ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 44), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה

20.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 395

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 17:15
סדר היום
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר 44), התשע"א-2010 ,הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ

בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אין מוזמנים לישיבה
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר 44), התשע"א-2010

הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ

בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת
היו"ר חיים כץ
יום שני, י"ג בטבת התשע"א, ה-20 בדצמבר 2010 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר 44), התשע"א-2010, הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ, בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת.
נועה בן שבת
אדוני, הצעת החוק הזאת הונחה על שולחן הכנסת אבל מכיוון שהתברר שיש כמה נושאים שאולי ראוי לחדד אותם בהצעת החוק, להבהיר אותם, להביא אותם בצורה מסודרת בהצעת החוק, אדוני הסכים להביא את הנושא לדיון מחדש לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת.


אם הוועדה תאשר את זה, אפשר לאשר את הבקשה לדיון מחדש ואפשר יהיה להודיע על כך בכנסת ולדון מחדש בהצעת החוק הזאת.
היו"ר חיים כץ
אכן נערכה הצבעה בוועדה והוועדה אישרה לקריאה שנייה ושלישית, אבל התברר שיכול להיות שהחוק לא ממצה את עצמו ויכול חלילה לפגוע באלה שלא הייתה לנו כוונה לפגוע בהם. לכן הוועדה החליטה למשוך בחזרה את החוק מהמליאה ולפתוח בתהליך מחודש. אנחנו נקיים דיון נוסף בו נרצה לתקן את הדרוש תיקון ולהביא חוק שלם ומושלם לטובת האזרחים במדינת ישראל.


אני מעלה את זה להצבעה.

ה צ ב ע ה

אושר


מאחר שכל חברי הכנסת שיש להם זכות הצבעה הצביע בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים, אנחנו נביא את זה לדיון נוסף ביום רביעי בשעה 10:00.
נועה בן שבת
נמסור על כך הודעה לכנסת.
היו"ר חיים כץ
תימסר הודעה לכנסת וביום רביעי בשעה 10:00 יתקיים דיון בנושא.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:20

קוד המקור של הנתונים