ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
9
ועדת הכספים

20.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 15:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ריווח מדרגת המס הראשונה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זבולון אורלב
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל

מאיר אסולין, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

יעל מבורך, משרד האוצר

עו"ד נועה בן אריה, מרכז השלטון המקומי

אורן הרמב"ם, התאחדות התעשיינים

נציג לשכת רואי חשבון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
(ריווח מדרגת המס הראשונה), התשע"א-2010
מיכל דויטש
סעיפים 46(6), 47, 49(ב) ו-(ג).
היו"ר משה גפני
הקראנו אותם.
מיכל דויטש
כן, הקראנו אותם.
היו"ר משה גפני
תסבירי.
מיכל דויטש
במסגרת השינויים שערכנו לעניין הוצאות אש"ל סוכם לרווח את מדרגת המס הראשונה עליה חל שיעור מס של 10 אחוזים בעלות של 140 מיליון שקלים כאשר הסכומים שמופיעים בהצעה שלפניכם יתואמו כבר ב-1 בינואר 2011.


יש לנו את סעיף 46(6) שזאת הוראת הקבע החל משנת המס 2016 ויש לנו את חוק ההתייעלות, את סעיף 47 שמדבר על השנים 2011 עד 2015. סעיפים קטנים (ב) עד (ו) לסעיף 167 שבחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת הכספים 2009 ו-2010.
היו"ר משה גפני
איך החוק הזה משפיע על בעלי הכנסות נמוכות?
מיכל דויטש
העלות של ההצעה הזאת היא 140 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כן, את זה אני יודע. זה מה שקיבלתי מכם. איך זה ישפיע על בעלי ההכנסות הנמוכות?
חיים אורון
יש לי הסתייגות. תצביע בעדה. במקום 454, קיבלת את זה גם באימייל עכשיו, 520.
מיכל דויטש
במדרגה העליונה.
חיים אורון
לא. במדרגה הזאת. להוסיף מדרגה עליונה.
שגית אפיק
תסתכל על עמוד 87 בהצעה. זאת המדרגה הראשונה. אתה רוצה להוסיף עוד?
חיים אורון
במדרגה השנייה. אני מסתכל לפי דברי ההסבר, שם אני מבין את העברית. יש 55 ו-10 אחוזים, ויש מ-55 עד 97 שזה 14 אחוזים.
מיכל דויטש
מ-97 עד 159 – 23 אחוזים. מ-159 עד 240 – 30 אחוזים. אז ממשיך למעלה, מ-240 עד 454 – 33 אחוזים. המדרגה הבאה על כל שקל נוסף, 45 אחוזים.
חיים אורון
מאיפה בא לי המספר 454?
מיכל דויטש
זאת המדרגה העליונה.
היו"ר משה גפני
אבל על זה לא חל החוק. החוק מדבר רק על המדרגה הנמוכה.
שגית אפיק
אתה רוצה להכניס הסתייגות.
חיים אורון
אני מעלה את המדרגה. אני מתחיל את 45 האחוזים יותר מאוחר ומוסיף מדרגת מס נוספת של 49.
היו"ר משה גפני
תסביר.
חיים אורון
אני מרווח את מדרגת המס. אתה לא תגיע לתשלום מס מקסימלי ב-454 אלא ב-520.
מיכל דויטש
לדעתי כבר מתואם.
חיים אורון
אתם תקנו את זה לפי המתואם.
מיכל דויטש
המדרגות ממשיכות.
חיים אורון
אני מתכוון לרווח את מדרגת המס העליונה של היום שממנה ממשיך הכל אותו הדבר ולהוסיף מדרגת מס נוספת מעל 720 אלף שקלים.
שגית אפיק
של 49.
חיים אורון
כן.
מיכל דויטש
אז 454 אנחנו מעלים ל-520.
חיים אורון
כן, ל-520.
מיכל דויטש
וכמה יהיה מ-520 עד 720?
חיים אורון
אני לא עובד ברשות המסים.
שגית אפיק
47 ו-49 מעל 720.
היו"ר משה גפני
זאת תהיה הסתייגות שלך. אתם לא מסכימים לזה.
חיים אורון
הן מסכימות לזה אבל הן לא יכולות להגיד.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להוסיף לחוק הזה הסתייגות ולהכניס אותה לחוק. אנחנו דיברנו על העניין הזה, לגבי הנושא של מס הכנסה שלילי על כל מה שנלווה לעניין הזה. היות שנתקלתי בכמה בעיות ובכמה פניות ובאמת לא ידעתי מה לעשות אתן, לגבי מס הכנסה שלילי. כמו שיש חופשת מחלה מוכרת לצורך מס הכנסה שלילי או מילואים, אבל אין חופשת לידה מוכרת. אנחנו במסגרת העידוד של יציאה לעבודה וכל מה שנלווה לאם עובדת, במס הכנסה שלילי לא מכירים בחופשת לידה.


אני מבקש להוסיף: תיקון חוק להגדלת שיעור השתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, בסעיף 1, בהגדרה, חודש עבודה בפועל המובאת בו, אחרי תקופת מחלה יבוא תקופת חופשת לידה כמשמעותה בסעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ג-1954.


