ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/12/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
15
ועדת הכספים

27.12.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ' בטבת התשע"א (27 בדצמבר 2010), שעה 13:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אריאל

שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
שלמה ענתבי, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלון מסר, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם שטרן, אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן ברקן, אגף התקציבים, משרד האוצר

רועי כפיר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן, אגף התקציבים, משרד האוצר

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

סאלח סולימאן, יו"ר מועצה מקומית

גיא אטיאס

ערן הכהן, משרד הבריאות

הרצל בהרב, משרד הבריאות
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

הודעה מספר 8791009 –

ניצולי שואה.
יעקב אדרי
הרב גפני, יש כאן עניין של ביגוד לשרים?
היו"ר משה גפני
לא. מחר.
יעקב אדרי
אז אין בעיה.
היו"ר משה גפני
מתי יש לכם ישיבות סיעה?
שי חרמש
ב-2:30.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אמשיך את הישיבה ב-3:30, המשך העברות והנושא של הצווים.


יש מישהו שהגיע לצורך הנושא של ניצולי שואה? יש מישהו מהאוצר שיכול לענות לי?
קריאה
הרפרנט בדרך.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 954 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתקצב סך של 36 מיליון ו-350 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה, וכן שינויים פנימיים שעיקרם: 10 מיליון שקלים לתקציב פיתוח של המינהל האזרחי ו-21 מיליון שקלים לפרוייקטים מכספי לפיד ירוק.
שי חרמש
מה זה לפיד ירוק?
אנסטסיה סורוקינה
לפיד ירוק, זה כסף מוחרם מפלשתינאים.
שי חרמש
והכל הולך לפיתוח עבור הפלשתינים.
אנסטסיה סורוקינה
אלה גם שטחים שלנו. אלה גם כבישים שלנו.
שי חרמש
אלה לא שטחים שלנו כי זה מעבר לקו הירוק.
היו"ר משה גפני
שי, להצביע?
שי חרמש
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 954 – אושרה פה אחד

הפנייה עברה בתמיכת האופוזיציה.
שי חרמש
בקולות האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 988 ו-989 –

למי מיועדים המיליון ו-800 אלף השקלים?
גיא אטיאס
למינהל תרבות.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף?
גיא אטיאס
800 אלף שקלים לתרבות תורנית.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד. איזה יופי.
גיא אטיאס
מיליון למחקר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 988 ו-989 – אושרו פה אחד

פניות מספר 1001, 1002, 1003 –

בריאות.
קריאה
הרפרנט בדרך.
היו"ר משה גפני
אתם בסדר במשרד האוצר?
קריאה
לא הודיעו לנו.
טמיר כהן
הודיעו לכם.
היו"ר משה גפני
איפה כולם?
קריאה
אני חושב שהם מגיעים.

פניות מספר 1004 עד 1006 –

בריאות.
טמיר כהן
הגיע הרפרנט.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 1001, 1002 ו-1003 –
רועי כפיר
הפנייה נועדה להעברת 17 וחצי מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה לסעיף 67, למשרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 1001, 1002 ו-1003 – אושרו פה אחד

פניות מספר 1004 עד 1006, 1014 עד 1017 -


גם זה בריאות.
רועי כפיר
הפנייה נועדה להעברת סכום של 163.7 מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה לסעיף 13 ועודפים שיש השנה מפיתוח במשרד הבריאות ומסעיף 24 לתמיכות בענפי המשק ולמשרד החינוך. בתוך הפנייה מתבצעים שינויים פנימיים במשרד הבריאות בהתאם לתוכניות עבודה וביצוע בפועל. הדבר העיקרי שמתבצע כאן הוא השינוי בפסיכיאטריה בעקבות כך שלא עברה הרפורמה.
היו"ר משה גפני
תגיד לי מה זה טיפול באח"מים. טיפול רפואי באח"מים. מה זה?
שי חרמש
אולי מגיע לך ואתה לא יודע.
היו"ר משה גפני
אני לא מבקש ואני לא רוצה.
רועי כפיר
אנחנו מדברים על אותה פנייה?
היו"ר משה גפני
כן. עמוד 21 בחוברת, בראש העמוד, טיפול רפואי באח"מים, 3.226 מיליון שקלים.
רועי כפיר
אני מבקש את רשות הוועדה. התקציבן שביצע את הפנייה הזאת הוא התקציבן של משרד הבריאות שיהיה כאן בעוד דקה ויוכל להסביר את הפנייה הזאת בפרטי פרטים. אם אפשר לחכות להם.
היו"ר משה גפני
אני לא צריך פרטי פרטים. אני צריך את הטיפול הרפואי באח"מים, לדעת מה זה.
רועי כפיר
אני יודע שמשרד הבריאות מבצע את זה.
היו"ר משה גפני
כמה זמן עד שהוא מגיע?
רועי כפיר
דקה. ממש דקה.
היו"ר משה גפני
בסדר. נחכה לו עם זה.


אורי, אתה הגעת ואני כבר מריח צרות.
אורי אריאל
לא, אין צרות, רק רביזיה אחת.
היו"ר משה גפני
שי חרמש ואני נפיל לך את הרביזיה.
שי חרמש
אל תדאג, האופוזיציה לא תיתן לך.
היו"ר משה גפני
אני חוזר לעמוד הראשון.

פניות מספר 879 ו-1009 – ניצולי שואה
דב בארי
הפנייה נועדה להעברת 40 מיליון שקלים מהמוסד לביטוח לאומי לניצולי שואה. המקור של הכספים בביטוח לאומי הם בגין השתתפות שלנו בגין הגבייה בביטוח לאומי. הגבייה הייתה יותר נמוכה מהאומדנים ויש שם יתרה שאין מה לעשות אתה ומעבירים אותה לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת לשלם תגמולים בהתאם לחוק ההטבות לניצולי שואה משנת 2008.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 879 ו-1009 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 1007, אינטל, נשאיר אותה.
שי חרמש
למה? זה אינטל. זה קריית גת.
היו"ר משה גפני
אמרו לי לה"ב שעם חצי מהכסף הזה הם מעסיקים כפול עובדים.

פנייה מספר 1007 –
נועם שטרן
הפנייה נועדה להעביר 740 מיליון שקלים לאינטל לשדרוג פאב יישום שמונה בקריית גת. בנוסף יש כאן עוד 68 מיליו שקלים לשינוי טכני.
היו"ר משה גפני
מה זה שינוי טכני?
נועם שטרן
זה לא קשור לאינטל אלא זה להפוך תקנות בהתחייבות מזומן.
היו"ר משה גפני
אלה ההתחייבויות הקודמות של הממשלה?
נועם שטרן
לא. זה משהו שלא קשור לאינטל.
היו"ר משה גפני
אני שואל על אינטל.
שי חרמש
אינטל, זה הסכם חדש.
נועם שטרן
זאת התחייבות חדשה. 740 מיליון שקלים הם התחייבותחדשה על שדרוג פאב 28 להקמת מרכז מו"פ נוסף בפריפריה ולשיתוף פעולה עם האקדמיה.
שי חרמש
צריך להבין שמול ה-740 מיליון אלה, אינטל שם פי חמש.
נועם שטרן
השקעה של 2.7 מיליארד.
היו"ר משה גפני
אתה סבור שמנכ"ל משרד התעשייה לא צריך לבוא לכאן להסביר ולומר מה זה?
שי חרמש
אני לא יודע. העברנו היום 3 מיליארד לאהוד ברק והוא לא הגיע לכאן.
אורי אריאל
הוא הגיע לוועדה לתקציב הביטחון.
היו"ר משה גפני
אני רוצה את מנכ"ל התמ"ת מחר שיסביר מה זה. זה סכום של קרוב למיליארד שקלים.
שי חרמש
תראה מה עומד מול זה.
היו"ר משה גפני
אפשר לחכות עוד יום?
אורי אריאל
נחכה עוד יום.
נועם שטרן
לבדוק אם הוא יכול להגיע היום?
היו"ר משה גפני
לא. שיבוא מחר.

פנייה מספר 1008 –
שלמה ענתבי
להגדיל את התקציב לטובת האכיפה והגבייה ברשות המסים.
שי חרמש
להעמיק את הגבייה.
היו"ר משה גפני
מה עם סעיף 46 שביקשתי להעמיק?
שלמה ענתבי
יש לנו פתרון.
היו"ר משה גפני
תגידו לי מחר את העיקרון. אני תולה את זה בזה. לא יכול להיות שאנחנו נגביר רק את האכיפה במה שאזרח צריך לשלם ומה שאתם מחויבים לאזרחים, שם אין.
שלמה ענתבי
אני אגיד מה הפתרון. יש כבר פתרון. בשבוע הבא ייכנסו שני עובדים למקום. בשבוע הבא ייכנסו שני עובדים לטיפול בסעיף 46.
היו"ר משה גפני
אני אבדוק את זה.

