ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק י"ג (עידוד השקעות הון), סעיפים 55 עד 58 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
22
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 19:00
סדר היום
פרק י"ג (עידוד השקעות הון), להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי

חנא סוייד

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
יושב ראש הכנסת, ראובן ריבלין

שר האוצר, יובל שטייניץ

שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן

סגן שר האוצר, יצחק כהן

משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שמרית גיטלין שקד

אייל לב ארי

ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

פרק י"ג (עידוד השקעות הון), להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני חוזר לעידוד השקעות הון.


אני מודה לשר האוצר שהסכים על פי הזמנתי לבוא לוועדה לפרק של עידוד השקעות הון. החוק הזה הוא ליבת חוק ההסדרים, אחד מהחוקים המרכזיים בעניין של עידוד השקעות הון.
שלי יחימוביץ
גם אחד החוקים הטובים המעטים בחוק ההסדרים.
היו"ר משה גפני
לא, יש חוקים טובים בחוק ההסדרים, יש פחות טובים, יש רעים. בסדר. זה חוק טוב. אדוני השר, אני מבקש ממך אם אתה יכול בשניים-שלושה משפטים, לפני שניכנס לפרטים, לומר על החוק הזה משהו.
השר יובל שטייניץ
כן. אני לא אתייחס לפרטי החוק כי היו כאן דיונים עקיפים וגם היו הרבה שיחות. אני רק רוצה לומר בשניים-שלושה משפטים. אדוני היושב ראש, חברי הוועדה הנכבדים, מדובר בחוק בעל חשיבות קריטית, גם לכלכלת ישראל בכלל וגם לפריפריה.
רונית תירוש
אין ויכוח.
השר יובל שטייניץ
משרד התעשייה ומשרד האוצר ישבו על החקיקה הזאת – אני רוצה שתדעו – והקימו ועדה מקצועית. במשך שמונה חודשים עיבדו משרד האוצר ומשרד התעשייה את החוק הזה. הייתה ועדה מקצועית לעילא ולעילא בראשות מנכ"ל האוצר חיים שני ומנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה קדמי שיושב כאן. בוועדה עצמה השתתפו גורמים מקצועיים וגם נציגות בכירה של התעשיינים בישראל. כלומר, החוק הזה גובש ביחד עם התעשיינים לאחר יותר משמונה חודשי עבודה, כולל איגוד התעשיינים שהיה חבר פעיל בוועדה וזה לא שהתייעצו אתו אלא שהוא ישב בוועדה, כלומר, התעשיינים ישבו אתנו בוועדה.
אורי אריאל
מי מהם היה?
השר יובל שטייניץ
נציג התעשיינים. רובי גינל, נציג התעשיינים שליווה את עבודת הוועדה מתחילתה ועד סופה. נוצר כאן חוק עידוד השקעות הון מודרני בלי בירוקרטיה עם המון שקיפות. אני יכול לומר לכם שהמתכונת של החוק הזה זוכה לשבחים עצומים גם בארץ וגם בעולם.


אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה. שמעתי היום לשמחתי שראש עיריית באר שבע הוציא הודעת תמיכה בחוק מתוך הבנה – וזאת גם הייתה המגמה בחוק – שהחוק הזה הוא טוב לכלכלת ישראל בכלל והוא טוב לנגב ולגליל. אני מבקש מהוועדה הנכבדה לתמוך בחוק הזה בלי קשר לאופוזיציה-קואליציה כי זה אחד החוקים הנכונים ביותר והחשובים ביותר לעתיד מדינת ישראל.


כולנו פוליטיקאים ואני רוצה לומר את זה בצורה מאוד ברורה. חברת כימיקלים לישראל היא חברה מעולה, מצוינת, עם הנהלה מקצועית ועם עובדים מקצועיים ורציניים לעילא ולעילא. בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחוקק במדינת ישראל חוקים בצורה עניינית ואין לך חוק, כמה שהוא מיטיב, שתמיד הוא מיטיב עם חלק יותר ואולי עם חלק פחות. אין לך חוק שכולם נהנים ממנו במידה שווה.


אני מבקש. אני אומר לכם שזה ממש חשוב וזאת לא צריכה להיות קואליציה-אופוזיציה, חברי הוועדה הזאת גם ידעו בעבר להתגבר על עניינים כאלה, כאשר גם חברי ליכוד מהאופוזיציה בקדנציה הקודמת הצביעו בעד חוקים ממשלתיים שהיו טובים ולא נגעו לשאלה הבסיסית של תקציב כן או לא, שזה תמיד מתחלק לאופוזיציה-קואליציה.


אדוני היושב ראש, אמרתי דברים קצרים. אני מאוד מבקש את תמיכת הוועדה בחוק הזה. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה אדוני שר האוצר. אני מבקש לומר לחברי הוועדה מה הם הנושאים שהיו שנויים במחלוקת ואני רוצה את ההתייחסות לגביהם.
זבלון אורלב
מתחיל דיון עכשיו בבעיות האלה?
היו"ר משה גפני
תהיינה הצבעות. אני עובר אחד לאחד כי נצטרך להכריע בהם.
שלי יחימוביץ
על החוק מצביעים כמכלול?
היו"ר משה גפני
כן. קודם על ההסתייגויות אבל אני קודם כל רוצה לעבור בקצרה. אנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים בעולם. קודם כל, הייתה הבעיה המשפטית, האם לחוק הזה יש החרגת חברות להפקת מחצבים וכל מה שנלווה לעניין הזה, האם זה עומד מבחינה חוקתית, האם יש הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה שאנחנו יכולים לחוקק חוק מכיוון שכפי שאמר שר האוצר, החוק מיטיב עם חלק ועם חלק הוא לא מיטיב. השאלה היא האם זה עומד מבחינה חוקתית. בוועדה היה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט והוא הודיע באופן ברור שהשוויון הוא לא בחוק היסוד, והוא צודק, ושוויון, אם הוא נעשה באופן מידתי ולגופו של עניין ועם הסבר מדויק, הוא אכן חוקתי. הוא קבע שהחוק הזה הוא חוקתי. מבחינה משפטית התגברנו על הבעיה.


הבעיה השנייה הייתה החרגת החברות הממשלתיות ובכלל זה החרגת החברות הביטחוניות. היה כאן יושב ראש הכנסת והביא את המכתב. לעניין הזה יש פתרון.


יש את שינוי שיעורי המס. לגבי שינוי שיעורי המס, אני מבין שהייתה הסכמה ואני מבקש שמישהו יציג אותה.
ערן פולק
כפי שאמרתי אתמול בדיון. בשנתיים הראשונות, מה שמופיע בהצעת החוק, בשנים 2011 ו-2012, שיעורי המס יהיו 16 אחוזים במרכז ו-10 אחוזים באזור פיתוח א'. בשנתיים הבאות, בשנים 2013 ו-2014 השיעורים יהיו 12.5 אחוזים במרכז ו-7 אחוזים באזור פיתוח א'. החל משנת 2015 – יותר מוקדם ממה שאמרנו קודם – במרכז השיעורים יהיו 12 אחוזים ובאזור פיתוח א' הם יהיו 6 אחוזים.
היו"ר משה גפני
התעשיינים הסכימו לזה?
ערן פולק
כן.
היו"ר משה גפני
לא, שרגא ברוש לא הסכים.


יש שינויי נוסח? מי מביא את שינויי הנוסח?
חיים אורון
אלה המדרגות.
היו"ר משה גפני
לא שמתי לב שיש עוד דבר. אנחנו דיברנו על כך שהמפה, דהיינו הכללים – דיברנו על זה בכפר המכבייה – יהיו בתוך החוק. בהתחלה משרד האוצר לא הסכים, אבל הם הסכימו לכך שזה ייכלל בתוך החוק.


יש תיקוני נוסח של משרד האוצר.
שגית אפיק
יש תיקונים שונים לנוסח שמונח בפניכם. עמוד 41, פרק י"ג, עידוד השקעות הון. אנחנו עוברים לעמוד 43, פסקה (ב) שעוסקת בענייני ניגוד עניינים. הוסבר לנו על ידי האוצר שהתוספת שמרחיבה את נושא ניגוד העניינים לגבי טיפול על ידי חבר המינהלה בעניינים מחוץ לישיבות המינהלה, ייצור להם בעיה גדולה מאוד משום שזה יביא למצב שכל חברי המינהלה יהיו בניגוד עניינים. לכן המלים בסעיף קטן (ד) "או המטופל על ידו או מטיפול בעניין כאמור גם מחוץ לישיבות המינהלה" – יורד.


אנחנו עוברים לעמוד 49, לדברים שאמר היושב ראש.
תמים עבדלחאלים
סעיף 40ד.
שגית אפיק
הוועדה ביקשה שתחומי האזורים עד היום היו קבועים בצו לעידוד השקעות הון, שהיה מתפרסם על ידי השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוועדה ביקשה שהקריטריונים האלה, תחומי האזורים האלה, ייכנסו בתוספת לחוק. בתחילה הבקשה של הוועדה הייתה שהתוספת תהיה בחוק באופן קבוע ותמידי, כאשר השרים, באישור הוועדה, יוכלו לשנות אותה מעת לעת ואם ייגרע ממנו ישוב מסוים, תהיה לו האופציה, אם יורע מעמדו, לשנה נוספת של הטבות.


אמרו נציגי הממשלה שהבקשה הזאת, שאמנם יוצרת יציבות, תיצור להם בעיה משום שהיא תיצור תוספת של תחומי אזורים ברשימת ישובים שהיא קבועה לזמן שעלול להיות ארוך מדיי ולכן הם ביקשו שתהיה את האופציה שהתוספת תפקע אחת לשנתיים. מה שבסופו של דבר הוסכם זה על הנוסח הבא: שתחומי האזורים יהיו לפי הקבוע בתוספת השנייה.

"השרים, שהם שר האוצר ושר התעשייה, יפרסמו באתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מעת לעת את רשימת הישובים שמתקיימים בהם התנאים הקבועים בתוספת השנייה".

עד היום, מכיוון שהצו קובע את תחומי האזורים בלבד, עלתה טענה במהלך הדיונים בוועדה שישנם ישובים שהם לא יודעים האם הם נכללים או לא נכללים בתוספת ולכן התווספה כאן האופציה, לבקשת הוועדה, שיפורסם באתר האינטרנט מי הם הישובים שנמצאים בתחומי האזורים שייכללו בתוספת.

סעיף קטן (ב) יהיה:

"השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לשנות את התוספת השנייה ואולם לא תיקבע תוספת לתקופה שתפחת משנתיים.

יצא ישוב או אזור שנכלל בתחומי האזורים הקבועים בתוספת השנייה עקב ביטולה, פקיעתה או שינויה, או מאחר שאינו עומד עוד בתנאים הקבועים בה, יראו מפעל שנכלל בתחום אותו ישוב או אזור טרם יציאתו מתחום התוספת כאמור ושהורע מעמדו בעקבות כך כאילו התוספת ממשיכה לחול עליו למשך שנה נוספת.


השרים האמורים בפסקה (2) להגדרה השרים – שאלו שר התיירות ושר האוצר – רשאים לקבוע תחומי אזורים מיוחדים".
תמים עבדלחאלים
לשנה אחת נוספת.
שגית אפיק
אמרתי שנה. לא תוספת שנה. התוספת היא לשנתיים. סעיף קטן (ב) הוא שנתיים. הרעת מעמד היא לשנה נוספת כפי שהסכמנו.
אברהם מיכאלי
אבל התוספת היא כללית או ראשונה או שנייה?
שגית אפיק
התוספת היא התוספת השנייה.
אברהם מיכאלי
כי לא כתוב התוספת השנייה. ב-(ג) כתוב: בוטלה התוספת אבל לא כתוב שנייה.
שגית אפיק
הקראתי עכשיו התוספת השנייה. אני הקראתי משהו קצת אחר. לכן הקראתי את הכל.


עכשיו אנחנו עוברים לעמוד 62. זאת התוספת ולמעשה לתוספת הזאת אנחנו הוספנו את הצו שהובא לועדה השנה, שנה ראשונה במועדו, לפני תחילת שנת הכספים, טרם פקיעתו של הצו הקודם, ולתוספת הזאת התווסף:


"תחומי אזורי פיתוח יהיו כמפורט להלן.

(1)
תחומי רשויות מקומיות במחוזות ירושלים, הדרום, הצפון ובנפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה:


(א)
רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 3.

(ב)
שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 10 אחוזים ומעלה. תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית.


(2)
העיר ירושלים, לגבי מפעלים עתירי טכנולוגיה.

(3)
אזורי תעשייה מרחביים בתחומי מחוז הצפון, מחוז הדרום והעיר ירושלים ואולם בנפת אשקלון רק אזורי תעשייה מרחביים בתחומי הרשויות המקומיות שבהן רמה חברתית-כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 4. בפסקה זו, אזור תעשייה מרחבי – אזור תעשייה ששטחו בהתאם לתוכנית בניין עיר מאושרת המיועדת לתעשייה, מאה דונם לכל הפחות.

(4)
אזורי תעשייה ביישובי מיעוטים. בפסקה זו – יישובי מיעוטים, ישוב ששמונים אחוזים מתושביו אינם יהודים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(5)
שדרות ויישובי עוטף עזה. בפסקה זו יישובי עוטף עזה – הישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול אשר בתיהם כולם או חלקם שוכנים עד שבעה קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וכן אזור תעשייה מרחבי כהגדרתו בפסקה (3) שמבנם כולם או חלקם שוכנים עד שבעה קילומטרים מהגדר האמורה".


עד כאן זה היה אזור פיתוח א' לגביו אנחנו מדברים על שיעורי המס המופחתים.
חיים אורון
יש כאן משהו מהמצב הקיים.
שגית אפיק
לא. זה הצו שהובא על ידי שר האוצר ושר התעשייה לפני מספר שבועות. לפני שבועיים.
היו"ר משה גפני
עמוד 63.
שגית אפיק
עמוד 63.


תחומי אזור פיתוח ב'.

"תחומי הרשויות המקומיות במחוזות ירושלים, הדרום והצפון ונפת חיפה שמתקיימים בהם שני אלה:


(א)
רמה חברתית-כלכלית נמוכה לפי אשכול 4.

(ב)
שיעור אבטלה שנתי ממוצע של 8 אחוזים ומעלה. תנאי זה לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית".
אורי אריאל
אדוני היושב ראש, זה כולל את ביתר עילית למשל?
דוד רותם
זה כולל את ביתר עילית לפי סעיף 4, ששמונים אחוזים לפחות מתושביו הם לא יהודים.
היו"ר משה גפני
לשאלתך, בודקים.
שגית אפיק
אני מוסיפה עכשיו סעיף שלא מופיע אצלכם.

"מי שנכלל באזור פיתוח א' או ב' לפי העניין והורע מעמדו לפי הוראות התוספת, יחולו עליו".

אני אגיד את העיקרון. יש כאן בקשה של משרד האוצר ומשרד התעשייה שתחול הוראה שקיימת היום בצו לעידוד השקעות הון ואנחנו נמצא את הדרך להחיל אותה בתוספת, והעיקרון אומר שמי שנכלל באזור פיתוח א' או ב' לפי התוספת והורע מעמדו בשלב מסוים משום שהתוספת שונתה, ימשיכו לחול עליו הוראות החוק לגבי אישור תוכנית השקעה להקמת מפעל באזור פיתוח למשך שלוש שנים מיום תחילתה של התוספת. לגבי תוכנית השקעה בהרחבת מפעל קיים, באזור כאמור.
תמים עבדלחאלים
הסיכום היה שאנחנו מאמצים את הצו הקיים ומכניסים אותו כמו שהוא לתוך התוספת. בצו הקיים, יש סעיף 6 בצו היום שמתייחס לאותם ישובים שהיו אזורי עדיפות א' או ב' עד שנת 2002 וכדי לא לגרוע מאותם ישובים שנקבע שעדיין יחול עליהם ההסדר המיטיב, ביקשנו להכניס את ההסדר הזה לתוך התוספת. אנחנו לא משנים שום דבר. זה הצו כמו שהוא והיום אנחנו פשוט מכניסים אותו.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
שגית אפיק
"הגדרות.


בתוספת זאת –

אזור תעשייה – שטח המיועד לתעשייה לפי תוכנית לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965.


אשכול – דירוג הרמה החברתית-כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מפעל עתיר טכנולוגיה – מפעל אשר 13 אחוזים לפחות מעובדיו הם מהנדסים ובעלי תואר אקדמי במדעי הטבע, החברה או הרוח.


שיעור אבטלה – השיעור הממוצע העדכני לפי פרסומי שירות התעסוקה".


התוספת, בכל פעם התוקף שלה יהיה לשנתיים, כמו שאמרתי קודם לכן, וגם התוספת הזאת שהקראנו אותה עכשיו, אנחנו נקבע הוראה שתאמר שהתוקף שלה הוא לשנתיים בלבד, כאשר בתום השנתיים, כאשר היא תפקע, השרים יצטרכו לבוא לאישור ועדת הכספים על מנת לקבוע את תחומי האזורים מחדש.
חיים אורון
אני רוצה לשאול שאלה לפרוטוקול. כל מה שהקראת לנו עכשיו איננו משנה את הגיאוגרפיה לעומת המצב הקיים.
שגית אפיק
נכון.
חיים אורון
אין כאן שום שינוי אלא מעתיקים את המצב הקיים.
שגית אפיק
נכון.
היו"ר משה גפני
זה מה שדרשנו וזה מה שמופיע.
חיים אורון
ואין כאן תוך כדי זה שינויים.
שגית אפיק
לא. אין שינוי. לא הוצא שום דבר.
קריאה
לשאלתו של חבר הכנסת אורי אריאל, ביתר עילית נכללת באזור פיתוח א'.
שגית אפיק
אני רוצה לומר כדי שיהיה בהיר ויהיה בהיר גם לאוצר. אני רוצה להבהיר שכוונת הוועדה הייתה ונשארה - למרות שאנחנו הופכים את תוקף התוספות כך שהן יהיו תקפות לשנתיים בלבד - שיהיה מדובר בתהליך שהוא חוזר חלילה.
היו"ר משה גפני
נכון.
שגית אפיק
זאת אומרת, גם אם התוספת הזאת תפקע בעוד שנתיים, כאשר בסופו של דבר יגיעו השרים ויבקשו את אישור הוועדה לתוספת חדשה, זה ימשיך שוב ושוב ושוב. זאת ההסכמה ואנחנו נמצא את הדרך לנסח את זה כך.


נעבור להסתייגויות.
היו"ר משה גפני
הנוסח נגמר. רבותיי, אנחנו עוברים להסתייגויות.
שגית אפיק
הסתייגות ראשונה של קבוצת חד"ש, רע"מ-תע"ל וקבוצת בל"ד. נמצא כאן מישהו מטעמם?
היו"ר משה גפני
לא.
שגית אפיק
אז היא תהפוך להסתייגות לדיבור.
שלי יחימוביץ
שגית, אני הוספתי הסתייגות דיבור?
היו"ר משה גפני
תוסיפי הסתייגות דיבור לשלי יחימוביץ.
שגית אפיק
הסתייגות של קבוצת מר"צ. חבר הכנסת חיים אורון, יש לך בקשה שבין מטרות חוק לעידוד השקעות הון, תהיה המטרה של עידוד עובדים למעבר לאזורי עדיפות לתקופות ממושכות. אני צודקת?
חיים אורון
לפי דעתי זאת הצעה טובה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, ההסתייגות של קבוצת מר"צ בראשות חיים אורון שמצטרפת אליה, כמו שדיברנו בהתחלה, סיעת קדימה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
רונית תירוש
אדוני היושב ראש, לא נוכל להסביר לשר על מה ההסתייגות שלנו?
היו"ר משה גפני
אני אתן לך. האמת היא שזה לא מקובל, אבל אני אאפשר לך.
שגית אפיק
הייתה הסתייגות לחברי הכנסת ציון פיניאן, אמנון כהן ושלי יחימוביץ לגבי תנאי היצוא.
זאב אלקין
אמנון ביקש להוריד את זה.
היו"ר משה גפני
אתם מסירים את ההסתייגות?
ציון פיניאן
את ההסתייגות הזאת אני מסיר.
שגית אפיק
גם בשם אמנון אתם מסירים?
היו"ר משה גפני
מסירים את ההסתייגות.
שגית אפיק
ההסתייגות מוסרת.


לגבי ההסתייגויות לגבי מפעלים ביטחוניים. כל מי שהסתייג, אתם מסירים את ההסתייגויות?
מירי רגב
אני מסירה את ההסתייגויות, לאור ההסכם אליו הגיעו אתן. אני מברכת על זה.
ציון פיניאן
גם אני מסיר.
שגית אפיק
כל ההסתייגויות לגבי מפעל ביטחוני יורדות.


חברת הכנסת פניה קירשנבאום ביקשה שהתוספת תהיה בחקיקה ראשית.
טמיר כהן
היא לא כאן.
שגית אפיק
לכן אני הופכת לה את זה להסתייגות לדיבור, כי הפשרה שהושגה הייתה יחד אתה.


יש כאן הסתייגויות לגבי שיעורי המס ואנחנו למעשה לא הקראנו את השיעורים החדשים שהוצעו כאן.


עמוד 55, סעיף 51טז. היום כתוב בו: "נמצא המפעל המועדף באזור פיתוח א', 8 אחוזים" וייכתב בו: "החל בשנת 2015 ואילך נמצא המפעל המועדף באזור פיתוח א', יהיו לגביו 6 אחוזים, ולגבי אזור שאינו אזור פיתוח א', יישארו 12 אחוזים".


בעמוד 64, בהוראת השעה: בשנים 2011 ו-2012, יישאר 10 אחוזים ו-15 אחוזים, כפי שמופיע בסעיף בחוק. לגבי השנים 2013 ו-2014, לגבי אזור פיתוח א' זה יהיה 7 אחוזים, לגבי אזור שאינו אזור פיתוח א' זה יהיה 12.5 אחוזים במקום מה שרשום כאן.
מירי רגב
מה היום המס במרכז?
קריאה
מס החברות? 24 אחוזים.
מירי רגב
אז אנחנו מיטיבים גם עם המרכז.
היו"ר משה גפני
לא מרעים.
שגית אפיק
חברי הכנסת שהסתייגו לשיעורים של המס. אתם נשארים בהסתייגויות שלכם או שאתם מסירים אותן?
ציון פיניאן
תורידי.
שגית אפיק
הסתייגות של אמנון כהן ושלי יחימוביץ. תכף אני אגיע אליך.
שלי יחימוביץ
יש לי הסתייגות שאני רוצה להעלות את מס החברים.
שגית אפיק
נגיע אליה. זה לא כאן. הסתייגות של חבר הכנסת ציון פיניאן, אמנון כהן ושלי יחימוביץ. חבר הכנסת פיניאן, אתה מסיר את ההסתייגות?
ציון פיניאן
כן.
שגית אפיק
חברת הכנסת מירי רגב, את מסירה את ההסתייגות שלך.


חבר הכנסת שי חרמש לא נמצא כך שזאת תהיה הסתייגות דיבור. חברי הכנסת דניאל בן-סימון, עמיר פרץ, איתן כבל וראלב מג'אדלה. קבוצת חד"ש, רע"מ-תע"ל, לא נמצאים כאן. חבר הכנסת אורון, קבוצת מר"צ, יש לך הסתייגות.
חיים אורון
את 8-6 תבטלי. אבל את 12-16 תשאירי. אני רוצה להסביר ליושב ראש ולשר שאני מציע, זה מתאים גם להצעה שלי בנושא המסים, לא להוריד את מס החברות ואם מס החברות לא ירד, אז 16 זה פער נכון מ-24 והפער בין 16 ובין 8 בפריפריה, מדגים את הרצון שלנו לעזור לפריפריה, ואני בטוח שמירי תצביע אתי.
היו"ר משה גפני
להצביע על ההסתייגות הזאת?
חיים אורון
כן.
שגית אפיק
במקום 12 אחוזים יהיו 16 אחוזים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שגית אפיק
יש לך הסתייגות נוספת לגבי מפעל מועדף מיוחד, לגבי שינוי התנאים שלו.
חיים אורון
אני נותן סף יותר נמוך.
שגית אפיק
כן. במקום 450 מיליון שקלים יהיה 250 מיליון שקלים. במקום 100 מיליון שקלים, יהיה 90 מיליון שקלים. בדרישה של העסקה של 250 עובדים אתה מסתפק בהעסקה של 200 עובדים על מנת להיחשב למפעל מועדף מיוחד שיוכלו להחיל עליו את ההוראות שקבועות במסלול.
חיים אורון
נכון. את יכולה להצביע על כל אלה ביחד.
שגית אפיק
בסדר. אתה מקטין את ההטבה מחמישה אחוזים לשלושה אחוזים.
חיים אורון
למפעל מועדף מיוחד. תצביעו אתי, אתם הרי בעד הורדת מסים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חיים אורון.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שגית אפיק
יש הסתייגות של חברת הכנסת רונית תירוש.
רונית תירוש
אני מבקשת להסביר לשר. ההבחנה כאן נעשתה בין היתר לגבי חברות שבעצם משתמשות באוצרות המדינה וממילא הן לא יעזבו את הארץ כי אין להן ארץ אחרת ואין להן היכן לכרות את מה שהן כורות כאן. לכן אפשר להכות בהן, ואולי בצדק. אני אומרת את זה גם בציניות וגם לא בציניות.


יחד עם זאת, בכי"ל יש שילוב של שני דברים: הכרייה, שמקובל עלי שמאחר שממילא הם בידיים שלנו, הם שבויים, הם לא ילכו לשום מקום, לא משנה איזה מס חברות נחיל עליהם, לא משנה כמה גזרות נטיל עליהם וניקח מהם הטבות, הם יישארו. אבל כי"ל גם משלבת את נושא הייצור, העיבוד, איך שלא נקרא לזה. על זה ממילא אתם מסכימים שבתושבי הנגב בוודאי צריך לעודד אותם, לא את תושבי הנגב אלא את הטייקונים שיבואו לשם לתת ייצור לעובדי הנגב. היה כאן ויכוח. אם הייתם נותנים איזה תמהיל, ואני אומרת שכל מספר זוכה כי אף אחד כאן לא יכול להגיד איזה אחוז מהסך הכל הוא כרייה ואיזה אחוז הוא יצור. אם הייתם מציעים איזשהו תמהיל, כל תמהיל שתציעו אני מצביעה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הסתייגויות. הם לא מציעים. מה את מציעה?
רונית תירוש
אני רוצה שישקלו. אני רוצה להציע ולהיות הגונה כי החוק הוא חוק טוב, ש-70 אחוזים הם כרייה ו-30 אחוזים הם ייצור, ובהתאם לזה ייתנו את ההטבות. תאמינו לי שהלכתי על המינימום. ככל שאני הגונה עם ההצעה הזאת בהסתייגות, אני מבקשת שהשר כן ישקול את זה.
היו"ר משה גפני
ערן, אתם מסכימים להסתייגות הזאת?
ערן פולק
לא.
השר יובל שטייניץ
בדקנו את הדברים האלה במשך שמונה חודשים. על פניו יש הגיון במה שאת אומרת ואני מאוד מעריך את מה שאת אומרת, אבל אנחנו לא יכולים להסכים להסתייגות הזאת ואני לא אתחיל לפרט עכשיו כי זה פותח דיון חדש. אני אומר לך שדברים כאלה ודומים נבדקו לעומק.
רונית תירוש
כלומר, תגזלו את ההטבה מכל העשייה של כי"ל?
השר יובל שטייניץ
לא. ההחרגה היא רק על העניין של משאב הטבע, של הכרייה. הדברים האלה, גם במדינות אחרות, מטופלים אחר כך על ידי רשויות המס. גם במדינות אחרות בהן יש חוקים דומים, רשויות המס אחר כך מטפלות בזה.
רונית תירוש
כלומר, יכול להיות מצב שהתמהיל הזה או טוב יותר יקרה ממילא?
השר יובל שטייניץ
דה פקטו יכול להיות שזה מה שיקרה, אבל גם במדינות אחרות בהן בדקנו זה נעשה על ידי רשויות המס ולא בחקיקה כי הדברים גם גמישים והם משתנים אחר כך וצריך להתאים את זה.
רונית תירוש
אני בכל זאת מתעקשת שההסתייגות תירשם כהצעה של תמהיל ושנצביע עליה.
ערן פולק
רק להשלים ולהבהיר את דברי השר. הנוסח הקיים היום הוא נוסח שמופיע בהצעה ולהבנתנו עושה את ההבחנה הזאת בצורה הנכונה. אני אומר שלדעתנו ועמדתנו ההבחנה כפי שהיא מופיעה בנוסח שקיים היום היא ההבחנה המדויקת. מצד אחד היא נותנת את ההבחנה ומצד שני היא משאירה את הגמישות לפקידי השומה, לשומה של המסים אחר כך על מנת שהתוצאה תהיה הטובה ביותר.
חיים אורון
מה לגבי האפשרות להתקין תקנות אחרי החקיקה?
ערן פולק
זה לא עניין של תקנות. זאת שומת מס.
השר יובל שטייניץ
הפרופורציות יכולות לפעמים להשתנות. לכן בדקנו גם במדינות אחרות, וברוב המדינות משאירים את זה לרשויות המס כי גם הפרופורציות בין כרייה וייצור יכולות להשתנות עם השנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של רונית תירוש.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שגית אפיק
הסתייגות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ לגבי מס החברות, על חברה להפקת מחצבים. להעלות את מס החברות ל-25 אחוזים.
שלי יחימוביץ
אני יודעת שאני אצביע לבדי עבור ההסתייגות הזאת, אבל נוכח זעקות השבר והלחצים הבלתי נסבלים של כימיקלים, חשבתי – ואני חושבת שזה מובן מאליו – שגם בסופו של התהליך, כשמס החברות שיושת עליהם יהיה 17 אחוזים, עדיין מדובר במס החברות הנמוך ביותר שהם יכלו לקבל בכל העולם. אני חושבת שזה מס חברות נמוך מדיי על חברה שתוצרתה נחצבת מתוך אוצרות הטבע של מדינת ישראל, וכפי שיש היום דיון מחדש במיסוי על הגז, כך צריך להטיל מיסוי גבוה יותר על כימיקלים ועל כל חברה אחרת שמתפרנסת מהמחצבים ששייכים לציבור כולו.


לכן ההסתייגות שלי אומרת שמס החברות שיושת על כימיקלים לישראל יהיה 25 אחוזים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ.

ה צ ב ע ה

בעד - 3

ההסתייגות לא התקבלה
שגית אפיק
ההסתייגות האחרונה שמשולבת בשני סעיפים, היא של חבר הכנסת ציון פיניאן. לפי ההסתייגות הזאת, לגבי מכרה ומפעל אחר להפקת מחצבים יחולו ההטבות לפי פרק עידוד השקעות הון בשיעור של מחצית משווי ההטבות שניתנות לפי הפרק למפעל אחר שעומד בתנאים.
מירי רגב
גם הסתייגות שלי.
שגית אפיק
גם של חברת הכנסת מירי רגב.
מירי רגב
אני מבקשת בכל מקרה להשאיר את זה כהסתייגות דיבור במליאה.
שגית אפיק
צריך להצביע עליה. אי אפשר להפוך אותה לדיבור כי היא מהותית.
חיים אורון
מה זה אומר במתמטיקה?
שגית אפיק
לא יודעת במתמטיקה. זה אומר חצי. זה אומר חמישים אחוזים.
ציון פיניאן
ראשית, אני רוצה לומר שזה חוק מצוין וחוק טוב מאוד אבל כאשר אתה נותן הטבות במשך עשרות שנים למפעל כלשהו, לבוא להוציא את הכל בבת אחת, זה עושה לא טוב. לכן ההצעה שלנו היא בנושא ההטבות. היום כי"ל מקבלת בין 400 ל-500 מיליון שקלים הטבות, וההצעה היא להחיל את ההטבות של אזור מרכז, לא תל אביב אלא מרכז, שכי"ל תהנה מהן. התוצאה תהיה שהם יינזקו בכ-70 אחוזים מההטבות, במיוחד כאשר יש להם התחייבות להעסיק כ-500 עובדים חדשים.
חיים אורון
אני לא מבין מה ההצעה.
מירי רגב
איפה יש עוד אנשים שמעסיקים כל כך הרבה עובדים בנגב? כי"ל הוא מפעל עוגן בנגב.
שלי יחימוביץ
על מכתשים-אגן די שתקתם.
מירי רגב
לא, לא שתקנו.
היו"ר משה גפני
מירי, תסבירי את ההסתייגות.
מירי רגב
כי"ל הוא מפעל עוגן בנגב והוא מעסיק כ-7,000 עובדים. לא ראיתי שהאוצר בא ופיתח כמה מפעלים בנגב. יש לנו בעיה קשה של תעסוקה בנגב. במקום ללכת ולעשות דווקא ולמנוע מהם הטבות, אנחנו צריכים להראות איך אנחנו מגיעים לאיזושהי פשרה אתם. אני בכלל לא חושבת שצריך לתת הטבות מס, להוריד את מס החברות לאזור תל אביב, אלא צריך להוריד את כל המפעלים לאזור הנגב והגליל, אבל על זה נדבר בהזדמנות אחרות וכנראה זה לא הדיון עכשיו.


אני אומרת שאם אנחנו הולכים על העניין הזה ומורידים את מס החברות ל-12 אחוזים במרכז, בואו ניתן גם לכי"ל את אותן הטבות שאנחנו נותנים במרכז. לא יכול להיות שמפעל עוגן שמעסיק 7,000 עובדים יפטר אותם.
היו"ר משה גפני
לכן את מציעה שאף על פי שהם נמצאים בנגב, הם יקבלו את הטבות המס.
רונית תירוש
לא אף על פי אלא בגלל שהם נמצאים בנגב. שנלך לקראתם.
היו"ר משה גפני
את לוקחת בחשבון שאם ההסתייגות שלך מתקבלת, שלך ושל ציון, האוצר עלול למשוך את החוק.
מירי רגב
כן.
היו"ר משה גפני
אני חושש מהעניין.
יצחק וקנין
אני אעזור להם למשוך אותו.
היו"ר משה גפני
למה? זה חוק מצוין.
מירי רגב
החוק הוא מצוין אבל הם היו צריכים להגיע לפשרה כמו שהגיעו לגבי התעשיות הביטחוניות. הם היו צריכים להגיע לאותה פשרה עם כי"ל ועובדה שהגיעו לפשרה עם התעשיות הביטחוניות.
היו"ר משה גפני
זאת ועדה פלורליסטית. אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חבר הכנסת ציון פיניאן וחברת הכנסת מירי רגב.

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 5

ההסתייגות התקבלה
שלי יחימוביץ
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רגע. השר ביקש להתייחס. בסדר. ביקשת רביזיה, הרביזיה התקבלה. אדוני השר.
שגית אפיק
הבקשה לרביזיה התקבלה.
היו"ר משה גפני
בקשתה לרביזיה התקבלה.
השר יובל שטייניץ
רבותיי, אדוני היושב ראש, חברי הוועדה. אני מבקש רגע של הקשבה. נאמר כאן על ידי רבים, כולל על ידי ידידי וחברי ציון פיניאן, שמדובר בחוק טוב ואפילו חוק מצוין. זאת הדעה הרווחת בין התעשיינים, בין המומחים, בין כולם.


אני רוצה להבהיר, עם כל הכבוד וכל ההערכה, שאני אאלץ למשוך את החוק הזה או לפצל ולמשוך אותו. החוק הזה, חוק עידוד השקעות הון, נועד לדבר אחד והוא לקחת את סל ההטבות שהמדינה נותנת, שיש לו ערך כספי, ולמקד אותו באותן חברות, באותם חלקי חברות שיש להם אופי גלובלי שעלולים לעבור מכאן למדינות אחרות או שאנחנו רוצים למשוך ממדינות אחרות לכאן. לכן כל חברה אחרת, אם זאת כימיקלים לישראל או שטראוס או תנובה ואין ספור חברות אחרות, שתקבל עידוד בלי שאנחנו זקוקים לעידוד על פי המטרות של החוק, זאת פגיעה באפקטיביות של החוק כי סל ההטבות קטן בצורה משמעותית וכמובן שכאשר אומרים על חברה אחת שאין מחילים כלל כזה, זה יהיה גם על חברות אחרות ויש עוד חברות במעמד דומה, ואולי חלק גם יותר קטנות או יותר גדולות שזה יחול גם עליהן. עם כל ההערכה שלי, זאת התרסקות של החוק.


לכן אני אומר גם על דעת שר התעשייה שדיבר אתי לפני הדיון, אני אומר לכם כאן באופן ברור - ואני מבקש מחברי הוועדה לאפשר לנו להמשיך עם החקיקה הזאת לטובת עם ישראל ומדינת ישראל – שאני אאלץ למשוך את החוק עם כל הצער שבדבר. השקענו בו שמונה חודשים, שני משרדי ממשלה עם התעשיינים בישראל, עם הארגון היציג של התעשיינים בישראל וזה חוק טוב גם למדינת ישראל וגם לתעשייה, חוק שיביא מקומות עבודה למדינת ישראל, וזה חוק טוב לנגב ולגליל. זה חוק מרכזי.


אני מבקש מחברי הוועדה, אני אומר לכם שגם לי איכפת מכימיקלים לישראל ומעובדיה, כמו שאיכפת לכולם כאן, ואני יודע איזה לחצים הגיעו אלי וזה לא היה קל גם בשבילו, ואני בטוח שאם הגיעו אלי, הגיעו גם אל חברים כאן. אני פונה אליכם בשמי ובשם שר התעשייה, בשם שני המנכ"לים שהשקיעו חלק עצום מהעבודה שלהם – שרון קדמי וחיים שני – במשך שמונה חודשים אחרונים בחוק הזה.
חיים אורון
גם בשם ראש הממשלה?
השר יובל שטייניץ
גם בשם ראש הממשלה. החוק הזה עבר בממשלה פה אחד, החוק הזה חשוב לכלכלת ישראל והוא חוק שיכול לקדם את כלכלת ישראל בכלל ואת כלכלת הנגב והגליל בפרט.


אדוני היושב ראש, אני פונה אליכם בבקשה, אל תאלצו אותנו למשוך את החוק הזה. אתה יודע שאני בא לוועדה הזאת ברצון ואני אהיה גם מחר בבוקר, אבל אף פעם לא באתי לדיון על חוק ספציפי בכל השנתיים האחרונות אם לא הייתי חושב שהנושא הזה הוא קריטי והוא קריטי. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, זה חוק טוב מאוד. יכולות להיות כל מיני מחלוקות על סעיפיו, אבל זה חוק טוב מאוד. ציון ידידי, מירי, עם כל הכבוד וכל ההערכה העצומה וכל התודה שיש לי אליך על העבודה המצוינת שאתה עושה כאן כרכז הקואליציה, אנחנו נאלץ למשוך את החוק הזה. אני מבקש מכם, גם ממי שחושב שההסתייגות היא טובה מאוד, הטוב מאוד לפעמים הוא האויב של הטוב. מבחינתנו זאת פרימה מוחלטת של כל המבנה הלוגי של החוק וגם המבנה הכלכלי שלו. אנחנו לא נוכל להסכים לחוק עם ההסתייגות.


לכן אני פונה אליכם ומבקש ממכם – מאחר שהוצעה כאן רביזיה – להצביע פה אחד בעד החוק הזה ולא לגרום נזק למדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני השר. חבר הכנסת אלקין.
זאב אלקין
אדוני היושב ראש, אדוני השר, אני חושב שאין מחלוקת בחדר הזה על כך שזה חוק טוב ומיטיב. לכן אני מניח שהוועדה לא תסכן את החוק. בכל זאת אני מבקש ממך אדוני היושב ראש הפסקה לחמש דקות להתייעצות של חברי כנסת, חברי הוועדה עם השר.\
רונית תירוש
תחסוך מאתנו את ההפסקה.
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה לשלוש דקות. התייעצות של חברי הכנסת אצלי בחדר.

הישיבה הופסקה למספר דקות
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

בעד – הרוב

נגד – 1

הרביזיה התקבלה

אנחנו מצביעים על אישור חוק עידוד השקעות הון כפי שהובא על ידי הממשלה עם השינויים שנעשו בו.
חיים אורון
לא. צריך להצביע על ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.


הרביזיה שהתקבלה של חברת הכנסת יחימוביץ הייתה לדון מחדש בעניין של ההסתייגות.
רונית תירוש
עכשיו צריך להצביע על ההסתייגות של חבר הכנסת ציון פיניאן.
שגית אפיק
הרביזיה שהתקבלה, משמעותה דיון מחדש על ההסתייגות שהתקבלה בוועדה קודם לכן, ההסתייגות של חבר הכנסת ציון פיניאן.
זאב אלקין
אני רוצה לפנות לחבר הכנסת ציון פיניאן.
רונית תירוש
יש פנייה נרגשת של יושב ראש הקואליציה למרכז הקואליציה בוועדת הכספים.
זאב אלקין
אני מציע, ציון. ניסינו ללכת למהלך הזה וכולנו ביחד הצבענו בעד הרביזיה כי הבנו שזה מכשיל את החוק. אין כאן מחלוקת בקואליציה לגבי הנושא עצמו אבל גם אין מחלוקת, כפי שראינו, לגבי הצורך לאשר את החוק.


לכן אני מציע שתמשוך את ההסתייגות כי לא נראה לי שזה יהיה נכון שנצביע נגדה.
רונית תירוש
הוא רוצה הפסקה של חמש דקות.
חיים אורון
לפי דעתי אי אפשר. ההסתייגות היא כרגע במצב שהיא התקבלה.
זאב אלקין
לפיכך אנחנו לא מצביעים על ההסתייגות אלא על נוסח חדש של החוק.
רונית תירוש
צודק. אי אפשר למשוך את ההסתייגות. יש רביזיה.
היו"ר משה גפני
גבירתי היועצת המשפטית. מה שקרה עכשיו זה שהתקבלה הסתייגות. ההסתייגות הזאת נמצאת עכשיו בתוך החוק.
שגית אפיק
נכון.
היו"ר משה גפני
הייתה רביזיה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ לגבי ההסתייגות שהתקבלה. הרביזיה התקבלה. אני רוצה עכשיו להצביע על ההסתייגות שהתקבלה.
שגית אפיק
אתה מצביע על נוסח החוק שהשתלבה בו ההסתייגות שהתקבלה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להפיל את ההסתייגות עכשיו.
זאב אלקין
אתה יכול להציע נוסח אחר.
היו"ר משה גפני
אדוני השר, יהיה בסדר. יהיה בסדר. התגברנו על בעיות יותר קשות.
שגית אפיק
אתה מצביע על נוסח, על הסעיף המקורי של כי"ל מול הצבעה על נוסח על חברה להפקת מחצבים, הנוסח המקורי שהביאה הממשלה שחברה להפקת מחצבים מוחרגת מחוק לעידוד השקעות הון, מול נוסח שבו חברה להפקת מחצבים זכאית לחמישים אחוזים הטבות במס לפי חוק לעידוד השקעות הון.
היו"ר משה גפני
מי שמצביע בעד, מצביע בעד הנוסח המקורי.
חיים אורון
אין בעד ונגד. צריך להצביע או-או.
שלי יחימוביץ
צריך להצביע מי בעד החוק בנוסחו ומי בעד החוק עם ההסתייגות
היו"ר משה גפני
מכיוון שהרביזיה התקבלה, אני מצביע מחדש על ההסתייגות. מי בעד ההסתייגות?

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
חיים אורון
אין תמיכה של אף אחד?
היו"ר משה גפני
רונית תירוש ויעקב אדרי. חבר הכנסת פיניאן נמנע.
ציון פיניאן
אחרי ששמעתי את דבריו של שר האוצר, החלטתי להימנע.
רונית תירוש
סוף סוף אנחנו נהנים מהיותנו באופוזיציה.
חיים אורון
אני מבקש לרשום הסתייגות דיבור למירי רגב.
היו"ר משה גפני
אני עובר להצבעה על חוק עידוד השקעות הון.
שגית אפיק
מצביעים על פרק עידוד השקעות הון, סעיפים 55 עד 58 נוסח שהוקרא עם התיקונים עליהם דובר, לפי הנוסח שמונח לפניכם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פרק עידוד השקעות הון, סעיפים 55 עד 58 – אושר


שלושה נמנעו. פרק עידוד השקעות הון התקבל.
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף האחרון בחוק ההסדרים, סעיף 75 – תחילה. יש הסתייגויות לסעיף הזה?
רונית תירוש
שלנו. של שלושתנו, חברי הכנסת מהאופוזיציה.
השר יובל שטייניץ
היושב ראש, אני רוצה להודות לך ולוועדה. אני מודה לכם. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
שגית אפיק
בתוך סעיף 46(7) מתוכו הוועדה פיצלה את העברת המידע שעוסק בתמ"ת, יש עוד חלקים שמופיעים לכם בנוסח והם מחוקים. נדמה לי שזה נמצא בעמוד 19. כשאתה מקיים הצבעה על סעיף התחילה, תקיים את ההצבעה ביחד עם החלקים שהוועדה החליטה לוותר עליהם ועל מחיקתם והעברת מידע לרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
בסדר. רבותיי, מי בעד אישור סעיף התחילה? סעיף התחילה כולל בהצבעה הזאת את המחיקה של מה שהיה לגבי המידע. מי בעד אישור ההצעה כפי שהובאה על ידי היועצת המשפטית של הוועדה וכפי שמופיע בסעיף התחילה?

ה צ ב ע ה

סעיף התחילה – אושר

נמנע אחד.
חיים אורון
גפני, רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הרביזיה של חיים אורון.

ה צ ב ע ה

הרביזיה לא התקבלה


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:30

קוד המקור של הנתונים