אני רוצה להכיר במס הכנסה שלילי בחופשת לידה כמו שמכירים בחופשת מחלה.
מיכל דויטש
אבל יש בעיה בהגדרה. אתם מפנים להגדרה שהרחבתם אותה כולל התקופה שהיא לא בתשלום.
היו"ר משה גפני
רק לגבי התקופה שהיא בתשלום.
מיכל דויטש
לכן צריך לתקן את הנוסח.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שגית אפיק
הנוסח יהיה רק 14 שבועות.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, אתה מסכים לזה?
חיים אורון
אם הבנתי נכון את מה שאמרת, אני מסכים.
היו"ר משה גפני
אז אנחנו מוסיפים את זה לנוסח. זאת לא הסתייגות.
שגית אפיק
לעניין 14 השבועות. הפניה ל-14 שבועות בלבד.
חיים אורון
אני מבקש להוסיף, וכאן יהיה מבחן של כל חברי הכנסת, בסוף הסעיף הזה של המסים. הרפורמה במס על יחידים ועל חברות משנת 2011 ו-2012 תידחה לשנת 2013-2014.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על מס הכנסה ליחידים. אני בעד. אפשר להכניס את זה?
שגית אפיק
גם חברות וגם מס הכנסה על יחידים.
היו"ר משה גפני
גם חברות.
חיים אורון
אני מבקש לדחות את הרפורמה במס הכנסה שמתוכננת לשנת 2011 ו-2012.
היו"ר משה גפני
במס על יחידים ובמס חברות.
חיים אורון
כן. שמתוכננת לשנת 2011 ו-2012 לשנת המס 2013 ו-2014 בהתאמה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
חיים אורון
שגית, הניסוח בסדר?
שגית אפיק
כן. להיכנס בחוק ההתייעלות ובעצם לתקן כך שזה לא יחול לגבי שנת 2011, גם מס ההכנסה וגם מס החברות.
מיכל דויטש
אתם זוכרים מה עשינו.
היו"ר משה גפני
אנחנו זוכרים מה עשינו.
חיים אורון
הכל זז בשנתיים.
היו"ר משה גפני
בסדר. מחר אנחנו מצביעים על זה. אני תומך בזה. הוועדה החליטה מחר להצביע על זה ואני תומך בהצעה הזאת.
מיכל דויטש
דחיית הרפורמה ליחידים וחברות מ-2013 ל-2018.
היו"ר משה גפני
לא.
חיים אורון
כן. זאת המשמעות. זה הכל זז קדימה.
חיים אורון
זה יורד באחוז אחד כל שנה?
מיכל דויטש
לא, אל תשכח שב-2011 כבר לא הפחתנו יחידים אלא רק ריווחנו מדרגה. ההפחתות ביחידים מתחילות רק ב-2012. אחוז אחד כך שמ-33 ירד ל-32 אחוזים. המדרגה העליונה ירדה מ-45 אחוזים ל-44 אחוזים. מס החברות, אתה צודק, מ-2011 הוא יורד באחוז בשנה אחת. יש שנה אחת שזה יורד בשני אחוזים.
חיים אורון
באיזו שנה?
היו"ר משה גפני
קיבלתי עכשיו הודעה ממשרד האוצר שהם משלמים את המשכורות של עובדי החינוך העצמאי, העיקר שאני אעצור את הישיבה עכשיו. הם לא יודעים לאן אנחנו הולכים להגיע.
מיכל דויטש
בשנה האחרונה, במעבר בין שנת המס 2015 לשנת המס 2016, שיעור מס חברות 20 אחוזים, בשנת 2016 שיעור מס החברות הוא 18 אחוזים. ביחידים זה רק ריווח ומתחילה הפחתה במדרגה של מה שנקרא מעמד הביניים, מ-2012, ובמדרגה העליונה.
היו"ר משה גפני
הניסוח בסדר?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
מחר אנחנו נצביע על זה.


למה צוחקים שם במשרד האוצר? ההצעה של ג'ומס היא הצעה רצינית.
יעל מבורך
עוד לא הבנו את הפרטים.
מיכל דויטש
את 2011 הזזנו ל-2013 וממשיך עד 2018, לפי אותו מתווה.
חיים אורון
שמישהו ייתן לנו את זה מחר בכתב.
שגית אפיק
אנחנו נכין לכם.
חיים אורון
יושבים כאן שני חברי כנסת שהולכים להביא לכם ארבעה-חמישה מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
ולא יקרה שום דבר לכלכלה. אנחנו מביאים ארבעה-חמישה מיליארדי שקלים והכלכלה לא תיפגע.
חיים אורון
תגידו כמה כסף זה אומר תוספת הכנסה למדינה במהלך השנים.
היו"ר משה גפני
מיכל, מאוד חשוב העניין הזה. תגידי לנו כמה כסף אוצר המדינה ירוויח מההסתייגות הזאת.
חיים אורון
שגית, היות שיש לי הרגשה מה יקרה עם זה מחר, בכל מקרה זאת הסתייגות שלי עד למעלה.
היו"ר משה גפני
ברור. חשוב לדעת כמה כסף זה מכניס לאוצר המדינה. גם אם זה נופל, שנדע כמה נזק גרמנו לאוצר המדינה.
חיים אורון
לא צריך 50 קולות בשביל תוספת.
היו"ר משה גפני
לא צריך.
חיים אורון
זאת החלטה תקציבית?
היו"ר משה גפני
לא.
חיים אורון
שגית, זאת החלטה תקציבית?
שגית אפיק
זה מוסיף כסף.
חיים אורון
אפשר שניים נגד אחד. גפני, תן לי ציון על התרגיל הזה.
היו"ר משה גפני
עשר.
מיכל דויטש
החישוב של דחיית הרפורמה הוא בלי כל קשר למדרגות הנוספות. נכון? זה בנפרד. זאת הצעה נפרדת.
חיים אורון
כן. אלה שתי הצעות נפרדות.
מיכל דויטש
אלה שתי הסתייגויות נפרדות.
חיים אורון
יש הצעה אחת שמדברת על ריווח מדרגת מס נוספת והשנייה מדברת על עצירת הרפורמה.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 15:15

קוד המקור של הנתונים