פנייה מספר 1010 –
רועי כפיר
משרד הבריאות. הפנייה נועדה להעברה של סך של 34 מיליון ו-625 אלף שקלים.
אורי אריאל
זה ביקור חולים?
רועי כפיר
לא. זה לבתי החולים הכלליים, סעיף 94. לצורך התאמת תקציב השכר לביצוע.
היו"ר משה גפני
על פי ההסכם עם ההסתדרות.
רועי כפיר
המענק החד פעמי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 1010 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 1011 – משרד הבריאות
רועי כפיר
תוספת לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות. זה וירוס שגורם להקאות ושלשולים.
היו"ר משה גפני
כמה כסף?
רועי כפיר
עשרים מיליון שקלים בהרשאה להתחייב.
אורי אריאל
מה זה מכון ברוקדייל?
הרצל בהרב
מכון מחקר.
אורי אריאל
למה אתם צריכים חמישים מיליון?
הרצל בהרב
התקשרות לחמש שנים עם מכון ברוקדייל.
שי חרמש
זה דבר חדש. זה היה הג'וינט.
הרצל בהרב
מכון ברוקדייל זה מכון שעורך מחקרים עבור משרד הבריאות בנושאים שונים.
היו"ר משה גפני
אורי, ליצמן מבקש את זה. אתה לא יכול להתנגד.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 1011 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 1012
אלון מסר
פנייה זו נועדה לתקצב סכום של 200 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב למימון תוכנית לעידוד השקעת הגופים המוסדיים הישראליים בתעשייה עתירת הידע, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1988 מה-15 ביולי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 1012 – אושרה פה אחד
אורי אריאל
למה אתה לא משאיר את זה למחר?
היו"ר משה גפני
כי אני מבין מה זה.
שי חרמש
הממשלה החליטה. אתה לא סומך עליה?
היו"ר משה גפני
לא, לא סומך עליה. אל תסמוך עליה, לא על הממשלה הנוכחית ולא על הממשלה הקודמת.

פנייה מספר 1013 –
רועי כפיר
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב בתי החולים הכלליים של משרד הבריאות בהתאם לתוכניות העבודה של המשרד ובהתאם לביצוע בפועל של תקציב המשרד. כמו כן הפנייה נועדה למימון עלויות הסכמי השכר בבתי החולים ולהפחית בהתאם לכך את תקרת ההוצאה הכללית בסך של 16 מיליון ו-800 אלף, ואני אסביר.


קודם הייתה רק פעימה חד פעמית ויש הסכמי שכר אחרים. עושים כאן התאמות לבתי החולים השונים ונותנים כאן מענה להסכמי השכר שהיו. אם צריך, אני אתן פירוט נוסף.
היו"ר משה גפני
לא צריך. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 1013 – אושרה פה אחד

לגבי הבריאות. מה זה טיפול רפואי באח"מים?
טמיר כהן
עמוד 16.
היו"ר משה גפני
מיד אלה האח"מים שמטפלים בהם?
הרצל בהרב
נשיאים, שופטים לשעבר.
היו"ר משה גפני
3 מיליון ו-226 אלף שקלים. במי מדובר? אני נקרא אח"ם?
ציון פיניאן
לא. אתה מביא טופס 17.
היו"ר משה גפני
מי אלה האח"מים?
הרצל בהרב
יש רשימה סגורה עד שנת 1995 לפי דעתי של שופטים לשעבר ונשיאים לשעבר, ראשי ממשלה לשעבר, שכל הוצאות הטיפול הרפואי שלהם.
היו"ר משה גפני
מ-1995 אין אקסטרה לאח"מים.
הרצל בהרב
לא. אין.
קריאה
זה מלפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הם היו זכאים להם לפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
היו"ר משה גפני
מ-1995 אין טיפול רפואי לאח"מים. יש טיפול רפואי אבל הם צריכים לשלם עליו כמו כולם.
הרצל בהרב
אבל האנשים האלה עדיין חיים.
היו"ר משה גפני
עד 1995 היה ביטוח רפואי לאח"מים שאלה נשיאים, שופטים, ראשי ממשלה לשעבר וכולי. מ-1995 אח"מים הם ככל האדם וצריכים להביא טופס 17 וללכת לפקידה בקופת חולים.
ציון פיניאן
אני יודע ששופטים לא מביאים טופס 17.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הפנייה אושרה

פניות מספר 786 ו-787 - כוח אדם, משרד השיכון ורשות המסים

פניות מספר 814 ו-815 -
גיא אטיאס
זה הסכם שיש למשרד עם רשות העתיקות. יש תוספת התייקרות.
היו"ר משה גפני
החשב הכללי מרוויח מהסיפור הזה?
גיא אטיאס
בנוסף לפנייה הזאת יש תקן. קיבלנו בשנה האחרונה תקן לסגן חשב והמחויבות שלנו מול החשב הכללי היא שעל כל תקן מגיע מסגן החשב, המשרד צריך לתת את אותו תקן לחשב הכללי.
היו"ר משה גפני
ומה החשב הכללי עושה עם התקן הזה?
גיא אטיאס
הייתה לנו מישהי שמתפקדת כסגנית חשב המשרד.
היו"ר משה גפני
והיא עובדת של החשב הכללי?
גיא אטיאס
היא עובדת של החשב הכללי אבל היא עובדת במשרד שלנו.
היו"ר משה גפני
אז מה אתם נותנים לחשב הכללי?
גיא אטיאס
את אותו תקן, כמו חשבים. היום גם פונקציה של חשבים וגם פונקצית תקני חשב, שתי הפונקציות האלה הם תקנים שיושבים בתוך המשרד.
ציון פיניאן
אני מדבר בשם איציק וקנין, בקשר למשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
זה לא משרד השיכון, אלא זה משרד המדע.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 814 ו-815 – אושרו פה אחד
אורי אריאל
יושב ראש הוועדה, אני מבקש רביזיה על בקשה 954, המינהל האזרחי.
היו"ר משה גפני
הרביזיה התקבלה. נצביע עליה מחר.
אורי אריאל
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
הנושא של הרכבת. אני מבקש שתאמר לפרוטוקול. אני עיכבתי.
טמיר כהן
פנייה מספר 891 –
היו"ר משה גפני
היה מדובר על היטל על הסולר שהם היו צריכים לקבל וחבר הכנסת אורי אריאל העלה שאלה והיא למה לא משפים גם את הסולר למקוואות.
מיכה פרלמן
רצינו להכליל את רכבת ישראל בהסדר הבלו, וזה בעצם קיים בכל התחבורה הציבורית, חוץ מהרכבת. כל התחבורה הציבורית נהנית מאיזשהו הישבון שמגיע להם מרשות המסים על הוצאות בגין המס על הסולר והרכבת לא. זה היה במסגרת הצמצום של ההוצאה התקציבית של שנת התקציב 2009-2010. בגלל שהנושא לא עבר את הוועדה הזאת, אנחנו צריכים לתת עוד כסף לרכבת כדי שתעמוד במחויבות שלה כדי להפעיל את הרכבת.
היו"ר משה גפני
שאל חבר הכנסת אריאל למה אתם לא משפים גם את הסולר למקוואות. מה התשובה?
מיכה פרלמן
האמת שלי אין תשובה למקוואות. אני בתחום הרכבת, אבל אני יודע שהיה הסדר.
אורי אריאל
הנושא עלה עשר פעמים בוועדה.
היו"ר משה גפני
הודיע אייל אפשטיין שהוא משפה גם את המקוואות.
אורי אריאל
אם היושב ראש מקבל את ההודעה, אני ודאי מסכים.
היו"ר משה גפני
הוא משפה את המקוואות.
אורי אריאל
מאיזה תאריך זה חל?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
אורי אריאל
כמו הרכבת.
מיכה פרלמן
זה רק השנה.
היו"ר משה גפני
בסדר. כמו הרכבת. אני מסיר את הרביזיה.
אורי אריאל
אבל אני לא הסרתי.
היו"ר משה גפני
גם אתה מסיר את הרביזיה על הנושא של הרכבת.
טמיר כהן
הוא לא הגיש.
היו"ר משה גפני
לא משנה, הוא סומך עלי.


אם יש פניות נוספות, נעשה אותן בהמשך או מחר.


תודה רבה. אני עושה הפסקה בישיבה. אנחנו נחדש את הישיבה בשעה 3:30 בדיון על הצווים.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15

קוד המקור של הנתונים