ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/12/2010

תקציב בנק ישראל לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
10
ועדת הכספים

22.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ט"ו בטבת התשע"א (22 בדצמבר 2010), שעה 11:45
סדר היום
תקציב בנק ישראל לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זבולון אורלב

מגלי והבה

ראלב מג'אדלה

פניה קירשנבאום
מוזמנים
פרופ' סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל

חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל

רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים, בנק ישראל

קרנית פלוג, מנהלת חטיבת המחקר, בנק ישראל

יוסף סעדון, דובר בנק ישראל

אדי אזולאי, ראש מטה נגיד בנק ישראל

אסתי שוורץ, מנהלת מחלקת תקציב ותכנון, בנק ישראל

רחל צימלס, מחלקת תקציב ותכנון, בנק ישראל

עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקציב בנק ישראל לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקציב בנק ישראל לשנת 2011.
פניה קירשנבאום
מתי יהיו הצבעות על התקציב?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
ראלב מג'אדלה
אנחנו מבקשים לדעת בעוד מועד.
היו"ר משה גפני
ודאי.
זבולון אורלב
קבענו תוכניות.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב, עם כל הכבוד, מהרגע שנבחרת להיות חבר בוועדת הכספים – ועבורי זה כבוד גדול ואני חושב שהתרומה שלך כאן היא תרומה רבה מאוד – אתה צריך לקחת בחשבון שאם היית חבר בקדנציות קודמות, היית יושב כאן ימים ולילות אבל חסכתי לך את זה. נוצרה בעיה שאתה מכיר אותה כמוני, שתקציב הביטחון לא מאושר ויש הנחיה של היועץ המשפטי לכנסת לא לקיים דיונים על התקציב וזה מה שקורה כרגע. דע לך שאם אתה קובע תוכניות, יכול להיות שחלק מהן תצטרך לבטל. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לבד בעולם?
חיים אורון
אני מבקש ממך, ולפי דעתי יש לזה גיבוי משפטי, להודיע ליועץ המשפטי של הכנסת שאתה הולך להצביע על התקציב.
היו"ר משה גפני
לא רוצה.
חיים אורון
אם אתה לא רוצה להצביע, זה סיפור אחר. אתה רוצה להתחיל להצביע על התקציב היום בשעה 2:00, אבל אם יש ביטחון או אין ביטחון, זה לא משנה כי הגג ייקבע כאן. אתה תקבע את הגג והם יעשו מה שהם רוצים.
היו"ר משה גפני
לא רוצה. אני מקבל את הנחיית היועץ המשפטי לכנסת ככתבה, כלשונה וכרוחה. לא יקרה שום דבר. מה יקרה אם נלך לבחירות?
חיים אורון
ככתבה, על פי הפירוש שלי. שגית, אני צודק או לא?
היו"ר משה גפני
אל תעני לו. הבנתי. אנחנו מבינים אחד את השני גם בלי שאנחנו מדברים.
חיים אורון
אתה נותן להם חבלים בלתי מוגבלים.
היו"ר משה גפני
לא. אני רוצה תשובות על כמה דברים שדובר עליהם כאן. אני רוצה עוד תשובה. על כיבוי אש דיברנו?
חיים אורון
גם אתה נושא את שר הביטחון לשווא.
היו"ר משה גפני
לא. אמרתי את זה כאן בוועדה. זה לא קשור לעניין. גם אם הדיון יתקיים בשעה 2:00, בשעה 1:00 אני רוצה תשובות. לכן אין דיון בשעה 2:00.


על פי החוק החדש של בנק ישראל, חייבת המועצה המינהלית של בנק ישראל לדווח לוועדת הכספים לאחר אישור התקציב, 14 ימים לאחר אישור התקציב, ורק אחרי כן היא יכולה לפרסם אותו ברשומות. מאחר שלא נבחרה עדיין המועצה המינהלית, יש ועדת איתור וכל מה שנלווה לעניין, וזה לוקח זמן, וזה בסדר, נגיד בנק ישראל הוא זה שמגיש את התקציב לוועדת הכספים.


אנחנו קודם כל מודים לנגיד על השתתפותו בדיון החשוב לגבי הנושא של הדיון, השיכון וכל מה שנלווה לעניין הזה ואנחנו מבקשים ממך אדוני הנגיד אם תוכל להציג בפנינו את התקציב. בגלל קוצר הזמן, אם תוכל לעשות את זה בקצרה.
הנגיד סטנלי פישר
אדוני היושב ראש, אני מודה לך. אנחנו פועלים לפי החוק שהועבר בכנסת אבל הרבה עבודה נעשתה עליו בוועדה הזאת. ההכרעה הייתה כאן. אנחנו מתחילים לעבוד לפי החוק החדש, לא לגמרי משום שאין לנו את המועצה המינהלית ואת הוועדה המוניטרית. לפי החוק החדש הסמכות נשארת אצלי אבל אני מקווה שבחודשים הקרובים נתחיל לעבוד לפי המערכת החדשה של ניהול הבנק ושל ממשל תאגידי חדש בתוך בנק ישראל.


אני אעביר עוד מעט את רשות הדיווח לחזי כאלו שמנהל את התקציב, אבל רציתי להוסיף כמה דברים. אני יודע שאין לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת. אני רואה במה שקורה במושב הזה הרבה חשיבות מכיוון שאנחנו מנסים לשנות את דרכי העבודה של הבנק ולעבוד בשיתוף פעולה עם ועדת הכספים ועם הכנסת, כמו שלדעתי נדרש מבחינת הממשל התאגידי המודרני של בנקים מודרניים.


בשנים האחרונות שינינו כמה דברים והחשוב ביותר היה להגיע להסכם חדש לגבי השכר בבנק. היו עימותים וויכוחים במשך הרבה שנים, אבל הצלחנו להגיע להסכם עם האוצר וזה עשה סדר במבנה השכר. יש לנו בנק דור ב', אנשים שנכנסים עכשיו ומקבלים משכורות יותר נמוכות, דבר שגורם לנו במובנים מסוימים בעיות אבל בסך הכל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם האוצר וזה שינוי מאוד חיובי וחיוני ליכולת של הבנק לעבוד בשיתוף פעולה עם הגוף האחר החשוב במדיניות מקרו כלכלית.


יש לנו גם את הניסיון בשנה הזאת ולשנים הבאות לבנות תשתית מודרנית לבנק ישראל. לכן תראו בתוך התקציב הרבה פרוייקטים בצד המחשוב, תוכנות מודרניות, וזה פשוט כדי לשנות את רמת התחכום של הפעולות בבנק, בעיקר בניהול יתרות המט"ח של הבנק, מערכת ה-ERP שבממשלה היא נקראת תוכנית המרכבה שהייתה מאוד מסובכת ליישם בממשלה אבל אנחנו ממשיכים בזה, ועוד הרבה תוכנות נוספות. אנחנו גם צריכים לחזק את התשתית אצלנו כי כאשר אורחים חשובים מחוץ לארץ נכנסים למעלית ואחרי שעתיים עוד לא יצאו ממנה, זה לא עושה את הרושם הכי טוב ביחס למצב המשק. אם כן, אנחנו עובדים גם בפן הזה.


עשינו רה-ארגון של הבנק, רה-ארגון שקרה לפני המשבר ועזר לנו בגדול לנהל את המשבר בכך שעשינו איחוד של שתי המחלקות שטיפלו בשווקים הפיננסיים. בעקבות כך יכולנו לעשות את הכל בתיאום הנדרש בין אלו שעובדים בשוק המט"ח ואלו שעובדים בשוק הכספים בארץ.


בנוסף יש עוד הרבה דברים נוספים שאנחנו מנסים לשנות ונמשיך לנסות גם בעתיד. תוכלו לראות את זה דרך המיקרוסקופ של התקציב שלנו משום ששם אנחנו מתארים מה אנחנו עושים.


אני מאוד שמח שהגענו לפגישה הזאת ואנחנו מביאים, לפי החוק, את התקציב לוועדה.
היו"ר משה גפני
זה לא לאישור אלא דיווח. איך כתוב בחוק?
שגית אפיק
דיון.
הנגיד סטנלי פישר
אנחנו רואים חשיבות גדולה בשקיפות בנק ישראל, דבר שהתגבר בשנים האחרונות ונמשיך להגביר אותו.


כאן אני מעביר את רשות הדיבור למנכ"ל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אדוני המנכ"ל, אם אפשר בקצרה.
חזי כאלו
רק כמה מלים. קודם כל, אני רוצה להודות לשגית שעבדנו אתה בשקיפות מלאה בהכנת הדיון הזה. זאת פעם ראשונה שאנחנו בעצם בונים תקציב שהוא על פי החוק במבנה שגם המדינה מגישה תקציב לכנסת, ושגית מאוד עזרה לנו ואני רוצה להודות לה.


בחומרים כאן צירפנו לכם – חוץ מהתקציב – שני דברים. האחד, מבנה פשוט כך שיהיה יותר ברור מה מבנה הבנק, והשני, ביצוע, דף של נתוני תקציב 2010 ושם אפשר לראות את הביצוע נכון ל-20 בדצמבר, כי מה שהגשנו היה נכון לתחילת דצמבר ורצינו להגיש לכם ביצוע כמה שיותר נכון לימים האלה.


הבנק היום מונה כ-750 עובדים שזה בערך 710 משרות. הגיל הממוצע של עובדי הבנק הוא 40. לפני שאנחנו נכנסים לנושא, אני רוצה לומר שתי מלים לגבי השכר כי אני חושב שזה דבר חשוב. תקפו בעבר רבות את בנק ישראל ואני חושב שגם בשנה האחרונה שמעתם את זה גם משר האוצר וגם מהממונה על השכר שדיברו על כך שהדברים השתנו. אנחנו עובדים בשקיפות מלאה מול הממונה על השכר ואני, כמי שבא מהמגזר הציבורי, יכול לומר לכם – הנושא הזה גם נדון בתהליך החקיקה ולכן אני אומר את זה, גם ליושב ראש הוועדה – הפיקוח של הממונה על השכר, רמת השכר בבנק, היא ללא אח ורע במגזר הציבורי ואני אומר את זה באחריות. אני הייתי במשך 11 שנים סמנכ"ל בשירותי בריאות כללית, שגם הוא גוף ציבורי והוא גם גוף מתוקצב, אבל לא הייתה רמה כזאת של פיקוח, וזה בצדק ואין לי טענות לכך. אני רק אומר שמבחינה זאת יחסי העבודה הם מאוד טובים ואנחנו עובדים בשקיפות מלאה. לא שהכל פתור, אבל בסך הכל אנחנו מוצרים פתרונות לבעיות.


כפי שאמר הנגיד, אנחנו בתנופה גדולה מאוד של פרוייקטים. הבנק נמצא במצב לא טוב בתשתיות שלו, המערכות ישנות ולא אינטגרטיביות ומדובר גם בתשתיות פיזיות וגם בתשתיות של מידע. אנחנו עושים עבודה גדולה מאוד בהיערכות לחירום ואני רוצה לומר כאן מילה בנושא שבעינינו בנק ישראל הוא בין המובילים לפי דעתי, נושא של היערכות החירום. אני לא אפרוס כאן את הכל, אבל אנחנו עושים לא מעט דברים בנושא הזה כי בעינינו הנושא של היערכות לעת חירום הוא נושא מאוד חשוב.


ברשותכם, אני אעבור לתקציב ואומר כמה מלים. אני מתחיל להתייחס לחוברת מעמוד 6 ואילך. התקציב שהוא 694 מיליון ו-701 אלף שקלים, הגידול שלו בהשוואה לתקציב – ואני מדבר על תקציב מול תקציב ויש לכם גם תקציב מול ביצוע – הגידול בתקציב מול תקציב הוא 3.1 בהשוואה לשנת 2010. בשורה השנייה אתם רואים העברות תקציביות, 11 מיליון, והסכום הזה הוא לא חלק מה-694 מיליון אלא הוא בנוסף.
היו"ר משה גפני
זאת פעם ראשונה שאתם מכינים תקציב.
חזי כאלו
בפורמט הזה? כן. תמיד היה לנו תקציב.
היו"ר משה גפני
ברור, אבל זאת פעם ראשונה שאתם מכינים תקציב באופן הזה.
חזי כאלו
כן. בפורמט שהתאמנו אותו לפורמט של המדינה. כן, פעם ראשונה ולכן גם התייעצנו.
חיים אורון
פעם היו סיפורים שזה מסמך סודי כמו בשב"כ.
היו"ר משה גפני
נכון. מה שנגיד הבנק עשה בנקודה הזאת, הוא בעצם עשה שקיפות בנושא של התקציב.
חזי כאלו
ה-11 מיליון שקלים, אנחנו מעבירים רק כסף של פרוייקטים שתוקצבו בשנה הקודמת. אתם יודעים שבפרוייקטים יש עיכובים. בעמוד 6 יש תקציב של 2011 ואלה ה-11 מיליון שקלים שמהווים העברות תקציביות של פרוייקטים.
חיים אורון
אלה עודפים. מה שמופיע כאן נראה כעודפים.
היו"ר משה גפני
נכון.
חזי כאלו
כן. יש כאן שמונה תחומים ואני אומר לכם בקצרה מה הם התחומים. התקציב הוא תקציב של הפעילות המינהלית כידוע לכם. אין כאן התייחסות לפעילות המוניטרית ולהוצאות אחרות אלא רק לפעילות התפעולית המינהלית של הבנק.


חילקנו את זה לשמונה תחומים שהם: ניהול ומטה, שזה בעצם כל היחידות המסייעות, כל ההוצאות, לרבות הוצאות תפעוליות והוצאות שכר.

ביצוע תפקידי הבנק – כל חטיבות הליבה כמו הפיקוח על הבנקים, השווקים, המחקר, החשבות וכן הלאה, שאלה בעצם חטיבות הליבה.

נציגות בחוץ לארץ – למרות שזה סכום מצומצם, במחצית השנייה של השנה פתחנו נציגות בחוץ לארץ, בניו יורק, שם יש שני עובדים שלנו. בגלל שזאת נציגות בחוץ לארץ, מצאנו לנכון לציין את זה כאן.

גמלאות – זה תקציב הגמלאות שאנחנו משלמים.
היו"ר משה גפני
זה עדיין עם המשכורות היותר גבוהות.
זבולון אורלב
חטאי העבר.
חזי כאלו
הבנק עבר בשנת 2002 מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לי ביקורת על זה.
חזי כאלו
השקעות – אלה כל הפרוייקטים ואם תרצו שאני אתייחס, אני אתייחס.
היו"ר משה גפני
לא. זה בסדר.
חזי כאלו
הכנסות – אלה בעיקר הכנסות מהתכה של מטבעות שונים או ממערכת זהב. מערכת ניהול ה-RTGS, ניהול מערכות סליקה ותשלומים.
היו"ר משה גפני
למה שמתם בסוגריים?
חיים אורון
כך עושים תמיד. אתה לא קורא מאזנים.
חזי כאלו
עתודה – סעיף 07 הוא עתודת מועצה וגם זה דבר חדש. מאחר שהמועצה לא כוננה, אנחנו שמנו דברים שאנחנו חושבים. זה גם בהשקעות אבל זה גם בנושא שכר. למשל, יש הסכמים שהם בדרך, יש הסכם הסתדרות שייושם חלקו ויוחל גם עלינו, יש נושא של שחיקה ודברים כאלה, שעל פי החוק התקציבים האלה הם באישור המועצה. אנחנו שמנו כאן עתודה. כמובן שהכל כפוף לכך וכדי שלא נצטרך לבנות את התקציב מחדש, בנינו עתודה של דברים שאנחנו צופים שהם יהיו והם יוצאו רק אחרי שהמועצה תאשר אותם. יש למשל נושא של שחיקה, שכל שנה יש לנו דיון עם האוצר עליו, שמנו כאן מה שאנחנו מעריכים שיהיה אבל זה כפוף לאישור המועצה. המועצה תאשר – וכמובן אחרי כן האוצר - ננצל, המועצה לא תאשר - לא ננצל. זאת עתודת מועצה.


הדפסת כסף – אלה כל ההוצאות של ההדפסה. אנחנו עובדים לפי מודל שפיתחו אותו, מודל מתמטי של ניהול המלאי של הכסף ויש כאן ירידה. אתם רואים שיש כאן ירידה מ-2010, מ-70 ל-52.
זבולון אורלב
למה זה בהרשאה להתחייב? למה זה לא תקציבי?
חזי כאלו
כי אנחנו מדברים על השנים הבאות. הרשאה להתחייב, זה לשנים הבאות. אנחנו מציגים כאן לא רק את 2011 אלא גם תקציבים שלצורך העניין אנחנו חותמים על הסכמים.
זבולון אורלב
אני מניח שב-2011 יש הרשאה להתחייב לשנים קודמות.
חזי כאלו
לא. קדימה, לשנים הבאות.
חיים אורון
הוא חותם עם ההולנדים על הסכם לעשר שנים, אז הוא חייב לכתוב כאן הרשאה להתחייב. זה כמו במדינה, כמו מטוס שקונים.


הפער הגדול בניהול מטה בין ביצוע 2009 ותקציב 2010 – 50 מיליון שקלים, 25 אחוזים. למה הפער הזה?
חזי כאלו
הפער הגדול הוא בעיקר בגלל נושא כוח אדם. קליטת עובדים.
חיים אורון
לא, הביצוע של 2009.
חזי כאלו
אתה מדבר על 2009 או על 2010?
חיים אורון
2009-2010 תקציב, ו-2011 עוד יותר גדול. הדבר היחידי שיש לנו זה ביצוע 2009, 150. תקציב 2010 היה 205 וב-2011 הוא 212.
חזי כאלו
נכון.
חיים אורון
זה פער גדול מה-25 אחוזים.
חזי כאלו
יש כאן גידול גם בהוצאות תפעוליות וגם בתוספת כוח אדם.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, איפה אתה קורא?
חיים אורון
01 בעמוד 6.
זבולון אורלב
שורה ראשונה בניהול המטה.
חיים אורון
צריך להיות כאן אירוע מיוחד.
חזי כאלו
לא. יש כאן דבר נוסף והוא השומה של מס. יש לנו עדיין חוב פתוח מול רשויות המס בנושא של שומות על מס משנים קודמות. עדיין לא הגענו לסיכום וזה נמצא כאן.
חיים אורון
.
חיים אורון
זה מופיע בתקציב הזה.
חזי כאלו
כן. זה נגרר משנה קודמת ונמצא כאן.
חיים אורון
שאלה נוספת. לא בהכנסות של 430, הכסף הזה, ה-700 מיליון שקלים הוא בעצם ההכנסות של הפעילות של הבנק.
חזי כאלו
אתה מתכוון הוצאות.
חיים אורון
ההוצאה. מאיפה בא הכסף? מי מממן את ה-700 מיליון?
זבולון אורלב
אוצר המדינה.
חזי כאלו
את זה הבנק מממן.
חיים אורון
הבנק מממן את זה מהפעולה השוטפת שלו.
הנגיד סטנלי פישר
מהעובדה שאנחנו יכולים להדפיס כסף.
חיים אורון
נכון, אבל אתה משתמש בזה גם לתקציב וגם בשביל לנהל את כל המדיניות המוניטרית.
הנגיד סטנלי פישר
זה בתקציב שונה, כן.
חיים אורון
באופן תיאורטי אתה יכול לכתוב כאן בשנה הבאה מיליארד שקלים ולא 700 מיליון שקלים ויש לך מקור מימון.
הנגיד סטנלי פישר
זה נכון.
חיים אורון
אני אומר את זה בעיקר לכולנו כאן. אין להם בעיה של מקור תקציבי. בהבדל מכל גורם אחר שאנחנו מאשרים כאן, הדיון מתחיל מהיכן בא הכסף. גם מבקר המדינה, יש לו תקציב נפרד אבל התקציב שלו מגיע מתקציב המדינה. תקציב המדינה ממסים וכולי. הם לא שם. הוא מגלגל 140 מיליארד שקלים בשנה.
היו"ר משה גפני
דיברנו על זה בדיונים. אתה מעיר הערה נכונה ואמרת עוד דבר נכון, שפעם היו מתייחסים לתקציב של בנק ישראל כמו אל תקציב השב"כ משום שאף אחד גם לא היה צריך לממן אותו ולא ידעו. אמרתי במסיבה שהייתה לכבוד סטנלי פישר, אחרי שעבר חוק בנק ישראל, עוד ילמדו במדעי המדינה איך בן אדם בא ואומר שהוא לא רוצה סמכות לבד אלא הוא רוצה לפזר סמכויות על ידי מועצה מוניטרית, מועצה מינהלית וכולי, ובזה הוא מחזק את כוחו. אין ספק שהוא חיזק את כוחו. הנה אחת הדוגמאות. הוא אומר שהוא יכול להדפיס את הכסף.
חיים אורון
המשמעות שהנייר הזה עכשיו הופך להיות לטקסט בוק, לבסיס לכל ההשוואות בעתיד.
היו"ר משה גפני
נכון.
חיים אורון
מה ששאלתי אותו עכשיו לגבי הביצוע ב-2009 מול 2010, 50 מיליון שקלים ו-25 אחוזים, ההסבר היה חובות למס הכנסה. בעתיד, מי שישב כאן ויסתכל על התקציבים, זה מה שהוא יעשה, הוא יסתכל שנה קודם מול השנה עכשיו וישאל מה קרה, כי אין לו בעיה של מגבלה תקציבית והוא יכול לרשום כאן מה שהוא רוצה.
היו"ר משה גפני
אדוני הנגיד, אני מודה לך על הצגת התקציב. אני מודה לך אדוני המנכ"ל. אני מאחל לכם הצלחה כי ההצלחה שלכם היא ההצלחה של כולנו. אני מקווה שבעזרת השם בשנה הבאה הדיון יהיה יותר ארוך.
הנגיד סטנלי פישר
הוא יהיה יותר ארוך כי לא יהיה תקציב בשנה הבאה כי יש לנו תקציב דו שנתי. לא לנו, למדינה.
חיים אורון
זאת ההערה הראשונה שרציתי להעיר. הוא היחידי שמופיע עם תקציב לשנה אחת ומתברר שאפשר לנהל את העסק כך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05

קוד המקור של הנתונים