ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/12/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים

29.12.10


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ב טבת התשע"א (29 בדצמבר 2010), שעה 21:25
סדר היום
1. שינויים בתקציב לשנת 2010

2. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים שיעור ההפרשה לקרן פיצויים (הוראת שעה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זאב אלקין

אורי אריאל

אמנון כהן

גאלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
אודי ניסן, הממונה על התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס

רועי כפיר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים שיעור ההפרשה לקרן פיצויים (הוראת שעה), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. עו"ד ניסן, הממונה על התקציבים, מבקש שנקדים את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים.


שיעור ההפרשה לקרן פיצויים (הוראת שעה), התשע"א-2010, אודי, בבקשה, תסביר.
אודי ניסן
קרן מס רכוש אמורה לממן הוצאות בעקבות מלחמה או עימות ביטחוני אחר. הקרן הזאת התרוקנה במלחמת לבנון השנייה. זה חלק מההכנסות, מס רכוש, שהיום מס רכוש הוא כמעט אפס, אבל חלק, אחוז מסוים, הולך לקרן מחוץ – היא לא נספרת בהכנסות המדינה; זה נשמר מחוץ לתקציב, וכשיש אירוע, לא צריך להפיל את זה על התקציב, אלא יש אותה קרן – היא יכולה לממן את הפיצויים לאזרחים.


הקרן הזאת נשחקה. השנה התחלנו את השנה בכ-700 מיליון, והשנה כ-25 אחוז מהגבייה בהיקף של כ-4 מיליארד נכנס לקרן, כ-1.7 – זה הבאלאנס שנגמור את השנה.
אמנון כהן
ממה נכנס הכסף?
אודי ניסן
ממסים. רוב הכסף נכנס להכנסות המדינה, וה-25 אחוז- -
היו"ר משה גפני
זה לא נוגע לחלוטין לאזרחים.
אודי ניסן
לא. זה רישום חשבונאי.


בגלל ההכנסות הגבוהות לעומת החזוי, בגלל שאנחנו עומדים במגבלת הגירעון, הרצון הוא להשתמש בהכנסות העודפות ולהגדיל את השיעור הזה – במקום 25 אחוז ל-45 אחוז, מה שמאפשר להעביר כ-800 מיליון שקל נוספים לקרן, ולהגדיל את הקרן. זה דבר רישומי, שהוא נכון בנסיבות העניין מתוך שמרנות להיקף הקרן.
היו"ר משה גפני
יש בעיה עם התקנות האלה, גברתי היועצת המשפטית?
שגית אפיק
לא. תשתמשו בקרן הזאת לאילו צרכים?
אודי ניסן
אנחנו מקווים לא להשתמש בקרן הזאת. היא מיועדת לנזקי מלחמה- -
אמנון כהן
אודי, אם קורה אסון עכשיו בכרמל?
אודי ניסן
רק מלחמה. עופרת יצוקה – גם היה. זה רק פיצויים לאזרחים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים (הוראת שעה), התשע"א-2010? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו פה אחד. אנחנו מודים לכם, ושלא תיאלצו להשתמש בזה.

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף של שינויים בתקציב.

פנייה 954
היו"ר משה גפני
אתה מושך את הרביזיה, אורי?
אורי אריאל
לא.

פנייה 1007
יוגב גרדוס
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 832 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב, מתוכם 740 מיליון ₪ עבור מימון מענק שאושר מכוח חוק לעידוד השקעות הון לצורך שדרוג מפעל הייצור של חברת אינטל בקריית גת, ו-92 מיליון ש"ח לצורך חיוב תקציב פרויקטים שאושרו במסגרת תוכנית הדרום.
היו"ר משה גפני
זה במסגרת ההסכם שנחתם אתם?
יוגב גרדוס
אינטל – כן. זה על קריית גת.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
אושר פה אחד.
פנייה 1008
יוגב גרדוס
הפנייה הזאת נועדה לתגבור סך של 492 אלפי ₪ בהוצאה מותנית ברשות המסים, בהתאם להכנסות בפועל, נוסף לשינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
עבור מה?
יוגב גרדוס
התאמה של תקציב לביצוע.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה פה אחד.

פנייה 1018
יוגב גרדוס
פה זה פנייה של 22 מיליון שקל בתקציבי החטיבה להתיישבות והחקלאות לשיקום תשתיות שנפגעו בשריפה בכרמל.
אמנון כהן
יפה. ישר כוח.
היו"ר משה גפני
לא מספיק, אבל בסדר גמור.

מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה פה אחד.

פניות 1019-1020
היו"ר משה גפני
גם השריפה בכרמל - בבקשה.
יוגב גרדוס
גם שינויים פנימיים במשרד הפנים, בין היתר השריפה בכרמל ורכישת ערכות למחסני חירום.
היו"ר משה גפני
מה עם מרגי? מה אתם מסתירים אותו בשריפה? תסביר. מה יש עם לשכת השר מרגי?
יוגב גרדוס
יש פה 3 מיליון שקל למענק - - ירושלים, לתגבור לצורך בניית מבנה דת.
היו"ר משה גפני
יפה. מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

1021-1022
יוגב גרדוס
פנייה במשרד החינוך – מיליון וחצי שקל לטובת מוזיאון יד ושם. כמו כן, 30 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור המגזר הדרוזי, צ'רקסי, בדואי בצפון כדי לאפשר חתימת הסכם דו-שנתי, הכולל מתן שעות הוראה למורים, המתגברים למידה לבחינות הבגרות, בהתאם להחלטת ממשלה 412-413.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

1023-1024
רועי כפיר
הפנייה נועדה להעברת סכום של 500 אלפי ₪ למשרד הבריאות עבור תמיכה בפרויקט להפחתת עישון.
היו"ר משה גפני
מה שעובר למשרד הבריאות – אני בעד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

1025-1026
יוגב גרדוס
על 4 מיליון שקל לטובת חידוש מבנים במערכת החינוך.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

פניות 786, 787
היו"ר משה גפני
עקב כוח אדם, משרד השיכון לרשות המסים – הסבירו כבר.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

1027-1028
יוגב גרדוס
3 מיליון שקל עבור תמיכות משרד התרבות בתחום הספריות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

פניות 1029-1030
יוגב גרדוס
3 מיליון שקל למינהלת שירות אזרחי לאומי עבור תוספת תקני שירות אזרחי ולאומי לבני מיעוטים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.

1031-1032
יוגב גרדוס
הפנייה התקציבית נועדה להגדיל תקציב מדע וקהילה של משרד המדע והטכנולוגיה, בהתאם לבקשת שר המדע והטכנולוגיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו פה אחד.


בבקשה.
טמיר כהן
ב-14 בחודש אישרנו פה פניות 959 עד 965. המספר הנכון שלהם כולל גם 957 ו-958, שצריך לאשר אותן - אלה פניות שאישרנו בזמנו על עקרונות הפנסיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד התיקון למספרים של הפניות שאישרנו אז? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר משה גפני
המספרים הללו יאושרו. מה עוד?

פנייה 1000
טמיר כהן
פנייה נוספת שאישרנו ב-27 בחודש, מספרה 1004 עד 1006 ו-1014 עד 1017 ו-1000 – בטעות בפרוטוקול לא כללו את המספר 1000.
אמנון כהן
יש לי רביזיה על משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
פנייה מס' 1000. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה פה אחד.
אמנון כהן
אני מסיר את הרביזיה שלי על הנושא של משרד השיכון, עודפים.
יוגב גרדוס
509 מיליון - עודפי משרד השיכון משנת 2009.
אמנון כהן
אני מסיר את הרביזיה, שיעבור למשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:50.

קוד המקור של הנתונים