ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הפנים והגנת הסביבה

20.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 300

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 12:05
סדר היום
צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
יהודה איפרגן
- מתאם מינהל האוכלוסין, משרד הפנים

עירית ויסבלום
- ייעוץ משפטי, משרד הפנים

שאול מוסרי
- חטיבה קונסולרית, משרד החוץ

אורי מנדס
- מתאם פעולות הממשלה בשטחים, משרד הביטחון
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
הראל עמית - מתמחה
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום בקשת סגן ראש הממשלה ושר הפנים בענין צו הכניסה לישראל (פטור לתושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2010.


הוועדה קיבלה מכתב חתום על ידי שר הפנים ב-12.12, שבו הוא מבקש לאשר או יותר נכון להאריך את צו השעה בשנתיים, כאשר עד היום אישרנו את זה לשנה וחצי ולפני כן, זה היה שנה. כרגע הוא מבקש לשנתיים, נכון? בבקשה, מישהו רוצה להציג את הנושא?
עירית ויסבלום
כן. לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, אדם לא ייכנס למדינת ישראל אלא באחת מתחנות הגבול שקבע שר הפנים, לאחר שהתייצב שם בפני קצין ביקורת גבולות. שר הפנים, כאמור בסעיף, רשאי לפטור אדם מהוראות סעיף זה. המעברים בין ישראל לעזה הוכרזו כתחנות גבול לאחר ההתנתקות מעזה. לפיכך, היה צורך לקבוע צו שנותן פטור לפי סעיף 7 לחוק הכניסה, כדי שאנשים שנכנסים באופן חריג, כמובן, מעזה לישראל, לא יצטרכו לעבור את הפרוצדורה הרגילה שאנשים עוברים בתחנות גבול רגילות. לתת דרכון, להוציא רישיון או אשרת כניסה, הפרוצדורות הרגילות - -
היו"ר דוד אזולאי
יש תנועה כזאת, של כניסת אנשים? מי למשל?
יהודה איפרגן
כן, יש.
היו"ר דוד אזולאי
תן לה לסיים ואשמע את דבריך.
עירית ויסבלום
הצו שאנחנו מדברים עליו קובע פטור מהפרוצדורה הרגילה, למעשה, לפי סעיף 7 לחוק, ובעצם ההסדרים שם הם הסדרים שאנשים נכנסים עם היתרים, זה נעשה על ידי תפעול של גורמי הביטחון בשטח. המהות של הצו היא, מכיוון שהמצב בעזה לא מאפשר אזרוח. היתה תקופת זמן שניסו לקיים דיונים של צוות מיוחד שהוקם לצורך בחינת ההיבטים של אזרוח המעבר ולקבוע הסדרים שיוכלו כן להיות בדומה לאנשים שעוברים בתחנות הגבול הרגילות, אבל הדיונים הוקפאו לאור זה שהחמאס עלה לשלטון והמצב בעזה כרגע לא מאפשר הסדרים כאלה. לכן, הצו הזה מוארך מדי שנה. מכיוון שאנחנו לא צופים שינוי בטווח הקרוב, הנראה לעין, אנחנו ממליצים להאריך אותו בשנתיים כרגע.
גלעד קרן
אם אתם לא צופים שינוי בזמן הקרוב, זה צו ששוב ושוב מובא מ-2005 וכל פעם מאריכים בשנה, שנה וחצי. למה לא להפוך את זה להוראת קבע, ואם ישתנו התנאים, השר רשאי לשנות את הצו בכל עת. זו סמכותו של השר. למה לא לקבוע את זה כהוראת קבע?
עירית ויסבלום
אני יכולה לשקול את זה.
גלעד קרן
הוועדה הזאת הציעה את זה גם בכל הפעמים הקודמות.
יהודה איפרגן
דרך אגב, בפעם שעברה זה עלה. האמת היא שאין מנוס מלעשות את זה בכזאת דרך - -
היו"ר דוד אזולאי
אבל אם זה עלה בפעם שעברה, למה אתם לא באים לכאן עם תשובה בענין הזה?
יהודה איפרגן
אני הממונה על מרשם האוכלוסין ברצועת עזה. זו הפעם החמישית שאנחנו מבקשים הארכה. בהתחלה היתה התלבטות גם בוועדה, בפעם השנייה או השלישית אם לקבוע את זה כקביעה ואז לא צריך להאריך את זה. לנו אין התנגדות עקרונית, כמשרד, שעד שיחול שינוי, שהמצב יישאר כזה. כל פעם אנחנו פונים להאריך את הצו כי הרי מה הוא מבקש? הוא מבקש לאפשר לפלסטינים להמשיך לצאת עם היתרים ואל עם תעודת מעבר או עם דרכון.
היו"ר דוד אזולאי
איזה סוג של אנשים נכנסים עם היתרים?
יהודה איפרגן
רק פלסטינים שהם פעילים, תושבי רצועת עזה שרשומים בקובץ מרשם האוכלוסין.
היו"ר דוד אזולאי
הם נכנסים לארץ?
יהודה איפרגן
כן.
היו"ר דוד אזולאי
מה הם עושים? באים לעבוד?
יהודה איפרגן
מרביתם זה למקרים הומאניים בלבד, טיפולים רפואיים וכולי. אין עבודה מתוך עזה. הפלסטינים שיוצאים היום מעזה זה לטיפולים רפואיים, לביקורי משפחות, מקרים הומאניים בלבד. שאר הזרים שעוברים במעבר, התנועה פעילה כמו מעבר בינלאומי לכל דבר וענין, רק הפלסטינים עדין ממשיכים לצאת עם היתר. הרי כשנעצר הענין של אזרוח המעבר, ההיתר שמופיע היום הוא עם סמלי מדינת ישראל, בלי סמלי צה"ל אלא שאת ההיתרים מנפיקים קציני צה"ל, שהוסמכו על ידי שר הפנים ושר הביטחון. מה שבעצם מבקשים זה להמשיך ולהוציא את הפלסטינים על בסיס היתרים ולא בדרכון. מעבר לזה שלחמאס יש השלכה לקטע הזה של יציאה של פלסטינים עם דרכונים, זה באיזה שהוא מקום הכרה במעמד כל שהוא. אז החליטו להמשיך להוציא את הפלסטינים עם היתרים בשלב הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אתם מבקשים את זה לשנתיים. למה לא תעשו את מה שהיועץ המשפטי של הוועדה אומר, לעשות את זה כהוראת קבע?
אורי מנדס
כי אז יצטרכו לשנות דברים בחוק ההתנתקות.
גלעד קרן
למה?
היו"ר דוד אזולאי
מה למשל?
אורי מנדס
נגזרת של הדבר הזה, כתוצאה מחוק ההתנתקות. אם תעשה השלכה ותנסה להשליך את זה באופן קבוע, תצטרך לעשות שינוי ממדרגה אחרת. לכן, עדיף לך לעשות את זה באמצעות הוראת שעה שאתה מאריך אותה מתקופה לתקופה.
גלעד קרן
לא הבהרת מספיק את הנושא. מה השינויים שצריך לעשות? למה אתה חושב שצריך לעשות שינויים?
אורי מנדס
ההוראה כולה נגזרת מהוראה של חוק ההתנתקות ואז, כל הסמכויות שמואצלות לשר הפנים. זה משאיר לך את הפתח שהדברים כן ישתנו.
גלעד קרן
הפתח הוא אותו פתח. אם הדברים ישתנו בעוד שנה, שר הפנים יכול לשנות את הצו ולהגיד: אני משנה את זה משנתיים לשנה. אותו דבר הוא יכול להאריך ולשנות. הצו נקבע על ידי שר הפנים. אנחנו, כוועדה, אנחנו מייעצים לשר הפנים. אני לא רואה הבדל מהותי בין הוראת קבע להוראת שעה בנושא הזה. אבל שוב, אנחנו מייעצים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שאנחנו נאשר את בקשת השר ונפנה בכתב לשר, ונבקש ממנו לשקול את הענין הזה ולהפוך את זה להוראת קבע. זה הדבר הטוב ביותר שנעשה.

הצבעה.

אם כך, אנחנו מאשרים את בקשת סגן ראש הממשלה ושר הפנים - -
יפה שפירא
זה חובת התייעצות?
גלעד קרן
כן. קיימנו חובת התייעצות.
היו"ר דוד אזולאי
קיימנו את החובה ואנחנו נוציא מכתב ונבקש מהשר לשקול להפוך את הוראת השעה הזאת להוראת קבע, זאת בהתחשב בעובדה שכבר קיימנו דיונים להארכה לשנה ואחר כך זה עלה לשנה וחצי, וכרגע אנחנו מבקשים לשנתיים.
יהודה איפרגן
זה הדיון החמישי.
גלעד קרן
והם אומרים שלא נראה שזה ישתנה בקרוב.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, מי בעד ההצעה של הוראת השעה של השר?

היות ואין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אנחנו מאשרים את היוועצות שר הפנים וועדת הפנים בקשר לצו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה) (תיקון), תשע"א-2010.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:15)

קוד המקור של הנתונים