ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
3
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 614
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 18:40
סדר היום
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

ראלב מג'אדלה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
סגן שר האוצר, יצחק כהן

משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
מיכל, את יכולה לומר לנו בקשר לנושא של העברת מידע למשרד התעשייה?
מיכל דויטש
אנחנו מדברים רק על סעיף 235. רק על התמ"ת?
שגית אפיק
רק על התמ"ת. זה הסיכום. הסיכום היה רק על התמ"ת. עכשיו את מסבירה רק על התמ"ת.
מיכל דויטש
אנחנו מציעים שבסעיף 235, סעיפים קטנים (ג1), (ג2) ו-(ג3) שעניינם העברת מידע לתמ"ת, אנחנו נקבע את הכלל לפיו מידע בדבר הכנסותיו של יחיד ובן זוגו יועבר לגורם המוסמך שמוגדר ב-(ג1) באופן מקוון כפי שיורה המנהל, או לידי מבקשי ההטבה, ואז יהיה כתוב אחרי או לידי מבקשי ההטבה: הכל באופן שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. את כל נושא כתב הוויתור ומה שמופיע ב-(ג3) אנחנו נעביר לתקנות.


סעיף התחילה יהיה לגבי הטבה בתחום מעונות יום, משפחתונים או צהרונים המותנה במבחן הכנסה לגבי שנת הלימודים התשע"ב, משמע, ספטמבר 2011, כאשר המידע יהיה המידע שדווח לרשות המסים בטופס 126 ו-856 בשנת 2010 והכל ובלבד שעד אז אנחנו נביא את התקנות שמדברות על האופן שמפורט היום בסיפא של (ג2) וב-(ג3).
שגית אפיק
בעצם הכל נכנס.
מיכל דויטש
כן.
שגית אפיק
כל ההסדר בעצם נכנס.
מיכל דויטש
נכון.
היו"ר משה גפני
מה נביא לתקנות, את הוויתור על הסודיות? הכל יבוא לתקנות. הרי על זה דיברנו.
שגית אפיק
יצא שהכל יהיה בחקיקה.
היו"ר משה גפני
בחקיקה הראשית.
שגית אפיק
אמרתי גם בחדר שאת לא יכולה ואני מבינה אותך.
מיכל דויטש
את הכלל של העברת מידע שמתגבר על (ג1), אני חייבת לעשות בחקיקה ראשית.
היו"ר משה גפני
אנחנו אמרנו שאנחנו הופכים את זה ממש לרוסיה. יכולים להעביר מידע על חשבון הבנק שלך, יעבירו מרשות המסים לתמ"ת והעניין יתחיל להתגלגל. הם עומדים בתוקף על כך. את הרשויות המקומיות באמת הורדנו ונשאר התמ"ת, אז הסכמתי אבל בתנאי שיהיה בתקנות איך עושים את זה ושזה יהיה באישור ועדת הכספים, אבל עכשיו היא אומרת שמה שיהיה בתקנות באישור ועדת הכספים, זה רק אופן העברה, איך תעביר רשות המסים. זה לקחת את האנשים הכי מסכנים.
דוד רותם
יש לי את חוק הלבנת הון והולכים להעביר את כל מה שיש לך בכיס.
היו"ר משה גפני
זה הלבנת הון. כאן זה משהו אחר.
חיים אורון
גפני, מה קורה עכשיו?
היו"ר משה גפני
היה סיכום לגבי העברת מידע. אחרי כן אנחנו דנים בהשקעות הון, כאשר שר האוצר יגיע.


אני מקדם בברכה את שר האוצר.

הישיבה ננעלה בשעה 18:50

קוד המקור של הנתונים