ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 66 (1) (הגבלים עסקיים - חקלאות) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
2
ועדת הכספים

20.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 66(1) (הגבלים עסקיים – חקלאות)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

מגלי והבה

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן
מוזמנים
רונית קן, ממונה על ההגבלים העסקיים

עו"ד אשר גושן, סגן היועץ המשפטי, רשות ההגבלים העסקיים

שאול מרידור, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן כהן, רכז תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יעל מבורך, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן טרנר, אגף התקציבים, משרד האוצר

מאיר אסולין, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

זאב לשם, מנהל אגף בכיר, כלכלה וקשרי חוץ, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד סיגלית ברקאי-ואקיל, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד רוני טלמור, משרד המשפטים

עו"ד נועה בן אריה, מרכז השלטון המקומי

ישראלה מני, סמנכ"ל אגף כלכלה ומסים, איגוד לשכות המסחר

ברוך זלץ, יו"ר ההסתדרות, מרחב חיפה, ההסתדרות הכללית החדשה

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות החקלאים

אורי נעמתי, מנכ"ל ארגון עובדי הפלחה

צבי פלדה, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

נתנאל היימן, התאחדות התעשיינים

ראובן צוק, נשיא לשכת הספנות הישראלית

רפאל דניאלי, מנכ"ל צים

עו"ד דוד תדמור, צים

עו"ד שי בקל, צים

רו"ח נדב הכהן, לשכת רואי החשבון בישראל

עו"ד דוד מלכוב, לשכת הספנות

אביאל קורן, איגוד המשתמשים בהובלה ימית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ניר ימין

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 66(1) (הגבלים עסקיים – חקלאות)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, פרק ט"ז (שונות), סעיף 66(1) (הגבלים עסקיים – חקלאות) ופרק ט"ז (שונות), סעיף 66(2), 67 (הגבלים עסקיים - ספנות).
פרק ט"ז (שונות), סעיף 66(1) (הגבלים עסקיים – חקלאות)
היו"ר משה גפני
אבשלום וילן, בבקשה.
אבשלום וילן
אדוני היושב ראש, אתה שלחת אותנו לנסות להגיע לנוסחת פשרה עם האוצר. ישיבה אחת התקיימה לפני הישיבה אליה שלחת אותנו וישבנו לישיבה אחת או שתיים ארוכות ודיברנו בכל הנושאים. לצערי בעשרת הימים האחרונים אין יום שבו לשכתי ניסתה לקבוע פגישה עם האוצר, אבל היה ניתוק מגע.
היו"ר משה גפני
כמה החוק הזה מזיק לכם?
אבשלום וילן
אני מזכיר לך את משפט הפתיחה שלי הקודם לפי הניסוח הנוכחי. בערך 10,000 חקלאים מיום היכנס החוק הם בגדר עבריינים על פי חוק מדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
חוץ מזה, מה הנזק שנגרם להם?
אבשלום וילן
זה ייצור מצב בלתי אפשרי שכל חקלאי שהוא גם קשור בצורה כזאת או אחרת לשיווק ולרשת, ימצא את עצמו בבעיה.
היו"ר משה גפני
שאול מרידור, בבקשה.
שאול מרידור
כמו שאבו אמר, אנחנו ישבנו עם החקלאים בשתי ישיבות ארוכות.
היו"ר משה גפני
אפשר לדחות את הדיון הזה לחודש הבא?
שאול מרידור
עד מחר אפשר.
היו"ר משה גפני
לא עד מחר, לחודש הבא.
שאול מרידור
אני לא חושב שאפשר.
היו"ר משה גפני
אז אנחנו נחליט על זה.
אבשלום וילן
אני מוכן לדחות ל-2 בינואר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נצביע על הנושא הזה. אנחנו עוברים לספנות.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10

קוד המקור של הנתונים