ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 64 (סילוק פולשים) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
21/12/2010

הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 607
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 13:15
סדר היום
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 64 (סילוק פולשים)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי

חנא סוייד

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
סגן שר האוצר, יצחק כהן

משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

יאיר פינס, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד יעקב קוינט, היועץ המשפטי, מינהל מקרקעי ישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שמרית גיטלין שקד

אייל לב ארי

ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 64 (סילוק פולשים)
היו"ר משה גפני
עמוד 68, סילוק פולשים.
שלי יחימוביץ
יש לנו הנחיה מהסיעה להצביע נגד הסעיף ואנחנו תמיד נענים להנחיות הסיעה. אדוני היושב ראש, ההנחיה לחברי סיעת העבודה בוועדת הכספיםד היא להצביע נגד הסעיף של סילוק פולשים או לפצל אותו.
ראלב מג'אדלה
הסיכום היה לפצל אותו.
שלי יחימוביץ
זאת הנחיה מיושב ראש הסיעה שלנו.
היו"ר משה גפני
ואם מגיעים להסכמות שהפיצוי יהיה בחוק?
שלי יחימוביץ
בכל מקרה, בוא נפצל.
ראלב מג'אדלה
שלי, הסיכום הוא לפצל אותו. לא להצביע נגדו אלא לפצל אותו.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני שוב מתנצל בפני חברי הוועדה. אני מדלג על סילוק פולשים.
שי חרמש
למה? יש הסכמה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו משהו. ג'ומס העלה את זה בוועדה ואני לא קיבלתי מהם תשובה.
שי חרמש
הם כאן. הם יכולים לתת תשובה.
יאיר פינס
ביקשת מספר דברים. האחד, הסתייגות של חבר הכנסת אמנון כהן לעניין מכסות המים. הוא קיבל מכתב ממנהל המינהל.
אמנון כהן
מי קיבל?
יאיר פינס
שהניח את דעתו.
אמנון כהן
רגע.
יאיר פינס
נושא נוסף הוא העניין של הבקשה של הוועדה שהמקל והגזר יהיו באותו אורך. ההחלטה על הפיצויים היא לשנתיים והוועדה ביקשה שגם התיקון יהיה הוראת שעה לשנתיים. הוראת השעה תהיה לשנתיים. אנחנו מסכימים שתהיה הוראת שעה לשנתיים אבל יהיה מנגנון עדכון של הוראת השעה של שר האוצר ושר השיכון באישור ועדת הכספים. זאת תהיה עכשיו הוראת שעה לשנתיים, וכעבור שנתיים, ככל שיידרש הכלי הזה, שר האוצר ושר השיכון יפנו לוועדת הכספים בבקשה להאריך את התקופה לתקופה אחת נוספת או לתקופות נוספות.
היו"ר משה גפני
גם המקל וגם הגזר?
יאיר פינס
כשאנחנו נגיע לוועדת הכספים ונבקש להאריך, כמובן שישאלו אותנו.
יצחק וקנין
אני לא מוכן. אני לא מאמין לכם. אל תספרו סיפורים.
שי חרמש
זאת מלכודת.
יצחק וקנין
אף אחד לא יכניס אותי למלכודת הזאת.
היו"ר משה גפני
שאלה. בתוך החוק, בתוך ההארכה, מה שאתם יכולים להביא, לפי ההצעה שלך, אתם יכולים להביא רק את המקל. ועדת הכספים שתהיה בעוד שנתיים יכולה לדרוש שלא נאשר את המקל אם לא תביאו גם גזר.
יאיר פינס
נכון.
היו"ר משה גפני
אבל הסיכום היה, ואתה אמרת אותו, שהמקל והגזר יהיו יחד. למה זה לא יכול להיות?
יאיר פינס
אני אסביר. באופן עקרוני יש סיבה לכך שהגזר הוא באורך של שנתיים. יש עתירות תלויות ועומדות על כל הסיפור של הפיצוי לקרקע חקלאית ששינתה את ייעודה. אנחנו חושבים שאנחנו ניגש לבית משפט ונסביר שאנחנו עכשיו נותנים פיצויים, שהאורך הוא שנתיים, בית המשפט העליון יהיה מוכן לקבל את זה. עד עכשיו היו שלל החלטות ממשלה לפיצוי חקלאים על קרקע חקלאית ששינתה את ייעודה וההחלטות האלה נפסלו על ידי בית המשפט בגלל נושאים של שוויון, הסיפור של צדק חלוקתי, הקשת המזרחית. בהתאם לזה אנחנו חושבים שאם נבוא עם החלטה למתן פיצויים שהאורך שלה הוא שנתיים בגלל צוק העתים, יש לנו עלייה במחירי הדיור, בית המשפט יהיה מוכן לאמץ את מתכונת הפיצויים שאנחנו מציעים. אם אנחנו נאריך עכשיו את הגזר ונהפוך אותו לאין סופי, זה פשוט ייפסל בבית המשפט. זאת דעת היועצים המשפטיים של הממשלה.
שי חרמש
אי אפשר את כל מצוקת הדיור לשים על הקרקעות. כל הסיפור הזה הוא הונאה.
חיים אורון
אני חושב שהקשר בין המצוקה האמיתית של מה שקורה בתחום הדיור ובין אותן 12 עסקאות שחלקן אפילו לא שייכות לדיור ובין כל העילה לחוק הזה הוא קלוש ביותר. אתם רוצים מנגנון לעתיד שיפעל כדי לאפשר פינוי, אתם קוראים לזה פולשים, אנשים, כי החוק הקיים נותן לכם אפשרות למי שנמצא פחות משלוש שנים, אתם רוצים לבטל את התנאי הזה וגם לראות במי שיושב על הקרקע הזאת כבר שישים שנים בגדר פולש.


בישיבה אתמול, לא בלי ויכוח, גם בין האנשים שייצגו עמדה אחרת, הייתה הצעה שאמרה מאה אחוזים, ירדו כרוכים יחד מהקדוש ברוך הוא, מקל וגזר. בואו נכניס את שתיהן לתוך החוק, שתיהן הן הוראת שעה לשנתיים וכאשר תבוא בעוד שנתיים לבקש הארכת הוראת שעה, תבוא עם שניהם. ואם לא תבוא עם שניהם, תצטרך להביא חוק חדש. במנגנון הקיים היום של חוק ששניהם ישנם, זה הכל. תבוא בעוד שנתיים ותגיד שאתה רוצה עכשיו חוק בלי גזר, זה בסדר גמור, תשיג רוב ותעביר חוק בלי גזר. כרגע אתה בעצמך אומר שאתה רוצה חוק ולכן בואו נחוקק הוראת שעה לשנתיים, מקל וגזר, על פי החלטת מינהל 1222, בלי לפרט מה שיש בה. מה שיש בה, יהיה כאן ואז נדמה לי שייווצר רוב. אתם רוצים שהחוק הזה כולו יעוף? נפיל את כולו ונגמר העניין.
יצחק וקנין
אני לא צריך להוסיף מילה על דבריו של ג'ומס.
שי חרמש
גפני, לפחות שנדע על מה אנחנו מדברים. הציגו כאן כמה מקרים. הוצאנו מהנסח מהמינהל.
היו"ר משה גפני
לא.
שי חרמש
גפני, אי אפשר כל פעם לעצור אותי. מצטער אבל לא תעצור אותי. ואדי חמם, קרקע פרטית, בית דגן, קרקע פרטית, אור יהודה, קרקע פרטית. מה לזה ולהפקעת פולשים? תסבירו לי. אין לזה קשר. זניסיון לפתור את כל בועת הנדל"ן על חלקות הקרקע האלה, אין לזה ידיים ורגליים.
היו"ר משה גפני
אבל שי, אל תצעק.
שי חרמש
אני צועק כי אתה לא נותן לי לדבר.
היו"ר משה גפני
הנה, אני נותן לך. אתה יכול לדבר שעה.
שי חרמש
לא, אני לא אדבר שעה. גפני, אין בין החוק הזה לבין בעיית הדיור דבר וחצי דבר. זה לקחת דבר שלא קיים. אני חושב שלחוק הזה אין שום זכות קיום לא כהוראת שעה וגם לא כהוראת דקה. הוא לא צריך להיות כאן.
יצחק וקנין
צודק. זה היה ב-2005 והביאו את זה עוד פעם.
שי חרמש
ואדי חמם ובית דגן הם קרקעות מינהל?
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך למה הרבה פעמים אני קוטע את דבריך. גם אחרים רוצים לדבר, אבל אתה ממשיך לצעוק. עכשיו אמנון כהן רוצה לדבר.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני העליתי את הנושא של מכסות מים לגבי חקלאים וקיבלתי מכתב ממנהל המינהל שאומר שהוא מסדיר את הנושא הזה. אני מציע שהמכתב יוקרא לפרוטוקול לגבי הסיכום או לגבי הפתרון.
היו"ר משה גפני
למי יש את המכתב?
אמנון כהן
ליועץ המשפטי.
היו"ר משה גפני
תקריא אותו לפרוטוקול. שנדע שהשר אטיאס מאוד לוחץ להעביר את החוק הזה.
שי חרמש
לא יאומן.
ראלב מג'אדלה
אנחנו יודעים. מודעים לזה.
יצחק וקנין
בשיחה עם השר אטיאס אתמול אמרתי לו ודעת הסיעה היא ברורה ומוחלטת, שבמידה שלא יסכימו לפשרה שהציע ג'ומס, אין הצבעה. אמנון ואני מצביעים נגד.
אמנון כהן
אני מתואם עם חבר הכנסת וקנין בנושא הזה.
יצחק וקנין
זה גם על דעתו. אריאל אטיאס קיבל על עצמו ללכת ולעשות תיאומים. הם באים ואומרים שההחלטה של הפינוי תהיה לשנתיים בהוראת שעה. ההפחתה של הפיצוי, חפש אותנו בעוד שנתיים.
היו"ר משה גפני
תודה. ההבהרה התקבלה. תקריא את המכתב.
יעקב קוינט
טיפול בחידוש חוזי חכירה לתקופה ארוכה.


בדיונים האחרונים בוועדת הכספים בעניין הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, תיקון סעיף 4א לחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981, הועלו על ידך קשיים בהם נתקלים מעבדים פרטיים בקבלת מכסות מים בשל אי חידוש חוזה חכירה לארגונים חקלאיים שתקופת החכירה שלהם הסתיימה והמינהל טרם טיפל בחידושם.


על פי בדיקה שערכנו במינהל ובמשרד החקלאות נמצא כי במקרים בהם אי חידוש החכירה לתקופה ארוכה נובע ממחסור בכוח אדם בלבד, מאשר המינהל למשרד החקלאות כי אין מניעה לחדש את החכירה ומשרד החקלאות מקצה את מכסות המים בהתאם.


זאת כמובן בכפוף ליתר התנאים הנהוגים בעניין הקצאת מכסות מים.


נוכח החשש שהועלה על ידך כי בפועל המינהל לא יטפל בחידוש חוזי החכירה וחקלאים רבים לא יקבלו מכסות מים, הנחיתי את מחוזות המינהל לתת עדיפות לטיפול בבקשות לחידוש חוזי חכירה במקרים האלה.
אמנון כהן
מקובל עלי.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים הלאה, לעמוד 70.
קריאה
זה לא מכסה את הנושא שעולה כאן.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנו. עמוד 70, סעיף 65, חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה.
שי חרמש
גפני, מה עושים עם זה?
היו"ר משה גפני
מדלגים. אנחנו נחזור לזה. אין לכם ניסיון בוועדת כספים? אני מחדש עכשיו חידושים?
שי חרמש
זה כבר דיון רביעי.
היו"ר משה גפני
אז מה? אני מאפשר לך כל הזמן לדבר על זה.


אנחנו עוברים לנושא הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים