ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2010

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 6), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

29.12.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 398

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, כ"ב טבת התשע"א (29 בדצמבר 2010), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)(תיקון מס' 5), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
דודי קופל, עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

רג'ואן גרייב, מנהל מחלקת קופ"ג באגף שוק ההון והביטוח, משרד האוצר

עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
יעקובית ישפה, מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי שבתאי – מ"מ
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו-2010)(תיקון מס' 5), התשע"א-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה).


נציג משרד האוצר, בבקשה.
רג'ואן גרייב
ההצעה היא לדחות בשנה את היישום של המיזוג או הצמצום של קופות גמל. הנורמה שנקבעה בחוק היא שחברה מנהלת יכולה לנהל קופת גמל אחת מכל סוג. בגלל ריבוי קופות הגמל ובגלל החשש שאנשים לא יודעים באיזו קופה הם נמצאים וכל מיני שיקולים זרים מבחינת הגופים המוסדיים של לפתוח ולהקים קופות גמל וגם כדי לצמצם הוצאות, בגלל היתרון לגודל, הנורמה שנקבעה בחוק היא שחברה מנהלת יכולה לנהל קופת גמל אחת מכל סוג.
היו"ר חיים כץ
מתי החוק הזה עבר?
רג'ואן גרייב
הוא עבר בחוק ההתייעלות הכלכלית.
היו"ר חיים כץ
מה שנקרא, חוק ההסדרים, לפני שנתיים.
רג'ואן גרייב
הגופים התחילו ליישם את הצמצום. מאחר שרוב התפעול של קופות הגמל מבוצע על-ידי שלושת או ארבעת הבנקים הגדולים, נוצר צוואר בקבוק אצלם מבחינת יישום הצמצום, וכדי לוודא שלא תהיה פגיעה בזכויות עמיתים מבחינת המיזוגים וההעברות והודעות לעמיתים לגבי המיזוגים של החשבונות שהם נמצאים בהם בקופות ובגלל בקשה של הגופים עצמם לתת להם עוד דחייה של שנה לביצוע יישום צמצום קופות הגמל, מונחת בקשה לדחות את הצמצום בשנה נוספת.
היו"ר חיים כץ
תודה. בבקשה.
רונן סולומון
אנחנו מאשרים את מה שאמר הסגן הבכיר לממונה על שוק ההון.
היו"ר חיים כץ
מאחר שהצעת החוק הזאת הוגשה בחוק ההסדרים, ובחוק ההסדרים המדינה מגישה דברים שהם בוערים לה, וזה היה לפני שנתיים - חוק ההסדרים האחרון היה לפני שנתיים - אני רואה בזה זלזול של המדינה- -
נעה בן-שבת
שנה וחצי.
היו"ר חיים כץ
שנה וחצי. אני רואה בזה זלזול של המדינה במערכת, שנדמה לה שכל המערכת עובדת לפי שיגעונותיהם של הפקידים, שלדעתם, הם מנהלים את כל המדינה הזאת, ואני לא חושב שכך הוא הדבר.

אנחנו נאשר את בקשתכם בחלקה – ניתן לכם חצי שנה. אם לא תעמדו בחצי שנה, תבואו לפה שוב, ותסבירו מה התקדם, מי עשה. מאחר שברור לי שתבואו גם עוד שנה, אז תבואו גם עוד חצי שנה, נראה אתכם – אתם אנשים נעימים, כיף לדבר אתכם, אז תבואו עוד חצי שנה, תדווחו ותודיעו מה עשיתם. אני אעלה את זה להצבעה, ואם תרצו, תוכלו להגיש הסתייגות, אבל ידוע לך שאם תגישו הסתייגות, אתם אולי תנצחו במליאה, נמשוך את זה חזרה לוועדה, ואז לא נאשר בכלל. קח את זה לתשומת לבך, כשאתה עושה את השיקולים שלך.
רג'ואן גרייב
אני מכבד את ההחלטה שלך, אבל למען הגילוי הנאות, צמצומים, כשממזגים שתי קופת גמל, חשוב לעשות את זה במהלך סיום שנת התקציב או שנת המאזן, ולכן חשוב לעשות זאת בסוף שנה.
היו"ר חיים כץ
אין לכם תשואות כל חודש? אין לכם נתונים כל חודש?
רג'ואן גרייב
יש תשואות, זה לא קשור. זה יותר קשור, כשאתה מפרק קופה וממזג אותה, חשוב לעשות אותה כשמסיימים את הדוח השנתי או הדוח הכספי של אותה קופה, וזה מתבצע בסוף שנה, כל שנה. נעשו מהלכים לעשות את זה בתום שנת המס- -
היו"ר חיים כץ
אתם תבואו בעוד חצי שנה, תיתנו דיווחים, מה נעשה, מה לא נעשה, איפה אנחנו חיים. אם זה נעשה, אני מבקש ממך, בלי קשר לעניין, אתה יכול גם לא לקבל את זה, כי אתה לא עובד אצלי, אני מבקש ממך לתת לנו נתונים על מה שנעשה עד היום, איפה זה עומד, אילו קופות עשו מה, אילו קופות רוצות לעשות. אני רוצה סטטוס להיום, ואני ארצה סטטוס בעוד חצי שנה, ואני רוצה לראות את השינויים, מה שהולך להיות, איפה אנחנו חיים בעוד חצי שנה, ואז נוכל לראות, אם אתם מתנהלים ברצינות. זה לא משנה, אם אתם מתנהלים ברצינות או לא, אבל לפחות בדברים שאנחנו צריכים לאשר. בבקשה.
רונן סולומון
קופות הגמל מתופעלות בבנקים מתפעלים, ולבנקים יש תוכנית עבודה סדורה שנתית.
היו"ר חיים כץ
אז שיודיעו לאוצר שהם לא רוצים לעשות את זה.
רונן סולומון
אף אחד לא אמר את זה.
היו"ר חיים כץ
אז הם יעשו. אנחנו לא עובדים אצל הבנקים.
רונן סולומון
יש שיקול מדוע לסוף שנה, לסוף שנה יש חשיבות, ולמעשה, כנראה, מרבית הקופות יתמזגו.
היו"ר חיים כץ
מה הבנקים מוכנים לשלם על זה שזה יהיה שנה? להוריד את עמלת דמי הייעוץ?
רונן סולומון
זה לא קשור לזה.
היו"ר חיים כץ
אני יודע. הא בהא תליא - הכול.
רונן סולומון
עמלת הייעוץ זה עמלה אחרת שהבנק מקבל. פה זה עמלת תפעול.
היו"ר חיים כץ
הבנק לוקח, לא מקבל. הוא לוקח משכנתא מכל חוסך לכל החיים, משכנתא הוא לוקח, רבע אחוז. הבנק שודד. אי-אפשר להשתמש במילה "גונב", כי זה לא נכון, אבל הבנק שודד מכל חוסך משכנתא לכל חייב על כלום. על ייעוץ חד-פעמי. שייקח 10,000, 5,000 שקל חד-פעמי מהצרכן, אבל הצרכן יידע שהוא משלם חד-פעמי. שלא יידע שהוא משלם כל חייו, והשארים משלמים. רבע אחוז מהחיסכון. חצי שנה.


מי בעד הארכת התוקף של הצעת החוק עד 30 ביוני 2011?
נעה בן-שבת
כלומר התחילה תהיה מ-1 ביולי 2011, במקום 1 בינואר 2011.
דודי קופל
תחילת החוק הזה צריכה להיות ב-1 בינואר 2011. שינוי הסעיף צריך להיות כך שתחילת סעיפים קטנים (ג) עד (ו) בחוק קופות גמל תהיה מיום 30 ביוני 2011.
נעה בן-שבת
אני מסתכלת על נוסח הצעת החוק שהגשתם. אנחנו מתקנים את חוק ההתייעלות הכלכלית, את סעיף 36 בו, שהיום נוסחו אומר שתחילתו ב-1 בינואר 2011, תחילתם של סעיף 2(ג) עד (ו) לחוק קופות גמל וכו'.
דודי קופל
נכון. כאן צריך להיות 30 ביוני 2011.
נעה בן-שבת
אתם לא רוצים 1 ביולי 2011?
דודי קופל
בסדר. אני רק אומר שאת החוק הזה, מאחר שאני משער שעד מחר התיקון לחוק לא יתפרסם ברשומות, צריך להוסיף לו סעיף תחילה, כך שיחל ב-1 בינואר 2011.
נעה בן-שבת
אני אברר אם באמת נדרש.
היו"ר חיים כץ
בסדר. מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
היו"ר חיים כץ
מאחר שכל חברי הכנסת שנמצאים באולם הזה ויש להם זכות הצבעה הצביעו בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, והצעת החוק עברה כהכנה לשנייה-שלישית, ואני מקווה שהמליאה תאשר אותה, אבל יהיה לי תענוג לדבר עליה במליאה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים