ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיף 12 (1) (מימון הגרעון בענף האבטלה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12 (2), 13 (א), 16 (הפחתת הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12 (4), 13 (ב) (הגדלת שיעור דמי הביטוח ממעסיקים) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 - פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12 (3), 21 (דחיית התוספת בקצבאות ילדים)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
12
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 598

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיף 12(1) (מימון הגירעון בענף האבטלה)

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12(2), 13(א), 16 (הפחתת הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי)

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12(4), 13(ב) (הגדלת שיעור דמי הביטוח ממעסיקים)

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12(3), 21 (דחיית התוספת בקצבעות ילדים)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי

חנא סוייד

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שמרית גיטלין שקד

אייל לב ארי

ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיף 12(1) (מימון הגירעון בענף האבטלה)

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12(2), 13(א), 16 (הפחתת הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי)

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12(4), 13(ב) (הגדלת שיעור דמי הביטוח ממעסיקים)

פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 12(3), 21 (דחיית התוספת בקצבעות ילדים)
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לפרק ה', ביטוח לאומי. מה ההסתייגויות לפרק הזה?
שמרית גיטלין שקד
סעיף 12(1) עוסק בהארכת הוראת השעה לעניין מימון הגירעון בענף אבטלה וענף ילדים. ההסתייגות של מרצ מדברת על כך שאנחנו נקצר את הוראת השעה והיא תסתיים ב-31 בדצמבר 2010.
היו"ר משה גפני
כמה הסתייגות יש?
שמרית גיטלין שקד
אחת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
מגלי והבה
אנחנו מצטרפים לכל ההסתייגויות של מרצ לדיבור. כל הסיעה.
היו"ר משה גפני
שגית, אומר מגלי והבה שכל הסיעה מצטרפת להסתייגויות של מרצ.
מגלי והבה
כל הסיעה מצטרפת להסתייגויות של מרצ. לכל ההסתייגויות.
מירי רגב
אתם מכירים את ההסתייגויות או רק ג'ומס מכיר אותן?
יעקב אדרי
אנחנו סומכים על שיקול דעתו.
אורי אריאל
סיעתנו מצטרפת למרצ בכל ההסתייגויות, לצורך דיבור.
שגית אפיק
לדיבור או להסתייגויות המהותיות שלהם?
אורי אריאל
לדיבור. על ההסתייגויות עוד נדבר כשנגיע אליהן.
שגית אפיק
רוב ההסתייגויות של מרצ הן מהותיות. אם כן, זה יהיה לפי העניין.
שמרית גיטלין שקד
אין עוד הסתייגויות ל-12(1).
חנא סוייד
רגע, יש עוד הסתייגויות לסעיף הזה 12(1) של חד"ש, רע"מ-תע"ל ובל"ד.
שגית אפיק
מי שביקש למחוק, הסברתי קודם.
חנא סוייד
לא, לא ביקשנו למחוק.
שגית אפיק
לא קיבלנו הסתייגויות.
אחמד טיבי
במקום ב', יבוא ו'.
שמרית גיטלין שקד
לא קיבלנו, אבל תגיד לנו.
אחמד טיבי
סעיף 12(1), במקום ב', התשע"ב, 31 בדצמבר 2016 יבוא ו', התשע"ו, 2012.
שגית אפיק
לא קיבלנו את זה.
היו"ר משה גפני
לא משנה. אנחנו נצביע ותתנו להם את הדף.
חנא סוייד
זה יעלה למליאה?
היו"ר משה גפני
כן. זה יעלה למליאה.


אנחנו מצביעים על ההסתייגות של רע"מ-תע"ל.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
יצחק וקנין
אי אפשר לנהל את הישיבה הזאת של ההצבעות עם כל המערכת הזאת.
שמרית גיטלין שקד
יש הסתייגות לסעיף 12(2)., במקום 7.75 יבוא 9 אחוזים. הסתייגות של רע"מ-תע"ל, חד"ש, בל"ד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שמרית גיטלין שקד
סעיף 12(3), במקום כ"ח בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2012, יבוא ו' בטבת התשע"ו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שמרית גיטלין שקד
סעיף 12(3). במקום 1 בינואר 2014 יבוא 2 בינואר 2013.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שמרית גיטלין שקד
הסתייגות לסעיף 13(א) של חברי הכנסת דניאל בן סימון, עמיר פרץ, איתן כבל, ראלב מג'אדלה. מישהו מהם כאן?
ראלב מג'אדלה
אני כאן.
שמרית גיטלין שקד
ההסתייגות אומרת שההפחתות של הקצבות אוצר המדינה ייכנסו לתוקף ב-2012 רק אם יהיה גידול בתקבולים שגבה המוסד ב-2011 לעומת 2010 בשיעור שבו הופחתו הקצבות אוצר המדינה למוסד באותה שנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
אחמד טיבי
הייתה בעיה בספירה אדוני.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? אני חוזר על ההצבעה.
שמרית גיטלין שקד
שההפחתות יהיו תואמולת לשיעור שבאמת היה גידול בהכנסות של המוסד לביטוח לאומי.
ראלב מג'אדלה
הצעת הרביעיה.
אמנון כהן
ההצעה של המורדים.
ראלב מג'אדלה
לא של המורדים. של הרביעיה.
היו"ר משה גפני
ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד - 9

ההסתייגות לא התקבלה

הישג גדול לשלושת המפלגות.
אמנון כהן
לארבעת המפלגות.
היו"ר משה גפני
עדיין ההסתייגות לא עברה.
שמרית גיטלין שקד
סעיף 16(א), במקום 200.5 יבוא 220. הסתייגות של רע"מ-תע"ל, חד"ש-בל"ד.
אחמד טיבי
אני מבקש הסתייגות דיבור. אדוני, אני רוצה להקל עליך. חבר הכנסת גפני, ההסתייגויות שלנו כאן כולן הופכות להסתייגויות דיבור וכך נקצר את התהליך.
שגית אפיק
אתם מוותרים על ההסתייגוית שלכם והופכים אותן להסתייגויות דיבור.
אחמד טיבי
ההסתייגויות של רע"מ-תע"ל, תצביע עליהן פעם אחת והן הסתייגויות לדיבור.
שגית אפיק
דיבור, זה אומר שאנחנו משנות את הנוסח לנוסח לדיבור. הסתייגות מהותית היא הסתייגות מהותית.
אחמד טיבי
אז בוא נמשיך.
יצחק וקנין
כל הסתייגות שכתובה כאן, היא מהותית.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת טיבי, אני יכול לעשות אתך הסכם?
אחמד טיבי
אני כבר שנים מבקש הסכם.
היו"ר משה גפני
אם לא יהיה רוב להסתייגות הראשונה שלך, אתה לא תביא להצבעה במליאה, אחרי הדיבור לא תביא להצבעה במליאה, את ההסתייגויות האלה.
אחמד טיבי
לא, כל זה בא למליאה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אז צריך להצביע.
שמרית גיטלין שקד
סעיף 16(א), במקום 200.5 יהיה 200.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שמרית גיטלין שקד
סעיף 16(ב). במקום 204.5 יבוא 225.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שגית אפיק
האוצר, איזה הסתייגויות הן תקציביות? כל ההסתייגויות היו תקציביות.
היו"ר משה גפני
אבל אני חייב לומר שיש להם הסתייגויות טובות.
אחמד טיבי
אם לא היית היושב ראש, היית מצביע בעד.
היו"ר משה גפני
לא עומד לדיון אפילו.


רבותיי, אנחנו הפלנו את כל ההסתייגויות בפרק הזה של הביטוח הלאומי. עכשיו אני רוצה להצביע על הסעיף כפי שהוא.


במהלך הדיון בוועדה היה מדובר על כך שסעיף 12(1) על פי ההצעה המקורית הוא עד ה-31 בדצמבר 2016. אנחנו אמרנו שאנחנו לא מסכימים לזמן כזה ארוך ולכן אני מציע לוועדה לקצר את המועד בשנתיים ולהוריד את זה מ-31 בדצמבר 2016 ל-31 בדצמבר 2014.
שגית אפיק
זה בעמוד ראשון, סעיף 12(1).
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע על סעיף 12(1). במקום 31 בדצמבר 2016 יהיה 31 בדצמבר 2014.


אנחנו מצביעים על אישור הסעיף הזה על פי השינוי שאני מציע.

ה צ ב ע ה

אושר
אחמד טיבי
מה אומר הסעיף?
שגית אפיק
מימון גירעון בענף אבטלה.
חיים אורון
אני נמנעתי. אני רציתי לקצר את זה.
היו"ר משה גפני
גם אני רציתי לקצר את זה, אבל באמצע יהיו בחירות.
שגית אפיק
עכשיו אתה מצביע על כל פרק ה' עם התיקונים בנוסח שמופיע בפניכם.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתסתכלו על הנוסח שמופיע בפניכם. אנחנו מצביעים על כל פרק הביטוח הלאומי כפי שמופיע כאן ואני מבקש שתסתכלו על הפרק כי הסעיף של קצבאות הילדים, מה שכל חברי הוועדה היו נגד, נמחק. לכן אנחנו מצביעים על כל פרק הביטוח הלאומי ואין קיצוץ בקצבאות הילדים.
יעקב אדרי
אין קיצוץ?
היו"ר משה גפני
לא. אתה דרשת את זה.
רועי קרת
אדוני, יש תקלה שתיפול בפני הוועדה, משהו שגם אנחנו לא היינו ערים לו וכדאי אולי שחברי הוועדה ישמעו.
יעקב אדרי
מי אדוני?
רועי קרת
מהביטוח הלאומי. באחד מהמספרים שכתובים בנוסח שבפניכם, יש הפחתות של מאות מיליונים מקופת המוסד. 200 מיליון מתוכם הם על חשבון כסף שאמור היה להיכנס לקופת המוסד מחוק שאמור היה לעבור בתוקף לשנת 2011 אבל הוא עבר בתוקף רק ל-2012. אלה 200 מיליון שקלים שלוקחים מאתנו ולא ייכנסו לשום מקום.
שלי יחימוביץ
למה אתם אומרים לנו את זה עכשיו?
יעקב אדרי
מה המשמעות של זה? שאתם בגירעון של 200 מיליון שקלים?
רועי קרת
של עוד 200 מיליון שקלים.
שלי יחימוביץ
למה לא נתתם לנו זמן להילחם על זה?
רועי קרת
חשבנו שהייתה לנו הבנה באוצר עם העניין הזה, אבל הסתבר לנו שלא.
שלי יחימוביץ
זה בניגוד להבנה על האוצר.
חיים אורון
על איזה סעיף אתה מדבר?
שמרית גיטלין שקד
הוא מדבר על סעיף 16.
רועי קרת
סעיף 16(א).
חיים אורון
קודם כל, אני מבקש לרשום הסתייגות על פי עמדת הביטוח הלאומי. אף אחד כאן לא ידע על זה.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, אני אצביע על ההסתייגות שלך, אבל אני רוצה תשובה של משרד האוצר.
שלי יחימוביץ
אני מצטרפת להסתייגות.
אחמד טיבי
גם אני רוצה הסתייגות.
שמרית גיטלין שקד
שיאמרו בדיוק מה המספרים שהם מציעים ואז יוכלו להצטרף להסתייגות.
רועי קרת
בסעיף 16(א) המספר שמופיע היום הוא 200.5 וצריך להיות שם לדעתנו 205.1.
היו"ר משה גפני
תודה. משה, תענה ואנחנו נצביע על זה כהסתייגות.
משה בר סימן טוב
תיקון החקיקה על צמצום הגירעון בביטוח הלאומי היה צריך להיכנס לתוקף כבר ב-2011 אבל הוא נכנס ב-2012 לבקשת המוסד לביטוח לאומי. אנחנו אמרנו שאנחנו נסייע. המוסד לביטוח לאומי, על מנת שנוכל לגבות חובות עבר מהציבור שמסתכמים בהיקף של מיליארדים על מנת לגשר על הפער הזה כך שהם לא ייפגעו.
רונית תירוש
אני לא הבנתי. הוא מדבר על טעות.
היו"ר משה גפני
זאת לא טעות.
רונית תירוש
האוצר מדבר על התחולה.
היו"ר משה גפני
הנושא ברור. יש הסתייגויות וגם קדימה הצטרפה להסתייגות הזאת. אנחנו נצביע על ההסתייגות.
שגית אפיק
מי רוצה את ההסתייגות?
חיים אורון
אני.
רונית תירוש
אני.
היו"ר משה גפני
כולם. כל האופוזיציה. אחמד טיבי בשם ארבעת המפלגות, קדימה, ג'ומס בשם מרצ.


אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

עכשיו אנחנו מצביעים על כל הפרק של הביטוח הלאומי, על הסעיפים שנדונו בוועדת הכספים. זה יורד מ-2016 ל-2014 ואין קיצוץ בקצבאות הילדים. זה על פי מה שחברי הוועדה דרשו. בקצבאות הילדים, אנחנו בתחתית המדרג של העולם הערבי בנושא הזה.
חיים אורון
תבקש להצביע על סעיף 21.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על כל הפרק.
יעקב אדרי
הרב גפני, בסוף אתה תשכנע אותנו להצביע נגד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על כל פרק הביטוח הלאומי כפי שמופיע כאן בלי קצבאות הילדים.

ה צ ב ע ה

פרק הביטוח הלאומי – אושר

שניים נמנעים. מלבד הנמנעים, כולם הצביעו בעד הפרק הזה בלי קצבאות הילדים. תודה רבה. אנחנו ממשיכים.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים