ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה: 7606710) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה: 7609910)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
20/12/2010

הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול 585

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 10:15
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 7606710) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה 7609910)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
יהודה מונסוניגו, מנהל תחום בכיר, מפקח ארצי מלכ"רים, משרד האוצר

בנימין למקין, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 7606710) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה 7609910)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

אני מבקש להודיע כמה הודעות. ביום רביעי אמורה להתקיים ישיבה, כפי שדיברנו, בקשר למצוקת הדיור. בישיבה הזאת ישתתף שר האוצר, שר השיכון ונגיד בנק ישראל.
אמנון כהן
יופי.
יעקב אדרי
מה יופי? השאלה אם הם יבואו עם הצעות קונקרטיות.
אמנון כהן
שקודם כל יבואו.
יעקב אדרי
יבואו וימרחו אותנו.
אמנון כהן
תודה רבה אדוני היושב ראש על קיום הישיבה.
היו"ר משה גפני
זה מה שסוכם, ולפני שאנחנו מעלים את התקציב למליאה, ביקשתי לקיים את הדיון הזה. האמת היא שהיה קשה לתאם את הישיבה הזאת, אבל מאוד ביקשתי לקיים את הישיבה הזאת ואלה הצעות שאי אפשר לסרב להן. אני מקווה שהישיבה בעזרת השם תתקיים ביום רביעי.


מכיוון שהישיבה הזאת מתקיימת ביום רביעי, אנחנו סיכמנו שאנחנו נקיים ישיבה גם על הנושא של השריפה בכרמל, ישיבת מעקב שהייתה אמורה להתקיים השבוע. בישיבה הראשונה אחרי יום רביעי אנחנו נקיים את הישיבה הזאת, אבל אני עוד לא יודע אם היא תתקיים ביום חמישי או ביום ראשון או ביום שני. עוד לא החלטתי ונראה לפי ההתפתחויות שתהיינה השבוע.


מחר בעזרת השם התוכנית שלי היא להצביע על חוק ההסדרים ועל חוק התקציב אבל התעוררה בעיה. דיברתי גם עם היועצת המשפטית של הוועדה וגם עם היועץ המשפטי של הכנסת. הוועדה המשותפת לכספים וחוץ וביטחון לא אישרה אתמול את תקציב הביטחון. אני סבור שאנחנו יכולים להצביע מחר.
אמנון כהן
חוק ההסדרים.
היו"ר משה גפני
לא, חוק ההסדרים זה דבר אחד. אני מדבר על התקציב. לגבי התקציב אני אצטרך חוות דעת האם אנחנו נצביע או לא.
יעקב אדרי
למה לא אישרו שם את התקציב?
היו"ר משה גפני
מכיוון שיש ויכוח.
יעקב אדרי
כנראה יש סיבה.
היו"ר משה גפני
יש ויכוח על גובה התקציב.
יעקב אדרי
הם רוצים יותר.
היו"ר משה גפני
כן. יש ויכוח על גובה התקציב. זה לא סוד. אני לא נכנס לפרטים, אבל זה הוויכוח והם לא הצביעו אתמול. מופז דווקא אמר שהוא רוצה להצביע אבל הוא לא יכול להצביע כל עוד הויכוח הזה מתנהל ליד השולחן באופן שבו הוא מתנהל. אני מעריך שזה יצטרך להסתיים בדרג של ראש ממשלה, שר האוצר ושר הביטחון.
שלי יחימוביץ
זה מאוד מעניין כי כל תקציב של כל משרד השר רוצה יותר ואנחנו לא מעכבים את ההצבעה כי השר רוצה יותר.
היו"ר משה גפני
אני לא מעכב.
שלי יחימוביץ
אני אומרת את זה לטובת הוועדה הזאת לעומת הוועדה המשותפת. אנחנו הרי רגילים שכאשר אנחנו דנים על משרדים, השר, ובצדק, רוצה יותר. האם זה מעכב את ההצבעה על התקציב? אף פעם לא, אבל כנראה שכאשר מדובר על תקציב הביטחון, יש כאן סיטואציה אחרת.
היו"ר משה גפני
את צודקת ברעיון, אבל את לא צודקת בפרוצדורה. מבחינת הפרוצדורה, תקציב הביטחון צריך להיות מאושר על פי התקנון בוועדה משותפת, מה שלא קורה לגבי שום משרד אחר.
שלי יחימוביץ
אני יודעת. הייתי שם.
היו"ר משה גפני
הפרוצדורה היא שתקציב הביטחון מופיע באופן כזה שהוועדה המשותפת צריכה לאשר אותו. אני סבור שאת מסגרת הגג שאנחנו מאשרים בתקציב, אנחנו לא צריכים את האישור שלהם, אבל בכל אופן ביקשתי חוות ואני מעריך שמחר נצביע על התקציב.
אבשלום וילן
אדוני היושב ראש, למען הזיכרון ההיסטורי, בזמנו חבר הכנסת אורי אריאל לא רצה לאשר והיה פתרון והתקדמו.
היו"ר משה גפני
בסדר. להערכתי נוכל להצביע אלא אם כן יתגלו קשיים היום ונראה שאי אפשר להגיע לאיזשהו מקום. מבחינת הפרוצדורה, אני מעריך שמחר אנחנו מצביעים במשך כל היום עד שנסיים את חוק ההסדרים וחוק התקציב.
שלי יחימוביץ
מחר כל ההצבעות.
היו"ר משה גפני
נצביע על ההסתייגויות. אני לא יודע מה תהיינה תוצאות ההצבעה, אבל תהיינה הצבעות.
שלי יחימוביץ
כמה זמן זה יימשך?
היו"ר משה גפני
בהצבעות משתתפים רק חברי הוועדה ונציגי המשרדים. שלי, אני לא יודעת כמה זמן זה יימשך. זה יכול להיות בין שעתיים לשמונה שעות.


אנחנו נכנסים לדיון הראשון בסדר היום שהוא אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 7606710) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה 7609910).
יהודה מונסוניגו
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד להציע לוועדה לאישורה שתי רשימות. רשימה מספר 7606710 המונה 18 מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודה ואת רשימה שמספרה 7609910 המונה מוסד אחד לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיף שנותן פטור ממס שבח לציבור.


העמותות האלה נבדקו ונמצאו ראויות לקבלת האישור מבחינה מקצועית. כל שנותר זה לקבל את אישורכם.
שלי יחימוביץ
מה זה ישראלייף? איזה מין שם זה ישראלייף?
יהודה מונסוניגו
זה גוף שעוסק בהצלת חיים.
שלי יחימוביץ
באיזה אופן? למה שמות כאלה מעורפלים?
אמנון כהן
הוא לא קובע את השמות.
יהודה מונסוניגו
אני לא קובע את השמות.
שלי יחימוביץ
כן, אבל מישהו מאשר את זה.
יהודה מונסוניגו
לא אצלנו.
יעקב אדרי
במשרד המשפטים.
יהודה מונסוניגו
רשם העמותות. יש מחלקה שעוסקת בזה.
שלי יחימוביץ
אם כן, מה זה ישראלייף?
יהודה מונסוניגו
גוף שעוסק בהצלת חיים.
בנימין למקין
לכל העמותות יש אישור ניהול תקין.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני רוצה לשבח את עבודתם של שני הגופים האלה, אבל שאדוני ידע שפונים אלינו גופים שנמצאים בהמתנה זמן רב מאוד ואני שאלתי את חבריי מה הבעיה. נאמר לי שיש מחסור חמור בכוח אדם. מצדי, שיבטלו את כל העמותות והמדינה תיקח אחריות ותטפל באזרחיה, אבל באות לכאן עמותות ורוצות לגייס כספים לפעילויות לטובת הציבור, אבל הן עומדות בהמתנה מעל חצי שנה.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות?
אמנון כהן
כל פעם אנחנו רואים כאן שרוצים להעביר ממשרד מסוים לאגף המסים, ואני רוצה לומר תודה על שעיכבת את ההעברות האלה.
היו"ר משה גפני
אתה מורה לי להמשיך לעכב.
אמנון כהן
לא, אני אומר אחרת. אני אומר שאנחנו צריכים לקיים כאן דיון או להורות למנהל רשות המסים שיבדוק עניינית כמה כוח אדם צריך להיות כדי לפחות קודם כל לנקות את השולחן. לתת להם תגבור או שבאופן קבוע ייתן להם כוח אדם כדי שפעם אחת ולתמיד נפתור את הבעיה הזאת. מצד אחד, כבר לא נעים לי, אני לא רוצה להתערב בפעילות של העמותות כי אלה עמותות מלכ"ריות ואני לא רוצה שיהיו קשורות פוליטית באופן כזה או אחר, אבל הן פונות לאנשי ציבור כי הן חושבות שאנחנו כועדת הכספים מעכבים להם את האישור.


אדוני היושב ראש, את הבקשה נאשר אבל נשב ונדון בזה. נעזור להם לעשות את העבודה שלהם.
היו"ר משה גפני
תודה. אתה צודק. גם העוזרים שלי מקבלים כל הזמן פניות ושואלים למה גפני מעכב בוועדת הכספים את הפניות האלה. לכן גם עיכבתי את העברות העובדים. דיבר אתי יהודה נסרדישי בשבוע שעבר ואמרתי לו שנקיים ישיבה על העניין הזה. במקום בו מס הכנסה גובה כסף על פי החוק, יש עובדים ועוד עובדים ועוד עובדים ולא תמיד גם עובדים סימפטיים. לפעמים כן, אבל לפעמים לא כל כך. במקום שמגיע החוק שמאפשר לסייע לעמותות בדברים שהמדינה לא מסייעת, שם אין כוח אדם.
אמנון כהן
ולכן, מה נעשה?
היו"ר משה גפני
אני סיכמתי עם יהודה נסרדישי שנשב על העניין הזה.
אמנון כהן
מדי אחרי התקציב.
היו"ר משה גפני
לא יודע מתי, אבל בינתיים אני לא מעביר את העובדים. אם הוא רוצה, שיעביר את זה לסעיף 46.
אמנון כהן
הם קורסים תחת הנטל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 7606710) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה 7609910) – אושרו פה אחד


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25

רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

שם העמותה
מספר

1.
המרכז לחינוך מיוחד "מגן אברהם"
580073542

2.
משכן לדוד
580336543

3.
המכללה האזורית אשקלון
580063659

4.
מוסדות סערט ויזניץ – אלעד
580409886

5.
ובחרת בחיים – מודיעין
580496677

6.
תקווה ומרפא
580375483

7.
קבוצת ינון
580313716

8.
מוסדות טשארנאביל – אשדוד
580365732

9.
ק.מ.ר – קידום מרכזים רפואיים בע"מ
513407379

10.
התאחדות עולמית של דוברי ארמית
580465417

11.
מאור הצבי – להנצחתו של צבי כהן הי"ד
580477602

12.
קרן ישראלייף
580466118

13.
אינטרה – ארגון לאומי ישראלי לרכיבה טיפולית
580368165

14.
עמותת מיומנה לחינוך יצירתי
580495786

15.
קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים
590025284

16.
תיאטרון "מלנקי"
580300614

17.
משנת תורה וחסד – אשדוד
580461960

18.
מידות שיקוף ודירוג מלכ"רים
514108547

קוד המקור של הנתונים