ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

10
10
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
*
פרוטוקול מס' 601
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 11:00

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק י"ב (מסים – מס הכנסה)
סדר היום
נכחו:
מוזמנים
משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שמרית גיטלין שקד

אייל לב ארי

ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק י"ב (מסים – מס הכנסה)
היו"ר משה גפני
הנושא הבא הוא פרק י"ב (מסים – מס הכנסה), הוצאות אש"ל.
שגית אפיק
סעיף 46(1)(ב) עסק בנושא של מלגות לסטודנטים והוא פוצל על ידי הוועדה והפיצול אושר על ידי המליאה ומונח על שולחן הוועדה להמשך דיון.


פסקה (2) עוסקת בנושא שהסביר אותו קודם היושב ראש, לגבי אישור תושבות לצורך קבלת הטבת מס.


פסקה (3) עוסקת בהוצאות אש"ל.
אמנון כהן
היו כמה הסתייגויות.
מיכל דויטש
יש לנו תיקון בנוסח.
אמנון כהן
התיקון לא תואם אתנו.
אחמד טיבי
סעיף 46(3) מדבר על האש"ל.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו בסעיף הזה. יש הסתייגויות. אני נכנעתי לאוצר בעניין הזה.
אמנון כהן
אני עוד לא.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני נכנעתי לאוצר בעניין הזה. הגרסה שמגיעה היא גרסת הממשלה. יש הסתייגויות? אם יש, אני מבקש לומר מה ההסתייגויות.
מיכל דויטש
אבל זה לא הנוסח של הממשלה מה שמופיע כאן בלבן.
שגית אפיק
למעשה מה שאתם מבקשים זאת הגרסה שדובר עליה בדיון, שהוצאות האש"ל ייבחנו במסגרת מבחן האינסידנטיאליות וככל שהן יעברו אותו בחלק מן המקרים, הן יוכרו. זאת ההסתייגות. תאמרו לנו מי מבקש את ההסתייגות הזאת.
רונית תירוש
לא הבנתי את המבחן.
שגית אפיק
שההוצאה כרוכה ושלובה בהפקת ההכנסה. היה על זה דיון ארוך בוועדה.
יעקב אדרי
גם אנחנו מצטרפים להסתייגות.
היו"ר משה גפני
אני מתאר לעצמי שאתם מצטרפים. אני דנתי עם האוצר, דיברנו על זה גם בוועדה.
שלי יחימוביץ
אבל לא הגענו להסכמה בוועדה.
היו"ר משה גפני
לא הגענו להסכמה. אמרתי שהם לא מסכימים. הממשלה לא מסכימה בשום פנים ואופן, ואני דיברתי אתם לאחר הדיונים בוועדה ודיברנו אתם במשך הדיונים בוועדה. הצעת הממשלה כפי שאנחנו צריכים להצביע עליה – תכף נראה את הפרטים ומיכל דויטש רוצה עוד דברים – היא הצעה אחת. כל הדברים האחרים, מה שאנחנו רצינו להביא בתור גרסאות, זה יובא בתור הסתייגויות. אני אאלץ, בניגוד לדעתי, להצביע נגד ההסתייגויות. זאת עמדת הממשלה ואין אפשרות מבחינתי לעשות משהו אחר.
אמנון כהן
דיברתי עם מיכל לגבי אדם שמקבל ממקום העבודה שלו אפשרות ללון באיזשהו מקום, ואז הייתה בעיה עם ארוחת הבוקר שכאילו לא נחשבה לו. אני הבנתי שמיכל טיפלה בזה אבל לא ראיתי את זה. כאמור, הייתה בעיה של ארוחת הבוקר והנושא הזה לא נכנס. הבנתי שהבעיה נפתרה כי היא הכניסה את הנושא לנוסח החדש אותו עדיין לא ראינו. אם נפתרה הבעיה, אני מצביע עם האוצר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להסביר לחברי הוועדה מה אמר חבר הכנסת אמנון כהן.
ראלב מג'אדלה
מה שהוא אמר לא היה ברור?
היו"ר משה גפני
יש חברים שלא היו בדיונים ואני רוצה שידעו על מה מצביעים. בין היתר עלתה הטענה שאדם לצורך עבודתו נוסע לאיזשהו מקום והוא נמצא בבית מלון. ארוחת הבוקר שהוא אוכל בבית המלון, האם היא נחשבת או לא נחשבת. זה ברור לחלוטין שהארוחה הזאת היא לצורך עבודתו. אנחנו ביקשו אז תשובה לעניין הזה ואני מבקש משגית להשיב.
אמנון כהן
מיכל הייתה צריכה לבדוק.
פניה קירשנבאום
זאת לא רק ארוחת בוקר. או שאתה לא אוכל שום דבר כאשר אתה נוסע לצורך העבודה, או שאתה אוכל על חשבונך. זאת הייתה הנקודה.
שגית אפיק
תסתכלו בעמוד 18 בפסקה (3) בנוסח שמונח לפניכם. גם אני הבנתי כמוך חברת הכנסת פניה קירשנבאום את החלטת הוועדה, שהוצאות שכרוכות בהוצאות לינה, הן הוצאות שצריכות להיות מותרות בניכוי. לכן ניסחתי הוצאות אש"ל "ולמעט הוצאות כאמור שהוצאו ביחד עם הוצאות לינה". מבקשת עכשיו מיכל לתקן את הנוסח כך שזאת תהיה רק ארוחת בוקר. זה להחלטת הוועדה.
פניה קירשנבאום
אני נוסעת לצורך עבודה לארצות הברית. לעולם ארוחת הבוקר לא נכללת בבית המלון. אני שואלת האם האש"ל של ארוחת הבוקר נכלל או לא נכלל.
היו"ר משה גפני
התשובה היא כן.
פניה קירשנבאום
לא, כי זה לא מופיע בחשבונית של בית המלון.
היו"ר משה גפני
מיכל, תשיבי.
מיכל דויטש
הוצאות בחוץ לארץ לגבי מי שמפיק הכנסה בחוץ לארץ.
פניה קירשנבאום
לא מפיק הכנסה. נשלח לשם מטעם מקום העבודה שלו. אני לא מפיקה הכנסה כשאני בחוץ לארץ.
מיכל דויטש
כשאת שם, יש תקנות אחרות שמטפלות בהוצאות בחוץ לארץ. אלה לא הסעיפים 17 ו-31 לפקודת מס הכנסה.
פניה קירשנבאום
ואם אני נוסעת לכנס באילת?
מיכל דויטש
לכנס באילת, מה שאמרנו גם בדיון הקודם, נכון להיום, לפי תקנות ניכוי הוצאות מסוימות, הוצאות שבגין ארוחת בוקר שכרוכה במחיר לינה, תותר בניכוי. הלשכה המשפטית של הוועדה אמרה לנו שאם אנחנו היום מחריגים את כל הוצאות הארוחות, אנחנו מפילים את התקנות.
שגית אפיק
מתי אמרנו את זה?
מיכל דויטש
אמרתם שזה עלול להפוך אולטרא וירס.
שגית אפיק
אנחנו?
מיכל דויטש
כן. אז אמרנו שאני אכניס את 2(א) לתוך החוק.
שגית אפיק
הוועדה ביקשה את זה.
מיכל דויטש
מה זה משנה? אנחנו היום רוצים להחריג ארוחות אבל לא להחריג ארוחת בוקר שכלולה במחיר לינה ושמותרת מכוח תקנה.
פניה קירשנבאום
נסעתי לכנס לשלושה ימים, בחשבונית של בית המלון כתוב גם ארוחת צהרים וגם ארוחת ערב.
מיכל דויטש
לא כלול. גם היום זה לא מותר בניכוי. היום הכללים הם שרק ארוחת בוקר שכלולה במחיר לינה היא הוצאה בייצור הכנסה. נקודה. אלו הכללים היום.
היו"ר משה גפני
רבותיי, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, אני מקבל את עמדתך. ארוחת בוקר שנעשית במקום שאת חייבת ללון לצורך העבודה, ארוחת הבוקר תיחשב כהוצאה לצורכי מס. אני מבקש לנסח את זה. אתם ברשות המסים מקבלים את כל מה שדרשתם וההוצאה של הארוחות לא תיחשב לצורכי מס למעט אם אכן, כפי שאמרה פניה, מדובר על זה שאת צריכה ללון במקום מסוים לצורך עבודתך. דרך אגב, על חוץ לארץ זה לא חל. אנחנו אומרים שהחוק יאפשר לכל הדברים האחרים, למה שהאוצר דרש ומה שרשות המסים דרשה, בעצם כבר אישרנו את זה בתקנות, למעט ארוחת בוקר. אתה לצורך עבודתך נסעת לאילת ואתה צריך לישון שם ואתה ישן בבית פרטי ואוכל שם ארוחת בוקר, זה ייחשב כהוצאה לצורכי מס לצורך הפקת העבודה.
ראלב מג'אדלה
רק בארץ או גם בחוץ לארץ?
פניה קירשנבאום
רק בארץ.
מיכל דויטש
יש לנו נוסח שאני מבקשת להקריא אותו. הנוסח שאנחנו הצענו הבוקר, אחרי שראינו בלילה את הנוסח, מה שהיום מותר לפי תקנות ניכוי מסוימות, אמרנו שאת זה נמשיך להתיר. לכן אנחנו מציעים שמה שלא יותר בניכוי, אלה כל ההוצאות שמוציא יחיד בשל ארוחותיו, בין אם הוא מוציא את זה במקוםה השתכרות ובין אם לאו. אבל מהכלל הזה שזה לא מותר בניכוי, מה שיותר בניכוי אלה הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי. נקודה.


מה שהיום מותר על פי תקנות ניכוי הוצאות מסוימות ימשיך להיות מותר.
היו"ר משה גפני
תסבירי לי מה זה הכלולה בהוצאות. אם אני הולך לבית מלון?
מיכל דויטש
אתה מקבל את זה.
היו"ר משה גפני
היות שלאחרונה הייתי באילת הרבה פעמים, מה יהיה אם בבית מלון שם אין ארוחת בוקר?
מיכל דויטש
המחיר יהיה מלא.
שגית אפיק
אם זה לא כלול, זה לא יותר.
אייל אפשטיין
למה דווקא ארוחת בוקר? הבן אדם הלך לישון במלון.
מיכל דויטש
אבל זה מותר בניכוי. נכון להיום מי שמשלם שמהו בגין ארוחות שלא כרוך במחיר הלינה, לא מותר בניכוי וזה ימשיך להיות הדין. מה שהוא משלם שלא כרוך במחיר הלינה, אינו מותר בניכוי.
היו"ר משה גפני
אני שואל אותך שאלה. אני הלכתי ללון. ארוחת הבוקר נחשבת?
מיכל דויטש
אם זה כלול במחיר הלינה, כן.
אחמד טיבי
גפני, נראית לך סבירה כל ההתדיינות הזאת? תקפוץ על הסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
תאמרי מה הנוסחה שהאוצר מדבר עליה.
שגית אפיק
האוצר מדבר על הכרה בהוצאות של ארוחת בוקר בלבד שכרוכות בהוצאות לינה. זאת אומרת, אם הולכים למלון ומחיר הלילה כולל גם ארוחת בוקר, כמו שקורה פעמים רבות במלונות, זה יהיה מוכר כהוצאה. כלומר, ארוחת צהרים וערב לא יהיו מוכרות או ארוחת בוקר נפרדת לא תהיה מוכרת.
מיכל דויטש
זה הדין הנוהג היום לפי התקנות הנוהגות. דה פקטו עד היום זה לא היה מוכר משום שהוצאות בגין ארוחות היו מוכרות בגובה שבעה שקלים. לא הייתה שום ארוחת צהרים או ארוחת ערב במחיר הזה. ברגע שבאנו וביטלנו את התקנה, אנחנו חוששים שיהיה לנו מצב שלא תהיה לנו מגבלה סכומית. אז באנו ואמרנו שאם נחריג את כל הארוחות, אנחנו עלולים לפגוע במי שעד היום נתנו ארוחת בוקר שכלולה במחיר לינה ולכן הכנסנו את זה לחקיקה.
פניה קירשנבאום
כל הסיפורים שלך הם לא בדיוק נכונים.
מיכל דויטש
אלה לא סיפורים שלי.
פניה קירשנבאום
אתם לא באתם בגלל שחשבתם שזה יעבור את הגבול אלא אתם באתם כי החרב של הבג"ץ תלויה מעל ראשכם. זאת הנקודה.
מיכל דויטש
עדיין יש לזה עלות תקציבית. לבג"ץ יש עלות תקציבית. בג"ץ עוד לא התערב.
היו"ר משה גפני
האוצר מבקש מפחד הבג"ץ. אנחנו אישרנו את זה בתקנות ובתמורה לזה קיבלנו את ריווח מדרגות המס לשכבות החלשות. החלק הזה של מה שעלה כאן, שההוצאות של ארוחת הבוקר שנובעות מהוצאות הלינה, את זה הם מסכימים להכניס וניסוח אחר אני לא יודע להביא.

עכשיו צריך להצביע על ההסתייגויות.
ראלב מג'אדלה
תלך למשהו יותר גדול מארוחת בוקר.
שגית אפיק
הנוסח של 46(3) ישתנה מהנוסח שמופיע בפניכם, כמו שמבקש האוצר.
מיכל דויטש
אחרי "הוצאות פרטיות" יבוא "הוצאות אש"ל" ובסופו יבוא "הוצאות אש"ל, הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המוכרת בניכוי".
שגית אפיק
עכשיו אתה למעשה מצביע החל מעמוד 15. אמרנו שפרק העברת המידע ברשויות המקומיות יורד ואז סעיף 46(3) כולל, לפי הנוסח שבפניכם. זאת אומרת, מצביעים מעמוד 15 עד עמוד 18, פסקה (3).
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על כל מה שאמרה שגית ובין היתר יש שם גם את ריווח מדרגות המס.
שגית אפיק
לא. רק עד סעיף 46(3).
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הסעיפים אושרו


הסעיפים אושרו כהצעת הוועדה.
שגית אפיק
עכשיו עוברים ל-(4), עמוד 18.
אחמד טיבי
חבר הכנסת גפני, הודעה לסדר. אנחנו הגענו לסעיף (4) שהוא עיתונאים זרים. לכן אדוני, האמת היא שרבים מחברי הכנסת מתנגדים לסעיף הזה. מדובר בסעיף תמוה.
היו"ר משה גפני
תמוה. למה?
אחמד טיבי
הוציאו את הספורטאים הזרים ועכשיו מתנכלים לעיתונאים הזרים. מדובר בכמה עשרות. כדי שאני אעזור לחברי הקואליציה להצביע ולקבל את מה שאני אומר ומה שחבריי אומרים, צריך לבטל את הסנקציה הזאת, כי היא סנקציה.
היו"ר משה גפני
לבטל? חשבתי שאתה רוצה להוסיף ספורטאים.
אחמד טיבי
רגע. אני שוחחתי עם שר האוצר הפלשתיני ועם לשכת העיתונות הפלשתינית והם מוכנים לקלוט את כל 62 העיתונאים הזרים ברמאללה, עשר דקות מירושלים, עיר יותר יפה, יותר שקטה ויותר בטוחה ושם יהיו להם הקלות וגם הכרה באש"ל. תצביעו איך שאתם רוצים, אבל יש אנשים שמוכנים לדאוג להם. אני קורא לעיתונאים לקבל את ההצעה הזאת.
שלי יחימוביץ
גפני, מסתמן רוב נגד. בוא נצביע על זה.
מירי רגב
לא, זה נגד עיתונאים זרים. איזו הסברה אנחנו רוצים כאן?
היו"ר משה גפני
את בעד?
מירי רגב
אני נגד.
היו"ר משה גפני
נצביע על זה בהמשך.
אחמד טיבי
למה?
היו"ר משה גפני
מה איכפת לך שתהיה פעמיים הצגה?
אחמד טיבי
אבל מה עשית? דילגת מעל זה.
היו"ר משה גפני
יש לי גם הצגה שלי. אני לא מוותר עליה.
אחמד טיבי
אני הולך לערוץ הכנסת. מתי אני צריך לחזור?
היו"ר משה גפני
יותר מאוחר. אנחנו נחכה לך.
שגית אפיק
על פסקה (4) אתה לא מצביע.
אורי אריאל
גפני, יש בוועדת החוץ והביטחון התייעצות על התקציב.
(הישיבה ננעלה בשעה
11:30)

קוד המקור של הנתונים