ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

הצעת חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף - מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 612
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 17:20
סדר היום
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

סעיף 51 ו-52 – קבוצות רכישה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין

סגן שר האוצר, יצחק כהן

יהודה נסרדישי, מנהל רשות המסים בישראל, משרד האוצר

משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

סעיף 51 ו-52 – קבוצות רכישה
היו"ר משה גפני
סעיף 51 ו-52, קבוצות רכישה.
מיכל דויטש
יש לי כאן את הנוסח של התחילה. מציעים נוסח חלופי לתחילה.
היו"ר משה גפני
הגעתם להסכמה? הייתה הסתייגות של חבר הכנסת יעקב אדרי, של חברת הכנסת רונית תירוש, של חברת הכנסת מירי רגב ושל חבר הכנסת ציון פיניאן שזה יחול מכאן ואילך.
מיכל דויטש
אנחנו מדברים על מכירות זכות במקרקעין מה-1 בינואר 2011, אבל אנחנו נחריג מן התחולה מכירה של זכות במקרקעין שהיא מימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין לרבות מימוש אופציה שמתן הזכות הראשונית דווחה למנהל עד ליום 18 באוקטובר 2010. אופציה שנחתמה, בין אם זאת אופציה כמשמעותה בפרק חמישי שתיים, אם זאת זכות לקבלת זכות במקרקעין שדווחה למנהל עד 18 לאוקטובר, שזה מועד פרסום הכחול הזה, אם המכירה של הזכות המלאה תהיה אחרי ה-1 בינואר, לא יהיה מע"מ. זה רק לעניין התחילה של המע"מ. כלומר, זה חל על מכירת זכות במקרקעין אחרי 1 בינואר אלא אם כן מדובר במכירה שמתן האופציה לגביה דווחה למנהל עד 18 באוקטובר 2010.
מירי רגב
לאיזה מנהל?
מיכל דויטש
למנהל מסים מקרקעין. אחרי מועד פרסום הכחול.
מירי רגב
מי יודע על פרסום הכחול הזה חוץ מאתנו?
מיכל דויטש
כולם ידעו ב-15 ביולי על החלטת הממשלה. אבל סיכמנו.
היו"ר משה גפני
מיכל, תסבירי מה אמרת כדי שגם אני אבין.
מירי רגב
אני מקווה שתפרסמו את זה בכלי תקשורת יותר אפקטיביים.
רונית תירוש
בעיתון הצופה.
מירי רגב
זה יותר אפקטיבי.
יעקב אדרי
רשות המסים בצורה נבונה הלכה לקראת העניין, לפחות לפי דעתי כי בהתחלה זה היה כלום. הם התקדמו. מירי אומרת, גם היא בצדק, שלא רואים את הפרסומים של הממשלה.
יהודה נסרדישי
אני לא מבין מי זה לא רואה. אני מוכן לפרסם בעיתונות. אני מוציא חוזר. מה זה מי לא רואה?
רונית תירוש
עכשיו זה אבוד. אתה לא יכול לפרסם.
מירי רגב
זה אחורה.
שגית אפיק
ידוע לכם על מישהו שדיווח עד למועד הזה?
מיכל דויטש
יש חובת דיווח.
יהודה נסרדישי
מי שדיווח, יקבל.
מיכל דויטש
יש חובת דיווח על מכירת זכות.
מירי רגב
מעולה. כל מי שדיווח עד ה-1 לינואר.
יעקב אדרי
סיכמנו אבל אומר כאן מנהל רשות המסים שמי שדיווח יכול לקבל, אז למה לא?
מיכל דויטש
הוא נכנס באמצע הדיון. הוא מעודכן ל-15 באוגוסט ועדיין לא הספקתי לעדכן אותו על ה-18 באוקטובר. אני עדכנתי אותו על ה-15 באוגוסט, שזה היה האישור שלו.
יעקב אדרי
אני הולך אתך. יהודה, למה חזרת בך? אמרת שמי שדיווח יקבל, אז מה הבעיה?
מיכל דויטש
הוא דיבר על ה-15 באוגוסט.
יהודה נסרדישי
בטלפון אמרתי לה 15 באוגוסט.
יעקב אדרי
אנחנו כבר ב-18 אוקטובר.
רונית תירוש
אני יכולה לראות את הרשומות שרשום שם ב-18 באוקטובר?
מיכל דויטש
הנה. תסתכלי על הכחול.
רונית תירוש
אין לי את הכחול.
מיכל דויטש
של חוק ההסדרים.
יעקב אדרי
הרב גפני, תעלה להצבעה.
היו"ר משה גפני
תקראי ותסבירי.
מיכל דויטש
סעיף התחולה הוא על מכירת זכות במקרקעין החל מה-1 בינואר 2011. לא יחול על מכירה שהיא מימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין לרבות מימוש אופציה לפי פרק חמישי שתיים לחוק מיסוי מקרקעין שדווחה למנהל עד ליום 18 באוקטובר 2010.
היו"ר משה גפני
מה זה אומר? יש מקרים כאלה?
מיכל דויטש
בוודאי.


גורם מארגן שחתם עם בעל קרקע על אופציה, אמר לו תן לי שנה ואני תוך שנה אשלם לך מאה. עכשיו אני אשלם לך חמש על החשבון. ברגע שהוא עושה את זה, הוא בא ומממש את האופציה. מה אנחנו רואים? אם הוא דיווח על אותה אופציה עד 18 באוקטובר, לא יחול עליו החיוב במע"מ. על כל השאר יחול חיוב במע"מ מה-1 בינואר. עשו סיכום גם עם חבר הכנסת פיניאן וגם עם חברי הכנסת אדרי ורגב.
רונית תירוש
מצוין, ועל רונית תירוש פסחתם ואני על כבודי עומדת ורוצה להסביר את כל המריחות האלה. אני לא מצליחה להבין למה אנחנו צריכים כל כך הרבה תאריכים. יש תאריך יעד מ-1 בינואר צפונה ויש עד ה-1 בינואר. לא להמציא לי באמצע חוק ב-18 כי יצא בחוק ההסדרים. אדם עומד ועושה עסקה, העסקה לא מתבצעת ביום. הוא באמצע העסקה, הוא רוצה לממש אותה, אבל ב-18 בינואר, בגלל שהם פרסמו, יאמרו זהו, עכשיו הוא הפסיד או הרוויח. תנו להם עד ה-1 בינואר שזה התאריך ממנו צפונה. עד אז כל מי שעשה עסקאות ויכול להוכיח את זה, לא אדם שעכשיו מרח אותה ועשה משהו חפוז ומשהו פיקטיבי ותמצאו אתם את הכלים, ויש לכם את הכלים. עד אז. זה התאריך הקובע ולא שום תאריך אחר שממציאים.


אתה יודע מה הם עושים לנו? התחילו אתנו מ-15 באוגוסט, בלי שום סיבה, וכשבאו ב-18 לאוקטובר, פתאום אמרו שזאת הקלה. תודה לכם, אבל לא בבית ספרי, לא מקובל עלי וגם לא דיברתם אתי.
יעקב אדרי
יש חופש הצבעה בקדימה. אין לי בעיה.
רונית תירוש
זה סיפור העז. הכניסו עז, הוציאו עכשיו ואומרים איזה כיף, עד אוקטובר ולא עד אוגוסט. לא בבית ספרי.
יעקב אדרי
מה שאומרת רונית זה שהצליחו לעבוד על יעקב. אמרתם ב-15 באוגוסט והעברתם את זה לספטמבר וגמרתם באוקטובר. אמרת דברי טעם.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רונית תירוש, מה שאמרת, אמרת לטעמי דברים נכוחים, אבל אנחנו עכשיו בישיבה של הצבעות. מה שאמרת, אני מבקש שתרשמי את מה שהיא אמרה ונצביע על זה.
שגית אפיק
את עומדת על הסתייגותך.
היו"ר משה גפני
ודאי.
שגית אפיק
יעקב אדרי, אתה יורד מההסתייגות הזאת?
רונית תירוש
לא, הוא אתי. יעקב, אתה לא אתי בהסתייגות?
יעקב אדרי
אני נתתי את הסכמתי ואמרתי חופש הצבעה.
רונית תירוש
מכובד. אתך דיברו אבל אתי לא דיברו. בסדר.
יעקב אדרי
אני עדכנתי אותך.
רונית תירוש
אני הגשתי את ההסתייגות.
שגית אפיק
חבר הכנסת ציון פיניאן, אתה מסיר את ההסתייגות שלך?
ציון פיניאן
כן.
שגית אפיק
חברת הכנסת מירי רגב, את מוותרת על ההסתייגות בעניין הזה? את בהסכמה?
מירי רגב
אני יכולה להימנע מלהצביע על זה?
שגית אפיק
השאלה אם את מוותרת על ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
מדריך לחבר הכנסת בקדנציה הראשונה. מירי, התקנון אומר שאסור לדבר בפלאפון בוועדה. הדבר השני אומר שחברי הכנסת שמגיעים לסיכום, מסירים את ההסתייגות.
מירי רגב
זה לא בדיוק סיכום שמקובל עלי.
רונית תירוש
בליכוד לא מכבדים סיכומים. את לא חייבת לכבד.
יעקב אדרי
שלחו אותי לחזית ועכשיו השאירו אותי לבד. זה לא מבין את הסיכום, זה לא שמע ולא ראה.
מירי רגב
אני מורידה את ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
שלום אדוני יושב ראש הכנסת.


רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה.
שגית אפיק
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חברת הכנסת רונית תירוש, על העניין של האופציה מה-1 בינואר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

ההסתייגות עולה למליאה.
שגית אפיק
מצביעים על סעיפים 51 ו-52 עם ההסכמה שהקריאה אותה עורכת הדין מיכל דויטש לגבי אופציה שתחילתה ב-18 באוקטובר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור החוק.

ה צ ב ע ה

סעיפים 51 ו-52 – אושרו

נמנע אחד.
שגית אפיק
סעיפים 51 ו-52 עברו.
היו"ר משה גפני
אני חוזר לחוק עידוד השקעות הון.

הישיבה ננעלה בשעה 17:40

קוד המקור של הנתונים