ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 65 (היטלי סחר - דרך הטלת הצו) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, פרק ט"ז (שונות), סעיף 65 (היטלי סחר - מוצרי חקלאות), הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת 18
מושב 3
פרוטוקול מס' 608
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ד טבת, תשע"א, 21/12/2010, שעה 14:00
נכחו
חברי הוועדה:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים