ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
15
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 601

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 12:45
סדר היום
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק י"ב (מסים – מס הכנסה)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי

חנא סוייד

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שמרית גיטלין שקד

אייל לב ארי

ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק י"ב (מסים – מס הכנסה)
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים.
שגית אפיק
תיקון שביקש יושב ראש הוועדה במהלך אחד הדיונים והוא התקבל ונכנס לכאן. התיקון הוא לחוק מס הכנסה שלילי. היום בחוק מס הכנסה שלילי מכירים כחודש עבודה גם בתקופת מחלה וגם בתקופת מילואים. ביקש יושב ראש הוועדה, והדבר התקבל על ידי הוועדה במהלך הדיונים, שגם תקופת חופשת לידה, כלומר, 14 השבועות שמוכרים בתשלום לדמי לידה, יוכרו לצורך קבלת מס הכנסה שלילי.
יעקב אדרי
אני לא זוכר שזה היה בוועדה, אבל אני תומך בזה.
היו"ר משה גפני
אתמול זה היה בוועדה.
שגית אפיק
אתמול זה היה בוועדה. עמוד 23 למעלה, תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הסעיף הזה.

ה צ ב ע ה

אושר
שגית אפיק
אנחנו עוברים לסימת ו', תיקון חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס. יש לנו כאן הסתייגויות.


יש הסתייגות של קבוצת מרצ. חבר הכנסת אורון לא כאן ולא אוכל להעלות את זה.
רונית תירוש
אנחנו נעלה את זה.
שלי יחימוביץ
גפני, אתה הבאת את ג'ומס כדי לפשר.
היו"ר משה גפני
אני אומר על מה מדובר. הנה, הגיע ג'ומס. היה מדובר על כך שיועצי מס, בניגוד לכל המקצועות האחרים, החוק מחייב תעודת בגרות. הדבר הזה פוגע בעיקר בבנות שלומדות את המקצועות שנלמדים בתעודת הבגרות, חלקם בצורה כזאת ובצורה אחרת אבל הן רוצות ללמוד במגמת ייעוץ מס והמגמה הזאת בעצם סותמת בפניהן את הדרך. אגב, חלק מהן הן בנות חרדיות. בשנים האחרונות יש מגמות של בנות שלומדות מקצועות אחרים מלבד הוראה ומלבד גננות אלא הולכות למקצועות היי-טק, לראיית חשבון ולייעוץ מס. בניגוד לראיית חשבון למשל, שם אין צורך בתעודת בגרות והן יכולות לעבור את בחינות ראיית החשבון, בייעוץ מס החוק קבע שצריך תעודת בגרות.


אני הגשתי הצעת חוק פרטית והממשלה ביקשה שהיא תהיה בחוק ההסדרים.
פניה קירשנבאום
בראיית חשבון יש הרי את לשכת רואי החשבון שמאשרת בסוף הלימודים. האם יועצי מס בסוף עוברים גם הם את זה?
חיים אורון
כן.
שגית אפיק
יש להם גם התמחות וגם בחינה מקצועית של המועצה.
היו"ר משה גפני
אין ויכוח על זה. זה ברור לחלוטין. אגב, אני רוצה לומר שבת כזאת, אם היא חרדית והיא יוצאת לייעוץ מס, היא יוצאת מהבטחת הכנסה.
שלי יחימוביץ
מה שונה מהסעיף שראינו, שמשרד החינוך התנגד לו?
היו"ר משה גפני
עכשיו אני עובר לחלק הזה. אני ביקשתי כל מיני בקשות. אמרתי שיכולות להיות בעיות עם העניין הזה ויש בעיות כל הזמן. בסופו של דבר ביקשתי מג'ומס, יחד עם הגורמים בדבר. משרד החינוך לא מסכים לשינויים. גם ראיתי ששר החינוך שלח לכאן את היועצת שלו, מה שלא היה בחוקים אחרים וכנראה שזה מאוד איכפת לו שלא יהיה שינוי לטובה בעניין.
זבולון אורלב
למה הוא לא הסכים? הוא לא הסכים לתעודה אחרת שאושרה?
היו"ר משה גפני
לא.
חיים אורון
הכל מוסכם. יש בעיה אחת שגפני בסופו של דבר חשש.
היו"ר משה גפני
גם היום אני חושש.
חיים אורון
שבעצם לא יהיה כאן תום לב אלא יפסלו את מי שהוא רשאי לתת תעודות אחרות.
היו"ר משה גפני
למשל מכון סאלד.
חיים אורון
על פי כל מה ששמענו מכל היועצים המשפטיים, קודם כל החוק כאן הוא מאוד ברור והוא מאוד חד משמעי. אם מישהו בשרירות יפסול את הדבר הזה, אפשר ללכת לבית המשפט.
זבולון אורלב
הסעיף הזה הוא הכרחי. יש גם כאלה שבאים מחוץ לארץ.
חיים אורון
בסדר. לכן הייתה נקודה אחת, שגית, שאני לא יודע אם בסוף את התקדמת אתה וזה הצורך לקבל אישור שנתי. אנחנו הצענו שהנוסח יהיה כזה שהאישור תקף ככל שלא השתנו התנאים הבסיסיים.
שגית אפיק
אנחנו מדברים על עמוד 24, סעיף קטן (ד) למעלה. הסעיף מדבר על הבחינות המקבילות שדומות בתוכן, ברמה ובהיקף לבחינות בגרות במקצועות מתמטיקה, אנגלית ולשון. באמת במהלך ההידברויות התברר שככל הנראה האישור יידרש אחת לשנה וביקשנו להוסיף את המשפט האומר שהאישור יעמוד בתוקפו כל עוד לא השתנו הנסיבות.
חיים אורון
באופן מהותי.
היו"ר משה גפני
הנוסח יהיה כמו שרוצה שר החינוך. הבעיה היא מאוד פשוטה. יכול לבוא שר כלשהו בעוד שנה ויאמר שהוא לא נותן אישור. זה הרי תלוי באישור.
זבולון אורלב
תביא אותו לכאן.
היו"ר משה גפני
אני יכול להביא אותו לעוד הרבה מקומות. אם היה שר מ-מרצ, הייתי רגוע.
חיים אורון
יש מאה אלף מוסדות חינוך שתלויים ברשיונות של שר החינוך. הוא לא יכול לפעול בשרירות.
היו"ר משה גפני
מיכל, בואי תעזרי לי.
זבולון אורלב
הוא צודק במובן הזה שאם יש שר שרוצה להשתמש בסמכותו לרעה, הוא יכול.
רונית תירוש
ואם הניסוח הוא שלא צריך כל שנה למעט אםן השתנו הנסיבות באופן מהותי – זה בסדר.
היו"ר משה גפני
שר החינוך לא מסכים לזה.
שלי יחימוביץ
אנחנו מצביעים על הסעיף כפי שהוא?
היו"ר משה גפני
כן.
רונית תירוש
למה שלא נגיש הסתייגות?
היו"ר משה גפני
הסעיף, כפי שהוא מופיע בהצעה המקורית. כל מה שביקשתי לשנות, לא התקבל.


מיכל, חבר הכנסת אורון שאל שאלה. מה יהיה בעוד שנה. מה לפי ההצעה שאתם מציעים יהיה בעוד שנה.
רונית תירוש
מה צריך להביא? איזו תעודה?
מיכל דויטש
שאלו איזו תעודה צריך להביא.
חיים אורון
אני אשאל את השאלה. שאלו האם המוסד שיאושר, האם כל שנה הוא צריך לקבל רשיון מחדש?
זבולון אורלב
לא. לא כתוב.
חיים אורון
או האם הרשיון הזה תקף עד שישתנו נסיבות מהותיות. איך זה לפי הבנתכם?
מיכל דויטש
המנהל הכללי של משרד החינוך מוציא את האישור. כל עוד הוא לא ביטל אותו, כל עוד הוא אמר שהוא לאיקס זמן או שהוא חל על הבחינות שכל עוד הן עומדות בקריטריונים מסוימים ולכן הן דומות באיכותן, בתוכנן, ברמתן לבחינות בגרות, זה האישור שרשות המסים רואה לגבי אותן בחינות. אנחנו נהיה תלויים באישור שהוא ייתן.
שגית אפיק
את חושבת שאפשר להוסיף משפט שיאמר שהאישור יעמוד בתוקף?
מיכל דויטש
לא.
זבולון אורלב
רשיונות של בית ספר צריך לחדש מדי שנה וזה כולל כל מיני בדיקות. אני הייתי משאיר את הדבר הזה לשיקול דעת ולא הייתי עושה כאן החרגה.
רונית תירוש
לפחות בתקופתי – ואולי מאז שינו את זה – הרי המשרד לא מסוגל כל שנה באמת לבדוק את מצב בתי הספר.
זבולון אורלב
אף על פי כן נוהגים כמעט אוטומטית להאריך עד חמש שנים אלא אם השתנו הנסיבות. זה חוק הפיקוח. כאן אין חובה לתת כל שנה ולכן אני לא רואה סיבה מיוחדת שהוא יגיד כל שנה.
מיכל דויטש
לכן אנחנו לא התערבנו בפרורוגטיבה של שר החינוך.
זבולון אורלב
אני לא חושב שצריך להתערב.
מיכל דויטש
מתוקף הסמכות של שר החינוך לאשר, סמכות לעיין, לבטל ולשנות.
היו"ר משה גפני
אני ער לחשש הזה. אני לא הולך למלחמה על הנושא. אני אשאיר את זה לנאומים שלי.
זבולון אורלב
אני אומר לך באופן גלוי שאני עם הציבור החרדי במאה אחוזים בעניין הזה. אם יהיה לך חשש, אני מבקש שתכנס גם את רונית וגם אותי שמכירים דבר אחד או שניים במערכת החינוך וברשיונות.
יעקב אדרי
הרב גפני, אנחנו נתגייס לעניין הזה. גם אני, גם ג'ומס וגם רונית.
היו"ר משה גפני
רבותיי, הנוסח מונח לפניכם. את יכולה להגיש הסתייגות אבל אני אצביע נגדה. אני מנהל את המלחמה הזאת כבר מ-2005 וכל הזמן אני נכשל. כאשר ידברו על עידוד חרדים וחרדיות לצאת לעבודה, אני אשתמש בנושא הזה.
שגית אפיק
חבר הכנסת אורון, יש לך הסתייגות. אתה עומד עליה? למחוק את המלים "כמקבילה לתעודת בגרות".
חיים אורון
זה לצורך דיבור.
שגית אפיק
בפסקה (2). אז אני הופכת אותה להסתייגות דיבור.
חיים אורון
כן. אני אפילו הלכתי יותר רחוק.
שגית אפיק
למחוק את הבגרות.
חיים אורון
למחוק את הבגרות בכלל.
היו"ר משה גפני
הנוסח המונח לפניכם עם התיקון על המילה באיכותן.
שגית אפיק
אתה מבקש להשמיט את המילה באיכותן מסעיף קטן (ד).
היו"ר משה גפני
כן. לפי המכתב של המנכ"ל. אנחנו מצביעים על אישור הסעיף.
שגית אפיק
אישור סעיף 50 עם השמטת המילה "איכותן".
היו"ר משה גפני
ה צ ב ע ה

הסעיף אושר
שגית אפיק
סעיף 51.
היו"ר משה גפני
תיקון מס חוק ערך מוסף.
שגית אפיק
עמוד 24 למטה.
מירי רגב
כאן יש לנו הסתייגות.
שגית אפיק
כן. מע"מ לקבוצות רכישה. סעיף 51 עוסק במע"מ לקבוצות רכישה, פסקה (1) שלו. פסקה (2) שלו עסקה במס שכר למוסד לימודים, פוצלה ועברה קריאה שלישית. פסקה (3) עוסקת אף היא במע"מ לקבוצות רכישה.


סעיף 52 עוסק ביום התחילה של הטלת מע"מ לגבי קבוצות רכישה ובעניין הזה יש הסתייגות של חברי הכנסת אדרי, ציון פיניאן, מירי רגב, רונית תירוש ושי חרמש.
שי חרמש
אני אציג את זה כי נדמה לי שהייתה הסכמה.
היו"ר משה גפני
לא, אין דיון. אנחנו מדברים על סעיף 51 ו-52. מה ההסתייגות?
רונית תירוש
ככלל אנחנו מסכימים עם האוצר אלא במקרה שלפני ה-1 בינואר 2011 יוצג בפני רשות המסים מימוש של אופציה לרכישת מקרקעין שהיא כבר חתומה ומדווחת לרשות עצמה. במקרה הזה אנחנו רוצים להחריג אותה ובמקרה הזה לא יצטרכו לשלם מע"מ על העסקה.
שגית אפיק
הכוונה שלכם היא להסכם אופציה שנחתם לפני 2011 אבל המימוש מתרחש אחרי 2011.
ציון פיניאן
וכל העסקה נמסרה לרשות המסים.
יעקב אדרי
רשות המסים, לשם שינוי לכו אתנו.
שגית אפיק
זה לא בדיעבד משום שהמימוש יהיה אחרי 2011.
מיכל דויטש
אבל הוא חתם כי הוא יודע שיש לו את זה. זה לא לעניין. אנחנו לא יכולים לקבל את ההסתייגות הזאת.
שי חרמש
מיכל, קיבלתם אותה.
מיכל דויטש
לא, לא קיבלנו.
ציון פיניאן
אבל לא מתנגדים.
מיכל דויטש
אנחנו חושבים שמי שעשה הסכם שאיננו מהווה מכירת זכות במקרקעין ---
רונית תירוש
אבל הוא השקיע כסף.
מיכל דויטש
מחיר אופציה, זאת לא רכישה.
היו"ר משה גפני
רגע. רבותיי, אני מבקש לאפשר למיכל להשיב.
מיכל דויטש
מי שעשה הסכם אופציה והשקיע וקנה אופציה, לא מדובר במכירת זכות במקרקעין. הדבר הזה מהווה שיעור מאוד מאוד נמוך מסכום העסקה ומסכום המקרקעין. אנחנו לא יכולים להרשות שאת כל העסקאות עם קבוצות רכישה יעשו בהסכמי אופציה ויקבלו את הדין שהיה קיים לפני תחילתו של החוק. כל ההתנהלויות עם קבוצות רכישה מתחילות דרך כלל בהסכמי אופציה. אז כל הסכמי האופציה שנחתמו בתקופה האחרונה או בשנה האחרונה יכולים להיכנס לזה. אנחנו נמצאים בהחלטת ממשלה שהתקבלה ביולי. זה לא מס רכישה אלא זה מע"מ.
פניה קירשנבאום
אתם רוצים להחיל את זה רטרואקטיבית?
מיכל דויטש
לא. ממש לא. הוא לא שילם שום דבר. מה המשמעות של אופציה? אם הוא עשה את הביזנס של האופציה וסגר את הקבוצה, הוא כבר יקנה את הזכות במקרקעין לפני הדבר הזה. כל מה שהיום אנחנו נותנים זאת חסינות להתנהלות של ארגון קבוצת רכישה שתברח מהמע"מ הזה וזאת לא המטרה. לא זאת המטרה. אנחנו לא יכולים להכשיר משהו שלא נכנס לגדר החוק ואני גם לא יודעת לעקוב אחריו.
פניה קירשנבאום
אנחנו כחברי כנסת נתקלים בכך שכל דבר שאנחנו מציעים, אומרים לנו שההחלטה תחול מהיום והלאה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים הלאה. עוד לא מצביעים.
יעקב אדרי
למה?
היו"ר משה גפני
כי אין רוב.
יעקב אדרי
אתה עושה דבר שלא ייעשה. אנחנו הולכים אתך ואתה משכנע אותנו פעם אחר פעם, אבל עכשיו אתה אומר שאין רוב.
היו"ר משה גפני
לא שמעת את דעתי, עם כל הכבוד. אני יכול להתחיל להגיד אמת? אני לא מביע עמדה בעניין הזה. אתה התלוננת על זה שמנסים לשכנע חברי קואליציה. אני יכול להגיד לך עכשיו כל מיני תירוצי סרק, אבל אני לא אומר את זה. אני רואה שהעניין לא מסתדר. יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו מקבלים את ההסתייגות הזאת. אתה רוצה בצורה כזאת?
יעקב אדרי
תעשה מה שאתה רוצה.
היו"ר משה גפני
לא. אני לא עושה מה שאני רוצה. אני עושה מה שאני רוצה? אם הייתי עושה מה שאני רוצה, הייתי עושה הרבה דברים.
יעקב אדרי
אתם עושים דבר שלא ייעשה.
היו"ר משה גפני
יעקב, אתה טועה בעניין הזה.


סעיף 53.
שגית אפיק
סעיף 53, עמוד 26, סעיף שעוסק במס הרכישה לקבוצות רכישה. אין לנו הסתייגויות ולכן אתה יכול להצביע.
היו"ר משה גפני
הורדנו בקבוצות רכישה את החזקה של עשרה אנשים.
שגית אפיק
אפשר להצביע על סעיף 53(1).
היו"ר משה גפני
ועל 53(3). עמוד 26. סעיף 53(1) ו-53(3). אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

סעיפים 53(1) ו-53(3) – אושרו

שני נמנעים.
חיים אורון
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
רפורמה בהליכי רישום.
שגית אפיק
רפורמה בהליכי רישום. סעיף 53(2) בעמוד 28 הולך עם פסקאות (5), (6), (9) עד (11), (13), (15) עד (30) ו-(32).
היו"ר משה גפני
הרפורמה בהליכי רישום. אני תומך ברפורמה הזאת. מדובר על רפורמה גדולה שמייעלת את הליכי הרישום, אבל תשימו לב, מדובר על רפורמה מאוד גדולה. אנחנו לא מיצינו את הדיון בסעיפים השונים. מדובר על רפורמה מאוד גדולה, רפורמה שאני תומך בה ואני חושב שהיא גם באמת מייעלת את הליכי הרישום. אני מבקש, בגלל שאני לא רוצה שיהיה דיון חפוז והצבעה חפוזה, לפצל את זה ואני מודיע לפרוטוקול שאני מיד בזמן הקרוב שיתאפשר מבחינת הוועדה, אעלה את הנושא לדיון. אני לא רוצה לומר שבוע הבא, כי הזהיר אותי הצוות של הוועדה, אבל מיד, ברגע שיתאפשר, אני אדון בנושא הזה, אחרי שנסיים את כל הניסוחים של חוק ההסדרים. כאמור, אני תומך בחוק הזה אבל צריך את הדיון על כל סעיף. לכן אני מבקש מחברי הוועדה לפצל את זה כדי שלא תהיה חקיקה חפוזה.


מי בעד הפיצול של כל הרפורמה הזאת?

ה צ ב ע ה

הפיצול אושר
שגית אפיק
אנחנו עוברים לפסקה (12), עמוד 32 שהיא לא חלק מהרפורמה אבל היא נמצאת בנוסח. אין הסתייגויות לפסקה הזאת. פסקה (14), אין לה הסתייגויות. פסקה (31), לגביה רשות המסים הבטיחה תשובה לגבי המונח תמורה חלקית. את רוצה להבהיר את המונח? התבקשתם לתת תשובה.
מיכל דויטש
כן. כאשר אנחנו מדברים על הברחת נכס, אם יש לי נכס ששווה מיליון ואני מוכרת אותו לבני במאה אלף, בקופה אין לי נכס ששווה מיליון אלא יש לי רק מאה אלף. אם יש לי חובות שאני צריכה לשלם, יש לי רק מאה אלף. זאת התמורה החלקית. באו ואמרו שאתם מתערבים בשווי לצורכי מס ומעלים את זה למיליון אבל זה שרשות המסים מתערבת בשווי לצורכי מס והוא משלם מס גבוה יותר על אותה העברה בתמורה חלקית, לא הופך את זה לכך שבקופה יש לו מיליון. אין לו את הכסף הזה. לכן זאת התמורה החלקית שהוא מוציא מידו.
שגית אפיק
איך תפרשי את זה?
מיכל דויטש
בדיוק כמו שיש לי היום בסעיף 106 וב-119(א) לפקודת מס הכנסה. אלה שלושה סעיפים בחוקי המס שדנים בהברחת נכסים.
שגית אפיק
זה שקל ממאה אלף או חמישים אחוזים ממאה אלף.
מיכל דויטש
מה שנמוך משווי המכירה שהיה צריך להיות.
שגית אפיק
כלומר, כל סכום הוא תמורה חלקית.
מיכל דויטש
מה שנמוך מהשווי.
חיים אורון
המכירה היא לפי שמאי?
מיכל דויטש
כן. שמאות שאנחנו עושים. אחר כך זה נדון בבית משפט. בדיוק כמו הכללים יש בפקודה.
שגית אפיק
אם כך, אתה מצביע על פסקאות (4), (12), (14) ו-(31).
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פסקאות (4), (12), (14) ו-(31) – אושרו
שגית אפיק
לא היו הסתייגויות.


עוברים לעמוד 40. פסקה (32) היא חלק מהפיצול. פסקה (33) נמחקה בדיוני הוועדה.


סעיף 54, אין לו הסתייגויות. אתה יכול להצביע על כל עמוד 40, עם מחיקת פסקה (33).
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור סעיף 54 עם מחיקת פסקה (33).

ה צ ב ע ה

סעיף 54 – אושר


הגענו לעידוד השקעות הון. אני מדלג עליו.
יעקב אדרי
מה שמסתדר בעניינים שלך, זה מסתדר ואותנו אתה משאיר כמו איזה אהבלים.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של עידוד השקעות הון. היות ואני כל הזמן אומר את האמת, אתה מתרגז, אבל אני אומר את האמת.
יעקב אדרי
אף פעם לא התרגזתי מהאמת.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך את האמת. יש מחלוקות קשות גם בתוך הממשלה לגבי החוק של עידוד השקעות הון. אני יכול להביא את זה עכשיו בחוסר אחריות ולהתחיל להשתלח כאן וכל אחד ישתלח בשני ויהיו בעיות בין נציגי הממשלה. לעשות את זה? זה לא הגון.
שלי יחימוביץ
למה? אין מחלוקות בממשלה.
היו"ר משה גפני
יש מחלוקות.
זאב אלקין
יש מחלוקת בקואליציה.
יעקב אדרי
בממשלה אין מחלוקת אלא בתוך הקואליציה יש מחלוקת. זה דבר חדש.
זאב אלקין
אני לא מעודכן.
יצחק וקנין
אני יודע שעכשיו מתקיימים דיונים.
היו"ר משה גפני
יעקב, זה דבר לגיטימי.
יעקב אדרי
דעתי נחה. אין בעיה.
היו"ר משה גפני
זה דבר לגיטימי.
יעקב אדרי
מתי אתה מצביע על ההסתייגות שלנו?
היו"ר משה גפני
תכף.
ראלב מג'אדלה
לגיטימי שגם יעקב ידע מה המחלוקות.
היו"ר משה גפני
הוא יודע. הוא לא יודע מה המחלוקות? הוא יודע.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים