב זיכרוני.


בסכסוך הזה אנחנו הצענו הצעות משמעותיות שאנחנו חושבים שהיו צריכות לקדם את הסכסוך הזה אל עבר פיתרון. יש לזה כמה רכיבים, אבל קודם כל אני אתייחס לנתונים, כי מפיצים הרבה נתונים, עושים בנתונים שמוציאים לעיתונות, עושים גם Cherry picking בוחרים תלושים בחודשים של עובדים שלא עשו, במקרה לא עשו באותו חודש שעות נוספות או במקרה אין באותו חודש.
היו"ר חיים כץ
על זה אני רוצה לחזור, היית בדיון עם הפרקליטים, שעות נוספות זה לא שכר. שכר בשבילי זה משכורת שממנה יש נגזרת של רכיבים פנסיוניים, ומשכורת שאפשר להסתמך עליה. על שעות נוספות אי-אפשר להסתמך. אם אין שעות נוספות, אז הוא לא חי? לפי שעות נוספות, הוא לא בונה משכנתה. הוא, איך שהוא בונה את החיים שלו, זה המשכורת. שעות נוספות זה אופרה אחרת. סליחה, שעות נוספות לא נספר והוא לא צריך לעשות. הוא רוצה לבוא לעבודה משמונה עד ארבע, מפה אתה גוזר את המשכורת שלו. לא שעות נוספות ולא בונוסים ולא שום דבר. זה טעות שלכם, טעות גסה, גסה. אני לא רוצה להגיד לכם שאתם נתתם בהסתדרות, הם צמודים למגזר הציבורי. נתתם גני ילדים שהם אולי לא צריכים כשהם בחו"ל וספרתם להם את זה באחוזים. בשביל זה הם רוצים שמונה ולא שישה.
ניר רייס
אנחנו לא ספרנו להם כל דבר, שום דבר.
היו"ר חיים כץ
למה הם עוד לא שם. אבל אחרים כן.
ניר רייס
קודם כל, אני רוצה להגיד. אם מדברים על שמונה עד ארבע, בואו לא נעשה השוואה לשירותי הביטחון, אם אנחנו מדברים משמונה על ארבע. אתה יודע היטב שכשמדברים על שכר, בטח במגזר הציבורי.
היו"ר חיים כץ
לא, מדברים על מדורגי המחקר במערכת הביטחון, הם אמרו לי.
ניר רייס
אני לא חושב שהם מדברים, יכול להיות, אני לא יודע. אני לא מכיר כזאת טענה. וזה בסדר גם להחליף את הטענה מדי פעם. במגזר הציבורי אנחנו מדברים על השתכרות ברוטו, כולל החזרי הוצאות ושעות נוספות. ברכיב הזה, הם מעל הדירוג.
היו"ר חיים כץ
שעות נוספות אתה סופר להשלמת הכנסה לשכר מינימום?
שלי יחימוביץ'
כן. הם סופרים.
ניר רייס
לא, מה פתאום? אני לא סופר.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה סופר את זה על שכר?
שלי יחימוביץ'
הם כן סופרים.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא לא יכול לספור.
ניר רייס
זה ההשתכרות ברוטו במגזר הציבורי, בגלל זה מדברים תמיד על השלמה לשכר מינימום ועל הממוצע שכר של מי שמקבל השלמה לשכר מינימום, גבוה משמעותית.
היו"ר חיים כץ
ניר, בוא תדבר אתי בלי שעות נוספות. אני רוצה לדבר בלי שעות נוספות. אני רוצה את הכלה כמו שהיא.
ניר רייס
ההשתכרות שצריך לדבר עליה היא השתכרות ברוטו, כך אנחנו מדברים במגזר הציבורי.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר ברוטו.
ניר רייס
השכר במשרד החוץ, בארץ, אני לא מדבר על מה שקורה בחו"ל, הוא גבוה מאשר דירוג המח"ר בארץ.
היו"ר חיים כץ
מה זה? מה זה גבוה?
ניר רייס
ב- 20% עד 30%.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת דרגה 42 במח"ר.
ניר רייס
אני מדבר על ההשתכרות ברוטו. תיקח כל משרד שאתה רוצה, משרד התעשייה והמסחר, משרד התחבורה, משרדים אחרים, כל משרד שיש בו דירוג מח"ר, שזה המגבילה שלהם בארץ.
היו"ר חיים כץ
הם צמודים לטבלאות המח"ר?
ניר רייס
לא, הטבלאות יותר גבוהות.
היו"ר חיים כץ
למה הם צמודים? יש להם טבלאות עצמאיות?
ניר רייס
יש להם טבלאות עצמאיות, שהן יותר גבוהות מהטבלאות.
היו"ר חיים כץ
מי מעדכן להם את הטבלאות?
ניר רייס
הטבלאות שלהם מתעדכנות בהתאם לתוספות, במגזר הציבורי, כמו הטבלה של המח"ר, כמו הטבלה של הדירוג המנהלי.
היו"ר חיים כץ
יש להם טבלאות עצמאיות?
ניר רייס
שמתעדכנות בהתאם לשיעורי השינוי.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין כל-כך טוב. אתה תסביר לי. נגמר ההסכם עכשיו במגזר הציבורי. 6%. יושבים האיגודים ביניהם ומחלקים את הכסף, את האחוזים, לחלוקה לא דיפרנציאלית. בסדר? לא לניארית, הם אומרים מדרגה 46, תקבלו 20%, בדרגה 40 יקבלו אחוז אחד. מי קובע להם את החלוקה הזאת?
ניר רייס
הם, כעיקרון, חלק מיוצגים על-ידי הסתדרות המח"ר. אם המח"ר תרצה לעשות את זה Flat אצלם, זאת אומרת רוחבי לכולם, יהיה רוחבי בטבלה.
היו"ר חיים כץ
אז המח"ר קובע להם?
ניר רייס
מה זאת אומרת?
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר אלי, סלח לי. המח"ר קובע להם את הטבלאות?
ניר רייס
לא קובע.
היו"ר חיים כץ
מי קובע להם את החלוקה, הם קיבלו עכשיו, הם החליטו לסגור את הסכסוך. יקבלו את ה- 6%. עכשיו ה- 6% יחלקו אותם.
ניר רייס
ההסכם הקיבוצי שיהיה, יכלול את הפירוט. אם הסיכום על דעת הוועד וההסתדרות.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא עונה לי. מי הנציג שלהם, שיבואו המהנדסים ויגידו – אנחנו מהנדסים, מחלקים את ה- 6% באופן כזה. יבואו הטכנאים, יגידו – אנחנו רוצים באופן כזה. יבוא המח"ר יחלק אחרת, אף אחד לא אמר שהם צריכים להיות שווים. מי מחלק להם? מי?
ניר רייס
אז אני אומר, יש את הוועד.
היו"ר חיים כץ
הוועד?
ניר רייס
הוועד במשאים ומתנים יושב, עד כמה שאני מכיר, יחד עם הסתדרות המח"ר. הם ביחד, יצטרכו לקבוע איך מחלקים את זה.
חיים אסרף
זה לא קרה מעולם ב- 15 השנים האחרונות.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שזה לא קרה.
ניר רייס
שוב אני אומר, אם מחלקים את זה רוחבי, אם מעלים את כל הטבלה, אומרים, נניח שהתוספת היא 5%, מעלים את כולם ב- 5%, אז אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
אז אין בעיה. אבל אם מעלים את שתי הדרגות העליונות ב- 12% ואת שתי הדרגות הנמוכות באחוז וחצי, מי מחליט לגביהם, שאתה אומר שהטבלאות שלהם שונות. אם הטבלאות שלהם זהות לדירוג המח"ר, אז אין לי בעיה.
ניר רייס
הן לא זהות לדירוג המח"ר.
היו"ר חיים כץ
אז מי קובע להם? מול מי אתם יושבים? תראה, אתמול ישבנו על הצבא, אין מי שיושב ומייצג אותם. אין, אין. אין הסכם שכר בצבא, בכל מערכת הביטחון אין מי שקובע והם שבויים. אז היה לנו שבויים אתמול במערכת הביטחון, עכשיו הכנסתם לשבי גם את משרד החוץ.
ניר רייס
אנחנו לא הכנסנו לשבי, עוד פעם, כי הם ועד. הם חלק מארגון יציג שנקרא ההסתדרות הכללית החדשה. בהסתדרות הכללית החדשה למיטב ידיעתי וגם כך היה בישיבות משא ומתן שהיו לנו אתם, מי שישב זה יושב-ראש הסתדרות המח"ר.
היו"ר חיים כץ
צ'יקו, יש להם מחזיק תיק?
משה צ'יקו
יש להם, יש להם. מה שהוא אומר, הסתדרות המח"ר מייצגת אותם, אבל מפה שהם יקבעו את השכר – אני לא בטוח.
אריה ביבי
צ'יקו, יש מפתח מסודר, מול מי הם?
היו"ר חיים כץ
טוב, OK. צ'יקו, בסדר. ניב, כן-? תרשום לך את ההערות האלה, שאנחנו רוצים לדעת מי מחלק להם.
ניר רייס
את זה אתה צריך לשאול את הארגון היציג.
היו"ר חיים כץ
אני שואל אותך, אתה יושב מולם. זה קשה לי.
ניר רייס
אז אני עונה. הם ועד, כוועד הם חלק מההסתדרות הכללית.
היו"ר חיים כץ
אבל כוועד הם לא קובעים איך בהסכמים ארציים יחלקו את השכר, כוועד. הם לא נכנסים. הם בפרוזדור. הם לא נכנסים לחדר כשמחלקים את העוגה. הם מקבלים את ההודעות החוצה. מי יושב מטעמם, ומחלק את העוגה, מי?
ניר רייס
למיטב ידיעתי, הדירוג, ההסתדרות שאמורה לייצג אותם, זה המח"ר.
היו"ר חיים כץ
OK. טוב.
ניר רייס
עוד נתון שצריך לדבר עליו וצריך לזכור אותו, בתוך הדירוג הזה, שהוא כפי שאמרתי גבוה מהדירוגים הרגילים של שירות המדינה, נכנסו במשך השנים עשרות אנשים שהם לא נוסעים.
היו"ר חיים כץ
תביא לנו את הטבלאות של הדירוג. הם מדורגים לפי דרגות?
ניר רייס
יש להם דרגים שהם מתאימים לכינויים.
היו"ר חיים כץ
הם מתקדמים בדרגות?
ניר רייס
מתקדמים בדרגות.
היו"ר חיים כץ
צריך תקן לדרגות?
קריאה
כן. גם שם יש פקק.
היו"ר חיים כץ
כל כמה זמן הם מתקדמים בדרגות?
קריאה
אם אחד מת, הם מתקדמים.
ניר רייס
רחמנא ליצלן.
היו"ר חיים כץ
יש להם תוספת שהיא אוטומאטית בין הדרגות? הוא אומר.
חיים אסרף
מה הוא אומר, אנחנו תמימים? מאיפה למדנו? בחייך. הוא אומר. אז מה?
ניר רייס
חיים, זה לקחת ולזרוק חול בעיניים של כולנו.
היו"ר חיים כץ
סלח לי.
ניר רייס
אם ייתנו לי להשלים, אז נראה תמונה כוללת. אם לא, אז זה קצת קשה. אני רוצה להגיד, יש עשרות אנשים בתוך הדירוג שלא נוסעים לחו"ל, לא ייסעו לחו"ל, אלא הוכנסו כפיתרון ארגוני על-מנת לשדרג את שכרם, מדירוגים אחרים שקיימים במדינה, במנהליים, במח"ר, מדירוגים אחרים. זה חלק ממה שמקשה על סיום הסכסוך ופה אני אעבור למה שהצענו. הצענו סדרה של דברים שהם נדבך אחד על השני. קודם כל, יש את התוספת בשירות הציבורי, שהם אמורים לקבל אותה כמו כולם. מעבר לזה, יש תוספת רוחבית נוספת, של כ- 2.5% שתתחלק בין כולם, גם אנשים שהם חלק מהדירוג ולעולם לא ייסעו.
היו"ר חיים כץ
מה זה ה- 2.5%?
ניר רייס
תוספת לטבלה. זו תוספת לטבלה.
היו"ר חיים כץ
רק להם?
ניר רייס
רק לדירוג הזה, כן.
היו"ר חיים כץ
מעל ההסתדרות, יש שם 2.5%?
ניר רייס
מעל להסתדרות.
היו"ר חיים כץ
למה, עם מי קבעתם 2.5, עם ההסתדרות?
ניר רייס
מה שהצענו.
היו"ר חיים כץ
זה מה שהצעתם?
ניר רייס
אני אומר מה אנחנו מציעים. אני לא אומר, לא מחייב את הצד השני בדבריי. אני מניח שאם הם היו מסכימים, אז הסכסוך היה מאחורינו. שזה תוספת לטבלה, התקבלו על זה גם אנשים שהם נוסעים לחו"ל, וכמו שאומרים פה, עומדים בכל הקשיים שעומדים וגם אנשים שלא ייסעו לחו"ל, והם מהווים אחוז ניכר מתוך ה- 400, כ- 400 איש שיש בארץ.
היו"ר חיים כץ
2.5 הצעתם בפרישה או בתשלום אחד?
ניר רייס
אחד. אחד.
היו"ר חיים כץ
מתי, בינואר 2011?
ניר רייס
במועד חתימת ההסכם.
היו"ר חיים כץ
אז 2.5% נוספים, יש לנו. מה עוד?
ניר רייס
מעבר לזה מה שהצענו, זה תוספת שמותנית במספר השנים שעובד היה בחו"ל. המשמעות היא שעל כל שליחות עובד יקבל בין 2% ל- 4%, תוספת שכר. עד לגבול.
היו"ר חיים כץ
על כל שליחות או על כל שנה?
ניר רייס
על כל שליחות. המפתח לשנה הוא יותר נמוך, אבל אני מדבר אתך בשליחות.
דן אשבל
מפתח לשנה הוא 0.75%.
היו"ר חיים כץ
לשנה?
דן אשבל
לשנה בחו"ל, 0.75%, עם צבירה מקסימאלית של 14%.
חיים אסרף
6%. 6% אחורנית.
ניר רייס
תנו לי לעשות את זה בצורה מסודרת.
היו"ר חיים כץ
0.75% הזה נכנס ליסוד?
ניר רייס
כן.
היו"ר חיים כץ
הופך להיות פנסיוני?
ניר רייס
פנסיוני, כן.
חיים אסרף
אבל עד לגבול של 6%.
היו"ר חיים כץ
תן לי רגע.
ניר רייס
תנו לי, תנו לי.
היו"ר חיים כץ
זה, בנוסף לאחוז ותק?
ניר רייס
כן, כן. בלי קשר, הוותק ממשיך, אין שום דבר, לא שינינו שום דבר בוותק. אז לכן אני אומר, זה בין 2% ל- 4% לשליחות, אם זה מדינות קשות שירות ביותר, אז אפילו, שזה שבע-עשר מדינות הכי קשות, אז זה קצת יותר אפילו.
היו"ר חיים כץ
קצת יותר ממה?
ניר רייס
קצת יותר מה- 2% עד 4% לשליחות. יותר מ- 0.75% לשנה.
היו"ר חיים כץ
אני נסעתי לשליחות של עשר שנים. סלח לי, אני מאוד מוכשר, והחליטו לשלוח אותי לעשר שנים. כמה קיבלתי באחוזים? עשר שנים למדינה קשה.
ניר רייס
אם נסעת למדינה קשה אז תקבל 10%.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, נסעתי למדינה קשה, ושהיתי עשר שנים. מה אני מקבל?
ניר רייס
אז אמרנו, אנחנו הצענו תוספת שהיא למדינה, למדינות פחות קשות, זה נמצא בדיון בין חצי ל- 0.75.
היו"ר חיים כץ
עם תקרה או בלי תקרה?
ניר רייס
אני אסביר.
היו"ר חיים כץ
אתה לא צריך להסביר. תגיד לי עם תקרה או בלי תקרה, זה הכל.
ניר רייס
אז אני אסביר. מה שהצענו זה במועד הפעלת ההסכם, להחיל את זה, עם תקרה של 6%. אבל אני מבקש שייתנו לי לסיים.
היו"ר חיים כץ
ייתנו לך, אנחנו לא נלך למליאה. אתה תדבר, אל תדאג. מקסימום, אם אנחנו נלך למליאה, אתה תמשיך לדבר.
ניר רייס
ה- 6%, זה בגין דברים שבוצעו בעבר וכפי שאתה מכיר היטב, בדרך-כלל לא מכירים בדברים שבוצעו בעבר, בשביל לתת תוספות.
היו"ר חיים כץ
אתה תשלם להם את זה רטרואקטיבית?
ניר רייס
לא. זה 6% מהיום והלאה, עם תקרה של 14% לשנים שיצטברו בעתיד. המשמעות היא, כפי שאמרתי, מעבר ל- 6.25, עוד 2.5, עוד לחלק מהעובדים, 6%.
היו"ר חיים כץ
ה- 2.5 לא בתוך ה- 14?
ניר רייס
לא, מעבר, ודאי. מעבר לזה, אלמנט נוסף שהצענו לפתוח שהיה קיים במקומות אחרים, אני לא מסתיר, אבל בשירות החוץ לא היה קיים ואנחנו רוצים להכניס אותו במסגרת הסכסוך, זה דרגים אישיים, המקבילה של דרגות אישיות ומה שהצענו להם זה להקדים, לא להכניס אותם מהיום והלאה, מייד למפתח של 2% לשנה.
היו"ר חיים כץ
כמה דרגות?
ניר רייס
מדובר על 60 דרגות אישיות.
היו"ר חיים כץ
60?
ניר רייס
60, כן.
היו"ר חיים כץ
כמה ההפרש בין דרגה לדרגה?
ניר רייס
מעל 10%.
היו"ר חיים כץ
60 דרגות?
ניר רייס
60 דרגות, כן, אישיות.
היו"ר חיים כץ
לא לא, אתה מדבר ל- 60 איש.
ניר רייס
60 עובדים.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר על דרגות בסולם. כמה תכניס דרגות? עזוב אותי דרגות אישיות.
ניר רייס
אני לא פותח דרגות.
היו"ר חיים כץ
למה אתה לא פותח דרגות?
ניר רייס
כי זה לא חלק.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, זה יכול להיות מעניין.
ניר רייס
אני לא נכנס למשא ומתן עכשיו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים לדעת את הנקודה, תשמע, אנחנו רוצים לשכנע אותם שיביאו את מדבדב. אם תפתח דרגות וזה, אז זה הולך יפה.
ניר רייס
אתה יודע היטב שאני לא אפתח פה דרגות. דרך אגב, אחד הנושאים שנדונו, הוא פתיחת עוד דרגת שהייה בתוך הסולם.
היו"ר חיים כץ
אין להם דרגות שהייה?
ניר רייס
יש להם דרגת שהייה.
היו"ר חיים כץ
היא אוטומאטית?
ניר רייס
אוטומאטית, כן.
היו"ר חיים כץ
כמה אחוזים היא מהדרגה העוקבת?
ניר רייס
5% - 6%.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת חצי דרגה.
ניר רייס
דרגה עוקבת? 50% מהדרגה העוקבת.
היו"ר חיים כץ
בכל דרגה יש תנאים נלווים מצטרפים? כמו רכב, טלפון וכיוצא בזה?
ניר רייס
יש דרגות שיש, יש דרגות שאין. בגדול, יש החזקת רכב במשרד ויש טלפון במשרד.
היו"ר חיים כץ
טסט וביטוח מגולם?
ניר רייס
כמו בשירות המדינה, כן. אותו דבר.


מעבר לזה, הצענו לייצר למשרד תוכנית פרישה שתאפשר.
היו"ר חיים כץ
ה- 60 תקנים זה מול חוזים אישיים? 60 דרגות, אתה מעלה 60 איש בדרגה.
ניר רייס
בהסכם הקיבוצי.
היו"ר חיים כץ
מה זה, בוא תסביר לי מה זה דרגה אישית. דרגה שבן-אדם מגיע לתקן, אתה נותן לו לחרוג בדרגה?
ניר רייס
דרגה אישית זה שאדם הוא בדרגה כלשהי בשירות החוץ והוא יהיה בדרגה הבאה בשירות החוץ.
היו"ר חיים כץ
60 איש?
קריאה
אחרי תשע שנים שעיכבו אותו, אחרי תשע שנים בתוך הפריזר, נותנים לו משכורת, את אותה תוספת.
קריאה
אבל אני רק רוצה להגיד שזה קיים בכל משרד.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני. תן לי. אתה כבר אמרת, תן לי. הוא בחלוקת הזמן, אתה היית שעה, והוא עשר דקות, אז תן לי להבין.
ניר רייס
מעבר לזה, אנחנו הצענו לעשות במשרד החוץ.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין, ניר, אני רוצה להבין. כמה אנשים מתוך, כמה הם אמרו? זה היה מזמן, 550? 830? אני רוצה להבין. אני רוצה להבין, סלח לי, ניר.
ניר רייס
אני רוצה להסביר.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה לא יודע מה אני רוצה לשאול. מתוך ה- 830 איש, כמה אנשים תקועים בדרגה מעל שש שנים?
חנן גודר
180.
ניר רייס
אז אני מסביר. מתוך ה- 300, כ- 350, 400 איש, שקיימים בארץ, אנחנו מדברים על 60 איש, שזה הפוטנציאל.
היו"ר חיים כץ
זה הפוטנציאל של מה?
ניר רייס
של האנשים שתקועים.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אנשים מחכים לדרגה שהם נכנסים לפוטנציאל?
ניר רייס
אני לא יודע כמה כל אחד.
היו"ר חיים כץ
אז מאיפה קבעת שאין לו פוטנציאל?
ניר רייס
משום שהם, אני לא יודע כמה בקצה האדם מחכה.
היו"ר חיים כץ
ניר, אתה בא לוועדה מסודר, אתה יודע את החומר. עכשיו אתה באת ואמרת לי שיש 60 איש שזה הפוטנציאל. מה ההגדרה להיכנס לפוטנציאל?
ניר רייס
ההגדרה זה ארבע שנים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, ארבע שנים לא קיבל דרגה? איך הגדרת את הפוטנציאל? איך נכנסים לפוטנציאל?
ניר רייס
הוא שהה בדרגת השהייה ארבע שנים.
קריאה
מעל לחמש, זה תשע שנים. הוא מורח.
ניר רייס
אני לא מורח.
קריאה
זה תשע שנים. תשע שנים, מחכים.
היו"ר חיים כץ
אני משתגע מכם. אתם רוצים להירגע? אז תירגעו. שאלנו את הפרקליטים, בדיון, למה הדג נמצא בצלחת. כי הוא פתח את הפה. הם לא נתנו לאוצר לדבר. אמרתי להם – אתם, זה כאילו מישהו בא אליכם ואתם אומרים לו – שמור על זכות השתיקה. תנו לו לדבר. תרשמו.
קריאה
חיים, אבל כשאומרים לארבע שנים ואנחנו יודעים שזה תשע.
היו"ר חיים כץ
מה איכפת לך מה הוא אומר? אז תגיד לו שלא ידבר. אז הוא לא יגיד ארבע שנים ולא יגיד תשע. אני באמת לא מבין בטבלה הזאת. קיבלת דרגה, קיבלתי דרגה X. נתחיל לספור פז"מ. כמה זמן אני צריך לקבל תוספת שהייה?
ניר רייס
חמש שנים.
היו"ר חיים כץ
אחרי חמש שנים אני מקבל אוטומאטית?
קריאה
לא. אצלנו אין.
היו"ר חיים כץ
תוספת שהייה, המלצה? אני לשהייה צריך המלצה? שהייה אני מקבל אוטומאטית?
קריאה
אוטומאטית, זהו, בדיוק.
קריאה
כולם אחרי חמש שנים, כולם.
היו"ר חיים כץ
כולם, אחרי חמש שנים, מקבלים שהייה? OK. כמה פז"מ הוא בין דרגה לדרגה אם יש לי תקן? מ- 42 ל- 43.
ניר רייס
זה אנשי המשרד יכולים לענות יותר טוב.
קריאה
חמש שנים.
היו"ר חיים כץ
חמש שנים, אם יש לי תקן?
שמעון רודד
בין דרג לדרג.
היו"ר חיים כץ
אם יש לי תקן. ואם יש לי תקן, אני מקבל שהייה באמצע הדרך? אחרי שנתיים וחצי?
שמעון רודד
עם קיצורי פז"מ.
היו"ר חיים כץ
לא קיצורי פז"מ, אוטומאטית.
שמעון רודד
לא.
היו"ר חיים כץ
למה?
שמעון רודד
פרק השהייה המינימאלי, בין דרג לדרג הוא חמש שנים.
היו"ר חיים כץ
בכל הדרגות? בין 40 ל- 41-?
שמעון רודד
חמש שנים. אין 40, 41. יש דרגים בדירוג של שירות החוץ.
היו"ר חיים כץ
למה הם מקבילים?
שמעון רודד
הם מקבילים לקבוצות.
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר טבלאות שכר?
שמעון רודד
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
בוא נלך למהנדסים. בדירוג המהנדסים, למה הם מקבילים?
ניר רייס
תגידי להם שאני תקוע בכנסת.
שלי יחימוביץ'
מה זה תקוע? תקוע.
ניר רייס
יש אנשים שמחכים.
שמעון רודד
אני מנהל אגף משאבי אנוש במשרד החוץ. הדירוג של שירות החוץ הוא דירוג ייחודי, שהמקבילה לכל דרג היא קבוצת דרגות בדירוג האחיד. זאת אומרת, אם אני לוקח דרגה שבז'רגון של שירות החוץ נקרא נניח יועץ, או ציר יועץ, לא חשוב, בז'רגון הדיפלומאטי, מתח הדרגות המקביל אליו בדירוג האחיד הוא, או בדירוג המח"ר, הוא 39, 41, או 38, 40. זאת אומרת שכל דרג.
היו"ר חיים כץ
אלה מהספרים? אלה המספרים?
שמעון רודד
במקרה יועץ זה 38, 40.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע שהדרגות האלה הולכות להימחק מהטבלאות?
שמעון רודד
אני אשמח מאוד אם גם השכר שלנו יתקדם בהתאם.
היו"ר חיים כץ
אבל זה ברוך השם הולכים להימחק מהטבלאות.
שמעון רודד
אני אשמח מאוד אם גם השכר יקודם בהתאם.
היו"ר חיים כץ
אם יעלו, אם יעלו את שכר המינימום כמו שעופר עיני רוצה, אז הדרגה 38 תימחק.
קריאה
זה פחות משכר מינימום.
חנן גודר
אצלנו זה אחרי עשר שנות ותק. אתה מגיע לזה.
שמעון רודד
שאלת שאלה לגבי המקבילות. כדי לסבר את האוזן, המקבילה של נניח דרג שגריר בכיר היא 43.
היו"ר חיים כץ
מ- 38, 40. חמש שנים?
שמעון רודד
מדרג יועץ, לציר יועץ, חמש שנים.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול לעשות את המונחים יותר פשוטים? אז יהיה יותר קל לאוצר לתת לכם כסף?
שמעון רודד
ניר מכיר את כל עולם המושגים שלנו.
היו"ר חיים כץ
חמש שנים, לעלות?
קריאה
מ- 40 ל- 41.
היו"ר חיים כץ
זה הממוצע של הדרגה? אני לא מבין, מה זה 38, 40?
שמעון רודד
יועץ.
היו"ר חיים כץ
אבל איזה דרגה? למה לא 39? בטבלה הארצית יש 38 זה שכר אחד, 39 זה שכר אחר, 40. זאת אומרת, אתה אומר שיועץ זה 39?
שמעון רודד
לא לא. יועץ זה יועץ.
ניר רייס
זה מקבילה היררכית.
היו"ר חיים כץ
מקבילה בכסף, למי?
שמעון רודד
מקבילה בכסף ליועץ. כי דירוג שירות החוץ הוא דירוג.
היו"ר חיים כץ
בדירוג המח"ר, למה הוא מקביל?
ניר רייס
כי זה טבלה נפרדת.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב. תראה, הוא אמר שיועץ יכול לנוע בין 38 ל- 40.
ניר רייס
לא, זה מקבילה היררכית, זה השוואה היררכית נציבותית.
היו"ר חיים כץ
עזוב אותי היררכיה, כסף.
ניר רייס
הכסף זה טבלה נפרדת.
היו"ר חיים כץ
כמה זה דומה?
קריאה
אם הוא מקבל 10,000 מי בדירוג האחיד מקבל 10,000?
היו"ר חיים כץ
אבל אני לא במשרד החוץ, אני, קשה לי להסביר.
ניר רייס
אפשר לעשות את ההשוואה.
היו"ר חיים כץ
תעשה לי טבלה. בואו, מה שאנחנו מבקשים ממך.
ניר רייס
באופן כללי, אני מסביר, הטבלה היא גבוהה יותר מדירוג המח"ר.
היו"ר חיים כץ
מה שאנחנו מבקשים ממך, תעשה בטבלה, מבנה שכר שלהם. בטבלאות שכר שלהם, הקבלה לדירוג המח"ר. כל דרגה, בדירוג המח"ר, נראה איך מתקדמים בדירוג המח"ר, בשירות הציבורי, איך מתקדם אצלם, תסתכל תוספת שהייה בדרגה, שנבין על מה אנחנו מדברים. אין בעיה? תעשה טבלה.
ניר רייס
אני אשתדל לעשות משהו, לבקשת היושב-ראש, ככל הניתן.
היו"ר חיים כץ
זה ניתן, הוא מקבל שכר. הוא מקבל, תעשה אותו בהקבלה, תגיד לי באיזה דרגה הוא. בין דרגה לדרגה, כמה זמן הוא מחכה?
קריאה
חמש שנים, בין דרג לדרג.
היו"ר חיים כץ
במצב שיש לו תקן. במצב שאין לו תקן-?
קריאה
אין גבול.
היו"ר חיים כץ
יש אבל בסיס שלא צריך תקן להגיע אליו?
ניר רייס
לא.
היו"ר חיים כץ
אין כזה דבר? זאת אומרת, מתחיל ילד חדש, שנבחר אחד ממאה, והוא תותח, ובגלל שאין לו תקן, הוא ייתקע ב- 4,800 שקל?
קריאה
כן, כן.
קריאה
זה לא יכול להיות, זה קורה, אנשים ממתינים 15 שנים.
היו"ר חיים כץ
סליחה.
קריאה
חיים, אין דרגה גמישה, אז יכול להיתקע גם 50 שנה. מה זה משנה? אין תקן, אז הוא לא יכול לעלות. אלא אם יעשו דרגות גמישות.
שמעון רודד
במציאות, בדרגים הנמוכים אין בעיה של קצב התקדמות העובדים, הבעיה מתחילה כשהם מגיעים לדרגי ניהול ולדרגים הבכירים.
היו"ר חיים כץ
עד איזה דרגה אין בעיה?
שמעון רודד
עד אמצע הטבלה, עד דרג ציר יועץ.
היו"ר חיים כץ
ציר יועץ מה זה?
שמעון רודד
שזה דרג ניהול.
היו"ר חיים כץ
42?
שמעון רודד
39, 41.
קריאה
וזה עדיין שכר עוני. זה עדיין, אתה, שום דבר.
חנן גודר
50 איש, הוא אומר אין בעיה. 50 איש ממתינים לדרג ציר יועץ.
קריאה
שנים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי, שמיועץ לציר יועץ, לוקח 20 שנה?
שמעון רודד
לא אומר 20 שנה, אבל שם מתחיל הפקק, כאשר דרג ציר יועץ זה דרג מקביל של מנהל מחלקה.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין בתארים, אני מבין בכסף. ציר יועץ, יכול לשלוח את הילד שלו גם לגן, שני ילדים, יכולים ללכת לגן, וכל אחד לחוג אחד?
קריאה
לא. לא.
קריאה
בתנאי שאבא שלו יעזור לו.
היו"ר חיים כץ
לא, אבא שלו לא עוזר לו. הוא מתבייש לקחת.
קריאה
אין מצב.
שמעון רודד
ברשותך, היושב-ראש, אני רוצה להציג, ביקשת את קצב ההתקדמות של העובדים, אני למדתי להגן על הסכם השכר, אני, לבי עם העובדים, ולעובדים שלנו, ואנחנו כמובן תומכים בכל הרצון שלהם לקדם את השירות, הוא רצון שלנו במשותף. מבחינת קצב ההתקדמות של העובדים, צודק ועד העובדים שבדרגים שמתחילים מדרגי הניהול של מקבילים למנהל מחלקה, אצלנו זה דרג שנקרא, בז'רגון שלנו, דרג ציר יועץ, שם מתחיל להיות יותר קשה להתקדם וההתקדמות היא לא אוטומאטית, אלא על בסיס של דרג פנוי ומכאן גם בא הרצון לפתור אותו על-ידי הענקה של דרגים אישיים, כדי קצת לחלץ את הפקק.
היו"ר חיים כץ
זה ה- 60 תפקידים?
ניר רייס
נכון. ובנוסף, מה שעוד אנחנו רוצים לעשות, זה תוכנית פרישה של עובדים ותיקים, שבחלקה תאפשר גם את ההתקדמות של העובדים היותר חדשים.
היו"ר חיים כץ
באיזה תנאים?
ניר רייס
בתנאים טובים.
היו"ר חיים כץ
מה זה תנאים טובים?
ניר רייס
תנאים של חודשי הסתגלות ומענקים חד פעמיים.
היו"ר חיים כץ
מה זה ייתן להם? איזה פנסיה הם?
ניר רייס
הם בפנסיה תקציבית.
היו"ר חיים כץ
ואז הם יקבלו שתי דרגות ואחוזים בונוס?
ניר רייס
אני לא יודע אם הם יקבלו שתי דרגות.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה ללכת לתוכנית? איזה תוכנית?
ניר רייס
יקבלו תוכנית שיש בה מענקים וחודשי הסתגלות.
היו"ר חיים כץ
חודשי הסתגלות נגמרים. תשמע, הם ברמת שכר נמוכה. הם מדברים על בסיס פנסיוני.
ניר רייס
הם לא ברמת שכר נמוכה. הם לא ברמת שכר נמוכה. השכר הפנסיוני של עובדים.
היו"ר חיים כץ
בציר יועץ.
ניר רייס
לא בציר יועץ.
היו"ר חיים כץ
לא לא, אני, מעניין אותי ציר יועץ. אנחנו נפטר את הצירי יועץ. אנחנו רוצים רק מנהלים. בציר יועץ, אתה מוציא אותו עכשיו לפנסיה, מה הוא יקבל?
ניר רייס
אני לא מאמין שהוא יצא לפנסיה, כי הוא לא בוותק שהם יוצאים בו לפנסיה.
היו"ר חיים כץ
למה? 20 שנה. עד שהוא יגיע ליועץ. ציר יועץ הוא התחיל ביועץ, עבר מ-38 ל- 41, 20 שנה.
ניר רייס
תוכנית פרישה היא רלוונטית לאנשים בדרג שגריר, רלוונטית בדרגים יותר בכירים, היא לא רלוונטית לעובדים בדרג של יועץ. שם השכר הוא פנסיוני, הוא לא נמוך. הממוצע הפנסיוני של שגריר הוא 17, 18,000 שקל, זה הפנסיוני.
היו"ר חיים כץ
אני לא אתן את התענוג למשרד האוצר שיגרום שיפטרו אותי מהכנסת. דיוני הוועדה לא יכולים להיות שהם יהיו בזמן מליאה. יחד עם זה, הנושא מרתק. ואני חושב שצריך לפתור את העניין, וצריך לפתור את העניין, אז אנחנו כבר ב- 11 ורבע, והמליאה עובדת. יחד עם זה, סגן שר החוץ ישב בשקט ולא העיר הערות והוא חלק, אז אתה תסלח לי, ניר, שאני עוצר אותך, זה, הדיונים זה תם ולא נשלם, אנחנו ננסה לקדם גם בפגישות אישיות שלא במסגרת הוועדה, לראות איך אנחנו מקרבים ואיפה אנחנו מתגמשים ואיפה אנחנו הולכים לקראת מה, וגם נעשה בלי שום קשר לכלום, נעשה עוד דיון המשך בעניין הזה ואתה תהיה ראשון הדוברים אז. ותבוא, תכין שיעורי בית.
ניר רייס
מודה לך.
היו"ר חיים כץ
תכין שיעורי בית, תן לנו עוד נתונים. כן, אדוני.
סגן השר דניאל אילון
תודה אדוני היושב-ראש, חיים כץ. אני קודם כל רוצה להגיד לך באופן אישי, אני מאוד מתרשם מרמת המקצועיות, המעורבות וההבנה שלך לעניין, אני חושב שאתה בהחלט עושה פה מעשה טוב שאתה נכנס לעניין הזה.


אני מדבר כאן, כמובן, בשם שר החוץ, אביגדור ליברמן, הנהלת המשרד, נמצא כאן מנכ"ל המשרד, רפי ברק, כמו שאמרנו, ראש אגף משאבי אנוש וכמובן חבריי כאן לוועד. אני רוצה להגיד שלוש נקודות קצרות ולהציע פיתרון. קודם כל, אני באופן אישי, כמו שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, היו לי הכבוד והזכות להיות חלק מאנשי המשרד, החל מצוער ועד תפקידים שהייתי בחו"ל, שירתתי גם בארץ.


אני רוצה להגיד שהחבר'ה שמייצגים כאן זה המיטב שבמיטב שיש לעם ישראל, בכל קריטריון, זאת אומרת לא רק לגבי השוואה של עובדי מדינה, אלא בכל קריטריון שאתה רואה, אם זה במשק הפרטי, במשק הציבורי, אנחנו הרי חברה שמתגאה בהייטק שלנו, באקדמיה, אלה המיטב של המיטב, בכל קריטריון. העבודה שהם עושים חשובה, והם באים באמת מאידיאליזם, אני אומר לכם, הם באים מאידיאליזם, ואתה רואה – לא התעסקו בשכר, הם לא יודעים מה זה שכר, בקושי מסבירים את הדרגות. לעצמם הם לא יודעים להסביר את זה, כי הם לא מתעסקים בזה. ולכן, אני חושב שפה כשהגיע לכאן שר החוץ ליברמן למשרד החוץ, הוא ראה מחויבות גדולה לשפר את התנאים שלהם, הוא באמת מאמין בזה. ומאז שהוא הגיע, ומאז שהוא הגיע, אז באמת היו גם תקציבי המשרד עלו בצורה רצינית מאוד, אנחנו חילקנו כאן נייר לפני זה, אבל יש כאן תוספת תקציבית גדולה מאוד של המשרד, באחוזים זה כמעט 20%, 264 מיליון, תקציבים מיוחדים לפרויקטים מיוחדים. הוספו 42 תקנים, תקני צוערים, אנחנו מתכננים עד 2012 וקיבלנו כבר אישור מהאוצר להוסיף עוד 45 תקנים נוספים של דיפלומטים, בארץ ובחוץ לארץ.
היו"ר חיים כץ
זה מעבר ל- 60?
סגן השר דניאל אילון
תכף, מגיע ל- 60, כן, בוודאי מעבר. נוסף לזה, אנחנו השגנו אישור של תשע נציגויות חדשות, ארבע כבר הוקמו, כמו וולינגטון, סאו-פאולו, נוספים, כל המשמעות הזאת של כל נציגות זה עוד מיליון דולר, ככה, רק עם ההתחלה.


לסיכום, מה שאני רוצה להגיד, שבשנתיים האחרונות נוספו למשרד החוץ בתקציב 384 מיליון שקל, 45 תקנים של דיפלומטים, לפחות 42 צוערים.
היו"ר חיים כץ
כמה מזה מוקדש לשכר?
קריאה
כלום.
סגן השר דניאל אילון
רגע, רגע, עוד לא מדבר. יש סעיף שכר, רגע, אני מכיר אותך כבר, התכוננתי. בסך-הכל למעלה מ- 30 מיליון שקל נוספים למה שאמרתי לך קודם.


לגבי השכר. מה שאנחנו, ההנהלה במשרד החוץ, שתומכת במאבק של העובדים ויחד עם העובדים או לפחות קיווינו שיחד עם העובדים, באנו למשרד האוצר ואנחנו מציעים את ההסכם כלהלן, נעשה סדר. וזה גם מופיע בנייר. קודם כל, העובדים מקבלים את ה- 6.25% לכלל המשק. איך עושים את החלוקה? זה אחר-כך. לדעתי, זה המח"ר. באותה צורה, בהקבלה מוחלטת למשק. המשק קיבל גם תשלום חד פעמי של 2,000 לעובד. האוצר כבר הסכים, לאחר שאני אומר כאן שר החוץ ואני רוצה להגיד את זה גם לעובדים ואתם יודעים את זה שהוא היה מעורב אישית, הוא דיבר עם שר האוצר שטייניץ כמה פעמים, דיברנו המנכ"ל ושמעון רודד, ראש אגף, עם אנשי האוצר וכו'. והושג, נוסף ל- 6.25%.
היו"ר חיים כץ
2.5%.
סגן השר דניאל אילון
2.5% ועוד.
היו"ר חיים כץ
ו- 60 תקנים.
סגן השר דניאל אילון
רגע, לא, חכה רגע. הושג ה- 2.5% ועוד 3,000 שקל חד פעמי, כלומר הם מקבלים 5,000 חד פעמי.
היו"ר חיים כץ
קליפות של גרעינים. זה ברוטו או נטו?
קריאה
ברוטו.
היו"ר חיים כץ
אז הוא לא מקבל 5,000 שקל.
סגן השר דניאל אילון
עזוב, רק ברוטו.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל 3,000 גג. מה לעשות? הוא גם כן שחקן, הוא אומר קח 5,000, ולוקח 2,000 ישר. יש הבדל גדול בין מענקים ושכר.
סגן השר דניאל אילון
אני אומר לך מה הם מקבלים עכשיו. אחר-כך אתה תגיד לי, בסוף, אם זה הוגן או לא הוגן.
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך כבר בהתחלה. אם הוא יודע מהמשכורת לשלוח אותו לגן ולכל אחד לשלוח לחוג, כל ילד לחוג ופעם בחודש ללכת עם אשתו והילדים למסעדה, זה הוגן. הוא יודע לעשות את זה?
סגן השר דניאל אילון
לדעתי כן. תכף תראה איך.
היו"ר חיים כץ
ולא לגור במעבדה.
סגן השר דניאל אילון
חס וחלילה. אז אמרנו, רשמת את ה- 2.5%.
היו"ר חיים כץ
רשום, האוצר נתן לי את זה.
סגן השר דניאל אילון
רשמת את ה- 3,000 בנוסף?
היו"ר חיים כץ
לא, 3,000 לא רשמתי.
סגן השר דניאל אילון
אבל עכשיו, פה מגיע, לדעתי, התוספות האמיתיות שאנחנו פועלים לעתיד, שזה נכנס לבסיס. בסך-הכל, מכל הברבורים, חס וחלילה, לא ברבורים, הדיבורים ששמענו כאן, אם אני מקצר, כל עובד במשרד החוץ, ששירת כבר שש שנים לפחות בחו"ל, וימשיך לשרת בחו"ל, התוספת שהוא יקבל לבסיס.
היו"ר חיים כץ
עד 14.
סגן השר דניאל אילון
בדיוק. הוא יקבל תוספת.
חיים אסרף
עוד 20 שנה.
סגן השר דניאל אילון
יקבל 14.75.
חיים אסרף
עוד 20 שנה.
סגן השר דניאל אילון
רגע, רגע, לא נכון. יש כאלה שכבר, אתה מקבל רטרואקטיבי.
היו"ר חיים כץ
הוא אומר לך – קודם כל, יש לך 6% קיבלת רטרו על העבר. עכשיו אתה מדבר על 8%, שאתה מקבל במדינה קשה אחוז לשנה, זה עוד שמונה שנים.
סגן השר דניאל אילון
יפה. אז מתוך ה- 14, 6% על העבר, הוא מקבל כבר.
היו"ר חיים כץ
אם הוא היה.
סגן השר דניאל אילון
אבל בשביל מה הם נבחרים? בשביל להיות בחו"ל. ועוד 8%, יש לו אופק בשליחות הבאה. כלומר, עובד ממוצע ששירת בחו"ל, יקבל בסך-הכל 14.75.
היו"ר חיים כץ
הסעיף הזה בפריסה, של 0.75% בשנה.
סגן השר דניאל אילון
אחוז לשנה.
היו"ר חיים כץ
חילוק אנחנו נדע לעשות.
סגן השר דניאל אילון
בקיצור, אם אני רוצה לדבר עכשיו על עובד ממוצע, אשר שירת בחו"ל, אני לא מדבר עכשיו על מקרים חריגים שלא יצא לחו"ל, יקבל בסך הכל 14.75 ועבור שירות עתידי יגיע בסך הכל ל- 22.75%.
היו"ר חיים כץ
הוא לא אמר את זה.
סגן השר דניאל אילון
אז אני אומר לך את זה.
היו"ר חיים כץ
הוא יכול להגיע ל- 14.75% עוד שש?
ניר רייס
6.25 פלוס ה- 6%, משך שתיים וחצי.
סגן השר דניאל אילון
בדיוק. בדיוק.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא מדבר על 22.75.
סגן השר דניאל אילון
זה לא במשכורת פברואר.
היו"ר חיים כץ
6.25 ועוד 14, OK. שש ועוד 14 ועוד 2.5 זה כל מה שהוא נותן לך, לכל אורך התחום.
סגן השר דניאל אילון
מעבר לזה, רגע, בואו נפרוס את כל התמונה, יש לי עוד שתי נקודות, אדוני היושב-ראש, מעבר לזה צריך להזכיר שעובדים שמחזיקים בתואר שני, ואני אומר לך שרוב אנשי משרד החוץ יש להם תואר שני, הם גם באים עם תואר שני, זה באמת חבר'ה הכי טובים שיש, הוא זוכה להעלאה נוספת בשכר בין 7.5% עד 15%.
היו"ר חיים כץ
מה זה בין?
סגן השר דניאל אילון
בהתאם לדרג. קח ממוצע 10%, בין 7.5% ל- 15%, 12% ממוצע, בנוסף לוותק, ובנוסף לזה, שר החוץ הביא להם 60 דרגים אישיים, שזה אומר העלאה במשכורת לבערך 380 אנשים, כי ברגע שאתה מקפיץ 60 איש, הם מפנים 60, 60 אחריהם עולים.


בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שמה שחשוב באמת, אנחנו גם דואגים לא רק לעובדים אלא גם כשהם יוצאים לפנסיה שיהיו, אחת הבעיות שזה לא הוכנס למרכיבי הפנסיה. כל מה שדיברנו עכשיו, אני מקווה שאני לא טועה, נכנס לרכיבי הפנסיה וזה חשוב.


אנחנו מציעים, אנחנו רואים בזה, מבחינת האוצר, הצעה הוגנת. אנחנו אומרים לוועד – קבלו את זה, קודם כל קבלו את זה וזה לא סוף פסוק. זה מה שאנחנו אומרים ואני חושב שזה יכול לפתור את כל הבעיות, זה יכול להחזיר את הכבוד לעובדים.
היו"ר חיים כץ
תביא את טבלאות השכר, את ההשוואה לטבלאות במגזר הציבורי בדירוג המח"ר ואז נתחיל לראות ונתחיל להתקדם. נראה על מה אנחנו מדברים. אני לא יודע מה זה אחוזים. אם אני מרוויח עשרה שקלים והוא נותן לי 50%, אני עולה כולו בעוד חמישה שקלים.


תם ולא נשלם. אני מודה לכם על הדיון. אני מקווה שהוועדה, קודם כל נודיע לביבי נתניהו שעשינו דיון וחשוב שתסיימו את העיצומים שיתערב בעניין. אני מקווה שלא צריך, אבל אני מתכונן לדבר אתו ואני מחכה שהאוצר יביא לנו את הטבלאות ונראה איפה אנחנו מתקדמים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים