ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/12/2010

סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2011- ו-2012 (תיקוני חקיקיה), התשע"א - 2010, בקריאה השניה והשלישית, בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה

פרוטוקול

 
ועדת הכנסת

11
27.12.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 139

מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ' בטבת התשע"א (27 בדצמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
1. סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2011- ו-2012 והצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א - 2010, בקריאה השנייה והשלישית
2. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (מ/548), מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר
רחל אדטו

אברהם מיכאלי

אורי אורבך

רוברט אילטוב

זאב אלקין

אחמד טיבי

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
חה"כ אופיר אקוניס

חה"כ נסים זאב

חה"כ דב חנין

חה"כ אנסטסיה מיכאלי

ירדנה מלר, מזכירת הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון
1. סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2011- ו-2012 והצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א - 2010, בקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. רבותי, על סדר-היום הנושא הראשון: סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2012-2011, התשע"א-2010 והצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 בקריאה השנייה והשלישית. אדוני יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין, אני מבין שיש נוסח, למעשה, הסכמה על מרכיב אחד שלו ואי-הסכמה על מרכיב שני. המרכיב הראשון שבו מדובר הוא סוגיית הבקשה לפטור מחובת הנחה לנושא של חוק התקציב, והנושא השני הוא נושא של סדרי הדיון עצמם בשני החוקים. אנא, תציג לי בבקשה את שני הנושאים, ואז נצביע על כל אחד בנפרד.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, יש למעשה הסכמה על הכול, אבל האופוזיציה ביקשה לא להצביע בעד סעיף הפטור, ואני מבין את הבקשה, לכן אני מבקש ממך להפריד את ההצבעה – בנפרד להצביע על פטור מחובת הנחה, ואחר-כך על כל הסיכום שסוכם עם נציגי האופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
אני מבקש שתציג את שני המרכיבים, גם את הפטור וגם את הנושא השני.
זאב אלקין
קודם כול הסעיף הראשון. כפי שאמרתי זו בקשה לפטור את הצעות חוק התקציב והצעת חוק המדיניות הכלכלית מחובת הנחה בקריאה השנייה והשלישית ולאפשר כבר היום לכנסת להתחיל את הדיון ולאפשר להגדיל את זמן הדיון בשני החוקים האלה. לאחר מכן ההסכמות הן כדלהלן, ואני אפילו אקרא את ההצעה: ביום שני, כ' בטבת, 27 בדצמבר 2010, אחרי הדיון וההצבעה על הצעות האי-אמון בממשלה ועל צווים שהוגשו מטעם ועדת הכספים, ייפתח דיון משולב, אני מדגיש, בשתי הצעות החוק האמורות: הצעת חוק המדיניות הכלכלית והצעת חוק התקציב, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.


יושב ראש ועדת הכספים יפתח את הדיון ויציג את הנושאים מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית שנידונו בוועדת הכספים, וכן את הצעת חוק התקציב. הוא יציג אותם ביחד, כי הדיון הוא משולב. אחריו יציגו יושבי-ראש הוועדות שטיפלו בחלקים מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית את הנושאים שנידונו בוועדות שבראשותם. לאחר הצגת הצעות החוק יחל הדיון בהנמקת ההסתייגויות.


עכשיו לדיון. הדיון בשתי הצעות החוק יתקיים במועדים - - -
דב חנין
ההצגות האלה במסגרת זמן?
היו"ר יריב לוין
להצגות של יושבי-ראש הוועדות אין מסגרת זמן.
זאב אלקין
הם קוראים מה שנותן להם הייעוץ המשפטי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת חנין, אין מגבלת זמן.
זאב אלקין
לא היו סיכומים על זה, אבל אין לנו שום כוונה למשוך זמן. בדרך כלל, היות ומדובר בהצעת חוק פורמלית, אז כל יושב-ראש ועדה קורא את הנוסח שהייעוץ המשפטי הכין לו, ובזה זה מסתכם, אז אין פה חשש, גם לנו אין שום אינטרס לעשות פה פיליבסטר. זה תהליך פורמלי שבלעדיו אי-אפשר להתחיל את הדיון בהסתייגויות בחוק.


הדיון בשתי הצעות החוק יתקיים במועדים ובשעות כלהלן: ביום שני יסתיים הדיון בשעה 22:00 בערב. ביום שלישי הדיון יימשך החל מהשעה 09:00 בבוקר ועד השעה 21:00 בערב. ביום רביעי הדיון יימשך בשעה 09:00 בבוקר ויסתיים לכל המאוחר – שימו לב, תיכף יבוא הסבר "לכל המאוחר" – בשעה 21:00 בערב.

לגבי הדיון. פרקי הזמן הניתנים לחברי הכנסת בדיון יחולקו באופן הבא: שני שלישים לחברי האופוזיציה, שליש לחברי הקואליציה.
את הדיון יסכמו אלה
נציג אחד של אופוזיציה, אחריו שר האוצר ואחריו יושב-ראש ועדת הכספים, כל אחד מהם במסגרת זמן של עשר דקות.

עם סיום הדיון יחלו ההצבעות על הצעת חוק המדיניות הכלכלית ומייד אחרי זה על הצעת חוק התקציב.


כאן מגיעה נקודה חשובה שמסבירה למה נאמר "לכל המאוחר בשעה 21:00". . נציגי האופוזיציה רשאים לבקש כי ההצבעות יחלו בשעה מוקדמת מ-21:00 ביום רביעי, ובלבד שהודיעו על כך, במליאת הכנסת, לפחות שלוש שעות מראש. בכל מקרה, ההצבעות לא יחלו לפני יום רביעי בשעה 09:00. נציגי האופוזיציה רשאים לבקש כי ההצבעות יחלו בשעה מוקדמת מ-21:00 ביום רביעי, ובלבד שהודיעו על כך במליאת הכנסת לפחות שלוש שעות מראש, בכל מקרה ההצבעות לא יחלו החל מיום רביעי בשעה 09:00 בבוקר.


אני אסביר למה הכוונה. כעיקרון, השעה הכי מאוחרת לתחילת ההצבעות היא 21:00 בערב ביום רביעי. היה ונציגי האופוזיציה יגיעו להחלטה שהם מיצו את הנמקת ההסתייגויות ורוצים להקדים את שעת ההצבעות באותו יום – שוב, אני מדגיש שלא יהיו הצבעות ביום שלישי בכל מקרה, אלא אך ורק ביום רביעי – הם חייבים למסור על כך הודעה רשמית במליאת הכנסת - - -
שלמה מולה
אם אני רוצה לעשות הצבעה בחצות, תגיד לי: אל תעשה?
זאב אלקין
באיזה חצות?
אופיר אקוניס
בחצות של יום רביעי?
זאב אלקין
בחצות של איזה יום?
שלמה מולה
יום רביעי אצלי מתחיל ב-01:00 בלילה.
היו"ר יריב לוין
בלילה אין דיון על-פי ההחלטה הזאת.
זאב אלקין
הסיכום שלי עם חבר הכנסת רוני בר-און - - -
שלמה מולה
אמרת יום רביעי- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, תן לו - -
זאב אלקין
אמרתי: יום רביעי, לא לפני 09:00 בבוקר.
היו"ר יריב לוין
- - שלא יהיו אי-הבנות אחר-כך.
אופיר אקוניס
אם הוא רוצה להישאר, שיישאר. אף אחד לא מפריע לך.
נסים זאב
ההצבעה תהיה בערנות מרבית. . .
היו"ר יריב לוין
רבותי, כדי להבהיר את הדברים בצורה שלא יהיו אי-הבנות, ואדוני יושב-ראש הקואליציה, תתקן אותי אם אני טועה: רבותי, שעת ההצבעה המסוכמת היא ביום רביעי בשעה 21:00 בערב, לאופוזיציה יש אפשרות בהתרעה של שלוש שעות להקדים את ההצבעה - -
ארבל אסטרחן
התרעה שתימסר במליאה.
היו"ר יריב לוין
- - זה אומר שאם תרצה האופוזיציה לקיים את ההצבעה לפני השעה 12:00 בצהריים ביום רביעי, היא צריכה למסור על כך הודעה במליאה ביום שלישי, משום שהמליאה נסגרת בשעה 21:00 ביום שלישי. אם לא מסרה הודעה עד השעה 21:00 ביום שלישי, פירושו שלכל המוקדם ההצבעות יתחילו ביום רביעי בשעה 12:00 בצהרים. שלא יהיו אי-הבנות והדברים יהיו ברורים.
זאב אלקין
אני אדייק. קודם כול, ההצבעות, בכל מקרה, לא יהיו לפני יום רביעי בשעה 09:00 בבוקר, היה והאופוזיציה תרצה להצביע ב-09:00 בבוקר, או ב-10:00 או ב-11:00, כמו שאתה אמרת, היא חייבת למסור על כך הודעה במליאה שלוש שעות מראש, ולכן היא חייבת, כמו שאמרת, למסור את ההודעה ביום שלישי עד שהמליאה נסגרת.
רוברט אילטוב
אם יהיה עוד הסבר, אני אתחיל להתבלבל.
זאב אלקין
עוד סעיף שלא קראתי מהסיכומים, אדוני היושב-ראש. עד עכשיו היתה סוגיית הזמנים. הסעיף האחרון: לא יתקיימו יותר מעשר הצבעות שמיות בכל אחת מהצעות החוק.
היו"ר יריב לוין
כאשר מדובר בהצבעות שיכולות להיות על הסתייגות או יכולות להיות על סעיף, לפי החלטת המבקשים, ובלבד שלא יהיו יותר מעשר הצבעות - - -
זאב אלקין
לא יהיו יותר מעשר הצבעות שמיות בכל הצעת חוק. שוב, לא חייבים למצות את כל העשר.
היו"ר יריב לוין
סך הכול, לכל היותר 20 הצבעות שמיות.
זאב אלקין
זה לא עובר מחוק לחוק. עשר הצבעות שמיות על כל חוק.
היו"ר יריב לוין
רבותי, התייחסות חברת הכנסת רחל אדטו, בבקשה. אני מבקש לשבת ושיהיה כאן שקט. רבותי, אי-אפשר לשמוע כלום. בבקשה.
רחל אדטו
ההתייחסות שלי היתה אמורה להיות לבקשה לפטור מחובת הנחה. כמובן, מאחר שהסיכום לגבי סדרי ההצבעה נקבעו עם רוני בר-און, לכן, כמובן, אנחנו נצביע בעד, כי זה הסיכום. עם זאת, לא ברור לי למה צריך להיות פטור מחובת הנחה? למה, הדבר הזה היה מפתיע? חוק ההסדרים נולד פתאום? לא ידעו שזה אמור להיות היום? למה זה מגיע לידי כך שאנחנו צריכים לאשר פטור מחובת הנחה לדבר שהיה ברור? לוח-הזמנים שלו היה ידוע, ידעו מספיק זמן מראש על תאריך היעד. לכן אנחנו לא רואים סיבה אחת לאשר את הפטור מחובת הנחה.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת מולה, בבקשה.
שלמה מולה
חברים, קודם כול, כל הסדר שהגיעו אליו מקובל עלינו, ולא נוכל לערער על שום הסדר, אף-על-פי שבא לי להביא את כולם להצביע בשעה 01:00 לפנות בוקר, אבל כנראה אי-אפשר.
זאב אלקין
זה לפחות מה שהנציגים שלך ביקשו.
שלמה מולה
אמרתי, אני מכבד את החברים שלי, תאמין לי. אני מכבד את החברים שלי. אני בטוח ששר החוץ לא מכבד את ראש הממשלה, זה אני יכול - - -
רוברט אילטוב
דרך אגב, אתם יכולים לחזור מההסכמה, לנו אין בעיה.
ציון פיניאן
איך הגעת לשר?
שלמה מולה
לשר החוץ? לא שמעת היום?
היו"ר יריב לוין
אני מבקש - - -
זאב אלקין
רוברט אילטוב, הוא לא אמר איזה שר חוץ, אם זה שר החוץ או שרת החוץ, הוא לא אמר איזה ראש ממשלה.
שלמה מולה
אתה מגן עלי, אדוני היושב-ראש?
היו"ר יריב לוין
אני מבקש ממך לדבר כפי שאתה נוהג, לגופו של הנושא. בבקשה.
זאב אלקין
היתה שרת חוץ פעם שאמרה שראש ממשלה צריך להתפטר, היא, כמובן, מאוד כיבדה אותו בזה.
שלמה מולה
אני מבין שאחרי שהחלפת כסא והלכת לשם, נראה לך מאוד - - -
היו"ר יריב לוין
שלמה מולה, בבקשה.
שלמה מולה
לגופו של עניין. אם אתם רוצים שנקיים דיון רציני, אמיתי, שמכבד את הכנסת, שום דבר לא בוער, תנהגו על-פי הכללים, על-פי מה שמקובל. תניחו את החוק היום, נמשוך את זה מקסימום עד יום חמישי, 24 שעות, זה בסדר גמור. נכון, יש לכם הטייס האוטומטי של הקואליציה, אתם תדרסו, אבל אני מזהיר אתכם, בסוף גם הכיסאות יתחלפו, הגלגל יסתובב, תזכרו את זה.
רחל אדטו
הרבה יותר מהר ממה שחושבים.
ציון פיניאן
זה נכון, חלק מכם יבואו אלינו.
שלמה מולה
אתה, ציון פיניאן, אני מקווה שאתה תעבור אלינו, אז יהיה - - -
ציון פיניאן
אתה לא יודע כמה אתה צודק...
שלמה מולה
אתה איש נעים, יכול להיות שאתה תעבור אלינו, יהיה בסדר.
רוברט אילטוב
המעבר בין המפלגות שלכם הוא קבוע. מה זה משנה מי יעבור למי.
אורי אורבך
ליכוד א', ליכוד ב'.
רחל אדטו
כולה אני שנתיים בפוליטיקה, אבל לימדו אותי שהיום אתה כאן, מחר אתה שם. כל כך מהר מסתובב הגלגל.
רוברט אילטוב
חברת הכנסת אדטו, אנחנו היינו גם פה וגם שם, אנחנו מאוד נהנים בכל מקום.
אופיר אקוניס
חסכת לי את ההערה שלי שאתם תהיו גם פה וגם שם.
רוברט אילטוב
אתה אמרת את זה, זה לא מפריע לנו.
אופיר אקוניס
זה הדבר הכי מדאיג אותי.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני מבין שהאווירה היא עליזה, אבל בכל זאת אני רוצה להביע התנגדות לסיכום שהושג, ואני חושב שהוא סיכום בעייתי. אני לא מדבר על הצד של מתכונת הדיון מבחינת לוחות-זמנים וכדומה, שזה בהחלט סביר. אני ראוה טעם רציני מאוד לפגם בשחרור מחובת הנחה במקרה הזה.
שלמה מולה
לפטור מחובת הנחה אין שום סיכום אתנו.
דב חנין
אם כך, אני שמח - - -
היו"ר יריב לוין
דב חנין, אתה באמת שמח?
דב חנין
אני שמח - - -
היו"ר יריב לוין
נו, באמת.
רחל אדטו
הוא נבהל איך אופוזיציה אחראית מאשרת - - -
היו"ר יריב לוין
אנחנו בסוף שנה, לא בסוף עונה. עונת ההנחות הגדולות עוד לא הגיעה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנמק בכמה מלים וגם לפנות לנציגי הקואליציה בעניין הזה. אנחנו מדברים על חקיקה מאוד-מאוד מורכבת, שנעשו בה לאורך הדרך – אני אומר את זה מתוך הוועדות שאני הייתי מעורב בהן – לא מעט תיקונים ושינויים. אנחנו רוצים שהדיון של חברי הכנסת יהיה מושכל. הרי המטרה היא לא לקיים דיון פורמלי שכל אחד יאמר את מה שהוא כבר אמר בדיון שהיה לקראת הקריאה הראשונה. המטרה היא ללמוד את השינויים, ללמוד את התיקונים, אדוני היושב-ראש, גם אם הדבר הזה מחייב דחייה של לוח-הזמנים. אפילו אפשר לעמוד בתאריך היעד הסופי של ההצבעות, אבל לאפשר לחברי הכנסת באמת לעשות את מה שחובתם ותפקידם, להפוך את זה לפחות לאפשרי – לאפשר את אותה מסגרת זמן של 24 שעות של הנחה, שתאפשר לחברי הכנסת ללמוד את החומרים בצורה רצינית, לקיים את הדיון בהסתייגויות בצורה יותר עניינית ויותר רצינית, כדי שזה לא יהיה חזרה כללית על מה שעשינו בקריאה הראשונה. יש שינויים, יש התפתחויות, וצריך להתייחס אליהם.
היו"ר יריב לוין
תודה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של הכנסת שבאמת דנים בחוק ההתייעלות הכלכלית ולא "ההתעללות הכלכלית" בחברי הכנסת. עושים דיונים 24 שעות כאילו הכנסת הזאת דנה בנושאים כל כך חשובים, שצריך לדון בהם יום ולילה – "יום ולילה לא ישבתו". הייתי פה גם כשהייתי באופוזיציה וגם כשהייתי בקואליציה, הדיונים הם באמת לא רציניים, לא מדברים לגופו של עניין ולגופו של חוק, וכל אחד מספר סיפורים. בפרט כשמגיעים לשעות 24:00, 01:00, 02:00 בלילה - - -
זאב אלקין
לחבר הכנסת בילסקי יש סיפורים יפים.
נסים זאב
יכול להיות. השאלה על בסיס מה הוא עולה לומר את הדברים, אם לא בנושא הכלכלי. לכל אחד יש החוויות האישיות שלו, ההיסטוריה של מה שעבר עליו, אבל לא לשם כך כנסת ישראל צריכה להפעיל את כל המערכת. באמת סוף-סוף מתחשבים גם בחברי הבית והעובדים של הבית, שצריכים להישאר פה 24 שעות, תסלח לי, ולא יודעים על מה הם נשארים פה. צריך ליישם את ההחלטה הזאת גם בשנים הבאות, כדי שהדיונים יהיו ענייניים. זה די הוגן. שני שלישים ושליש, אני מקווה שהקואליציה גם תנצל את הזמן שלה כדי להגיב על דברי האופוזיציה, כי זה גם חשוב.
זאב אלקין
כל מה שהקואליציה לא תנצל, היא תמסור לרשותך...
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלקין, אתה רוצה התייחסות להערות שנשמעו כאן?
זאב אלקין
אני רק אתייחס לנושא של פטור מחובת הנחה, שלא יהיו כאן ספקות. כשהיו דיונים ביני לבין חבר הכנסת בר-און, הצעתי שנוותר על פטור מחובת הנחה ונתחיל ביום שלישי, כהצעה של חבר הכנסת חנין, כמובן, בתנאי שנגיע להצבעות ביום רביעי. חבר הכנסת בר-און אמר לי שהאופוזיציה רוצה יותר זמן לדיון, ולכן לא היתה דרך אחרת להבטיח את הזמן הזה מאשר ללכת על פטור מחובת הנחה. אני חוזר על מה שאמרתי מלכתחילה, שזה סוכם מראש, והודיע לי חבר הכנסת בראון: אנחנו, כמובן, כאופוזיציה לא נוכל לתמוך בפטור מחובת הנחה, אלא נתנגד לו. אני רק רוצה לדייק כאן בדברים. היתה אופציה לא לעשות פטור מחובת הנחה, אלא להתחיל ביום שלישי בבוקר. לא התנגדנו לה. היא, כמובן, היתה מקצרת את הדיון. לכן בסופו של דבר הוחלט ללכת על הנתיב האחר. אני מכבד מאוד את רצונה של האופוזיציה לא לתמוך בפטור מחובת הנחה. אני מניח שאם הייתי באופוזיציה הייתי עושה אותו דבר. כשחבר הכנסת רוני בר-און ישב על הכסא שלך, בהיותו יושב-ראש ועדת הכנסת – בדקתי את ההיסטוריה – הוא זה שהוביל פטור מחובת הנחה. אז, כמובן, התפקידים מתחלפים, והדרך הזאת של פטור מחובת הנחה מאפשרת - - -
רוברט אילטוב
צודקת האופוזיציה שהגלגל מסתובב.
זאב אלקין
- - -והדרך הזאת, פטור מחובת הנחה, מאפשרת יותר זמן דיון, ולמעשה, לכך הוא נועד. זאת דרך שהתקיימה כאן ברוב ההצבעות שהיו על התקציב וחוק ההסדרים, היא דרך מקובלת, אבל אני מבין את רצונה של האופוזיציה להצביע נגדה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני עובר להצבעה. קודם כול בשאלה של פטור מחובת הנחה לשתי ההצעות. אני אתחיל מהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2012-2011, התשע"א-2010, לקריאה השנייה והשלישית. מי בעד פטור מחובת הנחה? מי נגד? נמנעים?

בעד פטור מחובת הנחה – 9

נגד – 3

נמנעים – אין

אושר פטור מחובת הנחה להצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2012-2011, התשע"א-2010, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.
היו"ר יריב לוין
תשעה בעד. שלושה נגד. נמנעים אין, לפיכך אושר הפטור.

ההצעה השנייה. מי בעד בקשה לפטור מחובת הנחה בקריאה השנייה והשלישית להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010? מי נגד?

בעד פטור מחובת הנחה – 9

נגד – 3

נמנעים – אין

אושר לפטור מחובת הנחה בקריאה השנייה והשלישית להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

בעד תשעה, שלושה נגד, נמנעים אין. לפיכך אושר הפטור.


אני עובר להצבעה על אישור סדרי הדיון המשולב בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2012-2011 והצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, בקריאה השנייה והשלישית, על-פי נוהל וסדרי הדיון שהציע כאן יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת זאב אלקין.
שלמה מולה
בסיכום עם - - -
היו"ר יריב לוין
בסיכום עם סיעת קדימה, ועל-פי ההבהרות המפורשות - - -
זאב אלקין
אני מבין שחבר הכנסת רוני בר-און ייצג את כל האופוזיציה.
היו"ר יריב לוין
כל האופוזיציה, מאה אחוז.
אחמד טיבי
אתה מוכן לחזור על הסיכומים, כי קדימה לא עדכנה אותי?
זאב אלקין
אחמד טיבי, אני תמיד אשמח לעזור לך.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אנחנו נסתפק בכך שאנחנו מאשרים את סדרי הדיון כפי שהוצעו על-ידי חבר הכנסת זאב אלקין, לרבות הדגש שניתן כאן לעניין שעות ההצבעה, כפי שהובא גם על-ידי כאן כדי שלא יהיו אי-הבנות. מי בעד ההסדר המוצע? מי נגד? אין. נמנעים – אין.

בעד הסדרי הדיון המוצעים – פה אחד
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. תודה.

3. בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה – בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (מ/548), מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר יריב לוין
רבותי, עוד נושא אחד על סדר היום. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (מ/548), מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי מציג? אילת השחר, בבקשה.
אילת השחר
בשם חבר הכנסת חיים כץ. זו הצעת חוק שהגיעה לדיוני ועדת העבודה והרווחה במסגרת חוק התקציב 2010-2009. הנושא נידון בוועדת העבודה והרווחה. הוחלט אז לקבוע כי יחולו הוראות באישור שר האוצר, באישור של ועדת העבודה והרווחה לקבוע תקנות שיחולו בינואר 2011. אנחנו רואים שההוראות לא בוצעו והן חזרו לפתחן של הוועדה, ואנחנו מבקשים שיחזרו לוועדת העבודה והרווחה ולא לוועדת הכספים, כי הדיון כבר היה בוועדה אצלנו.
היו"ר יריב לוין
למעשה, אני מבין שמועד תחילת ההוראה אושר מלכתחילה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני מבין שיש הסכמה של יושב-ראש ועדת הכספים לבקשה הזאת. מישהו מעוניין להתייחס? אם לא, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הבקשה להעברת הצעת החוק - -
אופיר אקוניס
בהסכמה?
היו"ר יריב לוין
בהסכמה.

- - מוועדת הכספים לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?

בעד הבקשה – פה אחד

בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009ו-2010) (תיקון מס' 5), התשע"א-2010 (מ/548), מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שמונה בעד, מתנגדים אין. אושר. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35
PAGE
11

קוד המקור של הנתונים