ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
6
ועדת הכספים

21.12.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי


פרוטוקול מס' 602

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 11:00

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק י"ב (מסים – מס הכנסה)
סדר היום
נכחו:
מוזמנים
משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שמרית גיטלין שקד

אייל לב ארי

ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק י"ב (מסים – מס הכנסה)
היו"ר משה גפני
בשעה 12:00 אני עושה הפסקה. אני רוצה להצביע על ריווח מדרגות המס שזה מה שהאוצר נתן לנו עבור הנושא של האש"ל.
שגית אפיק
פסקה (5), עמוד 18.
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות על ריווח מדרגות המס?
שגית אפיק
קרן נאמנות חייבת פוצל והונח במליאה לקריאה שנייה ושלישית.


אנחנו עוברים לפסקה (6) שעניינה ריווח מדרגות המס, כפי שזה נקרא, ביחס עם סעיף 47. עמוד 21.


יש כאן הסתייגויות של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת מרצ.
פניה קירשנבאום
אני מבקשת ריווח מדרגות מס ומדרגת מס נוספת לשכר הגבוה.
שגית אפיק
כתוב ארבעים אחוזים. היום זה 39 אלף.
פניה קירשנבאום
43 אחוזים. תצביע על ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
פניה, את משאירה את ההסתייגות? סיכמנו על 140 מיליון שקלים.
פניה קירשנבאום
אני מביאה כסף למדינה.
חיים אורון
אני מבקש להסביר את ההסתייגות שלי. אני מבקשד לעשות שלושה מהלכים במקביל. המהלך הראשון הוא לרווח את מדרגת המס הזאת יותר. לכן ההצעה שלי אומרת שלא עד 454 אלא עד 520. זוהי הקבוצה שהיא הכי נפגעת משיעורי המס בארץ. לזה אני מציע לצרף מדרגת מס נוספת, לא באחוז אחד אלא בעשרה אחוזים, ל-49 אחוזים. זאת מדרגת המס הנוספת. בנוסף אני מבקש מהוועדה להצביע שהרפורמה במס הכנסה שנכנסת ב-2011-2012 תידחה בהתאמה ותסתיים במקום ב-2016, ב-2018. המשמעות של ההצעה הזאת שב-2011 יש תוספת הכנסה של מיליארד ו-400.
היו"ר משה גפני
מה עם מס חברות?
חיים אורון
זה כולל 700 מיליון שקלים ממס חברות ב-2011 ו-700 מיליון שקלים בגין עיכוב ריווח מדרגות המס. ב-2012 זה 2.5 מיליארד שקלים הדחייה ומיליארד ו-800 במס על יחידים, ו-700 מיליון שקלים במס על החברות. שני הסכומים הללו נותנים כמעט ארבעה מיליארד שקלים לתקציב של השנתיים והם מהווים תשובה אמיתית להרבה מאוד נושאים שהיו מונחים כאן על השולחן. זה המקום להצביע עליהם, גם לרווח מדרגות מס, גם להוסיף מדרגת מס נוספת וגם לדחות את ביצוע הרפורמה לא עד 2016 אלא עד 2018 וכך לעשות פעולה מהותית של ועדת הכספים שמשנה מאוד את מבנה התקציב.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של מס הכנסה, מס על יחידים ומס על חברות, אתה חייב להגיש את ההסתייגות כאן?
חיים אורון
זה המקום שלה. אם אתה לא רוצה להצביע עכשיו, אין לי בעיה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להצביע על ריווח מדרגות המס.


אין ברירה, לא נצביע. חבר הכנסת חיים אורון צודק. זאת עמדת הוועדה וזאת האמת. אני אאלץ להצביע נגדך כי אני כבול בכבלי הקואליציה.
חיים אורון
אתה לא כבול בכלום.
היו"ר משה גפני
אני כבול.
חיים אורון
אתה לא כבול בכלום. יש מי שמצפה שהוועדה תעשה את זה וגם בבית ממול. יש מי שמצפה שנעשה את זה ותאמין לי כי אני יודע מה אני אומר לך.
יעקב אדרי
זה נכון.
היו"ר משה גפני
כמה שהוא צודק.
חיים אורון
תאמין לי שאני לא רוצה לפגוע באף ריווח.
היו"ר משה גפני
מי שמתנגד למהלך שלך זה ראש הממשלה ושר האוצר. הם מתנגדים למהלך הזה. המהלך הזה יכול להכניס לקופת האוצר בין ארבעה לחמישה מיליארד שקלים, המהלך, בסך הכל שלו, אבל המדיניות של ראש הממשלה ושל שר האוצר היא להפחית את המס על יחידים, להפחית את המס על חברות.


אני עובר להצבעה. אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חבר הכנסת אורון.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

לצערי הרב ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
עכשיו אתה מצביע על סעיף 46(6), עמוד 18, על סעיף 47 בעמוד 21, ועל סעיף 49(ב) ו-(ג) בעמוד 22.
היו"ר משה גפני
זה ריווח מדרגות המס.
שגית אפיק
ריווח מדרגות המס, לרבות הוראת שעה.
אמנון כהן
ההסתייגות של אורון עולה למעלה?
היו"ר משה גפני
עולה למעלה. בטח.
אמנון כהן
יכול להיות שנוכל להצביע במליאה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון, ההסתייגות עוברת למליאה. עכשיו אנחנו מצביעים על החוק כפי שאמרה אותו היועצת המשפטית.
שגית אפיק
סעיף 46(6), 47, 49(ב) ו-(ג).
היו"ר משה גפני
שזה ריווח מדרגות המס.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

סעיפים 46(6), 47, 49(ב) ו-(ג) - אושרו

אין נגד. אחד נמנע. הסעיפים בנושא ריווח מדרגות המס, עברו.


אני מכריז על הפסקה עד שעה 12:45.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים