ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

החלטת משרד החינוך לתת עדיפות בהעסקת מורים ערבים למועמדים שהתנדבו בשירות הלאומי., הענקת נקודות זכות לבוגרי שירות לאומי המועמדים להוראה במגזר הערבי, העדפת מורים עם שירות לאומי במערכת החינוך הערבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים