ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/12/2010

בקשה להעברת הצעות לסדר היום מוועדה לוועדה.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת

22.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 138

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ט"ו בטבת התשע"א (22 בדצמבר 2010), שעה 10:45
סדר היום
בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא: האם מדינת ישראל מוכנה לאסון הבא, לרבות רעידת אדמה, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

בקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא: האם מדינת ישראל מוכנה לאסון הבא, לרבות רעידת אדמה, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום נושא אחד והוא פניית יושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה להעביר הצעה לסדר-היום בנושא: האם מדינת ישראל מוכנה לאסון הבא, לרבות רעידת אדמה, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה.
כותב חבר הכנסת שטרית
ביום 15 בדצמבר 2010 העבירה מליאת הכנסת את ההצעות לסדר-היום שנדון להמשך טיפול בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הזה מטופל בוועדת המדע והטכנולוגיה במסגרת הצעה לסדר-היום מס' 269, של חברי הכנסת: אורלב, אגבאריה, בן-ארי, לוי-אבקסיס, שי וצרצור. הוועדה קיימה דיון בנושא ביום 22 בינואר 2010 וקבעה דיון המשך בהשתתפות השר עוזי לנדאו, יו"ר ועדת השרים להיערכות ישראל לרעידת אדמה, ביום 17 בינואר 2011. על כן, הוא מבקש את ההצעות הנ"ל להמשך טיפולה של ועדת המדע והטכנולוגיה.

ישנה הסכמה לעניין הזה מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה ולפיכך אני לא רואה שום מניעה להעביר גם את ההצעות האלה לוועדת המדע והטכנולוגיה. כמובן שזה יובא לאישור הכנסת לצורך ביצוע ההעברה בפועל.

מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. זה אושר פה אחד.

תודה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים