ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במיכליות) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
2
3
ועדת הכלכלה

21.12.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 390

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שלישי, י"ד בטבת, התשע"א (21 בדצמבר, 2010) בשעה 12:15
סדר היום
צו הפעלת רכב (מנועים ודלקים)(ניפוק דלק במכליות), התשס"ח-2007
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר
מוזמנים
משרד התשתיות הלאומיות: חגית אייזנמן- לשכה משפטית

חן בר יוסף – מנהל מינהל הדלק

יהודה גסנר – מהנדס מינהל הדלק והגז
משרד המשפטים
עו"ד שלומית ארליך – ייעוץ וחקיקה
ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק
מתי יצחק – הנהלת הארגון

נאוה עובדיה – מזכירת הארגון

צבי קורמן – יו"ר הארגון

דוד פוגל – חבר ויועץ הנהלת האגוד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רשמה
לאה קיקיון

צו הפעלת רכב (מנועים ודלקים)(ניפוק דלק במכליות), התשס"ח-2007
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב, אני פותח את הדיון. על סדר היום - צו הפעלת רכב (מנועים ודלקים)(ניפוק דלק במכליות), התשס"ח-2007. מי מצגי את הנושא?
חן בר יוסף
בשנת 2007 חוקק הצו שבא באמת לקדם את נושא החותם האלקטרוני. מהותי התקנות היא שמכלית דלק שנכנסת למתקן מילוי דלק תצא ממנו כשהיא נעולה בנעילה אלקטרונית, כדי שבדרך, בין מתקן המילוי ובין תחנת הדלק, לא תעצור בכל מיני מקומות שונים ומשונים - בין אם לצרכי גניבת הדלק, ובין לצרכי ערבוב ומהילת הדלק. לכן, בשנת 2007 תוקנו התקנות. באותה העת היו פיילוטים שונים או חברות שונות שעסקו בתחום, אולם, על מנת לאשר אותם נדרשו שני דברים – כיוון שמדובר על מתקון שהוא בסביבה נפיצה נדרש אישור משרד התחבורה לכל המתקון הזה. דבר שני, אחרי שאושר המתקון למעשה אפשר להתחיל למלא או למתקן מכליות כאלה, אחרי שהן עברו איזשהו מבחן שאכן הן עומדות בדרישות של התקינה.


לצערנו, מה שקרה זה שרק לקבוע את הקריטריונים או לקבוע את הטסט שאותו צריכים לעבור המפעילים של המתקון הזה, לקח, עד סוף שנת 2008. בסוף שנת 2008 משרד התחבורה אומר לבעלי ציי המכליות או לחברות שמפעילות מה יהיה הטסט שאותו יצטרך לעבור אותו מנגנון נעילה, שמותקן והחברה הראשונה שהצליחה לעמוד באותו טסט מצליחה לעשות את זה רק בינואר, 2010. אני מזכיר – התקנות, כשנקבעו, אמרו שתוך חצי שנה מיולי 2007 כבר נאשר חותם כזה. לנו לא היתה יכולת לאשר חותם כזה לכל אורך המסלול. פעם ראשונה שאנחנו קיבלנו הזמנה לבוא ולאשר חותם כזה על ידי אחת החברות היתה באפריל 2010, ואכן אושר החותם, נבחן וראינו שהוא עומד בדרישות. זו סאגה שהתמשכה באמת בצורה ארוכה, לצערנו, אבל היו פה, כנראה, מגבלות טכניות שגרמו לה, מגבלות אפילו טכנולוגיות. נמצא פה אחד היזמים בתחום שיידע לספר על הפיתוח הטכנולוגי שהיה כרוך בזה.


דבר שני – מסתבר שהמוסכים שעוסקים בדבר הזה, יש אולי מוסך או שניים שיודעים למתקן את הדבר הזה. אנחנו מדברים על אלף מכליות כביש במדינת ישראל. הצו קבע שתוך חצי שנה מרגע שנאשר את החותם הראשון, תוך חצי שנה כל המכליות במדינת ישראל צריכות להיות ממותקנות, גם אם המוסך הזה היה עובד 24/7 ולא נראה לי שמישהו היה מכריח לעבוד אותו בשבתות, הוא לא היה מצליח למתקן את כל המכליות. כיוון שזה מה שקבע הצו, פנינו לוועדה על מנת שיאפשרו שפרק הזמן מרגע שנאשר חותם – ובכוונתנו לאשר חותם, כשאנחנו יוצאים מפה, כי אנחנו, את הטסט – לפחות ליזם הראשון, כבר עשינו. נשמח גם שיהיו שניים, אנחנו יודעים שיש עוד יוזמות כאלה, בדרך. מאותו רגע אנחנו מבקשים שיהיה זמן יותר ארוך כדי שיספיקו למתקן את כל המכליות, כי אחרת – נהגי המכליות האלה יהיו עבריינים, יהיה אסור להם לנוע על כבישי ישראל, אסור להיכנס למתקני תשתית, ואנחנו מתכוונים לאכוף את זה.


לכן, צריך לעשות פה תיקון – כתוב: "עד ה-1 בדצמבר". לא ידענו מתי ניכנס לדיון בוועדה. מבחינתנו, עד ה- 1 בינואר, או אם אתם רוצים – בסוף השבוע הזה, כי אני יוצא מפה והולך לאשר את החותם הראשון. אבל צריך לתת שנה וחצי למשק להתארגן. הם לא יצליחו למתקן.
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן לוקח למתקן מכלית?
חן בר יוסף
יומיים. מכלית זה לא תא אחד, זה הרבה תאים. על כל מכסה של תא צריך לשים את המתקון הזה. מדובר בריתוכים, צריך לרוקן את המכלית, לעשות - -
היו"ר כרמל שאמה
ורק מוסך אחד יעסוק בזה?
חן בר יוסף
אנחנו מקווים שייכנס עוד אחד. זו איזושהי יכולת טכנולוגית-טכנית יותר מורכבת ממה שמוסך רגיל עושה. יש פה את אחד היזמים בתחום, אם רוצים לשמוע.
היו"ר כרמל שאמה
הנקודה ברורה.


יש למישהו התנגדות לבקשה? אין. אז אפשר לקרוא.
חגית אייזנמן
"צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(ניפוק דלק במכלית)(תיקון), התשע"א-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2,3,ו – 4 לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1961 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 8(ג) לצו הפעלת רכבת (מנועים ודלק)(ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007 –
(1) במקום "ששה חודשים מיום שהודיע המנהל" יבוא: "שנה וחצי מיום שהודיע המנהל";

(2) במקום המילים "בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של צו זה" יבוא- "עד יום...." ופה, לדעתנו, כרגע צריך להיות – 1 בינואר, 2011".
היו"ר כרמל שאמה
בסדר.


הצו אושר פה אחד.

תודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים