ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
12
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 610

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), 15:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

חנא סוייד

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מיכה פרלמן, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורן כהן, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר

ישעיהו בר-דב, סמנכ"ל הרשות להגבלים עסקיים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אני מבקש שהאורחים והעוזרים לא ישתתפו בישיבה הזאת. אנחנו עושים הפסקה בחוק ההסדרים ועוברים לשינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 876 –
קריאה
הפנייה נועדה לתקצב תוספות שכר בפועל במשרד הרווחה וסיוע לצפון בגלל השריפה. מדובר בסיוע מיידי.
אמנון כהן
זה הסיוע בסכום של 2,500 שקלים עליו דיברו?
קריאה
לא. הסיוע בגין השריפה הוא סיוע מיידי חומרי ואיתור של נפגעי טראומה.
זבולון אורלב
בביקור שערכתי ביום חמישי עם המועצה האזורית, הסכום לא מספיק לכולם.
קריאה
יש תקציב שאמור להגיע. זה לא כל התקציב. מדובר בתקציב לסיוע מיידי עבור הימים הראשונים.
שי חרמש
אני יודע שהתקיים אתמול דיון על שיקום השריפה בבית אורן והתקציב שהוגש שם מטעם משרד השיכון הוא מחצית מהתקציב של האומדן לביצוע. אני רוצה לדעת איפה הדברים עומדים.
אמנון כהן
זה לא קשור אליה. היא רווחה.
זבולון אורלב
איך את יודעת ש-2,500 השקלים יועברו?
אמנון כהן
אבל זה לא קשור. אלה לא רשויות מקומיות אלא משהו אחר. זה רווחה.
זבולון אורלב
אני מדבר על רווחה.
קריאה
אני יכולה לבדוק.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 876 – אושרה פה אחד

פניות מספר 894 ו-895 -
שי חרמש
גפני, יש לך בסדר היום דיון על השיקום?
היו"ר משה גפני
כן. אני עוד לא יודע מתי זה יהיה, ביום חמישי או ביום שני. נראה.
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה להעביר 6,835 מיליון שקלים לתקציב הפיתוח של משרד התחבורה כדי לעמוד בהחלטות הממשלה מספר 412 ו-413 לחיזוק הצפון, המגזרים הצ'רקסי, הבדואי והדרוזי. יש שם כל מיני פרוייקטים שהם פיתוחי תשתית תחבורה, כבישים ודברים בסגנון הזה.
ראלב מג'אדלה
באיזה ישובים מדובר?
מיכה פרלמן
אלה לא ישובים ספציפיים אלא למגזר הצ'רקסי, הבדואי והדרוזי בהתאם ל החלטות הממשלה 412 ו-413.
ראלב מג'אדלה
איך נעשית החלוקה הזאת?
מיכה פרלמן
זאת החלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
יש עוד שאלות?
ראלב מג'אדלה
כן. יש שאלות. זאת חלוקה שאני לא מכיר אותה. פעם ראשונה אני שומע עליה.
היו"ר משה גפני
אז מה אם אתה לא שומע? גם אני לא שמעתי.
ראלב מג'אדלה
חלוקה מגזרית, אני יודע שיש חרדים.
היו"ר משה גפני
חרדים אין.
ראלב מג'אדלה
חילונים.
היו"ר משה גפני
חילונים גם לא כל כך.
ראלב מג'אדלה
יש מגזר יהודי.
היו"ר משה גפני
יש דרוזים וצ'רקסים.
ראלב מג'אדלה
נניח תושב דרוזי שנמצא בישוב מעורב, הוא נהנה מזה או לא? או למשל מישהו שהוא חצי בדואי וחצי פלח.
מיכה פרלמן
ההחלטה קוראת גם לחיזוק הצפון ויש שם ישובים, אני מניח שכנראה מדובר במוצרים תחבורתיים שמשרתים אוכלוסייה יותר רחבה. כנראה שגם מי שבסביבה הקרובה ייהנה מאותו חיזוק ומאותו פיתוח.
ראלב מג'אדלה
אני יכול לומר לראש מועצה מעורב שיפנה לסעיף הזה ויקבל כסף לתחבורה?
מיכה פרלמן
אני לא בטוח. אני צריך לבדוק את החלטת הממשלה כי שם מפורטים הפרוייקטים.
היו"ר משה גפני
ראלב, אם אתה מעכב, אתה מעכב לישובים שעבורם כבר יש את הכסף הזה.
ראלב מג'אדלה
אתה יודע כמה דברים מתעכבים כבר שישים שנים?
היו"ר משה גפני
אתה תמסור לו בבקשה את הפרטים. אני מציע לך להצביע בעד.
ראלב מג'אדלה
לא, אל תציע לי הצעות לא לעניין. אנחנו נצביע ואחר כך הוא ימסור לי פרטים?
היו"ר משה גפני
כל יום הוא מגיע לכאן.
ראלב מג'אדלה
לך הוא לא מוסר פרטים אחרי שמצביעים ומחליטים.
אמנון כהן
לא. הוא מגיע.
ראלב מג'אדלה
אתה בטוח?
אמנון כהן
כן.
היו"ר משה גפני
בטוח.
ראלב מג'אדלה
אתה לוקח את זה על אחריותך?
אמנון כהן
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 894 ו-895 – אושרו פה אחד

עכשיו אני מזהיר אותך, אם אתה לא מוסר לו את הפרטים עוד היום, חבל על הזמן מה שיהיה כאן. מה שראלב יעשה לי, ובצדק.

פנייה מספר 922 -


עוד הפעם הפקה קולנועית?

פניות מספר 927 עד 929 –
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את התקציב הרגיל של משטרת ישראל בסך של 16 מיליון שקלים ותקציב הפיתוח בסכום של 3.5 מיליון שקלים עבור שדרוג טכנולוגיות במשטרת ישראל. כמו כן הפנייה מבצעת שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 927 עד 929 – אושרו פה אחד

פניות מספר 949 ו-974 – המשרד לביטחון פנים


שבעים מיליון שקלים עבור גמלאות.
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של שבעים מיליון שקלים עבור מימון גירעונות בתקציב הגמלאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 949 ו-974 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 954 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתקצב סך של 36 מיליון ו-350 אלפי שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה וכן שינויים פנימיים שעיקרם 10 מיליון שקלים לתקציב פיתוח של המינהל האזרחי ו-21 מיליון שקלים לפרוייקטים מכספי לפיד ירוק.
אורי אריאל
את כבר הצגת את זה, לא?
אנסטסיה סורוקינה
הצגתי את זה וזה לא עבר.
אורי אריאל
מה השתנה בזה?
אנסטסיה סורוקינה
הבנתי שהנושא הסתדר.
אורי אריאל
היושב ראש, המינהל האזרחי שבו אנחנו דנים עכשיו, הפרוייקטים עליהם כאן מדובר הם פרוייקטים לערבים. אין אף פרוייקט ליהודים אלא להפך, כל הזמן מכבידים יותר את עולם עד כדי שאי אפשר לסגור מרפסת. תושבי נצרים שגורשו מביתם עברו לאריאל ולא מקבלים משר הביטחון, מהמינהל האזרחי, אישור לבנות. אין גבול ואני לא אומר את זה כלפי הפקידים חס וחלילה ושאף אחד לא ייפגע כאן. זאת מדיניות של שר הביטחון. אי אפשר במצב הזה לאשר את התקציב הזה. זאת פשוט אפליה בוטה שאין כדוגמתה בכל העולם.
זבולון אורלב
אני מצטרף לבקשתו.
פניה קירשנבאום
יש ישובים שלמים שניבנו ולא יכולים לקבל הגנה כישוב כי שר הביטחון מעכב את זה.
אורי אריאל
לא יכולים לקבל משכנתא.
היו"ר משה גפני
אני לא מביא את זה להצבעה. אין רוב. זאת תהיה בושה אם אני אביא ואני אפול.
ראלב מג'אדלה
למה? תביא את זה להצבעה ושר הביטחון ידע.
היו"ר משה גפני
שר הביטחון כבר יודע. תאמין לי שכבר הודיעו לו.
אורי אריאל
אני לא חושב שאתה יכול לסרב לבקשת חבר הכנסת מהעבודה שמגן בחירוף נפש על שר הביטחון ואני מבקש שתביא את זה להצבעה.
היו"ר משה גפני
לא. אסור להביא את זה להצבעה. זאת תהיה פגיעה עוד יותר קשה בשר הביטחון.
אורי אריאל
זה מה שהוא מבקש.
היו"ר משה גפני
ועדת הכספים תגיד לא לשר הביטחון.
ראלב מג'אדלה
הפגיעה תהיה יותר קשה בהם.

פנייה מספר 973 – אינטל
אורן כהן
מדובר במענק הקמה של פאב 28, מענק שאושר ב-2008 להקמת המפעל החדש. זה תשלום. למעשה אינטל ביצעה השקעה. מרכז ההשקעות בדק שההשקעה אכן בוצעה ועכשיו הוא מעביר תשלום.
היו"ר משה גפני
אלה לא ההחלטות החדשות?
אורן כהן
לא. זה מ-2008.
פניה קירשנבאום
זה עדיין למפעל בקריית גת?
אורן כהן
כן. המפעל השני הוא בקריית גת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 973 – אושרה פה אחד

פניות מספר 975 ו-976 – הגבלים עסקיים
ישעיהו בר דב
אלה תוספות בעקבות גירעונות בשכר, תוספות תקציב להשלמת השנה התקציבית.
אמנון כהן
כל כך הרבה שכר?
ישעיהו בר-דב
זה לא היה מתוקצב נכון.
אמנון כהן
קיבלתם העלאות?
ישעיהו בר-דב
לא. לא קיבלנו העלאות. זה חלק מהתקציב. זאת השלמת התקציב.
קריאה
הכל לפי חוזי שכר של נציבות שירות המדינה. הכל לפי חוזי שכר שמאושרים על ידי נציבות שירות המדינה.
פניה קירשנבאום
עכשיו, אחרי שיטילו עליהם תפקידים נוספים, יהיה להם גם כסף לשלם משכורות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 975 ו-976 – אושרו פה אחד

פניות מספר 977 ו-978 -
קריאה
הפנייה נועדה להעביר 400 מיליון שקלים מתקציב פיתוח התחבורה לתקציב פיתוח הרכבת. מדובר בתקציב הפיתוח לתשתיות רכבת, כל המסילות החדשות. הפנייה בעצם נועדה להתאים את המסגרת התקציבית בהתאם לביצוע בפועל. מדובר בייעול התקציב, מכיוון שלוקחים תתי ביצוע ומשקיעים אותם היכן שאפשר.
אמנון כהן
היה תת ביצוע בכבישים עירוניים?
קריאה
היה תת ביצוע בסעיף 79.
אמנון כהן
זה הרבה כסף. 187 מיליון שקלים. הסעת המונים ותחבורה.
קריאה
לצערנו לא הצלחנו לבצע שם כסף ואנחנו מעבירים משם להיכן שכן הצלחנו, ברכבת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 977 ו-978 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 980 – משרד החקלאות
קריאה
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד החקלאות להתאמת תקציבי השכר.
אמנון כהן
עוד פעם שכר.
קריאה
סוף שנה. זאת התאמה.
אמנון כהן
לאן הולכים כל העודפים?
אורי אריאל
כל העודפים הולכים למכון וולקני.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 982 –
קריאה
הפנייה נועדה לבצע התאמות בתקציב משרד המדע ומשרד התרבות והספורט על פי בקשת המשרדים.
היו"ר משה גפני
עבור מה?
קריאה
זה לא עבור. אלה התאמות בין סעיפים.
אורי אריאל
בתוך המשרדים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 982 – אושרה פה אחד
ראלב מג'אדלה
מה הסכום?
היו"ר משה גפני
982 אלף שקלים.

פנייה מספר 986 – רשות האוכלוסין
עמית סדן
הפנייה נועדה לבצע התאמות פנימיות בתקציב הרשות ותקנות השכר והקניות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 986 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 987 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת 400 אלף שקלים למוסדות ציבור ולשינויים פנימיים בתקנות פיתוח של יישובי הבדואים בדרום.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 987 – אושרה פה אחד

יש עוד פנייה אחת של הביטחון.
אמנון כהן
750 מיליון?
היו"ר משה גפני
כן.

פניות מספר 721, 723 עד 735, 737 עד 740, 742, 744, 749, 755 עד 759 -
דניאלה גרא
הפנייה נועדה להעביר 750 מיליון ו-163 אלף שקלים למשרד הביטחון על פי הסכמים בין משרד האוצר למשרד הביטחון. הסברים יינתנו בוועדת החוץ והביטחון.
היו"ר משה גפני
לא. בוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון.
דניאלה גרא
נכון. בוועדה המשותפת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 721, 723 עד 735, 737 עד 740, 742, 744, 749, 755 עד 759 – אושרו פה אחד
אורי אריאל
רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא. אני מצביע על הרביזיה. יש לי בעיה עם זה. אתה קיבלת את ישיבות ההסדר.
אורי אריאל
אנחנו קיבלנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו קיבלנו את ישיבות ההסדר, אבל יש עוד דברים.
אורי אריאל
מכובדי רוצה להסביר לנו אחרי כן?
היו"ר משה גפני
אני אסביר לכם אחר כך. אל תעשה רביזיה. אם אתה עושה רביזיה, אני מצביע עליה.
אורי אריאל
בסדר.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.


אנחנו עוברים לחוק ההסדרים.

הישיבה ננעלה בשעה 15:20

קוד המקור של הנתונים