ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/12/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
6
ועדת הכספים

22.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ט"ו בטבת התשע"א (22 בדצמבר 2010), שעה 12:10
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זבולון אורלב

מגלי והבה

יצחק וקנין

ציון פיניאן
מוזמנים
איתמר שושני, ראש ענף חשבונאות ודיווח, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

יוגב גרדוס, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שמרת, אגף התקציבים, משרד האוצר

סיון ינקוביץ, תקציבאית משרד החקלאות

דקל כהן

עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 922 – הפקות קולנועיות


כבר קיבלנו הסבר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 922 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 954 – לפיד ירוק, מינהל אזרחי
זבולון אורלב
הייתה הסתייגות של אורי אריאל ושלי וביקשנו לא לדון עד אשר נקבל הודעה טלפונית.
היו"ר משה גפני
קיבלתם?
זבולון אורלב
לא. אני מבקש להמשיך לעכב.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 980 – משרד החקלאות


מישהו מסביר? אין רפרנט.

פנייה מספר 994 –
איתמר
מדובר על תוספת של 8 מיליון שקלים תקציב הרשאה להתחייב לצורך חתימה על הסכם עם קרנות הביוטק למימון השקעה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 994 – אושרה פה אחד

פניות מספר 996 ו-997 –
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעביר 19 אלף ו-100 אלפי שקלים מהרזרבה הכללית עבור הנושאים הבאים:


סך של 12,500 אלפי שקלים עבור הבטחת הכנסה לאברכים בהתאם לביצוע בפועל.


סך של 6.1 מיליוני שקלים לישיבות הגבוהות בהתאם לביצוע בפועל.


סך של 500 אלפי שקלים עבור תרבות יהודית.
היו"ר משה גפני
למה אתם מביאים את זה כל כך מאוחר? בסדר. יש שאלות?
חיים אורון
רגע. אני רוצה לראות. יוצא כאן שהבטחה לאברכים, מזמן זה לא 110 אלא 140 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
נכון, זה 1,040 שקלים.
חיים אורון
כל הדיבורים על 110 מיליון שרצו כאן בתקשורת, אין להם בסיס.
אורי שמרת
זאת העברה בהתאם לביצוע בפועל.
חיים אורון
מה זאת אומרת ביצוע בפועל? כל סכום קובע כאן. אין כאן סעיף תקציבי. הסעיף המקורי היה 110 והוא צמח במשך השנה ל-140.
אורי שמרת
יש היום אברכים שעומדים בהתאם לקריטריונים שפרסם משרד החינוך ומגיעה להם הבטחת הכנסה.
חיים אורון
זאת אומרת, תקציב בלתי מוגבל בסכומים.
אורי שמרת
כרגע, בשנה הזאת זה מי שעונה לקריטריונים, מקבל.
חיים אורון
ובשנה הבאה?
אורי שמרת
בשנה הבאה, הייתה החלטת ממשלה שעברה ביום ראשון שבסופו של דבר התקציב, אם אני לא טועה, בשנה החמישית יהיה כבר מוגבל.
חיים אורון
אני מדבר על השנה הבאה ולא על השנה החמישית. מה הסכום?
אורי שמרת
אני יכול לבדוק את זה. אני לא זוכר בעל פה.
חיים אורון
כמו שבסעיף הקודם, עד שנקבל את הטלפון, לא נאשר.
היו"ר משה גפני
לא, צריך לאשר עכשיו.
זבולון אורלב
בקנה יש העברות של משרד הביטחון?
היו"ר משה גפני
יש.
זבולון אורלב
אני רוצה כמו אורי אריאל. אנחנו במעמד דומה. אני רוצה לקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
זה בסדר גמור, אבל אני רוצה שתדע על מה מדובר. הרי זה עדיין לא קשור להחלטת הממשלה, מה שיש לגבי השנה הבאה. בשנה הזאת, אם לא מעבירים את הכסף, האברכים פשוט לא יקבלו אותו. עיכוב של יום אחד, זה עיכוב של הביצוע.
חיים אורון
אני רוצה לדעת כמה אנשים מקבלים. אני רוצה לדעת בכמה אנשים מדובר. איך זה צמח.
היו"ר משה גפני
זה לא צמח. הורידו את זה מבסיס התקציב.
חיים אורון
עזוב אותי עם בסיס התקציב. היה 110 כל הזמן.
היו"ר משה גפני
אז היה 110. היה ביצוע בפועל, תסתכל לפני כן, היה יותר. יש החלטת ממשלה על זה.
חיים אורון
אני ממש עומד דום.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 996 ו-997 – אושרו

פניות מספר 998 ו-999 -
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעביר סכום של 3.5 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לטובת חידוש מבנים במערכת החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 998 ו-999 - אושרו

תחזור לפנייה של משרד החקלאות.
חיים אורון
זה כסף קטן. אל תתקע אותם.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא רוצה לתקוע, אבל הבעיה היא שזה ליצור תקדים להעביר בלי רפרנט.
יצחק וקנין
זאת פנייה מספר 980 בעמוד 6.
יוגב גרדוס
הייתה אמורה להיות נציגת משרד החקלאות אבל כנראה נבצר ממנה להגיע. אלה שינויים פנימיים במשרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
הנה, הגיעה נציגת משרד החקלאות. מה הפנייה הזאת? זה הרבה כסף.
סיון ינקוביץ
אלה התאמות בביצוע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על פנייה מספר 980. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 980 – אושרה פה אחד


חבר הכנסת אורלב מבקש להעיר הערה.
זבולון אורלב
לפני יום או יומיים הודענו שמבחינתנו אין מניעה לאשר העברות של משרד הביטחון אבל לצערי אני אומר כאן שאנחנו נתנגד שוב לדיון בהעברות של משרד הביטחון כיוון שצריכים לעבור, בנוסף לסכומים שעברו, עוד כ-4,6 מיליון שקלים ממשרד האוצר למשרד הביטחון אבל לא ברור לנו מה העיכוב.
היו"ר משה גפני
יש העברה של משרד הביטחון של 420 מיליון ולא הבאתי אותה.
זבולון אורלב
בדר. אני לא מפציר בך שתביא.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא הבאתי. אישרנו את ה-750 אתמול או שלשום.
ציון פיניאן
אדוני היושב ראש, הטוב ביותר הוא להביא את הפנייה ולדחות אותה.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, אני מבקש שמנהל הוועדה יוודא שבתוך מה שיגיעו יש את ה-4,6 מיליון שקלים ואז נאשר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25

קוד המקור של הנתונים