ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 72 (דיור ציבורי) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
10
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 611
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 16:45
סדר היום
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 72 (הדיור הציבורי)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
אודי ניסן, הממונה על התקציבים, משרד האוצר

משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ראובן קוגן, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ניר ימין
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 72 (הדיור הציבורי)
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הדיור הציבורי.
אמנון כהן
אני מבקש לפצל.
יעקב אדרי
אמנון החליט היום לדאוג לנושאים החברתיים.
אמנון כהן
כל הזמן אני עושה זאת אבל יש לי חוקים שהם לא מקודמים כי הם משועבדים לקואליציה. את הדיור הציבורי אני רוצה לפצל, אלא אם כן יש החלטות שבאות להיטיב.
היו"ר משה גפני
אני מחכה לאודי ניסן.
שגית אפיק
הדיור הציבורי, בעמוד 74, העמוד האחרון אצלכם, סעיף 72. במקור התבקשה דחיית תחילתו של החוק לתקופה של חמש שנים. התקיים כאן דיון והוצעה הצעה על ידי יושב ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
לגבי הדיור הציבורי. הבאתי את המכתב של היועץ המשפטי לכנסת בו הוא אומר שהיו מספר פעמים, החל מ-1999 שהממשלה ביקשה להאריך את תוקף הקפאת החוק.


בפני הוועדה הוצג מסמך עליו חתומים שר האוצר ושר השיכון דאז לפיו משתמע, כך כותב לי היועץ המשפטי לכנסת – אנחנו ראינו את זה בדיון בוועדה – שזה עד 31 בדצמבר 2010. מהמסמך משתמע שהחוק מתחיל לחול ב-1 בינואר 2011.


אמר היועץ המשפטי של משרד האוצר שלא כך הפרשנות של משרד האוצר.
יעקב אדרי
לא הפרשנות של הכנסת.
היו"ר משה גפני
כן, לא הפרשנות של היועץ המשפטי לכנסת אלא הפרשנות של היועץ המשפטי של משרד האוצר. כך טוען יואל בריס.


אמר לי היועץ המשפטי לכנסת שלפי דעתו אני לא יכול להאריך את זה ביותר משנה. זאת דעתו. אמרתי לו שהוועדה תכריע.


הממשלה ביקשה חמש שנים. אני באתי בדברים עם אגף התקציבים באוצר מכיוון שהנושא עצמו הוא נושא בעייתי מכיוון שבאמת הנושא של הדיור הציבורי הוא בעייתי וזה עלה כאן לדיון במלוא החריפות.


לכן ההצעה שלי היא שמשרד האוצר יקצה במהלך התקופה הזאת בה אנחנו נקפיא את החוק, יקצה כסף ואני מבקש שהממונה על התקציבים אודי ניסן יאמר מה האוצר מסכים לעשות בעניין הזה.
יעקב אדרי
הרב גפני, אני רוצה להציע משהו. אני רוצה למנוע את הביזיון שהם יאמרו מאה מיליון או חמישים מיליון שקלים שאי אפשר לעשות אתם כלום. אני ארצה לשמור על כבודם.
היו"ר משה גפני
דע לך שהמצב נכון לרגע זה, שגם אודי ניסן עצבני וגם אני עצבני.
אמנון כהן
שלא לדבר עלי.
היו"ר משה גפני
אודי, בבקשה.
אודי ניסן
כמו שדיברנו עם הרב גפני, במהלך השנים 2011 ו-2012 בתקציב הדו שנתי, המדינה תרכוש ותסייע ברכישה לנכים רתוקים לכיסאות גלגלים או למשפחות רב מצוקתיות, מה שנקרא משרד השיכון, בהיקף של 150 מיליון שקלים בהתאם לסיכום שלנו עם משרד השיכון.
פניה קירשנבאום
כל שנה או לשנתיים?
אודי ניסן
לשנתיים.
יעקב אדרי
75 מיליון לשנה.
אודי ניסן
150 מיליון, זה הרבה כסף.
יעקב אדרי
הרב גפני, רציתי למנוע את הביזיון וצדקתי.
אודי ניסן
זה תקציב שמועבר למשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
זאת התקדמות משמעותית.
מירי רגב
והוא רק לרכישת דירות.
אודי ניסן
צבוע לרכישת דירות בתקנה לרכישת דירות.
מירי רגב
אתה ביקשת שזה יהיה משהו כתוב.
היו"ר משה גפני
ההודעה שלו היא לפרוטוקול. אודי הוא הממונה על התקציבים והיא מחייבת אותו.
פניה קירשנבאום
מה היה התקציב בשנים הקודמות לרכישת דירות?
אודי ניסן
שלושים מיליון.
פניה קירשנבאום
אז אתם מכפילים את הסכום עכשיו.
אודי ניסן
נותנים יותר. פעמיים וחצי.
אמנון כהן
יש שישים מיליון שקלים שאישרנו כאן. אדוני ראש אגף התקציבים, אנחנו אישרנו כאן שישים מיליון שקלים לרכישת דירות נר. זה מעבר לשישים מיליון האלה?
ראובן קוגן
זה מעבר למה שאושר כאן בוועדה.
אמנון כהן
גם שם כנראה היו כל שנה שישים מיליון שקלים. בנוסף למה שמיועד שם, אתם מוסיפים?
ראובן קוגן
מה שראיתם בהעברות תקציביות זה בעצם התזרים של רכישות שבוצעו בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על התשלומים שיבוצעו משנת 2011 ו-2012 ויכול להיות שחלק מהתשלומים יגלשו גם ל-2013.
אודי ניסן
ההתחייבות היא ל-2011 ו-2012.
אמנון כהן
בנוסף לתקציב הקיים שלהם ברכישות או שזה זה התקציב שיהיה? יכול להיות שגם ככה יש להם שישים מיליון שקלים, בלי התוספת הזאת.
אודי ניסן
היו שלושים מיליון שקלים.
אמנון כהן
אתה מגדיל טיפה.
חיים אורון
אודי, פעם הייתה הוצאה לפועל ב-2010.
אמנון כהן
מה הייתה ההוצאה בפועל ברכישות?
חיים אורון
הסכום שאתה מדבר עליו הוא הסכום בהוצאה לפועל ב-2010.
היו"ר משה גפני
הוא אמר מעבר.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אפשר לפצל?
היו"ר משה גפני
הוא אמר שזה מעבר לזה.
אמנון כהן
לא, אדוני היושב ראש, הוא אמר שזה לרכישות.
היו"ר משה גפני
רגע. השישים מיליון שעברו בוועדה קשורים לעניין הזה של ה-150 מיליון?
ראובן קוגן
לא. אלה שישים מיליון שקלים במזומן.
שלי יחימוביץ
אבל מה זה 150 מיליון? אנחנו מדברים על 2.5 מיליארד.
היו"ר משה גפני
אבל הכסף הזה גם לא ניתן בשנה שעברה ולא לפני שנתיים ולא לפני שש שנים.
שלי יחימוביץ
רק בגלל זה צריך להצביע נגד. פשוט מאוד. לא לפצל ולא כלום אלא להצביע נגד.
אמנון כהן
שהחוק ייכנס לתוקף.
חיים אורון
יש לי הסתייגות ואני רוצה להצביע עליה.
היו"ר משה גפני
נצביע.
ראובן קוגן
אני רק אסביר את הסוגיה של השישים מיליון שקלים עליהם הצבעתם לפני כמה ימים. ההתקשרויות, ההתחייבויות לגבי רכישת דירות נעשית מול האנשים שנותנים להם הרשאה ללכת ולחפש את הדירות. מה שהצבעתם זה על התקציב המזומן של מימוש ההתחייבויות שניתנו בעבר.


אנחנו מדברים על כך שיינתנו התחייבויות לאנשים בהיקף שאודי דיבר עליהן של 150 מיליון שקלים ושהתשלומים אתם תראו ב-2011 וב-2012 ויכול להיות שחלק תראו גם ב-2013.
יעקב אדרי
אתה מדבר על 150 מיליון לשנתיים.
ראובן קוגן
כן.
יעקב אדרי
כלומר, 75 מיליון לשנה.ף
ראובן קוגן
נכון.
אמנון כהן
וייתכן לשלוש שנים.
יעקב אדרי
זה בערך שמונים דירות.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, מה אתה מחליט?
היו"ר משה גפני
להצביע.
אמנון כהן
לפצל?
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו מצביעים על הסתייגות. יש שתי הסתייגויות, האחת של שלי יחימוביץ והשנייה של חיים אורון.
שגית אפיק
יש הסתייגות של חד"ש, רע"מ-תע"ל ובל"ד, אבל אף אחד לא נמצא כאן ולכן נהפוך אותה להסתייגות לדיבור.


יש הסתייגות של קבוצת מרצ.
שלי יחימוביץ
זאת בושה להצביע בעד הסעיף הזה. פשוט בושה.
אמנון כהן
רק על זה? מהבוקר אני בוכה.
שלי יחימוביץ
על אחת כמה וכמה על זה. זאת לא רק התעללות באנשים אלא גם דריכה על הראש שלהם.
היו"ר משה גפני
מה ההסתייגות? לפני אנחנו מצביעים על ההסתייגויות, אני הבטחתי לשלי יחימוביץ ולמגלי והבה שאני מעכב את הנושא של סילוק פולשים. אנחנו מצביעים על חוק סילוק פולשים כפי שנוסח כאן בהסכמה.

הישיבה הופסקה בשעה 17:00 וחודשה בשעה 17:10
היו"ר משה גפני
יש הודעה של הממונה על התקציבים. אני מציע להאריך את ההצעה של הממשלה שמציעים לחמש שנים, לשנתיים כפוף להודעת הממונה על התקציבים במשרד האוצר אודי ניסן, שבתוך השנתיים האלה יינתנו 150 מיליון שקלים.
שלי יחימוביץ
מה נעשה עם כל כך הרבה כסף?
היו"ר משה גפני
בוועדות קודמות גם זה לא היה.
שלי יחימוביץ
איפה ה-2.5 מיליארד שקלים של הקרן?
חיים אורון
ההסתייגות שלי אומרת לא להאריך את ביטול החוק. שנית, בשנתיים הקרובות 3,000 יחידות דיור כל שנה.
ניר ימין
ההסתייגות האלה הן חלופיות, נכון? אם הסעיף לא נמחק, זה המספר.
חיים אורון
אם הסעיף לא נמחק, 3,000 יחידות דיור.
שגית אפיק
על הסתייגות של נמחק, אנחנו לא מצביעים משום שנצביע על הסעיף וההסתייגות של נמחק עולה למעלה אוטומטית.
היו"ר משה גפני
אתה בעד 3,000 יחידות דיור.
שגית אפיק
3,000 דירות ציבוריות כל שנה, ב-2011 וב-2012.
היו"ר משה גפני
זאת גם הסתייגות של קדימה.
יעקב אדרי
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חבר הכנסת אורון.

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – 8

ההסתייגות לא התקבלה


אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ.
שגית אפיק
אין צורך. היא נמחקה.
ניר ימין
ברשותך, אדוני, אני יכול לומר מילה לגבי מה שהתחלת לומר בתחילת דבריך בקשר לשיחה שאני מבין שקיימת עם היועץ המשפטי לכנסת? אני אקרא מהמכתב. מהמכתב לא עולה שהוא הודיע לך שניתן לדחות רק בשנה.
היו"ר משה גפני
זה מה שהוא אמר לי בטלפון.
יעקב אדרי
אתה אומר שיש מכתב שאומר אחרת.
שגית אפיק
הוא לא אמר אחרת.
היו"ר משה גפני
מה שאני אמרתי, אני רוצה להיות מדויק. ניר הבין שאמרת שזה כתוב במכתב, אבל לא כן. לא אמרתי כך. המכתב הוא מכתב נגד כל העניין. הוא אמר שגם לא אמרו לו שהיה הסכם כזה. אמרתי שבטלפון הוא אמר לי שהוא לא היה מאריך את זה ביותר משנה.
ניר ימין
בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-2998, בסעיף 21 במקום "ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)" יבוא "ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)". כלומר, דחייה של שנתיים במועד תחילתו של החוק ולא של חמש שנים כפי שהציעה הממשלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים על אישור החוק.
שגית אפיק
סעיף 72, עמוד 74.
היו"ר משה גפני
הדיור הציבורי. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

סעיף 72 – אושר
שלי יחימוביץ
לדיירי הדיור הציבורי אין לוביסטים. אני רוצה להעיר שהסעיף הזה עבר כי לדיירי הדיור הציבורי אין לוביסטים בכנסת, גם אין להם עורכי דין יקרים ויחצנים.
היו"ר משה גפני
תכף נראה למי יש.
שלי יחימוביץ
מיד בסעיף הבא נראה לי כן יש לוביסטים.
היו"ר משה גפני
לא רק בסעיף הבא אלא גם בסעיף אחרי כן.
שלי יחימוביץ
חרפה ובושה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני חוזר על ההצבעה בנושא הדיור הציבורי כי מערערים עליה.


אנחנו מצביעים על סעיף 72, עליו הצבענו קודם כי הייתה טענה שהיה תיקו.

ה צ ב ע ה

בעד – 9

נגד – 5

סעיף 72 – אושר

אנחנו עוברים לסעיף קבוצות רכישה, סעיף 51 ו-52.

הישיבה ננעלה בשעה 17:20

קוד המקור של הנתונים